of 37 /37
A modul kódja HVH_KGF_6_1 A MODUL CÍME TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁROZÓ KORSZAKAI Kalandozás a retró világában A modul felhasználási területe: 8. évfolyam ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői): 1. …………………………………………2.………………………3……………………… 4.…………………………………………5.………………………6………………………… Iskola neve: …………………………………………………………………….

A modul kódja HVH KGF 6 1 - ofi.huofi.hu/sites/default/files/lesson_scripts/8_tortenelem_tortenelmunk... · - gondolkodás fejlesztése: matematikai-logikai, inverz- divergens, analitikus-szintetikus,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A modul kódja HVH KGF 6 1 -...

 • A modul kódja

  HVH_KGF_6_1

  A MODUL CÍME

  TÖRTÉNELMÜNK MEGHATÁROZÓ KORSZAKAI

  Kalandozás a retró világában

  A modul felhasználási területe: 8. évfolyam

  ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

  A modul végleges változatának kialakításban közreműködtek (bokoriskolák szakértői):

  1. …………………………………………2.………………………3………………………

  4.…………………………………………5.………………………6…………………………

  Iskola neve: …………………………………………………………………….

 • MODULTÉRKÉP

  A modul kiemelt és általános céljai: A modul alapvető célkitűzése, hogy a tanulók elsajátítsák az információgyűjtéshez, a

  szövegfeldolgozáshoz, a lényegkiemeléshez, a különböző problémák megoldásához valamint a társakkal való együttműködéshez szükséges

  készségeket és azokat tovább tudják fejleszteni. Bővüljenek ismereteik az 1960-1980-as évekkel kapcsolatosan. Ismerjék meg jobban szüleik

  gyermek- és ifjúkori társadalmát, hétköznapjait, szórakozásait.

  Tartalmi fókusz: A modul a tanítási-tanulási folyamathoz, de a szociális kompetenciák fejlesztéséhez és a szabadidős tevékenységekhez is

  köthető. Elsősorban a történelem iránt érdeklődő tanulókból szerveződő szakkör, tehetségkör keretében valósítható meg a tanórán szerzett

  ismeretek bővítése céljából.

  Fejlesztési fókuszok:

  - kommunikatív készség fejlesztése

  - analógiás gondolkodás fejlesztése (szabálykövetés, önálló szabályfelismerés, szabályalkotás)

  - fogalmi gondolkodás fejlesztése (fő-, alá- és hozzárendelt fogalmak)

  - gondolkodás fejlesztése: matematikai-logikai, inverz- divergens, analitikus-szintetikus, kauzális gondolkodás

  - figyelem fejlesztése: terjedelme, tartóssága, megosztása (aktív gondolkodás, folytonos koncentrálás, szándékolt

  figyelem)

 • - emlékezet fejlesztése: rövid és hosszabb távú emlékezet

  - az új ismereteknek a tanulók előzetes, iskolán kívüli tapasztalataival való összekapcsolása, a tudás rendszerezése,

  szervezettebbé tétele

  - a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésének megerősítése

  - az önmagunkról és másokról tudatosan alkotott kép (érzelmek tudatosítása, kezelése)

  - pozitív attitűdök és értékek (személyes felelősség, tisztelet mások iránt, társas/szociális felelősség)

  - felelős döntéshozás, felelősségtudat kialakítása (probléma-meghatározás, célmeghatározás, problémamegoldás)

  - a társas interakció készségei (értő/aktív figyelem, kifejező kommunikáció)

  - rugalmasság, nyitottság, kíváncsiság, az együttműködési készség fejlesztése, tolerancia

  - feladattudat erősítése, belső motiváció kialakítása

  - nyitottság az új ismeretek megszerzésére

  - kritikai gondolkodás (morális problémák érintésével is) fejlesztése

  - esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése

  - társak értékelése, önismeret, önértékelés fejlesztése

  A modul kapcsolódik a következő

  modulokhoz

  Téma: Történelmünk meghatározó korszakai: A honfoglaló magyarok nyomában, Lovagok

  régen és ma, Utazás a reformkori Magyarországon, A reneszánsz világa

  Évfolyam: 5., 6., 7.

 • A megvalósításához szükséges szakmai

  kompetenciák

  Pedagógus végzettség

  1. Részmodul címe

  Mi a retró?

  2. Részmodul címe

  Kisdobos, úttörő

  2. Részmodul címe

  Hogyan szórakoztak a szüleink?

  Célok

  A tanulók legyenek képesek előzetes

  ismereteik, az előzetesen elvégzett

  gyűjtőmunkájuk anyagainak aktiválásával,

  az információszerzés képességének

  felhasználásával párban és csoportban

  dolgozva az alábbi feladatokat megoldani,

  végrehajtani. Bővüljenek ismereteik az

  1960-1980-as évek témakörében.

  Fejlődjenek a fejlesztési fókuszokban

  ismertetett kompetenciáik.

  Célok

  A tanulók legyenek képesek elképzelni a kisdobos

  és úttörő mozgalom jelentőségét. Lássák a

  jellemzőiket. Érezzék az akkori mozgalmi élet

  hangulatát. A szülőkkel történő beszélgetések

  biztosítsanak lehetőséget a családi kapcsolatok

  szorosabbra fűzésére.

  Célok

  A tanulók ismerjék meg szüleik szórakozási

  lehetőségeit. Kapjanak egy kis ízelítőt az

  adott korszakban gyerekként és fiatalként élők

  mindennapjaiból. A jó hangulat mellett

  érezzék át a korszak jelentőségét és értékeit.

