of 13 /13
1

2 Lumea Povestilor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2 Lumea Povestilor

1

Page 2: 2 Lumea Povestilor

2

Page 3: 2 Lumea Povestilor

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean HunedoaraTrupa “Cu Moţ în frunte”Formaţia de teatru pentru copii şi tineret “Sfârlează” - HunedoaraTrupa de teatru a Liceului Pedagogic “Sabin Dragoi” Deva

Colaboratori:Insp.educ.permanentă Prof. Raluca IacobescuInsp.înv.preprimar Prof. Gabriela BerbeceanuInsp.înv.primar Prof.Luminiţa Hurgoiu

Initiatori:Prof.înv. preprimar Danciu CorneliaProf.înv. preprimar Hărăguş RodicaProf.înv. preprimar Hărţăgan MarioaraProf.înv. preprimar Oprinesc AnaProf.inv.preprimar Tomodan MariaProf înv.primar. Cernesc MarioaraProf.inv.primar Baciu Camelia

Instituţii implicate:Inspectoratul Şcolar al Judeţului HunedoaraCasa Corpului Didactic DevaColegiul Tehnic T.F.“A.Saligny” –Structurile: Grădiniţa cu Program Prelungit Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Simeria Grădiniţa cu Program Normal “Căsuţa Piticilor” Simeria Şcoala Generală Cls. I-VIII “Sigismund Toduţă” SimeriaLiceul Pedagogic “Sabin Drăgoi” DevaPrimăria oraşului SimeriaBiblioteca oraşului SimeriaCentrul European “Europe Direct” SimeriaCentrul de Voluntariat “Volsim” Simeria

Echipa de implementare:Educ. Lugojan DorinaEduc. Cunţan AnaProf.inv.preprimar Oltean Adriana VictoriaProf.inv.preprimar Lazăr VioricaProf.înv.preprimar Para RoxanaEduc. Agriştean AuroraEduc. Robu RodicaProf.înv.preprimar Crainic DănuţProf. înv. primar Bob ElenaProf.inv.primar Arsin RodicaProf.inv.primar Balogh ElenaEduc. Muntean MarianaProf. inv.preprimar Damian CeciliaEduc. Capelaru AlexandraSecretara : Hidegcuti Lelia

3

Page 4: 2 Lumea Povestilor

Prof. Santo DeliaProf.Cucăilă IoanaProf. Mănucă Emila

Tipul proiectului: NaţionalDomeniile în care se în care se încadrează proiectul:Domeniul Limbă şi ComunicareDomeniul Om şi SocietateDomeniul Estetic şi Creativ

Termen de derulare:01.02.2012 – 06.04.2012

Argument: ,,Există, adesea, în prima copilărie o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu mare greutate” Gaston Berger Vârsta copilariei , este vârsta la care copiii pot înţelege că o carte poate deveni “o lume minunată a poveştilor”, primitoare şi darnică pentru cei care o răsfoiesc, înţeleaptă şi plină de mistere care abia aşteaptă să fie fie descoperite. Tocmai de aceea copiii ascultă şi apoi citesc cu nesaţ basmele şi poveştile copilăriei. Copiii se identifică, pe plan imaginar cu eroii din poveşti, iar datoria noastră este să deschidem uşa fermecată a tezaurului poveştilor pentru copii şi să-i conducem în aventurile fantastice, alături de eroii din poveste.

Vârsta preşcolară şi şcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

Scop:Promovarea şi educarea unei atitudini pozitive a copiilor, încă de la vârsta preşcolară şi şcolară

mică faţă de literatură. Crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra în bună stare, pentru ca să poată fi folosită de cât mai mulţi copii.

