of 30 /30
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 2 /2018 TEMA UNIT TAJUK STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA CATATAN Penggal 1 MINGGU 1 2/1-5/1 Tema 1: Keluarga Saya Unit 1 : Keluarga Guan Hong 1.1 Mendengar dan memberikan respons 2.1 Asas membaca dan memahami 3.1 Asas menulis 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks Sistem Bahasa: -kata nama am Nilai Murni: kerajinan, kerjasama, berhemah tinggi, kasih sayang KBT : KB-mengecam, menghubungkaitk an, membandingkan dan membezakan STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut; (i) frasa 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) perkataan 3.1.1 Menulis secara mekanis; (i) perkataan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik; 5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks; (i) kata nama am 1

 · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

Embed Size (px)

Text of  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang...

Page 1:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK TAHUN 2 /2018TEMAUNIT

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN MEMBACA

STANDARD KANDUNGAN

MENULIS

STANDARD KANDUNGAN SENI

BAHASA

STANDARD KANDUNGAN ASPEK

TATABAHASACATATAN

Penggal 1

MINGGU 12/1-5/1

Tema 1: Keluarga Saya

Unit 1 : Keluarga Guan Hong

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.1 Asas menulis 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

Sistem Bahasa:-kata nama am

Nilai Murni:kerajinan, kerjasama, berhemah tinggi, kasih sayang

KBT :KB-mengecam, menghubungkaitkan, membandingkan dan membezakanSTANDARD

PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut;

(i) frasa

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(i) perkataan

3.1.1 Menulis secara mekanis;

(i) perkataan

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik;

(i) melodi lagu kanak-kanak

5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;

(i) kata nama am

1

Page 2:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

MINGGU 28/1-12/1

MINGGU 315/1-19/1

Tema 1: Keluarga Saya

Unit 2 : Kami Gembira

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:-kata nama khas

Nilai Murni:kerjasama, Kesyukuran, menghargai

KBT :KB-mengecam, menghubungkaitkan

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.1 Asas menulis 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut;

(i) frasa

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(ii) ayat

3.1.1 Menulis secara mekanis;

(ii) ayat

4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah;

(i) simpulan bahasa dan bandingan semacam

5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;

(ii) kata nama khas

MINGGU 422/1-26/1

MINGGU 529/1-2/2

31/1HARI

THAIPUSAM

Tema 1 : Keluarga Saya

Unit 3 : Saudara-mara Saya

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA

Sistem Bahasa:-kata ganti nama-penjodoh bilangan

Nilai Murni:hormat-menghormati, kasih sayang, kerajinan

KBT :KB-mengecam, menjanakan idea, menghubungkaitkan

TEMA PKJR:UNIT 1

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata

2

Page 3:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

bahasa dalam bahan sastera

mengikut konteksPELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 1 –MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut;

(i) frasa

2.1.2 Membaca dan memahami;

(i) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis;

(i) perkataan

4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah;

(i) simpulan bahasa dan bandingan semacam

5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;

(iii) kata ganti nama (iv) penjodoh bilangan

MINGGU 65/2-9/2

Tema 2: Rakan dan Jiran

Unit 4: Mari Berkawan

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA

Sistem Bahasa:- kata ganti nama

Nilai Murni:berhemah tinggi, prihatin, bekerjasama, menghargai

KBT :KB-mengecam, menjanakan idea, menghubungkaitkan

KP-Kinestetik

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 2 –MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YG BERBEZA

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

3

Page 4:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN

SENI BAHASA

ST.P ASPEK TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut;

(ii) ayat tunggal

2.1.2 Membaca dan memahami;

(ii) ayat

3.2.1 Membina dan menulis;

(ii) frasa

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik;

(ii) melodi lagu rakyat

5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;

(iii) kata ganti nama

MINGGU 712/2-16/2

16/2TAHUN

BARU CINA

MINGGU 819/2-23/2

MINGGU 926/2- 2/3

Tema 2: Rakan dan Jiran

Unit 5: Hormati Jiran

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA

Sistem Bahasa:- penjodoh bilangan- kata hubung

Nilai Murni:berhemah tinggi, semangat bermasyarakat, prihatin

KBT :KB-mengecam, menghubungkaitkan, menjanakan idea,

KP-Verbal-lingustik

TEMA PKJR:UNIT 1

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 3:

