1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding. 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding. 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes

 • Dia 1
 • 1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding
 • Dia 2
 • 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes
 • Dia 3
 • C. Bosmans - PHH 3 Mindmapping Wat ? Je gedachten in kaart brengen Waarom? Werking van hersenen: niet lineair zoals in teksten (van links naar rechts) maar visueel Beter begrijpen en onthouden door associren, structureren, schematiseren,
 • Dia 4
 • C. Bosmans - PHH 4 Mindmapping Hoe? op papier / bord met computer Plaats het onderwerp in het midden De belangrijkste begrippen er omheen Verfijn de gedachtengang http://www.mindmapper.be/ http://www.mindjet.de/http://www.mindjet.de/ demo http://www.mindgenius.com/ http://www.graphic.org/http://www.graphic.org/ (gratis!) demo http://www.visual-mind.com/ http://www.leerhof.be/main_nederlands/links.htm (freeware eMindMaps)
 • Dia 5
 • C. Bosmans - PHH 5 Mindmapping Voordelen? (Voor)kennis in kaart brengen visueel denken Meer inzicht in problemen analyse Sneller tot oplossing komen Overzicht maken van veel informatie Techniek om notities te nemen Tijdbesparing Creativiteit Eindtermen leren leren, sociale vaardigheiden,
 • Dia 6
 • C. Bosmans - PHH 6 Mindmapping Tien geboden: 1.Werk horizontaal volgens wijzers van de klok 2.Maak takken-netwerk 3.Gebruik lijnen 4.Kernwoorden / symbolen 5.Wees duidelijk 6.Horizontaal leesbaar 7.Kleuren 8.Kriskras 9.Rangschik voor de duidelijkheid 10.Wees creatief
 • Dia 7
 • C. Bosmans - PHH 7Mindmapping
 • Dia 8
 • 8Mindmapping
 • Dia 9
 • 9 Mindmapping nog een voorbeeld
 • Dia 10
 • C. Bosmans - PHH 10 WebQuests Didactisch model en handleiding voor het ontwerpen van een digitale les op het internet Overzicht en didactiek van het model Het maken van een digitale les Het 'publiceren van een les op internet Tips en trucs
 • Dia 11
 • C. Bosmans - PHH 11 WebQuests Wat? Waarom? Hoe?
 • Dia 12
 • C. Bosmans - PHH 12 Wat is een WebQuest ? Een WebQuest is een gestructureerde leeractiviteit waarbij leerlingen gebruik moeten maken van informatie die ze op het internet kunnen vinden. Short term WebQuest De duur: 1 tot 3 lesuren Long term WebQuest De duur: 1 tot 4 weken
 • Dia 13
 • C. Bosmans - PHH 13Opbouw Een webquest is opgebouwd uit verschillende bouwstenen Introductie Taak Uitwerking (proces) Bronnen Evaluatie Conclusie Leraarspagina Leraarspagina
 • Dia 14
 • C. Bosmans - PHH 14 Introductie Waar gaat het over? Doel en achtergrond van de opdracht wordt uitgelegd. De opdracht moet voor de leerlingen in een context worden geplaatst en een duidelijke plaats in het leerplan hebben. Leerlingen motiveren!
 • Dia 15
 • C. Bosmans - PHH 15 Taak Wat moeten we doen? De taak moet haalbaar, uitdagend en motiverend zijn verband houden met leerplan/eindtermen aantrekkelijk en vakoverschrijdend zijn Je kunt dit op verschillende manieren bereiken: Leerlingen acteren een rol Artikel voor krant schrijven Folder of programmaboekje maken
 • Dia 16
 • C. Bosmans - PHH 16 Taak.. Geef duidelijk aan wat het eindresultaat moet zijn! Vragen die beantwoord moeten worden. Beschrijf de rollen die de deelnemers hebben. Een samenvatting die gemaakt moet worden. Een probleem dat opgelost moet worden. Een mening die onderbouwd en verdedigd moet worden. Verwerk de verzamelde informatie op een creatieve manier.
 • Dia 17
 • C. Bosmans - PHH 17 Uitwerking De uitwerking beschrijft het stappenplan dat de leerlingen moeten doorlopen om de taak op te lossen De verschillende stappen moeten duidelijk afgelijnd zijn, zodat leerlingen zelfstandig kunnen blijven werken Organisatie van groepswerk Planning, timing, checklist,
 • Dia 18
 • C. Bosmans - PHH 18 Bronnen Informatiebronnen internetsites boeken, kranten en tijdschriften encyclopedien (Encarta, ) visuele bronnen zijn vaak zeer geschikt (atlas, foto's,...) Powerpoint presentaties Cd-roms ...
 • Dia 19
 • C. Bosmans - PHH 19 Evaluatie Waar moet het eindproduct aan voldoen? Evalueren van een uitwerking (proces) is niet zo gemakkelijk als een taak verbeteren. Daarom wordt gebruik gemaakt van rubrieken die beoordeeld worden. (vorm, inhoud, omvang, kwaliteit, ) Beoordeel de groep, individueel of beide.
 • Dia 20
 • C. Bosmans - PHH 20 Evaluatie.. Een schriftelijk werkstuk hoe evalueren? Spreekvaardigheid Presenteren Andere competenties welke beoordelingscriteria?
 • Dia 21
 • C. Bosmans - PHH 21 Conclusie In een terugblik wordt nog eens samengevat wat de leerling heeft geleerd. Ze kunnen ook aangespoord worden om hun kennis uit te breiden.
