Click here to load reader

15-analiza medicamentului

 • View
  160

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

analiza si controlul medicamentului

Text of 15-analiza medicamentului

 • 712AmilozS-Aparat

  Amiloza - miezul granule! de amidon, continand j3-amiloza care este un indicator(reactiv) specific pentru iod.Analiza:

  - electrogravimetrka. bazata pe cantarirea unui produs format prin electroliza;- gravhnetrica, include metodele In care dozarea unui analit se bazeaza pe canta-

  rirea masei unui produs greu solubil, rezultat dintv-o reactie de precipitare;- polarografka anorganica si organica; aceasta din urma este utilizata mai mult

  pentru analiza substantelor medicamentoase organice care conjin gruparifunctional reducatoare sau oxidabile; depinzand adesea de pH si avand tendintade a se exprima in potential, interes analitic prezinta undele polarografice;

  - prin redizolvare anodica, consta in redizolvarea analituiui acumulat prin reducerecatodica, deci electrochimic;

  - prin regresie, este o tehnica statistics ce permite stabilirea celei mai bune dreptecare corespunde unei serii de date/masuratori analitice; se efectueaza prinmetoda celor mai mici patrate;

  - volumetrica/titrimetrica, include metodele In care un analit este determinatprintr-o titrare, in care punctul de echivalenta este stabilit chimic (cu inclicatori)sau electrochimic etc.

  Analit, componentul dintr-o proba data care, avand o concentratie necunoscuta, trebuiedozat.Analizor electrochimic, aparat electric de incalzire a unei probe pana la formarea unuigaz atomizat ce contine analitul de determinat; in acest fel creste sensibilitatea masurato- .rilor de absorbanfa atomica si de fluorescenta atomica.

  Angstrom, imitate de lungime, SI, pentru lungimea de unda a razelor X; IA = 10" m;1 A = 0,1 nm; utilizat pentru radiatiile foarte scurte, cum sunt razele X, pentru care A.=0,1-10A.Anod, electrodul pozitiv la care se produce o oxidare.

  Aparat :- fotometric cu monofascicul (fascicul simplu), este un fotometru care necesitS

  plasarea succesiva a probei si a martorului (blanc) In traiectul optic, deci alfasciculului de radiatii;

  - fotometric cu dublu fascicul. aparat speclrofotometric care include un divizor defascicul ce separa radiatia In doua, In cazul spectrofotometrelor cu dublu fasciculin spatiu, spre deosebire de eel cu dublu fascicul in t imp care divizeaza fascicululalternativ, astfel meat sa traverseze blancul si proba de analit;

  - Schoniger, aparat de combustie a probelor intr-un mediu bogat in oxigen;- optic, in general fotometre deslinate masurar i i absorbantei, emisiei sau

  fluorescentei probelor confinand analiti.

  Aproxlmarea stSrli stationare - Balanta 713

  Aproximarea starii stationare este o ipoteza potrivit careia concentratia unui interme-diar implicat intr-o reactie, in mai multe etape, ramane constants.

  Ascensiunea capilara, Intaluita in graviinetrie, consta In tendinta unor precipitate de ase urea sau deplasa de-a lungul unei suprafete umede (ex.: perefii pahareior de laborator).Aspiratia este un procedeu prin care solutia probei este adusa (prin depresiune) intr-unamestec combustibil - agent de ardere (ex.: acetilena - oxigen); se intalneste In spectro-scopia atomica.

  Atomizare sau nebulizare, proces prin care proba este convertita Intr-un gaz atomic.

  Atenuator, dispozitiv ce permite reducerea puterii radiante a unu i fascicul, Intr-un aparatoptic.

  Auto-dezactivarea consta in absorbtia de energie fluorescenta de catre molecule neex-citate de analit, ceea ce micsoreaza intensitatea fluorescentei totale masurate.

  Autocataliza este un tip de cataliza in care unui dintre produsii de reactie catalizeaziipropria sa reactie de formare; ex.: Mn "" catalizeaza reactia de reducere a MnOi la MirTde catre oxalat.

  Autoprotoliza este o reactie de transfer a unui proton, intre doua molecule ale aceleiasisubstante; ex.: autoprotoliza apei (H?O + H2O;i=b HsO4" + OH").Azbestul este un material anorganic fibres, silicat natural de magneziu hidratat, utilizatsub forma de placi ca mijloc antifoc sau ca mijloc cle filtrate. Este cancerigen, de aceeautilizarea lui este strict reglementata.

  Azeotrop, amestec de doua lichide care distila la o temperature constants; ex.: azeotrop- HCI, solutie de acid clorhidric distilat la temperatura constants, avand aceeasi concen-tratie si in stare lichida si In stare gazoasa; concentratia sa depinde numai de presiuneaatmosferica.

  p-Amiloza este un produs de policondensare a glucozei, avand structura helicoidala, carepoate fixa iodul cu formarea unui complex de incluziune albastru intens; pr in reducereaiodului la iodura, complexul se decoloreaza; p-amiloza se mai numeste si amidon solubil;ea constituie miezul granule! de amidon si este utilizata ca indicator In iodometrie.Balanta :

  - analitkii sau semimicroanalitica este un instrument de mSsurare exacts a masei,cu o sensibilitate de 10" g si 10"3 g; sarcina maxima 30 g pentru sensibilitatea10 (0,01 mg);

  - microanaliticS. cu sensibilitatea de 10" g (mg); se pot cantari maximum 1-3 g;- auxiliara sau de laborator este o balanta mai putin sensibilS, dar robusta, cu

  sensibilitate 10"2-10"3 g;

 • 714Balanta - Bucla de e?antlonare Calet de laborator - Celula 715

  Balanta :- cu trei brafe este o balanta de laborator care serveste la cantarirea unor cantitajt

  aproximative de substanta;- cu un singur platan (monoplatan/monotaler), cu brat asimetric, care la un capat

  susfine platoul, iar lacelalalt sustine greuta^i care se ridica pana ce cgaleaza masaobiectului sau a substantei pusa pe platan;

  - electronica, in care pozitia platanului este mentinuta de un camp electromagnetic;curentul necesar pentru readucerea platanului inca rcat la pozitia sa inijiala esteproportional cu masa pusa pe platan.

  Baton Kjeldahl, balon de sticla oval, cu gat lung, utilizat pentru mineralizarea substan-telor organice in acid sulfuric concentrat lacald; de exenplu, pentru dozarea azotului caatare sau sub forma de amoniac.Banda cromatografica, numita si pic cromatograf ic, reprezinta banda de concentratie aunui component separat cromatografic.Banda de fluorescenta este o banda de radiatii cu lungimi de unda atat de apropiate,incat nu pot fi separate.Banda pasanta este largimea unei benzi a unui inonocromator sau a unui f iltru diferen-tial, la 1/2 din inaltimea picului.Barbotare este insuflarea (trecerea) unui gaz printr-o solulie, pentru a elimina alte gazeindezirabile (ex.: 02) dizolvate sau pentru saturarea unei solu|iicuun gaz(ex.:eliminareaoxigenului cu COz, N2, He etc.).Baza este o substanta capabila sa accepte un proton (sau mai multi) cedati de un acid;exista baze Bronsted, Lewis etc.Bee (sau arzator) cu flux laminar, utilizat in spectroscopia atomica, in flacara caruiaeste pulverizata (nebulizata) proba care este dispersata cu un combustibil si un comburant(aer, oxigen etc.) intr-o camera de amestec.Bee de gaz (sau arzator), utilizat ca sursa de caldura pentru diferite operatii efectuatein laborator in scop analitic sau pentru alte scopuri.Biureta, instrument confectionat dintr-un tub de sticla calibrat sj gradat, pentrumasurarea cu precizie a volumelor de solutii utilizate in titrarea unui analit.Blanc, solute intr-un solvent in care se executa analiza, care contine toti reactiviiutilizati la determinarea unui analit si in aceleasi cantitati (si volume) ca si in proba deanalizat, dar nu contine analit; se mai numes,te si proba martor.Bucla de esantionare este un dispozitiv cu ajutorul caruia se pot introduce volume micide proba reproductibile, intr-o coloana cromatografica (se mai numeste si vana cleesantionare).

  Caiet de laborator este un caiet in care analistul trebuie sa consemneze data si toatemasuratorile facute, observatiile facute, ideile noi pentru continuarea cercetarilor,calculele analitice si prelucrarea statistics a rezultatelor, concluzii etc.

  Calcinarea este o metoda termica de clistrugere a liartiei de f iltru fara a lasa cenusa, inmetodele gravimetrice, dar si in alte procedee analitice; calcinarea este si o metoda detransformare a unui compus cu compozitie aproximativa intr-un compus stabil cucompozitia cunoscuta (ex. Fe2C>3).Calibrarea, este procedeul de construire a unui model utilizat pentru a prevedea carac-teristicile sau proprietatile probelor necunoscute; acest model se construieste din datelecalibrarii (ex.: ale curbei de calibrare) corelate cu raspunsurile masurarii multivariate(R), care corespund concentratiilor cunoscute ale probei sau ale insusirilor fizice aleanalitului (C).Cartea sau fisa de control este un grafic care permite controlul statistic al unui produssau al unui service, in functie de timp.Catarometru, detector utilizat In GLC (gaz-lichid cromatografie) care se bazeaza pediferenja de conductibilitate termica a analitilor.Cadere ohmica, proces electrochimic care exprima diferenta de potential consumata derezistenta care se opune miscarii sarcinilor electrice, fie ca este vorba de celula electro-chimica propriu-zisa, fie ca este vorba de circuitele exterioare.

  Celula :- electrochimica, dispozitiv ce cuprinde electrozii indicator, de referinta (uneori si

  auxiliar) introdusi in solutiile de analizat, a caror compozitie difera In functiede natura analitului si de metoda de analiza; legatura interna se face printr-ojonctiune electrolitica (punte de jonctiune), iar electrozii sunt legati (conectati)la circuite de comanda si de masurare exterioare celulei;

  - de cleciroliza, in care are loc reducerea catodicS a speciilor pozitive si oxidareaanodica a celor negative, cu ajutorul curentului electric continuu furnizat de osursa exterioara (baterie sau redresor); comportarea acestei celule este inversaaceleia a unei celule galvanice;

  - fari jonc^une lichida este o celula cu un singur compartiment in care sunt introdusidiversi electrozi;

  - fotoelectrica este un detector simplu de radiatii electromagnetice care genereazaun curent;

  - fotovoltaica este o celula sinonima celulei fotoelectrice;- galvanic^ este o celula electrochimica din care se scoate curent, deci care

  furnizeaza energie;

 • 716Celula - Coagulare

  Celula :- ireversibila, celula electrochimica In care au loc reactii electrochimice a caror

  natura difera cu sensul curentului, spre deosebire de celula reversibila in care seproduc totdeauna aceleasi reactii;

  - reversibila, celula electrochimica in care cele doua reactii redox se inverseazacu sensul curentului, fara ca reversibilitatea electrochimica a fiecareia sa fieasigurata in mod necesar;

  - voltaica este sinonima celulei galvanice.Cernerea esantioanelor este o etapa de triaj si de control, care are loc in t impul sfara-marii complete a unui esantion brut.Certificat de calitate este un protocol conceput pentru a se asigura ca un produs sau unservice raspund exigenfelor puse prin utilizarea sa corecta.