Obiective urmărite:- Să audieze şi să redea basme , poveşti, povestiri specifice vârstei lor;- Să precizeze autorii poveştilor cunoscute;- Să cunoască date esenţiale din bibliografia autorilor propuşi;- Să înţeleagă conţinutul şi mesajul operei literare;- Să redea cât mai fidel sau să creeze dialoguri imaginare între personajele textelor

propuse;- Să participe cu plăcere la dramatizări, interpretând rolurile pe care şi le doresc;- Să păstreze în bună stare cartea pentru a fi citită de cât mai mulţi copii;- Să prezinte creativ scene cu eroii îndrăgiţi din basmele şi poveştile îndrăgite;

Resurse:a) Umane: preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi,actori, comunitatea locală;b) Materiale: lucrări plastice, fotografii care redau participarea copiilor la realizarea unor

activităţi planificate din cadrul proiectului, costumaţii pentru scenete, panouri, aparatură audio-video, afişe publicitare;

c) Temporale: 01.02.2012 – 06.04.2012;

4

Page 5: 2 Lumea Povestilor

d) Financiare:sponsorizări, autofinanţare;

Grup ţintă:- Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit – Simeria,preşcolarii de la Grădiniţa

cu Program Normal Nr.1– Simeria , şcolarii de la Şcoala Generală cu clasele I – VIII – Simeria;

- cadre didactice de la unităţile sus amintite;- preşcolari şi şcolari de la unităţile partenere din ţară care se vor înscrie în proiect;- cadre didactice din ţară care doresc să se implice în acest proiect.

Beneficiari:- prescolari,- şcolari clasele I-IV,- cadre didactice,- părinţi,- comunitate,- alţi factori educaţionali.

Etapele proiectului:

- Lansarea oficială a proiectului, postarea acestiua pe site – ul I.S.J. – Hunedoara si www.didactic.ro ( ian. 2012);

- Înscrierea participanţilor pe e-mail [email protected], în perioada 01.02.2012 – 15.02.2012 cu următoarele date: numele şi prenumele cadrului didactic , unitatea de provenienţă şi secţiunea la care participă;

- Derularea activităţilor în fiecare unitate înscrisă în proiect conform calendarului în perioada 15.02.2012 – 14.03.2012;

- Realizarea unor lucrări artistico-plastice şi practice de către copii cu tema proiectului;- Trimiterea lucrărilor pentru cele două secţiuni prin poştă, în perioada 15.03.2012 –

31.03.2012;- Amenajarea expoziţiei de către unităţile şcolare iniţiatoare în perioada 02.04.2012 –

05.04.2012;- Evaluarea, jurizarea şi premierea lucrărilor în data de 05.04.2012;- Spectacol suţinut de unităţile partenere din judeţ înscrise în proiect şi de trupele de teatru

partenere- 06.04.2012;- Trimiterea diplomelor şi adeverinţelor până la 30.07.2012;

Secţiunile proiectului:

Secţiunea I - pentru copii: creaţii plastice şi practice respectând tematica proiectului;

Secţiunea a II-a- pentru cadrele didactice: CD sau DVD în format Power Point cu aspecte din timpul derulării activităţilor din calendarul proiectului (poze ,texte folosite) ;

Secţiunea a III-a -pentru unităţile de învăţământ din judeţ : un moment artistic « Din lumea poveştilor » de cel mult 15 minute ;

5

Page 6: 2 Lumea Povestilor

Regulamentul de organizare

Înscrierea participanţilor la adresa de e-mail [email protected] 01.02.2012 – 15.02.2012 ;

Expedierea lucrărilor prin poştă se va face în perioada 15.03.- 31.03. 2012 ): pe adresa Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Str. 1 Decembrie,Nr.2 Loc. Simeria, jud. Hunedoara Cod. 335900 Cu menţiunea „Pentru Concursul „Lumea poveştilor”

Plicul va conţine alături de lucrări şi un plic autoadresat şi timbrat -timbru de 3 lei - ,fişa de înscriere şi acordul de parteneriat ( din anexă) semnat şi ştampilat în două exemplare ( pentru cine doreşte). La secţiunea I se vor trimite maxim 3 lucrări realizate pe foi A4, utilizând materiale şi

tehnici de lucru la alegere, fiecare lucrare- pe verso în colţul din partea dreaptă - jos, va avea o etichetă cu următoarele date:

Titlul lucrării:……………………………………………................................................ Numele şi prenumele preşcolarulu/ şcolarului:……………………............................. Grădiniţa/Şcoala:………………………………………………….................................... Grupa/Clasa:……………………………………………………....................................... Localitate/ Judeţ………………………………………................................................... Numele şi prenumele cadrului didactic indrumător:….............................................

