Click here to load reader

5 Spectroscopy ilukacevic/dokumenti/materijali... · PDF file Daleki IR (FIR): 25000 nm – 350000 ... spektra Apsorpcija: prijelaz iz nizeg u vise stanje s prijenosom energije od

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5 Spectroscopy ilukacevic/dokumenti/materijali... · PDF file Daleki IR (FIR): 25000 nm...

 • Spectroscopy Systems and

  Spectroscopy Applications

  Atomska fizika i spektroskopija Predavanje 5

 • Sadrzaj

  � Reference � Ciljevi � Spektroskopija

  � Sto je spektroskopija ? � Osnove: opci principi i pojmovi

  � Energija molekule � Procesi

  � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Kratak pregled nekih vrsta (ne svih) spektroskopija � Apsorpcijska spektroskopija � Fluorescencijska spektroskopija � Raman spektroskopija

 • Sadrzaj nast.

  � Spektroskopska oprema � Komponente

  � Izvori � Laseri � Lampe (“broad band”)

  � Spektrografi i resetke � Vezanje � Fizika opticke resetke

  � difrakcija � redovi � ucinkovitost � disperzija i razlucivost

  � Detektori � “Array detection” i CCD-ovi

 • Reference

  � Spektroskopija http://www.chem.vt.edu/chem-ed/spec/spectros.html

  � Internet Journal of Vibrational Spectroscopy http://www.ijvs.com/archive.html

  � The Optics of Spectroscopy http://www.jyinc.com/systems/theory/oos/oos.htm

  � Oriel: TUTORIAL (pdf) http://www.oriel.com/tech/tutori.htm

  � Resetke http://cord.org/cm/leot/course06_mod09/mod06_09.htm

  � Ostali izvori � http://www.spectroscopymag.com/ � http://directory.google.com/Top/Science/Chemistry/

  Analytical/Instruments/

 • Primjeri biomedicinske spektroskopije

  � Ne-invazivno promatranje glukoze � Near-Infrared Absorption Spectroscopy

  � http://www.rgmt.com/

  � Fluorescence Spectroscopy � http://www.argose.com/

  � Raman Spectroscopy � http://www.lightouchmedical.com/

  � Pre-Cancer/Cancer detection � Fluorescence Spectroscopy

  � http://www.spectrx.com/ � http://www.medispectra.com/ � http://www.lifespex.com/

 • Ciljevi

  � Uvod u spektroskopiju � Sto je to?

  � Energijski nivoi � Osnovni procesi � Vrste spektroskopija

  � Pregled primjena

  � Uvod u spektroskopsku opremu � Koje su glavne komponente i koja je njihova

  uloga ? � Osnove fizike/optike u pozadini � Osnovna razmatranja o sastavljanju opreme

 • Spectroscopy

  � Definicija: Proucavanje strukture i dinamike tvari putem njihovog medudjelovanja s elektromagnetskim zracenjem.

  � Valna duljina (energija) odreduju medudjelovanje s tvarima � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Ova medudjelovanja su “probe” za dobivanje informacija o uzorcima

  � Kvantifikacija sastavnih dijelova � Identifikacija (“spektralni potpis”)

  � Dinamicke promjene u sastavu (kinetika reakcija, itd.)

 • Spectroscopy

  � Definicija: Proucavanje strukture i dinamike tvari

  putem njihovog medudjelovanja s elektromagnetskim

  zracenjem. � Valna duljina (energija) odreduju

  medudjelovanje s tvarima � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Ova medudjelovanja su “probe” za dobivanje informacija o uzorcima

  � Kvantifikacija sastavnih dijelova � Identifikacija (“spektralni potpis”)

  � Dinamicke promjene u sastavu (kinetika reakcija, itd.)

 • Spectroscopy

  � Definicija: Proucavanje strukture i dinamike tvari

  putem njihovog medudjelovanja s elektromagnetskim

  zracenjem. � Valna duljina (energija) odreduju

  medudjelovanje s tvarima � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Ova medudjelovanja su “probe” za dobivanje informacija o uzorcima

  � Kvantifikacija sastavnih dijelova � Identifikacija (“spektralni potpis”)

  � Dinamicke promjene u sastavu (kinetika reakcija, itd.)

 • Spectroscopy

  � Definicija: Proucavanje strukture i dinamike tvari

  putem njihovog medudjelovanja s elektromagnetskim

  zracenjem. � Valna duljina (energija) odreduju

  medudjelovanje s tvarima � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Ova medudjelovanja su “probe” za dobivanje informacija o uzorcima

  � Kvantifikacija sastavnih dijelova � Identifikacija (“spektralni potpis”)

  � Dinamicke promjene u sastavu (kinetika reakcija, itd.)

 • Spectroscopy

  � Definicija: Proucavanje strukture i dinamike tvari

  putem njihovog medudjelovanja s elektromagnetskim

  zracenjem. � Valna duljina (energija) odreduju

  medudjelovanje s tvarima � Apsorpcija � Emisija � Rasprsenje

  � Ova medudjelovanja su “probe” za dobivanje informacija o uzorcima

  � Kvantifikacija sastavnih dijelova � Identifikacija (“spektralni potpis”)

  � Dinamicke promjene u sastavu (kinetika reakcija, itd.)

 • Energija molekule

  Emolecule = Eelectronic + Evibrational + Erotational + Espin + Etranslational

  Nas zanimaju: � Eelectronic � Evibrational � Erotational

 • Energy of a Molecule (ubaciti slike!!!!!!!)

