of 50 /50
Ž. M, ZEMRIS, FER 3-1 3 Grafičke primitive 3.1 2D - DVODIMENZIJSKE PRIMITIVE 2D TOČKE Homogena koordinata (proizvoljna a obično je 1) sjecište paralelnih pravaca (točka u može se zapisati) jedinstven zapis osnovnih geometrijskih transformacija dodatne mogućnosti kod parametarskog prikaza krivulja V=(x, y) X= (x’, y’, h) ili X= (x 1 , x 2 , x 3 ) Točka u je (, , 0) . Kombinacija (0, 0, 0) nije dozvoljena. Npr. (2, 5) (2, 5, 1) preslikavanje iz n prostora u n+1 (4, 10, 2) (2, 4) (4, 8, 2) 3 1 x x x 3 2 x x y 3 1 x x x 3 2 x y x

3 Grafičke primitive - zemris.fer.hr · – translacija - inverz matrice translacije odgovara inverznoj transformaciji tj. pomaku u suprotnom smjeru º – rotacija - inverzna matrice

Embed Size (px)

Text of 3 Grafičke primitive - zemris.fer.hr · – translacija - inverz matrice translacije odgovara...

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-1

  3 Grafičke primitive

  3.1 2D - DVODIMENZIJSKE PRIMITIVE

  – 2D TOČKE

  • Homogena koordinata (proizvoljna a obično je 1)

  – sjecište paralelnih pravaca (točka u može se zapisati)

  – jedinstven zapis osnovnih geometrijskih transformacija

  – dodatne mogućnosti kod parametarskog prikaza krivulja

  V=(x, y) X= (x’, y’, h) ili X= (x1, x2, x3)

  Točka u je (, , 0) . Kombinacija (0, 0, 0) nije dozvoljena.

  Npr. (2, 5) (2, 5, 1) preslikavanje iz n prostora u n+1

  (4, 10, 2)

  (2, 4) (4, 8, 2)

  3

  1

  x

  xx

  3

  2

  x

  xy

  31 xxx 32 xyx

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-2

  – 2D PRAVAC

  • implicitni oblik

  • uvođenje homogene koordinate

  • homogena jednadžba

  • matrični zapis

  • po dogovoru uvodimo:

  0 cybxa

  03

  2

  3

  1 cx

  xb

  x

  xa

  0321 cxxbxa

  0321321

  c

  b

  a

  xxxcxxbxaGX

  pravca ispod"" je 0,

  pravcu na je 0,

  pravca iznad"" je ,0

  X

  X

  X

  GX

  tangentevektor

  normalevektor

  ab

  ba

  t

  n

 • dvije točke određuju pravac (vektorski produkt)

  𝐗𝟏 = 𝑥1 𝑦1 ℎ1

  𝐗𝟐 = 𝑥2 𝑦2 ℎ2

  G = X1 X2 = 𝑖 𝑗 𝑘x1 y1 h1x2 y2 h2

  = 𝑖 𝑗 𝑘

  𝑦1ℎ2 − 𝑦2ℎ1− 𝑥1ℎ2 − 𝑥2ℎ1

  𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1

  dva pravca se sijeku u točki (vektorski produkt)

  𝐆𝟏 =

  𝑎1𝑏1𝑐1

  𝐆𝟐 =

  𝑎2𝑏2𝑐2

  X = G1 G2 = 𝑖 𝑗 𝑘

  a1 b1 c1a2 b2 c2

  = 𝑖 𝑗 𝑘

  𝑏1𝑐2 − 𝑏2𝑐1− 𝑎1𝑐2 − 𝑎2𝑐1𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1

  =

  𝑥𝑦ℎ

  = 𝑿

  Ako je h = 0 G1 G2 jer se sijeku u

  Za paralelne pravce bi inače imali dijeljenje s nulom: 𝑥 =𝑥1

  ℎ1=

  𝑥1

  0, 𝑦 =

  𝑦1

  ℎ1=

  𝑦1

  0

  Ž. M, ZEMRIS, FER 3-3

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-4

  NPR: odrediti pravac G

  𝐆 = 𝐗𝟏 𝐗𝟐 =𝑖 𝑗 𝑘2 3 16 4 1

  = 𝑖 𝑗 𝑘 · 3 − 4

  − 2 − 68 − 18

  = 𝑖 𝑗 𝑘 ·−14

  −10

  Npr. točka X0 = (0 8 1 ) je “iznad”