  A részmodulban fejlesztendő

  kompetenciák:

  - kommunikatív készség

  - logikai gondolkodás

  - analógiás gondolkodás

  A részmodulban fejlesztendő kompetenciák:

  - szövegértés-szövegalkotás szóban

  - kommunikatív készség

  - szociális kompetenciák

  - kreativitás

  A részmodulban fejlesztendő

  kompetenciák:

  - szociális kompetenciák:

  együttműködés, tolerancia,

  vitakészség, ön-és társismeret

 • - kauzális gondolkodás

  - matematikai-logikai gondolkodás

  - szociális kompetenciák

  - figyelem

  - képzelőerő - szövegértés, lényegkiemelés

  - kreativitás

  - fantázia

  - problémamegoldó képesség

  Tartalmi egységek bemutatása (tartalom

  vázlatos leírása)

  Családi fényképek – tabló készítés

  Rejtvény

  Szómagyarázat- retró

  Régi tárgyak kiállítása

  Időgép

  Memória játék készítése

  Rubik-kocka – verseny

  Gondolkodjunk! Logikusan!

  Tartalmi egységek bemutatása

  (tartalom vázlatos leírása)

  Kisdobos, úttörő külső jellemzői

  Kisdobos, úttörő kötelességei

  Daltanulás

  Őrsök alakítása

  Tartalmi egységek bemutatása

  (tartalom vázlatos leírása)

  Diafilm

  Tévé maci

  Tévé torna

  Retró divatbemutató

  Retró bulik zenéi

  Sziget- játék

  Részmodul időkerete : 6 óra Részmodul időkerete: 2,5 óra Részmodul időkerete: 5,5 óra

  A modul összóraszáma: 14 óra

 • MODULLEÍRÁS

  A modul megvalósításához szükséges eszközök/megoldások:

  Becsült költségek

  Utazás, szervezés, partnerek bevonása stb. -

  Tárgyi eszközök: számítógép, szakkönyvek,

  film DVD, projektor, régi használati tárgyak,

  játékok, fényképek, diavetítő, diafilmek,

  korabeli ruhadararabok, kiegészítők, Rubik

  kockák, újságpapír

  -

  Anyagigény: csomagoló papír, fénymásoló

  papír, filctollak, színes ceruzák, blue- teck, post-

  cript, színes kartonok, színes lapok, olló,

  ragasztó, rajzlap

  3000,- Ft

  Egyéb, speciális igény -

 • Feladatok leírása

  I.Részmodul

  Mi is az a retró?

  I.1. Fényképeink

  A gyerekek előzetes feladatot kapnak. Olyan fényképeket kell hozniuk (legalább 5 db/fő), amelyek a szüleikről esetleg a

  nagyszüleikről készültek 20-40 évvel ezelőtt. Az iskolában a modul kezdéseként mindenki bemutatja a hozott

  fényképeket: Ki vagy kik láthatóak a képeken? Hol és mikor készültek a képek….? Érdekes lesz látniuk a szülők akkori

  frizuráját, ruháját. A fényképek bemutatása után egy tablót készítenek a gyerekek, amelyre a szülőkről hozott képeket

  ragasztják és röviden feliratozhatják is. A tabló alapján megbeszélik, hogy mi változott azóta, mióta a fényképek

  készültek.

  45 perc

  Feldolgozáshoz szükséges eszközök: családi fényképek, karton papír, ragasztó vagy blue-teck

  Alkalmazott módszerek: megbeszélés, fényképek bemutatása, tabló készítése

 • I.2. Csoportalakítás

  Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!

  A játékosok sétálgatnak a teremben. A játékvezető egy számra utaló mondatot, feladványt mond (pl.: Ennyi törpe lakott

  az erdei házikóban, ennyi kismalac küzdött a farkassal…). Ekkor a játékosoknak csoportot kell alkotniuk úgy, hogy egy

  csoportban csak annyian lehetnek, ahányas szám szerepelt a feladványban. Ez a játék többször megismétlődik, addig,

  amíg annyi ember nem kerül egy csoportba, ahány fős csoportot szeretnénk.

  10 perc

  Alkalmazott módszerek: Csoportalakítás - játék

  I.3. RETRÓ jelentése

  A gyerekek csoportokban dolgozva egy keresztrejtvényt (1. számú melléklet) fejtenek meg, amely fősorában a retró szó

  lesz a megoldás. A rejtvény sorainak ellenőrzése és rövid magyarázata után következik a fősor magyarázata.

  A gyerekek ötletbörze segítségével próbálják megmagyarázni a retró szó jelentését. Minden tanuló egy rövid mondatot

  esetleg csak egy szót egy öntapadós lapra ( post-cripre) ír. Ezeket a lapokat egyenként felragasztják egy csomagoló

  papírra, amelyen középen a retró szó látható. A szavak és a mondatok hangozzanak is el.

  Az ezután következő beszélgetést úgy irányítja a pedagógus, hogy az alábbi magyarázathoz hasonló szómagyarázatban

  állapodjanak meg a gyerekek.

 • Retró: múltbéli divat vagy szokás szerinti dolog, múltba való visszatekintés. Ezen a fogalmon egy régebbi korba

  visszatekintő, azt felidéző stílusjegyeket magukon hordó tárgyakat és irányzatot értjük.

  A retró a leggyakrabban a 60-as, 70-es évek, azaz a közelmúlt emlékeit idézi elő, olyan emlékeket, amiről a köztünk élő

  idősebb - vagy éppen még csak középkorú - lakosság jelentős része hordoz emlékeket.

