13

295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

  • Upload
    -

  • View
    42

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Με την απόφαση αυτή έγιναν δεκτές καθ' ολοκληρίαν οι προτάσεις, ενστάσεις και ισχυρισμοί των εναγομένων (συμμισθωτών). Το Δικαστήριο δέχθηκε την ακυρότητα της ασκηθείσης καταγγελίας μίσθωσης, την ανυπαρξία κακής χρήσης και την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριες για τις εργασίες επί του μισθίου

Citation preview

Page 1: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 2: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 3: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 4: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 5: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 6: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 7: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 8: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 9: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 10: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 11: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 12: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Page 13: 295/2015 Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου