of 24 /24
Με μικρή προσέλευση κό- σμου και χωρί ιδιαίτερε εντάσει ολοκληρήθηκε η στρατιωτική παρέλαση τη Αθήνα που, υπό τον φόβο επανάληψη του σκηνικού τη 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, διεξήχθη κά- τω από πρωτοφανή αστυνο- μικά μέτρα. Αντίθετα, επει- σόδια στο Ηράκλειο οδήγη- σαν στην ματαίωση τη εκεί παρέλαση, ενώ μεγάλη έν- ταση σημειώθηκε και στην Πάτρα. «Αποστειρωμένε» οι παρελάσει στι περισσό- τερε πόλει τη Ελλάδα με περιστατικά αποδοκιμα- σιών και χαμηλή εκπροσώ- πηση του πολιτικού κόσμου. Στη δήλωσή του του αμέ- σω μετά την ολοκλήρωση τη παρέλαση ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία έστειλε μήνυμα σύμπνοια και ενό- τητα αφήνοντα εκ νέου αιχμέ για την συμπεριφορά ορισμένων ευρωπαίων εταί- ρων έναντι τη χώρα μα. «Γιορτάζουμε σήμερα την κορυφαία στιγμή του Ελλη- νισμού. Οι Ελληνε με σύμ- πνοια, ομόνοια και θάρρο, αποφάσισαν να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να χαρίσουν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια στον ελλη- νικό λαό», σημείωσε ο Κάρο- λο Παπούλια και συμπλή- ρωσε: «Σήμερα ο ελληνικό λα- ό δίνει μια σκληρή μάχη. Τότε κανένα δεν πίστευε ότι αυτοί οι ξυπόλητοι Ελλη- νε θα μπορούσαν να πετύ- χουν το θαύμα». «Σιδερόφραξαν» το κέντρο τη πόλη και με ΜΑΤ και δεκάδε αστυνομικού κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τα μέλη του «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» και του «Εργαζόμενου και άνεργου Τρικάλων» Το σύνολο σχεδόν των μαθητών απ-έστρεψαν τα πρόσωπά του από τι εξέδρε των -εναπομείναντων- επισήμων ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ ÅÔÏÓ 18ï ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 820 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 ÔÇË.: 24310 76566 FAX: 24310 76866 e-mail: [email protected]ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ EBÄÏÌÁÄÉ ÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Χωρί πολιτικού μακριά από του πολίτε! Η παρέλαση στα Τρίκαλα τελικά έγινε, αλλά Σελ. 4 Εβδομάδα... λιστών για τα κόμματα και στα Τρίκαλα Ειρηνική στην Αθήνα ένταση στην Περιφέρεια ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ Αναλυτικά στη Σελ. 24 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 CMYK ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ) Επαγγελματική στέγη στην Πύλη (πρώην Δ.Ο.Υ.) Διαθέτει ασανσέρ και πρόσβαση σε άτομα με ειδικέ ανάγκε. 400 τ.μ. + 160 τ.μ. υπόγειο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977 570 608 ΣΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ διαλογο το περιοδικό ζ ω και η ειδική έκδοση (32 σελίδε) για τον Τρικαλινό ήρωα Αριστείδη Παππά ΟΜΙΛΙΑ: Δημήτρη Παπαχρήστο: Από το Πολυτεχνείο ω το μνημό- νιο. (Από τον Γιουχανάν - το τελευταίο του Βιβλίο - μέχρι την Αγία Γνώση - υπό έκδοση. Μετά την ομιλία του εκφωνητή του Πολυτεχνείου και πολυ- γραφότατου συγγραφέα και παρουσιαστή εκπομπών θα γίνει διάλογο με θέμα το πω από τα οράματα του Πολυτεχνείου φθάσαμε στην σημερινή απαξίωση τη πολιτική και κυρίω για τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξή. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΛΑ˳ΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΣΗΜ. Περισσότερε λεπτομέρειε για το πρόγραμμα τη εκδήλωση την επόμενη Δευτέρα. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΛΑ˳ΚΗ ΒΡΑΔΙΑ εφημερίδα διαλογος Σουίτα art cafe Στα Μ. Καλύβια φέτο το κύπελλο Τρικάλων Ολόκληρη η αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε 12 σελίδε Οι φωτογραφίε είναι από την παρέλαση σε Πύλη και Καλαμπάκα όπου η κατάσταση ήταν ήρεμη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26.03.2012-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA 26.03.2012

Text of ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Page 1: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Με µικρή προσέλευση κό-σµου και χωρί ιδιαίτερεεντάσει ολοκληρήθηκε ηστρατιωτική παρέλαση τηΑθήνα που, υπό τον φόβοεπανάληψη του σκηνικούτη 28η Οκτωβρίου στηΘεσσαλονίκη, διεξήχθη κά-τω από πρωτοφανή αστυνο-µικά µέτρα. Αντίθετα, επει-σόδια στο Ηράκλειο οδήγη-σαν στην µαταίωση τη εκείπαρέλαση, ενώ µεγάλη έν-ταση σηµειώθηκε και στηνΠάτρα. «Αποστειρωµένε»οι παρελάσει στι περισσό-τερε πόλει τη Ελλάδαµε περιστατικά αποδοκιµα-σιών και χαµηλή εκπροσώ-πηση του πολιτικού κόσµου.

Στη δήλωσή του του αµέ-σω µετά την ολοκλήρωσητη παρέλαση ο Πρόεδροτη ∆ηµοκρατία έστειλεµήνυµα σύµπνοια και ενό-τητα αφήνοντα εκ νέουαιχµέ για την συµπεριφοράορισµένων ευρωπαίων εταί-ρων έναντι τη χώρα µα.

«Γιορτάζουµε σήµερα τηνκορυφαία στιγµή του Ελλη-νισµού. Οι Ελληνε µε σύµ-πνοια, οµόνοια και θάρρο,αποφάσισαν να αποτινάξουντον οθωµανικό ζυγό και ναχαρίσουν την ελευθερία καιτην αξιοπρέπεια στον ελλη-νικό λαό», σηµείωσε ο Κάρο-λο Παπούλια και συµπλή-ρωσε:

«Σήµερα ο ελληνικό λα-ό δίνει µια σκληρή µάχη.Τότε κανένα δεν πίστευεότι αυτοί οι ξυπόλητοι Ελλη-νε θα µπορούσαν να πετύ-χουν το θαύµα».

«Σιδερόφραξαν» το κέντρο τη πόλη και µε ΜΑΤ και δεκάδε αστυνοµικού κατάφεραν να κρατήσουν µακριά τα µέλη του «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» και του «Εργαζόµενου και άνεργου Τρικάλων»

Το σύνολο σχεδόν των µαθητών απ-έστρεψαν τα πρόσωπάτου από τι εξέδρε των -εναποµείναντων- επισήµων

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 820 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: [email protected]•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

EBÄÏ ÌÁ ÄÉ ÁÉ Á Å ÖÇ ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Χωρί πολιτικούµακριά από του πολίτε!

Η παρέλαση στα Τρίκαλα τελικά έγινε, αλλά

Σελ. 4

Εβδοµάδα... λιστώνγια τα κόµµατα και στα Τρίκαλα

Ειρηνική στην Αθήνα ένταση

στην Περιφέρεια

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Αναλυτικά στη Σελ. 24

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

CMYK

ΠΩΛΕΙΤΑΙ(ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ)

Επαγγελµατική στέγηστην Πύλη (πρώην ∆.Ο.Υ.)

∆ιαθέτει ασανσέρ και πρόσβαση σε άτοµα

µε ειδικέ ανάγκε.400 τ.µ. + 160 τ.µ.

υπόγειο.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:6977 570 608

ΣΗΜΕΡΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ διαλογοτο περιοδικό ζω και η ειδική έκδοση (32 σελίδε)

για τον Τρικαλινό ήρωα Αριστείδη Παππά

ΟΜΙΛΙΑ: ∆ηµήτρη Παπαχρήστο: Από το Πολυτεχνείο ω το µνηµό-

νιο. (Από τον Γιουχανάν - το τελευταίο του Βιβλίο - µέχρι τηνΑγία Γνώση - υπό έκδοση.

Μετά την οµιλία του εκφωνητή του Πολυτεχνείου και πολυ-γραφότατου συγγραφέα και παρουσιαστή εκποµπών θα γίνειδιάλογο µε θέµα το πω από τα οράµατα του Πολυτεχνείουφθάσαµε στην σηµερινή απαξίωση τη πολιτική και κυρίω γιατι πρέπει και τι µπορούµε να κάνουµε από εδώ και στο εξή.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΛΑ˳ΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΣΗΜ. Περισσότερε λεπτοµέρειε για το πρόγραµµα τη εκδήλωση την επόµενη ∆ευτέρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ & ΛΑ˳ΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ

εφηµερίδα

διαλογος Σουίτα art cafe

Στα Μ. Καλύβια φέτο το κύπελλο Τρικάλων

Ολόκληρη η αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε 12 σελίδε

Οι φωτογραφίε είναι από την παρέλαση σε Πύλη και Καλαµπάκα όπου η κατάσταση ήταν ήρεµη

Page 2: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialog[email protected], site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113

2 ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Άδοξο (πολιτικό) τέλογια τον Ηλία Μόσιαλο;

Ο Κώστα Σκρέκα είναι ένα νέο Τρικα-λινό µε µεγάλη πείρα από την αγορά, ωδραστήριο και πετυχηµένο επιχειρηµα-τία και µε το «σαράκι» τη πολιτική µέσατου, λόγω και τη πολύχρονη ενασχόλη-ση µε τα κοινά του πατέρα του ΘεόδωρουΣκρέκα. Με αυτά τα δύο ατού και µε µεγά-λη όρεξη ξεκίνησε (άτυπα βέβαια ακόµη)την προεκλογική του επαφή µε του πολί-τε του νοµού στην προσπάθεια του για ναεκλεγεί βουλευτή µε το ψηφοδέλτιο τηΝέα ∆ηµοκρατία .

Μέχρι τώρα γίνεται δεκτό καλά απότου πολίτε, αν και δεν είναι η καλύτερη

εποχή για του πολιτικού αυτή που περνά-µε και γι’ αυτό το επιτελείο του θεωρεί πωο Κώστα θα κάνει ιδιαίτερα πετυχηµένοντεπούτο στην πολιτιστική του καριέρα...

∆.Κ.

Ήταν µια ξεχωριστή βρα-διά, η συναυλία του Γιώρ-γου Μεράντζα την περασµέ-νη Παρασκευή στη «Σουί-τα». Ο Μεράντζα, που πλέ-ον εµφανίζεται σπάνια έχειπολλού φίλου και στα Τρί-καλα αλλά και φανατικούθαυµαστέ σε κάθε γωνιάτη χώρα. Αφού ήρθαν µέ-χρι τα Τρίκαλα για να τονακούσουν παρέε από Αθή-να αλλά και τι Σέρρε!

Η φωνή του Γιώργου αγέ-ραστη, δυναµική, ξεχωρι-στή. Ιδιαίτερα δε όταν είπε και τα αγαπηµένα του Ηπειρώτικα (και κυρίω τη Μαριόλα) έγι-νε... πανικό!

Εκείνο όµω που ελάχιστοι ήξεραν ήταν πω οι τρει υπέροχοι µουσικοί που τον συνό-δευαν ήταν ανάµεσα στην ορχήστρα του Γιώργου Νταλάρα το βράδυ που τον «γιαούρ-τωσαν». Μάλιστα µα είπανε πω ο Νταλάρα δεν δέχθηκε µόνο γιαούρτια και µπουκά-λια νερό αλλά και ένα µπουκάλι µε κρασί!Υ.Γ. ∆εν µάθαµε όµω αν το... ήπιε το κρασί ή το πούλησε όπω λέει και ο Πανούση.

∆.Κ.

Ο Γιώργο Μεράντζα και η... γιαουρτωµένη ορχήστρα του!

Τρία στα τρία…Πλώρη για µια νέα θητεία όπω έχει δη-

λώσει έβαλε ο Βύρων Μπουτίνα για το ∆η-µαρχιακό θώκο τη Καλαµπάκα.

Τελευταία πυκνώνει τι δηµόσιε εµφανί-σει του και συνάµα αρχίζει να σκληραίνει τηναντιπολιτευτική του τακτική, σηµάδι ότι το πή-ρε απόφαση να δώσει και πάλι στη µάχη.

Στην παρέλαση τη 25η Μαρτίου αν καιέπιασε τα άκρα στην εξέδρα των επισήµωνµετά το πέρα τη βρέθηκε ανάµεσα σετρει προέδρου όπω τον αποθανάτισε ο φακό του «∆» µε χαµόγελο και αισιοδοξία.

Κάποιο βέβαια έριξε τη σπόντα ότι πάµε για το τρία στα τρία…Τι σηµαίνει άραγε αυτό; Μαντέψτε…

ΗΘΜΟΣ

Εκκίνηση µε πολλά ατού για τον Κώστα Σκρέκα

Μία µεγάλη προσφοράτου «δ» στου Τρικαλινού

Σήµερα ο «δ» κυκλοφορεί µαζί µε έναπεριοδικό, το ζω, που από την προηγού-µενη ∆ευτέρα «συνοδεύει» κάθε ∆ευτέρατην εφηµερίδα µα αλλά και µε µία ειδικήέκδοση 32 σελίδων, αφιερωµένη στη ζωή,τη δράση και τον ηρωικό θάνατο του Αρι-στείδη Παππά, ενό Τρικαλινού ήρωα µετεράστια προσφορά προ την πατρίδα ηοποία όµω πέρασε στην «λήθη».

Θα ακολουθήσουν και πολλέ ακόµηπρωτοβουλίε - προσφορέ του «δ» ωµια µικρή ανταπόδοση προ όλου εσά,που επί 18 χρόνια στηρίζετε αυτή τηνπροσπάθεια.

Και η αµέσω επόµενη είναι η εκδήλω-ση µε τον εκφωνητή του Πολυτεχνείουτον ∆ηµήτρη Παπαχρήστο, που θα γίνειτην Πέµπτη 5 Απριλίου σε συνεργασία µετον πολιτιστικό - ψυχαγωγικό πολυχώρο«Σουίτα Art Cafe»

«δ»

Όλα δείχνουν πω ο συντοπίτη µα Ηλία Μόσια-λο τελικά όχο µόνο δεν θα επιχειρήσει να διεκδικήσειεκλογή µε σταυρό στα Τρίκαλα αλλά δεν θα είναι κανυποψήφιο στι προσεχεί εκλογέ. Και έτσι η πολιτι-κή του καριέρα που ξεκίνησε τόσο δυναµικά το 2009θα τερµατιστεί πρόωρα και άδοξα αφού ήρθαν «τα πά-νω - κάτω» στο πολιτικό τοπίο τη χώρα και του ΠΑ-ΣΟΚ.

Ποιό να το περίµενε αυτό, από όσου (και Τρικαλι-νού) συνωστίζονται µέχρι και πριν λίγου µήνε στογραφείο του έστω και για µια απλή γνωριµία µαζί του...

∆.Κ.

∆ιακριτικά…Στην παρέλαση τη Καλαµπάκα

βρέθηκε χθε ο υποψήφιο βου-λευτή-όπω όλα δείχνουν-τη Ν∆Κώστα Τσουρβάκα.

Χωρί τυµπανοκρουσίε στάθηκεανάµεσα στο πλήθο και σε από-σταση αναπνοή από την εξέδρατων επισήµων χάρηκε τη µαθητιώ-σα νεολαία τη πατρώα γη να πα-ρελαύνει χωρί προβλήµατα.

Βέβαια παρά την διακριτική διά-θεση του δεν κατάφερε να αποφύ-γει αρκετού φίλου και όχι µόνο που µόλι τον αντιλήφτηκαν έσπευσαν να του σφίξουντο χέρι και να του ευχηθούν καλή επιτυχία.