  Chaneitron: multiplicator de electron! cu dinode continue.Chelat, complex organic metalic in care ionul metalic este fixat (ca intr-un cleste)Tntf-unu! sau mai multe cicluri de cinci sau dc sase atomi (membri).Chelatare, reactia intre un ion metalic si un agent complexant chelatant.Chemicai Abstracts, sursa-revista de informatii de ordin chimic aduse constant la zi,care pot fi consultate cu ajutorul unui sistem elaborat de indici sau a unei baze de dateinformatizate (alte reviste similare: Analitical Abstracts, Analyst etc) .Chemiluminiscenta este un proces de eliberare de energie sub forma de radiatii elect ro-magnetice, produsa de o reactie chimica.Cifre semnificative: notatia explicitata a fiabilitatii datelor numerice; in general toatecifrele sigure, precum si prima cifra nesigura, sunt semnificative; se consemneaza incaietul/protocolul de evidenta a datelor analitice numai cifrele semnificative, care includcifrele sigure si prima cifra nesigura.Circuit de control este un dispozitiv electric sau electronic al unui ansamblu electro-chimic care permite tinerea sub control a unei marimi electrice (potential sau curent)care strabate circuitul ?i care este proprie unui electrod indicator/de lucru,.Circuit de electroliza: circuitul complet al celulei de electroliza care asigura reducereacatodica si oxidarca anodica, deci care are rol de reglare si de masurare.

  Clusteri: asociatii ale analitilor cu o sare de amoniu; de exemplu in HPLC-MS (ther-mospray)Coada: partea din spate a unui pic cromatograf ic, legat de efectul de ne-idealitate.Coaguiare Proces fizic in care particulele coloidale de dimensiuni mici (1-100 u.m) sesepara din mediul chimic, sub forma unui precipitat aglomerat la fundul vasului (paharde laborator).

  Coeficient de absorbtie a luminii - CoenzimS 717

  Coeficient de absorbtie a luminii , notat cu "a" in ecuatia lui Beer, care este un para-metru constant pentru o substanta absorbanta si pentru o anumita lungime de unda aradiatiei utilizata; "a" se exprima in lungime -concentratie" ; "b" in legea lui Beerexprima o lungime, iar A este absorbanta (aceasta nu are dimensiuni); concentratia senoteaza cu "c".

  Coeficient de absorbtie molara, e, exprima absorbanta unui mol de substanta absor-banta, care intra ?i el in ecuatia lui Beer atunci cand "b" se exprima in cm, iar "c" inmol/L, pentru o anumita lungime de unda utilizata in determinare.

  Coeficient de activitate, notat cu y sail f; marime fara dimensiune a carei valoarenumerica depinde de sarcina ionilor (pentru ioni) si de forta ionica asolutiilor; activitateaexprima concentratia activa, a = f-c. c fiind concentratia molara (Lewis); f < I .Coeficient de activitate mediu, y sau f; reprezinta coeficientul de activitate a! unuicompus ionic masurat experimental; determinarea coeficientiior de activitate individual!'nu este posibila, nici chiar daca se pleaca de la coeficientul mediu de activitate.

  Coeficient de difuzie, notat cu D; este o masura a mobilitatii unui analit intr-un mediuchimic dat; el se exprima in cm Is.

  Coeficient de distribute, KA, numit si raport de distribute; in extractie este raportuldintre concentratia analitului extras si concentratia analitului neextras; in cromatografieeste raportul dintre concentrafiile unui analit in faza stationara (Cs) si in faza mobila(Cm).Coeficient longitudinal de difuzie, notat cu B sau cu (3; este o masura a tendintei unuianalit de a se deplasa din zone foarte concentrate inspre regiuni mai putin concentrate,dupa axa longitudinal^ a unei coloane cromatograf ice; acest proces contribuie la largireapicurilor.

  Coeficient de repartitie, notat cu KD; este sinonim cu constants de distribute.Coeficient de selectivitate, kH,B,ae!ectrodului de sticla pH-metric, exprimand sensibili-tatea acestuia fata de un ion interferent B.

  Coeficient de variatie, parametru ce exprima abaterea tip relativa in procente.

  Coeficienti de transfer de masa, Cs si CM, sunt parametri sau termeni care determinalargirea picurilor, fiind legati de starea de neechilibru a analitului intre fazele stationarasi mobila ale unei coloane cromatografice.

  Coenzima : substanta organica implicata in mecanismul catalitic al reactiilor bio-chimice, putand migra de la o enzima la alta; de aceea o coenzima poate cataliza reactiilemai niultor substraturi; dar specificitatea pentru o anumita reactie este asigurata deenzima-proteina, iar reactia chimica este catalizata (efectuata) de coenzima; de exemplu,acidul adenozin-5-fosforic (acidul adenilic, izolat din extractul de inuschi) este compo-nent de baza al mai multor coenzime. esentiale pentru toate procesele biochimice dinorganismele vii.

 • 718 Colector Combustibil

  Colector - precipitat suport pe care se poate preconcenlra prin coprecipitare un analit inurme aflat intr-o solutie.Coloana capilara cromatografica de metal, sticla sau silice topita, cu diametru foartemic, utilizata in cromatografia gaz-lichid (CGL), avand perefii interiori acoperiti cu unstrat subtire de lichid - faza staf ionara (coloana tubulara deschisa); coloana capilara dinsilice topita FSOT; exista si coloana WCOT din silice purificata.

  - coloana capilara SCOT, numita si PLOT sau identica cu aceasta, cu peretii acoperiticu un suport de faza stafionara;

  - coloana capilara WCOT, coloana capilara cu peretii interiori acoperiti cu un stratsubtire de faza stationara;

  - coloanft de garda (precoloana); coloana scurta de protectie care se plaseazainaintea unei coloane HPLC; umplutura ei se alege astfel incat prin protectia ceo asigura sa pastreze durata vief ii coloanei analitice - HPLC;

  - coloana lui Jones este o coloana care contine granule de zinc amalgamat lasuprafata, pentru a putea fi utilizat la producerea unor specii de analiti;

  - coloana de neutralizare (sau coloana supresoare), utilizata in ion-cromatografie,care se plaseaza dupa coloana analitica separatoare si are rolul de a transformaeluentii ionici (sau incarcati cu ioni) in specii moleculare (neionice); nu acfio-neaza asupra ionilor analifi;

  - coloana Walden, care este umpluta cu granule de argint cu rol de prereducere aunor specii de analiti;

  - coloana megabor, este o coloana capilara care permite sa se utilizeze probe atatde voluminoase cat permit coloanele umplute;

  - coloana umpluta, coloana cromatografica umpluta cu un material poros careprezinta o mare suprafata specifics, de pe care se face transferul de masa catrefaza mobila.

  Colorimetru, instrument optic de masurare, al carui "detector" este ochiul;- colorimetru Dubosque, colorimetru care permite sa se varieze lungimea

  traiectului optic (al luminii) intr-o solutie de analit si intr-o solutie de etalon; seutilizeaza doua fascicule luminoasc emergente, care se compara cu ajutorul unuiocular; traiectele optice se ajusteaza pana cand cele doua campuri luminoase carese observa devin iluminate la fel de clar si de intens, deci identic.

  Comburant: substanta care intretine arderea. de exemplu Oa, in contact cu alte substante,mai ales inflamabile, cand se produc arderi (chiar explozii) prin reactii puternicexoterme.

  Combustibil (sau carburant): substante care ard in amestec cu un comburant, de regulaoxigenul (aerul), dupa ce este aprins; exemple de combustibili: hidrocarburile alifaticesi aromatice mononucleare, alcooli, eterii, hidrogenul etc.

  Complexant - Concentrate 719

  Complexant , specie chimica ce se adauga. in spectroscopia de absorbtie atomica, pentrua inactiva uni i componenfi/constituenfi din proba, care ar putea interfere si forma cuanalitul compusi pujin volatili; se mai numeste si agent de mascare (ex. EDTA).Complexare, procesul de formare a unui complex.Complex:

  - cu transfer de sarcinS, complex puternic absorbant ce are o grupa donoare declectroni Icgati la o grupa acceptoare de electron!;

  - enzima-substrat (ES), este un complex intermediar format intre un substrat si oenzima: substrat S + enzima E=f=bSEs^=5=produs + E (enzima)

  Comportarea Nemstiana este comportarea tuturor speciilor unui si stem de detectie, alcaror raspuns in potential este similar aceluia descris de ecuatia lui Nernst.Compusi de coordinare sunt combinatii complexe, formate de un ion metal ic - central,generator de complex, prin interactie cu grupari - ioni sau molecule donoare de electron!;exista complecsi cationici, anionici si neutri etc. in functie de natura donorilor deelectron!.

  Concentrate :- procentuala (sau procentajul masic), c %, cantitatea de substanta, In grame,

  dizolvata in 100 g solufie (sau volumul in mL, dizolvat in 100 mL solufie,procente de volum);

  - formaia: concentratia exprimata in formule-gram de substanta intr-un litru desolutie; ex.: o solutie 0,1F de H2SO4 contine cca 9,8 g HbSCH / L, dar confinezero moli deoarece acidul sulfuric este ionizat;

  - fractia inoiara: exprima raportul dintre concentratia molara a unui component sisuma concentratiilor molare ale tuturor componentilor dintr-o solufie:

  - la mie, c %o: cantitatea de substanta exprimata in grame, dizolvata in 1000 gsolutie;

  - molala: cantitatea de substanta exprimata in moli, dizolvata Tntr-un kilogram desolvent; Mm = numar moli / kg solvent;

  - molara (M): cantitatea de substanta, exprimata in moli, dizolvata intr-un litru desolutie (1000 mL): M = numar moli / L solutie;

  - normals (N): cantitate de substanta, exprimata in echivalenti-gram, dizolvataintr-un litru de solutie (1000 mL): N = numar Eq / L; Eq = echivalentu 1-grameste cantitatea de substanfa exprimata in grame, egala cu echivalentu] chimic alsubstanfei;

  Nota: Concentratia este deci o caracteristica sau o proprietate a probei; exista caracteris-tici sau proprietafi diferite ale unui sistem chimic, care pot fi prevazute (prezise) prinutilizarea unor tehnici multivariate de calibrare.

 • 720Conductie electrics - Convertizor curent-tensiune Coordinat - Cromatografia 721

  Conductie electrica este un proces detrecere acurentului, trecere asigurata de miscareaelectronilor in conductor! metalici, de miscarea ionilor in electroliti topiti sail clizolvatisi prin transferul de electroni la interfetele metal-solutie, adica electrod-solutie.

  Constant^:- constantadeaciditate, Ka, reprezinta expresia algebrica a echil ibrului de ionizare

  a unui acid (in solutie diluata) in baza sa conjugata si ionul de hidrogen, care sehidrateaza dand ionul de hidroniu: HA^=i (H -A")+ H2O =^=^ HsCf + A";

  - constanta de bazicitate, Kb, este expresia algebrica a echilibrului de ionizare--protonare a unei baze (in solutie diluata) care se transforms in acidul sauconjugal: B + H"1"^ * BH+;

  - constaota de distribute, KD, reprezinta raportul dintre concentratiile molare deechilibru ale unui analit distribuit Tntre cloi solventi nemiscibili; este sinonim cucoeficientul de repartitie;

  - Michaelis se refera la ecuatia vitezei unei reactii enzimatice si exprima (repre-zinta) o combinare a constantelor care caracterizeaza enzima cercetata;

  - de echilibru, exprimata in terrneni de concentratii molare, notata cu K', a caruivaloare depinde de forta ionica a mediului;

  - termodinamica dc echilibru, Ka, reprezinta constanta de echilibru al unui proceschimic, exprimata in terrneni de activitate ai tuturor reactivilor si produsilor dereactie;

  - de viteza, k, reprezinta un factor constant, membru al legii vitezei de reactie;- de stabilitate sau de formare (Ks sau Kf), reprezinta expresia echilibrului de

  formare al unei combinatii complexe;- dc instabilitate este expresia matematica a echilibrului de descompunere a unui

  complex, fiind inversa constantei de stabilitate, Kinst = 1/Ks.Control statistic esteoperatiamatematic-statistica pentru a verificadaca perlormanteleunui produs, operate, serviciu se situeaza intre doua limite fixe, stabilite printr-un certi-ficat de calitate, limits superioara si inferioara de calitate.Convectia reprezinta mecanismul de transport al ionilor sau moleculelor intr-o solutie,sub efectul unei forfe de agitatie sau a unui gradient de temperatura.Conventia IDPAC-Stockholm, reuniune la care s-a stabilit un ansamblu de def ini t i ireferitoare laterminologia in electrochimie.Conversia interna este procesul de relaxare neradianta a unui atom excitat sau molecule,catre starea vibrationala inferioara, mai stabila decat starea electronica excitata (maibogata in energie).Convertizor curent-tensiune circuit care transforms ciirentulimeiceluleelectrochimiceintr-o tensiune proportionala, cu ajutorul unui amplificator operational (cste sinonim cuunnaritor sau insotitor de curent).

