Click here to load reader

Katalóg Bramac

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Katalóg Bramac

 • 1NAJOBBENEJIA STRECHA NA SLOVENSKU

  KATALG PRODUKTOVPlatn od 1. 3. 2015 len BRAAS MONIER BUILDING GROUP

 • SEDEM KROKOV K VAEJDOKONALEJ STRECHE

  2

 • Vybavte strechu kvalitnm odkvapom

  Bramac Stabicor

  Usporte nklady na krenie s izolciou Bramac Therm

  Vyuite slnen iarenie na teplo a elektrick energiu

  Doplte k svojej strechekomn a dlabu

  Nechajte si odborne a bezplatne poradi

  DOPLNKOVSORTIMENT

  STR. 68

  SERVISSTR. 70

  ODKVAPOVSYSTM

  STR. 54

  NADKROKVOV IZOLCIE

  STR. 58

  SOLAR A FOTOVOLTIKA

  STR. 62

  STREN DOPLNKY

  STR. 48

  Spoznajte vhody strench doplnkov Bramac

  rozdelench do ucelench balkov

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3

  SERVIS

  SERVIS

  SER

  VIS

  SERV

  IS

  ODKV

  APY

  Vyberte si najvhodnejiu krytinu pre vs

  STREN KRYTINA

  STR. 10 (Bramac) / 32 (Braas)

  1

 • PREO SA ROZHODN PRE BRAMAC?Kvalita preveren v extrmnych poveternostnch podmienkach

  4

  Nae postavenie vedcej firmy na trhu ns zavzuje k zodpovednosti. Preto sa neustlymi investciami do vskumu a vvoja starme o to, aby bol n stren systm o najspoahlivej.

  Produkty Bramac testujeme vo vlastnom skobnom stredisku v Nemecku, ktorho sasou je aj v strechrskej brani jedine-n vetern tunel. Skaj sa tu rzne vplyvy poasia: simulovan brky, rchle zmrazovacie cykly, horava, UV iarenie a npory vetra. Nae vlastn nroky s ete vyie ako stano-vuj normy.

  Dleitm predpokladom kvality s aj pouit su-roviny. Pri vrobe neetrme na kvalitnch prrod-nch materiloch (cement, trk), vsledkom oho je vynikajca pevnos a odolnos naich krytn. Tie prekrauj predpsan normov hodnoty a o 50% - napr. 1 kus kridly modelu Bramac Mon-tero znesie zaaenie (snehom, adom) a 300 kg!

 • 5Vaka testom vie Bramac poskytn relnu zruku na vetky svoje vrobky- krytinu spolu s doplnkami. Bez testovacieho strediska by ilo len o virtulny prsub kvality, ktor nebola odskan.

 • 6V ponuke Bramacu njdete viacer vzhadom a funknosou vnimon modely kridiel.

  Medzi ne patr viacfarebn minerlny po-vrch Slurry, pevne naviazan na telo kridly. Je ovea hodnotneji a trvcnej v porovnan s konkurennmi krytinami, ktor vytvraj viacfarebn efekt len obyajnm nstrekom farby.

  alm v ponuke je drsn povrch so zapustenm granultom, ktor okrem netradinej optiky pri-na vhody v podobe bezpenej pochdznosti a niieho rizika nekontrolovanho zosuvu snehu zo strechy.

  BRAMAC ADRIABRAMAC MONTERO

  PREO SA ROZHODN PRE BRAMAC?Jedinen povrchy krytn

  6

 • 777

  Uniktna povrchov prava z dielne Bramac-u je Protegon. Vyznauje sa atraktvnym povrchom a vrazne hladkm spodnm rezom kridly, kto-r brni uchyteniu machu a rias. Vaka reflexnej povrchovej prave odra infraerven iarenie a chrni tak strechu pred prehriatm. Doke zni teplotu na spodnej strane krytiny a o 10 C, o prispieva hlavne v horcich letnch doch k ovea prjemnejej klme v podkrov.

  Najiadanejou medzi stavebnkmi je povrchov prava Protector, zaloen na nanotechnolgii. Okrem atraktvneho lesklho vzhadu ponka na-vye aj ochrann funkciu - sasou farby na povrchu krytiny s drobn mikroastice pecilnej ltky, ktor vytvraj nepriepustn ochrann film. Ten zvyuje trvcnos a odolnos pred zapinenm.

