of 18 /18
Acoperişuri pentru regiuni cu încărcări abundente de zăpadă

A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ffttrft

Text of A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

Page 1: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Page 2: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

137

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Generalităţi

Datorită materialelor de construcţie moderne, se pot construi locuinţe şi în zone cuninsori abundente sau aflate la altitudini mari. Ţiglele din mortar de ciment rezistă laîngheţ şi sunt potrivite pentru astfel de condiţii climaterice. Pentru astfel de zone suntnecesare măsuri speciale pentru proiectarea şi execuţia acoperişurilor. În acelaşi timpcu normele de acoperire cu ţigle din mortar de ciment şi cu normele generale delucru, trebuie luate în considerare în zonele cu ninsori abundente şi următoarelepuncte:

- Izolarea împotriva pătrunderii zăpezii- Statica- Hidroizolaţia şi termoizolarea- Ventilaţia suficientă- Acoperirea profesionistă şi solidă- Schemele de montare pentru ţiglele parazăpadă şi consolele parazăpadă

Pe unde pătrunde zăpada?- Prin orificiile de circulaţie a aerului de la streaşină, creastă şi coamă, prin

care se realizează subventilaţia aerului;- Pe la trecerile prin acoperiş, de exemplu coşuri, evacuări, străpungeri;- Prin zonele de racordare, de exemplu racord la perete, îmbinare - dolie,

margini;- Pe la suprapuneri.

Consecinţele pătrunderii zăpeziiFoarte rar este observată repede zăpada infiltrată prin acoperiş. Zăpada se topeşte şiumezeşte materialele de construcţie, putând deteriora:- structura de rezistenţă,- termoizolaţia,- ultimul planşeu.

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 3: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

138

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

MĂSURI DE PROTECŢIEMăsurile se iau în funcţie de zonă, climă şi de construcţia podului (mansardă,planşeu masiv, construcţie uşoară).Pentru a asigura protecţia şi a păstra funcţionalitatea acoperişului este necesarăintroducerea unui strat de izolaţie.Se hidroizolează cu folie Bramac Universal, care se fixează cu ajutorul contraşipcilor,avându-se în vedere o suprapunere de minim 10 cm. Se vor impermeabilizaimbinările la coamă, străpungerile şi racordările. Dimensiunile contraşipcilor depindde înclinaţia acoperişului şi de lungimea căpriorilor, dar trebuie sa fie de minim 50 x50 mm. În zonele cu ninsori abundente se recomandă luarea de măsurisuplimentare, de protecţie, în perimetrul streşinii. În locul rândului de ţiglăparazăpadă, se foloseşte sistemul parazăpadă, alcătuit din: ţiglă suport, suportmetalic parazăpadă, grilaj metalic parazăpadă şi clemă de îmbinare.

IZOLAŢIESe foloseşte folie Bramac. Folia Bramac este rezistentă la rupere, impermeabilă,neinflamabilă şi cu capacitate mare de difuzie. Se montează pa ralel cu streaşina.

Page 4: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

139

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

STATICA ACOPERIŞULUI

Structura de rezistenţă trebuie concepută pentru a suporta următoarele sarcini:

a) greutatea proprie a acoperişului conf. STAS 10101/2A1-78

b) forţa vântului conf. STAS 10101/20-90

Menţionăm că pot apărea forţe relativ mari de sucţiune, în special la strea şină, coamă,creastă şi laterale, ţiglele din aceste zone trebuiesc ancorate în mod corespunzator (încuie sau şuruburi şi cleme de ancorare). Forţa vântului este resimţită în funcţie derelief, înălţimea clădirii şi de forma şi panta acoperişului.

c) sarcina exercitată de zăpadăConform STAS 10101/21-92, aceasta se calculează în funcţie de zonă, altitudine şiforma acoperişului:

s0 = a0 + a1 x h + a2 x h2,

unde:

s0 - sarcina pe orizontală în kN/m2 (=kPa)a0, a1, a2 - coeficienţi zonalih - altitudinea locaţiei în km

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 5: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

140

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Tabelul 1:Coeficienţii a0, a1, a2 pentru calcularea s0

