Click here to load reader

NP 05702 Normative privind proiectarea cladirilor de locuinte.pdf

 • View
  167

 • Download
  28

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Normativ proiectare locuinte

Text of NP 05702 Normative privind proiectarea cladirilor de locuinte.pdf

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

  ORDINULNr.1383 din 24.09.2002

  pentruaprobareareglementriitehniceNormativprivindproiectareacldirilordelocuine

  (revizuireNP 01696)",indicativ NP05702

  n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea nconstrucii,

  ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.3/2001privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,

  AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralanr.66/26.04.2002,Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuineiemiteurmtorul

  ORDIN:

  Art.1.SeaprobreglementareatehnicNormativprivindproiectareacldirilordelocuine(revizuireNP 01696)",indicativ NP05702,elaboratdeIPCTSABucuretiiprevzutnanexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.

  Art. 2. Prezentulordin,mpreuncuanexa,sepublicn BuletinulConstruciilor.

  Art. 3. La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrrilor publice iamenajrii teritoriului nr. 71/N/27.03.1997 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine.Cerineconform Legiinr.10/1995",cuindicativNP01697,inceteazaplicabilitatea.

  Art.3.DireciaGeneralTehnicnConstruciivaaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.

  MINISTRU,MIRONTUDORMITREA

  MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

  NORMATIVPRIVINDPROTECIACLDIRILOR DELOCUINE(revizuireNP016

  96)

  INDICATIVNP05702Elaboratde:

  INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETAREl TEHNICADECALCULNCONSTRUCII

  IPCTS.A.Bucureti

  Directorgeneral: dr.ing.DanCPNDirectorgeneraladjunct: ing.erbanSNESCUDirectortehnic: ing.CristianBLANDirectorcercetare: ing.VictoriaPLEUDirectordep.arhitectur: arh.AlinaGHEORGHIUefproiect: arh.IoanaATANASESCU

 • Avizatde:

  DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII MLPTL

  Directorgeneral: ing.IonSTNESCU

  Responsabiltem: ing.MinaiCRAINIC

  CUPRINS

  1.GENERALITI....................................................... 891.1.Obiect............................................................... 891.2.Domeniuldeaplicareicondiii deutilizare.....901.3.Referinegenerale.............................................911.4. Terminologie.................................................... 91Anexa1.Tipologiacldirilordelocuit..................92

  2.CONDIIIDEAMPLASAREICONFORMARECORESPUNZTOARECONSTRUCIILORDELOCUINE .......................................................... 94

  2.1. Considerentegenerale...................................... 942.2. Amplasareancadrullocalitii .......................942.3. Procentdeocupareaterenurilor.......................942.4. Orientareafadepunctelecardinale............... 952.5. Influenavntuluiiacurenilordeaer...........952.6. Condiiidevecintate...................................... 952.7. Regimdenlime.............................................952.8. Accesecarosabile............................................. 952.9.Accesepietonale.............................................. 972.10.Parcaje .............................................................972.11.Spaiiverzi...................................................... 97Anexa2.Documenteconexe.................................98

  3.CERINEDECALITATE,CONDIIITEHNICE,CRITERIIINIVELURIDEPERFOMANPRIVINDROIECTAREACONSTRUCIILORDELOCUINE....99

  3.1. Rezistenai stabilitate 99Anexa3.1.Documentetehniceconexe................. 1213.2. Sigurananexploatare....................................... 124Anexa3.2.Documentetehniceconexe.................1243.3. Siguranalafoc..................................................143

  Anexa3.3.Documenteconexe .................................... 1503.4. Igiena,sntateaoamenilor,refacereaiproteciamediului ................................................................... 153

  3.4.(A).Igienaaerului ......................................... 153Anexa3.4.(A).Documenteconexe.................... 1563.4.(B)Igienaapei ............................................. 157Anexa3.4.(B).Documenteconexe .................... 158

 • 3.4.(C)Igienahogrotermicamediuluiinterior .. 159Anexa3.4.(C).Documenteconexe .................... 1623.4.(D)nsorirea ................................................ 163Anexa3.4.(D).Documenteconexe..................... 1643.4.(E)Iluminatul .............................................. 165Anexa3.4.(E). Documenteconexe .................... 168Anexa3.4.(F). Igienaacusticamediuluiinterior..169Anexa3.4.(F). Documenteconexe............. 1703.4.(G)Calitateafinisajelor.................................... 171Anexa3.4.(G).Documenteconexe........................1723.4.(H)Igienaevacuriiapeloruzateiadejeciilor 173Anexa3.4.(H).Documenteconexe........................1743.4.(I)Igienaevacuriideeuriloriagunoaielor 1763.4.(J)IgienaProteciamediuluiexterior............... 177Anexa3.4.(J).Documenteconexe.........................179

  3.5. Izolareatermic,hidrofugieconomiadeenergie180Anexa3.5.Documenteconexe.............................. 186

  3.6. Proteciampotrivazgomotului ............................. 188Anexa3.6.Documenteconexe .................................... 191

  NORMATIVPRIVINDPROIECTAREAIndicativNP05702CLDIRILORDELOCUINE InlocuieteNP01696

  1.GENERALITI

  1.1.Obiect

  1.1.1.Prezentulnormativstabiletecondiiiledeamplasareiconformarecorespunztoareconstruciilordelocuine,(cap.2)precumicondiiiletehnice,criteriile iniveluriledeperformancorespunztoarecerinelordecalitate,lacaretrebuiesrspundconstruciiledelocuine,(cap.3)nconformitatecuprevederileLegii10/1995privindcalitateanconstrucii.

  1.1.2.Prezentulnormativaredreptscopasigurareaprotecieiiconfortuluinecesarutilizatorilor(indiferentdevrstsaustaredesntate)nconcordancuexigenelespecifice,prinmbuntireaperformanelorcldirilordelocuine.

  1.1.3.Condiiiletehnicedecalitate,corespunztoarecldirilordelocuine,stabiliteprinprezentulnormativ,trebuierealizateimeninutelaaceiaiparametri,pentreagaduratdeserviciuaacestora.

 • Elaboratde: Aprobatde:MINISTRULINSTITUTULDEPROIECTARE, LUCRRILORPUBLICE,CERCETAREITEHNICDECALCUL TRANSPORTURILORINCONSTRUCII LOCUINEI,cuordinul

  IPCTS.A. Bucureti nr.1383din24.09.2002

  1.2.Domeniudeaplicareicondiiideutilizare

  1.2.1.Prevederileprezentuluinormativseapliclaproiectareacldirilordelocuinenoi,aflatenmediulurbansaurural,indiferentdeformadeproprietate,precumilamodernizarea,reamenajarea,transformarea,reparareaiconsolidareaconstruciilordelocuineexistente.

  1.2.2. La lucrrile de modernizare, reamenajare, transformare, reparare i consolidare acldirilorexistente,ncazul ncare,dinmotivejustificate,nupotfindepliniteuneleprevederialenormativului,sevorasigura,prin proiect,msuricompensatorii.

  1.2.3. Prevederileprezentului normativaucaracterde recomandare pentru locuinele parter iparterplusunetaj,situatenmediulrural,precumipentrulocuineleprovizorii.

  1.2.4. nfunciedecategoriadeimportanainvestiieicesevaproiecta,sevoradoptaniveluride performan impuse de respectiva ncadrare, dar n nici un caz inferioare celor prevzute nprezentulnormativ.

  1.2.5. Prevederileprezentuluinormativsuntdestinateproiectanilor, executanilor,verificatorilordeproiecte,experilortehniciiresponsabililortehnicicuexecuia,proprietarilorsuboricetitluiutilizatorilorcldirilordelocuine,precumiorganeloradministraieipublice,potrivitobligaiilorirspunderilorcelerevin,nconformitatecuLegeanr.10/1995,privindcalitateanconstrucii.

  1.2.6. Pentru cazul cldirilor de locuine cu mansard, se vor avea n vedere i prevederilenormativuluiNP064Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit".

  1.2.7. Pentrucazullocuinelordincldiricumaimultefunciuni,sevoraveanvedereireglementrilespecificefunciunilorrespective.

  1.2.8.La proiectarea unei construcii de locuine, n afara prevederilor din prezentulnormativ (dup caz), se vor avea n vedere i prevederile normativului NP 051 Normativpentruadaptareacldirilorcivileispaiuluiurbanaferentlaexigenelepersoanelorcuhandicap".

  1.2.9.Toatereglementrileutilizatelaproiectareauneicldiridelocuine,vorficelenvigoareladataelaborriiproiectuluideinvestiierespectiv.

  1.3. Referinegenerale

  1.3.1.Documentele tehnice i legislative, ce au stat la baza ntocmirii prezentului normativ,

 • sunturmtoarele:Legeanr.10/1995privindcalitateanconstruciiNC001 NormativcadruprivinddetaliereaconinutuluicerinelorstabiliteprinLegea10/1995Ordonanadeurgennr.102/1999 privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelorcuhandicap.

  1.4. Terminologie

  Incontextulprezentuluinormativ,termeniidemaijosauurmtoareasemnificaie:Persoancuhandicappersoancudificultimecaniceimotrice(cudificultidemers,saublocatnscaunrulant)precumi persoanecudeficienealeaparatuluiocularsauauditiv.

  ANEXA1.TIPOLOGIACLDIRILORDELOCUIT

  Tipologiicldiridelocuinenfunciede:

  1. Zonateritorial

  urbanecldiridelocuineamplasatencadrulzoneiurbane ruralecldiridelocuineamplasatencadrulzoneirurale.

  2. Modul delocuire

  unifamiliale(individuale)cldiridelocuinepentruofamilie(olocuin)semicolectivecldiridelocuinepentrumaimultefamilii(maimultelocuine),avndaccespropriuilotfolositncomuncolectivecldiridelocuinepentrumaimultefamilii (maimultelocuine),avndaccesilotfolositncomun.

  3. Conformareiamplasarepelot

  izolatecldiridelocuineamplasateizolat,ncadrulunui lot

  cuplatecldiridelocuinecuplatectedou,pelimitadintredouloturi

  niruitecldiridelocuineamplasatepentreagalimealoturilorcovorcldiridelocuine(deformaLsauU)amplasaten (REEA)lot,pelimitaadousautrei

  laturi,cuplatesaunu,cucldirilevecine

  terasatecldiridelocuinecuapartamentesuprapusenretragere,peterennpant.

  4.Regimuldenlimefoarteredus P,P+1redus P+2 P +5mediu P+5 P+11nalt cldirelacarecotapardoselii,ultimuluinivelfolosibil,estesituatlapeste28,00mfadenivelulterenului(carosabiladiacent)

 • foartenalt idem,la 50,00mNoiuneadecovor"estepropriecldirilordelocuineindividuale,iarceadereea"celorcolective

  2.CONDIIIDEAMPLASAREiCONFORMARECORESPUNZTOARECONSTRUCIILOR DELOCUINE(conformRegulamentgeneral deurbanism"HG525/1996)

  2.1. Considerentegenerale

  2.1.1.Construciiledelocuineseamplaseaz,deregul,ncadrulintravilanuluilocalitilor,avndavantajullegturiicudotriledinsuprastructuraiinfrastructuraedilitarexistent.

  2.1.2. ncazulamplasriilocuinelornafaralocalitilor,acestoratrebuiesliseasiguretoateutilitile,prinrezolvrilocalesauprinracordrilasistemuledilitarcelmaiapropiat.

  2.2. Amplasareancadrullocalitii

  2.2.1. Se vor evita amplasamentele n vecintatea surselor productoare de noxe, zgomoteputerniceivibraii(aeroport,zoneindustriale,arteredetraficgreu).

  ConcentraiidenoxemaximadmiseconformprevederilorSTAS12574 Valoareaadmisibilazgomotului:max.50dB(A) la2,00mdefaadacldirii(ncazcnuesteposibilsserespecteaceastcondiie,sevorluamsurideizolarecorespunztoare).

  2.3. Procentdeocupareaterenurilor(POT)2.3.1.Sevorrespectacondiiilespecificedatededestinaiazoneincareurmeazsfieamplasateconstruciile,respectndusecondiiileimpuseprinCertificatuldeUrbanism.2.4. Orientareafadepunctelecardinale

  2.4.1. Serecomandevitareaorientriisprenordadormitoarelor.

  2.5. Influenavntuluiiacurenilordeaer

  2.5.1. n funcie de condiiile din zon i de distanele dintre cldiri, se vor evita formeleplanimetriceivolumetricecarepotcreadisconfortlanivelpietonal.

  2.6. Condiiidevecintate

  2.6.1.LastabilireacondiiilordevecintatesevaineseamadeprevederileexistentenPUDin Certificatul de Urbanism, precum i de msurile de prentmpinare a propagrii incendiilor,stabilitenreglementriletehnicespecifice.

  2.7. Regimdenlime

  2.7.1. Stabilirea regimului de nlime se va face n concordan cu prevederile PUZ (plan

 • urbanistic zonal) i PUD (plan urbanistic de detaliu), precum i cu indicatorii POT (procent deocupare al terenului) i CUT (coeficient de utilizare al terenului) prevzui n Certificatul deUrbanism,avndusenvedere,totodat,influenavntuluiiacurenilordeaerdinzon.