Μετά το τέλο τη παρέλαση διακριτικά πήρε τον καφέ του στο γραφείο του ∆ηµάρ-χου αλλά και την ώθηση των συµπατριωτών του για τη δύσκολη αρένα τη πολιτική…

-Καλό κουράγιο λοιπόν…ΗΘΜΟΣ

Βρέθηκε στέγη για τοκοινωνικό φαρµακείοΚαλαµπάκα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η ίδρυ-ση και λειτουργία του κοινωνικού φαρµακείουστην Καλαµπάκα µετά και την θετική εξέλιξηαναφορικά µε το θέµα τη στέγαση του.

Και τούτο γιατί µια κίνηση πραγµατικήαγάπη και αλληλεγγύη εκ µέρου του καθηγουµένου τη Ιερά Μονή του Μεγάλου Με-τεώρου, Αρχιµανδρίτη Νύφωνο έδωσε τέλο στην αναζήτηση στέγη εκ µέρου του ∆ή-µου µε την παραχώρηση καταστήµατο που διαθέτει στο κέντρο τη Καλαµπάκα. Ειδικό-τερα ο καθηγούµενο του Μεγάλου Μετεώρου µόλι ενηµερώθηκε για την πρόθεση τη∆ηµοτική Αρχή να ιδρύσει το κοινωνικό φαρµακείο, ευαισθητοποιήθηκε αµέσω και µετην σύµφωνη γνώµη του Σεβασµιότατου κ. Σεραφείµ πληροφόρησε τον ∆ήµαρχο πω πα-ραχωρεί δωρεάν κατάστηµα στο κέντρο τη πόλη για όσο χρόνο θα λειτουργεί αυτό.

Η ευχάριστη εξέλιξη δηµοσιοποιήθηκε από τον κ. Σακελλαρίου ο οποίο εµφανώ ικανο-ποιηµένο βλέπει τώρα να επιταχύνονται οι διαδικασίε για την υλοποίηση τη απόφασητου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη συνδροµή ντόπιων φαρµακοποιών προκειµένου να συµ-παρασταθούν στου ανήµπορου συνδηµότε.

Αποµένει λοιπόν το θέµα να έλθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αποδοχή τηδωρεάν παραχώρηση του ακινήτου, κάτι που αναµφίβολα θα περάσει οµόφωνα σε µια τέ-τοια κίνηση Χριστιανική Αγάπη και Ανθρωπιά εκ µέρου τη Ιερά Μονή και του Σεβά-σµιου Γέροντο αυτή που δείχνου έµπρακτα το σηµαντικό έργο που επιτελείται στην το-πική κοινωνία.

Πρόκειται για µια ενέργεια που λαό τη περιοχή τη δέχθηκε µε ευχαρίστηση και πολ-λά µπράβο και συνάµα καταδεικνύεται η αµοιβαία αγάπη τη τοπική εκκλησία και του Χρι-στεπώνυµου πληρώµατο.

ΗΘΜΟΣ

Page 3: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 3

«Επανεκκίνηση» µε 3,4%!∆εν πρόλαβαν καλά-καλά να

κοπάσουν οι… θριαµβολογίετου Ευάγγελου Βενιζέλου γιατην «πανστρατιά» των 230.000µελών του κόµµατο που τονψηφίσαν για νέο πρόεδρο τουΠΑ.ΣΟ.Κ. και την αµέσω εποµέ-νη ηµέρα άρχισε να ραγίζει ηεξόφθαλµα πλασµατική ενότηταπου θα επιθυµούσε στο κόµµατου στην πορεία προ τι εκλο-γέ.

Αρχικά ο ανεκδιήγητο Μιχά-λη Χρυσοχο˙δη πρότεινε τηνπαράταση τη θητεία τη κυ-

βέρνηση Παπαδήµου µέχρι την Άνοιξη του 2013, αιτιο-λογώντα ότι «δεν χρειαζόµαστε περιπέτειε µέσω πρό-ωρων εκλογών». Είναι προφανέ τι εννοεί ο νυν υπουρ-γό «Προστασία του Πολίτη» όταν µιλάει για «περιπέ-τειε»: Τον εκλογικό καταποντισµό του κόµµατό του.

Λίγε ηµέρε µετά ο Ανδρέα Λοβέρδο τάσσεταικατηγορηµατικά κατά τη επιστροφή των διαγραφέν-των βουλευτών στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ναρκοθετώντα ουσια-στικά την προσπάθεια του νέου προέδρου για κάποιαανασύνταξη των δυνάµεών του, ερχόµενο παράλληλασε ανοικτή αντίθεση µε τον Χρήστο Παπουτσή που έναεικοσιτετράωρο πριν είχε τοποθετηθεί υπέρ τη επι-στροφή των… ασώτων στο κόµµα.

Στο µεσοδιάστηµα είχε προλάβει ο Θεόδωρο Πάγ-καλο να ανακοινώσει την απόσυρσή του από τα ψηφο-δέλτια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στι επόµενε εκλογέ εκτιµώνταπαράλληλα ότι «τα δύο µεγάλα κόµµατα αποδεικνύουνότι δεν µπορούν να κυβερνήσουν από κοινού ακόµη κιαν ένα µεγάλο µέρο των αποφάσεων που πρέπει ναληφθούν είναι προδιαγεγραµµένο».

Μια και αναφερθήκαµε στι (αλά Τσαουσέσκου ακό-µη µια φορά) εσωκοµµατικέ εκλογέ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αµιλήσουµε και µε τη γλώσσα των αριθµών. Παρόλο πουαποδεδειγµένα υπήρξαν καταγγελίε για διπλοψηφί-σαντε και τριπλοψηφίσαντε, α δεχθούµε τον επίση-µο αριθµό των 236.151 (εκ των οποίων οι 230.105 ψήφι-σαν τον µοναδικό υποψήφιο Ευάγγελο Βενιζέλο) πουανακοινώθηκε ότι προσήλθαν στι εσωκοµµατικέ κάλ-πε.

Ο αριθµό λοιπόν των 236.151 ψηφισάντων αντιπρο-σωπεύει:Το 3,4% όσων ψήφισαν στι εκλογέ του 2009 (σύ-

νολο εγκύρων ψηφοδελτίων 6.858.342).Το 7,8% των ψηφοφόρων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2009 (σύ-

νολο 3.012.373 που αντιστοιχεί στο 43% του εκλογικούσώµατο που το υπερψήφισε).Είναι κατά 281.003 λιγότεροι από του ψηφοφό-

ρου του Κ.Κ.Ε. το 2009 (το ψήφισαν 517.154) και κατά79.476 λιγότεροι από του ψηφοφόρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.(το ψήφισαν 315.627) στην ίδια εκλογική αναµέτρηση.

Εάν οι παραπάνω αριθµοί σα παραπέµπουν σ’αυτόπου ο Βενιζέλο ονοµάζει «επανεκκίνηση» του κόµµατοκαι εάν οι ενέργειε των πρωτοκλασάτων στελεχών σαθυµίζουν ότι «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, ενωµένο δυνατό»,τότε ο υπογράφων είναι… αστροναύτη.

Του Σωτήρη Κύρµπα

Ανακάλυψαν την Αµερι-κή. Συνεχίζουν καθηµερινάνα την ανακαλύπτουν, θασυνεχίσουν να το κάνουν.

«Σκάνδαλο στο ΙΚΑ»αναγγέλει ποµπωδώ, οένα δίαυλο παρα-πληρο-φόρηση.

«Οργιο ρεµούλα στηνυγεία», διατυµπανίζει στεν-

τόρια, το άλλο µέσο από-προσανατολισµού.

«Πίθο ∆ανα˙δων στη δη-µόσια παιδεία», κραυγάζειένα τρίτο κανάλι πολυπλο-διαπλοκή.

«Χιλιάδε οι µαµού ανά-πηροι κοινωνικών βοηθηµά-των» προπαγανδίζει έναακόµα πρόθυµο πολυ-πα-παγαλάκι. Όλοι συντεταγ-µένοι «Σαν έτοιµοι από και-ρό», µε τα όπλα του «πα-ρά πόδα». Στο καθήκον. ∆η-λητηριάζουν την κοινωνία,την οβελίζουν, την κατακερ-µατίζουν. Χρησιµοποιώνταµισέ αλήθειε που προ-βάλλονται διογκωµένε καιστοχευµένε, σαν ολόκλη-ρα ψέµατα.

∆ύσκολο, ανεδαφικό, ναισχυριστεί κανεί ότι στηχώρα µα, δεκαετίε τώραδεν υφίστανται οι περιπτώ-σει που αξιοποιούν. Υπο-

κριτικό ακόµα, να υποστη-ρίζει οποιοσδήποτε, ότι στοταγκό δεν χρειάζονται δύο,στο χορό εν γένει, περισσό-τεροι. Όµω όλα αυτά τασκάνδαλα και… «σκάνδα-λα» που επιχειρείται να κα-τοικοεδρεύσουν στη δηµό-σια κονίστρα, είναι θεόπεµ-πτα, σχετίζονται µόνο µετον απ-αξιακό κώδικα τουανθρώπινου γένου;

Πίσω από όλα αυτά, στηναφετηρία, τη διαδροµή τη,δεν συναντούµε σε ρόλοπρωταγωνιστικό, κάποιοπυλώνα του συστήµατο –πολιτικό, συνδικαλιστή,κοµµατικό στέλεχο, υπη-ρεσιακό παράγοντα;

∆εν είναι οι υπάρχοντεοικονοµικέ σχέσει πουαποκτηνώνουν τον άνθρω-πο, εκµαυλίζουν συνειδή-σει, διαχέουν ευθύνε,υποθάλπουν, παράγουν,

ανέχονται, συγκαλύπτουν,αυξοµειώνουν συναλλαγή,διαφθορά, διαπλοκή, συγ-κάλυψη, οµηρεία, πολιτικέκαι κοινωνικέ συµπεριφο-ρέ;

Προδήλω και δεν «ταφάγαµε όλοι µαζί», αυτοίκαι οι συνοδοιπόροι του –δυστυχώ βρίσκονται καιπλησίον µα -τα φάγαν καιτώρα µε τι κατασκευασµέ-νε «αποκαλύψει» του,προσπαθούν να διαιωνί-σουν το φαγοπότι του.

«Φοβάµαι του ανθρώ-που που µε καταλερωµένητη φωλιά, πασχίζουν τώρανα βρουν λεκέδε στη δικήσου» επισήµανε και παλιό-τερα ο Μανώλη Αναγνω-στάκη, που σήµερα θαέψαχνε απεγνωσµένα λέ-ξει, προσέτι πιο ευθύβο-λε, για να περιγράψει τηνπραγµατικότητα.

«Με καταλερωµένη τη φωλιά του πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδε στη δική σου»

Του Ηλία Σιαφάκα

Το ζω ξυπνάαναµνήσει!

«Με συγκινήσατε απίστευτα! Συγχαρητήριαγια την έκδοση αυτή…»

Στην άλλη άκρη τη γραµµή ήταν η κ. Καρα-θάνου και µα πήρε για να µα συγχαρεί για τοζω γενικά αλλά ιδιαίτερα για την φωτογραφίααπό τα παλιά Τρίκαλα που υπήρχε στην τελευταίασελίδα του. Στην οποία απεικονιζόταν και το σπί-τι που έζησε τα παιδικά τη χρόνια. Βλέποντάτην άρχισε να θυµάται πω ήταν τότε η περιοχήαλλά και το συγκεκριµένο σπίτι.

Όλα αυτά όµω η κ. Καραθάνου θα µα τα εξι-στορήσει στο επόµενο τεύχο του ζω, την ∆ευ-τέρα 2 Απριλίου.

∆.Κ.

Θα κάνει την έκπληξη οΣάκη Καλύβα;

Μεθοδικά και σε καθηµερινή βάσησυνεχίζει τι επαφέ του µε του πο-λίτε του Νοµού ο Σάκη Καλύβα,υποψήφιο Βουλευτή µε τη ∆Η.ΣΥ.,το κόµµα τη Ντόρα, στα Τρίκαλα.

Ο κ. Καλύβα δεν πτοείται από τιµετρήσει, τι οποίε θεωρεί µεθο-δευµένε και εκφράζει τη βεβαιότηταπω η ∆Η.ΣΥ., όχι µόνο θα µπει στηνΒουλή αλλά θα ξεπεράσει κατά πολύτο 3%. Αυτή τη σιγουριά την στηρίζει

«όχι µόνο στο ότι οι θέσει του κόµµατο δικαιώνονται κα-θηµερινά στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και στην ζε-στή υποδοχή που του γίνεται από του απλού ανθρώ-που των Τρικάλων, τόσο στην περιοχή Φαρκαδόνα όσοκαι σε κάθε γωνιά του νοµού».

Λίγε εβδοµάδε έµειναν για να δούµε αν θα επιβεβαι-ωθεί ο Σάκη ή τα γκάλοπ! «δ»

Μία διµοιρία των ΜΑΤ ήταν η πρώτη που…παρέλασε χθε στα Τρίκαλα εισπράττοντα το ειρωνικό χειροκρότηµα των Τρικαλινών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ για την... κανονική παρέλαση στα Τρίκαλα, στη σελ. 24

Προβοκάτσια;«Κυκλοφόρησε», τι προηγούµενε µέρε, γκάλοπ

που αφορά τα δύο µεγάλα κόµµατα και δη τα ψηφο-δέλτια του στο νοµό Τρικάλων. Το αξιοσηµείωτο. Στηµέτρηση για το ψηφοδέλτιο του ενό κόµµατο, συµπε-ριλαµβάνονται δύο ονόµατα που συνδέονται µε στενήσυγγενική σχέση! Προβοκάτσια; ή κυοφορείται κάτι πουφαντάζει απίθανο; «δ»

Page 4: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Η σύνθεση των ψηφοδελ-τίων στο νοµό Τρικάλωναπασχολεί ενδιαφερόµε-νου, στελέχη και ηγεσίεκαι επειδή στο σχετικόσταυρόλεξο, υπάρχουν«λευκά κουτάκια», θα ορι-στικοποιηθεί λίγε ώρε,πριν εκπνεύσει η προθε-σµία κατάθεση. Ωστόσο,κυρίω στα δύο «µεγάλα»κόµµατα, αλλά και στουσχηµατισµού τη Αριστε-ρά, τα ψηφοδέλτια – στοβασικό του κορµό- «είναιέτοιµα», παραµένουν όµωσοβαρέ εκκρεµότητε πουενδεχοµένω να κρύβουνεκπλήξει, απρόοπτα καιγενικότερε «καραµπόλε».

Στο ΠΑΣΟΚ

Με ένα ψηφοδέλτιο πουθα µοιάζει πολύ, µε αυτότων προηγούµενων εκλο-γών, το 2009, θα διεκδική-σει την ψήφο των Τρικαλι-νών πολιτών το ΠΑΣΟΚ.

Οι δύο βουλευτέ τουκόµµατο κ.κ. Χρ. Χάδοκαι Σ. Μερεντίτη θα είναι εκνέου υποψήφιοι, παρότι οπρώτο φαίνεται να αµφι-ταλαντεύεται, ενώ η δεύτε-ρη, το όποιο θέµα διαδοχήτη από συγγενικό πρόσω-πο εγείρεται, δείχνει να τοπαραπέµπει στι «ελληνι-κέ» ή ακόµα και στι «καλ-λένδε» γενικώ.

Ο κ. Χρ. Μαγκούφη,που διαγράφηκε από τοκόµµα εξαιτία τη αρχικήστάση του στην ψήφισητου Μνηµονίου 2, διακαώεπιθυµεί να επανενταχθείστο ΠΑΣΟΚ και να είναιυποψήφιο, κάτι τέτοιοόµω δεν φαντάζει καθό-λου πιθανό…

Στο ψηφοδέλτιο θα είναιοι κ.κ. Λώρεν Κασσοπού-λου και Χρυσάνθη ∆αλκα-φούκη, που ήταν υποψή-φιε και στην προηγούµενηαναµέτρηση, ενώ και ο κ. Γ.Τσιάκαλο – ο µόνο απότου προαναφερθέντεπου περιοδεύει – µάλλονθα διεκδικήσει εκ νέου τηνψήφο των Τρικαλινών.

