of 78 /78

892'1$5(ÿ - tragfondacija.org izvestaj_za sajt.pdf · java primljeno je u kategoriji Doprinos lokal-QDJUDGX D - 7 drugu godinu zaredom dodeljuje zajedno sa unije, Balkanskog fonda

  • Author
    lamtram

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 892'1$5(ÿ - tragfondacija.org izvestaj_za sajt.pdf · java primljeno je u kategoriji Doprinos...

04UVODNA RE

08O TRAGU

14PROGRAMI DONACIJA

26PROGRAM JAVNIH POLITIKA

Sadraj

30 PROGRAM FILANTROPIJE

38 NAN A ADU NA

42 USLUGE

46 DONATORI I PARTNERI TRAGA

52 LJUDI U TRAGU

56 DONACIJE U 2013. GODINI

74 FINANSIJSKE

74 FINANSIJSKE INFORMACIJE

27

33 NAN A ADU NA

35 USLUGE

Uvodna re

Sve ostvarene uspehe delimo sa naim koris-

Upravnog odbora i Odbora za dodelu donacija, sa naim savetnicima, osobljem i volonterima. Svima njima se iskreno zahvalju-jemo to, i u tekim vremenima, veruju da su

Branislav Ivin

Mia Vukojevi

E

za povoljniji okvir za davanja. Ostvarili smo nova partnerstva sa kompanijama i pomogli

-

-nicima, u kampanji Dobro na dar prikupili

R ostale izvore prihoda, kao i donaciju od fon-

-

R

OD N VE A stranica 6

Drage prijateljice i prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da vam se obratimo sa O

naa fondacija, nekada Balkanski fond za

- A

Da ostavimo trag u lokalnim zajednicama U -

- E

-zacijama koje deluju u lokalnim zajednicama.

E

drutvu u Srbiji po prvi put su stigla i do loka- -

itd.

N V R-U N

V R

izradili smo komparativnu analizu zakonod-

Uvodna re

OD N VE A stranica 7

O Tragu

OD N VE A stranica 10

Trag fondacija je do jula 2013. godine

delovala pod imenom Balkanski fond za

lokalne inicijative (BCIF).

N -

D

V NA O -

U

sredstva od 2.000 funti prikupljena su dobro-

voljnim prilozima na ovom mirovnom skupu.

D -

E

tim novcem program malih donacija lokalnim

N

U

-

N

tri godine ubrzanog razvoja, 2007. godine

A

Srbiji.

Trag fon-

dacija i nastavlja da deluje u Srbiji kao jed-

fondacija i jedina fondacija koja se bavi raz-

iskustva u podrci lokalnim inicijativama.

V podrka formalno i nefor-

malno udruenim graanima

-

ma da donesu promene u svoje zajednice.

U

promene nabolje, ali i da pozitivnim primeri-

ma aktivizma podstaknu nove promene.

1. Podrka lokalnim zajednicama

-

na u razvoju lokalnih zajednica rasli.

2. Podrka kreiranju i promenama

javnih politika

-

politika u lokalnoj zajednici, u regionu i na

nacionalnom nivou.

3. Razvoj / promocija filantropije

-

V podrka formalno

i neformalno udruenim graanima na-

pojedincima da donesu promene u svoje

U

donesu promene nabolje, ali i da pozitivnim

primerima aktivizma podstaknu nove promene.

OD N VE A stranica 12

U Programu donacija

akcije koje dolaze od ljudi iz samih lokalnih

-

kao i da inicijative budu u duhu solidarnosti,

tolerancije i otvorenosti.

Kroz Program javnih politika -

nim zastupanjem za podsticajni zakonodavni

-

sa lokanog nivoa u donoenju i izmenama

-

vir za razvoj zajednica u relevantnim oblas-

tima.

Program filantropije

-

jama, pojedincima i svim akterima u drutvu.

sopstvene snage i uspostavljanjem sarad-

nje sa irim krugom potencijalnih donatora u

lokalnoj zajednici.

213.408

Godinji budet Donacije

83.107

263.232 119.553

445.253 200.275

760.605 455.635

860.347 533.388

1.044.212 588.457

1.354.339 724.354

1.229.961

2004.

Godina

Iznos u tabeli je u EUR.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011. 590.501

1.463.7492012. 612.493

1.345.2592013. 685.751

200.000,002004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

300.000,00

400.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

Godinji budet

Donacije

Programi Traga

OD N VE A stranica 13

SOMBOR

APATINKULA

VRBAS

TEMERIN ABALJ

ZRENJANIN

TITEL

SE ANJ

ITITE

NOVACRNJA

NOVI SADBEO IN

IRIG

BOGATI

ABAC

OSE INA

VALJEVO

LJIG TOPOLA

VELIKAPLANA

GORNJIMILANOVAC

MIONICA

KOSJERI

BAJINA BATA

ARANDJELOVACLAJKOVAC

LJUBOVIJA

POEGAA AK

KNI

REKOVAC

VARVARIN

PARA IN

RAANJ

SOKO BANJA

ALEKSINAC

BELAPALANKA

PIROT

VLASOTINCE

BOJNIK

LEBANEMEDVEDJA

CRNA TRAVA

SURDULICA

BOSILEGRAD

LESKOVAC

V. HAN

VRANJE

BUJANOVAC

PREEVO

TRGOVITE

BABUNICA

DIMITROVGRAD

I EVAC

KRUEVAC

NI

KRALJEVOVRNJA KA

BANJATRSTENIK

KRAGUJEVAC

LU ANI

ARILJE

IVANJICANOVA VARO

SJENICA

NOVI PAZAR

RAKA

KURUMLIJA

PROKUPLJEITORADJA

MEROINA

GADIN HAN

SVRLJIG

DOLJEVAC

BRUS BLACE

ALEKSANDROVAC

TUTIN

PRIJEPOLJE

UICE

AJETINA

PRIBOJ

VLADIMIRCI

KOCELJEVA

OBRENOVAC

LAZAREVAC

UB

BARAJEVO

LOZNICA

KRUPANJ

MALIZVORNIK

S. PAZOVA

PE INCI

RUMA

INDJIJA

PLANDITE

ALIBUNAR VRAC

BELACRKVA

PAN EVO

KOVIN

VELIKOGRADITE

POAREVAC

MALOCRNI E

GOLUBAC

KU EVO

MAJDANPEKPETROVAC

SVILAJNAC

LAPOVOAGUBICA

DESPOTOVAC

UPRIJA

BATO INA

RA A

JAGODINA

BOLJEVAC

BOR ZAJE AR

KNJAEVAC

NEGOTIN

KLADOVO

GROCKA

SOPOTSMEDEREVO

S. PALANKA

MLADENOVAC

ABARI

KOVA ICAOPOVO

BEOGRAD

SREMSKAMITROVICA

SRBOBRAN

ODACI

BA KAPALANKA

ID

BA KIPETROVAC

BA

BA KA TOPOLA

SENTA

ADA3

6

6

5

33

3

16

8

15

16

3625

9 4

4

4

155

14

4

7

77

2

3

3

3

38

2

2

2

2

2

28

1

1

1

1

11

1

1 4

4

110

16

2

2

2

12

18

18 8

4144

14

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

2

7

1

1

1 3

2

11

MALI IDJO

KIKINDA

NOVIBE EJ

BE EJ

SUBOTICA

HORGO

KANJIA

OKA

NOVIKNEEVAC

3

6

10

9

8

6

7

3

5 6

22

3

10

9

2

11

1214

27

25

57

2310

17

26

16

5

Teritorijalna raspodela donacija 2013. u procentima

Teritorijalna raspodela donacija od 1999-2013. u procentima

Vojvodina

Centralna Srbija

Zapadna Srbija

Juna Srbija

Beograd

Istona Srbija

Vojvodina

Centralna Srbija

Zapadna Srbija

Juna Srbija

Beograd

Istona Srbija

25

817

17

16

16

20

518

19

17

20

Rumunija

Maarska

Hrvatska

Bugarska

BIH

Albanija

Crna Gora

BJR Makedonija

Donacije po optinamaSrbije 1999 2013.

Programi donacija

OD N VE A stranica 16

Programi donacija

10

37

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

52

73

9383

105 106101

112132

podrazumeva podrku organizacijama civilnog drutva i neformalnim grupama, dodelom donacija, organizovanjem obuke i

grupama.

Aktivne zajednice (maksimalan iznos donacije do 3.500 evra)

problema u njihovoj zajednici.

Centrifuga (maksimalan iznos donacije do 4.000 evra)

organizacije u razvoju inovativnih kulturnih

Javno zastupanje u lokalnoj zajednici (maksimalan iznos donacije do 11.500

evra)

adekvatnog reenja.

Za odrive i konkurentne socijalne usluge (maksimalan iznos donacije do 23.000 evra)

su za iru zajednicu.

Broj donacija:

OD N VE A stranica 17

A U A D

Rokfeler i Balkanskog fonda za demokratiju,

A

O

socijalna inkluzija marginalizovanih grupa, interkulturna saradnja i razumevanje, podrka biciklizmu i planinarenju, kao i

mnoge druge teme.

EU

kapacitete.

O U

U O

A

N

A O

D

N

D

Aktivne zajedniceDunavska golubica, Golubac

Odred izviaa Bajina Bata, Bajina Bata

OD N VE A stranica 18

D - N

N N U

N

organizovala i jednu posebnu aktivnost projektovali su i izgradili tzv. ciklokrp, tand za O -

N N

O -

mansa, koncerta na biciklima, sakupljanjem potpisa na javnim akcijama za peticiju itd. U U

O - -

U

-

Neformalna grupa Debeli biciklisti, Zemun

Novosadska biciklistika inicijativa, Novi Sad

OD N VE A stranica 19

ER E bankom sedam godina realizuje program

mladi u lokalnim zajednicama da se kreativno bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima. Od ove godine Centrifuga ima dodatak programu Centrifuga +,

gradova zainteresovanih za naputene ili

U okviru ovogodinjeg programa Centrifuga,

najboljih projekata, od kojih jedan projekat u O

U diskusije namenjene mladima.

Centrifuga

A D

U V

cele Srbije.

Asocijacija mladih, Kruevac

Udruenje graana Vido, Kragujevac

OD N VE A stranica 20

N O

kojih je najbolji dobio svoje mesto na centralnom bilbordu u gradu, a ta lokacija je postala neformalno mesto okupljanja nove generacije umetnika iz ovog grada.

U U

istoimenog grada je, u saradnji sa

unutranji izgled svojih prostorija.

