Click here to load reader

: NP 015-97 - Proiectarea cladirilor

  • View
    2.514

  • Download
    474

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NP 015-97 - Proiectarea cladirilor spitalicesti.doc

Text of : NP 015-97 - Proiectarea cladirilor

NORMATIV DE PROIECTARE A CLADIRILOR SPITALICESTI Indicativ NP 015-97Cuprins* I. GENERALITATI* II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR SPITALICESTI* III. CONDITII FUNCTIONALE SI DE TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR* IV. CRITERII FUNCIONAL - URBANISTICE PENTRU AMPLASAREA CLDIRILOR SPITALICETI* V. REZISTENTA SI STABILITATEI. GENERALITATII.1.OBIECTI.1.1. Prezentul normativ stabileste principii de conceptie pentru proiectarea cladirilor spitalicesti inclusiv a incintelor si terenurilor aferente (cap. II si IV), precum si valorile parametrilor ce definesc exigentele utilizatorilor, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995. (cap.V).

I.1.2. Prezentul normativ reprezinta n principal un ghid pentru uzul proiectantilor de spitale, avnd n vedere complexitatea deosebita a acestor programe datorata n principal: -echipamentelor si tehnologiilor ce se utilizeaza n diagnosticul si tratamentul medical, acestea impunnd performante superioare cladirilor n care se amplaseaza; -vulnerabilitatii deosebite a principalilor utilizatori ai cladirii, bolnavii, cu capacitati fizice si psihice diminuate, mai expusi diferitelor riscuri ce survin n exploatarea cladirilor si instalatiilor; - cerintei specifice unitatilor sanitare de a se mentine n functiune; la parametri adecvati asigurarii asistentei medicale nalt calificate si eficiente, inclusiv n caz de calamitate sau dezastru.I.1.3. Prezenta reglementare stabileste conditiile minime de calitate, corespunzatoare cladirilor spitalicesti (indiferent de profilul si capacitatea acestora), ce trebuie realizate si mentinute, la aceiasi parametri, pe ntreaga durata de existenta a constructiei.