  Coordinat - grupare donoare, sinonima cu ligand.Coprecipitare, preconcentrarea sau acumularea unei specii chimice solubile, pe supra-fata sau in interiorul unui precipitat (sau suport solid); exista coprecipitare de adsorbtie,cu formare de cristale mixte, prin ocluzie sau prin capcana mecanica.Coulometrie - coulometru; metoda electroanalitica ce utilizeaza ca instrument demasura coulomctrul, care masoara cantitati de sarcina; in regim potentiostatic se ut i l i -zeaza coulometre electronice care integreaza functiunea curent-timp; in regim de curentconstant, coulometrul este in fapt un simplu cronometru;

  - amperostatica cste o tehnica la curent constant, fiind sinonima cu titrareacoulometrica.

  Crepitatia (trosnet) este spargerea (explozia) unui solid cristalin incalzit, ca urmare aevaporarii apei de ocluziune.Creuzet: recipient in care se izoleaza precipitatele (creuzet filtrant), se calcineaza preci-pitate sau se dczagrega combinatii sau compusi existenti in matrici complexe; existacreuzete filtrante Gooch (din portelan) sau din sticla cu placa filtranta din sticla poroasa/frita.Cromatografia - ansamblu de metode de separare a analitilor intre o faza stationara si ofaza mobila.

  - de adsorbfie este o tehnica de separare pe o faza stationara solida, fin divizata.utilizand ca faza mobila un gaz sau un lichid;

  - de repartitie include metode de separare cromatografice lichid-lichid. inclusivCromatografia cu faza grefata; in aceste metode faza stationara este un lichidfixat pe un suport solid inert, iar faza mobila este de asemenea un lichid (solventsau amestec de solventi in proportii determinate);

  - de repartitie pe faza inversa este o cromatografie lichid-lichid utilizand o fazastationara nepolara si o faza mobila polara;

  - de repartitie pe fazanormala este o cromatografie 1 ichid-lichid in care se uti lizeazao faza stationara polara si o faza mobila nepolara;

  - de exdudere este o metoda de separare bazata pe diferenta de marime si depolaritate moleculara (vezi gel-filtrarea si gel-permealia);

  - de gaze (in faza gazoasa) include metode in care se utilizeaza o faza mobilagazoasa si o faza stationara solida (COS) sau lichida (CGL);

  - in fluide supercritice in care se utilizeaza ca eluent fluide supercritice;- ionica sau de schimb ionic, care include metode de separare a unor specii ionice

  pe schimbatori de ioni cu capacitate slaba de fixare si un eluent cu forta ionicaslaba, ceea ce permite detectia conductometrica fara a se recurge la o coloanaauxiliara(supresoara);sebazeaza pe repartitia ionilor intre o faza mobila lichidasi un schimbator de ioni polimeric solid;

 • 722 Cromatogrolia - Cuplu

  Cromatografia :- de schimb ionic cu neutralizare, in care se utilizeaza o coloana de asemenea ionica,

  supresoare, in care sunt sunt neutralizati produsii rezultati din schimbul ionic pecoloana separatoare, produsi cu forta ionica mare; neutralizarea nu afecteazaionii de analizat;

  - HPLC: cromatografia de lichide de Tnalta performanta este o cromatografie pecoloana cu un numar foarte mare de platouri teoretice, in care faza mobila esteun lichid care se injecteaza sub presiune mare;

  - lichid-lichid este o tehnica de separare prin repartee Tntre o faza sta^ionaralichida imobilizata pe suprafata particulelor inerte ale unui suport solid si o fazamobila lichida;

  - de lichide pe fazSgrefata este o cromatograf ie de repartitie in care se utilizeazao faza stationara legata chimic pe suprafata particulelor suportului;

  - lichid-solid este o tehnica de repartitie in care faza stationara este un solid polar(fiind sinonima cu cromatografia de adsorbtie);

  - prinelutie, tehnica in care analitii sunt separati pe o coloana pe baza diferentelorvitezei lor de progresie (avansare);

  Cromatografia planara, metoda care se executa pe o suprafata plana (faza stationaraplana) de hartie cromatograf ica sail strat subtire; developarea se face mai ales ascendent,mono sau bidimensional, faza mobila deplasandu-se prin capilaritate sau sub efectulgravitatii in tehnica descendenta; detectia vizuala prin pulverizare de reactivi in solutiesau fotodensitometric.Cromatografia pe coloana, metoda ce se executa pe coloana de sticla sau metalica (inox)umpluta cu faza stationara sau in care faza stationara este depusa sub forma unui stratpe peretii interiori ai coloanei, de exemplu in cromatografia capilara; exista fazestationare simple cu SiCb, celuloza, poliamide sau legate chimic, mai ales cu CIS (sauC8), -CN- sau amicla (-CONH2) etc.; developarea, adica elufia, se face descendent pringravitatie sau prin injectie sub presiune in faze mobile multicomponent in gradient deconcentratie; faza mobila poate fi si un gaz in gazcromatografie. Detectia cu detectoriUV-V1S (diode in serie/banda), electrochimici. masspectrometrici etc.Cromatograma este un grafic al unui semnal reprezentativ a! concentratiei unu i analit,reprezentat in functie de timp sau de volumul de eluent (volum de elujie).Cromatograma de masa spectru de masa obtinut prin baleierea repetata a picurilorcromatografice, care sunt restabilite prin utilizarea curentukii total de ioni.Cromatoelectroforeza tehnica in care se asociaza electroforeza cu cromatograf ia pe gel,hartie, strat subtire etc.Cromoforul este o grupa functionala nesaturata organica ce absoarbe radiatii UV sau/si VIS.

  Cuplu :- de acid-baza conjugate este un cuplu de acid donor de proton! si o baza acceptoare

  de protoni (HA=i=i H + A");

  Cuplu - Curba 723

  Cuplu :- redox este un cuplu ce inlude un donor de electroni (reducator) ?i un acceptor de

  electron! (oxidant).Curatirea semnalului analitic (sau netezirea lui, "noise smoothing"): procesul de elimi-nare sau micsorare la minimum a zgomotului de fond (efectelor parazite) prin procedeefizice, chimice, instrumentale si statistice (algoritmi) pentru a objine un "semnal analiticcurat", datorat numai analitului; vezi si modularc.

  Curentul, i, este cantitatea de sarcina electrica, care parcurge un conductor in unitateade timp; se exprima in amperi (A): 1 A = 1 coulomb/secunda;

  - capacitiv este sinonim cu curentui de sarcina, deci cu curentul de semn variabilclupa potentialul impus, care corespunde cu sarcina unui condensator electric alecarui armaturi sunt electrodul si stratul ionizat care-1 inconjoara; acest curent nueste de natura faradica;

  - faradic este un curent care traverseaza interfata electrod/solutie, in momentulunui proces redox;

  - liinka este amplitudinea curentukii observat la platoul unei unde voltametrice;- de obscuritate este un curent de repaus produs de un traductor fotoinetric, chiar

  daca el este protejat de orice radiate;- polarografic de difuzie, id, este curentul platoului observat in polarografie atunci

  cand valoarea curentului nu mai este limitata decat prin viteza de difuzie areactivului catre suprafata electrodului picurator de mercur; curentui de difuzieeste proportional cu concentratia analitului;

  - polarografic mediu este curentul polarografic obtinut impartind sarcina totalsconsumata de o picatura de mercur la durata sa de viata;

  - polarograficrezidual este un curent foarte slab, observat in absenta oricarui analit.

  Curba :- cu segmente liniare este o curba de titrarc al carei punct final (de echivalenta)

  este extrapolat plecand de la masuratori efectuate departe de echivalenta; esteutilizata pentru reactii in care formarea produsilor nu este completa;

  - erorii normale este curba de distribute gaussiana (normala);- de titrare derivata este curba in care variatia prin increment de volum a cantitatii

  masurata este reprezentata in functie de volumul adaugat al agentului titrant;curba obtinuta prezinta un maxim pentru volumul titrant care corespundepimctului de inflexiune in prezentarea grafica obisnuita;

  - de titrare in a dona derivata, utilizata in potentiometrie, ce se obtine reprezentandfunctia A E/AV" care-si schimba semnul la punctul de infelxiune al titrariiclasice; volumul corespunzator acestui rnaxim este volumul de titrant de echiva-lenta;

  - sigmoidala este o curba in forma de "S" care se intalneste adesea in graficele detitrare.

 • 724 Cutit-Deshidratare

  Cutit - contact cvasi ferit de jonctiune, care constituie pivotul tijei orizontale al uneibalante mecanice.CuvS: recipient paralelipipedic din sticla (sau cuart), utilizat la pozitionarea soluj.iei deanalit si de martor in traiectul optic, in spectrometria de adsorbtie UV-VIS.

  D

  Dalton: imitate de masa atomica, "u.a.m.", egala cu 1/12 din masa atomului de C, careeste izotopul principal al carbonului.Debitmetru cu bula de sapun: clispozitiv cu care se mascara debitul de gaz In GCL(gaz-lichid cromatografie).Dehydrite : numele comercial al percloratului de magneziu utilizat ca agent de uscare.Decantare: transferul l ichidului supernatant, astfel incat sa nu fie perturbat/tulburatprecipitatul aflat pe fundul paharului de laborator (sau al altui vas de laborator).Densitate:

  - ahsoluiii: masa exprimata in grame a unitatii de volum exprimat in cmj a uneisubstante;

  - relatM: raportul dintre masa volumica a unei substante (lichide sau solide) siaceea a apei la o temperatura specifics, care uzual este aceea de 4C; se poateexprima si densitatea unui gaz prin raportarea masei sale moleculare la masamoleculara medie a aerului (de exemplu).

  Densitate de curent: curentul pe unitatea de suprafata a electrodului; se exprima inA/cm" (amper pe centimetru patrat).Deplasari Stokes: intervale care separa lungimea de unda absorbita de lungimile de undaemise de o specie fluorescenta.Depolarizant: substanta a carei reducere sau oxidare tinde sa stabilizeze potentialul unuielectrod de lucru / indicator, limitand polarizarea sa sub efectul curentului impus;semnificatia acestui termen este mai larga, in sensul ca in terminologia actuala, oricesubstanta reductibila sau pxidabila este un depolarizant, independent de conceptul depolarizare; polarizantul este in fond o substanja electroactiva.Depolarizant catodic: concept utilizat in electrogravimetrie, substanta mai usor reduc-tibila clecat ionul de hidrogen si ai carei produsi nu afecteaza depozitul electrolitic; elprevine codepunerea hidrogenului gazos daunator.Deshidratare - procesul de pierdere a apei; atentie ! un electrod de sticla deshidratat numai raspunde corect la pH.