  2..8.Accesecarosabile

  2.8.1.Pentru locuineunifamiliale cuaccesilotpropriusevor asigura: accesecarosabilepentrulocatari accescarosabilpentrucolectareadeeurilormenajereipentruaccesulmijloacelordestingereaincendiilor,conformregulamentelorlocaledeurbanism

  aleisemi(carosabile)ninteriorulzonelorparcelate,avnd: pentrualeicu L= max.25,00m

  /=min.3,50mpentrualeicu L>25,00m

  l=min.3,50m+supralrgiridedepireizonepentrumanevredentoarcere

  ncazulparcelriipedournduri,acceselelaparceleledinspatesevorrealizaprinaleideservirelocal(fundturi)avnd:

  pentrualeicu L= 30,00m/=3,50m(oband)

  pentrualeicu L=30100,00m/=min.2benzi (7,00m.)cutrotuarpe celpuino laturi supralrgiripentrumanevredentoarcerelacapt.

  2.8.2. Pentrulocuinesemicolectivecuaccespropriuilotfolositncomun,sevorasigura: accesecarosabilepentrulocatari accesedeserviciupentrucolectareadeeurilormenajereipentruaccesulmijloacelordestingereaincendiilor,conform regulamentelorlocaledeurbanism

  ncazulparcelriipedournduri: idemprevedericap.2.8.1.

  2.8.3. Pentrulocuinecolectivecuaccesilotfolositncomun sevorasigura: accesecarosabilepentrulocatari accesedeserviciupentrucolectareadeeurilormenajereipentruaccesulmijloacelordestingereaincendiilor,conformregulamentelorlocaledeurbanism

  acceselaparcajeigaraje.2.9. Accesepietonale

  2.9.1. Accesele pietonale vor fi conformate astfel nct s permitcirculaiapersoanelorcuhandicap i care folosescmijloace specifice de deplasare (scaun rulant) conformprevederilorNP051.

  2.10.Parcaje2.10.1.NecesaruldeparcajevafidimensionatconformprevederilornormativuluiP132,n

 • funciedecategorialocalitiincaresuntamplasateconstruciile,avndusenvedereiprevederilenormativuluiNP051.

  2.10.2. Pentruconstruciiledelocuine,nfunciedeindiceledemotorizarealocalitii,vorfiprevzutelocurideparcareastfel:

  cteunlocdeparcarela15locuineunifamilialeculotpropriu cteunlocdeparcarela13apartamente,pentrulocuinesemicolective,cuaccespropriuilotfolositncomun

  cteunlocdeparcarela210apartamente,nlocuinecolective,cuaccesilotncomun.

  2.10.3. Dintotalullocurilordeparcare,pentrulocuineleindividuale,vorfiprevzutegarajenprocentde60100%.

  2.11. Spaiiverzi2.11.1.Pentruconstruciiledelocuine,vorfiprevzutespaiiverziiplantate,nfunciedetipuldelocuine,darnumaipuinde2m2/locuitor.

  ANEXA2.

  DOCUMENTECONEXE

  HGRnr.525/1996 PentruaprobareaRegulamentuluigeneraldeurbanism"

  xxx Coduldeprocedurcivil

  Ordonanadeurgennr.102/1999privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelorcuhandicap

  NP051 Normativpentruadaptareacldirilorcivilei spaiuluiurbanaferent,laexigenelepersoanelor cuhandicap

  P132 Normativpentruproiectareaparcajelordeautoturismenlocalitiurbane

  STAS12574 Aerdin zoneprotejate.Condiiidecalitate

  GP001 Protecialazgomot.Ghiddeproiectareazonelorurbanedinpunctde

  vedereacustic

  STAS10009 Acusticanconstrucii.Acusticaurban.Limiteleadmisibilealeniveluluidezgomot

  P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

  3.CERINEDECALITATE,CONDIIITEHNICE, CRITERIIINIVELURIDEPERFORMAN,PRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILOR DELOCUINE

  3.1.Rezistenistabilitate

 • 3.1.1.Generaliti

  3.1.1.1. Cldiriledelocuinevorfiproiectateirealizateastfelnctsfiesatisfcutcerinadecalitaterezistenistabilitate"conformreglementrilortehnice.

  Prinaceastasenelegecaciunilesusceptibiledeaseexercitaasupralorntimpulexecuieiiexploatriinuvoraveacaefectproducereavreunuiadintreurmtoareleevenimente:

  a.prbuireatotalsauparialaconstrucieib. producereaunordeformaiii/sauvibraiidemrimeinacceptabilpentruexploatareanormalc.avariereaelementelornestructurale(nchideri,compartimentri,finisaje),ainstalaiiloriaechipamentelorcaurmareadeformaiilorexcesivealeelementelorstructurale

  d. producerea,caurmareaunorevenimenteaccidentale,aunoravariidetipprbuireprogresiv",disproporionatenraportcucauzainiialcareleaprodus.

  3.1.1.2.Cerinadecalitaterezistenistabilitate"sereferlatoateprilecomponentealecldiriiprecumilaterenuldefundare,respectiv:

  infrastructura(fundaiidirecte,fundaiiindirecte,ziduri desprijinetc) suprastructura(elementeisubansambluristructuraleverticaleiorizontale) elementenestructuraledenchidere elementenestructuraledecompartimentare instalaiiaferentecldirii echipamenteelectromecaniceaferentecldirii terenuldefundare.

  3.1.1.3.Cerinadecalitaterezistenistabilitate"trebuiesfiesatisfcut,cuoprobabilitateacceptabil,ntimpuluneiduratedeexploatareraionaldinpunctdevedereeconomic.

  3.1.1.4. Satisfacereacerineidecalitaterezistenistabilitate"sepoateasiguranumaincazurilencare:

  nuintervinsituaiidesolicitarecuprobabilitatedeosebitdemicdeproducereicarenuaufostavutenvederelaproiectare

  nuseproduceroriumanegravenfazeledeproiectare,realizareiutilizarealecldirii.

  3.1.2.Condiiitehnicecorespunztoarecerineidecalitaterezistenistabilitate

  Condiiiletehnicedeperformancaretrebuiendeplinitedepriledeconstruciemenionatelapct.3.1.1.2.,nvedereasatisfacerii cerineidecalitaterezistenistabilitate"sunturmtoarele:

  3.1.2.1.Aptitudineapentruexploatare

  Aptitudineapentruexploatareserealizeazprinsatisfacereacondiieitehnicedeperformanderigiditate,respectivprinsatisfacereaurmtoarelorcriteriideperforman:

  3.1.2.1.1. Evitarea deformaiilor si deplasrilor excesive, respectiv limitarea valorilordeformaiilor i deplasrilor orizontale i verticale la valori care nu afecteaz aspectul iutilizarea efectiv a construciei i care nu produc degradri ale finisajelor sau ale elementelornestructurale.

 • 3.1.2.1.2 Evitareavibraiilorexcesive,respectivlimitarea rspunsuluidinamicalelementelordestructurialstructuriinansamblu(amplitudinileiacceleraiilevibraiilor)lavaloricarenuproducdegradrialestructurii,aleelementelornestructurale,aleinstalaiiloriechipamenteloricarenuproducefectefiziologicesaupsihologicenefavorabileasuprautilizatorilor.

  3.1.2.1.3. Evitareadegradrilor,respectivlimitareafisurrii elementelordebeton,betonarmat,betonprecomprimatizidrieinclusivfisurareadatoratfenomenelormeteorologicesauvariaiilordetemperatur(deschidereafisurilor,distanelentreacestea)lavaloricarenuafecteazaspectul,durabilitateasaufuncionalitateacldirii.

  3.1.2.2.Capacitilederezisten,destabilitateideductilitate

  Condiia tehnic de performan privitoare la Capacitile de rezisten, de stabilitate i deductilitate"serealizeazprinsatisfacereaurmtoarelorcriteriideperforman:

  3.1.2.2.1.Siguranastructuriiprinneatingereastrilorlimitultimesubefectul: grupriifundamentaledeaciuni grupriispecialedeaciuni(careincludeaciuneaseismic).

  Strilelimitultimesunt:

  Stabilitateapresupuneexcludereaoricroravariiprovenitedin:deplasareadeansamblu(decorprigid)efecteledeordinul IIdatoratedeformabilitiistructuriinansamblu

  flambajulsauvoalareaunorelementeindividuale.Rezistena presupune excludereaoricroravariiprovenite dineforturile interioare, ntro

  seciune sau un element, aa cum acestea rezult din proprietile geometrice imecanicerespective(inclusivdinefectuldegradriintimpaacestorproprieti).

  Rezistenaimplic:a.Rezistenaultim",respectiv:capacitateaderezisten,fratingereasaudepireastrilorlimitultimencondiiileunorintensitidevrfaleaciunilor

  b.Rezistenantimp",respectiv:capacitateaderezistenladiferiteaciunimecanicededurat,frapariiaunormodificrinsensdefavorabilntimp.

  3.1.2.2.2. Evitareaprbuiriiprogresive,respectivcapacitateaderezistenfrextindereacedriisauprbuiriipeansamblulcldirii,atuncicndseproduccedrilocale(distrugeri,deformaiiremanentemarietc.)provenitedindiferitecauze(ncrcriaccidentale,explozii,incendii,ocurimecanice,ncrcrirepetatesauncrcriprelungitededuratexcesiv).

  3.1.2.2.3. Ductilitatea implicaptitudineadedeformarepostelasticaelementelor,asubansamblurilorstructuralesauastructuriinansamblu(deformaiispecifice,rotiri,deplasri)frreducerea semnificativacapacitiiderezisten(ncazulaciunilorstatice)ifrreducereasemnificativacapacitiideabsorbieaenergiei(ncazulaciunilordinamice,inclusivacelorseismice).

 • 3.1.2.3.Durabilitatestructural

  Condiia tehnic de performan privitoare la Durabilitate structural" se realizeaz prinsatisfacereaurmtoarelorcriteriideperforman:

  3.1.2.3.1. Alegereasistemuluistructuraliamaterialelorcomponente careimplic:proiectareastructuriiastfelnctdeteriorareainerentn cursuldurateideexploataresnuafectezedurabilitateaiperformanelestructurii,ncondiiilencareseasigurniveluldentreinereprevzutprinproiect

  alegereacompoziiei,proprietiloriperformanelormaterialelor,astfelnctsselimiteze/evitedegradareadatorit condiiilorspecifice(ateptate)demediunaturalsauantropic.

  3.1.2.3.2. Alctuireaconstructivdedetaliuiaformeielementelorcomponente,astfelnct: snufiefavorizataciuneaunorfactoricuefectedefavorabile,dinexteriorulsau

  interiorulcldirii spermitefectuareacuuurinalucrrilorde ntreinereprevzutenproiect.

  3.1.2.3.3.Mentenanapeduratadeexploatareproiectat,careimplic:planificareaiefectuareainspectriiperiodiceaelementelorstructuriiiacelorlalte

  elementedeconstrucie,careprindeteriorarepotconduceladegradareastructurii efectuarealatimpalucrrilordentreinere,reparaiicurenteireparaiicapitale.

  3.1.2.3.4.Urmrireacomportriintimp,respectiv:

  efectuareatuturoroperaiilorprevzutenprocedurilespecificecuprecderencazulcldirilordelocuitsituate:

  peterenuridefundaredificile(deexemplu,pepmnturi sensibilelaumezire) nmediunaturalagresiv(deexemplupelitoralsauncontactcuapesubteraneagresive) nmediuconstruitagresiv(deexemplu,nvecintateaunorconstruciiindustrialecareemannatmosfersubstaneagresivepentrumaterialeledeconstrucierespective).

  3.1.3.Principiiimetodepentruverificareasatisfacerii cerineidecalitaterezistenistabilitate"

  3.1.3.1.Verificareasatisfaceriicerineiderezistenistabilitate" seface,ngeneral,pebazaconceptuluidestrilimit.

  3.1.3.2.StrilelimitasedefinescnconformitatecuSTAS10100/0isempartndoucategorii:

  a.strilimitultimecaresereferlacondiiiletehnicedeperformandestabilitate,rezisteniductilitate

  b. strilimitaleexploatriinormalecaresereferlacondiiatehnicdeperformanderigiditate.

  3.1.3.3.Pentruverificareasatisfaceriicerineiderezisteni stabilitate",pebazaconceptuluidestrilimitestenecesarstabilireaunormodeledecalculadecvate,careincludtoifactoriisusceptibilideaintervenintimpulexecuieiipedurataexploatriiefective.

 • Modeluldecalcultrebuiesfiesuficientdeprecispentruaestimacomportareacldiriiiprilorsalecomponenteivaineseamade:

  calitateaprobabilaexecuieicorespunztoareunuiniveltehnicminimacceptabil

  graduldeincertitudinealinformaiilorcarestaulabazaproiectriiconstruciei

  lucrriledentreinereprevzute.

  3.1.3.4.ncazulncare,pentruuneleconfiguraiistructuralespeciale,metodeleanaliticenusuntaplicabile,verificareasatisfaceriicerineidecalitaterezistenistabilitate"poatefirealizatprinmetodeexperimentale(ncercripeelemente,pesubansamblurisaupeansamblulstructurii,insitu"saunlaborator,lascarnaturalsaupemodelereduse).Desfurareancercriloriinterpretrilerezultatelorsevorfacepebazareglementrilortehnicespecifice.

  3.1.3.5.Satisfacereacerineidecalitaterezistenistabilitate"seasiguriprinmsurispecificereferitoarela:

  concepiageneralidedetaliuaconstruciei(prilecomponenteindicatelapct.3.1.1.3.)

  proprietile,performaneleiutilizareamaterialelori produselordeconstrucie calitateaexecuiei executarealucrrilordentreinere.