Σε ότι αφορά την αναζή-τηση νέων προσώπων, αυ-τή τη φορά ο πρώην δή-µαρχο Παραληθαίων κ. ∆.Οικονόµου, είναι κοντά στο«να διαβεί το Ρουβίκωνα»και να είναι υποψήφιο. Ησυµπεριφορά του στι πρό-σφατε εσωκοµµατικέ

εκλογέ για την ανάδειξηνέα ηγεσία, συνηγορείυπέρ µια τέτοια εξέλιξη.

Σύµφωνα δε µε πληρο-φορίε, νέο πρόσωπο γιανα στελεχώσει το ψηφοδέλ-τιο του ΠΑΣΟΚ, αναζητείταιστο χώρο τη Αυτοδιοίκη-ση και δη στο συνδυασµότη πλειοψηφία στο ∆ήµοΤρικκαίων, ενώ και ο πρώηνκοινοτάρχη Ράξα κ. Χρ.Ρουσιαµάνη έχει εκδηλώ-σει ενδιαφέρον να διεκδική-σει κοινοβουλευτικό θώκο.

Στη Νέα ∆ηµοκρατία

Για το συνδυασµό τη το-πική Νέα ∆ηµοκρατία,στι επερχόµενε εκλογέ,υπάρχουν δύο βέβαια ονό-µατα. Αυτά του πρώην νο-µάρχη κ. Ηλία Βλαχογιάννηκαι του κ. Κώστα Σκρέκα, οοποίο είναι γιο του νυνβουλευτή του κόµµατοΘοδ. Σκρέκα και αµφότεροιέχουν πλήρη προεκλογικήδραστηριότητα.

Οι δύο βουλευτέ τουκόµµατο που αναδείχθη-σαν στι εκλογέ του 2009,δύσκολα θα συµπεριλη-φθούν εκ νέου στι λίστε.

Ο κ. Ν. Λέγκα, όπω κα-ταδεικνύει η κινητικότητα τουεγγύτερου περιβάλλοντοτου, θέλει να είναι πάλι υπο-ψήφιο, η συµπεριφορά τουόµω κατά την ψήφιση τουΜνηµονίου 2 θεωρείται «φυ-γοµαχία» και στη Συγγρούφοβούνται ότι τυχόν επανα-καµψή του θα αυξήσει τιαφορµέ , η Νέα ∆ηµοκρατίανα δεχθεί προεκλογικά καιπανελλαδικά, επιθέσει καιµύδρου για «διγλωσσία καικαιροσκοπισµό».

∆ύσκολη φαντάζει η συµ-µετοχή στο ψηφοδέλτιο καιτου κ. Σ. Χατζηγάκη, ο οποί-ο είναι προσεκτικό στι κι-νήσει του και µάλλον περι-µένει µήνυµα επανένταξη.

Αµφότερε πάντω οι πε-ριπτώσει θα κριθούν «στονήµα» και εν πολλοί η έκ-βασή του, θα εξαρτηθείαπό τη βούληση του κ. Αντ.Σαµαρά, σε συνάφεια µεάλλε όµοιε ή παρόµοιεδυνητικέ υποψηφιότητεσε όλη τη χώρα.

Τούτων δοθέντων, πιθανήφαντάζει η παρουσία στοψηφοδέλτιο του πρώην δη-µάρχου κ. Μ. Ταµήλου, ενώοι κ.κ. Ν. Σακκά , Τσαντήλακαι Κ. Τσουρβάκα θα διεκ-δικήσουν συµµετοχή εφόσονυπάρχουν κενέ θέσει .

Σε ότι αφορά το «γυναι-κείο άρωµα» στο τοπικό ψη-φοδέλτιο τη Ν.∆., η κ. Μ.Γιαννωτάκη µάλλον δεν θαείναι υποψήφια, η κ. Ζ. Νι-κολάου δεν ενδιαφέρεταικαι αναπόφευκτα η υποψη-φιότητα τη κ. Κων. ∆ήµα,παρά τι διαψεύσει τηίδια, µε την πάροδο τουχρόνου, θα ενισχύεται.

Στην Αριστερά

Στο ΚΚΕ, στα Τρίκαλα, τοψηφοδέλτιο αρχίζει µε τοόνοµα του πρώην βουλευτήκ. Αχιλ. Κανταρτζή, ο οποί-ο βάσιµα εκτιµάται πω θαεπανεκλεγεί.

Ενδιαφέρον έχει ποιοστέλεχο του κόµµατο θαπριµοδοτηθεί για να κατα-λάβει τη δεύτερη θέση –φαβορί η κ. Βάσω Μπακά-ση και ο κ. Ν. Σωτηρόπου-λο – ενώ στι υπόλοιπεθέσει θα τοποθετηθούν µετι γνωστέ διαδικασίε, άλ-λα στελέχη του κόµµατο.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγµα-τα είναι πιο ευκρινή. Τέσσε-ρι θέσει θα καταλάβουν οιπροερχόµενοι από το συµ-µαχικό χώρο, οι κ.κ. Γ. Χρι-στόπουλο, ∆ηµ. Σαριγα-λά , Βασ. Γεροδηµόπουλο

και ο προερχόµενο από τοΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµ. Καπέλα.

Μια θέση θα καλυφθεί,ελέω ποσόστωση, από γυ-ναίκα, την κ. Αγγ. Κοµπό-λια, ενώ για τι εναποµεί-ναντε δύο θέσει υποψή-φιοι είναι στελέχη του τοπι-κού Συνασπισµού ο κ. ∆ηµ.Παπαθανασίου και ο κ.Γιώργο Χονδρό.

Σχεδόν έτοιµο είναι οσυνδυασµό τη ∆ηµοκρα-τική Αριστερά. Ηδη ανα-κοινώθηκαν τα ονόµατατων κ.κ. Θαν. Ζαχαρόπου-λου, Θοδ. Σπαθή, Γ. Κυρί-τση, Βίκυ Μπούγλα καιΑπ. Τσουρβάκα µε τον τε-λευταίο να είναι «µετέω-ρο» καθώ για να είναιυποψήφιο βουλευτή, λό-γω κοµµατικού ασυµβιβά-στου, θα πρέπει να παραι-τηθεί από το αξίωµα τουπροέδρου του ∆ηµοτικούΣυµβουλίου Καλαµπάκα.

Στο ψηφοδέλτιο θα µετέ-χει ω συνεργαζόµενο απότου «Ελεύθερου Πολίτε»κ. Απ. Ρόσσιο, ενώ εντότων ωρών θα ξεκαθαρίσει τι«δέον γεννέσθαι» µε τουδικηγόρου κ.κ. Γ. Παπασί-µο και Μπ. Τσιρογιάννη.

Ακόµα, δεδοµένη είναι ηυποψηφιότητα και τη για-τρού κ. Σοφία Βενέτη.

Τα άλλα κόµµατα

∆υσκολίε, παρά τα ευλό-γω αντιθέτω ισχυριζόµε-να από τα στελέχη του, αν-τιµετωπίζουν σε ότι αφοράτον καταρτισµό των ψηφο-δελτίων του, τα άλλα κόµ-µατα στο νοµό Τρικάλων.

Υποψήφιο µε τη ∆ηµο-κρατική Συµµαχία θα είναι ο

πρώην πρόεδρο τη ΝΟ-∆Ε κ. Ντ. Κοτρώνη και οαγροτοσυνδικαλιστή κ.Σάκη Καλύβα, ενώ η Κοι-νωνική Συµφωνία, αφού ού-τε ο αντιδήµαρχο κ. Θοδ.Σπανό θα είναι υποψή-

φιο, δύσκολα θα κάνειπλήρε ψηφοδέλτιο σταΤρίκαλα.

Προβλήµατα σχετικά φαί-νεται να αντιµετωπίζει καιτο ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέ-ρη µε το οποίο θα είναιυποψήφιο ο κ. Κ. Πατέ-ρα, ενώ και το κόµµα τουκ. Καµµένου, όπω και οιΟικολόγοι για την ώρα του-λάχιστον παρουσιάζουν«έλλειψη προθύµων». Πάν-τω τόσο για το κόµµα τουκ. Καρατζαφέρη όσο καιγια αυτό του κ. Καµµένου,πληροφορίε αναφέρουνπω υπάρχουν κρούσεικαι συζητήσει µε τονπρώην νοµαρχιακό σύµ-βουλο κ. Μ. Σκύφτα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 20124 ΤΟΠΙΚΑ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο όροφο - ΤΡΙΚΑΛΑΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

«Κλείνουν» τα ψηφοδέλτια των κοµµάτων, από µέρα σε µέρα

Εβδοµάδα… λιστών3 Σε τοπικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ολοκληρώσει την «επτάδα» του, στη ∆ΗΜΑΡ υπάρχει µία κενή θέση ενώ για το ΚΚΕ

τα ονόµατα είναι τυπική διαδικασία 3Ανοιχτό το ενδεχόµενο αρκετών νέων προσώπων σε ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.

Η προκήρυξη των εκλογών και οπροσδιορισµό τη ακριβού ηµεροµηνία-η29η Απριλίου, λόγω του γεγονότο ότι οιεπόµενε Κυριακέ, του Μαου,παραπέµπουν ευθέω στην έλευση του ∆ΝΤστη χώρα µα, φαντάζει ω η πιθανότερηµέρα – είναι θέµα χρόνου και στα κόµµατα,σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, επικρατείεγγενή «πυρετό» προετοιµασία.

Τα σήµατα 11 κοµµάτων, από τα πολλά που θα διεκδικήσουν µια θέση στην επόµενη Βουλή των Ελλήνων...

ΜΗΝ ΑΝΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΣΕ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑΟι εκβιασµοί και οι απειλέ τη συγκυβέρνηση του

µαύρου µετώπου ότι θα κόψει το ρεύµα σε όποιονδεν πληρώσει το χαράτσι για τα ακίνητα δεν πέρασαν.

Το συνεχώ διογκούµενο ρεύµα αντίσταση των ερ-γαζόµενων που αρνήθηκαν να πληρώσουν το εξοντω-τικό χαράτσι, ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει πίσω.

Το αποσυνδέουν από τη διακοπή του ρεύµατο αλ-λά το ρίχνουν στην Εφορία.

Είναι ωµοί και θρασύδειλοι εκβιαστέ. Απ’ την απει-λή ότι θα κόψουν το ρεύµα στον εργάτη, το µεροκαµα-τιάρη, το συνταξιούχο, τον αυτοαπασχολούµενο πουδεν ξέρει πού χρωστάει, περνάνε τώρα στην απειλή:κόψε το λαιµό σου να βρει λεφτά να µα πληρώσει,γιατί αλλιώ θα σου πάρουµε το σπίτι που µε τον ιδρώ-τα σου έφτιαξε για να στεγάσει την οικογένειά σου.

Όλοι οι οφειλέτε τη Εφορία στο ίδιο τσουβάλι.Μαζί µε του µεγαλοοφειλέτε που δεν πλήρωσαν καιδε θα πληρώσουν ποτέ, στο ίδιο τσουβάλι και τα λακάνοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τα εξοντω-τικά χαράτσια. Άξιο ο µισθό του.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ-ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙ-ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤΗΣ

Να ακυρωθεί το χαράτσι για τα σπίτια. Να σταµατήσει η φοροληστεία. Η Λακή Επιτροπή Ν. Τρικάλων και οι λακέ επι-

τροπέ συνοικιών των Τρικάλων(Μπάρα, Βουβή-∆εσποτικού-Οδ. Μετεώρων, Αγία

Μονή, Αγ. Κων/νου-Σαραγίων, Πύργου, Λογγακίου,Κρηνίτα, κ.α) διοργανώνουν συγκέντρωση διαµαρτυ-ρία σήµερα ∆ευτέρα 26 Μάρτη, 9πµ, στη ∆ΕΗ.

Θα καταθέσουµε στη ∆ΕΗ οµαδικά εκατοντάδεδηλώσει άρνηση πληρωµή του χαρατσιού.

(συνοδευόµενε από αποδείξει πληρωµή του υπο-λοίπου του λογαριασµού)

Λακή Επιτροπή Ν. Τρικάλων

Από τη Λακή Επιτροπή Ν. Τρικάλων

Συγκέντρωση διαµαρτυρίασήµερα το πρω στη ∆ΕΗ

Page 5: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 5

CMYK

Page 6: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Τον ∆ήµαρχο ΤρικκαίωνΧρήστο Λάππα επισκέφθη-καν την Τετάρτη 21/3 οµά-δα µαθητών τη 1η Λυ-κείου του Μουσικού Γυ-µνασίου Τρικάλων τοοποίο εργάζεται στο proj-

ect: «Το ποδήλατο ω βα-σικό µέσο µετακίνηση,άθληση και ψυχαγωγίαστην περιοχή των Τρικά-λων» και ζήτησαν να απαν-τήσει σε σχετικό ερωτηµα-τολόγιο όπω, αν το ποδή-

λατο είναι µέσο µετακίνη-ση, άθληση ή ψυχαγω-γία, τι πιστεύει ω για-τρό για το ποδήλατο,του ποδηλατόδροµου,τι σχεδιάζει ο δήµο κλπ.

Στο τέλο τη συνάντη-

ση ο δήµαρχο πραγµα-τοποίησε κλήρωση ενόποδηλάτου µεταξύ τωνµαθητών. Του µαθητέσυνόδευαν οι καθηγήτριεΠουλιανίτη Μαρία και Κα-λή Παναγιώτα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 20126 ΤΟΠΙΚΑ

Μαθητική «ανάκριση»στον δήµαρχο Τρικκαίων!

Ζήτησε ο αντιδήµαρχο Τρικκαίων Κώστα Μανώλη

Παρέµβαση Σκανδαλίδηγια το πράσινο σκουλήκι

Έντονο πρόβληµα για πολλούβαµβακοπαραγωγού

Επιστολή προ το Υπουρ-γείο Αγροτική Ανάπτυξη &Τροφίµων απέστειλε ο Αντι-δήµαρχο Αγροτική Ανά-πτυξη Κων/νο Μανώλησχετικά µε το πράσινο σκου-λήκι. Συγκεκριµένα αναφέ-ρει;

Κύριε Υπουργέ,Κατόπιν των ανωτέρω σχε-

τικών µα, επανερχόµαστεµε την παρούσα επιστολή γιανα σα τονίσουµε ότι το πρό-βληµα σχετικά µε την κατα-βολή τη συνδεδεµένη ενί-σχυση στου βαµβακοπα-ραγωγού των οποίων η πα-ραγωγή καταστράφηκε ολο-

σχερώ από το πράσινο σκουλήκι (χωρί δική τουυπαιτιότητα και αφού έγιναν οι απαραίτητοι ψεκα-σµοί) , παραµένει ω έχει χωρί να έχει δοθεί κάποιαλύση. Έτσι οι συγκεκριµένοι βαµβακοπαραγωγοί του∆ήµου Τρικκαίων παραµένουν απλήρωτοι και βρί-σκονται σε µεγάλο οικονοµικό αδιέξοδο.

Θεωρούµε ότι οι αρµόδιε υπηρεσίε του Υπουρ-γείου πρέπει να προβούν άµεσα σε όλε τι απαραί-τητε ενέργειε ώστε να δοθεί ικανοποιητική λύσηστο εν λόγω πρόβληµα.

ΜΕ ΤΙΜΗΟ Αντιδήµαρχο Αγροτική ΑνάπτυξηΜανώλη Κωνσταντίνο

Προ την 5η ΥΠΕ Θεσσαλία

Υποβολή αιτήσεων γιαεπικουρικό προσωπικόΑπό την 5η ΥΠΕ Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα

ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για την κα-τάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, γίνεταικαθηµερινά από ∆ευτέρα έω Παρασκευή και ώρε10:00 πµ έω 13:00 µµ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τι αι-τήσει (µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά) του και τα-χυδροµικώ (∆/νση: Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Λάρισα),καθώ επίση και στι διευθύνσει προσωπικού τωνΝοσοκοµείων τη Περιφέρεια µα.