  Detector - Dezactlvare vibrationala 725

  Detector :- dispozitiv care raspunde unei caracteristici a sistemului studiat si care converteste

  acest raspuns intr-un semnal analitic masurabil;- cu bareta / serie, l in ie de diode: lamela de siliciu care sustine sute de fotocliocle

  dispuse paralel si permite controlul simultan al regiunilor spectrale intinse;- de conductivitate termica este sinonini catarometrului;- cu ionizare in flacara este utilizat in cromatograf ia gaz-lichid - GCL si se bazeaza

  pe conductivitatea ionilor format! prin piroliza anali t i lor organic!;- cu fotoionizare este un detector cromatografie care utilizeaza pentru ionizarea

  anali t i lor o radiafie UV intensa; curentul care rezulta in urma fotoionizarii(datorat eleclronilor rezultati la formarea ionilor pozitivi) este amplificat siinregistrat, el fi ind proportional cu concentralia in analit;

  - conductometric, utilizat pentru delectia speciilor incarcate, f i ind aplicat inion-cromatografie;

  - de caldura, sensibil la variatiile de lemperatura din mediul sau inconjurator; esteaplicat la masurarea razelor infrarosii;

  - de fctoni este un traductor care converteste un semnal optic intr-un semnalelectric;

  - prin fotometrie in flacira (flamfotomctrie), utilizat in cromatografia gaz-lichid(CGL) si se bazeaza pe masurarea absorbantei produsilor de piroliza ai analituluicontinand sulf si fosfor;

  - cii transfer de sarcin3 este un detector semi-conductor multicanal, ceea ce este unavantaj deoarece numarul mare de sarcini formate prin expunerea analitului laradiatii este repartizat si memorat, sarcinile ptitand fi in continuare detectateprintr-un proces de injectie sau de cuplaj;

  - piroelectrk este un detector de caldura bazat pe tensiunea (care depincie detemperatura) care se dezvolta intre electrozii separati de un material piroelectric;

  - pneumatic este un detector de caldura care se bazeaza pe variatiile de presumeexercitate de catre un gaz asupra unei diafragme flexibile;

  - termoionic, asemanator celui cu ionizare in flacara; este utilizat in cromatografiagaz-lichid (CGL), fiind sensibil mai ales pentru anal i t i care confin azot si fosfor;

  - UV-VIS (in ultraviolet si vizibil), care masoara atenuarea radiatiei unei surseUV-VIS, pentru dozarea speciilor separate prin HPLC si care, in efluent fiind,absorb radiatii UV-VJS la iesirea din coloana HPLC.

  Dezactivare: procesul prin care moleculele aflate in stare de excitare transfers energiala alte specii farS ca eie sa aiba fluorescenta; micsorarea intensitatii fluorescentei unuireactiv ca urmare a unei reactii cu analitul; actiuneacare determina oprirea unei reactii.

  Dezactivare vibrationala iprocesul prin care moleculele excitate rev in la nivelul vibra-tional ini t ial , inferior , al unei stari electronice; se mai numeste si relaxare vibrationala.

 • 726 Difcniltiocarbazona - Divizor de fascicule

  Difeniltiocarbazona sau ditizona, este un reactiv chelatant, care formeaza cu numerosicationi ai grupelor I, II, III analitice complecsi chelati colorati, in anumite condifi i de pH,greu solubili in apa, dar extractibili Tn solvent! organic!.Oifuzia este procesul prin care ionii sau moleculele se deplaseaza traversand solutia Tncare se gasesc, dintr-o zona concentrata spre zona mai diluata.Difuzia turbulenta este o miscare a analitilor care contribuie la o largire a picurilorcromatograf ice sj care rezulta din diferenta lungimilor traiectclor analitilor care traver-seaza coloana cromatograficS; un concept (termen) similar este acela de difuzie longitu-dinals, reprezentata prin B/vm i exprima raportul dintre coeficientul longitudinal dedifuzie si viteza fazei mobile; difuzia longitudinals reprezinta tinul dintre termeniiecuatiei lui Deemter; vm este viteza medie liniara a gazului purtator in cm/s; ecuatia luiDeemter descrie largimea picurilor.Dimetilglioxima (a-dimetilglioxima, reactiv Ciugaev), reactiv chelatant, care formeazacu nichelul (II) un precipitat rosu-matasos, greu solubil in apa, solubil Tn cloroform(formeaza chelati colorati si cu Co-II, Pd-II etc., dar acesti ioni pot fi mascaf i, iar la pH= 9 Tn mediu de tampon amoniacal si Tn prezenta cianurii de potasiu, este selectiv numaipetru nichel).Dinoda este un electrod intermediar Tntr-un tub fotomultiplicator.Disociatia este procesul de scindare a moleculelor (sau a perechilor de ioni) uneisubstante Tn doua sau mai multte fragmente; exista disociatie electrolitica, daca procesulse face Tntr-un solvent polar, de exemplu apa, rezultand ioni, dar exista si disociajietermica, fotochimica etc.Dispersia ung'niuiara este o variatie a unghiului de reflexie sau de refractie a uneiradiatii de catre o prisma sau o retea, in functie de lungimea de unda.Distilarea este o tehnica de separare a unor substante, bazatS pe cicluri succesive devaporizare-conclensare; de fapt exista mai multe procedee de distilare, la presumeobisnuita si la presiune scazuta.Distributia gaussiana este o distribute simetricS a datelor analitice in jurul valoriimediei aritmetice, distribute care se observa atunci cand abaterile fata de valoareamediei (centrala) sunt mai frecvente decat cele mari; distribufia gaussiana este utilizataTn special Tn legatura (corelajie) cu eroarea aleatoare a rezultatelor analitice, cu depla-sarea (progresia, avansarea) unui analit Tntr-o coloana cromatografica i cu semnalul deiesire al unui detector, in planul focal al unui monocrornator; nu numai rezultatele sesupun distribute! gaussiene, ci si erorile aleatoarevare le Tnsojesc.Ditizona, vezi difeniltiocarbazona.Divizor de fascicule este un dispozitiv inclus intr-un spectrometru, care divizeaza geo-metric o radiatie ce iese dintr-un monocromator, Tn a$a fel incat parti egale ale radiatieisa traverseze atat proba, cat si martorul (blancul).

  Donieniu de radiatii UV-VIS - Ecuatia 727

  Domeniu de radiatii UV-VIS este un domeniu al spectrului electromagnetic cuprins intre180 nm si 780 nm; in acest domeniu se produc tranzitii electronice Tn atomi si Tn molecule.Dopajul chimic este procesul de introducere strict controlata a unor urme din anumiteelemente ale grupelor III si V ale sistemului periodic, cu scopul de a mari proprietatilesemiconductoare ale unui cristal de siliciu sau de germaniu.Dozare cu blanc, procedeu analitic cantitativ in care analizele cantitative urmeaza toateetapele unei analize normale, dar Tn absenta analitului/probei; efectuarea analizeiblanc/martor se face pentru a detecta si compensa erorile sistematice care pot afectarezultatele unei analize.

  Drierit , numele comercial al sulfatului de calciu utilizat ca agent de uscare.Dublu strat electric este stratul de la suprafata unei particule coloidale In care se adsorbioni Tn primul strat (pozitivi sau negativi, Tn functie de natura coloidului), iar in al doileastrat se adsorb contraioni (negativi, daca in primul strat sunt adsorbifi ioni pozitivi siinvers), care echilibreaza sarcina pr imului strat; un dublu strat electric se intalneste si inregiunea adiacenta (vecina) a suprafetei unui electrod incarcat.Durata de viata, T, intervalul de timp in care concentratia unui reactiv scacle la 1/c dinvaloarea sa initials, pentru o reactie de ordinul 1.

  Echilibrul chimic este o stare dinamica in care vitezele reactiei directa si inversa suntidentice.Echivalentchimic (Ech): cantitatea de substanta, in unitati atomice de masa, carereactioneaza cu un atom de hidrogen, respectiv care poate sa cedeze un atom (ion) dehidrogen sau s5 accepte un atom sau ion de hidrogen;

  - pentru un element chimic: Ech = A/n (n = valenta elementului);- pentru un ion: Ech = Mionics/z (z = sarcina ionului);- pentru acizi: Ech = M/n (n = numarul protonilor cedati);- pentru baze: Ech = M/n (n = numarul protonilor acceptati);- pentru saruri: Ech = M/z-m (z = sarcina cationului; m = sarcina anionului);- pentru un oxidant: ECh = M/n (n = numarul de electroni acceptati);- pentru un reducator: Ech = M/n (n = numarul de electroni cedati).

  Ecuatia :- lui Ilkovid; este o ecuatic care leaga curentul polarografic de difuzie cu factorii

  de care depinde el, respectiv cu concentratia speciei electroactive, cu numarul dcelectroni implicati, cu radacina patrata a coeficientului de difuzie si cu Constantacapilara a electrodului cu picSturi;

 • 728 Ecuatia - Eficacitatea cuantics a fluoresccnfei

  Ecuatia :- de bilantde materiale; relatia ce arata ca in orice solutie concentratia analitica

  molara a unei substante cste egala cu suma con centra} ii lor molare de echil ibruale acestei substante si atuturor acelora care rezulta (ies din reactie);

  - lui Debye-Huckel este o ecuafie/relafie care permite sa se calculeze coeficientiide activitate Tn medii a caror forta ionica este inferioara la 0,1 M;

  - lui Henderson-Hasselbach este o expresie logaritmica a constantei de aciditate in-termeni de concentratie;

  - lui Michaelis-Menten; este ecuatia legii vitezei care descrie comportarea deansamblu a numeroaselor reactii enzimatice;

  - lui Nernst este expresia matematica prin care se leaga potentialul unui electrodcu activitatea diverselor specii electrochimice implicate in procesul redox deter-minant;

  - lui van Deemter esle o ecuafie care leaga efectele dif uziei turbulenle cu dif uziunealongitudinals si cu rezistenta la transferul de masa la inaltimea echivalenta a unuiplatou tcoretic (HEPT);

  - bilantului de sardni este o ecualie care exprima ca in orice solutie exista oegalitate stricta Tntre sarcinile pozitive si cele negative, exprimate in termeni deconcentratii molare ale specii lor purtatoare de sarcini.

  EDTA, prescurtarea denumirii acidului etilendiam.inotetraacetic (complexon II).Efectul:

  - Bernoulli, intalnit in spectroscopia atomica. f iind un mecanism aerodinamic princare micropicaturilc de analit sunt aspirate in amestecul clc combustibil-comburant, care arde si in flacara caruia se produce atomizarea anali tului ;

  - actiunii de masa; depiasarea pozitiei unu i echi l ibru chimic determinat deadaugarea sau scaderea concentratiei uneia dintre speciile implicate in echil ibru(vezi pr incipiul lui Le Chatelier);

  - de electrolit; influenta concentratiei totale de electrolit al solufiei asupra valoriinumerice a constantelor de echilibru; se mai numeste si efect de sare sau salinsecundar;

  - ionuluicotnun, depiasarea pozitiei unui echilibru, determinate de adaugarea unuiadintre ionii participant la echilibru;

  - de pH, intalnit la polarografie, constand in afectarea de catre pH a potentialuluide semiunda a numerosi analifi organic!; reproductibilitatea undelor esteasigurata prin utilizarea unui electrolit suport care are si rol de tampon;

  - Tyndall; procesul de difuziune omnidirectionala a lumini i incidente, de catreparticulele cu dimensiuni coloidale (1-100 (J.m).

