46
10 . Denume~te elementele desenate pe aceasta pagina. Grupeazaelementele de acela~ifel si denume~te grupele astfel fonnate. Daca ~tii pove~tile, spilDeale cuil sunt merele ~i ale cui sunt caciulitele. Scrie in label cate elemente de a():ela~i fel sunt in imaginile de mai sus~ dupa model. . . . 18 ~ GRUPE .I

Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

10.

Denume~te elementele desenate pe aceasta pagina.Grupeaza elementele de acela~i fel si denume~te grupele astfel fonnate.Daca ~tii pove~tile, spilDe ale cuil sunt merele ~i ale cui sunt caciulitele.Scrie in label cate elemente de a():ela~i fel sunt in imaginile de mai sus~ dupa model.

.

.

.18

~GRUPE

.I

Page 2: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

GRUPE

~~

121

II!

~

Grupeaza elementele de acela~i fel si denume~te grupele astfel formate.Spline In ce pove~ti IntA1ne~ti aceste elemente.

Scrie In tabel cate elemente de acela~i tel Stint in imaginile de n:tai sus, dupa model.

~~

f

Page 3: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

..

-

R~cunoa~te povestea din care fac parte personajele de mill sus.

Spune cate e~emente de aceIa~i fel ai.I

Une~te cu 0 llnie personajele din poveste cu obiectele care Ie apartin.Deseneaza p~rsonajul din aceasta poveste, care Iipse~te din imagine.

.

.

.it

NUMARUL S~ CIFRA 1,

Undifa am aruncat$i-un carlig adevarat.Stand, a-,\'a, sa 0 privesc,Cifra 1 desenez.

\ 5

~

~

.'

Page 4: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~. §] Foffileaza grupa de co~uri marl. -m FOffileaza perechi intre elementele aces tor dona grupe.~ Deseneaza 0 stelutA In dreptul grupei cu cele mill putine co~uri.

~ --. ~

III:i

1ncercuie~te ,cu verde grupa florilor mici ~i cu ro~u grupa florilor man.

1ncercuie~te prima ~i ultima floare de pe cel de-a! doilea ~ir.

~ tncercuie~te copacul cel mare.. Deseneaza 0 steluta verde in dreptul

celuimm mIC copac.

~

~~

Formeaza grope dupa forma elementelor.Formeaza perechi intre elementelegrupelor. Und& sunt mai multe elemente?

.&I

Page 5: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

"?...

Spune ce obiect se afla pe masa.Creeaza 0 poveste care sa pomeascade la ceea ce este ilustrat in imagine

. Spune ce vezi in imagine. . thcercuie~te obiectele care se afla in interiorul altui obiect.. Creeaza 0 poveste care sa pomeasca de la ceea ce este ilustrat in imagine.

--

~

,/

., /,,/

II.61

afla sub masa

Page 6: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

UMARUl~IN

~~

1:1 Mergi pe fiecare drum c~ cifra 1 ~i spline ce descoperi la finalul acestuia.,

~ Coloreaza cu ro~u spatiile

;f;

1

-~---

se ana cifro 1 ~i cu golben restul spatiului notot cu O.in care

. .

Page 7: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

..

Coloreaza.. Incercuieste inI

.,.

...

Incercuie~te grupa sou grupele im care ai doua obiecte de acela~i fel si, apoi, mergi pe conturultrifr~i rJ.ni C':IJ C':IJlnnr~n rn~i~

1\1

-. --. -- -- . -T.-.

Doi e-o lebiidii se pare,Printre trestii, colo-n zare.Glitu-l mtoarce U$orCa sa prind-un pe,fjti,fjor.

imaginea de mai sus ~i recunoa~te povesteadesen acolo unde gase~ti doua elemente

prezentata.de acelasi fel.I

8[2J

Page 8: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

t~uMARUl S~ C~FRA ~.

~ Formeaza grupa qe borcane rnici ~i grupa de borcane mari.a Deseneaza un cerc sub grupa cu cele mai multe obiecte.

tncercuie~te cu verde grupa cu cele mai multe elemente.

Coloreaza cum vt~i ultimele doua farfurii.Spune cate linguril ~i cate farfurii Stint in imagine.

11

II8;

Iii Cati morcovi are fiecare iepure?HI Cati morcovi au impreuna cei doi iepuri?II Coloreaza tot atatea legane -cati iepuri stint.

~,,';,~;;:,J,'!:",,!'-..,~*;i:;,,;~;J;,;, !;, 1;"";:".:,,,..,", .' ":',,::,,"":'1;,,;:4';;:,; ~::ZI);:!",_~I!fJ~"" ~c~ "

..

"

-

.

Page 9: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

. Spune ce fac cei doi ieI1>ura~i. . Cate borcane de dulceata au iepura~ii?

tIa Incercuie~te cu verde iepura~ul care sta pe pat.I\J tncercuie~te cu ro~u im~ginea in care ieput::a~ul sta sub un obiect.

NUMARUl 81 CIFRA 2;,

Spline ce vezi in imagine.~~ epuroaicaare mama 1.Spune ca~ iepura~l

din aceasta poveste ~i cum se numesc ei.Numara elementele de acelasi reI.,Compune 0 problema in care sa utilizezielementele din imagine a alaturata.

~~

f

Page 10: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

NUM

Coloreaza drumul ~I mai scurf pe care-I face Puf Gricati iepura~i are mama iepuroaica. din

.. Spune

~

-

lui.el.

pentru 0 ojunge-lopoveste ~i cum se

mamanumesc

...~ .

de mai sus cifra 2.Scrie in spatiul

Page 11: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

81 Recunoa~te povestea ilustrata in imaginea de mai sus... Spune cati i'ezi are capra.

I NUMARUL 51 CIFRA 3,

lntr-o fume de poveste,Capra ne aduce veste:La-nceput avea trei iezi,Pori sii-i numeri de nu crezi!

Page 12: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

I ri Incercuie~te cu verde frunzefemici: cu ro~u pe cele mijlocii ~icu albastru pe cele maTi.

~ Une~te, dupa manme, grupa deI frunze cu iedul de aceeasi,

~ ~ .~_.r ~~~~II-II~ '-~.L . ~~::~za 0 steluta s.ub ~pa",~p .. ~~ ..~~ de frunze cu cele mal putIne

"",..81" ~- elemente.

[Ii Spune care gUilt elementele de acela~i tel in numar de trei I .-din aceasta imagine? .,

-- /,A4~_1~11'"

~ ~ ..18"'-- ~.~.."" ."A~I_.p ~ -

~

'--~~~

~

Page 13: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

I

0 problema cu peripe,'i:

A fost

~

care ayea

A

In

, ", ~i

NUMARUl SI CIFRA 3,

, a plecat

888,sa adune~,

.

mere a adunatcapra.

Page 14: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

NUMARUL 51 CIFRA 3,

ri1

~iii

Coloreaza diferit cele trei drumuril din imagine.Denume~te povestea corespunzatdare fiecarui drum parcurs.Spline cu ce cifra seamana fiecare! drum trasat.

~

. ... .

Page 15: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

~ 1ncercuie:~te grupa din dreapta care are acela~i numar de elemente cu grupa din stanga.

Patru, nu am ce sa zic,Este-un scaun de pitic,..Rasturnat $i rupt un pic.Sa-Z repar, nu am habar,Iz chem iute pe tampZar!

~Ii~

Spline cati iepuri stint in sac.Cati iepuri are in mana Motanul Incattat?Cati iepuri Stint in total?

.

Page 16: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

. Formeaza grope dupa forma obiectelor.. Coloreaza numai cAte patru obiecte de aceIa~i fel.

. Fonneaza grope din elementele de acel~i fel.ID Une~te cifra cu grupa care are acela~i numar de elemente.

fi1 Completeaza tot atatea obiecte cate arata.cifra" de pe vas.- "'_1~-~n'7X ~m~(J1nilp;

5 g'

342,

Page 17: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

. Coloreaza cei trei ~oricei din imagine.. Compline 0 problema dupa exercitiul

[~~}]1 - 3 .:ft ~"t~ om - j llf!iJ f;I: r~~'~:ft!,_i!,;[;i1

folosind elementele din imagine.

rJj Compune 0 problema

dupa exercitiul

folosind elementeledin imagine.

