of 12 /12
Master : Dezvoltare urbană și regională 2013-2014 Evaluarea încărcărilor

evaluare incarcari hala metalica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

evaluare incarcari hala metalica

Text of evaluare incarcari hala metalica

Page 1: evaluare incarcari hala metalica

Master : Dezvoltare urbană și regională

2013-2014

Evaluarea încărcărilor

Page 2: evaluare incarcari hala metalica

2

1.Evaluarea acțiunii zăpezii

● evaluarea acțiunii zăpezii se realizează conform CR 1-1-3:2012

● încărcarea din zăpadă la nivelul solului – Sk :

-valoarea caracteristică Sk din harta de zonare

teritorială sau din Anexa A, tabel A1.

Amplasament

Amplasament

Page 3: evaluare incarcari hala metalica

3

●încărcarea din zăpadă la nivelul acoperișului – s :

s = γIs∙ µi ∙Ce ∙Ct ∙ Sk

- γIs :factorul de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii –conform tabel 4.1

→ γIs = 1,10

- Ce :coeficientul de expunere al construcției în amplasament – tabel 4.3

→ Ce = 1,0

- Ct :coeficientul termic al acoperișului → Ct = 1,0 (acoperiș izolat termic)

- Sk :încărcarea din zăpadă la nivelul solului → Sk = 2,0 kN/m2 (București)

- µi :coeficientul de formă al încărcării din zapadă pe acoperiș - tabel 5.1

- α :unghiul de înclinare al acoperișului → α = 5°

0°≤ α ≤ 30° → µ1 = 0,8

Page 4: evaluare incarcari hala metalica

4

- Se consideră 3 situații pentru proiectare:

• ipoteza 1 s = γIs ∙ µ1 ∙ Ce∙ Ct ∙ Sk

= 1,10∙ 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 =1,76kN/m2

În prima ipoteză se aplică o încărcare unniformă pe acoperiș

cu valoarea 1,76 kN/m2.

• ipoteza 2 sstânga = γIs ∙ 0,5µ1 ∙ Ce∙ Ct ∙ Sk

= 1,10 ∙ 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 =0,88kN/m2

sdreapta = γIs ∙ µ2 ∙ Ce ∙ Ct ∙ Sk

= 1,10 ∙ 0,933 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 =2,05kN/m2

• ipoteza 3

sstânga = γIs ∙ µ2 ∙ Ce ∙ Ct ∙ Sk

= 1,10 ∙ 0,933 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 =2,05kN/m2

sdreapta = γIs ∙ 0,5µ1 ∙ Ce∙ Ct ∙ Sk

= 1,10 ∙ 0,4 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 =0,88kN/m2

Page 5: evaluare incarcari hala metalica

5

2.Evaluarea acțiunii vântului

● evaluarea acțiunii vântului se realizează conform CR 1-1-4:2012

● valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului – qb :

-valoarea qb se alege din harta de zonare

teritorială sau din Anexa A, tabel A1.

Amplasament

Amplasament qb= 0,5kPa

Page 6: evaluare incarcari hala metalica

6

● alegerea categoriei de teren – tabel 2.1

- Categoria IV de teren : zone în care cel

puțin 15% din suprafață este acoperită

cu construcții având mai mult de 15 m

înălțime (zone urbane).

Hipermarket ● stabilirea lungimii de rugozitate z0 :

teren categoria IV → z0 = 1,0m

● determinarea factorului de rugozitate pentru

presiunea dinamică a vântului Cr2(z)

teren categoria IV → zmin = 10m

● valoarea medie a presiunii dinamice a vântului – qm :

● valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului – qp :

- evaluăm intensitatea turbulenței Iv :

Page 7: evaluare incarcari hala metalica

7

- evaluăm factorul de rafală cpv :

-determinăm valoarea de vârf a presiunii dinamice

a vântului qp :

● valoarea presiunii/ sucțiunii din acțiunea vântului – we :

-determinăm înălțimea de referință - ze :

- determinăm valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului qp(ze) :

Page 8: evaluare incarcari hala metalica

8

- determinăm valoarea coeficientului aerodinamic de presiune/sucțiune cpe :

tabel 4.1

- Determinăm valoarea presiunii din acțiunea vântului – we

- Determinăm valoarea sucțiunii din acțiunea vântului – we

Page 9: evaluare incarcari hala metalica

9

3. Evaluarea acțiunii seismice

● evaluarea acțiunii seismice se realizează în conformitate cu P100-1/2006

● pentru calculul seismic se va adopta metoda forțelor statice echivalente

● evaluarea forței tăietoare de bază:

● determinarea greutății structurii G :

● estimarea perioadei proprii de vibrație a structurii T1 – anexa B :

● determinarea coeficientului seismic cs :

- determinăm coeficientului de importanță-expunere γI –tabel 4.3:

Page 10: evaluare incarcari hala metalica

10

- determinăm accelerația seismică de proiectare a terenului ag , din harta de zonare teritorială

sau din Anexa A, tabelul A.6

Amplasament

Amplasament

- determinăm factorul de corecție λ:

construcție parter → λ =1,00

- determinăm factorul de comportare q:

clasa de ductilitate L → q =1,0

Page 11: evaluare incarcari hala metalica

11

- determinăm perioadele de control ale spectrului normalizat de răspuns elastic β(T):

- determinăm ordonata spectrului normalizat

de răspuns elastic β(T):

Page 12: evaluare incarcari hala metalica

12

- determinăm coeficientul seismic cs:

- calculăm forța tăietoare de bază Fb :