  30 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 1. számú melléklet rejtvénye, értelmező szótárak, internet

  Alkalmazott módszerek: keresztrejtvény megoldása, beszélgetőkör, ötletbörze, fogalommagyarázat

  I.4. Kiállítás összeállítása

  Ennek a feladatnak az előzménye egy gyűjtő-kutatómunka. A gyerekek otthonról olyan tárgyakat hoznak, amelyeket a

  szüleik használtak 20-30-40 évvel ezelőtt. (Célszerű néhány tárggyal a pedagógusnak is készülni.) Ezeket a tárgyakat

  mutatják be egymásnak. Elképzelhető, hogy nem mindegyik tárgy lesz számunkra ismerős, ezért magyarázatot is adnak a

  hozott tárgyakhoz. Miután bemutatták egymásnak, egy kiállítást állítanak össze, amelyet az iskola többi tanulója és a

  szülők is megnézhetnek. Olyan helyen rendezik el a retró tárgyakat, ahol hosszabb ideig is maradhatnak.

  60 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a hozott régi tárgyak, címkék

  Alkalmazott módszerek: gyűjtőmunka, beszélgetőkör, megbeszélés, kiállítás összeállítása

 • I.5. Időgép

  A pedagógus elmondja, hogy most egy időjáték következik. A képzeletbeli időgép segítségével megnézzük, elképzeljük

  milyenek voltak a szüleink, nagyszüleink, hogyan éltek kb. 20-30 évvel ezelőtt. Ezt a játékot természetesen egy előzetes

  információgyűjtés (riport) előzi meg. A gyerekek feladata, hogy a szüleikkel, nagyszüleikkel beszélgessenek a 20- 30

  évvel ezelőtti életükről.

  Beszélgetőkör keretében minden tanuló mesél arról, amit megtudott, ami érdekes, különleges volt számára a szülei

  elbeszélése alapján. (Hogyan néztek ki, hogyan öltözködtek, mit csináltak, mi volt a legjellemzőbb tevékenységük, hogyan

  szórakoztak, mit néztek a tévében, milyen zenét hallgattak, mi az, ami más volt, mint most…?)

  Az elmondottak közben és után is lehet hasonlóságokat keresni a szülők fiatalkorából. Ezek felkerülhetnek vázlatosan egy

  csomagoló papírra.

  60 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, a fényképekből összeállított tabló, a kiállításai tárgyak

  Alkalmazott módszerek: beszélgetőkör, beszámoló, megbeszélés, azonosságok, hasonlóságok keresése

  I.6. Memóriajáték készítése

  A létrejött csoportok feladata lesz egy retró memóriajáték elkészítése, amelyhez az 2. számú melléklet képeit

  használhatják fel. A pedagógus a képeket kétszer annyi példányban másolja le, mint ahány csoport alakult. A gyerekek a

 • kis képeket egyenlő nagyságú négyzetekre vágják (mindenből kettőt), majd felragasztják azokat egy vastagabb kartonra

  vagy rajzlapra. Ezután kezdődhet a „retró memóriajáték”. A kis képeket a hátlapjukkal felfelé teszik az asztalra, jól

  összekeverve a párokat. A kezdő játékos 2 lapot felfordít. Ha egy párt talál, akkor magához veszi a párokat és még 2 lapot

  megnézhet. Ha nem talál párt, akkor visszateszi a két lapot az eredeti helyére és a mellette ülő társa folytathatja a játékot.

  A játék addig folytatódik, míg minden összeillő képet meg nem találnak a játékosok. Az nyer, aki a legtöbb párt találja. A

  játékot lehet folytatni úgy, hogy a csoportok győztesei között döntik el, ki a legügyesebb.

  60 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: az 2. számú melléklet képei, karton vagy rajzlap, olló, ragasztó, vonalzó

  Alkalmazott módszerek: memóriakártyák készítése, játék

  I.7. Rubik - kocka

  Az 1970-80-as években vált ismertté Rubik Ernő bűvös kockája. Általában minden tanuló ismeri a kockát és az

  összerakásához szükséges szabályt. A pedagógus irányításával házi versenyre kerül sor a gyerekek között. Először csak a

  kocka egyik oldalát kell azonos színű négyzetekből kirakni, majd a gyerekek ügyessége határozza meg, hogy hány oldalt

  rakjanak össze. A legügyesebbek a kocka mind a 6 oldalával próbálkozhatnak. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt végez

  a meghatározott feladattal. A gyerekek közül lehet választani időmérőket, akik az órát figyelik. A verseny eredményét (ki

  mennyi idő alatt rakta ki a kocka színeit) egy csomagoló papírra egy másik tanuló vezetheti.

  60 perc

 • A feldolgozáshoz szükséges eszközök: legalább annyi bűvös kocka, ahány csoport alakult, óra

  Alkalmazott módszerek: egyéni ügyességi verseny, játék

  I.8. Még mindig a kocka

  A gyerekek csoportokban dolgoznak. Az lesz a feladatuk, hogy egy kockával kapcsolatos feladatot oldjanak meg.

  A feladat leírását és a megoldásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A pedagógus a csoportok számának megfelelően

  sokszorosítja a feladatot. Miután a csoportok megoldották, következik a megbeszélés, a megoldások egyeztetése és

  magyarázata is.

  35 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 3. számú melléklet feladata, Rubik – kockák (szemléltetésképpen)

  Alkalmazott módszerek: feladatmegoldás csoportban, megbeszélés, vita, érvelés

 • II. Részmodul

  Kisdobos, úttörő

  II. 1. Fényképek kisdobosokról és úttörőkről

  A II. részmodul kezdésekor a pedagógus néhány szóban beszél arról a gyerekeknek, hogy a kisdobos és az úttörő

  mozgalom milyen mértékben határozta meg a szüleik, nagyszüleik és esetleg a saját gyerekkorát . A korábbi feladatokban

  is valószínűleg előkerült ez a jelenség. A szülőkkel folytatott beszélgetések során is biztosan hallottak már erről a

  gyerekek, tehát teljesen nem lesz számukra ismeretlen.