Υπόδειγµα αίτηση και οποιαδήποτε άλλη πληρο-φορία σχετικά µε την πρόσληψη επικουρικού Προσω-πικού διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα τη 5ηΥΠΕ (civil.dypethessaly.gr/hospitals/sharedDocu-ments).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδια-φερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στι αρµόδιευπάλληλου κα Φ. Μπακάλη (τηλ: 2413500865) και καΖ. Στρατίκη (2413500807).

Το νέο ∆ιοικ. Συµβούλιοτη Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη Φιλολογική, Ιστο-ρική, Αρχαιολογική, Λαο-γραφική Εταιρεία Θεσ-σαλία (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ), το οποίο προήλθε από τι αρχαι-ρεσίε τη 20ή Μαρτίου 2012, συγκροτήθηκε σε σώ-µα ω εξή:

Ιουλία Κανδήλα (Λάρισα), πρόεδρο,Ηλία Κεφάλα (Τρίκαλα), αντιπρόεδρο,Θεόδωρο Νηµά (Τρίκαλα), γεν. γραµµατέα,Γρηγόριο Στουρνάρα (Βόλο), ειδ. γραµµατέα, Ναυσικά Μουλά (Τρίκαλα), ταµία, Θωµά Μπεχλιβάνη (Λάρισα), µέλο, Μαρία Βαοπούλου (Καρδίτσα), µέλο.Εξελεγκτική Επιτροπή:Παναγιώτα Φασούλα (Τρίκαλα),Αθανάσιο Τριανταφύλλου (Λάρισα),Κων/νο Φωτάκη (Καρδίτσα).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διεύθυνση τη Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. είναι:

Βασ. Όλγα 4 - 42100 Τρίκαλα, τηλ. 24310-71679 (Λει-τουργία γραφείου 7-9 µ.µ.).

∆υο (2) νέα έργα για τον∆ήµο Πύλη µπαίνουν σεδιαδικασία υλοποίηση µε-τά την έγκριση συµβασιο-ποίηση που έδωσε ο πε-ριφερειάρχη Θεσσαλίακ. Κώστα Αγοραστό. Ταέργα αυτά είναι η «Βελτίω-ση δρόµου πρόσβαση γιατον Σ.Μ.Α. Πύλη από Οικι-σµό Πύλη µέχρι τηνεπαρχιακή οδό Μουζακίου- Παλαιοµονάστηρου» καιη «∆ιευθέτηση ΡέµατοΠαλαιοµονάστηρου ∆ήµου Πύλη»συνολικού προπολογισµού3.460.000 ευρώ, που είναι ενταγµέναστο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλία,

«Χρήσιµα έργα για το ∆ήµο Πύ-

λη» τα χαρακτήρισε ο κ. Αγορα-στό ο οποίο επεσήµανε τα εξή:«Το µεν πρώτο δίνει λύση στα προ-βλήµατα τη προσβασιµότητα τωναπορριµµατοφόρων οχηµάτων στοΣταθµό Μεταφόρτωση Απορριµµά-

των (Σ.Μ.Α.) Πύλη πουεξυπηρετεί σηµαντικό µέ-ρο περιοχών των Περι-φερειακών Ενοτήτων Τρι-κάλων και Καρδίτσα,ενώ το δεύτερο αφοράστην αντιπληµµυρική θω-ράκιση του οικισµού Πα-λαιοµονάστηρου παρεµ-βαίνοντα ουσιαστικάστην αντιµετώπιση τωνέντονων καιρικών φαινο-µένων που ταλαιπωρούντην περιοχή.

Επίση τα έργα αυτά συµβάλλουνστην τόνωση τη πραγµατική οικονο-µία και βοηθούν στη διάχυση κοινο-τικών κονδυλίων, ενισχύοντα την το-πική κοινωνία».

∆ύο σηµαντικά έργα για την Πύλη προχωρούν

Η τελική πρόταση των υποψηφιοτή-των για την κατάρτιση του ψηφοδελ-τίου των επερχόµενων εκλογών προτην Πανελλαδική Συντονιστική Επι-τροπή του ΣΥΡΙΖΑ διαµορφώθηκε µε-τά την Νοµαρχιακή Συνέλευση πουέγινε την Τρίτη 20 Μαρτίου και µετάαπό τη συνεδρίαση τη ΝοµαρχιακήΕπιτροπή. Μετά από διεξοδική συζή-

τηση και µε οµόφωνε αποφάσει οιυποψήφιοι/ε του ΣΥΡΙΖΑ για το Ν.Τρικάλων είναι οι: Βασίλη Γεροδηµό-πουλο, ∆ηµήτρη Καπέλα, ΑγγέλαΚοµπόλια, ∆ηµήτρη Παπαθανασίου,∆ηµήτρη Σαριγγαλά, Γιάννη Χρι-στόπουλο, Γιώργο Χονδρό.

Επίση επιλέχτηκαν τα µέλη τηεκλογική επιτροπή που θα αναλάβει

το συντονισµό τη δράση για το επό-µενο διάστηµα και µέχρι τι εκλογέ.

«Έκλεισε» πρώτο το ψηφοδέλτιό του

Οι επτά «εκλεκτοί» του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

Την αναβάθµιση τη περιοχή τη ∆ηµο-τική Αγορά Μουζακίου φέρνει η απόφα-ση του περ/ρχη Θεσσαλία κ. Κώστα Αγο-ραστού για ένταξη του νέου έργου «Οικο-λογική και περιβαλλοντική αναβάθµιση πε-ριοχή ∆ηµοτική Αγορά Μουζακίου» προ-πολογισµού 292.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ. Αυ-τό έγινε γνωστό µετά από συνάντηση πουείχε ο κ. Αγοραστό µε τον δήµαρχο Μουζακίου κ. Κωτσό.

«Το έργο αυτό αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθµιση

τη περιοχή µε τη δηµιουργίαµια ζώνη ήπια κυκλοφορίαστου δρόµου περιµετρικά τηπλατεία και µε συγκοινωνιακέ καιπεριβαλλοντικέ παρεµβάσειπρο την κατεύθυνση αυτή. Με τηνολοκλήρωση του έργου η περιοχήτη ∆ηµοτική Αγορά θα είναι ιδι-

αίτερα ελκυστική και πιο ανθρώπινη για του πολίτε», δή-λωσε ο κ. Αγοραστό.

Αναβαθµίζεται η ∆ηµοτική Αγορά του Μουζακίου

Page 7: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Óåëßäα 17

Και τώρα ο τίτλοςΚαι τώρα ο τίτλοςΟ Αίολο «καθάρισε» στο… άψε-σβήσε

τη Νήαρ –Ηστ (81-69) κι επισφράγισετην άνοδό του στην Α2 Κατηγορία

ΜΠΑΣΚΕΤ Β’ ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ούτε φύλλο…Ούτε φύλλο…Σε φάση… αδράνεια η οµάδα µετά τη

φυγή Τσίρκοβιτ και το ταξίδιΖαχόπουλου

Ακούστηκαν, αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν,τα ονόµατα Στοίνοβιτ και Μπάµποβιτγια τον «κυανέρυθρο» πάγκο

Óåëßäε

Óåëßäε16, 18

Óåëßäα

10, 13

Τα Καλύβια ήταν... Μεγάλα και σήκωσαν το κύπελλο τη ΕΠΣΤ, επικρατώντα τωνΜετεώρων µε 4-5 στα πέναλτι (2-2 στην κανονική διάρκεια ο αγώνα) Πρωταγωνιστή και “ήρωα” του ΑΟΚ ο γκολκίπερ Νίκο Βασιλείου, που κατέβασε

ρολά και σκόραρε και στο τελευταίο πέναλτι τη αναµέτρηση

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

“Χαρακίρι”“Χαρακίρι”στο Βαλτινόστο Βαλτινό Εκτό τροχιά η οµάδα του Φλαµουλίου

µετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθληµα

Η 33η αγωνιστική δεν ξεκαθάρισε πολλάπράγµατα στην ουρά τη βαθµολογία

ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΣΚΑΘ

Αυλαία στην Α2Αυλαία στην Α2Μόνοι οι Μαγοι κέρδισαν συµµετοχή στο

πρωτάθληµα τη Α1 Κατηγορία

Σηµαντική νίκη των Ικάρων επί του ΑΣΚ,ενώ ο ΑΟΚ πήγε µε µισή οµάδα στηΛάρισα και υποτάχθηκε στι… ορέξειτου Εθνικού

9

Óåëßäα

ÄÅÕ ÔÅ ÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

διαλογο

Αφιερωµένο στον φίλο τουΑφιερωµένο στον φίλο του

8

Αφιερωµένο στον φίλο τουΑφιερωµένο στον φίλο του

Page 8: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012Αθλητικά8

Το ήξεραν… ήταν η τελευταία του ευκαιρία για να κά-νουν µια θεαµατική επιστροφή στο πρωτάθληµα τη Β’Εθνική Γυναικών, ν’ αντιστρέψουν την (κατηφορική) ροήτων πραγµάτων και να κυνηγήσουν µε καλύτερε προ-οπτικέ το σενάριο τη παραµονή στην κατηγορία.

Το ήξεραν, το δούλεψαν, το πάλεψαν, αλλά και πάλιδεν µπόρεσαν…

Τα κορίτσια των Μετεώρων έµειναν στα… ρηχά για µίαακόµη φορά και (δυστυχώ-ατυχώ, όπω θέλετε πείτετο) ηττήθηκαν µε 2-1 από τον Φιλυριακό Φλώρινα σ’ ένασηµαντικό παιχνίδι χάνοντα µαζί µε του βαθµού καιτην ευκαιρία για να ξεκολλήσουν από την προτελευταίαθέση του βορείου οµίλου.

Υπόλοιπο αγωνιστική εκκρεµότητα από την 9η στρο-

φή του πρωταθλήµατο, η αναµέτρηση του Σαββάτου εί-χε εξ ορισµού τον χαρακτήρα τη ύστατη ευκαιρία γιατην οµάδα των Μετεώρων, όµω δεν έφερε το επιθυµητόαποτέλεσµα και κατέστησε ακόµα πιο δύσκολη (αν όχιαδύνατη και µη υπερβατική) την παραµονή των Μετεώ-ρων στη Β’ Εθνική κατηγορία.

Οι αθλήτριε του Φιλυιριακού άνοιξαν το σκορ στο 26'µε την Ψιλοφίτη, η οποία µετά από κόρνερ έστειλε τηµπάλα στα δίχτυα τη Κουλούµη γράφοντα το 1-0.Ωστόσο, η αντίδραση των κοριτσιών των Μετεώρων ήτανάµεση και στο 33' η Γεωργία Σακελάρη έφερε το παιχνίδιστα ίσια µε ένα εκπληκτικό σουτ από τα 30 µέτρα πουάφησε άναυδη την γκολκίπερ του Φιλυριακού.Στο β ηµί-χρονο η οµάδα τη Φλώρινα εκµεταλλεύτηκε την αδυ-

ναµία τη άµυνα των Μετεώρων και πέρασε µπροστά µετο γκολ τη Πασούρη που έκανε και το 2-1. Ωστόσο ταΜετέωρα δεν εγκατέλειψαν κι είχαν την ευκαιρία να κά-νουν το 2-2, στο 80', όµω το φάουλ τη Ντόκου δεν βρή-κε στόχο για λίγα µόλι εκατοστά και έτσι έµεινε ω τελι-κό το 2-1 για την οµάδα τη Φλώρινα.

∆ιαιτητή τη αναµέτρηση ο κ. Κα˙λη, (Λαµπριανίδη,Σουλίδη) από την ΕΠΣ Κοζάνη.ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ: Σιώµου, Βασιλείου, Παπά (39' Φράγκου),

Κάτι, Πασούρη, Ψιλοφίτη, Πάντου (78' Χαρίση), Ζίκου, Λι-πίτσκα, Πέικου, Μάινου.ΜΕΤΕΩΡΑ: Κουλούµη, Μπλούτσου, Πούλιου, Ντόκου,

Λαγούδη, Σακελάρη, Τασούλα, Καραγιάννη, Γιουβρή, Νι-κολάου, Κατσούρα (86' Μπαταλογιάννη).

Άδοξη και… πονεµένη η ήττα των κοριτσιών του ΑΣ Μετέωρα στη Φλώρινα

«Σκούρα τα πράµατα…»

Super league

∆ιπλό ο ΠΑΟ στην Κρήτη

Ο Παναθηνακό επέστρεψεστι νίκε επικρατώντα 1-0 τουΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» και µείωσεστου επτά βαθµού τη διαφοράτου από τον πρωτοπόρο Ολυµπια-κό, που την Κυριακή υποδέχεταιτον Αστέρα Τρίπολη.

Ο Ατρόµητο συνέχισε την στα-θερά ανωδική πορεία του, έστωκαι αν νίκησε δύσκολα µε 1-0 τηνΞάνθη που συµπλήρωσε οκτώ σε-ρί ήττε.

Από την κόλαση στον παράδει-σο ο Αρη που επικράτησε 4-2 τουΠανιωνίου, αν και οι «κυανέρυ-θροι» προηγήθηκαν ισοφάρισανκαι προηγήθηκαν 1-2 στο 70'.

Παναθηνακό

Το τελευταίοSOS…

Στι εγκαταστάσει τη Παι-ανία θα βρεθεί ο ∆ηµήτρη Γόν-τικα, ο οποίο θέλει να ενηµερώ-σει του παίκτε για τι διοικητικέεξελίξει. Ο πρώην (πλέον) πρό-εδρο του Παναθηνακού είχε το-νίσει ότι είναι χρέο του να ενηµε-ρώσει από κοντά του ποδοσφαι-ριστέ τη οµάδα.

Εκτό από τον Γόντικα αναµένε-ται να πάνε στι προπονητικέ εγ-καταστάσει του τριφυλλιού και οιΝίκο Χατζηνικολάου, ΛεωνίδαΠολέµη, Στράτο Σωπήλη, Βα-σίλη Κωνσταντίνου, ΚώσταΕλευθεράκη και Μίµη ∆οµάζο.

Πάει κι αυτό όπω κι οιάλλοι… «Αναλώσιµο υλικό»αποδείχθηκε τελικά και ο ΜίκιΤσίρκοβιτ για τη νέαποδοσφαιρική οµάδα τωνΤρικάλων, η οποία …αλέθει -ωφαίνεται- µε µεγάλη ευκολίατου προπονητέ που έρχονταικαι παρέρχονται (σανπεραστικοί) µε κεκτηµένηταχύτητα από τον πάγκο τη.

Εξήγηση µε βάση τη λογική δεν υπάρ-χει. Ίσω ,όπω µερικοί κακεντρεχεί, ναφταίνε τα γονίδια από το dna του ΑΟΤ,που… πήγαν πακέτο µαζί µε την ιστορικήκληρονοµιά στο καινούριο σωµατείο κιεπέφεραν τι… ανάλογε επιδράσει.

∆εν εξηγείται άλλω πω, το ότι µιαήσυχη οµάδα που έβγαζε τι χρονιέ χα-λαρά και συνήθω επεδείκνυε ιώβειο υπο-µονή µε του προπονητέ τη, ξαφνικά (µετο που άλλαξε τ’ όνοµα και το σήµα φανέ-λα), βάλθηκε σώνει και ντε να πάρει τα….πατήµατα τι ιδιοτροπίε και τι συνήθειετων Τρικάλων.