Page 18: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

MAR CI FAA 4NU Ul s~,

II

..

oreaza cu verde drumul

Scrie in fiecare casuta numarul de elemente din dreptul acesteia.Coloreaza imaginea.

.-

~[J

Da

Page 19: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~ Recunoa~te povestea ilustrata in imaginea de mai sus.(I Numara animalele'din poveste ~i spune cate animale salbatice inffilne

~i cate animale domestice.

Coloreaza toate elementele din imaginea de mai sus.Formeaza grope din elementele de acela~i tel din imagine.U ne~te animalul cu hrana lui preferata.

II.II

0 grabla mai diferita,

Cu cinci dinti e garnisita:

$i cu laale, fmpreuna,

Ele se numesc a...

(VUlJUl )

~

,~ v~-/

~~\ ~...

~ti

Page 20: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~uMARUl $~ C~FR~ 5

I) Numara fructele ~i Iegumele din imaginea de mai sus ~i deseneaza In tabel tot atateacerculete cate elemente de aceIa~i fel gase~ti.

. Fomleaza perec'hi intre elementele grupelor. Compara-le.. Une~te cifra cu grupa care are acela~i numar de elemente.

Fj Col())reaza elementele din jetoane.

iJI Fa sa fie tot atate~ elemente in casete cat arata cifr~ de sub ele.

. -

,~

..

..V','" .

~~

~'Oc, "1

[!J

~

..

.

Page 21: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

.

,

,

NlIJJMARUl s~ CIFRA 5),

-'

;

../.-

~~

[] Coloreaza iroaginea de roai sus.

Page 22: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

NUMARUl S~ C~FRA !5

Coloreaza cu verde cerculetele I.cu cifra 5 ~i descopera imaginea~

III

D

Page 23: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

"~

. Fa sa fie tot aMtea elemente cate arata cifra de sub ele. Coloreaza-le.

NUMARUl s~ CIFRA,

$ase este un cerce/Ce s-a desfilcut nile/,Dar fi prind U$or tortila.Gata, mandril e fetila!

v

Page 24: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

NUMARUl ~~ C~FRA (5

£~-, t:)

...

~ Incercuieste cel ~e-al doilea animal care a intrat in casu~.fI DeseneazA 0 stelbta sub animalele care au intrat in casu~.

~IrI tncercuie~te grupa broscutelor ~i grupa iepura~iIor.

I!I Coloreaza cate sase animale de acelasi rei., ,

,

-

~

Page 25: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

0,'

" ",rI~ V"0 \J ,~0 : .

,,~~~- .;'1O"-?;.. ~".L- 1,tf:'$I ,,11

./ - - ~ "fc:"x

. Spune c~te ulcele cu miere sunt in imagine.Compune 0 problema dupa imaginea de,roai sus. Coloreaza imaginea.

NlUIMARUl ~~ C~fRA (S

~ ~ .m mtreglme.

Page 26: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~-.-0

vi,

NUMARUl ~~ C~FRA (5 I:

L~::;, ~

Vh

~ Scrie in tabelul de mai jos'cifra care arata cate elemente sunt in imagine, dupa model.

~

~ Ii

~

j

rk

,!

..

e :;;;r' =-:~ tii' ,: ,, :

, ","'" ",.c~l!. ~~~

b80o' \f-'-'\~

~

. . . .

Page 27: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

c::-.- ..11.' , ' ::

~ T---Y-- \ ".

1':;:i

[8 Recunoa~te povestea din imagine. II Spline cfiti pitici stint in poveste.. Spline cfite farfurii ~i cate ce~cute stint pe mc1sutc1.

62

. Scriecifra car~ se afla inaintea

NUMARUl ~i C~FRA 1

Am aici -,\'apte pitici:Doi mal mici,Doi $i mai mici,Doi c-un par ca de arici.A/tul are 0 paliirieCe-i ascunde 0 chelie.