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.1 Asas menulis 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

4

Page 5:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

SEMUA ORANG PEJALAN KAKI

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut;

(iii) ayat majmuk dengan betul dan tepat

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(iii) perenggan

3.1.1 Menulis secara mekanis;

(iii) perenggan

4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah;

(i) simpulan bahasa dan bandingan semacam

5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks;

(iv) penjodoh bilangan

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(i) kata hubung

MINGGU 105/3-9/3

MINGGU 1112/3-16/3

Tema 2: Rakan dan Jiran

Unit 6: Bekerjasama

19/3-23/3CUTI

PERTENGAHAN

PENGGAL I

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata adjektif- kata sendi nama

Nilai Murni:kerjasama, semangat bermasyarakat, menjaga kebersihan

KBT :KB-menghubungkaitkan, mencirikan

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.1 Asas menulis 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

5

Page 6:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

(i) soalan

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(iv) petikan

3.1.1 Menulis secara mekanis;

(iv) petikan

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;

(i) pembayang dan maksud

5.1.3 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata adjektif mengikut konteks.

(i) sifat / kead

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(ii) kata sendi nama

MINGGU 1226/3-30/3

Tema 3: Kita Bersih Kita Sihat

Unit 7: Bersih dan Ceria

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata adjektif

Nilai Murni:kebersihan diri, prihatin, menjaga kebersihan, kerjasama

KBT :KB- mengecam, menghubungkaitkan, menjana idea

KP- interpersonal, verbal-linguistik

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 1 –PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

2.1.2 Membaca dan memahami;

(iii) perenggan

3.2.1 Membina dan menulis;

(iii) ayat

4.3.2 Mempersembahkan cerita;

5.1.3 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata adjektif mengikut

6

Page 7:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

(ii) suruhan(ii) cerita jenaka konteks.

(ii) warna

MINGGU 132/4-6/4

MINGGU 149/4-13/4

Tema 3: Kita Bersih Kita Sihat

Unit 8: Sekolah Bersih Murid Selesa

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata adjektif- kata tugas

Nilai Murni:bersopan santun, kerjasama menjaga kebersihan

KBT :KB- menghubungkaitkan, mengecam, menaakul

KP- interpersonal, verbal-linguistik

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

(iii) pesanan

2.1.2 Membaca dan memahami;

(iv) petikan

3.2.1 Membina dan menulis;

(iv) perenggan

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;

(ii) rima akhir dan jeda

5.1.3 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata adjektif mengikut konteks.

(iii) bentuk

7

Page 8:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks

(iii) kata arah

MINGGU 1516/4-20/4

MINGGU 1623/4-27/4

Tema 3: Kita Bersih Kita Sihat

Unit 9: Hargailah Kesihatan

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata adjektif- kata tanya

Nilai Murni:berhemah tinggi, menjaga kesihatan, berdisiplin

KBT :KB- menghubungkaitkan,menilai, mengecam

KP- muzik, verbal-linguistik

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;

5.1.3 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata adjektif mengikut

8

Page 9:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

(iv) permintaandan bahan bukan sastera;

(i) lagu kanak-kanak

(i) perkataan(iii) format penulisan

konteks.

(iv) waktu

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(iv) kata Tanya

RAYA DI KAWASAN KAMU

MINGGU 1730/4-4/5

1/5HARI

PEKERJA

MINGGU 187/5-11/5

Tema 4: Kita Cermat Kita Selamat

Unit 10: Pentingnya Keselamatan

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata kerja aktif transitif

Nilai Murni:menjaga selamatan, prihatin, patuh, berwaspada

KBT :KB- menganalisis, menilai, menjana idea, menghubungkaitkan, mengecam

KP- muzik, interpersonal

TEMA PKJR:UNIT 2

PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 4:

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.2.2 Membina dan 4.3.3 5.1.2 Memahami 9

Page 10:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(i) soalan bercapah

mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;

(ii) cerita

menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;

(i) bertumpu

Mempersembahkan lagu;

(i) kanak-kanak

dan mengenal pasti penggunaan kata kerja mengikut konteks;