Ίσω πάλι «να φταίνε τα φεγγάρια», πουµπορεί να είναι ανάδροµα και να µην ευνο-ούν την «κυανέρυθρη» οµάδα στην τελικήευθεία του περιφερειακού πρωταθλήµα-το. Είναι κι αυτή µια άποψη, όµω…

Α είµαστε ειλικρινεί. Όλοι κατά βάθογνωρίζαµε ότι αυτό το εγχείρηµα µε τηναλλαγή-µετονοµασία του Πετρωτού σε ΑΟ

Τρίκαλα είχε µεγάλο ρίσκο. Εξάλλου ήτανπρωτόγνωρο και πέρασε µε µια παλιοµο-δίτικη-ερασιτεχνική διαδικασία που εξέθε-σε όσου ενεπλάκησαν και κυρίω εκεί-νου που υποστήριζαν πω « θέλουµε, δενθέλουµε αυτή είναι η µοναδική λύση πουέχουµε µπροστά µα». Κάποιοι µάλιστατο… προχώρησαν ακόµα περισσότερο καιπροκειµένου να κάµψουν τι εύλογε απο-ρίε και αντιδράσει των οργανωµένωνοπαδών του ΑΟΤ έφτασαν να υποστηρί-ξουν πω «το όχηµα θα βγάλει τι ανηφο-ριέ του Περιφερειακού και θα φέρει τίτλοστα Τρίκαλα χωρί να χαθεί η χρονιά».

Τα αποτελέσµατα; Ευδιάκριτα αποτυπω-µένα στον πίνακα βαθµολογία του Ε’ Οµί-λου: Η οµάδα των Τρικάλων, λίγο πριν τη….στροφή τη τελική ευθεία, βλέπει πλάτετι Κασσιώπη κι ενό ακόµα χωριού απότην Αρτα (Φιλοθέη) ενώ έχει κολληµένο δί-πλα τη τον Εθνικό Φιλιπιάδα και το Μεσο-λόγγι. Με φυσιολογική ροή αποτελεσµάτωνδεν µπορεί να προλάβει το τρένο τη ανό-δου. Τα παιχνίδια που αποµένουν δεν αφή-νουν πολλά περιθώρια για ανατροπέ καιυπερβάσει κι ο Χρήστο Ζαχόπουλο -πα-γιδευµένο κι αυτό από τι δικέ του άστο-χε επιλογέ που έγιναν στην αρχή τη σε-ζόν- προφανώ θ’ αναρωτιέται τι… στράβω-σε και πάει να χαθεί τούτο εδώ το (έτσι κιαλλιώ …ανυπόληπτο) πρωτάθληµα.

Το παράδοξο τη περίπτωση είναι ότι οάνθρωπο ξόδεψε αρκετά λεφτά στην µε-ταγραφική περίοδο του Γενάρη, όµω…Έπεσε στην περίπτωση αφού η οµάδα(υπό την καθοδήγηση του Ξανθόπουλου)

έχασε κρίσιµα παιχνίδια κι έµεινε πολύ πί-σω, ενώ όταν ήρθε ο Τσίρκοβιτ ήταν ήδηαργά κι εξάλλου το σχέδιο τη αντεπίθε-ση «σκάλωσε» στο δεύτερό του παιχνίδιτην ισοπαλία µε την Φιλιππιάδα.

Κυκλοθυµική συµπεριφοράαπό Τσίρκοβιτ

Μια και ο λόγο για τον Τσίρκοβιτ, αξί-ζει να τονίσουµε πω έφυγε από τα Τρίκαλααφήνοντα κάποια υπονοούµενα για έµµε-σε παρεµβάσει στο έργο του (είναι χαρα-κτηριστική αναφορά του στην περίπτωσητου Κωτούλα) , όµω εξίσου χαρακτηριστι-κό και εκνευριστικό ήταν και ο τρόποπου αντιµετώπιζε διαρροέ ειδήσει καισυµπεριφορέ των διοικούντων τη οµά-δα . Ο Σέρβο τεχνικό όπω υποστηρίζουνκαι οι άνθρωποι τη διοίκηση ,παρ’ ότι έδει-ξε καλά στοιχεία κυρίω πάνω στο στήσιµοκαι την οργάνωση τη οµάδα, είχε πολλάαρνητικά στη συµπεριφορά του διακατέ-χονταν από ανεξήγητε εµµονέ και έβγαζεµια κυκλοθυµική συµπεριφορά που µεταδί-δονταν και στα αποδυτήρια τη οµάδα.

Τώρα τι φέρει η επόµενη µέρα; Οι πλη-ροφορίε που διαρρέουν από το περιβάλ-λον του Χρηστου Ζαχόπουλου (ο ίδιοαπουσιάζει αυτό το διάστηµα σε ταξίδιεκτό Τρικάλων) έχουν όντω στη λίστατων υποψηφίων τα ονόµατα του Στοίνο-βιτ και του Μπάµποβιτ, αλλά κανεί δενµπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο καιµια άλλη λύση που πιθανώ θα εξετα-στεί από τον ίδιο τον κ. Ζαχόπουλο.

Καθυστερηµένε αντιδράσει

Με την επιστροφή Ζαχόπουλου θα… τρέξουν οι εξελίξειστο θέµα του προπονητή των Τρικάλων

Ακούγονται τα ονόµατατου Ζόραν Στονοβιτ, αλλά και

του Μπάµποβιτ, που έχειπάντω θέση στον Απόλλωνα

Λάρισα

Page 9: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Χρόνια και… ζαµάνια είχενα βρεθεί σε τελικόΚυπέλλου τη ΕΠΣΤ ηποδοσφαιρική οµάδα τωνΚαλυβίων. Η τελευταίαφορά πάει πολύ πίσω(στο µακρινό 1977 ), ενώδεύτερη συνέπεσε στιµέρε µα και ήτανεπιτυχηµένη αφού ο ΑΟΚέγραψε και πάλι ιστορίαεπικρατώντα τωνΜετεώρων στην άχαρηδιαδικασία των πέναλτιαφού η κανονική διάρκειατου αγώνα έληξε ισόπαληµε σκορ 2-2.

Στον τελικό δεν υπήρξε δη-µοσιογραφική καταγραφή απότο επιτελείο τη εφηµερίδαµα (εξ’ αιτία τη αργία τωνδηµοσιογράφων για την επέτειοτη 25η Μαρτίου.

Ωστόσο, η εφηµερίδα µα κα-λύπτει µε πλούσιο φωτογραφικόρεπορταζ και παραθέτει τα απα-ραίτητα στοιχεία τη αναµέτρη-ση που πραγµατοποιήθηκε στοδηµοτικό στάδιο των Τρικάλων.

Ο τελικό λοιπόν ήταν πραγµα-τική γιορτή, µε κόσµο (πολύ κό-σµο στι κερκίδε) µε χρώµα µεπαλµό αλλά και µε πολλέ στιγ-µέ ένταση, απόρροια τη δί-ψα των δύο ιστορικών οµάδωνγια την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα Καλύβια που είχαν και τηνθερµή συµπαράσταση πεντακο-σίων και πλέον φιλάθλων έκανανυπερπροσπάθεια και κατάφερανενώ βρέθηκαν δύο φορέ πίσωστο σκορ, να ισοφαρίσουν οδη-γώντα µάλιστα το µατ στηνπαράταση, όπου για µεγάλο διά-στηµα αγωνίστηκαν µε παίκτη λι-γότερο λόγω τη αποβολή τουΡέππα µε δεύτερη κίτρινη κάρτα.Η αποβολή του ποδοσφαιριστήτων Καλύβίων προ στιγµήνπροκάλεσε ένταση η οποίαόµω εκτονώθηκε γρήγορα,αφού κατά γενική οµολογία η δι-

αιτησία του εορτάζοντα ρέφεριΒαγγέλη Μάµαλη είχε µοιρασµέ-να σφυρίγµατα.

Στη ροή του αγώνα τώραυπήρξε συναρπαστική εξέλιξηαφού τα Μετέωρα µε το …καλη-σπέρα αιφνιδίασαν του άµαθουστα µεγάλα γήπεδα Καλυβιώτεκι άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτόµε προσπάθεια του Κουβελά (1-0). Μετά το γκολ οι Καλαµπακιώ-τε δηµιούργησαν 2-3 ακόµα κα-ταστάσει όµω δεν κατάφεραννα πάρουν προβάδισµα ασφαλεί-α και στην επανάληψη ενώ όλοιπερίµενα την φυσιολογική καθίζη-ση των Καλυβίων, συνέβη το αντί-θετο. Οι ασπρόµαυροι ήταν πιοκινητικοί δηµιούργησαν τι δικέ

του φάσει κυρίω µε τι επελά-σει του Παπαευθυµίου και µπή-καν και πάλι στο παιχνίδι ισοφαρί-ζοντα στο 76΄ µε κεφαλιά τουΣκούφα την οποία προσπάθησενα κατεβάσει ο γκολκίπερ τωνΜετεώρων αλλά στο πέσιµο τουξέφυγε µέσα στα δίχτυα. Το 1-1ήταν γεγονό η κερκίδα του ΑΟΚξεσηκώθηκε όµω τα Μετέωραπήραν και πάλι το προβάδισµα µετην κεφαλιά του Γραβάννη στο85’ που πάγωσε τον πάγκο τωνΚαλυβίων. Το µατ πήγαινε µε κα-ταιγιστικού ρυθµού οι άµυνε εί-χαν ανοίξει και πριν περάσουν

δύο λεπτά στο 87΄ τα Καλύβιαέφεραν το µατ στα ίσα µε το…ξαφνικό γκολ του Νικολούσιου.Ακολούθησε ένα επιθετικό µο-νόλογο από του παίκτε τωνΜετέωρων αλλά αποδείχτηκε εκτων υστέρων πω το όλο σκηνικόζέστανε και… έφτιαξε τον έµπει-ρο γκολκίπερ των Καλυβίων Ν.Βασιλείου που κράτησε ανέπαφητην εστία του στι δύσκολε στιγ-µέ και έστειλε το µατ στη ρώσι-κη ρουλέτα.

Ο έµπειρό πορτιέρο αφούπρώτα έδειξε την κλάση του στο115’ όταν απέκρουσε κοντινή κε-φαλιά του Σκρέκα ο πορτιέροµπήκε …ντοπαρισµένο στηνδιαδικασία των πέναλτι. Και το…

ντόπινγκ του βγήκε σε καλό,αφού απέκρουσε το πρώτο πέ-ναλτι των Μετεώρων που εκτέ-λεσε ο Γραβάνη, έδωσε κατό-πιν…. αέρα στου συµπαίκτετου και τελικά ανέλαβε τηνεκτέλεση του τελευταίου πέναλ-τι διαµορφώνοντα -εν µέσω πα-νηγυρισµών - το τελικό 5-4που… σήκωσε στα ουράνιαόλου του φίλου τη Καλυ-βιώτικη οµάδα.

Η νίκη και η κατάκτηση του κυ-πέλλου έβγαλε έντονα κοντραστστον αγωνιστικό χώρο αφού οιΚαλαµπακιώτε δεν µπορούσαν

να πιστέψουν πω του ξέφυγετο µατ ενώ οι Καλυβιώτε φό-ρεσαν µπλουζάκια που είχαναφιέρωση στον αδικοχαµένοΒαγγέλη Βαρµποµπίτη. Στιόµορφε στιγµέ του τελικού κα-ταγράφεται η παρουσία των προ-έδρων των δύο οµάδων κκ Φαµί-ση και Αχ. Χαχάµη που παρακο-λούθησαν µαζί τον αγώνα αλλάκαι η γεµάτη χρώµα και παλµόκερκίδα των πιστών οπαδών τωνδύο οµάδων. Την απονοµή στουφιναλίστ έκανε ο Αντιπερειφερει-άρχη Τρικάλων κ Μιχαλάκηενώ το κύπελο του πρωταθλητήστα Καλύβια απένειµε ο πρό-εδρο τη ΕΠΣΤ κ ΘανάσηΜπουτζιώλη.

Τα πέναλτι του τελικού

Γραβάνη (Μετέωρα): Απέκρου-σε ο ΒασιλείουΝικολούσιο (Καλύβια) 1-0Αυγέρο (Μετέωρα) 1-1Κωστόπουλο (Καλύβια) 2-1Παπαγεωργόπουλο (Μετέωρα)2-2Πράττα (Καλύβια) 3-2Γκόβαρη (Μετέωρα) 3-3Βαρµποµπίτη (Καλύβια) 4-3Αγγελάκη (Μετέωρα) 4-4Βασιλείου (Καλύβια) 5-4

Πολύ καλή διαιτησία από τονΒαγγέλη Μάµαλη (Νταλούκακαι Νιώτη.οι βοηθοί) που απέ-βαλλε µε δεύτερη κίτρινη κάρτατον Ρέππα των Καλυβίων ενώ κι-τρίνισε του Βασιλείου, Μπίχτα,Μαγουλιώτη, Νικολούσιο, Βαρµ-ποµπίτη, Σκούφα.

Μετέωρα (Χρ. Αντωνίου):Μπόµπολα, Τσίκαρη, Κουβε-λά (77’ Νταλούκα), Τσιαντού-λα (66’ Γιάννη), Σκρέκα, Αυ-γέρο, Γκόβαρη, Παπαγεωργό-πουλο, Κωστή (87’ Μπανά-σιο), Αγγελάκη, Γραβάνη.

Μεγάλα Καλύβια (Γ. Παπα-παναγιώτου): Βασιλείου, Μπί-χτα, Σκούφα, Μαγουλιώτη(113’ Πράττα), Οικονόµου (77’Κωστόπουλο), Παπαευθυµίου,Γ. Κάβρα (66’Βαρµποµπίτη),Θ. Κάβρα, Ρέππα, Νικολού-σιο, Καρανίκα.

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

«Black & Wite» η πρώτη κούπα

Θεαµατική επιστροφή των Μ. Kαλυβίων στη λίστα των νικητών του κυπέλλου ΕΠΣΤ µε νίκη 4-5 επί των Μετεώρων στα πέναλτι

Φλα στα γήπεδα

Αθλητικά

Η ενδεκάδα των Μετεώρων Η ενδεκάδα των Καλυβίων

9

Θεαµατικό πλάνο µε γκολ του τελικού. Παρά την…απογείωση του, ο γκολκίπερ των Μετέωρων δεν µπόρεσε

να αποσοβήσει το 1-1

Page 10: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Η 33η αγωνιστική λοιπόν είχε ειδήσει, έστω κι αν ήταν «κολο-βή» µε δύο λιγότερα παιχνίδια αφού δεν πραγµατοποιήθηκαν οιαναµετρήσει των Μετεώρων µε το Νεοχώρι και των Καλυβίων µετη Φήκη. Αξίζει να αναφέρουµε πω µε απόφαση τη ΕΠΣΤ σεόλα τα µατ του Ερασιτεχνικού κρατήθηκε ενό λεπτού σιγή στηµνήµη του ποδοσφαιριστή ∆. Ζαχαράκη που έφυγε πρόωρα απόκοντά µα ενώ οι ποδοσφαιριστέ τη Ασπροκκλησιά (τη οποί-α ήταν µέλο) αγωνίστηκαν φορώντα µαύρα περιβραχιόνια. Αδούµε όµω -µε περιεκτική µατιά- τα δρώµενα τη 33η αγωνι-στική του πρωταθλήµατο και τι ακριβώ έγινε στα παιχνίδια τουΣαββατοκύριακου.

Βαλτινό-Φλαµούλι 3-3

Οι… πληγέ που άφησε πίσω του το ντέρµπι κορυφή ήτανακόµα ανοιχτέ, ενώ οι συζητήσει που έγιναν στ’ αποδυτήρια δενέβγαλαν «πόρισµα» δεν έδωσαν απαντήσει στα ερωτήµατα πουαφορούσαν κατά µείζονα λόγο τη συνολική πορεία τη οµάδαστο φετινό πρωτάθληµα.

