1. Miłość Boga

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia. 1. Miłość Boga. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (Oz 11,4). - PowerPoint PPT Presentation

Text of 1. Miłość Boga

 • 1. Mio BogaBg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniay plan zbawienia

 • Pocignem ich ludzkimi wizami, a byy to wizy mioci. Byem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowl - schyliem si ku niemu i nakarmiem go.(Oz 11,4)

 • My miujemy Boga, poniewa Bg sam pierwszy nas umiowa.(1J 4,19)

 • Bo gry mog ustpi i pagrki si zachwia, ale mio moja nie odstpi od ciebie(Iz 54,10)i nie zachwieje si moje przymierze pokoju, mwi Pan, ktry ma lito nad tob.

 • Ukochaem ci odwieczn mioci, dlatego te zachowaem dla ciebie askawo.(Jr 31,3)

 • Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio - te trzy: z nich za najwiksza jest mio.

  (1Kor 13,13)

 • Bg kocha Ciebie wanie dzi!

 • 2. GRZECH

  Grzech oddziela ci od mioci Boej

 • Kady, kto grzeszy, dopuszcza si bezprawia, poniewa grzech jest bezprawiem. (1J 3,4)

 • Albowiem zapat za grzech jest mier, a aska przez Boga dana to ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.(Rz 6,23)

 • Jeli mwimy, e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.(1J 1,8)

 • Czy nie wiecie, e jeli oddajecie samych siebie jako niewolnikw pod posuszestwo, jestecie niewolnikami tego, komu dajecie posuch: bd niewolnikami grzechu, co wiedzie do mierci, bd posuszestwa, co wiedzie do sprawiedliwoci?(Rz 6,16

 • Tylko przeciw Tobie zgrzeszyem i uczyniem, co ze jest przed Tob, tak e si okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osdzie.(Ps 51,6)

 • Gdzie jednak wzmg si grzech, tam jeszcze obficiej rozlaa si aska,(Rz 5,20)

 • 3. Mj ZbawicielTylko Jezus jest jedynym rozwizaniem problemu grzechu

 • Czy nie jest to ciela, syn Maryi?

  I powtpiewali o Nim.

  (Mk 6, 3)

 • Wszed znw do pretorium i zapyta Jezusa:

  Skd Ty jeste? (J 19,9)

 • I zaczynajc od Mojesza poprzez wszystkich prorokw wykada im, co we wszystkich Pismach odnosio si do Niego. (k 24, 27)

 • Kime On jest, e nawet wichryi jezioro s Mu posuszne?

  (Mt 8,27)

 • (Mt 14,28-29)A On rzek: Przyjd! Panie, jeli to Ty jeste, ka mi przyj do siebie po wodzie!

 • Kim jeste Panie?

 • Kim jeste Panie?

 • Kim jeste Panie Dla MNIE ???

 • On bowiem jest ofiar przebagaln za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz rwnie za grzechy caego wiata.(1 J 2,2)

 • On sam, w swoim ciele ponis nasze grzechy na drzewo, abymy przestali by uczestnikami grzechw, a yli dla sprawiedliwoci - Krwi Jego zostalicie uzdrowieni.(1P 2,24)

 • Wiecie bowiem, e z waszego, odziedziczonego po przodkach, zego postpowania zostalicie wykupieni nie czym przemijajcym, srebrem lub zotem, ale drogocenn krwi Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.(1P 1,18-19)

 • Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. (J 15,15)

 • Nastpnie wzi chleb, odmwiwszy dzikczynienie poama go i poda mwic: To jest Ciao moje, ktre za was bdzie wydane: to czycie na moj pamitk!

  (k 19,19)

 • A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata.

  (Mt 28,20)

 • I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni.(Dz 4,12)

 • Tak bowiem Bg umiowa wiat, e Syna Swego Jednorodzonego da, aby kady kto w niego wierzy, nie zgin ale mia ycie wieczne.

  (J 3,16)

 • Jeeli wic ustami twoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i w sercu uwierzysz, e Bg go wskrzesi z martwych osigniesz zbawienie.

  (Rz 10,9)

 • Ja jestem drog i prawd, i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

  (J 14,6)