  Kada X0 uvrstimo u 𝐆 −𝑥1 + 4 𝑥2 − 10 𝑥3 > 0

  Zamjena redoslijeda točaka X2 pa X1 utječe na orijentaciju pravca, izračunamo 𝐆𝟏 = 𝐗𝟐 𝐗𝟏 Npr. točka je tada X0 = (0 8 1 ) za 𝐆𝟏 “ispod”

  )146(

  )132(

  2

  1

  X

  X

  )31218(

  )264(

  :1nijekoordinata

  homogenakadaPrimjer

  2

  1

  3

  X

  X

  x

  tangentevektor14

  normalevektor41

  t

  n

  X1

  y

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  X2

  n

  t

  𝐆 = 𝐗𝟏 𝐗𝟐 =𝑖 𝑗 𝑘4 6 218 12 3

  = 𝑖 𝑗 𝑘 · −624−60

  =−14

  −10

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-5

  2D TRANSFORMACIJE

  • TRANSLACIJA (POMAK) T- matrica translacija

  yyy

  xxx

  '

  ' Δ TVV

  '

  1

  010

  001'''

  yx

  hyxhyx

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  y'

  x'

  V

  V'

  Dvije konvencije:

  novatočka = točka matrica

  novatočka = matrica točka

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-6

  • ROTACIJA oko ishodišta za kut suprotno smjeru kazaljke na satu CCW

  važno je obratiti pažnju da se radi o

  rotaciji oko ishodišta

  http://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.html http://min.nl/cs426/jar/transform.html

  interpretacija matrice rotacije

  RVV

  '

  100

  0cossin

  0sincos'''

  hyxhyx

  cossin

  sincos

  '

  '

  yxy

  yxx

  x

  y

  V

  V'

  y

  x

  http://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.htmlhttp://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.htmlhttp://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.htmlhttp://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.htmlhttp://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-2d-rotation.htmlhttp://min.nl/cs426/jar/transform.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-7

  • SKALIRANJE (promjena mjerila)

  negativan predznak -sx( ili -sy) daje zrcaljenje oko koordinatnih osi y ( ili x)

  • 𝑠𝑥=0 da je projekciju, nepovratno gubimo informaciju

  x

  y

  x x'

  y

  y'

  V'V

  y

  x

  syy

  sxx

  '

  '

  SVV

  '

  100

  00

  00'''

  y

  x

  s

  s

  hyxhyx

  100

  05.00

  002''' hyxhyx

  s

  s

  s

  100

  010

  001

  100

  00

  00

  kaoučinakistidaje

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-8

  • SMIK - uzdužne transformacije

  tgxyy

  tgyxx

  '

  '

  100

  01

  01'''

  tg

  tg

  hyxhyx

  x

  y

  x

  y

  http://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig4.html

  http://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig4.htmlhttp://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig4.htmlhttp://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig4.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-9

  • INVERZNE TRANSFORMACIJE

  – translacija - inverz matrice translacije odgovara inverznoj transformaciji tj.

  pomaku u suprotnom smjeru

  – rotacija - inverzna matrice rotacije odgovara inverznoj transformaciji tj. rotaciji u

  suprotnom smjeru

  – skaliranje - inverz matrice skaliranja odgovara

  inverznoj transformaciji

  tj. povećavanje odgovara smanjivanju

  1

  010

  001

  1

  010

  0011

  1

  yxyx

  T

  100

  0cossin

  0sincos

  100

  0cossin

  0sincos

  100

  0cossin

  0sincos1

  1

  R

  100

  01

  0

  001

  100

  00

  001

  1

  y

  x

  y

  x

  s

  s

  s

  s

  S

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-10

  • TRANSFORMACIJA PRAVCA

  – transformacija točke V u V’ matricom H je

  V’=V H

  – pravac G transformiramo u G’ inverznom matricom H

  G’ = H-1 G

  neformalni dokaz:

  neka je V G = 0 V’ G’ = 0 tj. Ako točka V leži na pravcu G,

  slika točke V’ leži na slici pravca G’.