  Eelectronic → 105 – 106 kJ/mol → UV-Vis UV-Vis podrucje: 200 – 700 nm

  Evibrational→ 10 – 40 kJ/mol → IR Blizu IR (NIR): 800 – 2500 nm (5000 nm) Srednji IR (MIR): 5000 nm – 25000 nm (5 µm – 25 µm) Daleki IR (FIR): 25000 nm – 350000 nm

  Erotational→ 10 kJ/mol → mikrovalovi Mikrovalno podrucje: 10-3 – 1 m

  Espin→ 10-3 J/mole → radiovalovi Etranslational→ kontinuirani spektar

 • Energy of a Molecule (ubaciti slike!!!!!!!) Eelectronic → 105 – 106 kJ/mol →

  UV-Vis UV-Vis podrucje: 200 – 700 nm

  Evibrational→ 10 – 40 kJ/mol → IR Blizu IR (NIR): 800 – 2500 nm (5000 nm) Srednji IR (MIR): 5000 nm – 25000 nm (5 µm – 25 µm) Daleki IR (FIR): 25000 nm – 350000 nm

  Erotational→ 10 kJ/mol → mikrovalovi Mikrovalno podrucje: 10-3 – 1 m

  Espin→ 10-3 J/mole → radiovalovi Etranslational→ kontinuirani spektar

 • Energy of a Molecule (ubaciti slike!!!!!!!) Eelectronic → 105 – 106 kJ/mol →

  UV-Vis UV-Vis podrucje: 200 – 700 nm

  Evibrational→ 10 – 40 kJ/mol → IR Blizu IR (NIR): 800 – 2500 nm (5000 nm) Srednji IR (MIR): 5000 nm – 25000 nm (5 µm – 25 µm) Daleki IR (FIR): 25000 nm – 350000 nm

  Erotational→ 10 kJ/mol → mikrovalovi Mikrovalno podrucje: 10-3 – 1 m

  Espin→ 10-3 J/mole → radiovalovi Etranslational→ kontinuirani spektar

 • Energy of a Molecule (ubaciti slike!!!!!!!) Eelectronic → 105 – 106 kJ/mol →

  UV-Vis UV-Vis podrucje: 200 – 700 nm

  Evibrational→ 10 – 40 kJ/mol → IR Blizu IR (NIR): 800 – 2500 nm (5000 nm) Srednji IR (MIR): 5000 nm – 25000 nm (5 µm – 25 µm) Daleki IR (FIR): 25000 nm – 350000 nm

  Erotational→ 10 kJ/mol → mikrovalovi Mikrovalno podrucje: 10-3 – 1 m

  Espin→ 10-3 J/mole → radiovalovi Etranslational→ kontinuirani spektar

 • Energija molekule (Jablonski diagram)

 • Procesi (sto nam govori prethodna slika?)

  � Apsorpcija: iz osnovnog u pobudeno stanje � (10-15 s)

  � Relaksacija: iz pobudenog u osnovno stanje � Unutarnja konverzija (IC)

  � relaksacija vibracijskih stanja bez zracenja (10-12 - 10-14 s)

  � Emisija � fluorescencija (spontana emisija: 10-10 - 10-8 s) � fosforescencija (10-3 - 10-0 s)

  � zahtjeva intersystem crossing (promjena elektronskog spina) � osnovno stanje – singlet � pobudeno stanje – singlet � promjena spina – triplet � intersystem crossing � potrebna jos jedna promjena spina kako bi prijelaz u

  singletno osnovno stanje bilo moguce

 • Fluorescencija, fosforescencija i “intersystem crossing”

  � Opcenito, elektroni u molekulama su spareni – po dva u svaki orbital

  � Osnovno stanje vecine molekula je singletno � rezultat dozvoljenih apsorpcija je, takoder,

  singletno stanje, jer je promjena spina elektrona, tehnicki, “zabranjen” proces

  � “zabranjen” treba shvatiti u smislu vjerojatnosti, a ne apsolutno

  � fotoni ne nose spin

  � Pobudenjem elektron prelazi u prazni orbital, cime se oslobada nuznosti sparenih spinova

 • Fluorescencija, fosforescencija i “intersystem crossing”

  � Struktura se moze relaksirati direktno u osnovno stanje � fluorescencija

  � Moguc je, medutim, ISC, koji dopusta pobudenom singletnom stanju da prijede u odgovarajuce pobudeno tripletno stanje � pobudeno elektronsko stanje moze biti ili singletno (svi

  spinovi spareni) ili tripletno (dva spina nesparena)

  � IC se dogada bez zracenja (sudari, toplina)

  � jednom u tripletnom stanju, vracanje u osnovno singletno stanje je “zabranjeno” (opet u smislu vjerojatnosti) � zbog toga, molekula ostaje u tripletnom stanju zantno

  duze nego inace. Kada se emisija konacno dogodi, naziva se fosforescencija

 • Apsorpcijska spektroskopija

  � Ako se mjeri u UV-Vis (optickom) dijelu emg spektra � Apsorpcija: prijelaz iz

  nizeg u vise stanje s prijenosom energije od polja zracenja k apsorberu (molekuli)

  � ukljucuje prijelaze izmedu elektronskih stanja

  � spektar atoma ili molekule ovisi o strukturi energijskih nivoa, sto apsorpcijske spektre cini korisnima za identifikaciju sastava

  � Mjerenje koncentracije apsorbera u uzorku se postize primjenom Beer- Lambertovog zakona

  Credit: NASA, Bernard Schmitt, and UKIRT.

Search related