of 13 /13
2.3. Mjerenje i kontrola Nikšić, 08.11.2018. god. Učenik: Ilija Mićanovi ć VIII 2 JU OŠ „Olga Golovi ć“ - Nikšić

2.3. Mjerenje i kontrola - WordPress.com...Mjerenje • Pojam mjerenje star je koliko i čovječanstvo. Međunarodni sistem jedinica – SI, uveden je još 1875. godine. Ipak, postoje

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2.3. Mjerenje i kontrola - WordPress.com...Mjerenje • Pojam mjerenje star je koliko i...

 • 2.3. Mjerenje i kontrola

  Nikšić, 08.11.2018. god.

  Učenik: Ilija Mićanović VIII2

  JU OŠ „Olga Golović“ - Nikšić

 • Mjerenje• Pojam mjerenje star je koliko i čovječanstvo.

  Međunarodni sistem jedinica – SI, uveden je još 1875. godine. Ipak, postoje mjere koje se i danas koriste, a nijesu u skladu sa SI: 1yd (jard) = 91,44cm; 1 in (inč) ili 1“ (col) = 2,5401 cm; 1ft (fita) = 30,48cm.

  DA LI ZNAŠ...

  ili

 • • Međunarodni sistem je utvrdio: – sedam osnovnih jedinica SI – sedam fizičkih veličina kojima se tumače sve

  pojave u prirodi, dužina – m (metar), masa – kg (kilogram), vrijeme – s(sekunda), temperatura – k (kelvin), jačina električne struje – A (amper), jačina svjetlosti – cd (kandela), količina supstancije – m (mol);

  – izvedene jedinice SI – proizvod, količnik ili stepen osnovnih jedinica (npr. Površina – m2 , brzina - m/s, moment sile – Nm);

  – dopunske jedinice SI (ugao), npr. Ugao – radijan (rad) ili stepen (o);

 • Mjerna sredstva• Mjerenje može biti: - neposredno,

  - posredno.

  • Mjerenja se obavljaju mjernim sredstvima:

  Mjerilima: - lenjir, trakasti metar, vaga i dr.

  Mjernim sredstvima: - uređajima za posebno mjerenje

 • Mjerenje dužine• Mjerenje dužine se može raditi: - metrom, pantljikom, radioničkim

  lenjirima i sl.

  - pomičnim mjerilom i mikrometarskim zavrtnjem

  • Pomično mjerilo se sastoji od:

  • Nepomičnog dijela sa milimetarskom

  podjelom

  • Pomičnog dijela

  Pantljika

  Pomično mjeriloMikrometarski zavrtanj

 • • Pomičnim mjerilom se mogu mjeriti: - spoljašnje mjere

  - unutrašnje mjere

  - dubine rupe i otvora

  • Da ne biste miješali termine rupa i otvor, razlika

  je prikazana na slici. Rupa ima dno, a otvor ga nema.

  RUPA OTVOR

  • Izrađuju se i pomična mjerila s digitalnim očitavanjem mjerene veličine, odnosno s komparaterom – skazaljkom za očitavanje mjerene veličine.

  Pomično mjerilo sa komparaterom i sa digitalnim očitavanjem mjerene veličine

 • Mikrometarski zavrtanj Mikrometarski zavrtanj se koristi za još tačnija mjerenja i to 1/50 ili 1/100 mm.

  Mikrometarski zavrtanj se sastoji od: - nepokretnog vretena (1) i

  - obrtnog doboša (2)

  1

  2

  Pored ovoga, izrađuju se mikrometarski zavrtnji s digitalnim očitavanjem mjerene veličine.

 • Mjerenje ugla Površine nekog predmeta međusobno obrazuju uglove koje je često

  potrebno mjeriti i kontrolisati, kao što je potrebno mjeriti i kontrolisati dužinske mjere

  Mjerila za mjerenje uglova se dijele na: - jednostruka i

  - višestruka

  Vrijednosti uglova se mjere uglomjerima.

  Koristi se veliki broj konstrukcionih rješenja uglomjera.

 • Mjerenje mase i sile• Masa predstavlja apsolutnu veličinu neke materije. Njstariji način mjerenja mase

  jeste pomoću vage.

  • Najjednostavnije vage funkcionišu na principu

  ravnoteže dvokrake poluge.

  • Danas se sve više koriste vrlo precizne vage kod

  kojih se očitavanjem mase vrši direktno na e kranu,

  digitalnom čitaču ili odgovarajućoj skali.

  • Sila predstavlja mjeru uzajamnog djelovanja. Mjerenje sile zasniva se na načelu ravnoteže sila.

  • Moment sile odgovoran je za rotaciju. Jednak je proizvodu inteziteta sile i normalnog rastojanja od pravca sile do ose rotacije.

  Mehanički dinamometar sa oprugom za mjerenje sile

 • Kontrola Kontrola podrazumijeva upoređivanje neke veličine sa unaprijed dogovorenom

  veličinom – mjernom jedinicom.

  Mjerenjem samo utvrdimo brojnu vrijednost mjerene

  veličine, a kontrolom da li je mjerena veličina u

  propisanim granicama.

  ● U mašinstvu se za kontrolu dimenzija koriste razni kontrolnici, komparateri, češljevi za navoje, kalibri, kontrolnici zazora – čelični listići određenih debljina.

  ● U mašinstvu mjerenje i kontrola imaju veoma važnu ulogu u određivanju ispravnosti nekog mašinskog dijela.

  Ovdje moramo razlikovati pojmove nepreciznost, a pogotovo

  preciznost i tačnost.

 • Pitanja i zadaci

  1. Imenuj mjerila.

  Vaga za mjerenjemase

  Mjerenje spoljašnje i unutrašnje mjere i dubine rupe pomičnim mjerilom

  Mikrometarski zavrtnji s digitalnim očitavanjem mjerene veličine.

  Libela

  Mehanički dinamometar sa oprugom za mjerenje sile

  Konstrukciona rješenja uglomjera

 • 3. Da li znaš mjerne jedinice koje su se u tvom kraju nekada upotrebljavale, a ne pripadaju SI? Koje su i šta se njima mjeri?

  Tovar – sijeno = 150kgPedalj = 10cm

  2. Imenuj označene djelove.

  Nepokretno vreteno

  Obrtni doboš

 • Jednostruka mjerila

  MJERENJE UGLA

  Uglomjeri

  Nepokretno vreteno

  Obrtni doboš

  MIKROMETARSKI ZAVRTANJ

  Digitalno očitavanje mjerene veličine

  Metar

  Radionički lenjiri

  MJERENJE DUŽINE

  Pantljika

  Nepomični dio

  Očitavanje mjerene veličine s komparaterom

  POMIČNO MJERILO

  Pomični dio

  Višestruka mjerila

  A1

  A2

  A3

  A

  B1

  B2

  B3

  B

  C1

  C2

  C3

  C

  D1

  D3

  D2

  D

  KONAČNO RJEŠENJE