(i) kata kerja aktif transitif

PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

MINGGU 1914/5-18/5

MINGGU 2021/5-25/5

Tema 4: Kita Cermat Kita Selamat

Unit 11: Keselamatan di Sekolah

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:-kata kerja pasif-kata sendi nama

Nilai Murni:Rosianal, berdisiplin, patuh, menjaga keselamatan, prihatin, kerjasama

KBT :KB-menghubungkaitkan, menilai, mengecam

KP- interpersonal, kinestik

TEMA PKJR:UNIT 3

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

TAJUK 1:

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

(ii) frasa

4.3.2 Mempersembahkan cerita;

(i) cerita haiwan

5.1.2 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata kerja mengikut konteks;

10

Page 11:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

(ii) pesanan(iii) pantun

(ii) kata kerja pasif

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(ii) kata sendi nama

KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN

MINGGU 2128/5-1/6

29/5HARI WESAK

2/6NUZUL QURAN

MINGGU 224/6-8/6

Tema 4: Kita Cermat Kita Selamat

Unit 12: Keselamatan di Jalan Raya

9/6-24/6CUTI

PERTENGAHAN TAHUN

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata sendi nama- kata berimbuhan awalan

Nilai Murni:patuh, berwaspada, menjaga keselamatan, bertanggungjawab, , berdisiplin

KBT :KB-menghubungkaitkan, menjana idea

KP- verbal-linguistik, kinestik

TEMA PKJR:UNIT 4

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti

(i) kosa kata

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara

4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan:

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

11

Page 12:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

15/6-15/6HARI RAYA

PUASA

(i) separa terkawal(i) pantun dua kerat

(ii) kata sendi nama

5.2.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata mengikut konteks;

(iii) kata berimbuhan awalan

TAJUK 4:

KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YG DILETAKKAN

Penggal 2

MINGGU 125/6-29/6

Tema 5: Bijak Sains Teknologi dan Inovasi

Unit 13: Bijak Sains

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- kata arah

Nilai Murni:Rasional, kerajinan

KBT :KB-mengecam, mereka cipta, menghubungkaitkan

KP- interpersonal

BCB-bacaan intensif

TEMA PKJR:UNIT 5MENGIMBAS LALU LINTASTAJUK 1:JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.2.2 Bertutur dan 2.2.1 Membaca, 3.2.4 Menulis 4.2.1 Melafazkan 5.1.4 Memahami

12

Page 13:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif

memahami dan mengenal pasti

(i) isi tersurat

sesuatu yang diimlakkan;

(iii) ayat

dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;

(i) pembayang dan maksud

dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(iii) kata arah

MINGGU 22/7-6/7

MINGGU 39/7-13/7

Tema 5: Bijak Sains Teknologi dan Inovasi

Unit 14: Hebat dan Berguna

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata tanya- kata perintah

Nilai Murni:rasional, kasih sayang, menjaga kebersihan, kesyukuran, menghargai, patuh

KBT :KB-mengecam, menaakul, menjana idea, menghubungkaitkan

KP- interpersonal

BCB-bacaan intensif

TEMA PKJR:UNIT 5

MENGIMBAS LALU

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, 2.3.1 Membaca, 3.3.1 Menghasilkan 4.3.1 Mencipta 5.1.4 Memahami 13

Page 14:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

mengecam, memahami dan menyebut;

(iii) ayat majmuk dengan betul dan tepat

mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;

(iv) petikan

penulisan naratif dan bukan naratif secara

(ii) berpandu

secara separa terkawal dan mempersembahkan:

(ii) pantun empat kerat

dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(iv) kata tanya(v) kata perintah

LINTAS

TAJUK 2:

MENGIMBAS LALU LINTAS

MINGGU 4 16/7-20/7

MINGGU 523/7-27/7

Tema 5: Bijak Sains Teknologi dan Inovasi

Unit 15: Bijak Mencipta

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata perintah

Nilai Murni :- rasional, kerajinan, kasih sayang, berhemah tinggi,

KBT :KB – mencipta, menghubungkaitkan, mengecam, mereka cipta

BCB – bacaan intensif

KP – muzik

TEMA PKJR:UNIT 5MENGIMBAS LALU LINTAS

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

14

Page 15:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK1.1.2 Mendengar,

memahami, dan memberikan respons terhadap;