  3.1.3.6. Avariilecauzatecldirilordelocuinedeevenimenteaccidentaleicaresuntdisproporionatenraportcucauzaloriniial,vorfi evitatesaulimitateprinmsuriadecvateprivind:

  determinarearisculuideapariieaunorastfeldeevenimenteiasigurareamsurilorconstructivepentrureducereaacestora

  adoptareauneiconfiguraiistructuralecarenuprezintsensibilitilaastfeldeevenimente

  asigurareastructuriicuductilitatecorespunztoare.

  3.1.3.7.Asigurareadurabilitiiimplicmsurideproteciefadeaciunileagenilorfizici,chimiciibiologicidinmediulnconjurtor(mediulnaturalimediuldeexploatare).

  Inparticular,sevorrespectaurmtoarelereglementri:a. Pentru elementele de beton armat i beton precomprimat se vor prevedea grosimile

  minimealestratuluideacoperirecubetonaarmturilor,nconformitatecuSTAS10107/0b.Pentruelementeledezidriesevorrespectaprevederile

  normativelorP2iCI7referitoarelatencuieli

  c. Pentruproteciaanticorozivaconstruciilorsevorrespectaprevederilecuprinsen:NormativulGP035pentruconstruciidinoelNormativulC170pentruconstruciiielementedeconstruciidinbeton,nmediiagresive

  d. Pentruprezervareaelementelor,subansambluriloriconstruciilordinlemnmpotrivabiodegradriisevorrespectaprevederilecuprinsen:

  Codpentrucalcululialctuireaelementelordeconstruciedinlemn,indicativNP005.

  e. Pentruurmrireacomportriintimpaconstrucieisevorrespectaprevederilecuprinse

 • n:NormativPI30privindurmrireacomportriintimpaconstruciilor.

  3.1.4.Factoricareintervinlaverificareasatisfaceriicerinei decalitaterezistenistabilitate",pebazaconceptuluidestrilimit

  Factoriicareintervinlaverificareasatisfaceriicerineipebazaconceptuluidestrilimitsunt:1. aciunileagenilormecanici,2. influenelemediuluinatural,3. proprietilematerialelor,4. proprietileterenuluidefundare,5. geometriastructuriinansambluigeometria elementelordeconstrucii,

  6. metodeledecalcul.3.1.4.1.Aciunileagenilormecanici

  3.1.4.1.1. ClasificareaigrupareaaciuniloragenilormecanicipentruproiectareacldirilordelocuitsefaceconformSTAS10101/2

  3.1.4.1.2. EvaluareancrcrilorpermanentesefaceconformSTAS10101/1.ncazulutilizriiunormateriale netradiionale,dateleprivindgreutateaproprievor fipreluate

  dinagrementultehnicrespectiv.

  3.1.4.1.3.DefinireancrcrilordatoriteprocesuluideexploataresefaceconformSTAS10101/2.Valorilenormatealencrcrilorutile,uniformdistribuitepeplaneelecldirilordelocuinesuntdaten tabelulAnconformitatecuprevederileSTAS10101/2A187.

  Valorile normate se refer la ncrcrile utile curente i reprezint valorile maxime ncondiiinormaledeexploatare.

  Valorilenormatenuinseamade: efecteledinamiceprodusentimpulexploatrii ncrcrileconcentrate datorateunorobiectegrele(sobe,casedebani,etc)

  3.1.4.1.4. ncrcriledatedepereiidecompartimentareneportani,cugreutatedecelmult3KN/mseiaunconsiderarecancrcriuniformdistribuitepeplaneudupcumurmeaz:

  pereicugreutateapnla1,5KN/m...0,5KN/m2, pereicugreutateantre:1,53,0KN/m...1,0KN/m2.

  Pentrupereiicugreutimaimari,ncrcrilesevorcalculaconformdatelorreale(caintensitateipoziie).

  Tabelul A

  Nr.crt. Destinaiasuprafeeincrcate Valoareanormat ancrcriiKN/m2

  0 1 2

 • 1. ncperininteriorulapartamentelor(inclusivcoridoareidependine)

  1,5

  2. Spaiideaccesnexteriorul apartamentelor(coridoare,vestibule,scri,podete)

  3,0

  3. Balcoaneilogii ceamaidefavorabildintreipotezele:a. ncrcaredistribuitpeobanddelime0,8mnlungulbalustradeib. ncrcaredistribuitpetoatsuprafaabalconului

  4,0

  2,0

  4. Poduri:a. necirculabileb. circulabile nncperi nspaiideaccesc. utilizatecaetajetehnice: nncperi peciledeacces

  0,75

  1,53,0

  2,0 3,0

  5. Acoperiuriiacoperiuriterasnecirculabilecupantaa. >1:20b. 1:20

  0,50,75

  6. Terasecirculabilea.utilizatepentruodihn:frposibilitateaunoraglomerrimaripeciledeaccesb.cuposibilitateaunoraglomerrimari(inclusivciledeacces)

  2,03,04,0

  Observaii:1.ncrcriledelapct.5i6nlocuiescncrcareadinzpadnumaidacsuntmaidefavorabile

  dectaceasta.2.ncrcriledelapct.5suntraportatelaproieciaorizontalasuprafeeiacoperiului.3.CondiiilencarepodurileiacoperiurilesuntconsideratenecirculabilesuntdatenSTAS

  10101/2A1.

  3.1.4.1.5.Acoperiurile, terasele, planeele, scrile i balcoanele se verific suplimentar la oncrcareconcentratverticalaplicatpeelemente,npoziiaceamaidefavorabil,i nabsenaaltncrcriverticaleutilesaudinvnt.

  ncrcarea concentrat, considerat aplicat pe o suprafa de 10 x 10 cm se ia dup cum

 • urmeaz: planeeiscri 1,5KN, acoperiuri,terase,balcoane 1,0KN, acoperiuripecaresecirculnumaipepodine 0,5KN.

  3.1.4.1.6.Pereiidecompartimentareneportanivorfiverificai laceamaidefavorabildintreipotezele:

  a.ncrcareorizontal,liniariuniformdistribuitde0,5KN/maplicatlaonlimede0,9mdelacotapardoselii

  b.greutateaunorobiectesanitaresuspendate(foravertical) 1KNc. greutatea mobilierului suspendat (bibliotec) fora vertical 2 KN/m2 de

  suprafaaverticaldeperete.

  3.1.4.1.7.Valorile normate ale ncrcrilor utile, verticale i orizontale pe balustrade,parapeiiaticelacldiridelocuitseiauconformSTAS10101/2A187dupcumurmeaz:

  nncperidininteriorulapartamentelor,lapoduri circulabileilaterasecirculabilefrposibilitatedeaglomerri mari 0,5KN/m,

  pentrubalcoane,coridoare,scriipodete1,0KN/m.

  ncrcrile servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului i seconsideraplicatepemnacurentaacestuia.Aciuneaorizontalnusevaconsiderasimultancuceavertical.

  3.1.4.1.8.Reducerea ncrcrilor utile pe elementele portante orizontale principale, pe elementeleportanteverticaleipefundaiileacestorasestabileteconformprevederilorSTAS10101/2A1.

  3.1.4.1.9.Valorile coeficienilor de ncrcare (n) i cele ale fraciunii de lung durat (nd) sestabilescconformSTAS10101/OA77 dupcumurmeaz:

  a.pentruncrcrileuniformdistribuitepeplaneedaten tabelulAseiauvalorile:

  Valoareancrcriinormate n nd

  pnla2KN/m2 1,4 ntre2 5KN/m2 1,3 0,4peste5KN/m2 1,2

  b. pentru ncrcri distribuite n lungul unei linii la balustrade,pereidespritorietc.orientatepedirecieverticalsauorizontalseiauvalorile:n=1,2nd= 0.

  Observaii:

  1.Coeficientulncrcrii(n)sefolosetepentrugrupriledencrcrifundamentalencazulverificriilastrilelimitultimederezistenidestabilitate.

  2. Coeficientulfraciuniidelungduratancrcrilor temporarevariabile(nd)sefolosetedupcumurmeaz:

  ngrupriledencrcrifundamentale: pentruverificarealastarealimitaexploatriinormalesubefectulfraciuniidelungduratancrcrilor

  ngrupriledencrcrispeciale: pentruverificarealastrilelimitultimederezistentidestabilitate

 • pentruverificarealastarealimitaexploatriinormale: ncazulaciuniiseismice noricealtecazuriprecizateprintemadeproiectare

  3. Coeficienii ni ndnuincludefecteledinamiceeventuale.

  3.1.4.2.Influenelemediuluinatural

  3.1.4.2.1. DeterminareaforelorseismiceconvenionaledecalculpentrucldiridelocuitsefacenconformitatecuprevederileNormativuluiP100/92.

  3.1.4.2.2. Presiuneadinamicdebaz,valorilenormateale ncrcrilordinvnticoeficieniiparialidesigurancaremultiplicvalorilencrcrilornormatepentruobinereancrcrilordecalculsuntstabiliteprinSTAS10101/20.

  3.1.4.2.3. Greutateadereferinastratuluidezpad,valorilenormatealencrcrilordinzpadicoeficieniiparialidesigurancaremultiplicncrcrilenormatepentruobinereancrcrilordecalculsuntstabiliteprinSTAS10101/21.

  3.1.4.2.4. ncrcriledintemperaturaexterioarvorfistabiliteprin: STAS10101/23 definireancrcrilor STAS10101/23A valorilenormate,coeficieniincrcrilorivalorilordecalculalencrcrilor.

  3.1.4.3.Proprietilematerialelor

  3.1.4.3.1.ProprietilederezistenidedeformabilitatealematerialelorsedefinescconformprevederilorSTAS10101/0.

  3.1.4.3.2.Valorilecaracteristice,coeficieniidesiguranpentru materialeivaloriledecalculalerezistenelormaterialelorsevorstabilinconformitatecu:

  a. reglementriletehnicecorespunztoareprincipalelormaterialedeconstrucie,respectiv:

  betonarmatSTAS10107/0,otel STAS10108/0/1/2,zidrie STAS10104,lemn NP005

  b. reglementriletehnicecorespunztoarealtormaterialedeconstrucietradiionale(sticl,piatr,materialeplasticeetc.)

  c. agrementeletehnicerespective,pentrumaterialeledeconstrucienetradiionalesaudinimport.

  3.1.4.4.Proprietileterenurilordefundare

  3.1.4.4.1. Proprietile terenurilor de fundare se vor stabili prin cercetare geologictehnic i geotehnic n conformitate cu STAS 1242/1 i cu celelalte reglementri tehnicespecificecaresereferlametodelededeterminarealeacestora.

  3.1.4.4.2.CaracteristicilefizicomecanicealepmnturilorsestabilescconformSTAS1243.

 • 3.1.4.4.3.ValorilenormateivaloriledecalculalecaracteristicilorgeotehnicealeterenurilordefundaresestabilescconformSTAS 3300/1/2.

  3.1.4.5.Geometriastructuriinansambluiaelementelor deconstrucie

  3.1.4.5.1.Parametriigeometriciaistructuriinansambluleii ceiaielementelordestructursevorncadransistemuldetoleranestabilitprin STAS8600(claseledeprecizieivaloriletoleranelor),n funciededimensiunilerespective.

  3.1.4.5.2.PentruelementeledestructurdinbetonarmatsevorrespectaiprevederileNormativuluiNE012.

  3.1.4.5.3.Pentruelementeledestructurdinoelsevorrespecta iprevederileSTAS767/0.

  3.1.4.5.4.Elementelenestructuraledeconstruciecaretrebuiessatisfaccerinadecalitaterezistenistabilitate"seconsideraseincadrainniveluriledetoleranteprevazuteprinreglementarilecorespunzatoare.trilecorespunztoare.

  3.1.4.5.5.Elementeledestructurinestructuralenetradiionalesaudinimportsevorncadranniveluldetoleraneprevzutnagrementeletehnicerespective.

  3.1.4.6.Metodeledecalcul

  3.1.4.6.1. Pentrucldiriledelocuinesefolosescaceleaimetodedecalculcaipentrutoatecelelaltecldiricivileiindustriale.

  3.1.4.6.2.Principiiledebazalemetodelordecalcul,bazatepeconceptuldestarelimit,suntdatenurmtoarelereglementritehnice:

  STAS10107/0 pentrubetonarmatibetonprecomprimat STAS10108/0pentruoel STAS10104 pentruzidrieNP005 pentrulemn STAS3300/1/2pentruterenuldefundare.

  3.1.4.6.3.Pentrumetodeledecalculbazatepeconceptuldestarelimit,grupriledencrcrivorficelestabiliteprinSTAS10101/0A.

  3.1.4.6.4.Pentrucalcululcldirilorcupereistructurali,nafaraprincipiilorgeneraleinclusenstandardelemenionatela3.1.4.6.2.sevaineseamadeprevederileurmtoarelorreglementrilortehnice:

  P2 Normativ privindalctuirea,calcululiexecutareastructurilordinzidrieP85 Instruciunitehnicepentruproiectareaconstruciilorcustructuradindiafragme

  debetonNP007Coddeproiectarepentrustructurincadredinbetonarmat.

  3.1.4.6.5. Pentrucalcululseismicalcldirilordelocuinemetodeleprevzuten

 • NormativulP100/92vorfiutilizatedupcum urmeaz:

  a.pentrucldiriledelocuinencadratenclaseledeimportanIIIi IVesteobligatorieaplicareametodeideproiectarecurent(metodaA)

  b.pentrucldiriledemarerepetabilitateipentrucldirilenaltecustructuradinbetonarmatsauzidrieportantprecum ipentrucldirilencadratenclasadeimportan111,carenurespectntotalitateprevederilereferitoarelaalctuireadeansambludinnormativuluiP100/92,serecomandfolosireametodeideproiectarebazatpeconsiderareaproprietilordedeformarenelinearastructurii(metodaB)

  c.aplicareametodeiBesteobligatoriencazulcldirilorfoartenalte.