Tabelul 2:Sarcini s0 în kN/m2 în funcţie de altitudine şi zonă

Altitudine2 Zone de încărcare(m) A B C3 D4

200 0,75 1,55300 0,85 1,55400 1,00 1,60 2,15500 1,20 1,75 2,35600 1,45 2,00 2,70 1,00700 1,75 2,30 3,10 1,20800 2,10 2,65 3,60 1,45900 2,55 3,10 4,20 1,751000 3,00 3,65 4,95 2,101100 3,50 4,25 5,75 2,501200 4,05 4,95 6,65 3,00

Coeficient Zone de încărcareA B C D

a0 0,71 1,75 2,27 1,25a1 -0,30 -1,85 -2,26 -2,20a2 2,58 3,75 4,92 3,04

1 Valorile sarcinii se rotunjesc cu ± 0,05.2 Pentru altitudini mai mici de 200 m din zona A şi pentru altitudini mai mici de 300m din zona B se aplică valorile minime pentru 200 m (zona A), respectiv 300 m(zona B); pentru altitudini mai mari de 1200 m din orice zonă (A - D), sarcina se vacalcula conform formulei (c sarcina exercitată de zăpadă).3 În zona C (v. harta), pentru altitudini de până la 700 m se acceptă o sarcină de min.3,80 kN/m2, iar pentru altitudini de peste 700 m se aplică valori cu 20% mai maridecât cele indicate pentru zona C.4 Pentru zona D nu se acceptă sarcini mai mari de 4,50 kN/m2.

Page 6: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

141

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

COAMAExecuţia coamei este foarte importantă pentru ventilaţia acoperişului. O coamămontată uscat şi prevăzută cu ţigle de aerisire este o soluţie reco mandabilă.Accesoriile pentru coame se fixează de şipca de coamă împotriva vântului. Trebuierealizată izolarea împotriva pătrun derii zăpezii. În cazul unor orificii mai mari deventilaţie sunt necesare mă suri speciale.

MARGINILE ACOPERIŞULUIMarginile pot fi protejate cu ţigle laterale în funcţie de proiectul arhitectonic. Tiglelelaterale trebuie fixate în cuie zincate sau cu şuruburi de şipcile suport. Ţiglele lateraletrebuie să iasă peste frontonul finisat sau peste cofrajul frontonului atât încât să înde -pli neas că rolul unei muchii de picurare.

Clemă fixare ţiglăde coamă

Ţiglăde aerisire

Ţiglă de coamă

Şipcăsuport

Căprior Astereală

Contraşipcă

Hidroizolaţie

Ţiglă parazăpadă

Fâşie de folie

Figaroll Plus

Şipcă de coamă

Suport fixare şipcă de coamă

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 7: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

142

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

StreaşinaPentru a evita spargerea marginii frontale a ţiglei sub greutatea zăpezii, primul rând deţigle nu va fi montat astfel încât să intre în jgheab, cum se face de obicei, ci integral peşipca de streaşină. Aceasta va fi prevăzută cu tablă de streaşină. Spaţiul dintre ţigle şiacoperiş este ventilat pe la streaşină printre contraşipci.

Curenţide aer

Curenţi de aerBandăaerisire

Consolăjgheab

Căprior

Astereală

Cosoroabă

Contraşipcă

Hidroizolaţie

Ţiglă parazăpadăŞipcă suport

Ţiglă suportSuport metalic

fixare grilaj

Page 8: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

143

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Oprirea zăpezii

Poziţia şi numărul de ţigle pe m2 depind de pantă şi sarcină. Diagrama de mai josprezintă schemele de montare.

ExempluPantă 18°, sarcină 7 kN/m2

Punctul de întretăiere al celor două linii se află în schema E.Rezultă un necesar de 2,8 ţigle/m2.

Panta

50

45

40

35

30

25

20181716

0,75

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,0

0

11,0

0

12,0

0

Încărcarea zăpezii

Necesar de ţigle parazăpadă / m2

1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 5,0

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 9: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

144

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

ŢIGLE PARAZĂPADĂ - MODELUL PROFILATSchemele de montare elaborate, luându-se în calcul sarcina medie.În cazul unor condiţii atmosferice deosebite (schimbări de temperatură), se potproduce alunecări de zăpadă de pe acoperiş.

Schema AFiecare a opta ţiglă va fi o ţiglăparazăpadă. Sunt necesare cca. 1,3buc./m2 şi un rând complet la streaşină.