  Ako je V G = 0 V H H-1 G = 0 V’ H-1 G = 0 G’ = H-1 G

  • TRANSFORMACIJA NORMALE

  – treba biti posebno pažljiv - H-1

  • u općem slučaju ako promatramo

  – točku V’=V H

  – vektor G’ = H-1 G

  ***http://www.cs.brown.edu/exploratories/freeSoftware/repository/edu/brown/cs/exploratories/applets/transfor

  mationGame/transformation_game_java_browser.html

  http://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transforms-2d.html

  http://www.cs.brown.edu/exploratories/freeSoftware/repository/edu/brown/cs/exploratories/applets/transformationGame/transformation_game_java_browser.htmlhttp://www.cs.brown.edu/exploratories/freeSoftware/repository/edu/brown/cs/exploratories/applets/transformationGame/transformation_game_java_browser.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transforms-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transforms-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transforms-2d.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-11

  TRANSFORMACIJA KOORDINATNOG SUSTAVA- MATRICA ROTACIJE

  • rotacija jediničnih vektora x, y oko ishodišta za kut daje

  jedinične vektore koordinatnog sustava u, v u v

  • u rotacijskoj matrici značenje pojedinih elemenata je:

  • drugim riječima, ako znamo rotirani koordinatni sustav

  odnosno jedinične vektore koji ga određuju u i v

  znamo i rotacijsku matricu

  0

  1

  0

  ,

  0

  0

  1

  yx

  x

  y

  0

  cos

  sin

  ,

  0

  sin

  cos

  vu

  100

  0

  0

  100

  0cossin

  0sincos

  yx

  yx

  vv

  uu

  R

 • 3

  2

  1

  Og (0,0) x1 2 3

  y

  4

  5

  4 5

  TRANSFORMACIJA KOORDINATNOG SUSTAVA - TRANSLACIJA

  - globalni koordinatni sustav (plavo), lokalni (crveno)

  Iz lokanog u globalni →

  Iz globalnog u lokalni →

  https://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.html 3-12

  143132

  010

  001

  111

  TVV lg

  121132

  010

  001

  1111

  TVV gl

  1

  3

  2

  1 Vg(1, 1)

  Ol(2, 3)

  Og (0,0) x1 2 3

  y

  x'

  y'4

  5

  4 5

  1

  -1

  -1

  -2

  https://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttps://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttps://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttps://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttps://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.html

 • http://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.html 3-13

  TRANSFORMACIJA KOORDINATNOG SUSTAVA- MATRICA ROTACIJE

  Iz lokanog u globalni →

  Iz globalnog u lokalni →

  Osnova za Model View matricu

  x

  3

  2

  1

  Og (0,0)

  y

  4

  1 2 3 4 x

  3

  2

  1

  Og (0,0)

  y

  4

  1 2 3 4

  Vg(1, 1)

  160,323,0100

  0)30cos()30sin(

  0)30sin()30cos(

  132

  RVV lg

  137,037,1100

  0)30cos()30sin(

  0)30sin()30cos(

  1111

  RVV gl

  http://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.htmlhttp://math.hws.edu/graphicsbook/demos/c2/transform-equivalence-2d.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-14

  TRANSFORMACIJA KOORDINATNOG SUSTAVA (objekta)

  – često je potrebno odrediti koordinate objekta u jednom koordinatnom sustavu

  promatrano iz drugog koordinatnog sustava

  • ako nam je poznata ciljna pozicija i orijentacija možemo odrediti potrebnu matricu

  – prvo rotacija

  – zatim translacija

  • koordinate u sustavu u, v ostaju iste

  – koordinate transformiranog objekta u sustavu x, y su:

  – koordinate netransformiranog objekta u transformiranom sustavu u, v su:

  111 TRM

  x

  y

  1),(),( MVV vuyx

  111

  1),(

  1

  11),(

  1

  1),(),(

  RTPTRPMPP yxyxyxvu

  x

  y

  1),(),( MVV vuyx 1

  1

  1

  1),(),(

  RTPP yxvu

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-15

  • VAŽNO

  – operacije su sadržane u podacima (matricama),

  a ne u instrukcijama

  - matrice transformacija prvo pomnožimo tako da dobijemo konačnu matricu, a onda množimo s točkama (manje operacija)

  – zadnji stupac u navedenim matricama je:

  što znači da su transformacije AFINE

  t.j. čuvaju paralelnost pravaca.