Taxa de participare este de 10 lei/cadru didactic.Banii se vor expedia prin mandat poştal pe numele: Oprinesc Ana Str. 1 Decembrie, Bl. 104, Sc. D, Ap. 53 Loc. Simeria, Jud. Hunedoara, cod. 335900Cu menţiunea pe mandat a persoanelor care depun banii şi participă la proiect;

Jurizarea se va face de cadre didactice cu atribuţii în acest sens şi se va ţine cont de următoarele cerinţe :

- varietatea tehnicilor folosite, acurateţea cu care a fost executată ;- gradul de creativitate, respectarea temei;- originalitate în compoziţie, combinarea culorilor ;- lucrarea să fie adecvată vârstei copiilor;

Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru copii( pe nivele de vârstă) şi diplome de îndrumător pentru cadrele didactice.

La secţiunea a II-a pe suport electronic în format Power Point se vor surprinde momente din timpul derulării activităţilor din calendar( poze, textele scenariilor) ;

La această secţiune se vor elibera adeverinţe pentru cadrele didactice participante.

La secţiunea a III-a pot participa unităţi de învăţământ din judeţ care vor susţine un moment artistic respectând tema proiectului , cu durata de maxim 15 minute;

Se vor acorda diplome cu premiul I, II, III şi menţiune atât copiilor cât şi cadrelor didactice îndrumătoare care vor participa la această secţiune.

6

Page 7: 2 Lumea Povestilor

Informaţii suplimentare:Tel: 0728538125 – D-na Hărăguş Rodica 0729090257 - D-na Hărţăgan MarioaraTel: 0254261497- Grădinţa cu Program Normal Nr.1 Simeria

Rezultate aşteptate:Privind copiii:

- îmbunătăţirea performanţelor artistico- plastice şi practice prin folosirea unor tehnici noi şi variate de lucru;

- cultivarea respectului faţă de carte, faţă de literatură;- dezvoltarea spiritului critic, autocritic;- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între copii;

Privind cadrele didactice:- implicarea cadrelor didactice în folosirea metodelor noi de stimulare a interesului

copiilor pentru literatură, arta dramatică şi arta plastică;- dezvoltarea competenţelor de organizare a unui ambient educaţional care să motiveze

copilul în cadrul procesului instructiv-educativ;

Evaluare:- expoziţii, spectacole, fotografii, CD-uri;- portofolii cu lucrările artistico-plastice şi practice ale copiilor;- realizarea unui program artistic cu participarea preşcolarilor şi a şcolarilor de la

unităţile iniţiatoare;- prezentarea unei piese de teatru de către “Formatia de teatru pentru copii şi tineret” –

Hunedoara în ziua expoziţiei;- diplome pentru preşcolari şi şcolari;- diplome şi adeverinţe pentru cadrele didactice participante;

Mediatizare / Diseminare:- publicarea rezultatelor proiectului pe www.didactic.ro ;- mediatizarea proiectului în presa locală “Hunedoreanul”;- prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice şi comisiilor metodice;- mediatizarea proiectului în reviste de specialitate, simpozioane, sesiuni de comunicări

ştiinţifice;

7

Page 8: 2 Lumea Povestilor

Calendarul activităţilor

Data Tema Activităţi desfăşurate Responsabili Modalităţi de evaluare

15.02-22.022012

“La gura sobei” Povestiri, lecturi, audiţii literare Cadrele didacticeiniţiatoare şi celeînscrise în proiect

FotografiiJoc de rolDramatizări

23.02-29.022012

“În lumea cărţilor”Vizită la bibliotecă

Audiţii literare, convorbiri Cadrele didacticeiniţiatoare şi celeînscrise în proiect

Concurs“Cel mai bun povestitor/Recitator”“Cine ştie mai bine?”Fotografii

01.03-08.03.2012

“Fantezie şiîndemânare”

Activitate practică în parteneriat cu familia pentru confecţionarea unor costume ale eroilor indrăgiţi;

Cadrele didacticeiniţiatoare şi celeînscrise în proiect

FotografiiCarnaval

09.03.-14.03.2012

“Eroii mei îndrăgiţi” Activităţi artistico-plastice şi practice Cadrele didacticeiniţiatoare şi celeînscrise în proiect

Fotografiiexpoziţii

15.03.-31.032012

Expedierea lucrărilor Cadrele didacticeînscrise în proiect

02.04.-05.04.2012

Organizarea expoziţiei;Jurizarea lucrărilor;