(i) soalan

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(i) lagu kanak-kanak

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek

(i) ejaan

4.3.3 Mempersembahkan lagu

(ii) rakyat

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah

MINGGU 630/7-3/8

MINGGU 76/8-10/8

Tema 6: Budaya Bangsa

Unit 16: Sambut Perayaan

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata dasar

Nilai Murni :- patuh, kesyukuran, kasih sayang, kebebasan, kerjasama

KBT :KB –mengecam,menghubungkaitkan,

KP – verbal-linguistik, muzik

TEMA PKJR:UNIT 5MENGIMBAS LALU LINTASTAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

15

Page 16:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

DAN BERTUTUR TATABAHASA

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

(ii) suruhan

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(iii) pantun

3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara

4.3.3 Mempersembahkan lagu

(i) kanak-kanak

5.2.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata mengikut konteks;

(i) kata dasar

MINGGU 813/8-17/8

Tema 6: Budaya Bangsa

Unit 17: Hargailah Seni

CUTI PTGHAN

PENGGAL II

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata tunggal- kata perintah

Nilai Murni:-menjaga kesihatan, menghargai, keberanian

KBT :KB –mengecam, mencirikan, menjanakan idea, menghubungkaitkan

BCB – bacaan mekanis

KP – verbal-linguistik

TEMA PKJR:UNIT 6

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

1.1.1 Mendengar, 2.3.2 Membaca dan 3.3.1 Menghasilkan 4.3.2 5.2.1 Memahami 16

Page 17:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

22/8HARI RAYA

HAJI

mengecam, memahami dan menyebut;

(iii) ayat majmuk dengan betul dan tepat

mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(iv) petikan bukan sastera

penulisan naratif dan bukan naratif secara

(i) separa terkawal

mempersembahkan cerita;

(i) cerita haiwan

dan mengenal pasti penggunaan kata mengikut konteks;

(ii) kata tunggal

5.1.4 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata tugas mengikut konteks;

(v) kata perintah

MENJADI PENUMPANG YG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB

TAJUK 1:

TALI PINGGANG KELEDAR

MINGGU 9 27/8-31/8

31/8HARI KEBANGSAAN

MINGGU 103/9-7/9

Tema 6: Budaya Bangsa

Unit 18: Indahnya Budi Bahasa

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata berimbuhan awalan- kata majmuk

Nilai Murni:-berhemah tinggi, menjaga keselamatan, berbudi bahasa

KBT :KB – menghubungkaitkan, menjanakan idea, menganalisis, mengecam

KP – verbal-linguistik, muzik

TEMA PKJR:UNIT 6

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

17

Page 18:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;

(iv) permintaan

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(ii) cerita

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek

(ii) tanda baca

4.3.3Mempersembahkan lagu

(ii) rakyat

5.2.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata mengikut konteks

(iii) kata berimbuhan awalan

5.2.2 Memahami dan mengenal pasti peggunaan kata majmuk mengikut konteks

MENJADI PENUMPANG YG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWABTAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YG BERTANGGUNGJAWAB

MINGGU 1110/9-14/9

11/9Awal

Muharam

MINGGU 1217/9-21/9

16/9HARI MALAYSIA

Tema 7: Sayangi Malaysia

Unit 19: Cintailah

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- kata ganda

Nilai Murni:-patriotisme, kerajinan, cinta akan negara

KBT :KB –menjanakan idea, menaakul, menghubungkaitkan

KP – interpersonal, verbal-linguistik

BCB-bacaan intensif

TEMA PKJR:UNIT 7TAJUK 1:

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks

18

Page 19:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

Bahasa Kita PENGGUNA JALAN RAYA YG BERHEMAH

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(i) soalan bercapah

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti

(iii) isi tersirat

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;

(ii) bercapah

4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah

(i) simpulan bahasa dan bandingan semacam

5.2.3 Memahami dan mengenal pasti penggunaan kata ganda mengikut konteks

MINGGU 1324/9-28/9

MINGGU 141/10-5/10

Tema 7: Sayangi Malaysia

Unit 20: Malaysia Indah

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- pola ayat- ayat penyata

Nilai Murni:-cinta akan negara, kasih sayang, menghargai, menghargai alam sekitar