  A rövid ismertető után a gyerekek a fényképekből összeállított tablón olyan képeket keresnek, amelyeken a szülők

  (gyerekként) egyenruhában vannak. Megbeszélik az egyenruha jellemzőit, tartozékait, fontosságát, jelentőségét. Ha nem

  hoztak ilyen fényképeket a gyerekek, akkor a pedagógus gondoskodik róla. (4. melléklet). Az is szóba kerülhet, hogy

  miért volt fontos az egyenruha, mit jelentett akkoriban az egyenruha viselése (összetartozás, közös célok, feladatok…).

  20 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: hozott fényképek, 4. melléklet

  Alkalmazott módszerek: megfigyelés, megbeszélés

 • II. 2. A kisdobosok és az úttörők kötelességei

  A gyerekek csoportonként megkapják a kisdobosok 6 pontját és az úttörők 12 pontját (5. melléklet). El kell olvasniuk,

  meg kell beszélniük és aláhúzással jelölniük, hogy melyik pont érvényes és betartandó a mai iskolások számára is.

  Választásukat indokolni is kell. A megbeszélés végeztével egy csomagoló papírra felírják azokat a pontokat, amelyek

  még ma is aktuálisak.

  20 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 5. számú melléklet, csomagoló papír, írószer

  Alkalmazott módszerek: megbeszélés, vita, érvelés

  II. 3. „Mint a mókus…” – daltanulás

  A kisdobos és úttörő mozgalom idején „divatos” „ Mint a mókus fenn a fán…” című dallal ismerkednek meg a gyerekek.

  Meghallgatják és értelmezik a dal szövegét, hangulatát. Ezután pedig a pedagógus és a hanganyag segítségével

  megtanulják és közösen éneklik.

  40 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 6. számú melléklet a dal szövegével, internet hozzáférés, YouTube

  Alkalmazott módszerek: a dal meghallgatása, megbeszélése, megtanulása

 • II. 4. Őrsök

  A kisdobosok és az úttörők alapegysége az őrs volt. Minden őrsnek volt neve, pecsétje, jelvénye, csatakiáltása és őrsi

  indulója is. A csoportok feladata az lesz, hogy alakítsanak egy őrsöt. Válasszanak nevet, a névhez illő pecsétet, jelvényt,

  csatakiáltást esetleg indulót is. A munka végeztével minden őrs (csoport) bemutatkozik egymásnak. Végül megbeszélik,

  melyik név, csatakiáltás, induló volt a legtalálóbb, legötletesebb, legviccesebb….. Hogyan zajlott a csoportban a munka?

  A gyerekek beszélnek a közös munka során kialakult érzéseikről.

  Az őrsök (csoportok) jelképei, csatakiáltásainak és indulóinak szövege egy csomagoló papírra kerülnek a korábban

  elkészült plakátok mellé.

  80 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: csomagoló papír, papír, írószer, a pecsét készítéséhez burgonya és kés

  Alkalmazott módszerek: megbeszélés, vita, érvelés, szövegalkotás, pecsétkészítés, bemutatás, plakátkészítés

 • III. Részmodul

  Hogyan szórakoztak a szüleink?

  III. 1. Diafilm

  Ehhez a feladathoz szükséges diavetítőről és diafilmekről a gyerekek is gondoskodhatnak. Elképzelhető, hogy néhány

  családban még megtalálhatóak. Ha nem, akkor a pedagógusnak kell hoznia ezeket erre a foglalkozásra. A filmvetítés előtt

  alaposan megvizsgálják, hogyan működik a diavetítő, hogyan kell belefűzni a filmet, kiválasztják, hová vetítsék képet. A

  megbeszélés után a gyerekek levetítenek egy mesefilmet és mindannyian sorra kerülnek a történet olvasásában.

  A film megnézése után a gyerekek csoportokban dolgoznak tovább. Először azokat az érzéseiket gyűjtik össze, amelyek a

  film nézésekor vagy utána felmerültek bennük. Ezeket le is írják. Majd arról beszélgetnek, hogy milyen előnyei és

  hátrányai lehetnek a diafilmnézésnek. Ezeket is egy előre elkészített táblázatba jegyzetelik. (7. számú melléklet). Miután

  végeztek, megbeszélik és összegzik a csoportok munkáját.

  50 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: diavetítő, diafilmek, 7. számú melléklet táblázata minden csoportnak

  Alkalmazott módszerek: film megnézése, felolvasása, megbeszélés, vita, érvelés, érzelmek kifejezése

 • III. 2. Mit tanított a tévé maci?- esti mese

  A gyerekek megnézik a TV macit (YouTube). Majd körben ülve beszélgetnek arról, hogy a mindennapi esti mesék előtt

  és után mi mindent csinált a maci. Minden tanuló egy post-criptre írja azt, amit fontosnak tart, amire a TV maci tanította a

  gyerekeket. A jegyzeteiket felolvasva, esetleg megmagyarázva egy csomagoló papírra ragasztják, amelyen a „Mit tanított

  a tévé maci?” mondat áll.

  30 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: post-cript, írószerek, internet, YouTube hozzáférés,

  Alkalmazott módszerek: megfigyelés, véleményalkotás, megbeszélés, érvelés, vita

  III. 3. Tornázzunk „retrósan”- tévé torna

  A gyerekek egy „tévé tornán” vesznek részt. A YouTube segítségével meghallgatják a főcím zenéjét (meg is

  tanulhatják), majd a korabeli tévé torna szerint végeznek különböző torna gyakorlatokat lazításképpen. A jó hangulat után

  beszélgetnek a közben kialakult érzéseikről, benyomásaikról. Mennyire tudták elképzelni azt, hogy 20- 30 évvel ezelőtt a

  szüleik is esetleg esténként gyerekkorukban erre a műsorra tornáztak.