Στο Φλαµούλι είναι αλήθεια πω υπήρξαν «έντονοι τριγµοί» τηβδοµάδα που πέρασε, όµωη προσπάθεια για την αναρ-ρίχηση στην κορυφή τηβαθµολογία δεν εγκαταλεί-φθηκε, η οµάδα ανασυντάχ-θηκε, οι ποδοσφαιριστέέδωσαν υπόσχεση γενικήαντεπίθεση και η αρχή τηεπανεκκίνηση πήγε να γίνειαπό το γήπεδο του Βαλτι-νού , όµω το ισόπαλο απο-τέλεσµα ( µε το αγγλικό 3-3)µόνο ικανοποίηση δεν έφε-ρε αφού η οµάδα παρ’ ότιανέβηκε πρόσκαιρα στηνκορυφή τη βαθµολογίαέχασε 2 βαθµού και επίτη ουσία ήταν η µεγάληχαµένη τη αγωνιστική.

Το µατ ξεκίνησε ιδανικάγια του γηπεδούχου αφούστο 5΄ο Αν Σταµούλη έγρα-ψε το 1-0. ωστόσο στο 21’ ο Τσιούκα Β. ισοφάρισε 1-1 για λο-γαριασµό του Φλαµουλίου. ∆έκα λεπτά αργότερα στο 30΄το Βαλ-τινό και πάλι µπροστά µε σκόρερ τον Σκρέκα που έκανε 2-1. ηεναλλαγή είχε και συνέχεια αφού στο 41’ το Φλαµούλι έφτασε ισο-φάρισε εκ νέου σε 2-2 µε δράστη και σκόρερ τον Κούτσικο πουέριξε τίτλου για το ηµίχρονο.

Στο β µέρο ο ΑΟΒ κινήθηκε έξυπνα και στο 71 ΄πήρε πάλι κε-φάλι στο σκορ µε το γκολ του Μάµαλη . από κει και µετά οι φιλο-ξενούµενοι έτρεχαν και δεν έφταναν και τελικά κατάφεραν να σώ-

σουν τον βαθµό τη ισοπαλία στο 87’ όταν οΤσιούκα διαµόρφωσε το τελικό 3-3

Καστράκι-Γενέσι 8-0

Το…κάζο που έπαθε η οµάδα του Καστρα-κίου στο Ζάρκο (µόλι την προηγούµενη αγωνι-στική) ήταν µεγάλο και την έµπλεξε σε περιπέ-τειε, αφού η υπόθεση τη παραµονή στην Α’Ερασιτεχνική µένει προ το παρόν ανοιχτή καιδεν έχει ακόµα κλειδώσει. Κατά τα’ αναµενόµε-να λοιπόν σήµανε κόκκινο συναγερµό, η οµά-δα συµµαζεύτηκε δεν είχε τι απουσίε τη προ-ηγούµενη εβδοµάδα και έγραψε µια εύκολη

νίκη (8-0) επί τουΓενεσίου που απ’ότι φαίνεται ετοι-µάζει βαλίτσε γιαέξοδο από την Α’Κατηγορία.

Το παιχνίδι κύλη-σε µε γρήγορουρυθµού και οι Κα-στρακινοί πήρανκεφάλι στο σκοραπό το 28 όταν οΤσικρικά πέτυχε το1-0 και στη συνέχειαόλα πήραν το δρό-µο του.

Στο 36’ ο Παπα-γεωργίου έκανε το2-0 και κατόπιν σειρά

πήραν οι Μπαούτη(38’) και Ζαλαβρά(43΄) ανεβάζοντα τον

δείκτη στο 4-0. Ανάλογο τέµπο είχε και η επανάλη-ψη αφού ο Τσικρικά σηµείωσε γκολ στο 50΄ και 55΄κατόπιν ο Λιατσικούρα έγραψε το 7-0 στο 60΄ καιστο 67 ο Παπαγεωργίου έβαλε τελεία και παύλα στο65΄διαµορφώνοντα το τελικό 8-0. στα άσχηµα συµ-βάντα του µατ ο τραυµατισµό του Αγγελόπουλουπου µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο µετά από χτύ-πηµα στη µύτη.

Παραληθαίοι-Ζάρκο 1-1

Συνεχίζει να εκπλήσ-σει µε την αγωνιστικό-τητα το Ζάρκο κι αυτήτη φορά πήρε βαθµόστην έδρα των Παρα-ληθαίων (1-1). Το µατείχε γκολ αµέσω µε-τά το εναρκτήριο λά-κτισµά αφού οι γηπε-δούχοι άνοιξαν τοσκορ στο 1ο λεπτόχάρη στην όµορφηατοµική του Αναγνώ-στου που τέλειωσειδανική την προσπά-θεια γράφοντα το1-0 νωρί-νωρί.

Το γκολ αυτό χα-λάρωσε του παί-κτε του Τάσου Γκα-νά και παρ΄ότι δηµι-ούργησαν ευκαι-ρίε, δεν τέλειωσαντο µατ. Μοιραία οιµαχητικοί φιλοξε-νούµενοι έφτασανστοπ 1-1 σε µιακόντρα επίθεσηστο 82’ που κατέ-ληξε στην επιτυχη-µένη κεφαλιά τουΕυαγγελακόπου-λου και γράφτηκεέτσι το 1-1.

Οι Παραληθαίοιανέβασαν στου41 πόντου τηνβ α θ µ ο λ ο γ ι κ ήτου συγκοµιδήξεπέρασαν τοόριο του συνα-γερµού και πλέ-

Νέα «στάση» του Φλαµουλίου στο Βαλτινό µε το …αγγλικό 3-3, που ανοίγει

10 Αθλητικά Α’ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Ο τίτλο στο δρόµο ∆ιά …µέσω Βαλτινού ο τίτλο τη Α’Ερασιτεχνική, πήρε δρόµο γιαΚαλαµπάκα. Τα Μετέωρα χωρί ν΄αγωνιστούν άκουσαν τι καλύτερε

ειδήσει από τη δράση τη 33η αγωνιστική αφούτο Φλαµούλι «µατιασµένο και ζαλισµένο» ακόµακαθώ ήταν από την προηγούµενη µεγάλη µάχη,έπεσε σε …λακκούβα, δεν µπόρεσε να κερδίσει τοσκληροτράχηλο Βαλτινό και παρ’ ότι σκαρφάλωσε(πρόσκαιρά έστω) στην κορυφή τη βαθµολογία,,βρέθηκε να µετρά και να υπολογίζει και να µετράπάλι τα αριθµητικά δεδοµένα του πρωταθλήµατογνωρίζοντα πλέον πω δεν ελέγχει την κούρσατου τίτλου. Άραγε τώρα προλαβαίνει; Η λογική λέειπω τώρα πια δεν µπορεί να αντιστρέψει τη ροπήτων πραγµάτων το πρωτάθληµα πήρε δρόµο για τηνΚαλαµπάκα, τα Μετέωρα έχουν καλύτεροπρόγραµµα στα εναποµείναντα παιχνίδια και µόνοαν δείξουν τάσει αυτοχειρία θα χάσουν τοεισιτήριο συµµετοχή στα µπαράζ τουπεριφερειακού πρωταθλήµατο.

Τα αποτελέσµατα (33η αγων.)

Καστράκι ................-...Γενέσι .............8-0

∆ήµητρα/Απόλλων..-...ΑΕΤ.................2-3

Παραληθαίοι...........-...Ζάρκο.............1-1

Ασπροκκλησιά........-...Κρύα Βρύση...4-1

Αχιλλέα Μπάρα...-...Πλοπιακό......4-2

Μετέωρα ................-...Νεοχώρι αναβλήθηκε

Μεγάλα Καλύβια ....-...Φήκη αναβλήθηκε

Βαλτινό...................-...Φλαµούλι ........3-3

Λογγάκι ..................-...Πρόδροµο ....2-1

Ρεπό: Φαρκαδόνα

Η βαθµολογία

Οµάδε...............Βαθ......Γκολ ....Ν...Ι.....Η

Φλαµούλι ...............74 .....102-35...22..8.....1

Μετέωρα ...............74 ......77-23....23..5.....2

∆ήµητρα................68 ......64-33....21..5.....6

ΑΕΤ........................65 ......67-33....21..2.....9

Μ. Καλύβια ............52 ......67-41....15..7.....8

Κρύα Βρύση..........51 ......58-50....15..6...1 1

Πρόδροµο ...........49 ......45-37....15..4...1 2

Καστράκι ...............45 ......62-65....13..6...1 2

Αχ. Μπάρα...........44 ......57-55....13..5...1 3

Φαρκαδόνα............44 ......48-57....13..5...1 3

Παραληθαίοι..........42 ......55-48....11..9...1 1

Βαλτινό..................39 ......52-49....11..6...1 4

Λογγάκι .................36 ......36-42....10..6...1 5

Ασπρ/σιά ...............35 ......33-49.....9...8...1 5

Γενέσι ....................28 ......46-99.....8...4...2 0

Ζάρκο....................27 ......48-86.....7...6...1 8

Φήκη......................25 ......36-60.....6...7...1 7

Νεοχώρι ................18 ......35-66.....4...6...2 0

Πλοπιακό.............15 ......29-89.....4...3...2 4

@ Σ’ εκκρεµότητα οι αγώνε Μετεώρων-Νεοχωρίου και Μ.

Καλυβίων-Φήκη @ Έκαναν το ρεπό του β’ Γύρου : Καλύβια,

Λογγάκι, Φλαµούλι, Πλοπιακό, Νεοχώρι, Ζάρκο. Kαστράκι,

Παραληθαίοι Αχ. Μπάρα, Μετέωρα,Βαλτινό Πρόδροµο Φήκη,

Φαρκαδόνα.

Η επόµενη 34η αγωνιστική

Γενέσι .........................-.................∆ήµητρα

Καστράκι.....................- ..........Παραληθαίοι

ΑΕΤ .............................- .......Ασπροκκλησιά

Ζάρκο .........................-............Αχ. Μπάρα

Πλοπιακό ..................- ................Μετέωρα

Φαρκαδόνα .................-....Μεγάλα Καλύβια

Νεοχώρι......................- ..................Βαλτινό

Φήκη ...........................- ..................Λογγάκι

Φλαµούλι ....................-............Πρόδροµο

Ρεπό: Κρύα Βρύση

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Με…νύχια και δόντια παλεύει το

Λογγάκι για την παραµονή. Η φωτό

από το µατ µε τον Πρόδροµο

Είχε γκολ το παιχνίδι του Αχιλλέα µε τον Πλοπιακό απ’ όπου και το στιγµιότυπο

Page 11: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

ον µπορούν να ατενίζουν µε µεγαλύτερη άνεση τα παιχνίδια τητελική ευθεία αφού άνοιξαν τι αποστάσει του από τι υπό-λοιπε οµάδε που τρέχουν για να προλάβουν το… τρένο τη πα-ραµονή. Για το Ζάρκο φυσικά δεν υφίσταται πλέον κανένα σε-νάριο επιβίωση στην Α’ Κατηγορία , η οµάδα έµεινε πολύ πίσωαπό τον ‘ Γύρο κι απλώ κάνει ένα αξιοπρεπή αγώνα δείχνονταµαχητικό χαρακτήρα σε όλα τα παιχνίδια.

Ασπροκκλησιά-Κρύα Βρύση 4-1

Τον ύστατο αγώνα για την επιβίωση στο µεγάλο πρωτάθληµατου νοµού µα κάνει «Αγιαξ» τη Απσροκκλησιά και µε τα απο-τελέσµατα που έβγαλε στο ξεκίνηµα του Β’ Γύρου, έδειξε ότι εί-ναι οµάδα µε χαρακτήρα που (αν µη τι άλλο) δεν τα παρατά σταδύσκολα. Μάχεται διεκδικεί και τρέχει να προλάβει να σώσει τηνπαρτίδα.

Στο µατ του Σαββάτου ο Αγιαξ καθάρισε την Κρύα Βρύση µετο εντυπωσιακό 4-1 κι έδειξε ότι θα παλέψει µέχρι το τέλο. Τοσκορ άνοιξε στο 30’ ο Καλτσούδα και στη συνέχεια όλα τα υπό-λοιπα παίχθηκαν στο β ηµίχρονο. Συγκεκριµένα ο ∆ερµάνη έκα-νε το 2-0 στο 55΄, λίγο αργότερα οι φιλοξενούµενοι µείωσαν µεπροσπάθεια του Αλµπάνη στο 57΄και κατόπιν στο 67΄ο Καλτσού-δα ανέβασε το δείκτη γράφοντα το 3-1. µάλιστα ο ίδιο παί-κτη πέτυχε και το 4 -1 στο 70΄ κλείνοντα ιδανικά τη µέρα πουήταν αφιερωµένη στο αδικοχαµένο ∆ηµήτρη Ζαχαράκη.

Λογγάκι-Πρόδροµο 2-1

Όταν χάνει βαθµού στην έδρα σου σε κρίσιµα παιχνίδια, τό-τε δεν µπορεί να περιµένει ούτε τη θεία επιφοίτηση ούτε κάποιοθαύµα για να αποτρέψει τον αγωνιστικό κατήφορο και την κα-τρακύλα στην ουρά τη βαθµολογία. Νοµοτέλεια από την οποία

πιθανώ δεν θα µπορέσει να ξεφύγει η ποδοσφαιρική οµάδα τουΛογγακίου που κέρδισε µε 2-1 στο κρίσιµο µατ µε τον Πρόδρο-µο αλλά έµεινε κολληµένη στην ουρά τη βαθµολογία όντα 3πόντου µακριά από το όριο διασφάλιση παραµονή στην κατη-γορία.

Το παιχνίδι πάντω ξεκίνησε ανάποδα για του παίκτε του Λι-ούλιου που βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 35΄όταν ο Γάτσιοέγραψε το 0-1.

Στη συνέχεια οι πορτοκαλί προσπάθησαν να απαντήσουν καιτα κατάφεραν στο στο 50΄ µε το γκολ του Ντόσα που επανέφερετι ισορροπίε µε το 1-1. Ο Πρόδροµο αντέδρασε άµεσα στά-θηκε όµω άρυχο δύο φορέ αφού Γάτσιο και Γκαραγκάνηέχασαν σηµαντικέ ευκαιρίε κι είχαν δύο δοκάρια που αν έβρι-σκαν δίχτυα θα καθάριζα το παιχνίδι.

Κι αφού δεν µπήκε γκολ από του φιλοξενούµενου, µπήκε απότου γηπεδούχου : Στο 80΄το Λογγάκι ανοίχτηκε στην περιοχήτου ΑΟΠ και ο Ράπτη βγήκε στην πλάτη τη άµυνα πέτυχε το 2-1 και χάρισε τη νίκη στην οµάδα του σε µια φάση που έβγαλε δια-µαρτυρίε από του παίκτε του Προδρόµου οι οποίοι υποστήρι-ξαν πω ο σκόρερ ήταν σε ελεγχόµενη θέση οφσάιντ.

Πάντω για το Λογγάκι τα πράγµατα ήταν και εξακολουθούνπαραµένουν οριακά κι επικίνδυνα. Η οµάδα πατάει στην επισφα-λή 13η θέση του βαθµολογικού πίνακα, που …..δείχνει παραµονήµόνο κατά την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο πρωταθλητήτου νοµού µα (Μετέωρα ή Φλαµούλι) κερδίζει την άνοδο στο πε-ριφερειακό.

Επειδή όµω αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά δύσκολο ( αφούπερνά µέσα από τα µπαράζ ανόδου και από αγώνε µε άλλεπρωταθλήτριε οµάδε τη Θεσσαλία), εξίσου δύσκολη θα είναικαι η θέση τη οµάδα που θα καταλάβει την 13η θέση στον πί-νακα τη Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία.

11ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αθλητικάτον δρόµο για την πρωτιά των Μετεώρων στο φετινό πρωτάθληµα

για Καλαµπάκα Η εκκρεµότητατου Α’ οµίλου

Υπόλοιπο αναβολή από την 25η στροφή τουπρωταθλήµατο «ξεχρέωσαν» οι οµάδε τουΟικουµένιου και τη Κρηνίτσα. Η αναµέτρησηήταν προγραµµατισµένη µαζί µε τα υπόλοιπαµατ τη Πέµπτη, όµω λόγω πένθου δενδιεξήχθη και οι δύο οµάδε βγήκαν στο γήπεδοτο απόγευµα του Σαββάτου. Τη νίκη τελικά πήρεο Οικουµένιο επικρατώντα µε 1-0 τηΚρηνίτσα.