KBT :KB –menjanakan idea, menaakul, mengecam

KP –verbal-linguistik

BCB-bacaan intensif

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

19

Page 20:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

Ilmu – Pendidikan Alam Sekitar

TEMA PKJR:UNIT 7

MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YG BERHEMAH

TAJUK 2:

BERHEMAH DI JALAN RAYA

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(ii) pesanan

2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera;

(ii) cerita

3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun

(ii) rima akhir dan jeda

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan ayat mengikut konteks;

(i) pola ayat

(ii) ayat penyata

MINGGU 158/10-12/10

MINGGU 1615/10-19/10

Tema 7: Sayangi Malaysia

Unit 21: Negara Tercinta

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- ayat tanya dengan kata tanya- ayat perintah

Nilai Murni:-cinta akan negara, semangat bermasyarakat, patriotisme

KBT :KB –menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengecam

KP –verbal-linguistik

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

3.3 Menghasilkan penulisan

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

20

Page 21:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

BCB-bacaan intensif

TEMA PKJR:UNIT 8

MELINTAS DGN SELAMAT

TAJUK 1

MELINTAS DGN SELAMAT

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(iv) petikan bukan sastera

3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara(ii) berpandu

4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;

(iii) format penulisan

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan ayat mengikut konteks;

(iii) ayat tanya dengan kata tanya

(iv) ayat perintah

MINGGU 1722/10-26/10

MINGGU 1829/10-2/11

Tema 8: Wang dan Perbelanjaan

Unit 22: Urus Wang

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa :- ayat dasar

Nilai Murni:-berjimat cermat, rasional, kasih sayang

KBT :KB –menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengecam

KP –verbal-linguistik

TEMA PKJR:

1.1 Mendengar dan memberikan respons

2.1 Asas membaca dan memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

21

Page 22:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

UNIT 8

MELINTAS DGN SELAMAT

TAJUK 2:

LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;

(ii) pesanan

2.1.2 Membaca dan memahami

(iii) perenggan

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;

(i) bertumpu

4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan

(ii) pantun empat kerat

5.3.2 Memahami dan mengenal pasti penggunaan ayat mengikut konteks.

(i) ayat dasar

MINGGU 195/11-9/11

6/11DEEPAVALI

MINGGU 2012/11-16/11

Tema 8: Wang dan Perbelanjaan

Unit 23: Rajin

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK

TATABAHASA Sistem Bahasa:- ayat tunggal- ayat majmuk

Nilai Murni:- kerajinan, rasional, berjimat cermat

KBT :KB – menghubungkaitkan, menjanakan idea, mengecam

BCB – bacaan intensif

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK

TATABAHASA

1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti 3.2.2 Membina dan

menulis jawapan

4.3.2 Mempersembahkan cerita

5.3.2 Memahami dan mengenal pasti penggunaan ayat

22

Page 23:  · Web view2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (i) lagu kanak-kanak

Berusaha secara bertatasusila mengikut konteks

(ii) isi tersurat pemahaman dengan berdasarkan soalan;

(ii) bercapah

(ii) cerita jenakamengikut konteks.

(ii) ayat tunggal

(iii) ayat majmuk

KP –verbal-linguistik

MINGGU 2119/11-23/11

20/11Keputeraan

nabi Muhammad

SAW

Tema 8: Wang dan Perbelanjaan

Unit 24: Bijak Berbelanja

26/11-2/1/19

CUTI AKHIR TAHUN

ST.K MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.K MEMBACA ST.K MENULIS ST.K SENI BAHASA ST.K ASPEK TATABAHASA Sistem Bahasa:

- ayat tanya dengan kata Tanya- ayat perintah

Nilai Murni:-rasional, berhemah tinggi

KBT :KB –menjanakan idea, menghubungkaitkan, mengecam

BCB – bacaan intensif, mengedit

KP –verbal-linguistik, kinestik

1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

3.3 Menghasilkan penulisan

4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks

ST.P MENDENGAR DAN BERTUTUR

ST.P MEMBACA ST.P MENULIS ST.P SENI BAHASA ST.P ASPEK TATABAHASA

1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif

2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti

(iii) isi tersirat

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek

(iii) penggunaan kata

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta melakukan aksi mengikut lirik;

(i) melodi lagu kanak-kanak

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan ayat mengikut konteks;

(iii) ayat tanya dengan kata Tanya

(iv) ayat perintah

23