I.2. DOMENIU DE APLICARE SI CONDlTll DE UTILlZAREI.2.1. Prevederile prezentei reglementari se vor aplica la proiectarea cladirilor spitalicestisi dupa caz la modernizarea, reamenajarea, consolidarea sau repararea cladirilor existente.I.2.2. Prevederile prezentului normativ se vor utiliza de catre: -organismele de administratie teritoriala precum si alte persoane fizice sau juridice care initiaza investitii n domeniul sanatatii (cap.II si cap.IV); - verificatorii de proiecte si experti autorizati n conformitate cu Legea 10/1995 (cap.V);-elaboratorii studiilor de fundamentare ale planurilor de amenajare a teritoriului, ale Planurilor Urbanistice Generale si Zonale (PUG, PUZ) ale regulamentelor de urbanism generale si locale, referitor la specificul functional si conditiile de amplasare a constructiilor spitalicesti (cap.IV) si cap.V); -persoane fizice si juridice angajate prin contracte de consultanta tehnica de catre investitori sau antreprenorii executanti ai lucrarilor (cap.III si cap.IV).I.2.3. Prin prezentul normativ sunt reglementate conditii de calitate admisibile (niveluri de performanta - conf.cap.V) corespunzatoare categoriei de importanta "C". Proiectantul, la solicitarea beneficiarului, poate adopta alte valori ale parametrilor corespunzatori cerintelor utilizatorilor, dar n nici un caz inferioare celor prevazute prin prezentul normativ.I.2.4. La proiectarea unei cladiri spitalicesti se vor respecta, pe lnga prevederile prezentului normativ, toate reglementarile tehnice specifice domeniului, n vigoare la acea data.[top]II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR SPITALICESTIII.1. CADRUL GENERAL II.1.1. Constructiile spitalicesti sunt lucrari de utilitate publica si n conformitate cu Iegislatia privind asigurarea sanatatii populatiei, sunt unitati componente ale retelei nationale si teritoriale de asistenta medicala.II.1.2. Organizarea spitalelor (capacitate. profil medical. structura serviciilor componente), indiferent de natura fondurilor de finantare a investitiei sau forma de proprietate. se face n conformitate cu prevederile Iegale privind organizarea retelei teritoriale a serviciilor medicale sau cu Ordine ale Ministerului Sanatatii, emise n temeiul prerogativelor sale.II.1.3.Realizarea spitalelor se poate face prin finantare din: a. -fonduri publice (de la bugetul de stat, bugetele locale, fonduri special constituite prin lege n afara acestor bugete), b. -credite garantate sau contractate de stat, c. -fonduri private (de la persoane fizice sau juridice), d. -fonduri mixte (publice + private).Constructiile spitalicesti realizate, integral sau partial, din fonduri publice si/sau credite garantate de stat, n cauza regimul investitiilor publice conform cu Ordonanta Guvemului nr.12/1993 si se supun reglementarilor din Legea Finantelor Publice 72/1996 privind aprobarea investitiilor. II.1.4.Executarea constructiilor spitalicesti se autorizeaza de catre administratia locala n temeiul Legii 10/1995, indiferent de natura fondurilor din care se finanteaza acestia. II.1.5. Realizarea constructiilor spitalicesti si exploatarea lor se vor face n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea n constructii. II.1.6. Amplasarea spitalelor se poate face pe terenuri apartinnd domeniului public, domeniu privat al statului sau a unitatior administrativ-teritoriale, sau pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Iegale ce reglementeaza utilizarea, concesionarea sau exproprierea acestora (Legea 801/1994, Legea 33/1994, Legea 18/1990 etc.). II.1.7. Proiectarea constructiilor spitalicesti finantate, integral sau n completare, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri special construite prin lege n afara acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate de stat se adjudeca prin licitatie publica n conditiile stabilite de Ord. Guv. nr.12/1993, de Ordinul comun al Ministerului Finantelor (M.F.) si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT) nr.1743/69/N/1996II.1.8. Proiectarea constructiilor spitalicesti (cladiri + instalatii), indiferent daca acestea se finanteaza din fonduri publice sau private, se va face de catre proiectanti specialisti (arhitecti si ingineri) cu competenta tehnica si experienta n domeniul proiectarii de spitale si n domeniul tehnologiilor complexe implicate de asistenta medicala moderna.MENTIUNE Pentru conditii privind derularea procesului de proiectare, realizarea, precum si exploatarea constructiilor spitalicesti, se va consulta Anexa generala AII.ANEXA II-aDOCUMENTE CONEXELegea 10/1995 -privind calitatea n constructiiLegea 3/1978 -privind asigurarea sanatatii populatieiLegea 72 1996 -privind finantele publiceLegea 50/1991 -privind autorizarea executarii constructiilorLegea 18/1991 -privind fondul funciarLegea 33/1992 -privind exproprierea pentru cauze de utilitate publicaLegea 83/1994 -pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise n baza Legii 58/1993Legea 137/1995 -privind protectia mediuluiHG 592/1993 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publiceHG 727/1993 -pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publiceHG 112/1993 -privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de avizare a lucrarilor publice de interes national si locuintelor socialeHG 376/1994 -privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitiiHG 925/1995 -pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilorHG 525/1996 -pentru aprobarea Regulamentului general de urbanismOrdonanta Guv.12/1993 -privind achizitiile de bunuri si investitii publiceOrdin 91/1991 MLPAT -pentru aprobarea formularelor, a procedurilor de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea 50/1991Ordin MAPPM 125/1996 -pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nconjuratorOrdin comun MF-MLPAT -pentru aprobarea Normelor metodologice1743/69/N/1996 privind continutul cadru al proiectelor - pe faze deproiectare - al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilorLegea 125/1996 -pentru modificarea si completarea Legii nr.5011991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelorLegea 90/1996 -Legea protectiei muncii [top]III. CONDITII FUNCTIONALE SI DE TEHNOLOGIE MEDICALA PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILORIII.1.DATE GENERALE, TIPURI DE SPITALE, DATE TEMATICE DE BAZAIII.1.1. n organizarea sistemului de ocrotire a sanatatii, SPITALUL este unitatea de baza, care asigura asistenta medicala completa sau de specialitate. preventiva, curativa si de recuperare pentru bolnavii internati si ambulatori de pe teritoriul arondat.III.1.2. Unitatile spitalicesti care constituie baza retelei teritoriale sunt:-spitale generale - ce cuprind cel putin cele 4 specialitati medicale de boli principale: boli interne, chirurgie, pediatrie, obstetrica-ginecologie.n functie de teritoriul arondat spitalele generale pot fi: comunale, orasenesti, municipale, judetene.OBSERVATIE: Spitalele comunale mici pot avea numai 3 specialitati medicale (trei chirurgie), cazurile chirurgicale urmnd a fi rezolvate n localitatea urbana cea mai apropiata.-spitale de specialitate - ce asigura asistenta medicala ntr-una din specialitatile medicale principale sau ntr-unul ori doua profiluri medicale nrudite, derivate din acestea. De ex.: spitale de chirurgie cardio-vasculara, de traumatologie si chirurgie reparatorie, de neurochirurgie (derivate din specialitatea chirurgie) sau spitale de endocrinologie, de oncologie, de boli infectioase (derivate din specialitatea boli interne) s.a.m.d.OBSERVATIE: Spitalele diversificate pe specialitati sau profiluri medicale apar ca necesare n orasele mari. Pentru unele specialitati sau profiluri se recomanda instituirea de spitale de specialitate si n spitalele mici sau mijlocii. De ex.: spitale de pediatrie sau