Με την ευκαιρία να θυµίσουµε πω στον Α’όµιλο η 25η στροφή έτρεξε σε εµβόλιµηαγωνιστική δράση, όµω και πάλι δεν άλλαξανοι συσχετισµοί στην κορυφή του βαθµολογικούπίνακα, αφού το Μεγαλοχώρι συνέχισε καιδιεύρυνε το σερί του καθαρίζοντα µάλιστα µε…συνοπτικέ διαδικασίε την οµάδα του Γριζάνου.

Α’ όµιλοΟικουµένιο ...................-.............Κρηνίτσα ..........1-0

Η βαθµολογία

Οµάδε .....................Βαθ.....Γκολ......N ......I ........HΜεγαλοχώρι ..............72.......82-15....24.....0 .......1Απόστολοι .................57.......72-29....18.....3 .......4Ασκληπιό.................53.......52-21....16.....5 .......4Γριζάνο......................52.......64-29....15.....7 .......3Αρδάνι.......................44.......51-38....13.....5 .......7Ράξα .........................38.......42-38....12.....2 .......11Καρυέ......................35.......47-42....10.....5 .......10Άγιο Οικουµένιο .....35.......44-43....10.....5 .......10Κρήνη........................35.......40-43....10.....5 .......10Παλιόπυργο .............34.......39-47....10.....4 .......11Κεφαλ/κό.................31.......46-63....9 ......4 .......12ΠΕΦ ..........................30.......41-39....6 ......12 .....7Λεπτοκαρυά...............26.......32-42....7 ......5 .......13Κρηνίτσα ...................25.......30-52....6 ......7 .......12Κηπάκι ......................24.......39-54....7 ......3 .......15Πετρόπορο ..............23.......24-50....6 ......5 .......14Γλύνο ......................19.......22-47....4 ......7 .......14Πελινναίοι..................0.........0-75......0 ......0 .......25

Βγήκε διπλόστο Φωτεινό

Εκκρεµότητα αναβολή διεκπεραιώθηκε καιστο πρωτάθληµα τη Β’ Ερασιτεχνική κατηγο-ρία µε το παιχνίδι Φωτεινού-Πλατάνου πουπραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου.Χωρί βαθµολογικά κίνητρα το µατ µόνο για τογόητρο οι οµάδε στο γήπεδο και το τρίποντοτη νίκη κατέκτησαν ο φιλοξενούµενοι επικρα-τώντα µε 2-3 των αντιπάλων του.

1ο Όµιλο

Φωτεινό.....................- ..........Πλάτανο ..................2-3

Η βαθµολογία

Οµάδε.....................Βαθ. .Γκολ ....N.....I.....HΒασιλική ...................26 ....27-6 ....8 .....2....0Καλαµάκι ..................21 ....38-13...7 .....0....3Ανταλλάξιµα..............20 ....16-9 ....6 .....2....2Αγιόφυλλο ................18 ....26-13...6 .....0....4∆ιαλεκτό...................18 ....23-14...6 .....0....4Φωτεινό....................11 ....14-21...3 .....2....5Ακαδηµία Μετέωρα ...10 ....18-20...3 .....1....6Θεόπετρα .................10 ....10-22...3 .....1....6Πλάτανο..................9 ......11-30...3 .....0....7Σαρακίνα ..................3 ......10-45...1 .....0....9

Α1 Ερασιτεχνική

Β’ Ερασιτεχνική

Τα ντέρµπι ακόµα κι αυτά που αφο-ρούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,εκτό από τα γκολ, το θέαµα και τοανάλογο σκηνικό, πολλέ φορέ έχουνκαι δυσάρεστα …παρεπόµενα. Ενδει-κτικό παράδειγµα που θα µα απασχο-λήσει ω φαίνεται τι επόµενε µέρεείναι ένα ξεχασµένο συµβάν από τοραντεβού τη ΑΕΤ µε την οµάδα τη∆ήµητρα στο µατ του Α’ Γύρου. Τότεη διαιτησία του κ Μανούρα ήταν σηµείοαναφορά παραπόνων των φιλοξενού-µενων οι οποίο µάλιστα παρά την επιτυ-χία του διαµαρτυρήθηκαν εντόνω γιατι υποδείξει του Τρικαλινού ρέφερι.Φαίνεται όµω πω δηµιουργήθηκε έν-ταση µετά το µατ αφού ο κ Μανούρα

στη συµπληρωµατική έκθεση έκανε λό-γο λεκτική επίθεση από τον κ Μπέντα.Η απάντηση του παλαιού διαιτητή καιπαράγοντα των πρασίνων ήταν προ-σφυγή στα δικαστήρια µε το αιτιολογι-κό τη ψευδή αναφορά και συκοφαν-τική δυσφήµιση, όµω η ΕΠΣΤ µεαπόφαση που εξέδωσε την Παρασκευήζήτησε απόσυρση µηνύσεω επισείον-τα µάλιστα την απειλή αποβολή τη∆ήµητρα από το πρωτάθληµα

εφαρµόζοντα ετσι -κατά γράµµα-του κανόνε τη ΕΠΟ που απαγο-ρεύουν ρητά την προσφυγή κι επίλυσηαθλητικών διαφορών στα πολιτικά δι-καστήρια

Να θυµίσουµε πω ανάλογο προ-

ηγούµενο υπάρχει και µε την πρόσφα-τη προσφυγή του ΟΦΗ που απεσύρθηάρον-άρον µετά το τελεσίγραφο τηΕΠΟ, αλλά όπω υποστηρίζει ο κ Μπέν-τα είναι µπορεί να βρεθεί λύση αν ο κΜανούρα κάνει ετεροχρονισµέναέστω δήλωση τονίζοντα ότι τελικά δενήταν ο κ Μπέντα αυτό που τον κατη-γόρησε. Τώρα τι ακριβώ θα γίνει καιπω θα λυθεί η παρεξήγηση; Θα φανείτι επόµενε ηµέρε...

Απειλή υποβιβασµού για τη ∆ήµητρα εξ’ αιτία τη µήνυσητου Τάκη Μπέντα κατά του διαιτητή Μανούρα

Ντέρµπι έξω από τα γήπεδα...

Page 12: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

12 Αθλητικά ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Νικητέ; Για δεύτερη φορά µέσα στην ίδια σεζόν ανα-δείχθηκαν οι «πράσινοι» τη ∆ήµητρα που έδειξαν ότι δενκαταλαβαίνουν από ζέστη, ήλιο και άλλα τινάΑπόδειξη; Βγαλµένη µέσα από τη συναρπαστική ροή

του αγώνα που κέρδισε τελικά η ΑΕΤ µε 2-3 παίρνονταέτσι και την άτυπη ρεβάν για την ήττα του Α’ Γύρου.Υπό άλλε συνθήκε (ίσω σε προγενέστερη ηµεροµη-

νία) ο αγώνα θα µπορούσε ενδεχοµένω να µα δώσεικαι τι ειδήσει τη ηµέρα, όµω µε την τροπή που έχειπάρει η κούρσα του τίτλου, η αναµέτρηση τη Μπαλκού-ρα (παρ’ ότι είχε καλό θέαµα) πέρασε στα ψιλά τη τοπι-κή ειδησεογραφία αφού τα βλέµµατα όλων ήταν στραµ-µένα στη µάχη του Φλαµουλίου ,αλλά και στον τελικό τουκυπέλλου.Το µατ όµω είχε την οµορφιά του, και τουλάχιστο από

την άποψη τη εναλλαγή του σκορ αποζηµίωσε του λι-γοστού φιλάθλου που το παρακολούθησανH ∆ήµητρα είχε έδειξε µεγαλύτερη κινητικότητα στην εκ-

κίνηση, έπιασε στο…χαλαρό δύο φορέ την άµυνα τωνερυθρόλευκων εκµεταλλεύτηκε και τα λάθη του γκολκίπερτη ΑΕΤ και πήρε προβάδισµα χάρη στο γκολ που σηµεί-ωσε ο Γαλάνη στο 5ο λεπτό µετά από τη µπαλιά του Ψύρ-ρα. Ωστόσο και η ΑΕΤ δεν έχασε χρόνο…. απάντησε άµε-σα µε την επιτυχηµένη προσπάθεια του Ζαφειρόπουλου(επίση µετά από γέµισµα του Τσιγαρίδα στην περιοχή τη∆ήµητρα) και στο 9ο λεπτό το σκορ ήταν ήδη 1-1.Η εναλλαγή στο σκορ είχε και συνέχεια αφού η ∆ήµητρα

πήρε κεφάλι και πάλι στο 12' εκµεταλλευόµενη ολέθριολάθο του Παλαβράκη που έπιασε αέρα στην έξοδο και οΘ.Φουρτούνη µε κεφαλιά έκανε εύκολα το 2-1.

Οι τερµατοφύλακε γενικά δεν ήταν στη µέρα του κιαυτό φάνηκε στην επόµενη µεγάλη φάση του µατ αυτή τηφορά στο 20', όταν ο Γιδόπουλο δεν υπολόγισε σωστά τηµπάλα στο κόρνερ του Νούλα έχασε τον έλεγχο, καιαπροσδόκητα πάλι ο Αναστασίου έγραψε µε κοντινή προ-βολή το 2-2.Το…γύρισµα και η ολική ανατροπή τη ΑΕΤ ολοκληρώ-

θηκε στο 34' του α ηµιχρόνου όταν ο Μεσιακάρη δοκί-µασε το πόδι του από µακριά σηµάδεψε την αριστερή γω-νία του Γιδόπουλου που αιφνιδιάστηκε από την πορεία τη

µπάλα κι έτσι διαµορφώθηκε το τελικό 2-3 από το α’ ηµί-χρονο.Πάντω το συγκρότηµα του Απ Γκαραγκάνη ανέβασε

την απόδοση του στην επανάληψη πίεσε κι δηµιούργησεφάσει σε αντιδιαστολή µε την ΑΕΤ, που προσπάθησε ναδιαφυλάξει τα νώτα τη. Στο 53΄ η ∆ήµητρα άγγιξε το γκολµετά από εξαιρετικό σόλο του Τσιώλη που γύρισε τη µπά-λα στον Ρεντζιλά αλλά αυτό δεν βρήκε εστία.Στο 65' οιγηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε προσπάθεια του Παπαν-δρέου όµω ο διαιτητή είχε αντίθετη άποψη κι έτσι έµει-νε το 2-3 µέχρι το τέλο του αγώνα.∆ιαιτητή τη αναµέτρηση ο κ Τζοφώλη ( Νιώτη -

Ρούσσι).∆ΗΜΗΤΡΑ: Γιδόπουλο, Μπαρέκα Απ. (46' Τσίκο),

Γκαντιά (76' Μπαρέκα Ν.), Φορτούνη Θ., Καραστέρ-γιο, Γαλάνη, Παπανδρέου, Τσιώλη, Μπαρµπαρούση,Ψύρρα, ΡεντζιλάΑΕΤ: Παλαβράκη, Τσιγαρίδα,Τσιάκαλο, Γκινσιόν (16'

Νανάκη), Μπαλαή, Μεσιακάρη, Στεφόπουλο (55'Τσουρέλα), Ζαφειρόπουλο, Μαυρίκο, Νούλα, Ανα-στασίου (70΄ Παλαύρα).

Η ΑΕΤ έδειξε ανάστηµαστο ντέρµπι του Β’ Γύρουκαι κέρδισε (2-3) τη ∆ήµητραµέσα στη Μπαλκούρα

CMYK

Αν µη τι άλλο θεαµατική ηεξέλιξη στο ντέρµπι τη α

γωνιστι-

κή απ’ όπου και οι φωτόΝτέρµπι υπάρχουν πολλά, όµω τα πλέον αδιάφορα

είναι αυτά που δεν έχουν καµία απολύτωβαθµολογική σηµασία, που δεν έχουν µεγάλαερεθίσµατα ή και τα’ ανάλογα κίνητρα για τηναναζήτηση τη νίκη. Και συνήθω σε τέτοια

ντέρµπι εµπλέκονται οι οµάδε που περιµένουνυποµονετικά τη λήξη του πρωταθλήµατο, αφού δεντου αγγίξουν ούτε τα σενάρια του υποβιβασµού, µα

µητε και οι… προκλήσει και τα στοιχήµατα τηανόδου. Σ’ ένα τέτοιο αγωνιστικό ραντεβού -χωρίουσιαστικό βαθµολογικό ενδιαφέρον- βγήκαν οιποδοσφαιριστέ τη ∆ήµητρα και τη ΑΕΤ και η

αλήθεια είναι πω έδωσαν µαθήµατααγωνιστικότητα αφού έπαιξαν για τη νίκη για το

γόητρο και το πρεστίζ των οµάδων του πουκινούνται (από την αρχή τη σεζόν) µέσα στην

πρωτη τετράδα του πρωταθλήµατο.

Το είχε κάνει… τάµα

Το 2-1 τη ∆ήµητρα σε µια στιγµή αδράνειατων ερυθρολεύκων τη ΑΕΤ

Ένα-έναν στη σειρά του έβαλε του ουραγού τη βαθµο-λογία ο Αχιλλέα Μπάρα και …όπω δείχνει µε την αγωνιστι-κή του παρουσία στα τελευταία παιχνίδια, θα καθαρίσει τηνυπόθεση τη παραµονή πριν την τελευταία στροφή του πρω-ταθλήµατο. Μετά το άνετο πέρασµα από την Οιχαλία, η οµά-δα του Ευριπίδη Κωστόπουλου επέστρεψε και πάλι στη βάσητη και ….καθάρισε («στο άψε-σβήσε» )τον αδύναµο κι υποβι-βασµένο Πλοπιακό γράφοντα µάλιστα το 4-2 σε ένα παιχνίδι

που κρίθηκε από το α΄ ηµίχρονο αφού οι φιλοξενούµενοι και ου-ραγοί τη κατηγορία δεν είχαν ούτε τη δύναµη για να γυρί-σουν το µατ αλλά έκαναν πάντω µια καλή και φιλότιµη προ-σπάθεια.Το πρωτο γκολ του αγώνα µπήκε µόλι στο 7' χάρη στην κε-

φαλιά του Παπακώστα µετά από το πετυχηµένο γέµισµα τουΠπαπαθανασίου.Στη συνέχεια τα πράγµατα πιο εύκολα για τοιυ κυανόλευ-

κου αφού στο 21' ο Αλέξη µε εξαιρετικό σουτ έγραψε το 2-0 κι έκλεισε το α ηµίχρονο.µε την επανέναρξη του αγώνα στα πρωτα τη επανάληψη

στο 48' ο Σικοβέλα έκανε 3-0 και καθάρισε τη νίκη τη οµάδατου ενώ στο 55 βγήκε και η αντίδραση των φιλοξενούµενων µετο πέναλτι-γκολ του Τσιόβολου που µείωσε σε 3-1. Ο Πλοπια-κό είχε όρεξη και στο 60' ο Ψωφάη µε κεφαλιά µείωσε πή-γε το µατ στο γκο κάνοντα το 3-2.Εκάπου εκεί οι Μπαριώτε ανασκουµπώθηκαν ΄λεβαλαν τη

µπάλα κάτω και διασφάλισαν τη νίκη του στο 80' όταν ο Πρά-πα διαµόρφωσε το τελικό 4-2.Για του Μπαριώτε στοίχηµα νίκη έχει και το ραντεβού τη

επόµενη αγωνιστική µε το Ζάρκο κι αν επιτευχθεί το «τρίαστα τρία», τότε θα διασφαλιστεί κατά τον ιδανικότερο τρόποκαι η πορεία τη οµάδα στην τελική ευθεία του πρωταθλήµα-το. Χρειάζεται πάντω η απαραίτητη εγρήγορση γιατί µέσαστο πρόγραµµα των τελευταίων αγωνιστικών υπάρχουν και κά-ποια δύσκολα παιχνίδια.