N mural, koji je podsetio na ideju iz

U grad murala.

U

ovome su prethodile radionice sa

Neformalna grupa Kombinart, abac

Udruenjeinvalida deijei cerebralne paralize, Uice

OD N VE A stranica 21

Programom Javno zastupanje u lokalnim

A

U A D

problema, a donosioce odluka usmeriti na odabir adekvatnog reenja.

Kroz tri trodnevne obuke, konsultativnu i

su svoje kapacitete i vetine u oblasti javnog

organizacija.

Ove kampanje zastupanja usmerene su

azilanata, kao i na reavanje problema

bezbednosti ishrane kolske dece, zatitu

predsednice Saveta za socijalnu zatitu i od Sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i drutvenu

D invaliditetom, organizovali su inkluzivni sportski susret u Sportskom centru Park u Kragujevcu, sa

O

U

saradnju ostvarili su i sa lokalnim medijima.

U O porodici i samohranim roditeljima, zaustavljanja nasilja i smanjenja njegovih posledica.

O O

predsednika Optine, predsednice koordinacionog odbora za socijalnu politiku, Centra za D A

N

Centar za samostalni ivot osobasa invaliditetom, Kragujevac

enska inicijativa, Priboj

Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

OD N VE A stranica 22

oraak dobio je podrku Skuptine O O -je cene prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada

N

odnoenja otpada i ono se sada

po kvadraturi stana.

R O

-kupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji

delatnostima.

-

promocije primarne selekcije otpada -

sirovina, kojom su istaknute pred-

modela naplate odnoenja otpada.

Ekoloki pokret Moravski oraak, Trstenik

U

A

N O O

O O

O

Centar za zatitu i pomo traiocima azila, Lajkovac

OD N VE A stranica 23

U A U A D

nastojanju da dodatno unaprede kvalitet socijalnih usluga za ranjive grupe, podignu

i planski pristup razvijanju sopstvenih

U

projekte u zajednicama u kojima deluju,

A R

Srbiji.

i kreiranje, akreditacija i pilotiranje programa za obuku zaposlenih u sistemu socijalne zatite.

A

U O proizvodnje i prodaje jagoda kroz nabavku i izgradnju plastenika sa sistemom za

porodica romske nacionalnosti.

materijalu.

Atina, Beograd

Udruenje Optimist, Bosilegrad

Za odrive i konkurentne socijalne usluge

OD N VE A stranica 24

U O

O reenjem problema diskriminacije prilikom zapoljavanja, razvila je model zapoljavanja

Udruenje za pomo osobama ometenim u razvoju Naa kua, Beograd

Duga, abac

OD N VE A stranica 25

Udruenje za pomo osobama ometenim u razvoju Naa kua, Beograd

Program javnih politika

OD N VE A stranica 28

Kampanja Zelene liste Srbije Oplaneti se! R

U A D A

organizovali kreativne radionice za izradu pred- N

organizovan festival Oplaneti se! Recikliraj, koji je -

visanju ponovne upotrebe otpada, gde su zajedno

koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina i

-

otpadom u Srbiji.

u lokalnoj zajednici, u regionu i na naciona-lnom nivou.

Direktnim zastupanjem za podsticajniji za-

u relevantnim oblastima.

Program javnih politika

Zelena lista Srbije

OD N VE A stranica 29

U A D N N

U N V

O

donosiocima odluka.

U N

EU N

N

O D socijalne zatite, ali i proirio krug delatnosti od javnog interesa ne bi li se zakon usaglasio sa odredbama

- RU

Dobro se dobrim vraa, usmeren na davanje za opte dobro u Republici Sr- V

N N E

Umreavanje regionalnih OCD

Poreske olakice

Program filantropije

OD N VE A stranica 32

Program filantropije

-

stupanju za povoljniji zakonodavni okvir za davanja, razvoju standarda za transparent-

-nje sa irim krugom potencijalnih donatora u lokalnoj zajednici.

VIRTUS nagrada U nameri da prepozna i javno istakne kom-

-

V R U N -

java primljeno je u kategoriji Doprinos lokal-

D -

drugu godinu zaredom dodeljuje zajedno sa

V R RU

E

unije, Balkanskog fonda za demokratiju i tima RU D A

D E R N

osam kategorija, uz prisustvo vie od 200 zvan-ica iz cele Srbije.

OD N VE A stranica 34

N E

E zemljama biveg SSSR. Ova trodnevna

je predstavljala mesto susreta brojnih E N

-

stavnicima najistaknutijih organizacija civilnog drutva u Srbiji, a proveli su i

N U

N N N -

za opte dobro i uspostavljanjem stan-darda transparentnosti u prikupljanju sredstava u lokalnim zajednicama, omo-

uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu.

E drutva, i Balkanski fond za demokratiju.

U N - E

organizacija na nivou celog regiona. Komentari koji su prikupljeni u okviru ovih konsultacija

- N

N

U N

D promovie individualno i korporativno davanje u Srbiji. Organi-

D E

zajednice. U toku kampanje prikupljanja sredstava, koja je trajala

neophodnih za rekonstrukciju Centra, a tokom samog Dana -

U

stvori uslove za njegovo dalje funkcionisanje.

GEF Forum is-tonih donatora

Regionalna saradnja SIGN za odrivost

Razvoj Standarda za transparentnostu prikupljanju sredstava

Srpski filantropski forum

Uspeni fandrejzing

U okviru programa Civilno drutvo za

A

U A D -gram Uspeni fandrejzing. Program za cilj

-

prikupljanja sredstava u lokalnoj zajed-nici i podsticanje korporativne i individualne

U -

Organizacije su prole tri modula obuke o prikupljanju sredstava od pojedinaca i kom-

prikupljanja sredstava i stratekih ciljeva or-ganizacije, kao i na primenjeno prikupljanje

-

planovima za prikupljanje sredstava, koje

-

nici, a po zavretku procesa prikupljanja

prikupile, do 5.000 dolara po organizaciji.

Sa idejom da napravi prvi inkluzivni park, U se javilo na program Uspeni fandrejzing.

prepreke, a ima sedam sprava koje omo-

osetljivim grupama.

Organizacija je u vrlo kratkom roku prikupila N -

koliko lokalnih preduzetnika, a maksimalan iznos od 5.000 dolara u dinarskoj protiv-

Filantropija na lokalnom nivou

Udruenje za lokalni razvoj, Kamenica

OD N VE A stranica 35

OD N VE A stranica 36

U A -

U A D O -

Program se sprovodi u dve faze, a to su proces prikupljanja sredstava i vezana donacija -

nakon intervjua i prezentacija planova za prikupljanje, odabrao 5 najuspenijih organizacija

U D

A N N - E

A

A

jasnim fokusom na prikupljanje sredstava kao deo stratekog opredeljenja jedne O U

time to, pored tri trening modula iz stratekog planiranja i obuke u vetinama prikupljanja

U

Akademija odrivosti

Perspektiva za odrivost

OD N VE A stranica 36

OD N VE A stranica 37

U - R E N

N

razvoja.

N

-

-

R U R

Ove tri inovativne poslovne ideje predstavile

R R A -

Forum za zelene ideje

D U R O R U

N

su dva solarna panela za zagrevanje vode u kupatilu. Postavljeni su i sistemi za utedu vode

U

O D A

-

R N R

V R -

R V

-

datna sredstva, ali kojom bi u naredne dve godine mogli da zaposle jo 50 ljudi i tako daju jo jedan

Eko Hostel Republik, Uice

Zoran Simovi, Raka

Solar Ice d.o.o, Subotica

Finansijska zadubina

OD N VE A stranica 40

-

-

te vrste u Srbiji i jer predstavlja zavetanje po-jedinaca, kompanija, institucija, organizacija, uopte svih zainteresovanih donatora.

Ona doprinosi podizanju nivoa svesti o

akcija, i daje priliku svakome da bude

O

O

zajednica u Srbiji.

Finansijska zadubina

kampanju za prikupljanje sredstava Do-

pojedinaca, kompanija, malih i srednjih

-tovremeno, sredstva su prikupljana i iz dru-

U

- D

188.000 USD.

prikupljanja sredstava i kontinuirano raz-

U

prikupljanja sredstava od velikih individualnih donatora.a udvostruila.

30.000$

0$

3.000$

6.000$

9.000$

12.000$

15.000$

18.000$

21.000$

24.000$

27.000$

OD N VE A stranica 41

Usluge

OD N VE A stranica 44

S obzirom na dugogodinje iskustvo u dodeli

donacija i u saradnji sa poslovnim sektorom,

U

donacija i organizacija procesa dodele

donacija, razvijanje strategija davanja, strate-

gija drutveno odgovornog poslovanja i kor-

civilnog drutva, ispitivanje potreba civilnog

drutva i mapiranje kvalitetnih projekata u lo-

kalnim zajednicama i sl.

D

E

D -

V

smanjenje siromatva i sl.

E

u banci kako bi im preneo metodologiju administriranja donacija i strukturiranog i

drutveno odgovornog poslovanja i izvetaja N -

kon uspostavljanja programa Sponzorstva i E

projekata.

