16

Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα

  • Upload
    -

  • View
    277

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Εκουσία Δικαιοδοσία - Ειρηνοδικείο Κρωπίας - Άρνηση Υποθηκοφύλακα - Περιβολάκια ΡαφήναςΥποχρεώνεται ο Υποθηκοφύλακας Σπάτων να εγγράψει στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου την αποδοχή κληρονομίας της αιτούσας.

Citation preview

Page 1: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 2: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 3: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 4: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 5: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 6: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 7: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 8: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 9: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 10: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 11: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 12: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 13: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 14: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 15: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα
Page 16: Ειρηνοδικείο Κορωπίου 797/2013 Άρνηση Υποθηκοφύλακα