  Benefity reflexnej povrchovej pravy mete zska aj na najobbenejom modeli krytiny Bramac Klasik vo verzii ThermoProtector.

  BRAMAC REVIVABRAMAC TEGALIT

  BRAMAC KLASIK

  NOVINKA

 • 8PREO SA ROZHODN PRE BRAMAC?Nadtandardn zruka na cel systm

  8

  Dokonale funkn strechu netvoria len sa-motn kridly, dleit s aj stren doplnky a sprvna pokldka.

  Kpou ucelenej strechy Bramac z jednej ruky zskate krytinu spolu s originlnymi doplnkami v otestovanej znakovej kvalite. Takto si zabez-pete maximlnu funknos strechy a profesio-nlne vyrieenie jej kadho detailu.

  Dokonale funkn strechu netvoria len sa-motn kridly, dleit s aj stren doplnky

  Kpou ucelenej strechy Bramac z jednej ruky zskate krytinu spolu s originlnymi doplnkami

  Takto si zabez-pete maximlnu funknos strechy a profesio-

 • 91

  9

  nadtandardn zruka na funknos strechyako celku v trvan 15 rokov, o je a 7,5x viac ako je obvykl na trhu pri zrukch na konkurenn prsluenstvo

  originlne doplnky Bramac s vyvinut pres-ne na krytinu Bramac, m sa minimalizuje riziko zateenia vody do strechy

  Preo kompletn stren systm Bramac z jednej ruky?

  zkaznk m monos vybra si z najvieho potu profesionlnych realizanch firiem, ktor s firmou Bramac pravidelne kolen na sprvnu pokldku celho strenho systmu

  v prpade uznanej reklamcie zabezpe Bramac na svoje nklady nielen dodanie n-hradnho vrobku, ale zaist aj jeho vmenu vrtane demonte a monte krytiny

 • 10

  BETNOV KRYTINA BRAMAC Voba modernej strechy

  VHODY STRENEJ KRYTINY BRAMAC: m vysok pevnos, mrazuvzdornos a znesie ovea vie zaaenie ako predpisuje norma je vyrban ekologicky z prrodnch surovn a chrni pred hlukom jej pokldka je vemi jednoduch a rchla m 30-ron zruku na mrazuvzdornos

  10

 • 11

  PREHAD MODELOV A FARIEB KRYTN BRAMAC

  siv bridlicovo- ierna

  ebenov ierna

  tehlovoerven ebenov iernaervenohned

  Bramac TEGALIT * Bramac TEGALIT *

  tehlovoerven bridlicovoiernaervenohned

  Bramac MAX 7O *

  magicoumbra

  Bramac ADRIA *

  montano

  * Netandardn sortiment na objednvku. Vo vine prpadov je dan sortiment skladom.

  Na zabezpeenie vasnej dodvky vak odporame dodaciu lehotu vopred konzultova s Oddelenm sluieb pre zkaznikov Bramacu.

  tehlovoerven antik ebenov ierna

  Bramac REVIVA *

  rubnov erven

  canyonbordeaux granitov ierna

  Bramac MONTERO *

  tehlovoerven antik ervenohned ebenov ierna

  Bramac RMSKA KRIDLA *

  tehlovoerven tmavohnedervenohned mokkaebenov ierna

  tehlovoerven tmavohnedervenohned bridlicovoierna

  Bramac MORAVSK KRIDLA

  Bramac KLASIK Bramac KLASIK

  tehlovoerven ervenohned tmavohned ierna

  Bramac RENOVA

  NOVINKA

  11

  1

 • FARBA

  Bramac Tegalit s povrchovou pravou Protegon je vrcholom vvoja v rmci betnovch strench krytn. Jeho prvotriedna kvalita je viditen na prv pohad: kridla m atraktvny dizajn a obzvl hladk povrch. Vyaruje nadasov eleganciu, ktor zostane v trende aj v budcnosti.