U ER E

E E

u selekciji, kao i da osigura transparent-

Podrka starima vo-lontiranje u lokalnim zajednicama

V -tiranje zaposlenih u banci organizovano je u

N N E -

N U

N V

Usluge

Administriranjeprograma Sponzorstva idonacije Erste banke

Administriranje konkursaKlub SUPERSTE

OD N VE A stranica 45

Donatori i partneri

dona-

OD N VE A stranica 48

Donatori

R A D UN E

A D Balkanski fond za demokratiju, A D

A A D

A D

A D

ER E N UniCredit banka, Srbija

D E R A A D

E V

OD N VE A stranica 49

Partneri

F O N D A C I J A

N R

Kancelarija za saradnju sa civilnim drutvom V R

N

A

ER E N

N

A

V A R R

OD N VE A stranica 50

Partneri

V E

E

OD N VE A stranica 51

Mree

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetnitva-

R

N NA ED

N E

Ljudi u Tragu

OD N VE A stranica 54

Aco Divac,kolski bibliotekar i nastavnik, Osnovna kola V A V

Dubravka Velat,

Beograd, Srbija

Sneana Stojanovi, R

Beograd, Srbija

Mia Vukojevi, (neaktivna)

Srbija

Deni Hajat, (neaktivna) V V

V dacija je do jula 2013. godine

Branislav Ivin, predsednik Upravnog odbora

A -zul, Zrenjanin, Srbija

Dubravka Velat,

Beograd, Srbija

Tanja Hafner Ademi, -

Aleksandra Vesi Anti,konsultantkinja, Beograd, Srbija

Milko timac,predsednik Komisije za hartije od vrednosti, Beograd, Srbija

Biljana Stepanovi,izvrna direktorka, Biznis info grup, Beograd, Srbija

Julia Szanton

i partnerstava,N A A N

Anna Bu, R

Dragan Srekovi, direktor za monitoring i evaluaciju

Zoran Filipovi, savetnik, Regionalni centar za profesionalni

U

Dubravka Velat, U

Mladen Jovanovi, U N

koalicije za decentralizaciju E

strategija

Tijana Rolovi,

organizacija civilnog drutva,Kancelarija za saradnju sa civilnim drutvom V R

Ljudi u Tragu

Osnivai Traga

Upravni odbor Traga Odbor za dodelu donacija Traga za program Aktivne zajednice

OD N VE A stranica 55

Osoblje Traga

Mia Vukojevi, izvrna direktorka

Tanja Bjelanovi, direktorka za fandrejzing i komunikacije

Sneana - Andreja Arambai,

Ivana Markovi,

Ksenija Graovac,

Marija Mitrovi,

Marija Todorovi,

Vladimir Radojii,

Dejan Topalovi,

Dragica Lazi,koordinatorka programa donacija

Jelena Mihailovi, koordinatorka programa donacija

Kristina Ii,koordinatorka za fandrejzing

Natalija Simovi, koordinatorka za

Vjekoslav Vukovi,koordinator programa donacija

Aleksandar Risti,

Bora Pilipovi,

Ljiljana ivkovi,asistentkinja za komunikacije

Vlada Mati,

godine koordinator kancelarije

Marija Lui, administrativna asistentkinja

Danko Nikoli,

Dragomir Pop-Miti, zapadna Srbija

Marko Kouti, V

Milo Anti, V

Sead Biberovi,

Sneana Stojanovi, Beograd i okolina

Sran Mitrovi,

Suzana Radovanovi,

U O -bora za donacije rade na volonterskoj osno-

O i volonteri Jan indelr, Gina Vukojevi, Dragoslava Barzut i Goran Miloevi.

Savetnici i savetnice Traga

Volonteri Traga

Donacije u 2013.

OD N VE A stranica 58

Aktivne zajednice

Moje selo Babe" Sopot, Beograd 3,086.32ienje i ureenje sela, postavljanje signalizacije u selu, obeleavanje i trasiranje peakih staza u oko-lini sela. Velika volonterska akcija koja je ukljuila celo selo.

Udruenje Trik" Nova Varo 3,557.36

Cilj projekta je bio da se urede javne povrine (ski staza i centralni gradski potporni zidovi) koje e biti dostupne svem stanovnitvu za odmor i etnju, ali i da se podstakne aktivizam mladih koji e se ukljuiti u aktivnosti. Osim ienja i ureenja ovog prostora, aktivisti su ga i kreativno oslikali i ukrasili.

Trim centar" Jagodina 2,056.14

Samostalno kreiranje i pravljenje sprava za vebanje na otvorenom i njihovo postavljanje u okviru umskog kompleksa poznatog kao Rusko groblje u Jagodini. Aktivisti organizacije su uredili i oistili ceo kompleks.

Lokalna graanska inicijativa LOGIN

Arilje 1,457.29 Renoviranje oronulog peakog mosta preko reke Rzav koji spaja dva sela. Oslikani su murali na mostu.

Udruenje poslovnih ena Zaplanja ZA!" Gadin Han 2,841.86

Radionice starih zanata za nezaposlene ene od 20 do 60 godina radi njihovog ekonomskog osnaivanja i meusobne podrke.

Drutvo za dobrovoljni rad i pomo deci Osmeh"

Pirot 2,502.18

Izgradnja i postavljanje letnje pozornice na otvore-nom, u centru grada, i izvoenje prve inkluzivne pred-stave na njoj. Predstavu su spremali i izvodili aci iz nekoliko osnovnih kola u Pirotu zajedno sa svojim nastavnicima.

Ekoloko udruenje Rzav God Save Rzav Arilje 3,263.22

Ureenje ostrva Uski vir na reci Rzav postavljanjem klupa, dejeg igralita, korpi za otpatke.

Ekoloko udruenje fanova kampova

Kragujevac 3,109.77Popravka zaputenog igralita za decu na Kraljevici, u saradnji sa lokalnim institucijama i realizovanje pro-grama za decu na igralitu tokom trajanja projekta.

Somborski edukativni centar Sombor 3,538.76

Ureivanje dvorita zgrade organizacija civilnog drutva u Somboru i pravljenje letnje uionice u ve-likoj volonterskoj akciji. Dvorite je javno i sada mogu da ga koriste kako lanovi nekoliko udruenja u zgradi tako i ostali graani.

Udruenje za zatitu osoba sa posebnim potrebama Putokaz"

ukarica, Beograd 3,068.49

Osobe sa invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina sa ukarice, njihovi roditelji i 20 uenika redovne osnovne kole i njihovi roditelji uestvovali su u ra-dionicama, predstavama, na izletima, radi to bolje inkluzije dece sa invaliditetom u lokalnu zajednicu.

Udruenje ena Maglia Magli, Baki Petrovac 2,077.03

Radionice pletenja za nezaposlene ene u Magliu, izrada odevnih predmeta, obuavanje dece da pletu i izloba svih radova tokom Dana pletilja, u cilju promocije pletenja, ekonomskog osnaivanja ena i samopodrke ena u Magliu.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

Centar za razvoj otvorenog drutva Agora"

Bela Palanka 2,593.82

Formiranje i osnaivanje nekoliko grupa mladih da javno zagovaraju za otvaranje bioskopa u Beloj Palanci. Mladi su posle vie uspenih akcija postigli cilj zastupanja dogovorili su se sa predstavnicima javnih vlasti da jednom meseno budu prikazivani filmovi u bioskopu.

Klub ekstremnih sportova Ikstrim femili 014"

Valjevo 3,315.95Izgradnja skejt parka na parceli koju su za to dodelile gradske vlasti i organizovanje besplatne kole eks-tremnih sportova za sve volontere.

Lisna stena" Priboj 3,566.03

Ureivanje parkia blizu obdanita i kole kako bi deca imala gde da se igraju i u Starom Priboju i kako bi se spreili delikventi da tu borave nou (to je postignuto osvetljavan-jem). Organizacija je prikupila sredstva u visini donacije od lokalnih vlasti, preduzea i institucija.

OD N VE A stranica 59

Sinergija mladih Monotora

Baki Monotor, Sombor

2,790.32Izgradnja dejeg igralita uz sportski teren u rom-skom naselju u Bakom Monotoru.

Odred izviaa Kanjia"

Kanjia 1,376.47Akcija selektivnog sakupljanja otpada i infor-matiki program Izviakog odreda Kanjia" povodom Dana Zemlje.

Novosadska biciklistika inicijativa

Novi Sad 3,110.81

Podrka akciji Kritina masa" koja je u Novom Sadu pokrenuta kao mesena vonja novosadskih biciklista kojom se promovie bicikl kao prevozno sredstvo. Cilj akcije je poveanje bezbednosti biciklista u saobraaju.

Drutvo Rom Veliko Gradite

Veliko Gradite 3,050.58

Opremanje postojeeg terena sportskim spravama (golovi, koevi i sl.) i deijim spravama (ljuljake, klackalice, tobogan) volonterskom akcijom u rom-skom naselju u Velikom Graditu. Teren je asfaltiran uz pomo Optine i akcijom udruenja.

Odred izviaa Bajina Bata"

Bajina Bata 3,089.09

Ureivanje prostora izviakog kampa izgradnjom letnje uionice i deijeg igralita, uz pomo velikog broja volontera i znaajnu finansijsku pomo loka-lnih institucija, preduzea i gradskih vlasti u visini donacije koju je donirao Trag.

Neformalna grupa Debeli biciklisti"

Zemun, Beograd 3,432.34avno zastupanje za zabranu saobraaja na delu du-navskog keja koji prolazi kroz stari Zemun, na ulinim performansima, koncertu na biciklima, prikupljanjem potpisa za peticiju, saradnjom sa vie OCD itd.

NVO Neven" Ni 2,812.50

ienje divlje deponije pored reke u selu i ureivanje tog prostora po ugledu na rad grupe Kobra prav-ljenje letnjikovca, postavljanje klupica, amfiteatra za projekciju filmova, velikog aha itd. Pored toga, grupa je i poribila reku, organizovala mnoge manifestacije u selu (pogaijada, turnir u malom fudbalu). Grupa je prikupila sredstva i od metana za realizaciju ovog projekta, odobreno im je korienje profesionalnih maina i dobili su i mladice ribe za poribljavanje reke.

Ekoloko drutvo Zeleni otisak" Lebane

Lebane 3,060.16 Pravljenje parking mesta za bicikle kako bi se spreile krae bicikala i promovisao ovaj nain prevoza.

Aktivne zajednice

Amatersko pozorite Kruka"

Kruevac 2,478.12

Cilj projekta je ukljuivanje mladih u kreiranje kul-turnih sadraja i kreativno provoenje slobodnog vre-mena. Izvoene su radionice glume, uz uee mladih iz tehnike kole na izradi scenografije i kostima, a kao krajnji rezultat izvoena je predstava u Kruevcu i okolini.

Udruenje Dunavska golubica"

Golubac 2,453.93

Ideja projekta je da omogui stvaranje osnove za zatitu i promociju retkih biljnih vrsta, posebno jorgo-vana, i da grad jorgovana preraste u stalnu turistiku atrakciju. Sprovedene su razliite aktivnosti uz uee celokupne lokalne zajednice: izrada rukotvorina na temu jorgovana, saenje drvea, promocija preko socijalnih mrea.

Neformalna grupa Omladinska pozorina trupa"

Priboj 2,751.19

ngaovanje mladih u razvoju urbanih kulturnih sadraja koji nedostaju u Priboju, posredstvom izlobe i pozorine predstave, u saradnji sa svim in-stitucijama kulture u Priboju.

Udruenje korisnika psihijatrijskih usluga i lanova njihovih porodica Dua"

Beograd 3,065.54

Direktan kontakt srednjokolaca i korisnika psihi-jatrijskih usluga na predavanjima u kolama, kao i aktivnost grupe na obeleavanju Svetskog dana men-talnog zdravlja.

Panon Feniks" Tornjo, Senta 1,521.03Angaovanje dece, roditelja, baka i deka da se u selu Tornjo urede i ozelene javne povrine, velikom vo-lonterskom akcijom i stalnim motivisanjem u vidu zajednikih igara, takmienja itd.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 60

Udruenje graana Etnodom Gorocvet Inija"

Inija 2,548.37

Radionice veza, zlatoveza i ostalih rukotvorina za pedesetoro dece osnovnokolskog uzrasta u trajanju od 12 nedelja uz razvijanje panje, mate, fine mo-torike, upoznavanje sa tradicijom, druenje sa stari-jima. Na kraju projekta svi radovi su bili izloeni na prodajnoj izlobi i tako su se prikupila sredstva za novi materijal.

Klub Teatar" Prijepolje 3,199.89

Organizacija interaktivne pozorine predstave me-todom forum teatra, koja e promovisati toleranciju i razliitost nasuprot diskriminaciji meu mladima, srednjokolcima, koji e i sami uestvovati u kreiranju sadraja predstave.

Neformalna grupa Batovanski klub" Beograd 3,267.47

Ureivanje preostalog neureenog dela bate oko neformalnog kulturnog centra Inex film, uz uee volontera i ostalih aktivista Inex filma. Izgradili su batensku kuicu, oformili batu, uredili zemljite i zasadili biljke.

Planinarsko-smuarsko drutvo Ljukten"

Trstenik 2,730.15

Ureenje i obeleavanje planinarske staze Staza dobrih pogleda u duini od 12 km, zajedno sa vo-lonterima, uenicima iz Trstenika i ostalim zainteres-ovanim graanima. Organizovanje planinarskih tura i donatorske ture da bi se opremio planinarski dom. Poseta starakim planinskim seoskim domainstvima.

Udruenje Forum ena"

Bajina Bata 2,775.76

Obuka u runom tkanju i dekupa tehnici za oko 150 nezaposlenih, sredovenih ena u Bajinoj Bati, uz pratee edukativne radionice, volontersko ureenje dvorita vrtia itd, uz skromno uee lokalnih in-stitucija, koje su ustupile prostor i malih privrednika, koji su donirali 2 razboja.

Aktivne zajednice

Neformalna grupa Bekstream"

Baka Palanka 3,070.40

Snimanje dokumentarnog filma i oslikavanje mu-rala koji bi prikazivao kako bi izgledalo pozorite, kao odgovor na nedostatak kulturnih sadraja i nedovreno pozorite, ija je rekonstrukcija poela pre 20 godina. Graani su bili ukljueni kroz intervjue, savete i ideje tokom snimanja filma. Dugoroni rezultat, pored izraavanja potrebe za kulturnim sadrajima, jeste uticaj na lokalne vlasti da pre-poznaju ove potrebe i izdvoje sredstva za dovravanje pozorita.

Neformalna grupa Vesnina deca"

Panevo 2,172.89Doprinos negovanju tradicije kroz ukljuivanje dece u proces stvaranja (runi radovi, tradicionalna jela, sviranje instrumenata, pravljenje narodne nonje) i izlaganje na izlobi na kraju projekta.

Udruenje ena Sauvajmo selo"

Pribojska Banja 3,481.37

Ureenje Jarmovakog potoka ozidavanjem i spreavanjem estih poplava i pravljenje izletnikog mesta sadnjom 500 sadnica, postavljanjem klupa, stolova, kanti za otpatke i jednog kontejnera, koje bi povezivalo graane Priboja i Pribojske banje i omoguilo odvijanje raznih deavanja na ovom mestu.

Pletenica" Bela Crkva 1,989.70

Unapreenje poloaja i senzibilizacija drutvene sredine za prihvatanje dece i mladih sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Realizovane su aktivnosti kao to su oslikavanje trotoara, likovne radionice, izlobe radova, opti informativni roditeljski sastanak, otvore-na tribina, manifestacija Pesnienje.

Planinarsko-skijaki klub Toplica" Prokuplje 2,455.59

Raskrivanje i obeleavanje 96 km peake staze povezivanje Prokuplja sa planinama.

Udruenje Roma Blace Blace 3,109.81

Ureenje i opremanje prostora za Omladinski klub u selu urevac i organizovanje brojnih aktivnosti za decu i mlade iz sela, kao to su ahovski turnir, stoni tenis, crtanje murala, likovne radionice, fotografske radionice.

Aktiv ena mesne zajednice Baki Jarak

Baki Jarak, Temerin 2,732.95

Multietnike radionice veza za 30 ena i etrdesetoro dece maarske i srpske nacionalnosti radi zbliavanja i zajednikog predstavljanja obe kulture i tradicije, uz podrku lokalnih institucija.

Nezavisna kulturna asocijacija Zeleno oko"

Krupanj 3,334.89

U nedostatku kulturnih i sportskih sadraja, planira se ureenje prostora zgrade i sportskog terena koji pripada Mesnoj zajednici za odravanje takmienja u koarci, ahu, stonom tenisu, muzikog festivala, knjievne veeri i izlobe.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 61

Udruenje graana Mladi i talentovani MiT"

Prijepolje 1,181.75

Ureenje zaputenog i obraslog u korov, nekadanjeg Titovog gaja", koji se nalazi izmeu dve srednje kole, uz pomo uenika volontera. Planirani su obnova klupa, postavljanje korpi za otpatke i sadnja cvea.

Neformalna grupa Osmeh i vuk"

Leskovac 1,844.53

Ukazivanje na lepote grada Leskovca kroz konkurs za oslikavanje fasada zgrada i izradu razglednica od najboljih slika. kolica crtanja i slikanja za decu iz hraniteljskih porodica i njihovo ukljuivanje u ak-tivnosti. ienje grada od ambrozije i ureenje ne-koliko zelenih povrina uz pomo volontera. I na kraju malecno slavlje.

Aktivne zajednice

Neformalna grupa MBS"

aak 2,777.61Aktiviranje gradske muzike scene u aku organizo-vanjem niza koncerata, radio emisijama, gostovanjem u medijima radi zastupanja da Grad dodeli prostorije za muzike probe.

Neformalna grupa Moj zaviaj" Kopajkoara, Svrljig 2,744.81

ienje prilaza u peinu Samar u selu, adaptacija jednog objekta u selu u zaviajni muzej, organizo-vanje kulturno-turistike manifestacije Prelo radi oivljavanja sela i privlaenja potencijalnih turista.

Udruenje za razvoj kulture i sporta kod dece i omladine PlayGround"

aak 2,751.95Izgradnja dejeg igralita i ureenje blokovskog dvorita u aku, u saradnji sa ostalim organizacijama i uz volontersku pomo stanovnika naselja.

Udruenje za razvoj duha i tela dece i mladih "Munja"

Leskovac 2,526.37

Ureivanje zaputenog terena i zelene povrine izmeu nekoliko stambenih zgrada u Leskovcu. Deca su sama skupila pare od deparca da ograde deo terena.

Centar za edukaciju, istraivanje i razvoj

Beograd 2,791.57

Art-terapijske radionice za korisnike psihijatrijskih usluga i povezivanje korisnika koji su u ustanovama sa korisnicima koji nisu i koji imaju svoja udruenja. Pored art-terapije sprovodile su se i mnoge druge metode osnaivanja ove posebno marginalizovane grupe ljudi. Sa korisnicima su radili i volonteri, stu-denti kojima je to bila praksa, ali i ostali zainteres-ovani volonteri.

Udruenje domaina preduzetnika i umet-nika "Vesnik"

Mionica, Kosjeri 2,749.69Izgradnja mokrog vora sa nekoliko toaleta i tu ka-bina na izletitu u selu Mionica, zajednikom akcijom metana, nastavnika i roditelja dece iz okolnih mesta koja ovaj prostor koriste za izlete i ekskurzije.

Zemunski mali umetniki centar ZMUC

Zemun, Beograd 2,781.10

Promovisanje biciklizma i biciklistike rute Eurovelo 6, koja prolazi Zemunskim kejom, posredstvom javnih umetnikih akcija, postavljanjem prvog odmorita za bicikle i bicikliste na keju, prikupljanjem potpisa za postavljanje odmorita na keju, na mestu gde je nekada stajao omiljeni dud.

Odred izviaa Car Lazar"

Kruevac 1,598.26

Edukacija mladih o ekologiji i reciklai, formiranje timova koji mapiraju postojee deponije, iste ih, sele-ktuju otpad. Od jednog dela otpada prave reciklane ukrasne predmete, dok se drugi deo predaje JKP-u.

Romski humanitarni centar

Bujanovac 2,773.42

Renoviranje deijeg parka u Bujanovcu kao jedinog mesta gde deca sve tri nacionalnosti mogu da se ig-raju zajedno uz pratee aktivnosti likovne i literarne radove dece na temu parka, izlobu radova, sveano otvaranje. U parku je postavljena i vrteka za osobe sa invaliditetom i napravljeni su prilazi parku za osobe sa invaliditetom.

Ekoloko drutvo Kolibri"

Greja, Aleksinac 1,618.41Obnova parka u centru sela popravkom postojeeg i ugradnjom novog mobilijara. Organizacija takmienja za izbor najlepeg dvorita u okolnim selima.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 62

Neformalna grupa Kaldrma"

Novi Pazar 2,491.47 ienje grada od smea, postavljanje klupa i kanti za otpatke du keja.

Udruenje ena sela Potpea

Potpe, Uice 2,651.03Ureivanje ireg prostora ispred Potpeke peine kako bi se uredio prilaz peini i privuklo vie turista. Svi metani sela Potpea su zainteresovani da se ovaj prostor uredi.

ukupan iznos: 165,411.24

Udruenje ena sela Bovan Jezero"

Bovan, Aleksinac 2,742.72Pravljenje dejeg igralita u selu, na javnoj povrini, kao jedinog mesta gde deca mogu da se igraju u selu i samim tim poboljanje turistike ponude sela.

Neformalna grupa Mladi za Kaluericu" Grocka, Beograd 1,346.80

Okupljanje mladih u Kaluerici oko zajednikih tema i raznovrsnih aktivnosti u zajednici kako bi se pro-movisala kulturna deavanja u predgrau Beograda i prikupili potpisi za osnivanje omladinskog kluba.

Neformalna grupa Ski & Snowboard entuzijasti"

Majdanpek 2,782.09Revitalizacija ski centra Rajkovo" koji se nalazi na 5 km od Majdanpeka i koji bi potencijalno oiveo grad i doveo turiste.

Neformalna grupa ena iz Vakupa Za bolji ivot"

Vakup, Aleksinac 2,574.11ienje i sanacija kanala koji sprovode vodu od iz-vora do esme u selu kako bi metani i dalje imali istu pijau vodu u selu, koja je i jedina voda tokom leta, kad esto nema vodosnabdevanja.

Konjiki klub Aranelovac

Aranelovac 2,784.32

Prikupljanje sredstava u zajednici na razne naine sakupljanjem sekundarnih sirovina, dobrotvornim koncertom, deljenjem novogodinjih paketia, pred-stavom Na konju smo svi jednaki itd. Cilj prikupl-janja sredstava je obezbeivanje nastavka uspene hiporehabilitacije dece sa invaliditetom.

Aktivne zajednice

Omladinska reakcija Zajear 3,283.85Popravka zaputenog igralita za decu na Kraljevici, u saradnji sa lokalnim institucijama i realizovanje pro-grama za decu na igralitu tokom trajanja projekta.

Neformalna grupaPlay

Donji Strievac,Babunica

3.188,09

U nedostatku kulturnih i sportskih sadraja, planira se ureenje prostora zgrade i sportskog terena koji pripada Mesnoj zajednici za odravanje takmienja u koarci, ahu, stonom tenisu, muzikog festivala, knjievne veeri i izlobe.

AWO - Multietniki centar za mlade Bujanovac 1.531,75

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 63

Centrifuga

Mikro art" Beograd 903.13

Edukacija mladih u mapiranju i zauzimanju naputenih i nekorienih javnih prostora za umetnike intervencije, uz tri prostorne radionice u Kragujevcu, apcu i Somboru i konsultacije i podrku na terenu za sve zainteresovane grupe, koje imaju potrebu za prostorom ili ideju kako da se bolje iskor-iste zaputeni prostori.

Udruenje deije i cerebralne paralize

Uice 2,201.04

Oslikavanje murala na zidu Udruenja deije i cer-ebralne paralize, uz prethodno organizovanje likovne radionice mladih iz Udruenja i srednje umetnike kole. Zahvaljujui doprinosu firmi koje su se odaz-vale akciji, Udruenje je uspelo da deo sredstava usmeri na oslikavanje unutranjih zidova svojih pros-torija, u saradnji sa kolom.

Neformalna grupa Kombinart"

abac 1,315.94

Grupa je organizovala otvorenu galeriju na ulicama apca. U tu svrhu prethodno je raspisan konkurs na koji su mladi umetnici, iz ovog grada, poslali preko 400 radova, u formi fotografija svih vidova umetnosti. Najbolji rad je izloen na centralnom gradskom bil-bordu, a ostalih 14 radova je izloeno tokom jeseni na dve otvorene izlobe na panoima irom grada. Uraena je i publikacija, a grupa je ovim nainom rada privukla veliku panju graana, te im je jedna mesna zajednica besplatno ponudila prostor za reali-zaciju aktivnosti.

Neformalna grupa C6H6 kids"

Panevo 2,631.89

Crtanje murala sa motivom koje su izabrale ostale or-ganizacije iz Paneva koje se bave mladima i radion-ica grafita. Sve vreme tokom crtanja murala u centru grada Paneva, na istoj lokaciji su druge organizacije predstavile svoje programe i motivisale mlade da se drutveno angauju.

Asocijacija mladih Kruevac 3,407.21

Izmetanje kulturnih i umetnikih dogaaja u javne prostore Kruevca koji se nedovoljno koriste. Veina programa je trebalo da se odri u gradskom parku, ali je grupa dobila ponudu od Grada i Vojske Srbije da privremeno koristi dugo zakljuani Dom vojske, gde je aktiviran nekorieni prostor razliitim vrstama dogaaja. Grupa je dobila ponudu i od Okrunog zat-vora da umetnost priblii zatvorenicima preko izlobe i filmskih projekcija, a otkljuavanje" grada se nastav-lja i 2014. godine.

Studio 5" Sombor 4,011.06

Oivljavanje javnog prostora Sokak" kreativnim ra-dom umetnika i galerijskim i muzikim dogaajima i radionicama, u saradnji sa mladim umetnicima iz Sombora i uz pomo likovnih umetnika iz Beograda u oslikavanju prostora, to ovom prostoru daje status neformalnog kulturnog centra.

Kulturna mrea Dunav"

Stara Pazova 2,991.58Unapreenje kulturnog ivota i inicijativa za park kroz raznovrsne umetnike radionice i sadnju drvea, uz koordinaciju mladih i uee graana svih uzrasta iz tri naselja Banovci-Dunav.

Neformalna grupa Hcolibri"

Poega 2,824.89

U okviru projekta Rockostrukcija snimljen je doku-mentarni film o istoriji roka u Poegi, i odrani su i koncerti, nastup DJ-a i objavljen fanzin, kao podsticaj mladima da vie sluaju ovu vrstu muzike. Autori svih sadraja su bili mladi iz ovog grada.

Vido" Kragujevac 1,754.59

Organizovanje veeri stendap komedije, uz pruanje anse mladim neafirmisanim umetnicima ovog anra da nastupaju. Zbog velikog interesovanja, kako uesnika amatera, tako i posetilaca, stendap veeri su nastavljene i po zavretku projekta.

ukupan iznos: 22,041.33

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 64

Centar za samostalni ivot osoba sa invalid-itetom

Kragujevac 9,430.27

Zbog nedostatka usluge personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu, Udruenje je uspeno uticalo na lokalnu vlast u Kragujevcu, koja je donela odluku o finansiranju 10 personalnih asistenata u 2014. godini. Osim redovnih sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti i lobiranja, lanovi udruenja kreirali su i mreu podrke za kampanju zastupanja, organizovali okrugli sto, javne dogaaje, inkluzivni sportski dan i muziko-plesni performans i ostvarili saradnju sa lokalnim medijima.

Udruenje graana Jelek"

Grocka, Beograd 11,002.66

Udruenje Jelek uticalo je na odbornike Skuptine Grada Beograda da izdvoje finansijska sredstva za pruanje usluga socijalne zatite na teritoriji optine Grocka. Udruenje je istovremene razvijalo programe psiho-socijalne podrke za samohrane roditelje, kroz radionice, davanje saveta telefonom i putem mejla. Organizovalo je dva okrugla stola, javne akcije i pro-movisalo ovu temu u medijima.

Udruenje graana enska inicijativa"

Priboj 10,098.46

Udruenje enska inicijativa uspeno je uticalo na Optinu Priboj, koja je uvela besplatnu pravnu pomo u cilju podrke rtvama nasilja u porodici i samohranim roditeljima. lanovi udruenja organ-izovali su performans na temu porodinog nasilja, dva okrugla stola, i redovno se sastajali sa predstavnici-ma Optine Priboj. Sa najvanijim institucijama na lokalnom nivou zaduenim za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici potpisali su Memorandum o saradnji, kojim se definie zajedniki plan akcije.

Udruenje graana Aurora"

Bor 10,951.90

Udruenje Aurora uticalo je na razvijanje podrke u primeni inkluzivnog obrazovanja u Boru, kao i na Optinu Bor da izdvoji sredstva iz budeta za os-nivanje Fonda za obrazovnu inkluziju, ime bi bila omoguena primena Pravilnika o dodatnoj obra-zovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podrci detetu i ueniku. Osim redovnih sastanaka sa predstavnicima Optine Bor i lobiranja, udruenje je organizovalo okrugli sto, nekoliko kolskih javnih manifestacija, kao i medijsku promociju.

Udruenje graana Oaza sigurnosti"

Kragujevac 10,024.00

Udruenje Oaza sigurnosti" je ovim projektom uticalo na poboljanje poloaja ena iz ruralnih podruja, kao i na izdvajanje sredstava iz budeta Grada Kragujevca za 2014. godinu za programe ena na selu, koja e se dodeljivati putem javnog konkursa. Za ene u selima organizovane su radionice runih radova, na kojima su uile i o socijalnom preduzetnitvu, organizovani su javni skupovi, prikupljanje potpisa za peticiju i izloba runih radova.

Udruenje graana Prodor"

Kraljevo 10,694.64

Udruenje je uticalo na kreiranje mehanizma redovne komunikacije izmeu odbornika Skuptine Grada Kraljeva i graana sazivanjem posebne javne sednice jednom u 6 meseci, na kojoj odbornici odgovaraju na pitanja graanki i graana postavljena kroz kontakt-platformu PITAJTE ODBORNIKA / ODBORNICU". Udruenje je formiralo mreu podrke, organizovalo panel diskusiju, uline akcije, potpisivanje peticije.

Javno zastupanje

Udruenje graana Evo ruka

Zemun, Beograd 10,966.83

U cilju razvijanja planskog pristupa brizi o deci i unapreenja kvaliteta programa namenjenih deci, udruenje je uticalo na odbornike Optine Zemun da usvoje Lokalni akcioni plan za decu GO Zemun. Or-ganizovani su nekoliko kreativnih radionica, javnih i sportskih dogaaja, kao i dva okrugla stola. Udruenje je angaovalo ekspertkinju na izradi nacrta LAP-a i sprovelo anketu u osnovnim kolama u Zemunu da bi se analizirale potrebe za programima i za podrkom deci.

Ekoloki pokret Moravski oraak

Trstenik 10,966.83

Kampanja zastupanja Moravskog oraka" rezultirala je podrkom Skuptine Optine Trstenik i donoenjem Odluke o kriterijumima za utvrivanje cene prikupl-janja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji optine Trstenik, kojom je promenjen nain naplate odnoenja otpada, i ono se sada naplauje po koliini otpada, a ne po kvadraturi stana. Organizovane su brojne javne akcije, merenje otpada i prikupljanje reciklanih sirovina, kao i javna rasp-rava, a formiranje radne grupe koja je radila izradi nacrta odluke, prethodilo je njenom usvajanju.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 65

Centar za zatitu i pomo traiocima azila (APC/CZA)

Bogovoa ,Lajkovac 10,536.59

U cilju obezbeivanja primarne zdravstvene zatite za azilante u selu Bogovai u optini Lajkovac, kao i za lokalno stanovnitvo, Centar za zatitu i pomo traiocima azila uspeno je uticao na produetak rada seoske ambulante u Bogovai na puno radno vreme u jednoj smeni. Centar je organizovao zdravstvene radionice, kulturni kutak, razmenu pisama i poruka azilanata i metana Bogovae, prijateljsku fudbalsku utakmicu i prikupljanje potpisa za peticiju, koja je predata predsedniku Optine Lajkovac.