Schema BFiecare a şaptea ţiglă va fi o ţiglăparazăpadă. Sunt necesare cca. 1,4buc./m2 şi un rând complet la streaşină.

Schema CFiecare a şasea ţiglă va fi o ţiglăparazăpadă. Sunt necesare cca. 1,8buc./m2 şi un rând complet la streaşină.

Schema DFiecare a cincea ţiglă va fi o ţiglăparazăpadă. Sunt necesare cca.2 buc./m2 şi un rând complet lastreaşină.

Page 10: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

145

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Schema EFiecare a doua ţiglă, din fiecare aldoilea rând, va fi o ţiglă parazăpadă.Sunt necesare cca. 2,8 buc./m2 şi unrând complet la streaşină.

Schema FFiecare a treia ţiglă, din fiecare rând, vafi o ţiglă parazăpadă. Sunt necesarecca. 2,8 buc./m2 şi un rând complet lastreaşină.

Schema GFiecare a doua ţiglă, din fiecare rând,va fi o ţiglă parazăpadă. Sunt necesarecca. 5 buc./m2 şi un rând complet lastreaşină.

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 11: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

146

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Schema ALa fiecare a cincisprezecea ţiglă, dinfiecare al doilea rând, se montează oconsolă parazăpadă. Sunt necesare cca.1,3 buc./m2 şi 1,96 buc./ml de streaşină.

Schema BLa fiecare a doisprezecea ţiglă, dinfiecare al doilea rând, se montează oconsolă parazăpadă. Sunt necesare cca.1,4 buc./m2 şi 1,96 buc./ml de streaşină.

Schema CLa fiecare a zecea ţiglă, din fie care aldoilea rând, se montează o consolămetalică parazăpadă. Sunt necesarecca. 1,8 buc./m2 şi 1,96 buc./ml destrea şină.

Schema DLa fiecare a noua ţiglă, din fiecare aldoilea rând, se montează o consolămetalică parazăpadă. Sunt necesarecca. 2 buc./m2 şi 1,96 buc./ml destreaşină.

CONSOLE METALICE PARAZĂPADĂ

Page 12: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

147

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Schema ELa fiecare a treia ţiglă, din fiecare aldoilea rând, se montează o consolămetalică parazăpadă. Sunt necesarecca. 2,8 buc./m2 şi 1,96 buc./ml destreaşină.

Schema FLa fiecare a cincea ţiglă, din fie care aldoilea rând, se montează o consolămetalică parazăpadă. Sunt necesarecca. 3,4 buc./m2 şi 1,96 buc./ml destreaşină.

Schema GLa fiecare a patra ţiglă, din fiecare aldoilea rând, se montează o consolămetalică parazăpadă. Sunt necesarecca. 5 buc./m2 şi 1,96 buc./ml destreaşină.

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 13: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

148

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Anexa 1 - Greutatea de referinţă a stratului de zăpadă

Page 14: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

149

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Anexa 2 - Harta de zonare a încărcărilor date de zăpadă

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 15: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

150

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

Anexa 3 - Zonele în care se încadrează principalele localităţi

LocalitateaABRUDADJUDAGNITAAIUDALBA IULIAALEŞDANINAARADAVRÃMENIAZUGABABADAGBACÃUBAIA DE ARAMÃBAIA MAREBAIA SPRIEBARAOLTBÃICOIBÃILE GOVORABÃILE HERCULANEBÃILE OLÃNEŞTIBÃILE TUŞNADBÃILEŞTIBÂRLADBECHETBECLEANBEIUŞBEREŞTIBICAZBISTRIŢABLAJBOCŞABOLDEŞTI-SCÃENIBORSECBORŞABOTOŞANIBRADBRAŞOV

ZonaBCAAABBACEBCBBEABBBBCDCDDBCBAAABEBCBB

LocalitateaBRÃILABREAZABREZOIBUCUREŞTIBUDEŞTIBUFTEABUHUŞIBUŞTENIBUZÃUBUZIAŞCALAFATCARACALCARANSEBEŞCAREICAVNICCÃLANCÃLÃRAŞICÃLIMÃNEŞTICÂMPIA TURZIICÂMPINACÂMPULUNGCÂMPULUNGMOLDOVENESCCEHU SILVANIEICERNAVODÃCHIŞINEU CRIŞCISNÃDIECLUJ-NAPOCACODLEACOMARNICCOMÃNEŞTICONSTANŢACOPŞA MICÃCORABIACOSTEŞTICOTNARICOVASNA