  – transformacije translacije, rotacije i skaliranja (sx=sy) čine također ortogonalno preslikavanje

  tj. čuvaju kuteve

  – kod korištenja više uzastopnih transformacija bitan je redoslijed tih transformacija (zato što množenje matrica nije komutativno)

  Npr: http://www.cs.rit.edu/~icss571/clipTrans/transformation.html

  https://ferko.fer.hr/minilessons/ml/minilesson/cc=DEFAULT,c=77f27c05d7164a7cb227cbdf8321d051/9fa48cd1fc1446f9af0e224b2d81a115/item/5/start

  1

  0

  0

  http://www.cs.rit.edu/~icss571/clipTrans/transformation.htmlhttps://ferko.fer.hr/minilessons/ml/minilesson/cc=DEFAULT,c=77f27c05d7164a7cb227cbdf8321d051/9fa48cd1fc1446f9af0e224b2d81a115/item/5/starthttps://ferko.fer.hr/minilessons/ml/minilesson/cc=DEFAULT,c=77f27c05d7164a7cb227cbdf8321d051/9fa48cd1fc1446f9af0e224b2d81a115/item/5/starthttps://ferko.fer.hr/minilessons/ml/minilesson/cc=DEFAULT,c=77f27c05d7164a7cb227cbdf8321d051/9fa48cd1fc1446f9af0e224b2d81a115/item/5/start

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-16

  3.2 3D TRODIMENZIJSKE PRIMITIVE

  – 3D TOČKE

  • Homogena koordinata (proizvoljna a obično je 1)

  V=(x, y, z) X= (x’, y’, z’, h) ili X= (x1, x2, x3 , x4 )

  Točka u je (, , , 0). Kombinacija (0, 0, 0, 0) nije dozvoljena.

  – KOORDINATNI SUSTAV

  • Desni (lijevi) koordinatni sustav: kada se gleda iz pozitivnog smjera osi prema

  ishodištu rotacija za 90 suprotno smjeru (u smjeru) kazaljke na satu daje

  zakretanje osi.

  Gledano iz: daje zakretanje:

  • x yz

  • y zx

  • z xy

  4

  1

  x

  xx

  4

  2

  x

  xy

  41 xxx 42 xyx 4

  3

  x

  xz

  43 xzx

  x

  y

  z

  z

  x

  y

  DESNI LIJEVI

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-17

  – 3D PRAVAC

  • Parametarski prikaz pravca

  – Proširenje eksplicitnog ili implicitnog oblika jednadžbe pravca iz

  dvodimenzijskog prostora za još jednu koordinatu neće dati

  pravac u trodimenzijskom prostoru.

  – L je karakteristična matrica pravca

  – t je parametar

  04

  03

  02

  01

  hdtx

  zctx

  ybtx

  xatx

  LTX

  0000

  4321 1hzyx

  dcbatxxxx

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-18

  pravac je određen s dvije točke

  dvije točke uvrstimo u parametarsku

  jednadžbu pravca:

  – ovaj oblik vrijedi i u 2D prostoru

  – linearna interpolacija http://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.html

  – https://mathinsight.org/line_parametrization

  V0

  V1

  t=0

  t=1

  1,

  0,

  111111

  000000

  thzyx

  thzyx

  V

  V

  TLV

  0000

  4321 1hzyx

  dcbatxxxx

  0

  01

  1

  0

  1

  1

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  11

  10

  1

  1

  1

  1

  V

  VV

  V

  V

  V

  VLL

  V

  V

  t

  t

  t

  t

  0

  011

  V

  VVTLV t

  001 VVVV t

  http://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttp://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/NewApplets/experiments/interpolation.htmlhttps://mathinsight.org/line_parametrization

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-19

  – RAVNINA

  • Jednadžba ravnine u implicitnom obliku

  • po dogovoru uvodimo:

  • https://mathinsight.org/forming_planes

  04321 dxcxbxax 04321

  VR

  d

  c

  b

  a

  xxxx

  c

  b

  a

  d

  c

  b

  a

  nR vektoromjeodredenaravninunanormala

  RV

  RV

  RV

  RV

  ravnine ispod"" je ,0

  ravnini na je ,0

  ravnine iznad"" je ,0

  n

  https://mathinsight.org/forming_planes

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-20

  – RAVNINA

  • Jednadžba ravnine u parametarskom obliku

  – R je karakteristična matrica ravnine

  – u, v su parametri koji određuju točku u ravnini

  4444

  3333

  2222

  1111

  cbvaux

  cbvaux

  cbvaux

  cbvaux

  4321

  4321

  4321

  4321 1

  cccc

  bbbb

  aaaa

  vuxxxxV

  RV 1vu

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-21

  ravnina je određena s tri točke (koje nisu kolinearne)

  tri točke uvrstimo u parametarsku

  jednadžbu ravnine:

  https://mathinsight.org/plane_parametrization

  .1,0,

  ,0,1,

  ,0,0,

  2222222

  1111111

  0000000

  vuhzyx

  vuhzyx

  vuhzyx

  V

  V

  V

  RV 1vu

  0

  02

  01

  2

  1

  0

  2

  1

  0

  1

  2

  1

  0

  1

  22

  11

  00

  001

  101

  011

  110

  101

  100

  1

  1

  1

  V

  VV

  VV

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  V

  R

  vu

  vu

  vu

  0

  02

  01

  1

  V

  VV

  VV

  V vu

  00201 VVVVVV vu V0

  V1

  u0 = 0, v0 = 0

  u1 = 1, v1 = 0

  u2 = 0, v2 = 1 V2

  https://mathinsight.org/plane_parametrization

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-22

  normala na ravninu

  površina trokuta

  Npr. V0 = (2, 0, 0) V1 = (0, 4, 0) V2 = (0, 0, 3) V0V1 = (-2, 4, 0), V0V2 = (-2, 0, 3)

  jedinična normala na ravninu

  0201 VVVVn

  V0

  V1

  V2

  02012

  1VVVV P

  6162

  1

  302

  0422

  1

  2

  10201

  4k 3j i8k 6j 12i

  kji

  P VVVV

  n

  nVVVVn

  P2

  02011 https://mathinsight.org/cross_product

  https://mathinsight.org/dot_product

  https://mathinsight.org/cross_producthttps://mathinsight.org/dot_product

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-23

  presjek tri ravnine je točka (koje nisu koplanarne)

  točke leži u sve tri ravnine.

  presjek dvije ravnine je pravac (koje nisu koplanarne)

  .0

  ,0

  ,0

  2

  1

  0

  RV

  RV

  RV

  d

  d

  0000

  0

  0

  210

  RRRV

  1000000 QVQV dd

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-24

  3D TRANSFORMACIJE

  • TRANSLACIJA (POMAK) T- matrica translacija

  zzz

  yyy

  xxx

  '

  '

  ' Δ

  TVV

  '

  1

  0100

  0010

  0001

  ''''

  zyx

  hzyxhzyx

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-25

  • ROTACIJA

  – oko x osi za kut suprotno smjeru kazaljke na satu

  – oko y osi za kut suprotno smjeru kazaljke na satu

  – oko z osi za kut suprotno smjeru kazaljke na satu

  1000

  0cossin0

  0sincos0

  0001

  xR

  1000

  0cos0sin

  0010

  0sin0cos

  yR

  1000

  0100

  00cossin

  00sincos

  zR

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-26

  • SKALIRANJE (promjena mjerila) https://threejs.org/examples/misc_controls_transform.html

  • SMIK (uzdužne deformacije) TRANSFORMATION

  SVVS

  '

  1000

  000

  000

  000

  z

  y

  x

  s

  s

  s

  DVVD

  '

  1000

  01

  01

  01

  tgtg

  tgtg

  tgtg

  https://threejs.org/examples/misc_controls_transform.htmlTutors/transformation.exe

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-27

  • INVERZNE TRANSFORMACIJE

  – translacija - inverzna matrice translacije odgovara inverznoj

  transformaciji tj. pomaku u suprotnom smjeru, odnosno mijenja se

  predznak pomaka duž pojedinih osi

  – rotacija – inverzna matrice rotacije odgovara inverznoj

  transformaciji tj. rotaciji u suprotnom smjeru, odnosno mijenja se

  predznak kuta rotacije

  – skaliranje - inverzna matrice skaliranja odgovara inverznoj

  transformaciji tj. povećavanje odgovara smanjivanju, odnosno

  mijenja se faktor skaliranja u

  recipročnu vrijednost

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-28

  PODJELA TRANSFORMACIJA

  • transformacije čvrstog tijela (engl. rigid body) - čuva udaljenosti

  • translacija, rotacija

  • transformacije sličnosti (engl. similarity) - čuva kutove

  • jednoliko skaliranje,

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-29

  PODJELA TRANSFORMACIJA

  • Afine - čuva paralelnost pravaca

  • nejednoliko skaliranje sx≠sy,

  • zrcaljenje

  • smik – uzdužne transformacije

  • projektivne - linije ostaju linije

  • perspektivna projekcija

  • nelinearne - linije postaju krivulje

  • uvijanje

  http://mathinsight.org/applet/nonlinear_2d_change_variables_map_area_transformation

  https://mathinsight.org/applet/nonlinear_2d_change_variables_map_area_transformationhttps://mathinsight.org/applet/nonlinear_2d_change_variables_map_area_transformation

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-30

  projektivno preslikavanje

  PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA

  ZRCALJANJE

  SKALIRANJE

  SMIK

  afine transformacije

  JEDNOLIKO

  SKALIRANJE

  transformacije sličnosti linearno preslik.