37

3 4celof doua cifre din dreapta.

Page 28: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

II incercweste cel de-at saselea bradut., , ,grope de cate ~apte piette pretioase cu aceea~i culoare, dupa model.. Coloreaza

~ ~'~

f'~ ~I ~

Formeaza priI) incercuire grope de cAte ~apte pasari.. Spline cAt~ pasari au ramas in afara grupelor.

.

..

~~

Page 29: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

. ..." ." '1

. Prive~te imaginea~i compline 0 problema..

. Coloreaza caseta potrivita cuimaginea alaturata:

..

.c

. Spline de ce alegerea ta este bun~.

--- -18 Compune 0 problema folosindu-te

de ceea ce sugereaza imaginea alaturata.I) Coloreaza caseta potrivita cu

imaginea alaturat:1:

.

,

~,;;gjj

~*

~

III Spune de ce alegerea ta este buna.

Page 30: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

,fI

,!

~

:1

t~I

Ii"

rt,r

'I

i

I:

f

~

~ Coloreaza piticii din imaginea de mai sus. -

~ Spune ce cifra au format pitici~. Coloreaza cu aceea~i culoare grope de cAte ~apte'flori.

.'I

III

II

I--I

III

II

I

Page 31: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

~~, ' ~~---'-~noa~te riovestea ilustrata In imaginea de mai sus.

81 Spline c~t~ fuse au tors Impreuna cele doua fete..

'~i,ftJl~:rt'.., .,.;;::~," ;"

";~~~:~ §~;'b;-;:"~~~

, . J!;)!';~jj' :;:~,ff:"f. ~ j\',

~

NUMARUL 51 CIFRA 8.

Opt zici ca-i un covrigelCu mac sau mai saratel,lnvtirtit $i rumenit,Tocmai bun de rontail.

~~

~~~

. Desen,aza opt pere In spatiul de mal SUS.

Page 32: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

NUMARUL 51. CIFRA 8

~ Pune un cerculet sub cea $ai mica pAine. 11 tncercuie~te cea de a opta pAine.! ~ Coloreaza pAinile.

~

~ Fonnea:tta~ Numara elementele fie~a~~

.if : .

:\"",I.,.,"

~

'\)"". " ~

c8

Page 33: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

,/

~~

~. Descrie ce vezi in tablou. II Numara to ate lazile mari. II} Coloreaza desenul in intregime.

. Compune 0 problema folosindu-te de ceea ce-ti sugereaza imaginea.

~'~114

~ ~. Descrie ce vezi in ta~lou. . Numara lazile mici ~i apoi lazile man.

. Compune 0 problema des re rata mo~ului.. Coloreaza desenul in intregime.

l~

(j(j;

~

Page 34: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

UMA CIFRA 8UL SI,

R

Coloreaza drumul ferei de la Sfanta Vlneri pana acasa, la tatal ei.:ate elemente de acel~~i tel ai in imagine ~i completeaza tabelul de mai -.sus.

E!jJ Coloreaza ielementele necolorate din labirint.

mm~

Numara~

Page 35: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~~

~

~

~

. Recunoa~te povestea din imaginea de mai sus. [8 Spune cate mere. Cafe mere sunt in total in imagine?

!

+1 "'tf = [~'i:t 'i:t 'i:t 'i:t

" + "'" =' [~~' , I...' ... ~ " "1-- I

,.'a"'.'!""~!& ~. .' . . c"!'c,.f;t~ ..rfJi

L ~ "~.. f".. ,:~;-1~~1;1;!' =

~

ARUL 51, CIFRA 9NU

Azi, La nOt fa griidinitiiEste 0 noua fetifii,Cu rochifa albastritii,Cu fundifa fa codifa.Un baiat s-a minunat$i apoi le-a numarat:"A vem 0 coLega noua!Erau 8, acum sunt 9.

~~~~ ~

t...~..\,.

A

~m~~ ""-=J~~

au cazut din mar.