  3.1.4.6.6. DeterminareancrcrilorseismicepentruelementeledeconstruciecarenufacpartedinstructuraderezistensevafaceconformprevederilorNormativuluiP100/92.

  Verificarea satisfacerii cerinei de calitate rezisten i stabilitate" se va face pe bazametodelor stabilite prin reglementrile specifice, pentru elementele de construcie i materialeletradiionale, sau prin agrementele tehnice pentru elementele de construcie i materialelenetradiionalesaudinimport.

  3.1.4.6.7. ProiectareaantiseismicainstalaiiloriechipamentelordincldiriledelocuinesevafacecurespectareprincipiilorgeneraledinNormativulP100/92.

  3.1.5.Criteriiinivelurideperformancorespunztoarecerineidecalitaterezistenistabilitate"

  3.1.5.1. Pentrucldiriledelocuine,verificareasatisfaceriicerineiderezistenistabilitatesefacecucriteriiledeperformanfolositepentrutoatecldirilecivileiindustriale,precumicucriteriilespecificedinprezentareglementare.

  3.1.5.2. Niveluriledeperformanasociatesatisfaceriicerinei derezistenistabilitatesuntcelecorespunztoareconstruciilordin clasadeimportantaIIICONFORMSTAS10100/0

  3.1.5.3. NiveluriledeperformanseismicalecldirilordelocuinesestabilescprinncadrareanclasadeimportannconformitatecuNormativulP10092dupcumurmeaz:

  Nr.crt Funciunea Clasadeimportanta Coeficientdeimportanta

  Cldiridelocuine1.(cuexcepiacelordela III a =1,00

  pct 2)

  2. Cldiridelocuineparter IV a=0,8sauparteriunetaj

  Observaii:1.ncadrareanclasedeimportanivalorilecoeficieniloradintabeluldemaisussunt

 • minime.Beneficiarulpoatesolicita,printemadeproiectare,ncadrareacldiriilanivelurimairidicatedeperformanaseismic.

  2. ncazulcldirilorcufunciunimultiple,ncadratenclasedeimportandiferite,ansamblulcldiriisevaproiectapentrucoeficientuldeimportancelmaimare,dacfunciuneacorespunztoareacestuia ocupcelpuin15%dinsuprafaantregiicldirii.

  3.1.5.4. Pentrupereiiinteriorineportanisestabilescurmtoarelecriteriiinivelurideperforman:

  a.deformaiilenormalepeplanulpereteluisubncrcriledeexploatareprevzutela3.1.4.1.6.b,c,nutrebuiesdepeascvaloareade5mmsauH/500,ncareHestenlimeapereteluinmm

  b. deformareainstantaneenormalpeplanulperetelui,ntrunpunctsituatncentrulunuielementdeperete,datoritrezemriiuneipersoane,nutrebuiesdepeasc5mm

  c.deformaiaremanentprovocatdencrcriledeexploatare,prevzutelapct.3.1.4.1.6a,nutrebuiesfiemaimarede10%dindeformaiainstantaneenormalpeplanul peretelui.

  3.1.5.5.Acceleraiavibraiilorcldiriisauauneiadinprilesalecomponenteselimiteaz,nfunciedefrecven,dupcumurmeaz:

  a.acceleraiavertical(a)n m/s2,nfunciedefrecvena(f)f=l 4Hza=1 005 10 2

  f=4 8Hza=5 x l 0 3

  f=8 100Hz a=6,25xfx10 4

  b. acceleraiavertical(a)nm/s2,nfunciedefrecven(/)cucondiiacavitezaunghiulardetorsiuneacldirii sfiemaimarede0,0012rad/s.

  f< lH z a=0,1f=l 2Hz a=3,6x1 0 3

  f=2 100Hza=1,8xfx104

  3.1.5.6.Variaiavitezeidemicareaascensoruluinuvadepi valorile:acceleraia 1,2m/s2deceleraia 9,81m/s2.

  3.1.6.Regulideproiectare

  3.1.6.1. Pentru cldirile de locuine, regulile de proiectare sunt cele general valabile pentrucldirile civile i industriale similare, la care se adaug prevederile, din prezentul capitol,referitoarelaproteciaantiseismicaelementelornestructuraleiainstalaiilor.

  3.1.6.2. Proiectareaantiseismicaelementelordecompartimentareidenchideresevaface,dupcaz,nunadinurmtoarele ipoteze:

  a.cafcndparteintegrantdinsistemulstructuralb. culegturicarespermitdeplasrirelativeliberenraportcustructurac.solidarizatecustructura,dardimensionateastfelnct,avariileprodusedemicarea

  seismic,sfielimitate.

 • 3.1.6.3.Elementelenestructuraleexterioare(calcane,timpane,couridefum,elementedecorative,parapei)vorfiancoratedestructurivorfidimensionateastfelnctsubaciuneancrcrilorseismiceconvenionale,definitelaart.3.1.4.6.8.simeninintegritateafizicastfelnctsnuprovoace,princderetotalsauparial,pierderidevieiomenetisaurniridepersoanenexteriorul cldirii.

  3.1.6.4. Verificarealaaciuneaseismicaelementelordeconstrucieinterioare,carenufacpartedinstructuraderezistenipentrucarenuseurmretepstrareaintegritiidupcutremur,areca obiectprincipalasigurareaancorriielementuluidestructurderezistenpentrumeninereastabilitii.

  3.1.6.5. Pentruaseasiguraevacuareansiguranacldiriincazulunuicutremursever,sevorprevedeaurmtoarelemsuri:

  a. uile apartamentelor i cele de evacuare din cldire vor fiproiectate astfel nct s seevite pericolul de blocare a acestora (n funcie de valorile deplasrilor relative de nivelprobabile)

  bpardoselileifinisajeledepeciledeevacuarevorfiproiectateastfel nctavarierealorsnumpiedicecirculaiapersoanelor.

  3.1.6.6. ncadrareancategoriiseismiceasistemelordeinstalaiiiechipamentedincldiriledelocuitsefacenconformitatecuNormativulP100/92astfel:

  a. categoriaseismicA:sistemedeascensoare(ncazulcldirilorcumaimulteniveluri)sistemedeproteciempotrivaincendiilorsistemedeiluminat

  b. categoriaseismicB:sistemeledeventilare/condiionareaaerisiriisistemedetavanesuspendatereeledeconducte.

  Observaie:

  n cldirile multifuncionale, ncadrarea n categorii seismice, se poate face difereniat, daccondiiiledealctuirealesistemelorrespectivepermitfuncionareaseparat.

  3.1.6.7.Clasificareaseismicainstalaiiloriechipamentelorn categoriiseismicesefaceconformreglementrilornvigoare.

  3.1.6.8. Puncteletermice,centraleletermice,posturilede transformareistaiiledepomparecedeservesccldiriledelocuine,vorfiamplasate,deregul,grupat,ncldireindependent.Atuncicndseamplaseazninteriorulcldiriidelocuine,posturiledetransformaresevorechipacutransformatoareintreruptoareuscate,saucuuleisinteticincombustibil.

  3.1.6.9. Centraleledeventilaieidecondiionareaaeruluisevoramplasa,deregul,nsubsolulsaulaparterulcldirilor.

  3.1.6.10.Rezervoarelepentrualimentareacuapsevormonta,deregul,nexteriorulcldirilor.

  3.1.6.11.Traseeleconductelordealimentarecuapreceiapcald,decanalizare,de

 • nclzire,deventilareidealimentarecuenergieelectricsevorstabiliastfelnctssereduc,lastrictulnecesar,numrulidimensiunilegolurilorcorespunztoaretraversriiacestorconducte,prinelementeledestructuralecldirii.

  Prevederea de goluri i liuri n elementele nestructurale se va face numai n poziiile i cudimensiunileprevzutenreglementriletehnicenvigoare.3.1.6.12.Legturile(ancorajele)instalaiilor/echipamentelorcuelementeledeconstruciedecaresuntfixate,vorfiastfelproiectate nctelesnuconstituiepuncteslabe.Legturile(ancorajele)trebuiesrezisteneventualelesituaiispecialedesolicitare,carepotaparen timpulexploatriinormalesauntimpulseismului:

  deplasarearelativareazemului rsturnarea,alunecareai/saursucireainstalaiilorsauechipamentelor.

  nacestscopserecomandadoptareaunordetaliiverificaten practic.

  3.1.6.13.Traversrileconductelorpesterosturileantiseismicesevorfacenumailasubsolsaulaetajeleinferioare,undedeplasrilerelativealetronsoaneloradiacentesuntmici.

  ANEXA3.1.

  DOCUMENTETEHNICECONEXE

  STAS10101/0A Aciuninconstrucii.Clasificareaigrupareaaciunilorpentruconstruciicivileiindustriale

  STAS10101/2Aciuninconstrucii.ncrcridatorateprocesuluideexploatareSTAS 10101/2A1 Aciuni n construcii. ncrcri tehnologice din exploatare pentru construcii

  civile,industrialeiagrozootehniceSTAS10101/20 Aciuninconstrucii.ncrcridatedevnt

  STAS10101/21 Aciuninconstrucii.ncrcridatedezpadSTAS10101/23Aciuninconstrucii.ncrcridatedetemperaturexterioarSTAS10101/23AAciuninconstrucii.ncrcridatedetemperaturexterioarnconstruciicivile

  iindustrialeSTAS10100/0PrincipiigeneraledeverificareasiguraneiconstruciilorSTAS10107/0Construciicivilei industriale.Calcululialctuireaelementelorstructuralede

  beton,beton armatibetonprecomprimat

  STAS767/0 Construciicivile,industrialeiagrozootehnice.Construciidinoel.Condiiitehnicegeneraledecalitate

  STAS10108/0Construciicivile,industrialeiagricole.CalcululelementelordinoelSTAS 10108/1 Construcii civile, industriale i agricole. Prescripii pentru proiectarea

  construciilordinevideoelSTAS10108/2Construciidinoel.Calcululelementelordinoelalctuitedinprofilecuperei

  subiri,formatelareceSTAS 10109/1 Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Lucrri de zidrie. Calculul i

  alctuireaelementelor

  STAS10104 Construciidinzidrie.PrevederifundamentalepentrucalcululelementelorstructuraleSTAS1242/1 Terendefundare.Principiigeneraledecercetare

 • STAS1243 Terendefundare.ClasificareaiidentificareapmnturilorSTAS3300/1 Terendefundare.PrincipiigeneraledecalculSTAS3300/2 Terendefundare.Calcululterenuluidefundarencazulfundriidirecte

  STAS8600 Construciicivile,industrialeiagrozootehnice.Toleraneiasamblrinconstrucii.Sistemdetolerane

  P100 Normativpentruproiectareaantiseismicaconstruciilordelocuine,socialculturale,agrozootehniceiindustriale

  P2 Normativprivindalctuirea,calcululiexecutareastructurilordinzidrie

  P85 Codpentruproiectareaconstruciilorcupereistructuralidebetonarmat

  P10 NormativprivindproiectareaiexecutarealucrrilordefundaiidirectelaconstruciiP7 Normativprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorfundatepepmnturisensibilelaumezire(PSU)P70 Instruciunitehnicepentruproiectareai executareaconstruciilorfundatepepmnturicuumflturiicontraciimari(PUCM)C239 ndrumtortehnicprovizoriupentrucalculul terenuluidefundare,alpresiuniipmntului,prelucrridesusinereialstabilitiitaluzuriloriversanilorlaaciuniseismice

  CI7 Instruciunitehniceprivindcompoziiaipreparareamortarelordezidrieitencuiala

  GP035 Ghiddeproiectare,execuie,exploatare(urmrire,intervenie)privindproteciampotrivacoroziuniiaconstruciilordinoel

  CI70 Instruciunitehnicepentruproteciaelementelordinbetonarmatibetonprecomprimatsuprateranenmediiagresivenaturaleiindustriale

  NP005 Codpentrucalcululialctuireaelementelordeconstruciedinlemn

  NP019 Ghidpentrucalculullastrilimitaelementelorstructuraledinlemn

  NP007 Coddeproiectarepentrustructurincadredinbetonarmat

  NE012 Coddepracticpentruexecutarealucrrilordinbetonarmatibetonprecomprimat

  NP28 Normetehniceprovizoriiprivindstabilireadistanelorntrerosturilededilatarelaproiectareaconstruciilor

  PI30 Normativprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor

  NT Normetehniceprivindproiectareaiexecutareaadposturilordeproteciecivil,ncadrulconstruciilornoi

  NP064 Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit

  3.2.Sigurananexploatare

  Cerina de siguran n exploatare se refer ia protecia ocupanilor n timpul utilizriilocuinei,precumiaspaiuluiaferent(legturadintrestradicldire),iare nvedereurmtoarelecondiiitehnicedeperforman:

  A. SiguranacirculaieipietonaleB.Siguranacirculaieicumijloacedetransport

 • mecanizateC. Siguranacuprivire lariscuriprovenitedininstalaiiD. SiguranantimpullucrrilordentreinereE.Siguranalaintruziuniiefracii.