  Eficacitatea cuantica a fluorescentei este fractiunea de radiatie emisa sub forma defluorescenja in momentul relaxarii moleculelor aduse in stare de excitatie.

  Eficacitatea unel coloane cromatografice - Electrod 729

  Eficacitatea unei coloane cromatografice proprietatea invers legata de gradul de lar-gire a unui pic cromatografic; aceasta proprietate se exprima adesea in termeni deinaltime echivalenta a unui platou teoretic H si al numaru lu i de platouri teoretice N; cucat dostributia analitului in banda sa este gaussiana, inaltimea echivalenta a unu i platouteoretic este data de raportul dintra varianta o si lungimea coloanei (H = cT/L).

  Electrod este orice conductor pe suprafata caruia poate avea loc un transfer de electronisau un schimb ionic cu unui sau mai mul t i constituenti ai fazei pusa in contact cu el;

  - film de mercur este un electrod acoperit cu un strat-film de mercur metalic prinelectrodepunere; electrodul f i lm de mercur poate inlocui (printre allele)electrodul picatura de mercur, in t impul analizelor prin redizolvare anodica (ex.:in voltametrie stripping); se depune de obicei pe carbos vitros;

  - cu gaz este un electrod pe a carui suprafata se produce o reactie redox in careintervine un gaz;

  - membranl este un electrod indicator care raspunde la un proces de schimb ioniccare se produce pe cele doua fete ale membrane!;

  - cu membrana cristalina, electrod format dintr-o substanta solicla cristalinacapabila sa raspunda ia activitatea unui analit ionic dizolvat;

  - cu invelis de mercur este un electrod utilizat pentru a elimina diverse substantemai usor reductibile, in cursul unei etapepreliminareaanalizei unui depolarizantdat;

  - de argint - clorurSde argint este un electrod de referinta frecvent utilizat al caruipotential este determinat de semireactia globala: AgCl(s) + e'^=^ Ag(s) + CI";

  - de calomel, electrod de referinta format din Hg/HgjClz, al carui potential estedeterminat de reactia globala: Hg2Cl2(s) + 2e" =^^= 2^g(i) + 2C1";

  - de calomel saturat - SCE, este un electrod de referinta larg utilizat, format dinHg/Hg2Cb, a carui solutie interna este saturata in clorura de potasiu; este util izatin potentiometrie, voltametrie si in coulometrie;

  - auxiliar (sau contra-electrod) este un electrod care asigura trecerea curentukii"bucland" circuitul de electroliza cu eel de lucru;

  - de special; electrod metalic al carui potential variaza proportional cu logaritmulactivitatii ionului sau asocial;

  - de specia a H-a; electrod metalic al carui potential variaza invers proportional culogaritmul activitatii unui anion susceptibil de a forma cu un cation asocialelectrodului un compus greu solubil sau un complex stabil;

  - pica'tura' de mercur suspendatS; microelectrod utilizat mai ales pentru precon-centrarea urmelor de analit care se dozeaza apoi voltametrie; este un electrod cusuprafata/arie constants;

  - picator de mercur este un electrod picatura de mercur in cadere libera, intr-operioada de cateva secunde, utilizat in polarografia clasica;

 • 730 Elsctrod -

  Electrod :- de platina, mult utilizat datorita inertiei sale chimice care-i confera o rezistenta

  deoasebita la coroziune;- de referinfa, electrod al carui potential este cunoscut si care ramane constant,

  independent de compozitia solutiei de analit;- de lucru (sau indicator), la care se petrece reactia ce sta la baza determinant

  analitice;- de sticla este un electrod indicator (membrana de sticla) al carui potential se

  dezvolta de-a curmezisul membranei foarte subjiri de sticla, care separa celedoua solutii cu pH-uri diferite, solatia interna si solutia externa de analit;

  - indicator, al carui potential variaza in funcfie de activitateaanalitului prezent insemicelula sa;

  - inert, care raspunde la potentialul redox al solutiei fara a fi implicat altfel decatca schimbator de electroni (este un electrod inatacabil de catre solutia deanalizat);

  - normal de hidrogen (ENH), numit si electrod standard de hidrogen (ESH); esteun eletrod de platina-platinata introdus intr-o solutie care are a^, saturata inhidrogen, la presiunea (partiala) de 1,00 atmosfera; potentialul acestui electrodeste considerat conventional (arbitrar) egal cu 0,000 V pentru orice temperatura.

  Electrolit, substanta a carei solutie conduce curentul electric datorita disociatiei solutuluiTn ioni, Tntr-un solvent polar;

  - slab, substanta disociata partial Tntr-un solvent dat;- tare, substanta complet disociata Tntr-un solvent dat;- suport; sare adaugata in concentrate relativ mare la solutia unei celule

  polarografice, pentru ca vitezade migrare a ionilor de analizat sa fie practic nula,prin supresia caderii ohmice;

  - electrospray sau ionspray, pioaie f ina incarcata cu sarcini electrice (inmasspectrometrie).

  Eluent (eluant), solvent utilizat pentru a antrena component!! unui amestec la traversareaunei faze stafionare existente in coloanacromatografica; se mai numeste si faza mobila.

  Elutie prin gradient de compozitie, identic/sinonim cu programarea solventului.

  Elutie izocratica este elutia cu un singur solvent cu compozitie constanta; se aplica maiales in HPLC.Emisie atomica, emisie de radiatii de catre atom! care stint adusi la o stare dc excitatiede catre un arc electric, o scanteie sau o flacara.Eroare exprima diferenta dintre o valoare masurata si valoarea reala sau prezumata(vezi si exactitate);

  - absoluta exprima diferenta dintre o valoare masurata si valoarea adevarata si eapoarta un semn (+ sau -);

  Eroare - Eroare 731

  Eroare :- acida exprima tendinta unui electrod de sticla de a da valori ale pH-ului prea mari

  in medii foarte acide;- alcalina este tendinta a numerosi electrozi indicator! de pH de a da valori ale

  pH-ului prea mici in medii puternic bazice;- aleatoare (intamplatoare sau nedeterminata) exprima incertitudinea care rezulta

  la adaugarea de mici erori legate de parametri (cauze) necontrolabili, careinsotesc in mod inevitabil orice masuratoare analitica, erori care fac parte dinmasuratoare;

  - constanta (sau sistematica) este eroarea sistematica independenta cle taliaesantionului analizat, dar a carei valoare relativa creste invers cu marimeaacestuia;

  - de carbonatare, datorata absorbtiei bioxidului de carbon in solutiile etalon debaza;

  - desardna, citireatensiunii preaslabecaresurvineatuncicand rezistentaelectricaa masuratorului nu depaseste (excede)suficient rezistenta sursei;

  -de paralaxa. datorata deplasarii'aparente a u n u i obiect sau a unui reper,determinate de o pozitie de vedere (observare); astfel de erori se procluc la citireavolumelor de solutii cu biureta, pipeta (sau la umplerca baloanelor cotate), ca sila observarea pozitiei acelor cadranelor aparateior;

  - de titrare, diferenta dintre volumul teoretic de titrant necesar pentru a atingepunctul de echivalenta si volumul utilizat pentru a detecta punctul final al t i t rari i(volum necesar reactiei de viraj a unui indicator); Et = Veq - Vfinal; Veq = volumde echivalenta; Vf = volumul de titrant real consumat pentru determinareaanalitului;

  - datorataapasarii(impingerii) lui Arhimede, consta in deplasarea mediului (aerul,de obicei) de catre un obiect, care se traduce prinlr-o micsorare aparenta a maseiobiectului; aceasta este o sursa apreciabila dc eroare, cand densitatea obiectuluicantarit este semnificativ diferita de aceea a greutatilor etalon utilizate;

  - grosiera sau ocazionala (dar nu aleatoare sau sistematica), care determina unrezultat excentric cu valoare indoielnicS:

  - proportiouaia. eroarea sistematica a carei vaioare absoluta creste cu marimeaesantionului analizat;

  - relativa este eroarea absoluta impartita la eroarea reala (sau prezumata) amasuratorii, exprimata de obicei in procente, putand fi pozitiva sau negativa;

  - sistematica (detenuinata), eroarea a carei origine este cunoscuta eel pu|in inprincipiu si de care se poate tine sema, deoarece ea afecteaza toate masuratorilein aceeasi maniera;

  - tip a mediei, am, este abaterea tip a unui ansamblu de date impartita la radicalulnumarului datelor.

 • 732 ELISA - Etalon

  ELISA - determinare pe imunosorbent cu enzima legata (Enzyme-Linked Immunosor-bent Assay)ESH, notarea prcscurtata a denumirii clectrodului standard (normal) de hidrogen.Ester, combinatie ce se formeaza in reactia dintre un acid carboxilic si un alcool, cueliminaredeapa.

  Esantion (sau proba):- analitic este cantitatea ce se preleveaza dintr-o matrice a unu i esantion, din care

  se masoara atent si exact o anumita masa (sau volum) pe care se efectueaza apoianaliza;

  - brut este o portiune reprezentativa dintr-un material din care se preleveaza unesantion; clupa tralarea fizica si chimica a acestuia, o parte din el devine esantionde laborator;

  - de date este ansamblul unei serii de masuratori;- de laborator; cantitatea de material reprezentativ prelevat dintr-un esantion brut;- statistic; numar finit de masuratori care sunt considerate ca reprezentative pentru

  nutnarul infinit dc masuratori posibile.Esantionaj, procesul de recoltare a unei cantitati mici de materie a carei compozilietrebuie sa fie reprezentativa pentru ansamblul materialulut din care se preleveaza aceastacantitate mica.Etaloane de referinta: materiale complexe care an fost analizate intr-o maniera exhaus-tiva; ele se pot procura in special de la "National Institute of Standards and Technology-MIST".

  Etalon :- intern (standard intern): cantitatea cunoscuta dintr-o specie chimica ale carei

  proprietati sunt identice cu ale analitului; aceasta cantitate este introdusa inesantion, astfel meat furnizeaza un raspuns care, comparat cu acela al analituluisingur. permite sa se calculeze concentrajia necunoscuta a analitului pjecand dela raportul dintre cele doua raspunsuri si a concentrate! etalonului intern; aceastametoda se utilizeaza mai ales in spectrocopiade emisie atomica, in cromatografiesi in polarografie;

  - primar: un produs chimic (substanta) extrem de pur (peste 99,95%), avand o masaechivalenta importanta, ca si o stoechiomctrie simpla. Cea mai mare parte amelodelor titrimetrice includ o etapa de etalonare rare utilizeaza un etalonprimar;

  - secundar: este un produs chimic (substanta) a carei puritate a fost determinata siverificata printr-o analiza chimica (gravimetric sau mai ales volumetric), fi indmai mare de 99,95%; se utilizeaza la stabilireatitrului unei solulii volumetrice.

  Etalonare - Extractle 733

  Etalonare :- determinarea empirica a relatiei dintre un semnal analitic si cantitatea de analit

  prezenta in esantion;- controlul volumului continut (sau eliberat de) intr-un balon cotat;- determinarea concentratiei unei solutii printr-o reactie direct! sau indirecta, cu

  un etalon primar.

  Etalonarea unei solutii (sau standardizarea ei): determinarea concentratiei unei sub-stante active (solut), utilizand o masa cunoscuta (a) de etalon primar sau secundar sau unvolum cunoscut dintr-o solutie etalon; in acest fel se determina titrul soluliei considerate.Etapa determinanta; etapa care controleaza viteza globala (totala) a unei reactii.Etrier, piesa care stabileste contactul intre bratul orizontal al unei balante si platanele ei.Evaluarea calitatii; protocol care permite sa se obtina siguranta ca metodele de gestiune(analiza) totala a calitatii funiizeaza informatiile necesare pentru evaluarea perfor-mantelor unui produs sau serviciu (inclusiv analitic).Exactitate; masura acordului (concordantei) dintre un rezultat analitic si valoarea realaa marimii (concentratie, cantitate) sau presupusa a fi reala; exprimata Tn termeni deeroare, exactitatea este abaterea de la acest acorcl.