Page 36: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

. 'L--,~__~-)

L:_-!~~-=::=)

. Formeaza grupa personajelor dJin poveste ~i grupa cas'telelor. . Notati In fiecare patratnumarul de elemente din care este ~omata fiecare grupa. 8 Coloreaza In Intregime imaginea.

@"C:"I/ ~ . t

~.,~',~~ ,. g. ,

Uuu(C)

uC)

uUU

UuC)

~ tncercuie~te gruPtfle de mere in functie de marimea meJ;"elor.~ Traseaza 0 sageata de la grupa de mere la co~ul corespunzator.ca marime cu aceasta.

Traseaza 0 alta sageata ~ l~ c_o~ la cifta corespunzatoare numarului de mere care ~e p";'1~p;~r in pl

D

,~ ~~ , /

+1rc

~CbU~,~~.,~

OU

Page 37: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

.

D

. Numara merele din fiecare pom ~i incercuie~te cifra din casuta care reprezinta acel numar.. Coloreaza cu verde casuta dinlpartea stAnga a pomului cel mai mic ~i cu ro~u pe cea dindreptul pomului cel mai mare. ~ Coloreaza cu galben casuta din stAnga mentor mijlocii.

NUMARUL 51 CIFRA 9;,

D [!::Z]

Page 38: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

MA.RUl SI, FRA9NU CI

i "1-ft' "~ "

Scrie in casute denumirea elementului situat in stanga rebusului.Spune ce numax ai descoperit in spatiul colorat.

IjII

"ft.

;!,

!~

"Q

.merele cu culoarea

.

spatiul colorat.

.,

.. ..

Page 39: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

Zero este [oayte mic,. -'Pori sa zici cil e. .. nimic!Unu-n stanga desenezi,Zece cre$te precum vezi!

f6P iff. ~ ]!!f'i~ ~ "'ii?t'i-"- ;l~

~~!K

"--'" ..

. Recunoa~te ~ovestea ilusirata in imaginea de mill sus.. Spline cate personaje stint in imaginea de mill sus.

8" 2', ~+: :,"" ..~

~

~..~-~ ,

5 + 2..

~~

. Scrie deasupra liniei tota1~l

NUMARUl ~I CIFRA 10

1"! f

", ",'

~

(:_~-~-- ./ C,--j"" >

t+ 1~'"

~

~

=

~

4 + i ==

or din i~agine pentru a rezolva exercitiul.elementel

Page 40: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

<_/

f .i

~

~

;ii

14 Scrie in patratul de sub fiecarepalmier cifrele de la unu la zece inordine descrescatoare, incepand cucel mill mare.

~

~)ar banane'

II Compline 0 problemafolosind elementele din

imaginea alaturata.Coloreaza exercitiul care se,

potrive~te pentru problemarealizata de tine:

".f

l?+l= 10118~2=101

~

. Coloreaza imaginea.

~ ~

Page 41: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

G'~~~6)

~~

{~~:e~:a

~

INJUMARUl ~~ C~FRA "]0

~ Numara cate elemente deimagine ~i completeaza tabelul

II Coloreaza elementele dinpentru a forma cifra

. tel ai in

.

.. Scrie in spatiul de mai sus numarull O.

Page 42: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

JOC

D

Page 43: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

81 Coloreaza diferit drumurile notate cu cifre ~i descopera ce gase~ti 10 sfar~itul fiecarui drum.

. Scrie in patrotul de 10 inceputul drumului

~~--~. numarul de elemente descoperit 10 finolul ocestuio.

D

D,.

D

Page 44: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

PROBLEME [)~N POVEST~,

~

~ {4 {z

#~ ~

"'"~~\

._~

~i?i"

L /'"

l.t

Page 45: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

ill

v

~

-.J

~

~RlQ)[BSlIEMfE [Q)~NJ POVIEST~,

~

. II'~..c~ -;;;

~-~==::::, ,i1A1 .~ 1~)~V""

nZ7L£

~

Page 46: Fileshare_Matematica in Lumea Povestilor. Domeniul Stiinte. Nivel 2, 5-7 Ani

~

3

I .~ Scrie in patratul din dfeapta raspunsul corect la exercitiile de mai sus.

""'

ELICITARI!

D1+ --