Udruenje graana Poreje"

Vuje, Leskovac 10,997.62

Udruenje je uticalo na Optinu Leskovac da izd-voji sredstva iz budeta za programe ekolokih aktivnosti i eko-edukaciju mladih. Istovremeno, lanovi udruenja su uticali na problem nepravilnog odlaganja istroenih baterija. Organizovali su kamp za mlade koji su se prikljuili kampanji, nekoliko javnih akcija u Poreju i Leskovcu, u kojima su sa graanima prikupljali istroene baterije, postavili 4 kontejnera za istroene baterije i sklopili ugovor sa privatnim operaterom o preuzimanju i skladitenju prikupljenih baterija.

Agronomski centar Priboj 10,105.40

Agronomski centar uspeno je uticao na Skuptinu Optine Priboj, koja je usvojila Odluku o obavezi ustanova koje se bave organizovanom ishranom dece da, od 1. januara 2015. godine, sprovode proce-dure javne nabavke hrane po kriterijumima koji su u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Predstavnici Centra organizovali su brojne radionice za decu u predkolskim ustanovama, ulini maskenbal, redovno se sastajali sa predstavnicima Optine Priboj i ost-varili saradnju sa lokalnim medijima.

Udruenje graana Jerinin grad"

Trstenik 10,373.76

Da bi obezbedilo prostor za programe mladih u Trsteniku, udruenje Jerinin grad" realizovalo je kam-panju kojom je uticalo na Optinu Trstenik da dodeli prostor za mlade mrei lokalnih omladinskih organi-zacija na period od 5 godina. Organizovalo je konkurs i izlobu umetnike fotografije za srednjokolce, kon-cert lokalnih muzikih grupa, tribinu, revijalnu utak-micu lokalnih selekcija fudbalskih klubova, sastanke sa predstavnicima Optine Trstenik, lobiranje, kao i medijsku promociju.

Javno zastupanje

Graanska alijansa za socijalnu inkluziju GASI

Poega 10,583.16

Kao lokalna mrea organizacija koje se bave svim socijalno ugroenim i manjinskim grupama u Poegi, GASI je uticala na Optinu Poega da donese odluku o zapoinjanju rekonstrukcije starog skrapekog vodovoda, i time uticala na reavanje problema ne-dovoljnog snabdevanja stanovnitva vodom. Kreirali su mreu podrke, sproveli anketu meu odbornicima Skuptine Optine o podrci kampanji, prikupljali potpise podrke graana, organizovali su koncert i medijsku promociju, kao i redovne sastanke sa pred-stavnicima Optine.

Uiki centar za ljudska prava i demokratiju

Uice 10,740.20

Organizacija je uticala na Skuptinu Grada Uica da donese odluku o izradi Strategije socijalne zatite za period 20142019. godine. Predstavnici or-ganizacije organizovali su sastanke sa odbornicama, gradonaelnikom, odbornicima Gradske skuptine i predstavnicima Saveta za rodnu ravnopravnost, medijsku kapanju, uline akcije i prikupljanje potpisa za peticiju.

E-tvrava" Ni 10,253.80

Udruenje je uticalo na Gradsko vee da donese od-luku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjoj or-ganizaciji i sistematizaciji Uprave za graanska stanja i optim poslovima kojom bi se uvrstili e-servisi" u rad gradske uprave. Izradili su veb servis, organizovali onlajn kampanju, prikupljanje potpisa za peticiju, uline akcije i lobiranje. Organizovali su i sastanke sa Upravom za graanska stanja i opte poslove, za-menikom gradonaelnika, lanovima Gradskog vea, Slubom za IKT i odbornicima Skuptine Grada Nia.

Novosadska biciklistika inicijativa

Novi Sad 10,016.04

Novosadska biciklistika inicijativa uticala je na Skuptinu Grada Novog Sada da donese odluku o izradi Strategije razvoja biciklizma u Novom Sadu i time utie na unapreenje infrastrukture za bicikli-zam i poveanje bezbednosti biciklista. Organizovali su nekoliko ulinih akcija, medijsku kampanju, on-lajn peticiju, kreirali su mreu podrke, organizovali sastanke sa Zavodom za izgradnju grada, Gradskom upravom za saobraaj i puteve, lanovima Gradskog vea i odbornicima Skuptine Grada.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 66

Udruenje graana Iskra Loznica"

Loznica 9,771.75

Udruenje je uticalo na Optinu Loznica da donese odluku o izradi Lokalnog akcionog plana za borbu protiv bolesti zavisnosti za period 20142016. godine i time utie na prevenciju narkomanije kod mladih u optini Loznica. Organizovalo je sportski turnir za mlade, konkurs za literarne i likovne radove, izlobu, radionice sa decom i mladima, medijsku kam-panju i lobiranje kod predstavnika Optine Loznica.

Udruenje ene juga" Pirot 10,370.79

Predstavnice Udruenja ene juga" uspeno su uti-cale na Skuptinu Optine Pirot da donese odluku o izradi Akcionog plana za unapreenje poloaja ena za period 20142017. godine. Organizovale su radionice izrade novogodinjih estitki sa porukama odbornicima, konkurs za literarni i video-rad na temu unapreenja poloaja ena u Pirotu, izlobu najboljih radova, javnu tribinu i redovno se sastajale sa pred-stavnicima Optine Pirot.

Javno zastupanje

Zrenjaninski edukativni centar

Zrenjanin 10,469.73

Kampanjom zastupanja predstavnici Centra uticali su na problem pristupanosti zdravstvenih ustano-va enama sa invaliditetom, posebno u pogledu ginekolokih pregleda i na Dom zdravlja Dr Boko Vrebalov" da godinjim planom finansiranja Dispanz-era za ene za 2015. godinu opredeli sredstva za kupovinu hidrauline ginekoloke stolice i adaptira jednu od prostorija u Dispanzeru za ene u ambulantu u kojoj bi se ona postavila. Organizovali su javne akci-je povodom nedelje borbe protiv raka grlia materice i, 8. marta, okrugli sto, tribinu i konferenciju za medije, redovne sastanke sa predstavnicima Doma zdravlja.

Siguran puls mladih" Beograd 8,015.19

U kampanji zastupanja Siguran puls mladih" je uticao na beogradsku Optinu Stari grad da dodeli optinski prostor za potrebe uspostavljanja centra za savetovanje i podrku LGBT pojedincima i porodicama LGBT osoba na period od najmanje 5 godina. Organ-izovali su brojne tribine, ive biblioteke, prikupl-jali potpise za peticiju, izradu programa savetovalita, kao i sastanke sa predstavnicima Optine Stari grad i Agencije za poslovni prostor ove optine.

Proaktiv" Mediana, Ni 10,016.04

Udruenje je uticalo na Upravu za obrazovanje, kul-turu, omladinu i sport Grada Nia da formira Savet uenika srednjih kola grada Nia, koji bi omoguio zastupanje prava i interesa uenika srednjih kola. Organizovalo je konferencije za medije, medijsku kampanju, studijsku posetu Uniji srednjokolaca Sr-bije, konsultativne sastanke, lobiranje i kreirali mreu podrke.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

Udruenje graana Zlatiborski krug *

ajetina 534.38

Organizacija je javnim akcijama, medijskom promoci-jom i lobiranjem kod donosilaca odluka zastupala da se proire socijalne usluge za decu sa invaliditetom uvoenjem usluge pomoi u kui, kojom bi se obuh-vatilo 18 novih korisnika iz ruralnih oblasti.

Timoki klub * Knjaevac 537.49

Udruenje je svojim aktivnostima doprinelo da bude usvojena odluka o finansiranju usluge pomoi u kui za decu sa tekoama u razvoju za 2013. godinu u optini Knjaevac. Formirana je iroka mrea podrke, koja je aktivno uestvovala u svim aktivnostima, or-ganizovane su kreativne radionice za decu sa smet-njama u razvoju, a nakon toga i izloba njihovih rado-va, koja je organizovana na dan odravanja Skuptine optine Knjaevac, kad se i odluivalo o budetu za 2013. godinu.

Udruenje graana Roditelj *

Beograd Zemun 535.96

Ovim projektom se uticalo na poveanje budetskih izdvajanja za socijalne usluge namenjene deci sa tekoama u razvoju i njihovim porodicama otvaran-jem nove ili iskoriavanjem postojee budetske linije za finansiranje neophodnih socijalnih usluga na teritoriji GO Zemun. Na donosioce odluka uticalo se na okruglim stolovima, javnim manifestacijama, lobiranjem i medijskom kampanjom.

OD N VE A stranica 67

Javno zastupanje

* Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.

Graanska itaonica Pirgos/Udruenje Pirgos *

Pirot 541.32

Udruenje je sprovelo akciju zastupanja za odrivost usluge pomoi u kui za decu sa invaliditetom, poveanjem budetske stavke za finansiranje usluge. Stvorena je znaajna baza podrke u zajednici za ovu temu, obezbeena je prisutnost teme u lokalnim medijima, a odrani su i jedna tribina, kao i koncert podrke. Putem slanja motivacionih pisama svim od-bornicima Skuptine optine Pirot i na redovnim sas-tancima sa predstavnicima lokalne vlasti obezbeena je podrka za realizovanje cilja projekta.

Udruenje za pomo MNRO optine Trstenik *

Trstenik 528.45

Udruenje je zastupalo da Skuptina optine donese formalnu odluku o uspostavljanju usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom i opredeli budetska sredstva za narednu (2013) godinu za finansiranje usluge.

Udruenje graana LUNIKE RU-KOTVORINE .E.C. (enski etno-centar) *

Babunica 536.81

Organizacija je akcijom zastupanja uticala na to da odbornici Skuptine optine Babunica donesu od-luku o izdvajanju 1.000.000,00 RSD do januara 2013. iz budeta lokalne samouprave za proirenje usluge pomoi u kui za decu sa invaliditetom koja ive u seoskim sredinama.

Udruenje Forum civ-ilne akcije FORCA *

Poega 629.75

FORCA je inicijativom zastupanja uticala na lokalnu samoupravu da iz budeta Optine Poega izdvoji sredstva za odrivost usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom. Tokom realizacije projekta formirana je Graanska alijansa za socijalnu inkluziju, koja ukljuuje nekoliko organizacija sa podruja optine i kojoj je Optina ustupila prostor za funkcionisanje, kao i deo sredstava za opremanje prostorija.

Edukaciono-humani-tarna organizacija *

Prokuplje 528.30

Cilj javnog zastupanja bio je da Skuptina optine Prokuplje donese odluku o finansiranju novih modela socijalne zatite i da se usluga pomo u kui uvrsti na posebnoj aproprijaciji u budetu za 2012 godinu u iznosu od 4.100.000 dinara.