 • Dia 22
 • C. Bosmans - PHH 22 Voor de leraar Wat is het doel van de WebQuest? Voor wie is het bedoeld? Hoe organiseer je het? Leerdoelen: kennis n vaardigheid Hoe evalueer/beoordeel je het eindproduct? het leerproces?
 • Dia 23
 • C. Bosmans - PHH 23 Waarom ? Leerling Zelfstandig werken, autonoom leren Groepswerk Informatie verwerven en verwerken Probleemoplossend leren Aanleren van zoekstrategien informatie vinden en verwerken Vakoverschrijdende aanpak Ict-vaardigheden Taal: lezen, schrijven, spreken, luisteren
 • Dia 24
 • C. Bosmans - PHH 24 Waarom ? Leraar Begeleider / coach motiveert, helpt, stuurt bij, Andere didactische werkvorm Andere didactische evaluatiemethode
 • Dia 25
 • C. Bosmans - PHH 25 Enkele tips Raak vertrouwd met de beschikbare bronnen op het internet! Zet alles op een rijtje Selecteer: er is t veel informatie Herdenk je leerdoelen
 • Dia 26
 • C. Bosmans - PHH 26 Didactische onderbouw De leerpiramide Marzano: Vijf dimensies van leren De grote 6 informatievaardigheden (Big6)
 • Dia 27
 • C. Bosmans - PHH 27 Leerpiramide (Bales) Uitleg lkr., doceren ___________ 5% Lezen ________________ 10% Audiovisueel materiaal __________ 20% Demonstratie _____________ 30% Discussiegroep ____________ 50% Praktijkoefening ___________ 75% Doen, uitleg geven aan elkaar ______ 80% Gemiddelde retentie
 • Dia 28
 • C. Bosmans - PHH 28 Wat ik hoor, vergeet ik Wat ik zie, onthoud ik Wat ik doe, begrijp ik
 • Dia 29
 • C. Bosmans - PHH 29 Vakoverschrijdende eindtermen Leren leren Leren is een actief, constructief en sociaal proces Zelfstandig leren werken Kritisch verwerven van informatie Verwerken van informatie Probleem-oplossend leren Werk- en tijdsplanning maken Het leerproces evalueren
 • Dia 30
 • C. Bosmans - PHH 30 Vakoverschrijdende eindtermen Sociale vaardigheden Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen Afspraken maken, taken verdelen Probleemoplossend samenwerken Mogelijkheden van ICT-toepassingen Tekstverwerker, surfen, gericht zoeken, mailen, Presentaties maken Internetbronnen evalueren
 • Dia 31
 • C. Bosmans - PHH 31 Voorbeelden Start Internet Explorer Ga naar: http://www.christbosmans.behttp://www.christbosmans.be http://www.talenquest.nlhttp://www.talenquest.nl http://www.webkwestie.nl/http://www.webkwestie.nl/ http://webquest.kennisnet.nl/http://webquest.kennisnet.nl/ voorbeelden van webquestsvoorbeelden van webquests
 • Dia 32
 • C. Bosmans - PHH 32 The WebQuest Page http://webquest.sdsu.edu/ http://webquest.sdsu.edu/
 • Dia 33
 • C. Bosmans - PHH 33 Het maken van de les Bij het werkelijk schrijven van de lesvoorbereiding volg je het basisstappenplan van WebQuest. Op het web vind je verschillende formaten en sjablonen (templates) die je kunt gebruiken: WQ_SJABLOON_NL.HTMWQ_SJABLOON_NL.HTM http://www.handelsschoolhasselt.behttp://www.handelsschoolhasselt.be http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.htmlhttp://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html http://www.talenquest.nlhttp://www.talenquest.nl Webquest generator (online)Webquest generator Webquest generator (online)Webquest generator
 • Dia 34
 • C. Bosmans - PHH 34 Het publiceren van de les De school heeft voldoende webruimte om je webquest te publiceren. Bij je eigen provider heb je ook webruimte. Maak je webpaginas met MS-Word Frontpage,... Webquest generator Publiceer je werk.
 • Dia 35
 • C. Bosmans - PHH 35 Webquest Generator Download: http://web.bsu.edu/tlat/webq.asp
 • Dia 36
 • C. Bosmans - PHH 36 En nu aan de slag 1. Webquest op n pagina Titel 1.Introductie 2.Taak 3.Uitwerking 4.Bronnen 5.Evaluatie 6.Conclusie
 • Dia 37
 • C. Bosmans - PHH 37 En nu aan de slag 2. Webquest op zes paginas TITEL TITEL Introductie Introductie TaakUitwerkingBronnenEvaluatieConclusie
 • Dia 38
 • C. Bosmans - PHH 38 En nu aan de slag 3. Webquest met frames Titel Introductiepagina taak-uitwerking-bronnen-evaluatie-conclusie
 • Dia 39
 • C. Bosmans - PHH 39 Kwaliteit van Internetinformatie Inhoud Betrouwbaarheid Accuraatheid Volledigheid Vorm Navigatie Gebruik Updates, links,
 • Dia 40
 • C. Bosmans - PHH 40 Ingredients of a webquest Student-centered Constructivism Active learning Project-based learning Guided discovery Cognitive-based Critical thinking Information transformation Problem solving Cooperative-based learning Broad areas of Learning Intrinsic motivation Authentic materials Authentic assessment Strategic learning Multiple intelligences Technology integration Cro