  3.2.(A). Criteriii nivelurideperformancorespunztoarecondiieitehnicedeperforman:Sigurana circulaieipietonale

  3.2.(A).l.Siguranacirculaieipecipietonaleexterioare

  a. traseulpietonaltrebuiesfieclar,vizibilibinedifereniatdecelcarosabil,prinrezolvarenprofiltransversal,prinmaterial,sauprinculoare

  b. ntrecldireicarosabiltrebuiesexistetrotuar

  c. toatecilepietonalevoravea: limeliberde1,50m(seadmitemin.1,00mlime,cucondiiaasigurrii,lainterseciiischimbarededirecie,aunuispaiude1,50x1,50mpentrumanevrscaunrulant)

  nlimedemax.0,20m

  d. nlimealiberdetrecere,pesubobstacoleizolate,vafi:min.2,10me. ieiriledingarajesauparcajetrebuiebinemarcateisemnalizate,astfelncts

  fievizibilenoricecondiii atmosferice

  f.ndreptulieirilordingarajesauparcaje,trotuarulvafintreruptirotunjitlacoluri

  g. cilepietonale,adiacentecilorcarosabilecutraficintens,trebuiesfieasiguratecubalustradedeprotecie(h= 0,90m),sauspaiuverdedesiguran

  h.stratuldeuzur,alcilorpietonale,va fiastfelrezolvat, nct s mpiedice alunecarea,chiarincondiiideumiditate

  i.pantaciipietonalevafi: nprofillongitudinal max.5% nprofiltransversal max.2%

  j.denivelrileadmisepetraseulpietonal(dacnupotfi evitate),suntde: max.2,5cm

  k.rosturilentredalelepavajului,sauorificiiledelagrtarelepentruapepluviale,vorfide: max.1,5cm

  1.peparcursulcilorpietonale, nspaiideschise,aflatepeterenuriaccidentate,sau nzonecuvnturiputernice,sevorprevedeagrilajejoase,saubalustradeavnd:

  h =min.0,60m(recomandat0,90m 1,00m,avnd mncurentinclusivla0,60m)

  m.laacoperiurilecupantmaimarede30sevorprevedeaopritoaredezpad,pentruaseevitaaccidentareapietonilor.

  3.2.(A).2.Siguranacuprivirelamprejmuiri (cazullocuinelorindividuale,cucurte)

  a.gardurilesevorrezolvaastfelnct,snuexisteposibilitateadeaccidentareacopiilor,ncazdecrareiescaladare,ianume:

  frelementecupotenialdecarare,ntre:h=0,30 1,00m

 • avndnlimeademin.1,20mtarelementeascuitelaparteasuperioar,pentrugardurilecuh< 1,80m

  b. distanantreelementeleverticale,saudiametrulorificiilorpracticatensuprafaagardului,vafide:

  max.10cm.

  Not:Pentruasigurareaprotecieipietonilor,gardurilevorfiastfelconformateirezolvate, ncts

  nuexistesursedeaccidentareprinagaresaurnire,ncazdecontactdeacestea.

  3.2.(A).3.Siguranacuprivirelaaccesulncldire

  a. accesulncldiretrebuieretrasdincirculaiastradal(cazulcldiriloradiacentecilordecirculaie)

  b. platformadeaccesncldirevaavea: h=min.0,15m,fiindconformatidimensionatcorespunztor,inclusivpentruaccesulpersoanelorblocatenscaunrulant(undeestecazul)

  c.pentrupersoaneleblocatenscaunrulant,accesulpeplatformsevafaceprinintermediuluneirampe,avndpantade:

  max.8%d. treptelescriideaccesvorrespectarelaia:

  2 h+l= 62 64cmdar,pentrupersoanecudificultidemers,treptelevoravea:

  h=max.16cmil=min.30cm(recomandat1 5x32 sau16x30)

  e.limeascriideaccesvafistabilitcorespunztortipuluidescarirespectivatipuluidecldire,conformcap.3.2(A)6pct.kdinprezentulnormativ

  f. rampele,scrileiplatformadeaccesvoraveabalustrade/parapetedeprotecie,conformateidimensionatecorespunztorreglementrilorspecifice

  g. stratuldeuzuralscrilor,rampelor,platformelordeacces,vorfiastfelrealizate,nctsseevitealunecarea(inclusivncondiiideumiditate)

  h.limealiberagoluluideuvafide: min.1,40m(0,80+0,60) intrareprincipallocuinecolectivecumaimultde100persoane

  min.1,00m intrareprincipallocuinecolectivecumaipuinde100persoanemin.0,90m intrareprincipallocuineunifamilialeisemicolectivemin.0,80m intraresecundar

  j.praguluiivafide:max.2,5cm

  k.grtarulpentrucuratnclminteavaaveaorificiide:max.1,5cm.

  Not:Se recomand, ca deasupra platformei de acces n cldire, s se prevad o copertin de

  protecie,corespunztorconformati dimensionat.

 • 3.2.(A).4.Siguranacirculaieiinterioare

  a. stratuldeuzuralpardoselilortrebuieastfelrealizat,nctsseeviteaccidentareaprinalunecare

  b. nlimealiberdetrecere(pesubobstacoleizolate)vafide: h=min.2,00m cazgeneral, h=min.1,90m nsubsoluriimansarde

  c.suprafaapereilornutrebuiesprezinteproemineneascuite,muchiitioase,saualtesursederniresaulovire

  d. uileipereiivitraivorfiastfelrezolvaiiatenionai nct,snuprovoaceaccidente,ncazdecontactneprevzut(conformprevederilornormativuluiCE1)

  e.limealiberdecirculaieacoridoarelorivestibulelorvafide: min.1,20m

  f. pentrupersoaneleblocatenscaunrulant,peparcursulcilordecirculaieavndlimeamaimicde1,50m,sevaprevedeaunspaiudemanevrianume:

  min.1,50x1,50m

  g. circulaianinteriorulcldirilordelocuine,vafiastfel rezolvat,nctsexisteposibilitateademanevratrgilor,sicrielorimobilelorvoluminoase

  h.limealiberauilorncperilorvafide: min.0,80m ninteriorulapartamentelor min.0,90m accesulnapartament

  i.amplasareaisensuldedeschiderealuilortrebuierezolvatastfelnct: snulimitezeisnumpiedicecirculaia snuseloveascntreele(ladeschidereasimultanadouui)

  snuloveascpersoanelecareidesfoaractivitatea.

  3.2.(A).5.Siguranacuprivirelaschimbareadenivel

  a. ladenivelrimaimaride0,30m(respectiv0,20mpentrupersoanecuhandicap)seprevdbalustrade(parapete)de siguran,conformateidimensionatecorespunztorprevederi lorSTAS131

  b. parapeteleferestrelor,balcoanelor,logiilor,galeriilordeschisespreexterior,voraveanlimeadesigurancorespunztoarenlimiilacareseafl,conformprevederilorSTAS6131.

  3.2.(A).6.Siguranacuprivireladeplasareapescri

  a.relaiantretrepteicontratreptetrebuiesfie:2h+l= 62 64cm,

  dar,pentrupersoanecudificultidemers,treptelevoravea:h=max.16cmi/=min.30cm(recomandat1 5x32 sau16x30)

 • b. numruldetrepte,aluneirampedescar,vafide:max.18treptecazgeneral max.16trepte(recomandat10trepte)pentrupersoanecudificultidemersmin.3trepte

  c.treptele,ceaparinaceleiairampedescar,trebuiesaibaceleaidimensiuni(limeinlime),msuratpeliniapasului(pentruscriceasiguri/sauevacuareaesteindicat,ca treptele,saibaceleaidimensiunipetoatdesfurareascrii respective)

  d. scrilevorfiprevzute,cuparapete(balustrade)deprotecieconformatecorespunztornormelorspecificeNP063,avndnlimeadesiguran:

  hcurent=0,90m

  e. cndscaraestedistanatdeperetemaimultde6cm,sevorluamsuridesigurancorespunztoare,astfelnctsfieevitatalunecareangolapiciorului,sauabastonului

  f. balustrada(parapetul)vafiprevzutcumncurentastfelconformat,nctspoatficuprinscumna

  F=45cm

  g. balustradavafiastfelalctuit,nctsnupermitcratul,sautrecereacopiilordintropartentralta(conform prevederilornormativuluiCE1)

  h.finisajulscrilorvafiastfelrealizat,nctsseevitecdereaprinalunecare

  i.ferestrele,dindreptulpalierelor,trebuiesaibparapet(balustrad),deprotecie,corespunztorconformat, astfel nct s se evite accidentarea prin spargerea geamului, n caz de contact prinalunecare

  j. nlimea liber ntre rampe, msurat pe perpendiculara de la nasul treptei pe linia deflux,precuminlimealiberde circulaiesubscar,vafi:

  h=min.2,00m scriprincipale h=min.1,90m scriscundareideacceslapod,mansardsausubsol(carenuconstituiecideevacuare)

  k.limealiberascrilor,rampeloripodestelorvafi: lascriprincipale:

  l =min.0,95m cldiricumax.2nivele l=min.1,05m cldiricu35nivele l =min.1,20m cldiricu68nivele l =min.1,25m cldiricumin.9nivele

  lascrisecundare: l =min.0,90m ngeneral l =min.0,85m cazulapartamentelorgrupatelascarpentrupersoanecudificultidemers

  l =min.1,00m

  1. scrile i podestele vor fi dimensionate corespunztor transportului trgilor, sicrielor imobilelorvoluminoase,atunci cndnuexistaltsistemderidicare/coborreaacestora

  m. scrile trebuie s fie corespunztor i uniform luminate, fr risc de producere afenomenuluidestrlucireorbitoare.

 • Not:La cldirile de locuine, n care nu exist ascensor, dimensionarea treptelor se va face

  corespunztornecesitilorpersoanelorcu dificultidemers.

  3.2.(A).7.Siguranacuprivirelailuminareaartificial

  a. ncldiriledelocuineiluminatuldesiguranvafiasiguratconformprevederilornormativului I 7iSTAS6646/1,3

  b. iluminatuldesiguranpentruevacuare,pecoridoare,holurivafide:20%diniluminatulnormal

  c. iluminareamediepentruiluminatulnormal,pecidecirculaie,orizontaleiverticalevafipentru: holuri,coridoare75 100lx scari5075lx

  3.2.(B).Criteriiinivelurideperfomancorespunztoarecondiieitehnicedeperforman:siguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate

  3.2.(B).l.Siguranadeplasriicuascensorul

  a.cldirileetajatesevordotacu:min. 1ascensor lacldiricumaimultdeP+3etaje

  min.2ascensoarelacldiricumaimultdeP+5etaje,astfelconformatenctspermititransportulmobilieruluidedimensiunimari

  b. unadincabinelebaterieidelifturi,trebuiesfiedimensionaticonformatastfelnct,spoatfiutilizati dectrepersoaneblocatenscaunrulant:

  dimensiuneacabineivafimin.0,80x1,35m(rec.1,10x1,40m) dimensiuneaplatformeideaccesncabinvafimin.1,50x1,50m(rotaiecompletscaunrulant)

  c. diferenadeniveladmisibil,ntrecabinipalier,vafi: max.2,5cm

  d.sevorprevedeagarnituridecauciuc,latoatemuchiilecabinei

  e. sevaprevedeaunsistemdesiguraneficient

  f.sevorpredeabutoaneluminoasedealarm

  g.ninteriorulcabinei(ncldirinalte)sevaprevedeainterfon

  h.raiadeaerproasptncabin,vafi: 1litru/sec/persoan(attnregimnormal,ctin cazdeavarie)

  i.temperaturancabin,vafi: t=5Cfadetemperaturapalierelor

  j.niveluldepresiuneacustic,admisncabin,vafi:

 • max.65db.(A)nabsenaocupaniloriaaltorsurseexterioare

  k.niveluldeiluminarecurentncabinipepaliere,vafi: min.50lx

  L.ncazdeavarie(panelectric)sevorasigura: min.5lx(lapanouldecomanddincabinidepepaliere).

  3.2.(C).Criteriiinivelurideperformancorespunztoare condiieitehnicedeperforman:Siguranacu privirelariscuriprovenitedininstalaii

  3.2.(C).I.Siguranacuprivirelarisculdeelectrocutare

  a. tensiuninominaledelucru: Un=max.220V pentrucorpurideiluminat,Un=max.400Vpentruutilajeelectrice(for)

  (ncazulncarepardosealaestebunconductoaredeelectricitate,trebuiendepliniteialtecondiii,conformSTAS12604iconform I 7)

  b. tensiunideatingereidepas:1. pentruechipamenteutilizatenspaiisupraterane:

  U=max.65Vca.(U=max.120Vca),pentrudeconectaren 3s,U=max.50Vca. (U=max.65Vce),pentrudeconectaren>3s

  2. pentruechipamenteutilizatenspaiisubterane:U=max.24Vc.a.

  c.cureninepericuloi(intensitateasuportatdecorpulomenesc): Ih= max.10mA

  d. rezistenadedispersieaprizeidepmnt: R=max.4 W pentruinstalaiaelectricdejoastensiune R=max.1 W cndprizadepmntestecomunpentrujoastensiune,medietensiuneipentruparatrsnet

  R=max.10 W pentruinstalaiadeparatrsnetI(prizartificial)

  R=max.5 W idem(priznatural)

  e. rezistenadeizolaie: R=min.50.000 W pentrumaterialeleelectroizolantealeelementelorconductoare

  f.msuriledeprotecie pentruatingeredirectsauindirectvorfi: conformprevederilorSTAS12604,17iNGPM.