Centar za neformalno obrazovanje Drugi korak *

Stara Pazova 543.61

Organizacija je akcijom javnog zastupanja uticala na optinsku vlast da proiri uslugu pomoi u kui z decu s invaliditetom i njihove porodice i omogui strunu pomo i negu za jo dvanaestoro dece kojima je pomo neophodna.

Udruenje graana Aurora *

Bor 539.78

Aurora je zagovarala izdvajanje sredstava iz budeta Optine Bor za finansiranje dnevnog boravka u Boru do kraja 2013. godine. Izgraena je mrea podrke sa udruenjima graana iz optine Bor, or-ganizovani su ulina akcija i okrugli sto o ovoj temi, a lokalni mediji obezbedili su medijsku podrku za sve aktivnosti. Uz sve ove aktivnosti, obezbeena je i podrka nadlenih organa lokalne samouprave, te je jednoglasno usvojena odluka o finansiranju ove usluge.

ukupan iznos: 221,841.51

Organizacija Mesto Iznos (EUR) Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 68

Vido" Kragujevac 732.33

Cilj kampanje za prikupljanje sredstava je organizo-vanje prve konferencije za SEO optimizaciju, koja bi pomogla mladima u sticanju vetina promocije i samozapoljavanja. Osim konferencije, predviene su edukacije, kao i takmienje iz ove oblasti.

Udruenje paraplegiara Banata

Zrenjanin 731.57

Cilj projekta je bavljenje problemima kretanja osoba sa invaliditetom, odnosno prikupljanje sredstava za nabavku ortopedskih pomagala onima koji to ne mogu sebi da priute, kao i adaptacija kombija za laki prevoz ove populacije. Aktivnosti prikupljanja sredstava obuhvatile su organizovanje manifestacija, skupljanje priloga u ugostiteljskim objektima, kao i organizovanje prikupljanja epova i limenki od kojih se prihodi ulau u projekat.

Prostor" Beograd 732.01

Ovim projektom planirano je unapreenje aktivnosti psiho-socijalnog osnaivanja korisnica i korisnika psihijatrijskih usluga u lokalnoj zajednici, aktivnog rada na resocijalizaciji i njihovom ekonomskom osnaivanju organizovanjem art-terapijskih radionica i prodajnih izlobi. Radi prikupljanja sredstava pred-stavnici udruenja organizovali su mini-kampanju ko-jom su promovisali svoj rad putem socijalnih mrea, distribucijom promo-materijala i nizom dogaaja, izlobi i slino.

Mikro art" Beograd 728.50

Cilj projekta je da se obezbedi kontinuirana umetnika produkcija i organizuju izlobe mladih au-tora u Ulinoj galeriji. Plan za prikupljanje sredstava podrazumevao je obraanje kompanijama u blizini galerije, kao i obraanje preko linih kontakata.

Udruenje za lokalni razvoj Kamenica

Kamenica 4,465.33

Organizacija je prikupljala sredstva s ciljem da se izgradi inkluzivni park u Niu sa spravama za vebanje, koji prua mogunost svim graanima da se rekreiraju i da vebaju, i prilagoen je za osobe sa invaliditetom i stara lica. Projekat su, nakon uspene kampanje za prikupljanje sredstava, podrali NIS i lokalni preduzetnici iz Nia.

Budimo zajedno" Beograd 729.73

Nai vreme, ne gubi ivot" je slogan kampanje na-menjene podizanju nivoa svesti ena o znaaju pre-ventivnih i redovnih pregleda kao naina za ouvanje zdravlja. Plan organizacije obuhvatio je prikupljanje sredstava organizovanjem fandrejzing dogaaja i pri-kupljanje priloga u kutije u saradnji sa apotekama, or-dinacijama, kozmetikim salonom. lanice udruenja su se u kampanji obratile farmaceutskim kompani-jama koje imaju interes za ovu temu.

Zeleni krug" Baki Petrovac 732.33

Cilj projekta je ozelenjivanje kolskih dvorita sad-njom drvea u osnovnim kolama u Bakom Petro-vcu, kao i edukacija dece o nezi drvea kako bi se kasnije brinula o njima. Plan za prikupljanje sred-stava obuhvatio je organizovanje likovne kolonije sa petrovakim umetnicima i prodaju slika, sakupljanje priloga, animiranje optinskih odbornika da doniraju i sl. to se tie kompanija, od lokalnih preduzea zatraena su sredstva slanjem dopisa i organizovan-jem sastanaka, pozivanjem predstavnika banaka na prodajnu izlobu.

Eko glas Jagodina" Jagodina 732.32

Cilj projekta je da se u selu Kolare, nadomak Jagodine, gde ne postoji sistem prikupljanja otpada postave dva reciklana dvorita i edukativne table i da se, u saradnji sa privatnim komunalnim preduzeem PWW, uspostavi trajni sistem otklanjanja otpada sa ove teri-torije. Plan je obuhvatio i prikupljanje sredstava od pojedinaca na razliitim manifestacijama, uz pomo volontera. Pored toga, predstavnici udruenja zatraili su donaciju od nekoliko firmi, preko linih kontakata i organizovanjem sastanaka.

Uspeni fandrejzing

Na pola puta" Panevo 732.33

Cilj projekta je organizovanje aktivnosti ekonomskog osnaivanja korisnika uspostavljanjem radnog centra, odnosno kupovinom maine za proizvodnju karton-skih kutija i drugih kartonskih proizvoda i obukom korisnika za rad, a zatim organizovanjem prodaje proizvoda lokalnim preduzeima. Plan za prikupljan-je sredstava obuhvatio je prikupljanje sredstava od pojedinaca putem lanarina, prilozima od prijatelja, organizovanjem manifestacija, kao i obraanje veem broju lokalnih, manjih i veih, preduzea.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 69

Udruenje graana Taka komunikacije"

Beograd 322.28

Udruenje radi na daljem razvoju zvune mape Beo-grada projekat koji se kroz istraivanja, mapiranja i direktne interakcije sa zajednicom bavi beleenjem autentinih zvunih zapisa koji predstavljaju terenske snimke atmosfera i pria stanovnika jednog naselja. Krajnji proizvod je internet stranica i aplikacija za mobilne telefone preko kojih korisnici mogu da pristupe zvunoj mapi.

Novosadska biciklistika inicijativa

Novi Sad 322.28Cilj projekta je podsticanje biciklizma i cikloturizma mapiranjem i obeleavanjem bike friendly" objekata u Novom Sadu, kao i osmiljavanjem aplikacije za mobilne telefone sa mapiranim objektima.

Forum za razvoj civilnog drutva

Kragujevac 322.28

Plan udruenja obuhvatio je prikupljanje sredstava za uspostavljanje edukativne i interaktivne veb platforme za mlade ljude, organizovanje nekoliko manifestacija i obraanje lokalnim privrednicima za podrku.

Zrenjaninski eduka-tivni centar

Zrenjanin 322.28

Cilj projekta je unapreenje usluge SOS telefona za ene rtve nasilja. Plan organizacije obuhvatio je prikupljanje sredsatva mini kampanjom na lokalu, or-ganizovanjem prodajnih sajmova i traenjem podrke od lokalnih privrednika.

Drutvo mladih istraivaa Bor

Bor 322.28

Ovim projektom se pokree Timoki karavan reciklae, koji e, pored promocije, pokuati da uvee razliite aktere znaajne za sistem reciklae. Sredstva su obezbeena sakupljanjem i prodajom reciklanog otpada, animiranjem pojedinaca, organizacijom dogaaja i obraanjem privredi.

Udruenje za brigu o ivotinjama timoke krajine BETA"

Zajear 683.09

Cilj projekta je ipovanje, vakcinisanje i sterilisanje oko 300 vlasnikih pasa na teritoriji 4 sela Zajearske optine. Plan za prikupljanje sredstava obuhvatio je prikupljanje sredstava od pojedinaca, ulinim sku-pljanjem priloga pijanim danima, organizovanjem tezge na vaaru gde e se prodavati polovna gardero-ba i organizovanjem urki, a, pored toga, i obraanje manjim i veim firmama u gradu i selima.

Udruenje Deji svet" Mavanska Mitrovica 322.28Od prikupljenih sredstva Udruenje je uredilo Dom kulture, koji se koristi za edukativne i kulturne radion-ice sa decom iz osnovnih kola iz ugroenih porodica.

Uspeni fandrejzing

Akademija odrivosti

ukupan iznos: 10,999.54Udruenje slepih i slabovidih Beli tap"

Beograd 322.28

Cilj projekta je prikupljanje sredstava za kupovinu prvog psa vodia slepih i slabovidih osoba u Srbiji. Planirano je postavljanje kutija u lokalnim radnjama, prikupljanje od pojedinaca u lokalnoj zajednici or-ganizovanjem razliitih dogaaja i obraanje privredi.

enski centar Milica" Vrnjaka banja 322.28

Cilj projekta je formiranje i opremanje Dnevnog cen-tra za podrku obolelima od karcinoma i njihovim porodicama. Sredstva su prikupljana u zajednici organizovanjem dogaaja, od lokalne privrede i pre-duzetnika i kampanjom na drutvenim mreama.

Pravi korak" Ni 322.28

Cilj projekta je sreivanje javne povrine u centru naselja koja e posluiti mladima i ostatku zajednice kao novo mesto susreta. Planirano je prikupljanje sredstava od lokalnih privrednika i preduzetnika.

Udruenje graana za zatitu ivotne sredine i poznavanje zaviaja Iringo"

Horgo 322.45Planirano je prikupljanje sredstava od pojedi-naca i kompanija u lokalnoj zajednici kako bi organizacija ponovo pokrenula lokalne informa-tivno-edukativne novine.

Centar za razvojnu politiku i saradnju

Novi Pazar 322.37

Planirano je prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici za izradu jedinstvene veb aplikacije koja e mapirati kulturne take grada, kao i ob-jekte kulturnog naslea i time doprineti razvoju turizma, ali i edukaciji mladih.