  Excentrica: calificarea/caracterizarea valorii unu i rezultat analitic care difera semnifi-cativ de celelalte rezultate obtinute intr-o analiza, sub forma unei serii de rezultate.Excitatie trccerea unui atom, ion sau moleula de la starea lor fundamentals la stareenergetica mai mare (mai bogata):Exicator: recipient de laborator care contine un agent de uscare (ex.: clorura de calciuanhidra, acid sulfuric concentrat etc.) care asigura o atmosfera uscata, potrivita pentrupastrarea probelor, creuzetelor, precipitatelor sau a unor substante care trebuie sa fielipsite de umiclitate.

  Extractie - procedeu analitic de separare a unei substante prin transfer de masa dintr-osolutie apoasa a unei matrice intr-un solvent selectiy numai pentru analit; de obicei,extractia se face intr-un solvent organic (sau amestec de mai multi solvent!);

  - extracfia simpla consta in extractia anal i tului cu portiuni succesive de solvent(3-5 mL) proaspat; in final, cele "n" extracte partiale se reunesc, reducandu-sevolumul (daca este necesar) la un volum rezonabil clorit;

  -extractia exhaustiva consta in separari succesive in cursul carora un solventorganic potrivit percoleaza, in circuit Inchis. traversancl o faza apoasa careconfine un anumit analit care trebuie detenninat;

  - extractie in contracurent se execula in tubur i Craig sau in tuburi Hecker si se apl icain cazurile in care separarea prin extractie simpla nu da rezultate satisfacatoare;cu ajutorul acestor tuburi se fac extractii repetate/succesive cu solvent proaspat;practic, tuburile de acest fel functioneaza In sistem (circuit) inchis, avand in fapt

 • 734 Extractie - Extractie

  dona tuburi legate intre ele, astfel incat printr-o basculare (retire) pe verticals,portiuni proaspete de solvent vin in contact cu matricea analitului, iar extractuleste condus in tubul de colectare.

  Extractie- extractia in faza solida (extractie soiid-lichicl), care se executa pe o coloana (cartus)

  cromatografica conjinand un anumit sorbent potrivit, conditional in prcalabil,in care se injecteaza apoi proba de analizat care, prin Tmpingerea unui piston,este obligata sa treaca prin cartusul umplut cu particule de sorbent care retinnumai analitul, lasand sa treaca in efluent restul componentilor; apoi se faceelutia anali tului (evident dupa spalarea componentilor nedoriti); sorbentul poateavea faze legate special pentru a-i confer! o anumita selectivitate;

  - extractiacufluidesupercritice: extractiacu un f luid supercritic care estede regulaun gaz comprimat la presiune mare, la temperatura sa critica (sau putin mai mare)ex.: CO2 comprimat la peste 73,5 atmosfere, la o temperatura ceva mai mare de31C, cand CO2 se afla in cea de a 4-a stare a materiei, care are o vascozitateanaloaga cu aceea a unui gaz, dar avand o mare capacitate de dizolvare;

  - extractia prin codistilare, care se realizeaza intr-o coloana umpluta cu bile micide sticla silanizate (bilele mici au o suprafata mare); coloana este traversata deun curent de azot care antreneaza un solvent volatil, capabil sa dizolve si saantreneze analijii; amestecul de azot-solvent-analifi este trecut printr-o bucla deracire din teflon, in care sunt retinute substantele volatile sau mai putin solubile;celelalte substanle sunt colectate intr-o eprubeta ce este introdusa Tntr-o baie deapa; substantele separate in bucIS sunt apoi supuse separarii cromatografice sidetectate cu un detector cu captura de electroni (pentru pesticiclele organo-clorurate, de exemplu) sau prin emisie atomica in plasma cuplata inductiv (pentrucele organofosforice, dar si pentru unele organoclorurate);

  - extractie in coloane legate in serie; de obicei se leaga in serie doua coloane, unade separare, iar alta de imbogatire a cantitatilor foartc mici de substante; coloanaseparatoare este o coloana HPLC, iar dupa imbogatire anali t i i sunt detectati cuun detector potrivit;

  - extracfie sinergici, cu amestec de solventi, de obicei doi solvent), care in amestecan o capacitate de extractie mai mare decat suma capacitatilor lor extractanteindividuate; are loc deci o exaltare (crestere) a puterii de extractie prin sinergism,care se manifests prin cresterea valorii coeficientului de extractie.

  Factor- Filtru interferentlal 735

  Factor - rezultatul transformarii datelor matricei prin care se urmare?le reducereasetului de date; estimarea factorilor este necesara pentru construirea regresiei compo-nentului principal si a modelelor celor mai mici patrate;

  - de capacitate, IC'A = o constants utilizata pentru aprecierea vitezei de deplasare aunei specii chimice date, la traversarea unei coloane cromatografice; acestparametru se exprima prin raportul diferentei dintre timpul de retentie tR sitimpul mort (tR - tM)/tM = IC'A;

  - gravimetric, FG sau fg este egal cu raportul stoechiometric dintre masele de analitsi de precipitat;

  - de selectivitate (a) = raportul dintre coeficienfii de distribute a doi analiti, KA siKB, care parcurg (traverseaza) o coloana cromatografica; prin conventie s-astabilit ca acest raport sa aiba la numarator coeficientul substantei mai retinute,evident din cele doua, A $i B.

  Fantome imagini duble care degradeaza semnalul de iesire dintr-o retea, ce rezulta dincauza unor defecte ale instrumentului de masurare.

  Faraday, F; este cantitatea de electricitate egala cu 96.485 coulombi asociata la un molde electroni, adica la 6,022x10 J electroni.Faza:

  - mobili este un lichid-solvent sau gaz-solvent care antreneaza analijii traversanclo faza stationara lichida sau solida, intr-o coloana cromatografica;

  - stationara' este un solid sau lichid imobilizat (lichidul pe suport solid) cu ajutorulcareia se realizeaza separarea unor analit i ;

  - stationarJgrefatfl este o faza stationarS lichida legata chimic pe un suport solid;- stationara reticulata, faza stationara stabilizata printr-o reactie chimica "in situ"

  pe un perete al unei coloane cromatografice; de remarcat ca schimbatorii de ioniau de asemenea o structurS reticulata ob):inuta pr in copolimerizareavinilbenzenului si divinilbenzenului, iar pe matriceaobtinuta se grefeaza anumitcgrupe functionaie acide sau bazice.

  Ferestrele celulelor sunt reprezentate de suprafetele celulelor prin care trece radiatia.Feroina este numele obisnuit al complexului Fe (II) cu 1,10-fenantrolina, de culoarerosie, utilizat ca indicator redox.

  Filtrarea pe gel (sau gel-filtrarea): procedeu de cromatografie de excludere pe suporthidrofil.

  Filtru de absorbtie - sticla colorata care nu transmite decat o parte relativ ingusta aspectrului de absorbjie.Filtru interferential -filtru optic care nu transmite decat benzi inguste, utilizancl un joede inlerferente constructive.

 • 736Fiola jojata - Fosforescenta Fotoconductia - Functia p (sau exponentul p{ 737

  Fiola jojata - dispozitiv (vas) de sticla etalonat (la 20C) care permite sa se prepare cuprecizie un volum exact de solutie (10, 25, 50 mL etc.).Fluid supercritic: substanta care este mentinuta deasupra temperaturii sale criticc, alecarei proprietati sunt intermediare intre cele ale unui lichid si cele ale unui gaz.Fluorescenta: emisia de energie radiants in toate directiile in cadrul unui proces derelaxare a unui atom sau al unei molecule excitate, care revine la starea ei fundamentals.

  Fluorescenta atomica: emisie de fotoni plecand de la atomi excitati de catre o radiatieelectromagnetica a carei energie este egala exact cu diferenta dintre doua nivele deenergie atomica;

  - de rezonantsl: emisia de fluorescenta a carei lungime de unda este identica cu ceaa excitatiei;

  - moleculara: proces prin care electron!! molcculelor, adusi la o stare de excitatie,revin la starea lor fundamentals, excesul de ejiergie fiind emis sub formS deradiatie electromagnetica.

  Fluorimetru: aparat de masurare cantitativa a fluorescentei.

  Fondant:- in general: substanta in stare topita care are proprietati acide sau bazice; este

  utilizata pentru dizolvareaanalitilor conjinuti in esantioane (matrice) refractare;- acid: substanta care In stare topita are proprietati acide, fiind utilizata pentru

  transformarea substanjelor refractare in produsi solubili in apa;- bazic (alcalin): substanta cu proprietati bazice in stare topita, putand dizolva.

  probe refractare, cum sunt silicatii, prin formarea de produsi solubili in apa.

  Forma de pasaj: utilizata in gravimetric, constand in produsul final al unei reactii deprecipitare (ex.: BaSO4 sau FeiOs rezultat din calcinareaFe(OH)3 la 850C) a carui masaeste proportionals cu cantitatea de analit din proba analizata.

  Formula :- chimica, formula care exprima compozitia chimica a unei substante, prin

  indicarea numarului si felului de atomi care o alcatuiesc sau care alcatuiesc union poliatomic;

  - empirica exprima raportul eel mai mic dintre numerele intregi de atomi continutiintr-o molecula;

  - moleculara exprima numarul efectiv de atomi conjinufi intr-o molecula.Forta electromotrice -f.e.m.: valoarea tensiunii la bornele unei celule electrochimice,exprimata sau cvaluata In valoare absoluta.Forta ionica, ]i(sau I), proprietate a unei solutii care dcpinde de concentratia individualsa difer i t i lor ioni existent! In solutie si de sarcina f iecaruia dintre acesti ioni.Fosforescenta - mod de relaxare (destul de asemanatoare cu fluorescenta) in care duratavietii speciilor excitate este mai lunga.

  Fotoconductia - conductivitate care se datoreaza formarii de ioni pozitivi si de electroniIntr-un semiconductor sub acliunea unei radiatii.Fotodescompunere; proces de formare a unor specii noi plecand de la molecule excitateprintr-o radiatie, care este capabila sa functioneze ca o sursa de energie de excitatie.

  Fotodioda cu siliciu; detector de fotoni, construit dintr-o dioda cu siliciu, supusa uneipolarizari inverse; prin expunere la o radiatie se produc "gauri" pozitive si electroni, careconfera dioclei conductivitatea.Fotodioda sub vid: celula fotoelectrica formats dintr-un catod fotoemisiv si dintr-unanod filiform incapsulat intr-o anvelopa de sticla sau de cuart sigilata sub vid si mentinutala o tensiune de cca. 90 V; cand este i luminat catodul se poate detecta un flux de electroni;acest dispozitiv este sinonim cu tubul fotoelectric.Fotoelectron: electron emis sub actiunea u n u i foton care impresioneaza o suprafatafotosensibila.Foton: cantitate de radiatie electromagnetica ce corespunde unei cuante.

  Fotopila: sinonim cu celula fotovoltaica.Fractie masica: raport intre masa unu i "solut" (dizolvat) si masa solutiei sale (se mainumeste si procentaj masic).Fractie volumica: raport intre volumul solutului si volumul solujiei sale.Fractionate: repartitia pe etape a unui analit intre portiuni proaspete din doua faze incursul unei separari (vezi i extractia exhaustiva).Fragmentograma: spectru de masa obtinut prin folosirea curentilor ionici individuali,caracteristici ionilor formati in urma fragmentarii moleculelor, separate prin HPLC sauGC.

