of 18 /18

Click here to load reader

2 Racunanje Direkcionog Ugla

Embed Size (px)

DESCRIPTION

111

Text of 2 Racunanje Direkcionog Ugla

 • 1Raunanje direkcionog ugla i duine iz koordinata taaka

  b aY Y Y

  b aX X X

  2 2a bD Y X

  ba

  YtgX

 • 2Kontrola raunanja direkcionog ugla:

  45 1( 45 )1 45 1

  ''

  b bb a aa b b

  a a

  tg tg tgtgtg tg tg

  Y XX Y YX

  X Y X Y XX

  sin cosa b b ba a

  Y XD

  Kontrola raunanja duine:

 • 3

 • 4-+II

  +-IV

  --III

  ++I

  kvadrant Y X tg baYX

  YX

  XY

  XY

  90

  180

  270

 • 5180a bb a

  180a bb a

  Kada je 180ba

  180a bb a

  Kada je 180ba

 • 6Merenje duina:Direktno - pantljika, letva, invarske ice

  Indirektno

  Optiko

  Elektromagnetno

  Iz pomonog trougla

  Duina na terenu je materijalizovana sa dve krajnje take.

 • 7Poljska pantljika (25, 50 m)

  Runa pantljika (10, 20, 25, 50m)

 • 8Merenje duina poljskom pantljikom:

  Krajnje take se signaliuznakama. Pantljika se prua po pravcu dui koja treba da se izmeri. Za postavljanje pantljike u pravac, koristi se trea znaka

 • 9Pantljika se zategne du pravca tako da se kraj pantljike poklopi sa poetnom takom. Drugi kraj pantljike se obelei na zemlji.

  Sledei korak je povlaenje pantljike i merenje od obeleenog kraja prve duine pantljike prema drugom kraju merene dui.

  Nakon izmerenog punog broja duina pantljike, broj pantljika se pomnoi sa nominalnom duinom pantljike i na tu duinu se doda ostatak koji se meri od obeleenog kraja poslednje cele pantljike do druge krajnje take merene dui

  Kontrolno merenje se sprovodi ponovnim merenjem dui sa drugog kraja.

 • 10

  Merenje na nagnutom terenu

  2 2d d ' h 2 4

  32 8h hd d 'd ' d '

 • 11

  Merenje duine na terenu sa prelomima

 • 12

  Mogue greke pri merenju duine pantljikom:

  Greka zbog duine pantljike

  Greka zbog redukcije

  Greka zbog aliniranja

  Greka zbog temperature

  Greka zbog fiksiranja kraja pantljike

  ...

  ...

  ...

 • 13

  Optiko merenje duina

  2 2a blD * ctg

  D

  l

  a-b

  A B

 • 14

  Podela optikih daljinomera

  prema konstantnom elementu:

  Sa konstantnim paralaktikim uglom

  Sa konstantnom bazom

  prema poloaju baze:

  Sa bazom na stanici

  Sa bazom na vizurnoj taki

 • 15

  Rajhenbahov daljinomer

  2 2lD * ctg k l* K k

  Kod savremenih instrumenata:

  100K 0k 100D l*

 • 16

  Primer oitavanja letve

  g=1409

  s=1343

  d=1278

  (g+d)/2=1343.5

  (g-d)*100=13.1m

 • 17

  Merenje optikim daljinomerom na nagnutom terenu

  2D K * l cos k* cos

  Z D

  Dkoso

  hor

  l

 • 18

  Tanost oitavanja letve je 3-4 mm. Izmerena duina sadri greku od 0.3-0.4 m

  Pri izradi plana razmere 1:2500, 0.1 mm na planu predstavlja 0.25m na terenu. Tanost Rajhenbahovog daljinomera za ovu namenu zadovoljava

  Potreban pribor za merenje:

  Instrument sa tri horizontalna konca na konanici i nivelmanska letva.

  Mogunost merenja duina do 250-300m

  Brzo merenje duina

  Pojavom elektromagnetnih daljinomera optiki daljinomeri skoro potpuno istisnuti iz upotrebe.