of 1 /1
nII]. Kabu, 6 Jun 1018 MS.77 [FOTO HIASAN) ~SASTERA BUDAYAI· sastera kanak-kanak permudah Barat fahami jiwa Melayu e Medium bantu kenali masyarakat tempatan, budaya, ca ra berfi ki r Oleh Hafizah Iszahanid [email protected] "Kuala Lumpur Melaluinya, Barat mampu -mengenali . masyarakat Melayu dari pelbagai aspek termasu k budaya, adat resarn, cara berfikir dan hati budi" S asterakanak-kanak bukan sahaja berperanan sebagai medium mendidik golongan itu dalam- meningkatkan proses mental seperti berfikir dan me- ngingat (kognisi), bahkan turut digunakan penjajah Barat untuk memahami serta mengenali orang Melayu. Pensyarah Jabatan Bahasa Me- Iayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Ma- dya Dr Nik Rafidah Nik Muha- mad Affendi,. berkata pada za- man penjajahan, Barat sangat mengambil berat karya sastera Melayu. - "Melaluinya, Barat mampu me- ngenali masyarakat Melayu dari pelbagai aspek termasuk budaya, adat resam, cara berfikir dan hati budi," katanya pada Seminar Sas- tera Kanak-Kanak dan Remaja di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di sini. ' . Tegas Nik Rafidah, berdasarkan catatan Teuku Iskandar dalam Ca- talogue O/Malay, Minangkabau and South Sumatran Manuscripts in the Netherlands, ada banyak cerita ka- nak-kanak Nusantara yang tersim- pan di Perpustakaan Universiti Le- iden, Belanda, . Dr Nik Ra(idah Nik Muhamad Attendi, Pensyarah Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK), Universiti Putra Malaysia (UPM) "Antaranya tujuh cerita yang di- tulis dalam buku latihan 21 X'161fl sentimeter (sm) dan 24 baris setiap halaman, iaitu cerita yang dikum- pulkan Soetan Zain tetapi tidak tercatat bilakah tarikh cerita itu dikumpulkan. Kajian 9 bulan "Cerita yang ada dalam koleksi itu ialah Cerita Si Pengail, Cerita Raja Bawang, Cerita Si Paidas, Cerita Si Miskin, Cerita Seorang Fakih, Cerita Sikendak Allah dan Cerita Seorang Manjo;' katanya, dalam .pemben- tangan Koleksi_Langka Bahan Ba- caan Kanak-kanak Berbahasa Me- layu di Universiti Leiden, Nether- lands yang diusahakan bersama Pensyarah Akademi Pengajian Me- layu (APM), -Universiti Malaya (UM), Prof Madya Dr Awang Az- man Awang Pawi. Nik Rafidah yang menjalankan kajian itu selama sembilan bulan pada 2012 menyifatkan, kewuju- dan koleksi cerita khusus untuk kanak-kanak membuktikan ma- syarakat Melayu tradisi menyedari keperluan cerita khusus untuk ka- nak-kanak, "Hal ini dibuktikan dengan him- punan cerita kanak-kanak yang dibuat secara sistematik. Ia di- susun dalam buku yang diserta-- kan sekali dengan nota khas sama ada dalam tulisanjawi atau rumi," katanya. Dalam semua manuskrip yang sempat dikaji, antara yang me- narik ialah tiga cerita kanak-kanak bertarikh 26 Mei 1862. Cerita tanpa tajuk itu hanya dikenali sebagai Cerita 1, Cerita 2 dan Cerita 3. Cerita 1 mengisahkan seorang -tua yang miskin dengan dua anak- nya Kasim dan Sabar serta Cerita 2 pula mengenai dua sahabat buta dan tuli, manakala Cerita 3 me- -ngisahkan tukang emas dengan nakhoda, "Setiap satu cerita membawa mesej tersendiri yang membantu kanak-kanak dari segi peningkatan kognisi. . "Cerita 1 dan Cerita 3 mengajar kanak-kanak, perbuatan baik di- balas baik sementara Cerita i men- didik kanak-kanak yang bersikap terburu-buru mengambil tinda- kan," katanya Tegas Nik Rafidah, himpunan yang menjadi sebahagianKoleksi Melayu Lama di Universiti Leiden itu dikumpulkan oleh penjajah Belanda antaranya Klinkert, JAW Van Ophuysen dan Snouck Hurg- ronje. - Dialek DiaIek Melaka: Menyerakkan baraapi Bahasa Melayu: 1. Lapisankeras dan kering yang melekat pada sesuatu 2. Nasi keras yang melekat di ba- hagian dasar periuk. Contoh ayat: Badul: Letih juga yaberkhemah ni.-Dah la banyak nyamuk. Kalau duduk rumahkan bagus, boleh makan depan televisyen sambil tengok drama Nur tu. Jaafar: Engkau ni Badul daripada zaman sekolah asyik dengan dra- ma. lni dah nak masuk 3O-anpun asyik lagi engkau melayan drama- kan. Sesekali masuklah hutan ma- carp aku ni elok apa, bam boleh belajar ikhtiar hidup. B~dul: Eh drama pun ada ajarlah .bab ikhtiar hidup ni. Engkau in- gat aku ada masa ke nak layan . drama sebarang-sebarang. Jaafar:Ada sajajawapan engkau. Benda elok yang aku cakap tu apa salahnya engkau dengar. Manalah tabu engkau tersesat masuk hu- tan nanti boleh juga engkau tabu apa nak buat. Selain tawakal tu kita ni biar ada ilmu sikit. Insya- Allah selamat dalam hutan. Badul: Boleh tahan engkau mem- bebel ye, mengalahkan mak aku. Sudahlah bercakap tu Jaafar, ni apa lama sangat nak masak air ni. Aku dah kebuluran nak makan mi segera ni. ·Jaafar: Engkau ni tak menyabar betul. Tu kerakkan api tu. Besar sangat api tu bahaya. Badul: Engkau ni ikhtiar hidup pandaikan tapi ni aku nak be- ritahu engkau, air mana ada ber- kerak. Kalau tanak nasi tu lain- lah. . Jaafar: Kerak tu maksudnya aku minta engkau serakkan bara api tu. Nampak tak berapa besar api engkau pasang tu. Baduh 00 serakkan bara api ke? Tapi buat apa nak diserakkan bara api tu. Biarlah dia besar, ce- pat sikit masak air tu. Aku pun dah lapar sangat nak makan mi segera ni. .Jaafar: Ish engkau ni, buatnya kita terlelap. Jangan kata masak air, dengan hutan-hutan ni sekali masak nanti engkau tahu tak? Lao..yeke? Patutlah aku pelik, masakair manaada berkerak. Lain kali cakap biar terang. Lagi satu, kau ada terhidu bau kucing tc:ik?Macam dekat je bau dia?

1. aku. keras sastera kanak-kanak 2. fahami jiwa Melayupsasir.upm.edu.my/id/eprint/65288/1/sastera kanak-kanak permudah … · punan cerita kanak-kanak yang dibuat secara sistematik

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1. aku. keras sastera kanak-kanak 2. fahami jiwa Melayupsasir.upm.edu.my/id/eprint/65288/1/sastera...

 • nII]. Kabu, 6 Jun 1018 MS.77[FOTO HIASAN) ~SASTERA BUDAYAI·

  sastera kanak-kanakpermudah Baratfahami jiwa Melayue Mediumbantu kenalimasyarakattempatan,budaya,ca ra berfi ki rOleh Hafizah [email protected]

  "Kuala LumpurMelaluinya, Baratmampu -mengenali .masyarakat Melayudari pelbagaiaspek termasu kbudaya, adat resarn,cara berfikirdan hati budi"

  Sasterakanak-kanak bukansahaja berperanan sebagaimedium mendidik golonganitu dalam- meningkatkan prosesmental seperti berfikir dan me-ngingat (kognisi), bahkan turutdigunakan penjajah Barat untukmemahami serta mengenaliorang Melayu.Pensyarah Jabatan Bahasa Me-

  Iayu, Fakulti Bahasa Moden danKomunikasi (FBMK), UniversitiPutra Malaysia (UPM), Prof Ma-dya Dr Nik Rafidah Nik Muha-mad Affendi,. berkata pada za-man penjajahan, Barat sangatmengambil berat karya sasteraMelayu. -"Melaluinya, Barat mampu me-

  ngenali masyarakat Melayu daripelbagai aspek termasuk budaya,adat resam, cara berfikir dan hatibudi," katanya pada Seminar Sas-tera Kanak-Kanak dan Remaja diDewan Bahasa dan Pustaka (DBP)di sini. ' .Tegas Nik Rafidah, berdasarkan

  catatan Teuku Iskandar dalam Ca-talogue O/Malay, Minangkabau andSouth Sumatran Manuscripts in theNetherlands, ada banyak cerita ka-nak-kanak Nusantara yang tersim-pan di Perpustakaan Universiti Le-iden, Belanda, .

  Dr Nik Ra(idah NikMuhamad Attendi,Pensyarah Jabatan BahasaMelayu, Fakulti BahasaModen dan Komunikasi(FBMK), Universiti PutraMalaysia (UPM)

  "Antaranya tujuh cerita yang di-tulis dalam buku latihan 21 X'161flsentimeter (sm) dan 24 baris setiaphalaman, iaitu cerita yang dikum-pulkan Soetan Zain tetapi tidaktercatat bilakah tarikh cerita itudikumpulkan.