  PLPL

  QLPLQPL

  TRANSLACIJA ROTACIJA

  transformacije čvrstog tijela

  d

  zbroj 2 točke (nije definirano)

  u različitim koordinatnim sustavima nije isti: http://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig2.html

  http://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig2.htmlhttp://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig2.htmlhttp://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig2.htmlhttp://www.martin-kraus.org/LiveGraphics3D/examples/parametrized/cagd/chap2fig2.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-31

  * kod nerigidnih transformacija treba paziti na normale i njihovu transformaciju

  Npr. skaliranje po y osi za 2 utjecat će na normalu,

  ako smo ju prije izračunali morat ćemo ju transformirati sa S-1

  (u 3D posebno treba paziti u kojem prostoru koristimo normale)

  02

  2

  2

  2

  011n

  100

  020

  001

  S

  100

  05,00

  0011S

  normirananije04

  2

  2

  2' 1

  nSn

  111

  2

  1

  21

  SSSS

  za invertibilne matrice vrijedi:

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-32

  3.3 TRANSFORMACIJA POGLEDA I PROJEKCIJE

  – projekcija - kamera

  https://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/camera-api.shtml

  https://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/camera-api.shtmlhttps://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/camera-api.shtmlhttps://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/camera-api.shtml

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-33

  TRANSFORMACIJA POGLEDA

  TRANSLACIJA

  ROTACIJA OKO Z-osi

  ROTACIJA OKO Y-osi

  ZRCALJENJE x

  y

  z

  SUSTAV SCENE

  SUSTAV OKA

  Očište (eye)

  pogled-gore

  view-up Gledište (center)

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-34

  TRANSLACIJA

  ROTACIJA OKO Z-osi

  x

  y

  z

  SUSTAV SCENE

  SUSTAV OKA

  x

  y

  z

  SUSTAV SCENE

  SUSTAV OKA

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-35

  ROTACIJA OKO Y-osi

  POKLAPANJE osi

  http://cs.brown.edu/courses/cs123/demos/camera (World space)

  x

  y

  z

  SUSTAV SCENE

  SUSTAV OKA

  x

  y

  z

  SUSTAV SCENE

  SUSTAV OKA

  http://cs.brown.edu/courses/cs123/demos/camera

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-36

  KOORDINATE U SUSTAVU SCENE

  KOORDINATE U SUSTAVU OKA

  KOORDINATE U SUSTAVU PROJEKCIJE

  UREĐAJ

  TRANSFORMACIJA POGLEDA

  (ModelView matrica)

  PROJEKCIJA

  (projekcijska matrica)

  NORMIRANJE KOORDINATA

  (dijeljenje s homogenom komponentom

  prilagođavanje otvoru - viewport)

  http://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.js

  http://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.jshttp://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.jshttp://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.jshttp://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.jshttp://www.realtimerendering.com/udacity/?load=demo/unit7-view-pipeline.js

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-37

  • TRANSFORMACIJA POGLEDA

  – postupak kojim koordinatni sustav očišta transformiramo u

  koordinatni sustav scene kako bi mogli primijeniti

  transformaciju projekcije

  – ishodište koordinatnog sustava oka - može biti centar projekcije

  – H - udaljenost očišta od ravnine projekcije

  – vektor pogled-gore (VIEW UP)

  određuje okomicu (y os u 2D sustavu projekcije) na z os promatrača

  • ODSIJECANJE OBZIROM NA VOLUMEN POGLEDA (frustum)

  – kvadar c:Projekcija http://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtml

  – krnja piramida

  PREDNJA RAVNINA ODSIJECANJA

  obično je to ravnina projekcije

  (engl. front clipping plane)

  STRAŽNJA RAVNINA ODSIJECANJA

  (engl. back clipping plane)

  Tutors/projection.exehttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtmlhttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtmlhttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtmlhttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtmlhttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtmlhttp://cs.wellesley.edu/~cs307/threejs/demos/Camera/frustum.shtml

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-38

  • PROJEKCIJA

  – paralelna

  • ortografska (3 ortogonalne)

  • kosa

  – perspektivna – http://cs.brown.edu/courses/cs123/demos/camera/ (Camera Mode)