AFA Asocijacija fotografskih autora

Beograd 322.28

Da bi premostiti kulturni jaz izmeu mladih Beograda i Novog Pazara iz Asocijacije su odluili da organizuju niz foto-radionica u ova dva grada, na koje mladi iz Beograda odlaze u Novi Pazar, a mladi iz Novog Pazara u Beograd, kako bi iz svog objektiva pruili pogled na Srbiju danas. Plan je obuhvatio prikupljanje sredstva od zainteresovanih kompanija.

ukupan iznos: 3,867.62

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 70

Proaktiv" Ni 7,308.34

Plan organizacije je prikupljanje sredstava od kom-panija, lokalnih privrednika i graana Nia kako bi se osnvao biznis centar za samozapoljavanje mladih preduzetnika, sa posebnim osvrtom na informatiku, inovativne programe, uvoenje novih tehnologija, kreativnih industrija, internet poslovanja. U biznis centru bi bili obezbeeni prostor, savetodavne usluge i usluge menadmenta mladim preduzetnicima i jako malim preduzeima.

Srbija u pokretu" Beograd 7,313.02

Cilj projekta je da se uspostavi proizvodnja okoladica fabrika promene", koje bi se prodavale i na taj nain obezbedile odrivost udruenja, a posebno njihove centralne aktivnosti Fabrike promena", edukativnog programa za budue lidere u zajednici.

Centar za integraciju mladih

Beograd 7,308.34

Planirano je prikupljanje sredstava od kompanija i pojedinaca, kroz jaku promociju i medijsku kampanju. Prikupljena sredstva namenjena su za odrivost usluge svratita, odnosno za smanjenje finansijska zavisnosti od Grada Beograda. Pored toga, grupa planira da izradi dugoronu strategiju odrivosti Svratita, ali i da obezbedi licenciranje ove usluge.

Centar za pali-jativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu BELhospice"

Beograd 7,308.34

Namera organizacije je da preko ovog projekta unapredi sopstveno prikupljanje sredstava na Beo-gradskom maratonu i da animira vei broj trkaa, kao i kompanija. Sredstva se prikupljaju za unapreenje psiho-socijalne podrke kod palijativnog zbrinja-vanja.

Konjiki klub Aranelovac

Aranelovac 7,309.94

Cilj projekta je da se uspostavi trajna odrivost kluba pokretanjem poljoprivredne delatnosti koja bi delom bila namenjena hrani za konje, a delom kao prihod siromanim osobama u ruralnim sredinama. Sredstva za pokretanje proizvodnje planiraju da prikupe animiranjem lanova kluba, bogatih pojedinaca i kompanija u lokalnoj zajednici, kao i organizovan-jem razliitih dogaaja usmerenih na prikupljanje sredstava.

Perspektiva za odrivost

ukupan iznos: 36,547.98

Zoran Simovi Raka 6,158.58

Sa projektom mini solarne suare za suenje lekovi-tog bilja, voa, povra, umskih plodova i ostalog bilja, Zoran i Anica Simovi osvojili su drugu nagradu na Nacionalnom forumu za zelene ideje". Dodeljena sredstva su upotrebljena za kupovinu suare sa solarnim panelima i sistemom za sagorevanje bio-mase, izgradnju proizvodnog pogona i registrovanje preduzetnike radnje pod nazivom RUJ 036.

Solar Ice d.o.o. Subotica 6,158.58Porodino preduzee Solar Ice d.o.o. osvojilo je treu nagradu na Nacionalnom forumu za zelene ideje" za univerzalno ekoloko vozilo na solarnu energiju za pokretnu prodaju sladoleda i kafe.

Republik 031 Uice 6,158.58

Prvu nagradu na Nacionalnom forumu za zelene ideje" osvojilo je preduzee Republik 031 za ideju osnivanja tematskog eko-hostela u Uicu, enegretski efikasnog objekta sa enterijerom od recikliranih ma-terijala koji prati temu Uike republike.

RUJ 036 Pr Raka 7,332.99

Nakon osvojene nagrade na Nacionalnom forumu za zelene ideje" za projekat solarne suare za suenje lekovitog bilja, porodino preduzee RUJ 036 os-vojilo je prvu nagradu na Regionalnom forumu za zelene ideje" u organizaciji Fondacije brae Rokfeler. Dodeljena sredstva su upotrebljena za kupovinu suare sa solarnim panelima i sistemom za sagor-evanje bio-mase i izgradnju proizvodnog pogona.

Solar Ice d.o.o. Subotica 7,332.99

Nakon osvojene nagrade na Nacionalnom forumu za zelene ideje" za univerzalno ekoloko vozilo na so-larnu energiju za pokretnu prodaju sladoleda i kafe, preduzee Solar Ice d.o.o. osvojilo je i nagradu na Regionalnom forumu za zelene ideje" u organizaciji Fondacije brae Rokfeler.

Forum za zelene ideje

ukupan iznos: 33,141.72

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 71

Udruenje Umetnost ivljenja"

Beograd 6,180.00

Sredstva su iskoriena za uvoenje inovativne usluge rehabilitacije u enski zatvor u Poarevcu, koja podrazumeva antistres-terapiju uz pomo tehnika disanja i vebi joge, kojom je poboljano fiziko i mentalno stanje zatvorenica.

Na pola puta" Panevo 2,310.60

Cilj projekata je unapreenje kvaliteta usluge stano-vanja uz podrku, organizovanjem licenciranih obuka za saradnike koji uestvuju u pruanju usluge, a koje su Zakonom o socijalnoj zatiti neophodne za dobija-nje licence za rad, a samim tim i za dobijanje akredi-tacije za pruanje usluge. Pored toga, unapreenje kvaliteta usluge predvieno je i funkcionalnijim opremanjem prostora u kojem se usluga sprovodi.

Udruenje za pomo osobama ometenim u razvoju Naa kua"

Beograd 2,310.60

Projektom je omoguena rekonstrukcija prostora i opremanje kuhinje u cilju unapreenja servisa kuhinja na tokovima" koji sprovodi udruenje. Usluga podrazumeva dostavu obroka starim i bole-snim licima i licima u stanju socijalne potrebe (usluga pomoi u kui) i radno angaovanje OSI na pripremi, pakovanju, raznoenju i prodaji obroka u okviru kuhinje na tokovima" (usluga obuke za samostalni ivot).

Udruenje Optimist" Bosilegrad 22,493.00

Cilj projekta je podrka ekonomskom osnaivanju 15 socijalno ugroenih porodica Bosilegrada i stvaranju mehanizma za odrivost poljoprivredne proizvodnje kao izvora prihoda. Udruenje Optimist" je kroz pro-jekat omoguilo neophodne uslove za zapoinjanje poljoprivrednog mikrobiznisa efikasne proizvod-nje i prodaje jagoda (nabavku i izgradnju plastenika, kupovinu sadnica, obuku korisnika za proizvodnju jagoda i sl.).

Udruenje Duga" abac 12,099.59

Kampanjom za prikupljanje sredstava uspostavljeni su osnovi za razvoj preduzetnikih aktivnosti, tj. za izgradnju hostela kojim e se obezbediti odrivost i unapreenje zdravstveno-socijalnih usluga za koris-nike udruenja.

Socijalna tranzicija

Odrive i konkurentnesocijalne usluge

ukupan iznos: 6,180.00

ukupan iznos: 43,846.58

Atina" Beograd 2,310.60

Kampanjom za prikupljanje sredstava Atina" je zapoela uspostavljanje okvira za odrivo dugorono finansiranje aktivnosti direktne asistencije rtvama trgovine ljudima u Republici Srbiji. Projektom je omogueno osnaivanje korisnica za rad u grupi iskustvene podrke, kao i kreiranje, akreditacija i pilotiranje programa za obuku zaposlenih u sistemu socijalne zatite.

Sandaki odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda

Novi Pazar 2,322.19

Cilj projekta je uspostavljanje modela za finansijsku odrivost socijalne zanatske zadruge ilim iz Novog Pazara, prikupljanjem sredstava za kupovinu opreme, materijala i izgradnju vetina, znanja i samopouzdan-ja ena zaposlenih u zadruzi na runoj izradi tkanina od vune.

Organizacija Mesto Iznos Opis Organizacija Mesto Iznos Opis

OD N VE A stranica 72

Posebna donacija

ukupan iznos: 952.01

ukupan iznos: 138,306.18

Grupa 484" Beograd 952.01

Sav prihod od karata sa koncerta odranog u ok-viru ekolokog festivala Oplaneti se!" doniran je za kupovinu opreme za rad (radna odela, rukavice i sl.) individualnim sakupljaima sekundarnih sirovina okupljenim u okviru Zelene zadruge na ukarikoj Padini (Beograd).

Mrea Sign

Udruenje graana Traak nade"

Ljig 1,748.48

Na konkursu za nagradu Mesta u srcu" za 2012. godinu, grupa je osvojila drugo mesto. Nagrada je namenjena projektima sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama i najboljim lokalnim partnerstvima.

NURDOR Nacionalno udruenje roditelja dece obolele od raka

Beograd 867.62Grupa je osvojila tree mesto na konkursu za nagradu Mesta u srcu" za 2012. godinu, namenjenu projek-tima sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama i najboljim lokalnim partnerstvima.

Nagrada Mesta u srcu

ukupan iznos: 2,616.10

Fondacija za razvoj zajednica Mozaik

BiH, Sarajevo 46,617.52 Donacija za realizaciju aktivnosti na projektu SIGN za odrivost.

FAKT Fond za aktivno graanstvo

Crna Gora, Podgorica 36,318.02 Donacija za realizaciju aktivnosti na projektu SIGN za odrivost.

CIRA Centar za institucionalni razvoj

Makedonija, Skoplje 33,243.20 Donacija za realizaciju aktivnosti na projektu SIGN za odrivost.

VIA fondacija eka, Prag 4,389.21 Donacija za realizaciju aktivnosti na projektu SIGN za odrivost.

Forum za graanske inicijative

Kosovo, Pritina 17,738.23 Donacija za realizaciju aktivnosti na projektu SIGN za odrivost.

Organizacija Mesto Iznos Opis

Organizacija Mesto Iznos Opis

Organizacija Mesto Iznos Opis

685.751,81total:

OD N VE A stranica 73

Finansijske informacije

OD N VE A stranica 76

Iznos u RSD

I OPERATIVNI TROKOVI 28.058.893

U

II KAPITALNI TROKOVI 1.425.265 III TROKOVI PROGRAMA 45.098.377

R IV DODELJENE DONACIJE 77.913.115 Ukupni trokovi 152.495.650

Trokovi u 2013. godini

OD N VE A stranica 77

Trag fondacija

U Kristina Ii

Ivana Andri

D Kosta Rakievi

Arhiva Traga

Zahvaljujemo se svim organizacijama za

KONTAKT

Trag fondacija

R

+381 11 78 39 467 [email protected]

www.tragfondacija.orghttps://www.facebook.com/TRAGfondacija

R R

Srbije

R

besp

lata

n pr

imer

ak