ZonaDDBCDCBEBADCAAEBDBABB

C

ADABABBBBADBCB

Page 16: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

151

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

LocalitateaCRAIOVACUGIRCURTEA DE ARGEŞCURTICIDÃRÃBANIDEJDETADEVADOROHOIDR. PETRU GROZADRÃGÃNEŞTI-OLTDRÃGÃŞANIDROBETA TR. SEVERINDUMBRÃVENIEFORIE NORDEFORIE SUDFÃGÃRAŞFÃLTICENIFÃUREIFETEŞTIFIENIFILIAŞIFOCŞANIGALAŢIGÃEŞTIGHEORGHENIGHERLAGIURGIUGURAHONŢGURA HUMORULUIHAŢEGHÂRLÃUHÂRŞOVAHOREZUHUEDINHUNEDOARAHUŞIIANCAIAŞIINEU

ZonaCBBADAAADBCCCABBBDCDBCBDCCADBCBCDBABCCCA

LocalitateaISACCEAÎNTORSURA BUZÃULUIJIMBOLIAJOSENILIPOVALUDUŞLUGOJLUPENIMANGALIAMARGHITAMÃCINMÃRÃŞEŞTIMEDGIDIAMEDIAŞMIERCUREA CIUCMIZILMOINEŞTIMOLDOVA NOUAMORENIMOTRUNÃDLACNÃSÃUDNÃVODARINEGREŞTINEGREŞTI OAŞNOVACIOCNA MUREŞOCNA SIBIULUIOCNELE MARIODOBEŞTIODORHEIU SECUIESCOLTENIŢAONCEŞTIONEŞTIORADEAORAVIŢAORÃŞTIEORŞOVAOŢELU ROŞUPANCIU

ZonaDDACAAABBADCCACBBBBBABBCBBAABBADCBAAABAB

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa

Page 17: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

152

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

LocalitateaPAŞCANIPÃLTINIŞPÂNCOTAPETRILAPETROŞANIPIATRA NEAMŢPITEŞTIPLENIŢAPLOIEŞTIPLOPENIPOLOVRAGIPREDEALRÃDÃUŢIRÂMNICU SÃRATRÂMNICU VÂLCEARÃUŞENIRÂŞNOVREGHINREŞIŢAROMANROŞIORII DE VERDEROVINARIRUPEASALONTASATU MARESÃCELESÃVÂRŞENISÃVENISÂNGEORZ BÃISÂNNICOLAU MARESEBEŞSEGARCEASEMENICSFÂNTU GHEORGHESIBIUSIGHETU MARMAŢIEISIGHIŞOARASIMERIASINAIASIRET

ZonaDEABBBBCBDDEDBBCBAADCBAAABACBAACEBBBAAED

LocalitateaSLÃNICSLÃNIC MOLDOVASLATINASLOBOZIASOLCASOVATASTREHAIASUCEAVASULINAŞIMLEUL SILVANIEITÂRGOVIŞTETÂRNÃVENITECHIRGHIOLTECUCITG. BUJORTG. CÃRBUNEŞTITG. FRUMOSTG. JIUTG. LÃPUŞTG. LOGREŞTITG. MÃGURELETG. MUREŞTG. NEAMŢTG. OCNATG. SECUIESCTIMIŞOARATOPLIŢATOPOLOVENITULCEATUŞNADŢĂNDĂREIŢIGLENIURICANIURLAŢIURZICENIVASCÃUVASLUIVATRA DORNEIVÃLENII DE MUNTEVÂNJU MARE

ZonaBECDCECDBABABCCBCBBBDACBBACDCADBBBCBCEBD

Page 18: A 49 d 18 1350564189856 Bramac Acoperisuri Regiuni Incarcari Abundente Zapada

153

Acoperişuri pentru regiuni cuîncărcări abundente de zăpadă

LocalitateaVICTORIAVIDELEVIŞEU DE SUSVLÃHIŢAVOINEASAVULCANIZALÃUZIMNICEAZLATNAZÃRNEŞTI

ZonaBCBBEBADBB

Aco

periş

urip

entr

ure

giun

icu

încă

rcăr

iabu

nden

tede

zăpa