  BRAMAC TEGALIT (Protegon)Dizajn pre tie najvyie nroky

  MODEL VHODN pre modern architektru budov a striech

  POVRCHOV PRAVA PROTEGON na telo kridly je nanesen mikromalta, ktor uzatvra pry a docieli tm obzvl hladk a atraktvny povrch krytiny a jej spodn rez na povrchu pouit pecilna farba odra a o 300% viac infraervenho iarenia, vaka omu chrni strechu pred prehriatm pod krytinou me dosiahnu teplotn rozdiel a 10C, m prispieva k prjemnejej klme v podkrov

  DOPORUEN STREN BALEK BRAMAC KOMFORT

  SPOTREBA cca 10 ks kridiel na 1 m2

  BEZPEN SKLON STRECHY 25

  MINIMLNY SKLON STRECHY (S DEBNENM) 15

  ebenov iernabridlicovoiernasiv

  dlhodob ochrana proti zapineniu zven odolnos voi extrmnym vplyvom poasia (krupobitie apod.) dlhodob farebn stabilita

  12

  OCHRANAPRED PREHRIATM

 • 13

  Vaz ocenenia reddot design award 2010 v kategrii Produktov dizajn.

  13

 • 14

  FARBA

  Ak hadte nieo modern a nadasov za vhodnejiu cenu, Bramac Tegalit s povrchovou pravou Protector je sprvna voba. V dom zvrazn svojou jednoduchosou a istotou lni.

  BRAMAC TEGALIT (Protector)V jednoduchosti je krsa

  MODEL VHODN pre modern architektru budov a striech pre drevodomy, nakoko vzhadom pripomna dreven inde

  POVRCHOV PRAVA PROTECTOR hladk povrchov prava s dvojitm nstrekom disperznou farbou Protector zven ochrana proti zapineniu dlhodob ochrana farebnosti

  DOPORUEN STREN BALEK BRAMAC ISTOTA

  SPOTREBA cca 10 ks kridiel na 1 m2

  BEZPEN SKLON STRECHY 25

  MINIMLNY SKLON STRECHY (S DEBNENM) 15

  tehlovoerven ebenov iernaervenohned

 • 151515

  11

  15

 • 16

  FARBA

  Rozmlate o spsobe, ako si vytvori exotick atmosfru u vs doma? Korunujte svoj dom tlovou strechou. Viacfarebn model Adria vm vdy navod spomienky na dovolenku.

  BRAMAC ADRIADovolenkov pocit kad de

  MODEL VHODN pre novostavby a rekontrukcie striech s ndychom Stredomoria, alebo hornatch oblast junho Tirolska

  POVRCHOV PRAVA SLURRY jemne trukturovan povrch s cementovou farbenou hmotou (slurry), pevne naviazanou na telo kridly s bezfarebnm lakom odoln voi klimatickm vplyvom dlhodob ochrana farebnosti hodnotnej a trvalej povrch v porovnan s konkurennmi krytinami, ktor vytvraj viac- farebn efekt len obyajnm nstrekom farby

  DOPORUEN STREN BALEK BRAMAC ISTOTA alebo BRAMAC KOMFORT

  SPOTREBA cca 10 ks kridiel na 1 m2

  BEZPEN SKLON STRECHY 22

  MINIMLNY SKLON STRECHY (S DEBNENM) 12

  umbra magico montano

 • 171717

  1

  17

 • 18

  FARBA

  Atraktvny vzhad a vysok odolnos nemusia by v protiklade. Materilov zloenie modelu Montero bolo upraven tak, aby a o 50% prekroilo platn normu na pevnos kridiel. Jej odolnos a schopnos znies zaaenie je tak na trhu bezkonkurenn. I ks kridly znesie zaaenie a 300 kg. Navye truktrovan povrch prina alie vhody - bezpen pochdznos a zniuje riziko nekontrolovanho zosuvu snehu.

  BRAMAC MONTERODivok krsa, ktor odol aj extrmnym podmienkam

  MODEL VHODN najm do vysokohorskch oblast a do oblast s nronmi poveternostnmi podmienkami (krupobitie, extrmne mnostvo snehu, siln vietor...) pre tch, ktor chc ma strechu s netradinm povrchom

  POVRCHOV PRAVA PROTECTOR hrubo trukturovan povrch, ktor tvor zapusten granult v cementovej hmote s farebnou povrchovou pravou Protector zven ochrana proti zapineniu dlhodob ochrana farebnosti