  • NORMIRANJE KOORDINATA U SUSTAVU PROJEKCIJE

  – koordinate u sustavu otvora (engl. viewport)

  • otvor definira područje unutar ekrana u koje će naša slika biti

  iscrtana http://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.html (WSAD, 2xkamera)

  – koordinate obzirom na granice prozora

  – normirane koordinate u sustavu uređaja NDC

  OTVOR 1

  OTVOR 2

  http://cs.brown.edu/courses/cs123/demos/camera/http://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttp://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.htmlhttp://stemkoski.github.io/Three.js/Viewports-Dual.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-39

  PROJEKCIJE

  projektori - zrake kojima se obavlja projekcija

  – PARALELNA PROJEKCIJA - projektori su paralelni

  • ortografska - projektori su okomiti na podlogu

  – 3 ortogonalne projekcije na ravnine xy, xz, yz. Npr. xy ravnina.

  • kose - projektori su koso prema podlozi

  ORTOGRAFSKA KOSA

  1000

  0000

  0010

  0001

  '''' hzyxhzyx

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-40

  – PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA - projektori idu iz centra projekcije kroz

  vrhove objekta

  tijela koja su bliže promatraču

  veća su u projekciji

  PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA

  C - centar projekcije

  prikazani kvadri su jednaki Npr: Određivanje Matrice (transformacija pogleda i projekcija) iz

  projekcije: http://tool.duruofei.com/projective_matrix/

  PerspektivnaProjekcija.gifhttp://tool.duruofei.com/projective_matrix/http://tool.duruofei.com/projective_matrix/http://tool.duruofei.com/projective_matrix/http://tool.duruofei.com/projective_matrix/http://tool.duruofei.com/projective_matrix/

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-41

  • CENTAR PROJEKCIJE JE U ISHODIŠTU

  RAVNINA PROJEKCIJE H

  A= (xA, yA, zA) S = (xS, yS) CENTAR

  PROJEKCIJE

  A

  H

  zA

  xA

  S

  xS

  Hz

  HH

  slično

  HH

  S

  A

  AS

  A

  AS

  A

  AS

  A

  AS

  z

  yy

  z

  yy

  z

  xx

  z

  xx

  C

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-42

  • ako je točka iza ravnine projekcije rezultat je isti 𝑥𝑠

  𝐻=

  𝑥𝐴

  𝑧𝐴 𝑥𝑠 =

  𝑥𝐴𝑧𝐴𝐻

  𝑦𝑠 =𝑦𝐴𝑧𝐴𝐻

  𝑧𝑠 =𝑧𝐴𝑧𝐴𝐻

  = 𝐻

  𝑥𝑠 = 𝑥𝐴𝑦𝑠 = 𝑦𝐴𝑧𝑠 = 𝑧𝐴

  ℎ𝑠 =𝑧𝐴

  𝐻

  𝑥𝑠 𝑦𝑠 𝑧𝑠 ℎ𝑠 = 𝑥𝐴 𝑦𝐴 𝑧𝐴 ℎ𝐴

  1 0 0 00 1 0 00 0 1 1/𝐻0 0 0 0

  1 → označava da z koordinatu želimo sačuvati jer nam određuje

  udaljenost od očišta (koristi se u z-spremniku)

  • CENTAR PROJEKCIJE MOŽE BITI NA OSI A RAVNINA PROJEKCIJE U ISHODIŠTU

  • Objekti iza centra projekcije u projekciji će biti obrnuti !

  ModelView

  A

  H

  zA

  xA S

  xS C

  Tutors/matrixModelView/matrixModelView/bin/matrixModelView.exe

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-43

  Perspektivno ispravna interpolacija z-koordinate

  http://tulrich.com/geekstuff/canvas/perspective.html 3 1 a

  http://codepen.io/infernalmaster/pen/lbpfFhttp://codepen.io/infernalmaster/pen/lbpfFhttp://codepen.io/infernalmaster/pen/lbpfFhttp://tulrich.com/geekstuff/canvas/perspective.html

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-44

  Perspektivno ispravna interpolacija z-koordinate

  V1(x1, z1)

  V2(x2, z2)

  2

  2

  22' zH

  z

  xV

  1

  1

  11' zH

  z

  xV

  112112

  112

  zzztxxxt

  tt

  VVVV

  C

  ?