  20 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: internet, YouTube hozzáférés

 • Alkalmazott módszerek: közös mozgás, megfigyelés, beszélgetőkör, érzések kinyilvánítása

  III. 4. Retró divatbemutató

  A gyerekek csoportokban dolgozzák fel az 1950-es, 1960-as, 1970-es és az 1980-as évek divatjáról szóló szövegeket.

  Minden csoport csak egy évtized divatjával foglalkozik. A szövegrész elolvasása és megbeszélése után minden csoport

  választ egy tanulót, aki a „modell” szerepét kapja. Őt kell az adott évtized divatjának megfelelően felöltöztetniük. Ehhez

  a feladathoz már korábban minden tanuló mindenféle ruhadarabot hoz otthonról. Olyan ruhákat természetesen, amelyeket

  a szüleik régen hordtak. A gyerekek kreativitásukat felhasználva a megszokottól eltérően is használhatják az adott

  ruhadarabokat. A modelleknek frizurát is kell készíteni a leírtak szerint, az adott kor divatja szerint. Miután elkészültek a

  csoportok, egy divatbemutatóhoz hasonlóan mutatják be alkotásaikat magyarázó szöveg kíséretében. A divatbemutató

  után a gyerekek elmondják véleményüket egymás munkájáról. Melyik bemutató volt a legötletesebb, legélethűbb,

  legviccesebb, legkreatívabb…? Melyik öltözetet hordanák szívesen még ma is? Miért….? Hogy érezték magukat a

  „modellek”, a „divatkreátorok”?

  90 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: 8. számú melléklet szövegei csoportonként szétosztva, papír, írószer, behozott

  ruhák, kiegészítők, a frizura készítéséhez szükséges eszközök, 9. számú melléklet képei

  Alkalmazott módszerek: szövegfeldolgozás, megbeszélés, divatbemutató összeállítása, bemutatás,

 • III. 5. Retró buli zenéi

  A gyerekek ebben a feladatban is hozott anyagból dolgoznak. Előzetes feladatként meg kellett kérdezni a szüleiket, arról,

  hogy milyen zenéket, előadókat kedveltek 20-30 évvel ezelőtt (A pedagógus készühet néhány számmal). YouTube

  segítségével ezeket bemutatják egymásnak. A gyerekek is kiválaszthatják azokat, amelyek a legjobban tetszenek nekik.

  Ezeknek a zeneszámoknak a következő feladatban lesz szerepük.

  45 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: a hozott zeneszámok, előadók, internet, YouTube hozzáférés

  Alkalmazott módszerek: bemutatás, zenehallgatás, vélemény - nyilvánítás, érzelmek

  III. 6. Szigetek című játék

  Elhelyezünk a földön 4-5 szétterített újságpapírt. Az előző feladatban kiválasztott zenék szólnak a teremben. Mindenki

  mozog, táncol az újságpapírok között. Ha leáll a zene, mindenki igyekszik az újságpapír-szigetre lépni. Aki nem fér rá,

  lemarad a papírról, az kiesik a játékból. Eggyel kevesebb papír marad a földön és továbbszól a zene, majd ismét csend. A

  táncolóknak ismét egy papír-szigetre kell lépniük, ugraniuk, ha sikerül. Addig folytatódik a játék, amíg csak egy papír

  marad. Az a játék győztese, aki a legutolsó papíron tud maradni. A jó hangulat mellett azt is megfigyelhetjük, ki hogyan

  segítette esetleg akadályozta a társait a játék során. A játék után egy rövid beszélgetést indít a pedagógus. Mindenkinek

  egy mondatot kell mondania a játék során kialakult érzéseiről.

  45 perc

 • A feldolgozáshoz szükséges eszközök: internet, You Tube hozzáférés, újságpapírok

  Alkalmazott módszerek: játék, tánc, beszélgetőkör, érzések, észrevételek megfogalmazása

  III. 7. A modul értékelése

  A gyerekek a teremben kihelyezett fényképekből összeállított tablót, a retró tárgyakból berendezett kiállítást, a különböző

  általuk elkészített plakátokat végignézve idézik fel a modul témáit, feladatait.

  Beszélgetőkör keretében értékelik a modult, a végzett munkát, a produktumokat. Egy labda dobásával szólítják meg

  egymást és alkotnak véleményt a társakkal történt együttes munkáról, a modul témáiról, érdekességeiről, tanulságairól, a

  közben szerzett tapasztalataikról, új ismereteikről, érzéseikről….

  40 perc

  A feldolgozáshoz szükséges eszközök: labda, minden produktum, amely a modul során készült

  Alkalmazott módszerek: megfigyelés, megbeszélés, véleményalkotás, értékelés, érzések kifejezése

 • MELLÉKLETEK

  1. számú melléklet

  1. Hatszínű, logikai gondolkodást igénylő kocka.

  2. Ezzel a szóval köszöntötték egymást az úttörők.

  3. Fényképező márka és egy gyermekújság címe is volt.

  4. Síkidom, de nadrág szárának szabása is lehet ilyen.

  5. Pörgethető gyerekjáték, …….. csiga.

 • Megoldás:

  R U B I K

  E L Ő R E

  P A J T Á S

  T R A P É Z

  B Ú G Ó

 • 2. számú melléklet

 • http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=YUxoW6ai2R53qM:&imgrefurl=http://erd.olx.hu/retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-iid-106021351&docid=3qA0DnvqyZRZ0M&imgurl=http://images03.olx.hu/ui/8/14/51/1279576680_106021351_1-Fotok--retro68-egy-hely-ahol-meg-alt-az-ido-1279576680.jpg&w=625&h=424&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=140&tbnw=201&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:0,i:167&tx=51&ty=78http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=jzne0QI2a085kM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/&docid=69J4VFtrNIj9ZM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-0oDHavQR2Xs/UaO7AR4FFhI/AAAAAAAAELQ/1B3i1xIld2s/s72-c/P1070380.JPG&w=72&h=46&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=129&dur=1420&hovh=179&hovw=281&tx=110&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=203&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:137http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=daXKj7M8z9vCzM:&imgrefurl=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349738865113235.85926.151798481573942&type=3&docid=vObSxzDQwpSdZM&imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/582596_346847178735737_983702505_n.jpg&w=206&h=242&ei=2T2aUsaJE4matAanooGYBw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=152&tbnw=129&start=75&ndsp=29&ved=1t:429,r:93,s:0,i:368&tx=62&ty=94http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=71khNq3FoLDCGM:&imgrefurl=http://retronom.hu/node/36929&docid=2URZW-iAJw9OkM&imgurl=http://retronom.hu/files/imagecache/preview_500x500/Hajdu_porszivo.jpg&w=500&h=384&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=366&vpy=245&dur=1092&hovh=197&hovw=256&tx=138&ty=193&page=2&tbnh=136&tbnw=154&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:36,s:0,i:197

 • http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61http://www.google.hu/imgres?sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eMTpU4sKEfkKZM:&imgrefurl=http://retrokorszak.blogspot.com/2013/05/pajtas-fenykepezogep.html&docid=W2EbBvnpfizGoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-H9ul3gJ39qY/UaN74Npo_PI/AAAAAAAAEI4/xjye_r97P8g/s1600/P1070031.JPG&w=1024&h=768&ei=DjyaUuS5LIHOtAak1oCoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1060&vpy=248&dur=624&hovh=194&hovw=259&tx=229&ty=129&page=3&tbnh=128&tbnw=155&start=47&ndsp=28&ved=1t:429,r:53,s:0,i:248http://www.google.hu/imgres?start=209&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=bv7A530vjgtcPM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1823&n=bodaaniko&blog_kategoria=A.....Retro ........gy%FCjtem%E9ny&docid=M0bIeMroMRcBwM&imgurl=http://s6.images.www.tvn.hu/2012/02/09/19/28/www.tvn.hu_e8f48eb1dad090fb2c33dea206c4627e.jpg&w=800&h=600&ei=Fz-aUpfaIo_Lswa5mYGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=919&vpy=248&dur=577&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=142&page=9&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=26&ved=1t:429,r:33,s:200,i:103http://www.google.hu/imgres?start=75&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=ev5b-cB_D6Dv2M:&imgrefurl=http://galeriasavaria.hu/termekek/egyeb-regiseg/gyujtemeny/&docid=NQDgVzDetrxSNM&imgurl=http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2010_11/2010_11_11/e417029a.jpg&w=485&h=326&ei=4D2aUqvVLsPUtAaR14GwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=714&vpy=259&dur=920&hovh=184&hovw=274&tx=141&ty=180&page=4&tbnh=130&tbnw=180&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:100,i:7http://www.google.hu/imgres?start=153&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=VSYKc4Owe9KmNM:&imgrefurl=http://hobbymania.hu/index.php?main_page=product_info&products_id=135&docid=x4dD0N6Xsjnp-M&imgurl=http://hobbymania.hu/images/ABK1007_h.jpg&w=640&h=480&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=118&vpy=178&dur=593&hovh=194&hovw=259&tx=182&ty=59&page=7&tbnh=130&tbnw=161&ndsp=28&ved=1t:429,r:61,s:100,i:187http://www.google.hu/imgres?start=97&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=eUaqSlMeTiXPNM:&imgrefurl=http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=10&pid=&pev=2013&pho=08&pnap=&kat=3111&searchkey=&hol=&n=jpiros&docid=lkm_R1KdjbT3JM&imgurl=http://s7.images.www.tvn.hu/2012/06/11/14/11/www.tvn.hu_2804f877c25ec2a56c630c7dabcef728.jpg&w=500&h=375&ei=2D6aUsirLYjUtAaa_oDYAw&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=147&tbnw=203&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:100,i:37&tx=149&ty=52http://www.google.hu/imgres?start=414&sa=X&biw=1366&bih=561&tbm=isch&tbnid=xvG76ZMcpB9LGM:&imgrefurl=http://retromuzsika.hu/category/retro-targyak/&docid=VJwi8L32fY-3FM&imgurl=http://retromuzsika.hu/wp-content/uploads/2013/08/vetit%C5%91g%C3%A9p-150x150.jpg&w=150&h=150&ei=ZECaUpbTJoflswb58YCwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1007&vpy=117&dur=203&hovh=120&hovw=120&tx=116&ty=61&page=16&tbnh=120&tbnw=119&ndsp=28&ved=1t:429,r:19,s:400,i:61

 • 3. számú melléklet

  Képzeld el, hogy egy 27 db piros kiskockából felépülő 3x3x3-as nagykockát belemártunk egy sárga festékes bödönbe.

  a) Hány kiskockának lesz pontosan 1 db sárga oldala?

  b) Hány kiskockának lesz pontosan 2 db sárga oldala?

  c) Hány kiskockának lesz pontosan 3 db sárga oldala?

  d) Hány kiskockának marad minden oldala piros?

  Megoldás, megjegyzések:

  a) 6 db kiskockának lesz 1 db sárga oldala.

  b) 12 db kiskockának lesz 2 db sárga oldala.

  c) 8 db kiskockának lesz 3 db sárga oldala.

  d) 1 db kiskockának lesz 0 db sárga oldala.