  Frecventa unei unde electromagnetice (v): numarul de oscilafii pe secunda; se exprimain herti (Hz); 1 Hz = o oscilatie pe secunda.Front difuz - expunerea parti i dinainte a unu i pic cromatograf ic drept cu un factor deneidealitate.Functia p (sau exponentul p) - expresia unor numere foarte mici prin logaritmul lorzecimal cu semn schimbat; ex.: exponent de hidrogen (pH = -log[H ]), exponent deconcentratie (pC = -logC), exponent ionic (pM = -log[M], M = metal; pA = -log[A~], A= anion), exponentul constantei de aciditate (pKa = -logKa) sau de bazicitate (pKb =-logKb) etc.

 • 738 Galvanostat - Hidroniu

  Galvanostat - aparat sinonim amperostatului.Gaz purtator, faza mobila in cromatografia de gaze, sinonim cu gazul vector.Gestiunea totala a caiitatii: totalitatea actiunilor de verificare a aptitudinilor unui pro-clus sau a capacitafii unui serviciu, inclusiv analitic, de a raspunde cerintelor sau nevoilorutilizatorilor.

  Grad de incredere este probabilitatea (de 90%, 95%, 99%) pentru care media reala segaseste intre limite clar definite (in interiorul intervalului de incredere determinat deaceste limite).Grade de libertate: numarul de membri ai unui esantion statistic care dau o masuraindependents a preciziei.Grupare carboxil, grupare acida, -COOH, caracteristica acizilor organici.Grupare carbonil, }c=0, caracteristica aldehidelor (R-CH=O) si cetonelor (R-CO-R').Grupare hidroxil, -OH, caracteristica alcoolilor (cand ea se leaga de un radical alchil) sifenolilor (cand ea se leaga de un radical aromatic).Grupare amino, caracteristica aininelor: primara (-NH2), secundara (-NH-) sau tertiara(-N

 • 740 Interferenta - Lampa

  interferenta :- destructive descresterea amplitudinii unei unde pentru geometrii in care doua

  sau mai multe fronturi de unda sunt defazale;- spectrali: mascarea unei raze de absorbtie atomica de catre o bands larga dc

  absorbtie datorata unor produsi de combustie; mai rar, interferenta rezultantadin suprapunerea razelor.

  Interval de incredere: intervalul dintre doua limite in jurul mediei experimentale, intrecare se situeaza media reala, pentru probabilitatea aleasa.lonometru: aparat care mascara activitatea unui analit ionic in termeni ai logaritmuluisau cu seinn schimbat; ex.: pH-metru care mascara activitatea ionilor de hidrogen.Ipoteza nula: supozitie care admite ca masuratorile de comparat sunt identice; testelestatistice permit sa se valideze sau invalideze ipotcza nula pentru un nivel de probabilitatedat.

  Joint flexibil: articulatie intr-o balantS electronica-sau element intr-un sistem mecaniccare menfine aliniamentul platanului.

  Jonctiune:- cu diftizie libera: dispozitiv de curgere care permite reinnoirea dorita (si chiar

  continua) a interfetei Tntre solutie si un electrod precum SCE;- electrolitica: dispozitiv care asigura contactul electric Tntre doua solutii cu

  compozitii diferite, impiedicand insa amestecarea lor; este sinonima cu punteionica sau punte salina;

  - lichida: interfata dintre doua lichide cu compozitii diferite;- pn: jonctiune intre o regiune bogata in electron! si o regiune def icitara (saraca)

  in electron!, intr-un semiconductor; aceasta permite trecerea curentului intr-unsingur sens.

  Joule: unitate de lucru mecanic egal cu un newton x metru sau de asemenea de 1 volt xcoulomb.

  Lampa :- cu catod scobit: in absorbtia atomica este utilizata ca sursa de radiatie:- cu descarcare fara electrod: sursa de spectre atomice ale razelor, alimentata prin

  campuri de radiofrecventa sau de microunde;- cu deuteriu: sursa de radiatie continua in ultraviolet (exista o tendin{a de inlo-

  cuire a acesteia cu lampa cu hidrogen);

  Lampa - Limite de tncredere 741

  Lampa :- cu filament de wolfram: sursa obisnuita de radiajie pentru vizibil si infrarosu

  apropiat;- cu hidrogen: sursa de radiatie continua in UV;- Nernst: sursa de radiatie inf rarosie;- cu wolfram-halogen: un tip optimizat de lampa cu wolfram.

  Largimea:- picurilor: tendinta analitilor de a se intinde pe masura ce ei avanseaza/progre-

  seaza intr-o coloana cromatografica (datorita unor procese de difuzie si deconvectie si de factor! geometric!);

  - datorita presiunii: cresterea largimii razelor de absorbtie atomica, drept rezultatal nuineroaselor coliziuni dintre atomi, ceea ce antreneaza variatii usoare aleenergiei lor in stare fundamentals;

  - prin efect Doppler: absorbtia sau emisia de radiatie de catre o specie care se depla-seaza f oarte rapid, ceea ce se traduce printr-o deplasare a razelor spectrale; detec-torul primeste o lungime de unda, dupa sensul de propagare a specie! in traiectulluminos; daca clirectia miscarii este aleatoare se observa o largire a razelor.

  Largimea unei benzi: abaterea tip a distribute! gaussiene a lungimilor de unda in j u ru lvalorii nominate fixate de catre selectortil de unda.Legea:

  - Lambert-Beer: exprima relatia fundamentala a absorbtiei radiatiilor de catrematrice (solutii de analiti):

  - vitezei: relafie care exprima variatia vitezei inijiale a unei reactii. in termeni deconcentrate ai reactantilor si produsilor de reactie (dec! participantilor lareactiile directs si inversa);

  - limit.! a lui Debye-Hiickel: este o forma simplificata a ecuatiei Debye-Hiickelaplicabila solutiilor a caror forta ionica este mai mica decat 0,01 M.

  Levitatie: suspensia platoului unei balante electronice sub actiunea unui camp magnetic.LiganrJ: molecula sau ion ce are eel putin o pereche de electron! neparticipanti, care potparticipa lao legatura coordinativacudiversi cation! (mai alesai metalelortranzitionale;liganzii se mai numesc ademi sau coordinati).Limita de control inferioara; in orice proces de masurare exista o astfel de limits careeste si un criteriu de performanta.

  Limita de detectie: cantitatea minima de analit pe care o metoda de analiza o poate doza.Limite de Tncredere : valorile extreme ale intervalului in care trebuie sa se incadrezerezultatele unei serii de masuratori analitice, pentru a fi siguri ca rezultatele sunt demnede incredere.

 • 742 LuminS parazltS - MSsurStoare

  Lumina parazita : radiatia captata de detector fSr5 a fi urmat axa opticS normals ainstrumentului; spectrul ei difera adesea de eel al radiatiei care a fost selecfionatS pentrumasurarea optica.Lungimea de unda, A.: este distan{a dintre doua maxime (sau minime) succesive ale uneiunde.

  t\/IMacrobalanta: este o balant& analitica avand o precizie de 0,1 mg (10" g) care poatesuporta o sarcina de 160-200 g.Masa: masura neschimbatoare a unei cantitati de materie sau a unui obiect.Masa echivalenta: este masa care exprima cantitati in termeni chimici, ccea ce se poateformula astfel: un echivalent-gram de analit (cantitatea in grame dintr-o substanta egalacu masa sa echivalenta) reactioneaza cu un echivalent-gram de reactiv, oricare ar firaportul stoechiometric al reactiei.Masa echivalenta electrochimic: masa cantitatii de substanta, In grame, egala numericcu raportul dintre masa molara si numarul de electron! cedati sau acceptati de substantain cauza.Masa molara: masa In grame a unui mol de substanta (indiferent de natura substantei).Masa volumica: raportul dintre masa unui obiect si volumul sau (a se compara cudensitatea); in sistemul international SI, masa volum-ica se exprima in kg/m .Material refractar: este o substanja (sau amestec de substante) care rezista atacului cuacizi si baze, dar care se poate dizolva numai prin topire in amestec cu un fondant, latemperatura constants.Materiale de referinta etaloane: esantioane de diverse materiale al caror confinut incantitati specificate pentru una sau mai multe specii (substante) este garantat.Maturizarea unui precipitat: este un proces de ameliorare (perfectionare) a structuriimorfologice a unui precipitat si a puritatii sale, prin mentinerea acestuia la cald (pe baiede apa) timp de 2-4 ore.Matricea probei: mediu chimic in care se afla analitul.Maxime polarografice: picurile de curenti anormali care apar in polarografie si care potfi suprimati prin adaus de agenti tensioactivi.Masuratoare - actiunea de a masura o marime sau un parametru fizic, fizico-chimic,inclusiv analitic;

  - masuratoare variabila = citirea scalara care se face o singura data pentru o proba,dar care poate varia; de exemplu, la monitorizarea puritatii apelor uzate,tulbureala (turbiditatea) fluxului probei este o mSsuratoare variabila, deoarcceturbiditatea poate scadea sau creste;

  Masuratoare - Metoda 743

  Masuratoare :- masuratoare nmltivariata = masuratori multiple care se fac pe proba care

  intereseaza; ea este mai mult decat o variabila sau un raspuns, de aceea estemasurata pentru fiecare proba; asa de exemplu, utilizand senzori in serie (liniesau bareta) se obtin mai multe raspunsuri pe o proba de vapori, de aceea aceastaeste o masuratoare multivariata;

  - masuratori reziduale (sau numai reziduale) = masuratori care stint parte dinvectorul masuratorii ce mi este explicat printr-un model; rezidual = data reala -data reconstruita folosind un model; de exemplu, cand se utilizeaza un modelbazat pe un factor pentru a construi modele cu date spectrale, portiunea dinspectru care nu este utilizata in model este reziduala; sau concentratiile rezidualesunt difcrentele dintre concentratiile adevarata (cunoscuta) si prezisa.

  Masuratoare potentiometrica: masuratoare care leaga direct potentialul unui electrodindicator, cu logaritmul activitatii analitului in solutia de analizat.

  Media unei populatii: notata de regula cu (0, reprezinta media aritmetica a unui ansambluinfinit de masuratori (valoarea reala a unei masuratori in absenta erorii sistematice).Media unui esantion (proba) , x, este media aritmetica a unui numar de masuratori, acarei valoare este considerata ca cea mai reprezentativS dintr-o serie de masuratori date.Mediana: valoarea centrals a unei serii de masuratori ordonate in sensul cresterii lor,pentru un numar impar de valori (date, rezultate); pentru un numar par de date, medianaeste media perechii de valori centrale.Megabit: mod deexprimare a cantitatii deinformatiestocata in memoria unui calculator;un megabit = 22 0bit i= 1,049-106 bit! = l.OOO.OOObiti.

  Membrana microporoasa: o membrana hidrofoba a carei porozitate este de asa naturaincat gazcle o pot traversa, excluzand orice alte specii chimice; o astfel de membranaeste cuplata cu un senzor de gaze.Menisc: suprafata curba prezentata de un licliid existent intr-o biureta sau o cuva.Metoda :

  - cineticagraflca: metoda de masurare/determinare a vitezelor de reacfie bazata pegraficele obtinute prin reprezentarea concentratiei unui reactiv sau produs infunctie de timp;

  - Dumas: metoda de analiza bazata pe mineralizarea compusilor cu azot, care sedescompun la azot molecular; se masoara volumul azotului colectat;

  - Kjeldahl: metoda de dozare a azotului din compusi organici bazat pe formareaamoniacului care este distilat si apoi cules intr-o solutie si dozat prin titrare ciiH2SO4 sau cu HC1.