  VVVV

  Hz

  xH

  z

  xH

  z

  xu

  uu

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  112 ''''

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-45

  za neki parametar t, izjednačit ćemo perspektivno projiciranu točku V(t) s linearno

  interpoliranom V’(u) točkom u prostoru projekcije između točaka V1’ i V2’

  po x koordinati i odrediti t za koji to vrijedi.

  uvrštavanje dobivenog t u izraz t (z2 - z1) + z1, daje nelinearnu ovisnost z(u)

  provjera za u = 0 i u = 1

  Hz

  xH

  z

  xH

  z

  xuH

  zzzt

  xxxt

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  112

  112

  uzzzuz

  t122

  1

  uzzz

  zzuz

  122

  21

  https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-

  texturemapping.html

  http://dl.datenwolf.net/h5cpt/

  https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttps://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-perspective-correct-texturemapping.htmlhttp://dl.datenwolf.net/h5cpt/http://dl.datenwolf.net/h5cpt/

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-46

  • NORMIRANJE KOORDINATA – ortografska projekcija

  Volumen pogleda određuju

  l - lijeva ravnina odsijecanja (min. x koordinata) -1

  r - desna ravnina odsijecanja (max. x koordinata) 1

  t - gornja ravnina odsijecanja (min. y koordinata) -1

  b - donja ravnina odsijecanja (max. y koordinata) 1

  n - prednja ravnina odsijecanja (min. z koordinata) 1

  f - stražnja ravnina odsijecanja (max. z koordinata) -1

  ORTOGRAFSKA PROJEKCIJA

  l r

  t

  b

  n

  f

  PERSPEKTIVNA PROJEKCIJA

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-47

  l - lijeva ravnina odsijecanja (min. x koordinata)

  r - desna ravnina odsijecanja (max. x koordinata)

  l r x

  x’ -1 1

  lr

  lr

  lrxx

  lrlx

  x

  2'

  111'

  -

  1

  02

  00

  002

  0

  0002

  nf

  nf

  bt

  bt

  lr

  lr

  nf

  bt

  lr

  R PROJECTION

  ../../My Documents/predmeti/rg/predavanja/Tutors/projection.exe

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-48

  • Model

  – transformacije se odnose na model, zadnja navedena transformacija se obavlja prva

  – model je inicijalno u svom koordinatnom sustavu – postavljamo ga u sustavu scene

  ili uspostavljamo hijerarhijski izgrađen model (stog matrica)

  • Transformacija pogleda (engl. Viewing)

  – položaj i orijentacija kamere

  – projekcija

  • Preslikavanje na zaslon

  – koordinate u sustavu otvora

  • Matrice

  – GL_MODELVIEW,

  – GL_PROJECTION,

  – GL_TEXTURE

  – GL_COLOR

  Transformacije u OpenGL-u

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-49

  Transformacija pogleda i projekcije u OpenGL-u

  • Transformacija pogleda - postavljanje aktivne matrice i inicijalizacija na

  jediničnu matricu (inicijalno je GL_MODELVIEW)

  glMatrixMode (GL_MODELVIEW)

  glLoadIdentity()

  model se transformira iz koordinatnog sustava objekta u sustav scene, a s

  view se transformira iz sustava scene u sustav oka (kamere)

  • Projekcija

  glMatrixMode (GL_PROJECTION); glLoadIdentity()

  u sustavu oka se zatim obavlja odsijecanje (clipping) i projekcija

  – položaj oka (kamere u prostoru)

  gluLookAt( 0.0, 0.0, 5.0, // očište x, y, z – gdje je kamera

  0.0, 0.0, 0.0, // gledište – točka u koju je usmjeren pogled

  0.0, 1.0, 0.0 ); // vektor prema gore (view up) x, y, z

  – ortografska projekcija

  • glOrtho (left, right, bottom, top, zNear, zFar);

  • gluOrtho2D (left, right, bottom, top) // ako radimo u 2D, isto kao otvor

  viewmodelmodelview MMVMVV

  projectionMVV

 • Ž. M, ZEMRIS, FER 3-50

  – perspektivna projekcija

  • glFrustum (left, right, bottom, top, zNear, zFar) // zNear ≠ 0

  • gluPerspective (fovy, aspect, zNear, zFar)

  • Normiranje koordinata

  koordinate se dijele s homogenom koordinatom - normalizira (NDC)

  • Sustav otvora

  – obično se definira ista veličina kao prozor

  • glViewport (x, y, width, height)

  koordinate u

  sustavu objekta

  koordinate u

  sustavu oka GL_modelview GL_projection

  koordinate

  nakon odsijecanja