  3.2.(C).2.Siguranacuprivirelarisculdearsurioprire

  a. temperaturapriloraccesibilealeinstalaiilorvafi: max.70Cmetalicemax.80Cnemetalice

  dar: max.60C pentrusuprafeeaccesibilecopiilor,saupersoanelorcuhandicap(indiferentdematerialuldin caresuntconfecionate)

 • b. temperaturaapeicaldemenajerevafi: max.60C

  c. msurideprotecie: n cazulcorpurilordeiluminatculmpicuincandescen(avndt>100C)accesibileutilizatorilor,sevorasiguramsurideproteciecorespunztoare(globuri,abajururietc),conformNormativ 17,STAS6646/1,2,3iSTAS12294

  ncazulechipamentelorpentrunclzire(corpurisauconductedenclzire)proteciasevafaceconform Normativ113

  3.2.(C).3.Siguranacuprivirelarisculdeaccidentare prinexplozie

  a. concentraiadegazmetan,ptrunsaccidentalnncperi vafi:max.1500mg/m3aer

  b.conducteledealimentareinterioar,ainstalaiilordegazenaturale,vorfiexecutateiamplasateastfelnct,snuprovoaceaccidente,conformprevederilornormativului I6.

  c. nncperilencareexistconsumatoridegazmetan(centraletermice,buctrii)sepotmontadetectoridescurgeri degaze,carepot,fiesdeclanezeoalarm,fiesnchidautomatrobinetuldealimentarecugazmetanalconsumatorului respectiv.

  3.2.(C).4.Siguranacuprivirelacontactulcuelementede instalaii(defectuosexecutate,montate,sauntreinute)

  a.suprafeeleaccesibileutilizatorilornutrebuiesprezintemuchiitioase,sauproeminenepericuloase,cupotenialdernire

  b. executarea,exploatarea,ntreinereaireparareainstalaiilorsevafacenumaidectrepersonalcalificat,nconformitate cuprevederilestandardelorinormativelorspecifice(conform anexa3.2.Documenteconexe").

  3.2.(C).5.Siguranacuprivirelarisculdeaccidentareca urmareadescrcriloratmosferice(trsnet)

  a. proteciauneicldiri,mpotrivatrsnetului,sevafacen conformitatecuprevederilenormativului I20

  b. instalaiiledeprotecie,mpotrivatrsnetului,suntobligatoriilaconstruciidelocuitcumaimultdeP+11etaje.

  3.2.(D).Criteriiinivelurideperformancorespunztoarecondiieitehnicedeperforman:Siguranan timpullucrrilordentreinere

  3.2.(D).l.Siguranacuprivirelantreinereavitrajelor

  a. parapetulferestrelortrebuiesaibnlimeadesiguran corespunztoare,conformprevederilorSTAS6131

  b. nuserecomandutilizareaferestrelorcudeschidereexterioar(ncazcseutilizeaz,trebuieasiguratntreinereaacestorancondiiidesiguran)

  c.pentruntreinereaferestrelorfixe,aflatelamaimultde4,00mnlime,vorfiprevzuteelementelocaledeancorare,pentrususinereapersoanelorceasigurcureniaacestora

 • d. ferestrele,cenupotfintreinuteprinexterior,vorfiastfelalctuitenct,spoatficuratedininterior,ncondiii desiguran

  e. pentruntreinereasuprafeelormarivitrate(perei cortin,luminatoare)vorfiprevzute,pefaade,utilajespecialecucaracterpermanent,astfelconformatenctsasigureproteciapersoanelorautorizatesexecutelucrriledentreinere.

  3.2.(D).2.Siguranacuprivirelantreinereacaseiscrilor

  a.scrilevorfiastfelrezolvate,nctsfacilitezeexecutarealucrrilordentreinereidecorareaelementeloradiacente(perei,ferestre):

  podestelevorficonformateidimensionatecorespunztor balustradele(parapetele)vorfirezistenteicorespunztoralctuiteidimensionate ferestreledepecasascrii,vorfiastfelamplasatei conformate,nctsfieaccesibilentreinerii,ncondiiidesiguran

  ncazulscrilorbalansate,trebuieasiguratposibilitateadentreinereapriloradiacente,frriscdeaccidentare.

  3.2.(D).3.Siguranacuprivirelantreinereaacoperiurilor

  a. laacoperiurileterassevaprevedeaobalustrad(parapet)deprotecieperimetral,avnd:

  h=0,90m lacldiricunlimedemax.15,00m h=1,00m lacldiricunlimentre15,00 40,00m, h=1,10m lacldiricunlimepeste40,00m

  b. laacoperiurilenpant,sevorprevedeaelementediscontinuideancorare,pentrususinereapersoanelor,sauechipamentelornecesareoperaiilordentreinereireparare

  c.pentruaccesulpeacoperiprinexterior,ncazulncarenuexistposibilitateaaccesuluidininterior,sevorutilizascri specialefixe,montatepefaad,conformateastfelnctsexcludrisculaccidentrii,ipoziionateastfelnctsnufacilitezeintruziuneaiefracia.

  3.2.(E). Criteriiinivelurideperformancorespunztoarecondiieitehnicedeperforman:Siguranalaintruziuniiefracii

  3.2.(E).1.Siguranacuprivirelamprejmuiri(cazulcldirilor individualecucurte)

  a.pentrumpiedicareaescaladriirufctorilor,nlimeagarduluivafide: securitatenormalh=min.1,80m securitateputernich=min.2,10m securitatemaximh=min.2,40m+msurisuplimentaredesecuritate,nfunciedesolicitareabeneficiarului

  b. laparteasuperioaragardului,sevorprevedeaelemente ascuite,saualtemsuridesiguran,nfunciedegraduldesecuritatedoritc. pentrumpiedicareapenetrrii,eventualeleorificii (diametrusaulime)nsuprafaagardului,voravea:

  pentrusecuritatenormalmax.20cm pentrusecuritateputernicmax.10cm pentrusecuritatemaximgardopac.

 • 3.2.(E).2.Siguranacuprivirelaincintacldirii(cazullocuinelorindividuale)

  a.msurideprevenireaintruziunilor: acceselenincint,ciledecirculaiectrecldire,

  precumintreagasuprafaaincintei,trebuiesfieuorvizualizatdininteriorulcldirii

  amenajrileexterioaretrebuieastfelrezolvate,nctsnuobturezecmpuldesupraveghereisnufacilitezeascunderearufctorilor.

  Not:Vizualizareacilordecirculaiespreidincldire,sepoaterealizaiprinprevedereaunuisistemdeteleviziunecucircuitnchis.

  3.2.(E).3.SiguranacuprivireIanchiderileperimetralealecldirii

  a.msuridempiedicareacrriiiptrunderiiprinefraciencldire: faadeletrebuieconceputeirealizateastfelnct,snupermitptrundereainfractorilorninteriorulcldirilor,princrare,escaladare,saudistrugereaelementelordefaad

  grilajeledeprotecieagolurilor,voraveaspaiuldintreelementelecomponente(diametrusaulime)demax.10cm

  b.msuridempiedicareaintruziuniianimalelor,sauainsectelorduntoare:elementeledefaad,multistrat,realizatedinmateri aleuoare,vorfiastfelrezolvate,nct

  smpiediceptrunderearoztoarelorninteriorulpanourilorgoluriledinfaade(ochiurimobiledeferestre,guri deevacuareaerviciat,prizedeaerproaspt)vorfiastfelprotejatenct,petimpdevar,smpiediceintruziuneainsectelor reeauadeevacuareaapeloruzatevaficonceputirealizatastfel,nctsnupermitptrunderearoztoarelorninteriorulcldirii

  3.2.(E).4.Siguranacuprivirelaacoperiuri

  a.msurideprevenireaintruziunilor: accesulpeacoperisevaasigura,pectposibil,dininteriorulcldirii

  luminatoareleichepenguriletrebuieastfelalctuiteirezolvate,nctsnupermitptrundereainfractorilorninteriorulcldirii

  3.2.(E).5.Siguranacuprivirelacompartimentriinterioare

  a.msurideprevenireaintruziunilor: pereiideseparare,ntreapartamente,trebuiesfieastfelconcepuiirealizai,nctsnupermitptrundereainfractorilordintrunapartamentntraltul:

  srezistelaimpact snupoatfidemontai

  Not:Pentru soluii orientative privind sistemele pentru securitate, a se vedea Normativ privind

  proiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineidesigurannexploatare"(CE1).

 • ANEXA3.2.

  DOCUMENTETEHNICECONEXE

  Legea10/1995 Privindcalitateanconstrucii

  Legea114/1996 Legealocuinei

  CE1 Normativprivindproiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineide

  sigurannexploatare

  NP064 Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit

  NP051 Normativpentruadaptareacldirilorcivileispaiuluiurbanaferent,laexigenelepersoanelorcuhandicap

  NP063 Normativprivindcriteriiledeperformanspecificerampeloriscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii(nlocuieteSTAS2965)

  STAS6131 Construciicivile,industrialeiagricole.nlimi desiguranialctuireaparapetelor

  STAS8928 Scrirulante.Parametriprincipali

  STAS2453 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentrupersoane.Sarcininominalei

  dimensiuniprincipale

  STAS2455 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentruspitale.Sarcininominaleidimensiuniprincipale

  17 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorelectricecutensiunipnla1000Vca.i1500 V c.c.

  STAS2612 Proteciampotrivaelectrocutrii.Limiteadmise

  STAS12604 Proteciampotrivaelectrocutrii.Prescripii generale

  STAS12604/4 Proteciampotrivaelectrocutrii.Instalaiielectricefixe.Prescripii

  STAS12604/5 Proteciampotrivaelectrocutrii.Prescripiideproiectare,execuieiverificare

  STAS11054 Aparateelectriceielectronice.Clasedeproteciecontraelectrocutrii

  STAS6646/1 Iluminatulartificial.Condiiigeneralepentru iluminatulnconstruciicivileiindustriale

  STAS6646/3 Iluminatulartificial.Condiiispecialepentru iluminatulncldiricivile

  SREN60529 Gradenormaledeprotecieasigurateprincarcase.Clasificareimetodedeverificare

  1D17 Normativpentruproiectarea,executarea,verificareairecepionareainstalaiilorelectricenzonecupericoldeexplozie

  120 Normativprivindproteciaconstruciilormpotrivatrsnetului

  118 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorinterioarede

 • telecomunicaii

  113 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzire

  SR1907/1 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluide cldur.Prescripiidecalcul

  SR1907/2 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluide cldur.Temperaturiinterioareconvenionaledecalcul

  15 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizare

  STAS1238/1 Ventilaremecanic.Debituldeaerproaspt

  19 Normativprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare

  STAS1478 Instalaiisanitare.Alimentareacuaplaconstruciicivileiindustriale.Prescripiifundamentaledeproiectare

  STAS1795 Instalaiisanitare.Canalizareinterioar. Prescripiifundamentaledeproiectare

  C90 Normativpentrudescrcareapeuzatelareeleexterioaredecanalizare

  I6 NormativpentruproiectareaiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturaleSTAS3317 GazecombustibileNGPM NormegeneraledeProtecieaMunciiP59 NormetehnicepentrureparaiicapitalelacldiriGP032 Ghidprivindexecutarealucrrilordentreinereireparaiilacldiriiconstruciispeciale

  P130 Normemetodologiceprivindurmrireacomportriiconstruciilor,inclusivsupraveghereacurentastriitehniceaacestora

  3.3.Siguranalafoc

  3.3.1.Generaliti

  3.3.1.1.Cerinadecalitateprivindsiguranalafocacldirilordelocuitpresupunecasoluiileproiectate,realizateimeninutenexploataresasigure,ncazdeincendiu,urmtoarele condiiitehnice de performan:

  proteciaievacuareautilizatorilor,inndseamadevrstaidestarealorfiziclimitareapierderilordebunuriprentmpinareapropagriiincendiuluiproteciapompieriloriaaltorforecareintervinpentruevacuareaisalvarea

  persoanelor,protejareabunurilorpericlitate,limitareaistingereaincendiuluiinlturareaunorefectenegativealeacestuia.

  3.3.1.2.Condiiileminimedecalitatepentrufiecarecazconcret, sevorstabilidectreproiectant,peansamblulconstrucieirespective, conformreglementrilordespecialitatenvigoareladataproiectrii,urmndaficompletatedebeneficiarcureguliimsurispecifice.

 • 3.3.2.Criteriiinivelurideperforman cuprivirela:

  3.3.2.1.Risculdeincendiu

  3.3.2.1.1. Risculdeincendiuestedeterminatnprincipal devaloareadensitiisarciniitermiceq,stabilitprincalculidedestinaiilespaiilor(ncperilor)dincldiriledelocuine.

  3.3.2.1.2. Infunciedevaloareadensitiisarciniitermiceq,nivelurilerisculuideincendiu,dincldiriledelocuine,potfi:

  riscridicat(mare):q> 840MJ/m2

  riscmediu(mijlociu): 420MJ/m2< q< 840MJ/m2

  racredus(mic):q< 420MJ/m2

  3.3.2.1.3. nsituaiilencarenivelulderiscesteasociatcupericoluldeexplozie,nivelulrisculuideincendiupoatefiapreciatca:

  riscfoarteridicat (foartemare).

