of 8 /8
www.mbscom.ro office@mbscom.ro MBS DA60 Tablă cutată amprentată pentru planșee colaborante Colaborarea eficientă dintre oţel i beton ș

Tabele de Incarcari MBS DA60

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TABLA CUTATA

Text of Tabele de Incarcari MBS DA60

Page 1: Tabele de Incarcari MBS DA60

[email protected]

MBS DA60

Tab

lă c

utat

ă am

pren

tată

pen

tru

planșe

e co

labo

rant

e

Colaborarea eficientă dintre oţel i betonș

Page 2: Tabele de Incarcari MBS DA60

2Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

3 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

Page 3: Tabele de Incarcari MBS DA60

2Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

3 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

Page 4: Tabele de Incarcari MBS DA60

4Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

5 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

Page 5: Tabele de Incarcari MBS DA60

4Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

5 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

10 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

Page 6: Tabele de Incarcari MBS DA60

6Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

7 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

Page 7: Tabele de Incarcari MBS DA60

6Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

11 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

7 Performanţă în oţel l www.mbscom.ro

Tabel de încărcări

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

sim

plă

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mdes

chid

ere

dub

2În

cărc

area

uni

form

dis

trib

uită

(k

N/m

)G

rosi

me

mm

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

7,00

10,0

012

,00

15,0

020

,00

8,00

Des

chid

erea

max

imă

în m

pen

tru

planșe

e

H=

12 c

mN

des

chid

eri

60

800

◄◄

HPla

nșee

cola

bora

nte:

- T

ablă

cut

ată

ampr

enta

tă M

BS

DA

60-

Pla

să s

udat

ă 15

0x15

0mm

, O 6

mm

- B

ară

de r

an

fors

are

O 8

mm

Page 8: Tabele de Incarcari MBS DA60

®MBS , EasyKit , EuroKit , MultiKit , FamilyKit şi MobilKit sînt mărci înregistrate. © Copyright 2010-2012. MBS, divizie a Proinvest Group SRL. Toate drepturile rezervate. Ref: Februarie 2012. Toate informaţiiledin acest catalog corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse, Proinvest Group SRL îşi rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricînd şi fără informaţii prealabile.

® ® ® ® ®

102

58

17

24

60

800

B A

◄ ◄

◄ ◄

◄ ◄

◄◄

160◄ ◄

◄ ◄

28

7◄

B

28

7

A

Tip Profil Grosime(mm)

Greutate(kg/mp)

Lungimemax. (m)

Acoperire

MBS DA60

0,600,700,801,001,20

7,508,751012,5015

13,5 zinc

Caracteristici profil

MBS DA60 este destinată construirii planșeelor compozite din beton, având un profil special creat pentru a asigura o bună legatură mecanică cu betonul.

Avantaje:

- economie de beton

- economie de armatură

- greutate redusă

- ușor de manipulat pe șantier

- se folosesc mai puţine elemente de susţinere, rezultând o

scadere a timpului şi costurilor de montaj.

MBS DA60

Programul de vânzări MBS mai cuprinde:COMPONENTEn Profile zincate Z, C, U şi L n Tablă cutată cu profil normal MBS 20, MBS 35, MBS 45 n Tablă sinus MBS 18, MBS 27 şi MBS 42 n Tablă cutată cu profil înalt MBS 85, MBS 135, MBS 153, MBS 158 şi MBS 200 nTablă cutată amprentată MBS DA60 n Casete structurale MBS KS 100/600, MBS KS 115/600, MBS KS 125/600, MBS KS 135/600, MBS KS 150/600 n Panouri sandwich de perete şi de acoperiş n Ţiglă metalică MBS T24 n Tablă prefălţuită n Tablă plană n Ţiglă metalică acoperită cu piatră naturală n Jgheaburi şi burlane n Elemente de tinichigerie n Servicii prelucrare oţel

SISTEME® ® ® ® ® ® ®

n Cladiri metalice EasyKit , EuroKit n Clădiri multietajate MultiKit n Containere metalice MobilKit n Case din metal FamilyKit n Sisteme de rafturi DepoKit n Parcări modulare ParKit n Sisteme de parapeți pentru drumuri.