Cadrele didacticedin unităţileiniţiatoare şi cadre didactice din judeţ înscrise în proiect

06.04.2012

“Ziua poveştilor” Spectacol susţinut de unităţile şcolare din judeţ înscrise în proiect şi de trupele de teatru pentru copii

Cadrele didactice din unităţile iniţiatoare şi cadrele didactice din judeţ inscrise la secţiunea III

8

Page 9: 2 Lumea Povestilor

ANEXA 1.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

PROIECT NAŢIONAL EDUCAŢIONAL„LUMEA POVEŞTILOR”

-Ediţia a- II-a- 2012-

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:........................................................Instituţia şcolară:...........................................................................................................Funcţia/ profesia:..........................................................................................

Tabel cu copiii participanţi la secţiunea I

Nume si prenume preşcolar/şcolar

Grupa Clasa

Secţiunea Titlul lucrării Rezultate obtinute (se va completa de organizatori)

Secţiunea a II a : Titlul materialului:...........................................................................Secţiunea a III a : Momentul artistic cu care se înscrie:..................................................................................................................................................................................

Date de contact( telefon, e-mail):..................................................................................Adresa:..........................................................................................................................

Semnătura:.......................................Observaţii:

9

Page 10: 2 Lumea Povestilor

Colegiul Tehnic T.F.”Anghel Saligny” Grădiniţa/Şcoala.....................................................Str. Şoseaua Naţională, Nr. 136 .. .............. . ...... . .. .. ....………………………………….....Simeria, Jud. Hunedoara .. .………………………………………………………..................Tel./Fax 0254261654 ; Tel.0254260453 Tel./Fax ……………………………………….....................Nr.............. din............................. Nr. ……...... din………….............. ..Director, Director,Ing. STEICI MARIUS

PROTOCOL DE COLABORAREîn cadrul Proiectului Educaţional Naţional „LUMEA POVEŞTILOR”

Ediţia a II-a -2012

Încheiat între COLEGIUL TEHNIC T.F.”ANGHEL SALIGNY” SIMERIA, Jud. HUNEDOARA- reprezentat prin director: Ing. STEICI MARIUS – în calitate de Organizator şi GRĂDINIŢA / ŞCOALA...................... ...…………………...............….......................................Jud……………………........................reprezentată prin director.................................................................................................. în calitate de Partener.2. Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în cadrul Proiectului Educaţional Naţional “Lumea Poveştilor” –ediţia a II-a-2012, în vederea realizării obiectivelor propuse. În acest sens, prof. Danciu Cornelia şi prof. Hărăguş Rodica de la structura:GRĂDINIŢA P.P. SIMERIA, prof. Hărţăgan Marioara şi prof. Oprinesc Ana de la structura: GRĂDINIŢA P.N. NR.1 SIMERIA, prof.Tomodan Maria de la structura:GRĂDINIŢA P.N.”CĂSUŢA PITICILOR” SIMERIA şi instit. Cernescu Marioara şi prof. Baciu Camelia de la structura: ŞCOALA GENERALĂ CLS. I-VIII”SIGISMUND TODUŢĂ” SIMERIA , jud. HUNEDOARA şi d-na/d-nul..........................................................................................................................................................................................................................................................de la GRĂDINIŢA/ŞCOALA..........................................................................................................................vor organiza şi desfăşura activităţile extraşcolare propuse în Calendarul Proiectului Educaţional Naţional “Lumea poveştilor” –ediţia a II-a -2012.3. Obligaţiile părţilor: A) Aplicantul se obligă :- să informeze şcolile / grădiniţele despre organizarea proiectului ;- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor/preşcolarilor;- să respecte termenele de desfăşurare a proiectului ;- să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor şi şcolarilor premianţi;- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:- să mediatizeze concursul în şcoală/grădiniţă;- să pregătească elevii/preşcolarii pentru activitate;- să selecteze lucrările elevilor/preşcolarilor participanţi ;- să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului ;- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului.4. Durata acordului:

Prezentul acordul s-a incheiat în 2 (două ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2011 – 2012 – semestrul al II-lea.

Aplicant, Partener, Director , Director,

10

Page 11: 2 Lumea Povestilor

Ing. Steici Marius

11