  - adausurilor continue: metoda de stabilire a unei curbe de etalonare in care seadauga cantitati cunoscute de analit la un esantion/proba; citirea semnaluluianalitic se face dupa fiecare adaugare; prin aceasta metoda se pot micsora inter-ferentele matricei probei;

 • Metoda - Metoda Metode - Modulare 745744

  Metoda :- aproximarilor succesive: metoda iterativa (repetativa) utilizata mai ales pentru

  rezolvarea ecuatiilor de gradul trei sau grade mai mari;- vitezelor initiate: metoda cinetica bazata pe masuratorile care se fac imediat (chiar

  din momentul) ce se declanseaza o reactie;- diferentiaia: metoda cinetica utilizata pentru cvaluarea concentratiilor reacti-

  vilor, plecand de la masurarea vitezelor lor cle reacjie cu un reactiv analitic;- celor mai mici pStrate: metoda statistics de aproximare care permite sa se

  stabileasca acea curba de etalonare liniara care micsoreaza la maximum abaterile(erorile) aleatoare ale diverselor puncte;

  - la potential controlat: include metodele in care potentialul electrodului de lucrueste mentinut la o valoare constanla (metode potentiostatice);

  - latimp fix: sunt metode cinetice bazate pe inaintarea unei reactii dupa un intervalde timp fixat in prealabil;

  - catalica: metoda care se bazeaza de regula pe o reactie de pseudo-ordinal 1 in careintervin adesea biocatalizatorii (enzimele);

  - cinetica: metoda analitica in care se urmareste un sistem cliimic in cursul evolutieisale; de comparat cu metodele de echilibru in care masuratorile se fac pe sistemein care (sau pentru care) nu se poate distinge nici o evokuie;

  - cuplate: metode analitice instrumentale in care se asociaza eel putin doua metode,de obicei una de separare si una de detecfie-dozare, care formeaza impreuna untandem analitic mai puternic, mai selectiv, mai sensibil, mai eficient;

  - de analiza prin reactii de precipitare: sunt metode gravimetrice si titrimetrice(inclusiv electroanaiitice) bazate pe reactii cu formare de precipitate; in unelemetode se urmareste disparitia unui precipitat prin dizolvare (astfel de metodesunt foarte rare);

  - prin volatilizare: metodii gravimetrica bazata pe pierderea de masa produsa cleincalzirea si calcinarea unui precipitat; in astfel de analize se determina masarezicluului ramas sau masa substantei volatilizate;

  - de integrare: metoda cinetica bazata pe integrarea legii vitezei de reactie;- dinamica: (sinonima cu o metoda cinetica) utilizeaza modif icarile care se produc

  in sisteme chimice in afara echilibrului; ea este opusa metodelor statice:- eleetroanalitica: metoda in care se mascara' direct o marime electrica; de

  exemplu: tensiunea, curentul. rezistenta sau conductivitatea;- electrocfaimicS caz particular in care se mascara semnalul analitic determinat de

  proprietatile electrocliimice ale analitilor (oxidare, redu- cere, conductivitateetc.);

  - optica de analiza: metoda spectroscopica in care se utilizeaza radiatii UV, VIS si

  1R;

  Metode :- spectrochimice: metode bazate pe masurarea absorbtiei-transmisiei, emisiei sau

  fluorescentei, care sunt proportionale cu concentratia anal i tului in proba/esan-tionul analizat; aceste metode se mai numesc si metode spectrometrice;

  - potentiostatice: sunt sinonime cu "metodele la potential controlat", in care se faceun control automat al potentialului, utilizandu-se amplificatori operationali;

  - prin redizolvare: sunt metode electrochimice in care in prima faza. de acumulare,sedepunepe unelectrodde lucru un produsdeelectroliza al ana l i tu lu i , dupa carese redizolva produsul de electroliza sub controlul unei metode voltampero-metrice potrivite, de exemplu oxidarea anodica;

  - statice: sunt metode bazate pe observarea sistemelor chimice la echilibru (vezimetode cinetice):

  - volumetrice: metode de analiza in care se masoara volumul de titrant etalon (saude solutie titrata cu ajutorul unui etalon) necesar transformarii anal i tului inproclus final de reactie (acido-bazica in mediu apos sau neapos, redox. deprecipitare, complexare etc.); volumul cle titrant este stocchiometric proportionalcu cantitateadeanalit luatin lucru; in functiede modul de stabilirea momentuluifinal al reactiei, exista volumetrie chimica (utiiizand un indicator chimic) sivolumetric instrumentala (conductometrica sau voltamperometrica); exista si ovolumetrie in care se masoara volumul de gaz care se degaja dintr-o reactie.

  Metru: unitatea de lungime (SI) de 1.650.763,73 ori mai mare decat lungimea de unda aradiatiei portocalii emisa de Kr (kripton, izotopul 86): sau distanta parcursa de luminain vid in 1/299.792.458 secunde.Wlicroelectrod: electrod de dimensiuni mici, cu o arie de cca. 1 mm", utilizat in voltam-perometrie (potentiometrie, amperometrie si in metode potentiostatice).Migrate: deplasarea unor ioni ce traverseaza solutia lor sub actiunea unu i camp electric.

  Mineralizare:- pe cale umeda": in care se utilizeaza solutii de reactivi puternic oxidanti (HNOn,

  HCIO4, H7SO4, (MH4)2S2O8 etc.) pentru distrugerea substantelor/matricelororganice dintr-o proba;

  - pe cale uscata": in care substantele/matricele organice Sunt distruse prin incalzireaprobci la 500-600C in aer sau, mai rar, in oxigen;

  Moara cu bile: aparat capabil sa zdrobeasca bucati mari de probe (de regula naturale),cum sunt rocile, cimenturile etc.

  Modulare - procedeu de trimitere a semnalului analitic (prin intermitenta) a! unu ispectrometru la un fotomultiplicator, la o frecventa fixa diferita de aceea a zgomotuluide fond. Semnalul analitic "singur" si deci uti l poate fi separat electronic de semnalulinuti l care se elimina.

 • 746 Mojar de diamlant - Nivelarea tariei acizilor $i a bazelor

  Mojar de diamant - dispozitiv pentru zdrobirea unor cantitati mici de substante casante,dure (diamantul are duritatea egala cu 10 pe scara Mohs).Mol este unitatea fundamentals, SI, de exprimare a unei cantitati de subslanta in grame,numeric egala cu masa sa moleculara, M; masa in grame a unui mol de particule dintr-ospecie data (atomi, molecule, pcrechi de ioni, electron!), adica masa unui nurnar departicule egal cu numarul lui Avogadro, N = 6,023-10~J; 1 mil imol = 1 mM = 10" mol.Molaritate, C: mod de exprimare a concentratiei unui analit prin cantitatea de analitcunoscuta intr-un volum dat de solufie, in mol/L sau mmol/mL.Moiaritate analitica, Cx: reprezinta numarul de moli de substanta X dizolvata intr-unvolum de solvent suficient pentru a obtine 1000 inL de solutie; aceasta concentrate estenumeric egala cu numarul de milimoli de substanta dizolvata intr-un mL de solutie.Molaritate de echilibru (de specie): concentratia unei specii chimice la un echilibru dat,exprimata in moli/L, reprezentata prin paranteze patrate; ex.: [HC].Molaritate masica: simbolizata prin Mm, reprezinta concentratia unui titrant exprimatain moli sau mmoli/g solute (vezi si titrarea gravimetrica).Wlonocromator: dispozitiv (instrument) de dispersare a unei radiatii policromatice si deselectie a unei benzi sau a unei raze de lumina. cu o lungime de unda datS, necesaraanalizei;

  - primar: monocromator capabil sa disperseze radiatia unei surse a unui spectro-fluorimetru;

  - secundar: monocromator care este capabil sa disperseze radiatia produsa de oproba f luorescenta intr-un spectrof luorimetru.

  MOSFET este o specie de electrod selectiv, in fapt un semiconductor, acoperit cu undepozit potrivit, capabil sa "recunoasca" in solutie o anumita specie chimica (MOSFET= Metal Oxide Field Effect Transistor = tranzistor oxid metalic cu efect de camp).

  B H

  Nebulizare: procesul de dispersie (pulverizare) a unui lichid sub forma unor picaturifoarte fine, deci sub forma de ceafa.Nicrom: aliaj de nichel-crom care, adus la incandescenta, devine sursa de radiatie inf rarosie.NIST: sigla National Institute of Standards and Technology, Agentie a DepartamentuluiComertului al SUA; vechea sa denumire a fost: National Bureau of Standards; este unadintre sursele importante de etaloane primare si de materiale dc referin^a, riguros anali-zate, cu puritate garantata.Nivelarea tariei acizilor si a bazelor - actiunea unor solvent! organici de egalizare atariei acizilor s,i bazelor dizolvate in acesti solvent) (se mai numeste si discriminare asolventilor).

  Normalltate - Ordin de interferenta 747

  Normalitate notata cu CN (sau N), este un mod de exprimare a concentratiei in echiva-lenfi-gram/L solutie, egala cu numarul de echivalenti-gram (Eq) de substanta activadizolvata Tntr-un litru de solutie, sau in miliechivalent/mL.Nucleatie: procesul de constituire a unor agregate.foarte mici de compus solid in cursulunei precipitari, prin asocierea unui numar foarte mic de atomi, ioni, molecule.Nurnar de unda a unei radiatii electromagnetice: se noteaza cu Vj si este inversa lungimiide unda; numarul de unda se exprima de obicei in cm" (se utilizeaza mai ales in spectros-copia IR).Numar de platouri teoretice: se noteaza cu N si este un parametru caracteristic al uneicoloane cromatografice; serveste la calcularea si evaluarea eficacitatii de separare peastfel de coloane.

  OOblicitate: tendinta unui analist (experimentator) de a falsifica citirile, pentru a leapropia de rezultatul scontat; de asemenea, se intelege prin oblicitate efectul unei erorisistematice asupra unei serii de masuratori.Oboseala: micsorarea progresiva a raspunsului unei celule fotoelectrice expusa la oradiatie.Ocluzie: procesul de antrenare fizica a unei impuritati, in cavitatile formate intr-uncristal, in timpul cresterii sale.Oglinda cu sectoare: disc imparfit in sferturi care reflecta si stint transparente alterna-tiv, astfel ca, rotindu-se, oglinda dirijeaza radiatia iesita din monocromatorul unuispectrofotometru cu dublu fascicul, alternativ, catre proba si catre martor (blanc).Opritor de brat a! balantei: mecanism de ridicare acuti tului principal al balanjei atuncicand aceasta este in repaus si nu este utilizata, sau cand trebuie sa se modifice sarcina(greutatea de pe platan).Opritor de platouri: dispozitiv care evita deteriorarea cutitelor platourilor unei balanteanalitice cand se modifica sarina (greutatea) si balanfa nu este utilizata, fiind in repaus.Optimizarea rezolutiei amestecurilor complexe este un compromis pragmatic intredurata de elutie si rezolutie, care se imbunatateste cu ajutoru! unui gradient de compozitiesau cu programarea solventului in LC, sau a temperaturii in GC.

  Ordin de difractie este un inultiplu intreg al unei lungimi de unda pentru care se produceo interferenta constructiva.

  Ordin de interferenta este un numar intreg care, combinat cu grosimea si cu indicele derefractie al materialului dielectric, determina lungimea de unda transmisa de un filtruinterferential.

 • 748 O