  Kajian 9 bulan"Cerita yang ada dalam koleksi ituialah Cerita Si Pengail, Cerita RajaBawang, Cerita Si Paidas, Cerita SiMiskin, Cerita Seorang Fakih, CeritaSikendak Allah dan Cerita SeorangManjo;' katanya, dalam .pemben-tangan Koleksi _Langka Bahan Ba-

  caan Kanak-kanak Berbahasa Me-layu di Universiti Leiden, Nether-lands yang diusahakan bersamaPensyarah Akademi Pengajian Me-layu (APM), -Universiti Malaya(UM), Prof Madya Dr Awang Az-man Awang Pawi.Nik Rafidah yang menjalankan

  kajian itu selama sembilan bulanpada 2012 menyifatkan, kewuju-dan koleksi cerita khusus untukkanak-kanak membuktikan ma-syarakat Melayu tradisi menyedarikeperluan cerita khusus untuk ka-nak-kanak,"Hal ini dibuktikan dengan him-

  punan cerita kanak-kanak yangdibuat secara sistematik. Ia di-susun dalam buku yang diserta--kan sekali dengan nota khas samaada dalam tulisanjawi atau rumi,"katanya.Dalam semua manuskrip yang

  sempat dikaji, antara yang me-narik ialah tiga cerita kanak-kanakbertarikh 26 Mei 1862. Cerita tanpatajuk itu hanya dikenali sebagaiCerita 1, Cerita 2 dan Cerita 3.

  Cerita 1 mengisahkan seorang-tua yang miskin dengan dua anak-nya Kasim dan Sabar serta Cerita 2pula mengenai dua sahabat butadan tuli, manakala Cerita 3 me--ngisahkan tukang emas dengannakhoda,"Setiap satu cerita membawa

  mesej tersendiri yang membantukanak-kanak dari segi peningkatankognisi. .

  "Cerita 1 dan Cerita 3 mengajarkanak-kanak, perbuatan baik di-balas baik sementara Cerita imen-didik kanak-kanak yang bersikapterburu-buru mengambil tinda-kan," katanyaTegas Nik Rafidah, himpunan

  yang menjadi sebahagianKoleksiMelayu Lama di Universiti Leidenitu dikumpulkan oleh penjajahBelanda antaranya Klinkert, JAWVan Ophuysen dan Snouck Hurg-ronje. -

  Dialek

  DiaIek Melaka: MenyerakkanbaraapiBahasa Melayu:1. Lapisankeras dan kering yangmelekat pada sesuatu2. Nasi keras yang melekat di ba-hagian dasar periuk.

  Contoh ayat:

  Badul: Letih juga yaberkhemahni. -Dah la banyak nyamuk. Kalaududuk rumahkan bagus, bolehmakan depan televisyen sambiltengok drama Nur tu.Jaafar: Engkau ni Badul daripadazaman sekolah asyik dengan dra-ma. lni dah nak masuk 3O-an punasyik lagi engkau melayan drama-kan. Sesekali masuklah hutan ma-carp aku ni elok apa, bam bolehbelajar ikhtiar hidup.B~dul: Eh drama pun ada ajarlah.bab ikhtiar hidup ni. Engkau in-gat aku ada masa ke nak layan .drama sebarang-sebarang.Jaafar:Ada sajajawapan engkau.Benda elok yang aku cakap tu apasalahnya engkau dengar. Manalahtabu engkau tersesat masuk hu-tan nanti boleh juga engkau tabu

  apa nak buat. Selain tawakal tukita ni biar ada ilmu sikit. Insya-Allah selamat dalam hutan.Badul: Boleh tahan engkau mem-bebel ye, mengalahkan mak aku.Sudahlah bercakap tu Jaafar, niapa lama sangat nak masak air ni.Aku dah kebuluran nak makanmi segera ni.·Jaafar: Engkau ni tak menyabarbetul. Tu kerakkan api tu. Besarsangat api tu bahaya.Badul: Engkau ni ikhtiar hiduppandaikan tapi ni aku nak be-ritahu engkau, air mana ada ber-kerak. Kalau tanak nasi tu lain-lah. .Jaafar: Kerak tu maksudnya akuminta engkau serakkan bara apitu. Nampak tak berapa besar apiengkau pasang tu.Baduh 00 serakkan bara api ke?Tapi buat apa nak diserakkanbara api tu. Biarlah dia besar, ce-pat sikit masak air tu. Aku pundah lapar sangat nak makan misegera ni..Jaafar: Ish engkau ni, buatnyakita terlelap. Jangan kata masakair, dengan hutan-hutan ni sekalimasak nanti engkau tahu tak?

  Lao.. yeke? Patutlah aku pelik,masakair manaada berkerak.Lain kali cakap biar terang. Lagisatu, kau ada terhidu bau kucingtc:ik?Macam dekat je bau dia?

  mailto:[email protected]