 • 4. számú melléklet

  Kisdobos és úttörő felszerelés

  http://2.bp.blogspot.com/-6ZwzpMRUuxg/T_0nPg9fmnI/AAAAAAAAAzM/E5vsZQ_6x_0/s1600/kisdobosov.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-AhOxOs5Q9ts/T_0nOQzxi0I/AAAAAAAAAzE/aKbSTx4ZbTo/s1600/kisdobosjelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-6ZwzpMRUuxg/T_0nPg9fmnI/AAAAAAAAAzM/E5vsZQ_6x_0/s1600/kisdobosov.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-AhOxOs5Q9ts/T_0nOQzxi0I/AAAAAAAAAzE/aKbSTx4ZbTo/s1600/kisdobosjelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-6ZwzpMRUuxg/T_0nPg9fmnI/AAAAAAAAAzM/E5vsZQ_6x_0/s1600/kisdobosov.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-AhOxOs5Q9ts/T_0nOQzxi0I/AAAAAAAAAzE/aKbSTx4ZbTo/s1600/kisdobosjelveny.jpg

 • http://3.bp.blogspot.com/-2CAuhiAnmSY/T_0pJj0eTxI/AAAAAAAAAzY/GAU0BM9A3Fo/s1600/uttorojelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-ikteOrDBz98/T_0pLkdKOEI/AAAAAAAAAzg/0CGQ6776BC0/s1600/uttorojelveny01.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-OezQvAABoSw/T_0pQbVHhMI/AAAAAAAAAzw/WFbbmgXZYgc/s1600/uttorosip.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-A8gjMJwEIB4/T_0pRGZqH3I/AAAAAAAAAz4/hqze5B_81s4/s1600/uttorosip01.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-2CAuhiAnmSY/T_0pJj0eTxI/AAAAAAAAAzY/GAU0BM9A3Fo/s1600/uttorojelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-ikteOrDBz98/T_0pLkdKOEI/AAAAAAAAAzg/0CGQ6776BC0/s1600/uttorojelveny01.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-OezQvAABoSw/T_0pQbVHhMI/AAAAAAAAAzw/WFbbmgXZYgc/s1600/uttorosip.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-A8gjMJwEIB4/T_0pRGZqH3I/AAAAAAAAAz4/hqze5B_81s4/s1600/uttorosip01.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-2CAuhiAnmSY/T_0pJj0eTxI/AAAAAAAAAzY/GAU0BM9A3Fo/s1600/uttorojelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-ikteOrDBz98/T_0pLkdKOEI/AAAAAAAAAzg/0CGQ6776BC0/s1600/uttorojelveny01.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-OezQvAABoSw/T_0pQbVHhMI/AAAAAAAAAzw/WFbbmgXZYgc/s1600/uttorosip.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-A8gjMJwEIB4/T_0pRGZqH3I/AAAAAAAAAz4/hqze5B_81s4/s1600/uttorosip01.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-2CAuhiAnmSY/T_0pJj0eTxI/AAAAAAAAAzY/GAU0BM9A3Fo/s1600/uttorojelveny.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-ikteOrDBz98/T_0pLkdKOEI/AAAAAAAAAzg/0CGQ6776BC0/s1600/uttorojelveny01.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-OezQvAABoSw/T_0pQbVHhMI/AAAAAAAAAzw/WFbbmgXZYgc/s1600/uttorosip.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-A8gjMJwEIB4/T_0pRGZqH3I/AAAAAAAAAz4/hqze5B_81s4/s1600/uttorosip01.jpg

 • 5 . számú melléklet

  A kisdobosok 6 pontja

  1. A kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának.

  2. A kisdobos szereti és tiszteli szüleit, nevelőit, pajtásait.

  3. A kisdobos szorgalmasan tanul és dolgozik, segíti társait.

  4. A kisdobos igazat mond és igazságosan cselekszik.

  5. A kisdobos edzi testét és óvja egészségét.

  6. A kisdobos úgy él, hogy méltó legyen az úttörők vörös nyakkendőjére.

  Az úttörők 12 pontja

  1. Az úttörő hű gyermeke hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, felelősséggel dolgozik érte.

  2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét.

  3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére törekszik.

  4. Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit.

  5. Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget.

  6. Az úttörő igazat mond és igazságosan cselekszik.

  7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit és az idősebbeket.

  8. Az úttörő igaz hű barát.

  9. Az úttörő bátor és fegyelmezett.

  10. Az úttörő szereti és védi a természetet.

  11. Az úttörő edzi testét és óvja egészségét.

 • 12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára

  6.számú melléklet

  Mint a mókus fenn a fán,

  Az úttörő oly vidám,

  Ajkáról ki sem fogy a nóta.

  Ha tábort üt valahol,

  Sok kis pajtás így dalol,

  Fújja estig kora reggel óta.

  Évek szállanak a nyári fák alatt,

  Oly vidám az ének.

  Boldog dallama így önti dalba ma:

  Csuda jó, gyönyörű az élet.

  Fürgébb, mint a könnyű szél,

  Gyorsan jár és messze ér,

  Nincs túra, ami kifog rajta.

  Hívja erdő nyári rét,

  Vígan marsol, jól kilép,

  És a szemét mindig nyitva tartja.

  Évek szállanak a nyári fák alatt,

  Oly vidám az ének.

  Boldog dallama így önti dalba ma:

  Csuda jó, gyönyörű az élet.

  Mint testvér, vagy hű barát,

  Megsegít, ha bajban lát,

 • Munkában alig akad párja.

  Hol szöget ver, hol meg főz,

  Mindent megtesz, amit győz,

  És a helyét mindenütt megállja.

  Évek szállanak a nyári fák alatt,

  Oly vidám az ének.

  Boldog dallama így önti dalba ma:

  Csuda jó, gyönyörű az élet.