  3.3.2.1.4. nfunciededestinaie,unelespaiiincperidincldiriledelocuinesencadreaznurmtoarelenivelurideriscdeincendiu:

  riscfoarteridicat (foartemare):gospodriidecombustibillichidcutemperaturadeinflamabilitateavaporilor100Csaucombustibilsolid(lemn,crbune)

  riscmediu(mijlociu):centraletermice,buctrii,anexetehnice

  riscredus(mic):ncperipentrulocuit,spltorii,bi,grupurisanitareetc,dacdensitatea

  sarciniitermiceestemaimicde420MJ/m2

  3.3.2.2.Rezistenalafoc

  3.3.2.2.1. Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc elementele principale alecldirilordelocuine,astfel nctspoatfi ncadratentrunanumitgradderezistenlafoc,nfunciedenumruldeniveluriiariacompartimentuluideincendiu,suntcelestabilitennormativulP118.

  3.3.2.3. Prentmpinareapropagriiincendiilor

  3.3.2.3.1. Cldiriledelocuinesevoramplasaastfelnctsnupermitpropagareaincendiiloroperioaddetimpnormatsau,ncazulprbuirii,snuafectezeobiectelenvecinate,respectndusedistaneleminimedesiguranprevzutennormativulPI18,ori compartimentnduseprinpereirezistenilafoc,corespunztordensitiisarciniitermiceceleimaimari.

  3.3.2.3.2.Elementeledeconstruciivorfiastfelalctuiteiconformatenctslimitezedegajriledefum,degazefierbiniidealteprodusenociveismpiedicepropagarea rapidaflcriloriafumului.

 • 3.3.2.3.3. Limitareapropagriifumuluitrebuieasiguratprinprevedereaelementelordeseparareiadispozitivelordeevacuareafumului,conformreglementrilorspecifice.

  3.3.2.3.4.Elementeledefaadiacoperivorfiastfelrealizatenctsnufavorizezepropagareafocului.Rezistenalafocafaadelor iacoperiuluivaficorespunztoaregraduluiderezisten lafoc.

  3.3.2.3.5.Materialeleutilizatelaelementeledeconstruciivoraveaclasadecombustibilitateadmisdenormelespecifice,ncorelare cugradulderezistenlafocalcldiriiinfunciederegimuldenlimealcldiriirespective,conformnormativuluiP118.

  3.3.2.4.Comportarealafoc

  3.3.2.4.1.Comportarealafocacldirilordelocuineiainstalaiiloraferenteestedeterminatdecontribuialafocaelementelor,amaterialelorisubstanelorcombustibileutilizate.

  3.3.2.4.2.Contribuialaevoluiaincendiuluiesteapreciatprin densitateasarciniitermicecorespunztoarespaiuluirespectiviseevalueaznfunciedesituaiaconcret(totalitateamaterialelorisubstanelorcombustibilefixeimobileexistentepesuprafaaconsiderat)determinatconformSTAS10903/2.

  3.3.2.4.3.Construciileiinstalaiiletrebuiessecomportelafocastfelnct,petimpulintervenieincazdeincendiu,snupericlitezesiguranautilizatoriloriapersonaluluideintervenie.

  3.3.2.5.Stabilitatealafoc

  3.3.2.5.1. Stabilitatealafocacldirilordelocuinevafiasiguratprin: msuricorespunztoare nceeacepriveterezistenai comportarealafoca

  elementelordeconstruciiconformprevederilorP118 utilizareaunorelementeimaterialecareprinarderesnudegajcantitimaride

  cldur,fum,gazefierbini,produse toxice,substaneexploziveetc.

  3.3.2.5.2.Instalaiileaferentecldirilordelocuine(electrice,de nclzire,ventilarei/sauclimatizare,alimentarecugazeilichidecombustibile,paratrsnetetc.)seproiecteaz,seexecutiseexploateazpotrivitreglementrilortehnicedespecialitateimsurilorspecificedeprevenireistingereaincendiilor,astfelnctacesteasnuconstituiesursedeproducerei/saupropagareaincendiilorisnuafectezestabilitatealafocacldirilor.

  3.3.2.5.3.Cldiriledelocuine,nfunciedesituaiaconcret,sevorechipacuinstalaiielectricepentruiluminatdesigurannconformitatecuprevederilenormativului I7.

  3.3.2.5.4. Cldirile de locuine, de la caz la caz, vor fi echipate cu mijloace de prevenire istingerea incendiilor,potrivitreglementrilortehnicespecifice(PI18,19,17,STAS1478,D.G.P.S.l.003).

  3.3.2.6.Cideacces,evacuareiintervenie

 • 3.3.2.6.1.Ciledeaccesideevacuarencazdeincendiu,deregul,vorficonstituitedinciledecirculaiefuncionalivorfiastfeldimensionate,realizate,dispuse,alctuiteimarcate,nctsasigureevacuareapersoanelor,ntruntimpctmaiscurtindeplinsiguran,nexterior,lanivelulterenuluiorialcilordeaccescarosabile,nrefugii,saunaltelocurispecialamenajate,precumi accesulforelordeintervenie.

  3.3.2.6.2.Cispecialdestinateevacuriiseprevdatuncicndcelefuncionalenusatisfacicondiiiledeevacuaresausunt insuficiente.

  3.3.2.6.3Alctuireaigabaritelecilordeaccesievacuarevorfiastfelrealizatenctsasigurecirculaialesnicioas,frobstacoleifrriscurideaccidentare,conformprevederilornormativuluiPI18

  3.3.2.6.4.Gabaritelecilordeevacuarevorasiguratrecereanumruluinecesardefluxurideevacuare,determinatprincalcul,conformprevederilornormativuluiP118.

  3.3.2.6.5. ninteriorulcldirilordelocuit,sevorrealiza,nfunciedesituaiaconcret,traseepentruaccesulpersonalului serviciilordepompieri.Traseeledeintervenietrebuiesfiectmai scurte,uorderecunoscut,echipateimarcatecorespunztor,astfelnctsseasigureproteciaechipelordepompieri.

  3.3.2.7.Timpidesiguranlafocioperativideintervenie

  3.3.2.7.1.Timpulnormalizatdeevacuare (Tne)

  Intervalul scurs de la ntiinarea utilizatorilor pn la prsirea de ctre acetia a cldirii delocuit,seasigurnfunciederezistenalafocaconstrucieii lungimeaadmisaciideevacuare,conform prevederilornormativuluiP118.

  3.3.2.7.2.Timpuldesupravieuire(Tsv)

  Perioadancarepersoaneleaflatentroncpere,potsupravieui dupproducereaincendiului,seasigurnfunciedegradulderezistenlafocalconstruciei,respectiv:

  svmin.20minuteconstrucii(f.)nalte,gradI rezistenlafoc

  Tsv=min.15minute construciidegrad II rezistenlafocTsv =min.10minute construciidegradIIIrezistenlafoc

  Tsv=min.5minuteconstruciidegradIVi Vrezistenlafoc.

  3.3.2.7.3.Timpulde siguranalcilordeevacuare (Tsac)

  Perioada minim de supravieuire a persoanelor pe timpul folosirii cilor de evacuare dininteriorul cldirilor de locuit, trebuie s fie, n funcie de alctuirea acestora, cel puin egal imaimaredect timpulnormalizatdeevacuare.

  Tsac =minimTne

  3.3.2.7.4.Timpuldesiguranalrefugiilor(Tsr)

  Perioadaminimdesupravieuire apersoanelor pe timpulstaionrii nrefugii, indiferentde

 • evoluia incendiilor n exteriorul spaiilor respective, trebuie s fie cel puin egal cu timpul desupravieuire,respectiv:

  Tsr=minimTsv

  3.3.2.7.5.Timpuldesiguranaiascensoarelordeintervenie (Tsai)

  Intervalulscursdelaizbucnireaincendiuluipnnmomentulncareascensoareleprevzutesuncionezepetimpulincendiilorpotfiutilizatencondiiidesigurandectreocupaniicldiriiidepompieri,trebuiesfie:

  Tsai=minim2ore

  In cldirile nalte, cel puin unul din ascensoarele prevzute (dou ncldiri foarte nalte) sevoramenajacorespunztorasigurrii operaiunilordestingere,avndocapacitatedetransportde35servanicuechipamentulrespectiv.

  3.3.2.7.6.Timpuldealarmare (7l)

  Intervalul scurs de la izbucnirea incendiului pn la semnalarea acestuia, difer n funcie deexistenaitipulsistemelorutilizate(automatesaumanuale)respectiv:

  sistemeautomate Tl=max.30secunde sistememanualeTl =max.180secunde(cupersonaldestinatacionriisistemului)atuncicndcldirilenusuntechipatecusistemedesemnalizaretimpuldealarmarenupoatefinormat.

  3.3.2.7.7.Timpuldealertare(T2)Intervalulcuprinsntremomentulalarmriincazdeincendiuicelalconstituirii formaieidemar, nvedereadeplasrii la loculevenimentului,difer n funciedesistemeleutilizate,respectiv:

  sistemeautomate T2=max.30secunde, sistememanuale T2=max.120secunde.Laacestevaloriseadaugtimpulnecesarconstituiriiformaiei demarpentrudeplasarealaloculinterveniei.

  ANEXA3.3.

  DOCUMENTECONEXE

  OGnr.60/97 aprobat cuL212/97modificat i completat cu OG114/200Privindaprareampotrivaincendiilor

  OMInr.775/1998 pentruaprobareaNormelorgeneraledeprevenireistingereaincendiilor

  P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

  NP064 Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit

  HG448/2002 Pentru aprobarea categoriilor de construcii, i amenajri care sesupun avizriii/sauautorizrii privindprevenireaistingereaincendiilor

  Norme C 58 Siguran la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselorcombustibiledinlemnitextileutilizatelaconstrucii

 • STAS10903/2 Msurideproteciecontraincendiilor.Determinareasarciniitermicenconstrucii

  STAS6647Msuridesigurancontraincendiilor.Elementepentruproteciagolurilor

  STAS6793Lucrridezidrie.Couri,canaledefumpentrufocareobinuitelaconstruciicivile.Prescripiigenerale

  STAS 8844 Msuri de siguran contra incendiilor. Ui batante pe scrile de evacuare.Prescripiiconstructivempotrivatreceriifumului

  STAS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidrani interioriSTAS4918Utilajedestinsincendii.StingtorportativcuprafiCD2

  STAS9752Utilajedestinsincendii.Stingtorcudioxiddecarbon

  STAS297/1,2Indicatoaredesecuritate.Culoriiforme

  15 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizare

  16 Normativpentruproiectareaiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturale

  17 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorelectricecutensiunipnla1000Vca.i1500Vc.c.

  19 Normativprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare

  113 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzire

  118 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordetelecomunicaiiisemnalizaredincldiricivileideproducie

  120 Normativprivindproteciaconstruciilormpotrivatrsnetului

  STAS 1478 Instalaii sanitare. Alimentarea cu ap la construcii civile i industriale. Prescripiifundamentaledeproiectare

  SREN54/14 Sistemededetectoriialarmlaincendiu

  SREN3 StingtoareportativedeincendiuSR11959Utilajedestinsincendiu.Stingtoareportative.CondiiideamplasareSREN671/1 Instalaiifixedeluptmpotrivaincendiului.Sisteme echipatecufurtun.Hidraniinterioricufurtunsemirigid

  SREN671/2Instalaii fixede lupt mpotriva incendiului.Sistemeechipatecu furtunuri.Hidraniechipaicufurtunuri plate

 • SREN805 Alimentricuap

  3.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereai proteciamediului

  Cerina de igien, sntatea oamenilor i protecia mediului, presupune conceperea i realizareacldirilor de locuine, precum i a prilor lor componente, astfel nct s nu fie periclitat sntateaocupanilor, urmrinduseasigurareaurmtoarelor condiiitehnicedeperforman:

  A. IgienaaeruluiB. IgienaapeiC. IgienahigrotermicamediuluiinteriorD. nsorireaE. IluminatulF. IgienaacusticamediuluiinteriorG.CalitateafinisajelorH.IgienaevacuriiapeloruzateiadejeciilorI.IgienaevacuriideeuriloriagunoaielorJ.Proteciamediuluiexterior

  3.4.(A).Igienaaerului

  Condiiatehnicreferitoarelaigienaaerului,presupuneasigurareacalitiiaeruluidininteriorulcldirilordelocuine,respectivasigurareauneiambianeiatmosfericecorespunztoare,astfelnctsnuexistedegajridesubstanenocive,degazetoxicesauemanaiipericuloasederadiaii,carearputeapericlitasntateaocupanilor.

  Criteriii nivelurideperformancuprivirela:

  3.4.(A).l.Asigurareaunei,ambianeatmosfericenormale (conformprevederilornormativuluiNP00897):

  3.4.(A).1.1. Concentraiile maxim admise de formaldehid degajat sub form de substanevolatile,vorfimax.0,035mg/m3

  Not:Se vor utiliza materiale de construcie care nu conin mai mult de 25 mg formaldehid/100g

  materialsolid.3.4.(A).1.2.Concentraiilemaximadmisederadon220i/sau222,vorfi:max.140

  Bq/m3/an.

  Not:Seinterziceutilizareamaterialelordeconstruciecareconinsubstaneradioactive.

  3.4.(A).1.3.Concentraiilemaximadmisedemonoxiddecarbon, vorfi:max.6mg/m3

  3.4.(A).1.4.Concentraiilemaximadmisededioxiddecarbon,vorfi:max.1600mg/m3aer(cea.0,05%dinvolumulncperii).

  3.4.(A).1.5.Concentraiilemaximadmisedevaporideap,vorfide: max.15.400mg/m3{Tmed=253)nregimdevar

 • max.9.450mg/m3(Tmed=202)nregimdeiarn.