 • 7. számú melléklet

  Érzéseink:

  A diafilm – nézés

  előnyei hátrányai

 • 8. számú melléklet

  1950-es évek

  1950-es években a magára valamit adó nő kartonruhát viselt, melynek szabása hangsúlyozta a mellet, a csípőt, de

  legfőképp a derekat, ezért a felsőrész testhez simuló, az alsó rész, pörgős volt. Divat az elől gombos ruha. A micisapka,

  svájci sapka szintén az elmaradhatatlan kellékek között szerepelt és a kalapok is népszerűek voltak. Hűvösebb időkben,

  flanellblúzba, lódenkabátba bújtak az akkori hölgyek. A ruhák mintázatát a fekete-fehér vagy a barna-fehér, pepita illetve

  tyúkláb minta határozta meg. A divatot követők, hajukat lófarokba fogták , vagy tupírtornyokat varázsoltak maguknak, de

  sokan a hajvégi hullámok mellett döntöttek. Sminkben az őzike tekintet kifejezésére törekedtek. Szemöldöküket

  vastagabbra hagyták és szemceruzával meghosszabbították, arcpirosítót azonban nem használtak. Rúzsban a vörös szín

  volt a kedvelt.

  1960-as évek

  1960-as években a miniszoknya, a térdig, de akár comb középig érő lakkcsizma, hegyes orrú cipő határozta meg a

  divatot. A nőies alkatot felváltotta a fiús alkat, a mell és derék hangsúlyozása helyett a lábakra helyeződött a figyelem. A

  miniszoknya mellett az A-vonalú vagy egyenes szabású mini ruha, horgolt top, továbbá düftin kabát, gloknis szoknya is

  méltó viselet volt. A ruhák geometriai, kocka, cikk-cakk mintákban pompáztak. A kényelmetlen harisnyatartót felváltotta

  a harisnyanadrág. A hatalmas napszemüvegek épp oly kedveltek voltak, mint a műszőrmék. A lányok frufrujukat

  egyenesre vágatták, a dús hatás elérése érdekében hatalmasra tupírozták. Sminkbe továbbra is hódított az erős tusvonal

  valamint a műszempilla.

 • 1970-es évek

  Tombol a hippi korszak, előtérbe kerülnek a romantikusabb ruhák és a virág minták. A miniszoknyát kezdi felváltani, a

  midi, valamint a bokáig érő maxi szoknya. Közkedvelt lett a banánszoknya, banán csat. A 60-as évek csőnadrágját

  felváltja a trapéznadrág, mely szinte már harang alakú. A divatos trapéznadrághoz főként parasztblúz dukált, melynek a

  jellegzetessége, hogy felül bő, alul pedig gumírozott és gyakran hímzéssel vagy masnival díszített. A nadrágkosztümök,

  overálok, a kékfestéssel készült egyszerű ruhák, szintén meghatározó ruhadarabjai voltak ennek az időszaknak. Nagyon

  fontos megemlíteni a farmert is, melyhez jól illett a fapapucs, faklumpa.

  A 70-es évek vége felé a divatra a „disco korszak” nyomta rá a bélyegét. Megjelennek a forrónadrágok, melyek anyaga

  főként rulex vagy bársony, hozzá platform cipőt vagy csizmát húztak. Az évtized elejére jellemző a befelé szárított

  Sasson frizurát felváltja a dauerolt haj, mely inkább az oroszlán sörényre hasonlított, de ekkor vált népszerűvé a kifelé

  szárított, lépcsőzetesre vágott Charlie frizura is. A trapéznadrágot felváltja a csőnaci, amihez kék-fehér csíkos pólót vagy

  kockás inget illett viselni. A farmer egyre kopottabbá vált és minél több folt volt rajta annál menőbb viseletnek számított,

  de aki kordbársony nadrágot viselt annak sem kellett a divat terén szégyenkeznie. A 70-es évek divatjához hozzátartozott

  még az álló galléros blúz, a fecskefarkú farmernadrág, a fekete bőrdzseki továbbá a dzsörzé anyagból készült ruhaneműk.

  Sminkben újdonságként szerepelt az arcpír melynek használatával nem fukarkodtak, a fekete tust pedig a zöld, a kék, a

  lila szemhéjfesték váltotta fel. A sminket a szájfény koronázta meg.

 • 1980-as évek

  Ebben az időszakban szinte mindenki farmert viselt farmerrel. Megjelentek a répa fazonú farmerek, a márvány farmerek

  és divatosnak számított az is akinek a farmerja szakadt volt. A farmereket vagy farmerdzsekivel, vagy blézerrel viselték.

  A felsőruházatok válltöméssel voltak ellátva és kimondottan hódítottak az aszimmetrikus, egyik vállat szabadon hagyó

  felsők is. Az ingruhákat széles bőrövvel viselték és divatba jöttek az indiai ruhák, melyhez elengedhetetlen volt a saru. A

  miniszoknya háttérbe szorult. A 80-as évek slágerei közé tartozott a hosszú sál, valamint egyre többen kedvelték a

  kalapot. A kézi kötésű pulóverek ekkor élték fénykorukat és ebben az időszakban alkattól függetlenül bátran hordták a

  kötött cicanadrágot. Frizurában a madárfészekhez hasonlító hajkorona lett a sláger, aminek melírozottnak illett lennie. Ez

  az időszak emlékezetes marad a túlzó és hangsúlyos sminkről. A jelszó: színek, színek, színek! Főként a kék a zöld és a

  rózsaszín vitte a pálmát. A szempillákat szintén kékre vagy zöldre festették. Tust viszont egyáltalán nem használtak. A jó

  kinézethez a napbarnított bőr hozzátartozott.

 • 9.számú melléklet