  3.4.(A).1.6.Concentraiadeoxigen necesarvafi: min.16,3%(dinvolumulncperii)

  3.4.(A).2.Asigurareauneiventilricorespunztoare:

  3.4.(A).2.1.Ventilareanatural:

  schimbuldeaer(peansamblullocuinei)0,5...1vol/h conformI598esteobligatorieventilareanaturalorganizatsauventilareamecanicdeaspiraie:pentrudependinelefrferestrespreexterior(bi,ncpericudu,closetilavoar,ncpericucloseticmri)pentrudependinecuferestrespre exterior,daravndutilajedepreparareahraneisauaapeicaldecuflacrliber(bi,buctrii)pentrucameredecolectareagunoiului,precumipentrusubsoluri.Ventilareanaturalorganizatadependinelor,acamerelorde colectarea gunoiuluiiasubsolurilorsevarealizanconformitatecuprevederilestandarduluiSR6724/1.

  3.4.(A).2.2. ventilareamecanic (ventilareindividualde evacuare):debitdeaerevacuat:

  pentrubuctrii(frferestre):min.120m3/h pentrucameredebaie:min.60m3/h pentrucamerededucuclosetilavoar:min.60m3/h pentrucamerecuclosetilavoar:min.30m3/h.

  Not:Camereledelocuitvorfiprevzutenmodobligatoriucuposibilitateaventilriinaturale.

  ANEXA3.4.(A).

  DOCUMENTECONEXE

  NP008 Normativpentruigienacompoziieiaeruluinspaiicudiversedestinaiinfunciedeactivitiledesfurate nregimdeiarnvar

  STAS10331Puritateaaerului.Principiiireguligeneraledesupraveghereacalitiiaerului

  I 5 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizare

  SR11573 Instalaiideventilare.Ventilareanaturalorganizatacldirilor.Prescripiidecalculideproiectare

  STAS1238/1Ventilaremecanic.Debituldeaerproaspt

  STAS 6648/1 Instalaii de ventilare i climatizare. Calculul aporturilor de cldur din exterior.Prescripiifundamentale

  SR 6724/1 Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea natural. Prescripii deproiectare

 • SR 6724/2 Ventilarea dependinelor din cldirile de locuit. Ventilarea mecanic cu ventilatorcentraldeevacuare.Prescripiideproiectare

  STAS6325 Apapotabil.DeterminareapHului

  3.4.(B).Igienaapei

  Condiiatehnic,referitoarela igienaapei,presupunecadistribuiaapeissefacntrundebitsuficient,ncondiiilesatisfaceriicriteriilordepuritatecorespunztoareapeipotabile.

  Criteriiinivelurideperfoman cuprivirela:

  3.4.(B).l.Asigurareacalitiiapei(potabilitatea)

  Apanecesaralimentriiinstalaiilordincldiriledelocuinetrebuiesaiboanumitcalitate,exprimatprinansamblulproprietilorsalefizice,chimice,bacteriologice,organolepticeetc.conformprevederilorSTAS1342.

  3.4.(B).2.Asigurareadebituluideaplapunctuldeconsum

  Q=min.0,15l/s(laspltorbuctrie)Q=min.0,05l/s(lalavoarbaieicadbaie)cuovitezoptimaapei=1m/s.

  3.4.(B).3.Asigurareacantitilordeappotabilnecesar

  3.4.(B).3.1. cantitateanecesardeappotabilvafi: min.110l/pers./zi

  3.4.(B).3.2.nivelspecific.nfunciedestructuraconsumuluimenajerinumruldeutilizatori,vafi:

  debitorarmediu (Qora med)=variabil,nfunciedecerere

  3.4.(B).3.3.coeficientdevariaieadebituluiorar

  Qorarmax/Qorarmed =2,5

  3.4.(B).3.4. repartiiapunctelordealimentarecuapvafi: nfunciedecerere,conformprevederilordinreglementriletehniceI9iSTAS1478.

  Not:nlocuineesteinterzisasedistribuiapnepotabil.

  ANEXA3.4.(B).

  DOCUMENTECONEXE

  STAS1342 Apapotabil

  STAS6322 Apapotabil.Determinareaculorii

  STAS6323 Apapotabil.Determinareaturbiditii

  STAS6324 Apapotabil.Determinareatemperaturii,mirosuluii gustului

  STAS6329 Apapotabil.Analizabiologic

 • STAS7722 Apapotabil.Conductivitateelectric

  STAS3001 Apapotabil.Analizabacteriologic

  STAS3026 Apapotabil.Determinareaduritii

  STAS3002 Apapotabil.Determinareasubstanelororganice

  STAS12650Apapotabil.Determinareaconinutuluidepesticide

  STAS10266 Apapotabil.Determinareacompuilorfenolici distilabili

  STAS1478 Instalaiisanitare.Alimentareacuaplaconstruciicivileiindustriale.Prescripiifundamentaledeproiectare

  I9 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare

  STAS1795 Instalaiisanitare.Canalizareinterioar.Prescripiifundamentaledeproiectare

  C90 Normativpentrudescrcareapeuzatelareeleexterioaredecanalizare

  3.4.(C).Igienahigrotermicamediuluiinterior

  Crearea unui mediu higrotermicminim admisibil, presupune asigurarea unei ambiane termicecorespunztoare,attnregimdeiarn,cti nregimdevar.Seadmitecaacestecondiiisnufiesatisfcute1zi/aniarnai5zile/anvara.

  Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelat cu asigurarea calitii aerului i optimizareaconsumurilorenergetice.

  Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  3.4.(C).l.Asigurareaambianeitermiceglobalenormale:

  3.4.(C).1.1.indiceleglobaldeconfort(PMV) (opiuneamedieprevizibilcalculatconformSRISO 7730/00),vafi:

  PMV=0,5...+0,5

  3.4.(C).1.2. temperaturamediuluiinteriorambiant(Ti,)(conformSR1907/297),vafi: petimpdeiarn(valoriminime)

  cameredelocuit,holuri 20C vestibul 18C

  camerbaie,duuri 22C closetencadrulapartamentului 18C closetenafaraapartamentului 15C garajesublocuine 10Cbuctrie 18C scri,coridoarenexteriorulapartamentului10C

  petimpdevar max.25C

  3.4.(C).1.3. umiditatearelativaaeruluiinterior (F i)(conform SRISO 7730/00),vafi:

 • (F i)=35%...60%3.4.(C).1.4. vitezacurenilordeaer(vi)(conformSRISO

  7730/00),vafi: petimpdeiarn: vi=max.0,15m/s petimpdevar: vi=max.0,275m/s.

  3.4.(C).1.5. diferenamaximdetemperatur( DTmax)ntretemperaturaaeruluiinterioritemperaturamedieponderatasuprafeelorinterioarealeelementelordelimitatoare,(conformC107/397),Ivafipentru:

  perei DTi,max.=max.4K tavan DTI,max.=max.3K pardoseal DTi,max.=max.2K.

  3.4.(C).1.6.amplitudineaoscilaieitemperaturiiaeruluiinterior(ATj) conformC107/702,vafinregimde:

  iarnATi=1,0 varATi=3,0

  3.4.(C).2.Asigurareaambianeitermicelocalenormale:

  3.4.(C).2.1.asimetriatemperaturiideradiaieaferestrelorsaualtorsuprafeereci,(calculatconformSRISO7730/00),vafi:

  max.10C.

  3.4.(C).2.2.asimetriatemperaturiideradiaieaunuiplafonnclzit(calculatconformSRISO7730/00),vafi:

  min.5C.

  3.4.(C).2.3.diferenadetemperaturaaeruluipevertical,ntrenivelulcapuluisialgleznelor(conformSRISO773000),vafi:

  max.3C.3.4.(C).2.4.cantitateadecldurcedatdepiciorpardoselii,legatde senzaiaderececald

  (conformSTAS6472/1085),vafi:nncperidelocuit(pardoselicalde):

  Q1=50x103J/m2

  Q10300x103 J/m2

  ncelelaltencperi:Q1=60xIO

  3J/m2

  Q10=400x103J/m2

  ANEXA3.4.(C).

  DOCUMENTECONEXE

  C107/3 Normativprivindcalculultermotehnicalelementelor deconstruciealecldirilor

  (nlocuieteSTAS6472/389)

 • I 5 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizare

  C107/7 Normativprivindcalculullastabilitatetermicaelementelordeconstrucie(nlocuieteNP2001989)

  SR1907/2 Instalaiidenclzire.NecesaruldecldurdeIcalcul.Temperaturiinterioareconvenionaledecalcul(nlocuieteSTAS1907/2)

  SRISO7730Fizicaconstruciilor.Ambianetermicemoderate.Determinarea indicilor PMV iPPDispecificareacondiiilordeconforttermic(nlocuieteSTAS1314993)

  STAS 6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala.Clasificareimetodededeterminare

  3.4.(D).nsorirea

  Condiiatehnicprivindnsorireasereferlacriteriiledeptrunderedirectarazelorsolareninteriorulcldirii.

  O locuin trebuie astfel amplasat i orientat nct, cel puin una din camerele de locuit(dormitorsaucamerdezi)sprimeascradiaia solardirect,unanumitnumrdeorepezi, subanumiteunghiuriminime,petoatperioadaanului.

  Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  3.4.(D).1.Asigurareacondiiilordensoleiere

  3.4.(D).1.1.duratadensorirepentrucelpuinunadinncperiledelocuit,ntrozidereferin(21februarie,sau21octombrie)trebuiesfiede:

  celpuin2ore

  3.4.(D).1.2.unghiuldeincidennplanverticalalrazelorsolaredirecte,nziuadereferin(21februariesau21octombrie),trebuiesfie:

  min.6.

  3.4.(D).1.3.unghiuldeincidennplanorizontalalrazelorsolaredirecte,nziuadereferin(21februariesau21octombrie),trebuiesfie:

  min.20:

  3.4.(D).1.4.evitareafenomenuluideorbiresevaasigura: prinorientareacorectancperilor,prinecranareasuprafeelorvitrate(ncazulcldiriloraflaten zonegeograficecugradmaredensorire,sauacldirilorcuncperinecorespunztororientate).

 • ANEXA3.4.(D).

  DOCUMENTECONEXE

  STAS6472/2 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Parametriiclimaticiexteriori

  3.4.(E).Iluminatul

  Condiia tehnicprivind iluminatulcldirilorde locuine,presupune asigurarea cantitii icalitii luminii (naturale i artificiale) astfel nct, utilizatorii si poat desfura activitilecasnice n mod corespunztor, att n timpul zilei, ct i n timpul nopii, n condiii de igien isntate.

  Not:Problemelelegatedeiluminatuldesiguranalncperilorsuntprezentatencadrulcerineidesigurannexploatare,cap.3.2.(A).7., dinprezentulnormativ.

  Criteriiinivelurideperforman cuprivirela:3.4.(E).I.Asigurareailuminatuluinatural

  3.4.(E).1.1. valoareailuminatuluinatural (pentrusolstiiuldeiarn,ceracoperit),vafipentru: ncperidelocuit:

  min.30lx(e factorluminzi 0,75%) buctrii:

  min.60lx(e:=1,5%) bi,holuri,coridoare:

  min.161x(e=0,4%).

  3.4.(E).1.2. raportuldintreariaferestreloriariapardoselilor,va fipentru: cameredelocuit 1/6...1/8 celelaltencperi 1/8...1/10.scri 1/10...1/14.

  3.4.(E)1.3.factoruldeuniformitate(raportul ntreiluminareaminimiiluminareamaxim),vafipentru:

  cameredelocuit min.0,20 camerdestudiu(birou)min.0,65 spaiidecirculaie min.0,10.

  3.4.(E).1.4. evitareafenomenuluideorbiresevaasiguraprin: msuricorespunztoare,pentruecranareasuprafeelorvitrateexterioare,conformprevederilorSTAS6221.

  Not:n cazul n care lumina natural nu respect condiiile precizate mai sus, este necesar ca

  iluminatul natural s fie compensat parial sau total, n funcie de destinaia ncperii, cu iluminatartificialconform prevederilorSTAS6646/1iSTAS6646/3.

 • 3.4.(E).2.Asigurareailuminatuluiartificial

  3.4.(E).2.1.putereaelectricnecesar,vafi: min.20W/m2,desuprafaapardoselii

  3.4.(E).2.2.niveluldeiluminaremedie,pentruiluminatulnormalalncperilor,vafipentru: dormitor

  iluminatgeneral50lx(la h =0,851,0mde lapardosealcameredezi

  iluminatgeneral 50100lx iluminatlocal:

  citit300lx(pesuprafaamesei) cusut500lx(pesuprafaadelucru)

  cameradebaie iluminatgeneral75lx(lah=0,85 1,0mdelapardoseal) iluminatlocal 100200lx(pesuprafaaoglinzii)

  buctrii iluminatgeneral100lx(lah=0,85 1,0mdelapardoseal) iluminatlocal 300lx(pesuprafaadelucru)

  hol,coridoare iluminatgeneral 75 100lx(pesuprafaapardoselii)

  scri iluminatgeneral 5075lx(pesuprafaatreptelor)

  garaje iluminatgeneral50lx(la h=0,851,0mdela pardoseal)

  ghenagunoi iluminatgeneral 50lx(idem)

  subsol,pivni iluminatgeneral 5075lx(idem).

  3.4.(E).2.3.factoruldeuniformitate(raportuldintreiluminareaminimiiluminareamediepeplanuldelucru),vafipentru:

  ncperideutilizaregeneralmin.0,40 ncperisauspaiidecirculaiemin.0,25.

  3.4.(E).2.4. evitareafenomenuluideorbiresevaasiguraprin: msuricore