ΜΠΑΡΑ: Μέλλιο, Μπουλέκο, Παπαχρήστο, Πράπα, Κα-πέλα, Μητρούσια(46' Νικολάου), Κουγιούρη, Αλέξη (70' Ζαχαράκη), Πα-

παθανασίου,Παπακώστα, Σικοβέλα (60' Κουτλή).ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ: Πιπέρη, Α. Σακαµήτρο, Γ. Σακαµήτρο,

Μπρέλλα (30'Νταλή), Σακεκλλάρη, Ζήση, Μπούτσιο (60' Σκυλοδήµο),

Ψωφάκη, Μ Σακοµήτρο, Καλλατζή (46' Φιλοκώστα), Τσιό-βολο.

Πήρε αυτό που ήθελε…Πήρε αυτό που ήθελε…

Η Ανοιχτό παιχνίδι στη Μπάρα, όπου ο Αχιλλέα ήταν καλύτερο και κέρδισε 4-2 τον Πλοπιακό

Page 13: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

13ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αθλητικά

∆εν… χαρίζει κάστανο σε κανένα ο ΠερικλήΤουτούκη. Τα… γαλλικά απαγορεύονται στογήπεδο και η διαµαρτυρία και την ανάλογηποινή όπω δείχνει και η φωτό

Θερινό σκηνικό στον… απλωµένο πάγκο τουΠρόδροµου. Η φωτό από το µατ µε το Λογγάκι Η… πίσω πόρτα για την αναζήτηση σκιά

στο ντέρµπι τη Μπαλκούρα

Κόντρα στον ήλιο ο προπονητή τη

∆ήµητρα Γιαγιάκο που διακρίνεται να

δίνει τι οδηγίε του στου νεαρού

παίκτε τη οµάδα

Απώλειε από τα πρώτα λεπτά για την ΑΕΤ και ο∆ηµήτρη Γκένα προχώρησε σε αναγκαστικέ αλλαγέ

Χαµόγελα από του αναπληρωµατικού τη

ΑΕΤ µετά το δεύτερο γκολ τη ισοφάρισηΠοιο είπε ότι δεν έπεφταν κορµιά στο παιχνίδι τη

Μπάρα; Για δείτε το αποτέλεσµα µια βίαιησύγκρουση

γηπεδογραφίεγηπεδογραφίε

Πιάσαν οι ζέστε, ξεκαθάρισαν οιπερισσότερε θέσει στο πρωτάθληµα

και ….µετρηµένοι πλέον οι φίλαθλοι σταγήπεδα

Τραπεζάκια έξω στο αθλητικό Κέντρο τη Μπαλκούρα και ηκαλύτερη θέα για το ντέρµπι µε φυσική σκιά

CMYK

Page 14: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

14 Αθλητικά ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Στη κούρσα για τη διεκδίκηση του τίτλουτρέχουν εξ’ αρχή µόνο δύο, όµω στη….µάχη για την επιβίωση, για την παραµονήκαι για την ανανέωση «βίζα» στο

πρωτάθληµα Α’ Ερασιτεχνική τρέχουν (θέλουνδε θέλουν) δέκα οµάδε κι έχουν -καθεµιά απόαυτέ- µικρέ και µεγάλε αγωνίε.

Ξεκαθάρισµα των µελλοθανάτων έγινε από τα µισάτου Α’ Γύρου όταν ο Πλοπιακό βγήκε πρώτο απότι…. ράγε τη διαδροµή κι έχασε το τρένο τη κατη-γορία. Απ’ ότι φαίνεται ευδιάκριτα πια , τον ακολουθούνστην έξοδο και τα σωµατεία του ∆ιγενή τη Φήκη καιτου Ζάρκου, που έχουν χάσει την επαφή µε την ζώνη τηπαραµονή. Ωστόσο, το ξεκαθάρισµα δεν τελειώνειεδώ… Φέτο βάση τη προκήρυξη θα αποχαιρετήσουντην κατηγορία έξι σωµατεία που µπορεί να γίνουν καιεπτά στην περίπτωση κατά την οποία ο πρωταθλητήτου νοµού µα δεν καταφέρει να κερδίσει άνοδο στο πε-ριφερειακό πρωτάθληµα από τα µπαράζ τη δ’ κατηγο-ρία. Τα πράγµατα λοιπόν δεν βαίνουν καλά και καθί-στανται εξαιρετικά δύσκολα και για τι οµάδε του Γενε-

σίου, τη Απροκκλησιά, του Λογγακίου, ενώ είναι ορια-κά επικίνδυνα και για τα συγκροτήµατα του Βαλτινού τηΜπάρα και των Παραληθαίων.

Για το Λογγάκι τα πράγµατα ήταν και εξακολουθούνπαραµένουν οριακά κι επικίνδυνα. Η οµάδα πατάει στηνεπισφαλή 13η θέση του βαθµολογικού πίνακα, που

…..δείχνει παραµονή µόνο κατά την περίπτωση εκείνηκατά την οποία ο πρωταθλητή του νοµού µα (Μετέω-ρα ή Φλαµούλι) κερδίζει την άνοδο στο περιφερειακό.Επειδή όµω αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά δύσκολο( αφού περνά µέσα από τα µπαράζ ανόδου και από αγώ-νε µε άλλε πρωταθλήτριε οµάδε τη Θεσσαλία),εξίσου δύσκολη θα είναι και η θέση τη οµάδα που θακαταλάβει την 13η θέση στον πίνακα τη Α’ Ερασιτεχνι-κή κατηγορία.

Με την ευκαιρία… Αξίζει τον κόπο να θυµίσουµε και ταισχύοντα δεδοµένα για τι δύο µικρότερε κατηγορίετου νοµού µα. Από την Α1 Ερασιτεχνική λοιπόν θα κερ-δίσουν άνοδο στο τέλο τη σεζόν οι δύο πρώτοι τωνοµίλων, ενώ θα υποβιβαστούν στη Β’ Τοπική 10 οµάδε(πέντε από κάθε όµιλο) αν δεν ανεβεί ο πρωταθλητήΤρικάλων στο περιφερειακό.

Αν όµω κερδίσει άνοδο, τότε από την Α1 ΕΠΣΤ θα πέ-σουν 8 σωµατεία στη Β’,ενώ δύο ακόµα οµάδε θα παί-ξουν µπαράζ για την παραµονή. Από το πρωτάθληµα τηΒ’ Ερασιτεχνική βρέξει-χιονίσει θα κερδίσουν άνοδοστην Α1 έξι συνολικά σωµατεία, γεγονό που σηµαίνειπω το στοίχηµα θα κερδίσουν αυτοί που θα καταλά-βουν τι δυο πρώτε θέσει των οµίλων.

Η πορεία του πρωταθλητή τη Α’ ΕΠΣΤ στα µπαράζ θα καθορίσει και τι θέσει εξόδου από τι δύο κατηγορίε

Έχει να… φύγει κόσµο και κοσµάκηΈχει να… φύγει κόσµο και κοσµάκη

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ακάθεκτη η ∆ήµητραΜία αναµέτρηση από την παρέα του Α’

Οµίλου και άλλε τρει από τον ∆εύτερο.Έτσι κι αλλιώ περιορισµένη η παρουσία,περιορισµένη και η δράση στο Παιδικόπρωτάθληµα του νοµού µα . Στα µατ τουΣαββάτου λοιπόν δεν βγήκαν εκπλήξειαφού η ∆ήµητρα (πρωτοπόρο και περσι-νή πρωταθλήτρια) καθάρισε την Ακαδηµίαµε 0-2, ενώ τα Σαράγια πήραν βαθµούστα χαρτιά από την αναµέτρηση µε το∆ενδροχώρι. Στον Β΄ Όµιλο τα Μετέωρακέρδισαν δύσκολα το Νεοχώρι ( 4-3 στοχθεσινό ραντεβού ) ενώ Αµπελάκια και Κα-λύβια προσέθεσαν ένα ακόµα τρίποντοστη συλλογή του από τα δικά του παι-χνίδια.

Α’ ΌµιλοΑκαδηµια 1 ............- ........∆ήµητρα..........0-2∆ενδροχώρι ..........- ........Σαράγια ..........0-3ααΡεπό: ΑΕΤ

Βαθµολογία∆ήµητρα ..........................................................27ΑΕΤ ..................................................................21Σαράγια............................................................21Ακαδηµία..........................................................12Οικουµένιο........................................................7Τρίκαλα ..............................................................4∆ενδροχώρι ........................................................- ∆εν υπολογίζονται τα µατ Σαράγια-Ακαδηµία καιΟικουµένιο ΤρίκαλαΒ’ Όµιλο Φήκη ......................- ............Καλύβια ..............0-4Μετεωρα ..............- ............Νεοχώρι..............4-3Αµπελάκια..............- ............Λεπτοκαρυα........4-0

Η ΒαθµολογίαΚαλύβια............................................................21Αµπελάκια........................................................21Μετέωρα ........................................................21Φήκη ................................................................10Νεοχώρι ............................................................3Λεπτοκαρυά ......................................................1∆εν υπολογίζεται το παιχνίδι Λεπτοκαρυά-Μετέωρα

Πάει και η 33η στροφή…Έτρεξε µε συνοπτικέ

διαδικασίε (µια µέρα πριντην παρέλαση) χωρί ναδώσει µεγάλε ειδήσει.Αποµένουν πλέον πέντε

αγωνιστικέ για το φινάλετη σεζόν κι απ’ ότι

διαφαίνεται µέσα απ’ αυτέθα ξεκαθαρίσει (ίσω κιάµεσα) η υπόθεση του

τίτλου, ενώ θα κλείσουνοριστικά και οι

εκκρεµότητε που µένουνακόµα έωλε στην ουρά τη

βαθµολογία.

Για το στοίχηµα τη πρωτιάείναι ξεκάθαρο πλέον το τοπίο:τα Μετέωρα έχουν τον πρώτοαλλά και τον τελευταίο λόγο καιµόνο αν …παραπατήσουν µπο-ρεί να χάσουν τον τίτλο. Αν κερ-δίσουν τον ∆ιγενή στο παιχνίδιπου µένει σε εκκρεµότητα εξ αι-τία του τελικού, θα βρεθούν 3πόντου πιο µακριά από το Φλα-µούλι . Βέβαια η διαφορά θαπαραµείνει σε προσιτό όριο καιποτέ κανεί δεν ξέρει τι µπορείνα προκύψει στι αγωνιστικέπου θ’ ακολουθήσουν, οπότε θαπρέπει να είµαστε προσεχτικοίστι επισηµάνσει και να κρατή-σουµε κάποιε επιφυλάξειστα… προγνωστικά γιατί δεν θαπρέπει να λησµονούµε πω µι-λάµε για ποδόσφαιρο ερασιτε-χνικού επιπέδου και για οµάδεπου έρχονται καταπονηµένεαπό έναν… µαραθώνιο 33 αγω-νιστικών.

Πάντω, το πρόγραµµα τωντελευταίων δοκιµασιών φαντά-ζει πιο εύκολο για τα Μετέωρα,που (έτσι κι αλλιώ) έχουν ξεκά-θαρο προβάδισµα -αφού κράτη-σαν τη διαφορά µετά την ισο-παλία που απέσπασαν µέσα στοΦλαµούλι και πάνε µε καλύτερηψυχολογικά στα µατ τη τελι-κή ευθεία.

Ποια είναι αυτά;

Όπω µα δείχνει κατατοπι-στικά ο πίνακα αγώνων των δυοµονοµάχων, για τα Μετέωραέπονται τρει εύκολε αναµετρή-σει µε οµάδε που έχουν ήδηαποχαιρετήσει την κατηγορία.Πρώτο έρχεται το ραντεβού µετο Νεοχώρι (στην εκκρεµότητατη 33η αγωνιστική) κατόπινακολουθεί το µατ µε τον Πλο-πιακό (εκτό έδρα στην 34ηαγωνιστική.) και στη συνέχεια τοµατ µε το Ζάρκο στην 35ηστροφή. Φυσιολογικά τα Μετέω-ρα µπορούν να κάνουν άνετα τοτρία στα τρία πριν βγουν για τηµάχη του Καστρακίου που θαακολουθήσει στην 36η αγωνιστι-κή. Αν οι Καλαµπακιώτε ξεπε-ράσουν και το εµπόδιο του Βρά-χου, θα παίξουν µε… αέρα πρω-ταθλητή στα τελευταία παιχνίδιαµε του Παραληθαιου και τηΜπάρα και προφανώ θα έχουντο πρώτο λόγο για τη νίκη αφούοι αντίπαλοι του θα κλειδώσουντην παραµονή και προφανώ δενέχουν τόσο ισχυρά κίνητρα στιτελευταίε στροφέ του πρωτα-θλήµατο. Ωστόσο, αν κάτι

στραβώσει σ’ αυτά τα παιχνίδια,τότε το Φλαµούλι θα κυνηγήσειτην προσπέραση και θα ψάξει τηδική του τελική αντεπίθεση, παρ’ότι βέβαια έχει πιο δύσκολο πρό-γραµµα, αφού το περιµένουνοι… συγκρούσει µε τον Πρό-δροµο (34η αγ) µε την Φαρκαδό-να (εκτό στην 36η αγωνιστική)αλλά και τα κρίσιµα µατ µε τηνΚρύα Βρύση και την ΑΕΤ στιδύο τελευταίε στροφέ τουπρωταθλήµατο. Συνοπτικά τώ-ρα… όπω µα δείχνει κατατοπι-στικά και ο σχετικό πίνακα

(που αναγράφει τι υποχρεώσειτων δύο µονοµάχων µέχρι το φι-νάλε του πρωταθλήµατο) , φαί-νεται πω καθοριστικό ρόλο θαδιαδραµατίσουν τα µατ των Με-τεώρων µε το Καστράκι (36ηηµέρα) ενδεχοµένω δε και µετου Παρληθαίου, ενώ για τοΦλαµούλι υπάρχουν περισσότε-ρε παγίδε στα παιχνίδια µεΠρόδροµο, Φαρκαδόνα ΑΕΤ καιΚρύα Βρύση.

Μένει να δούµε λοιπόν πω θαπάνε τα µατ τη τελική ευθεί-α…

Μετά τη νέα γκέλα του Φλαµουλίου, τα Μετέωρα µε πλεονέκτηµα και…. ψυχολογία στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο

Τα Μετέωραέχουν το πάνω

χέρι στην κούρσατου τίτλου

Ματ που κρύβουν παγίδε έχει µπροστά του το Φλαµούλι

Ο τίτλο δική του υπόθεση

Page 15: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Οένα ανέβηκε (απ’ τουπρώτου Έλληνε) στην«στέγη του κόσµου», στοµυθικό Έβερεστ των

Ιµαλαίων, διαλέγοντα µάλιστα τοπιο δύσκολο µονοπάτι τηΑναρρίχηση. ∆ιέσχισε τα Στενά τηΜάγχη (πρώτο και πάλι από τηνπατρίδα µα) και… κάνει ανελλιπώτη θαλάσσια διαδροµήΠελοπόνησσσο-Κρήτη (λε και είναιτο ferry τη γραµµή) επιδιώκονταν’ αντλήσει πόρου από χορηγίεγια κοινωφελεί σκοπού. Ο άλλο;Πλέον τόχει κάνει συνήθεια…. Ταδροµολόγιο Τρίκαλα-Αθήνα, που τοέτρεξε εξ ανάγκη για πρώτη φοράστα νιάτα του, δεν το καλύπτει. Οορίζοντα είναι πολύ µεγαλύτερο,οι δρόµοι τη χώρα µα δεν τονχωρούν και οι ορθοπεταλιέ τουποδηλάτου του έτρεξαν µέχρι Σόφια–Κωνσταντινούπολη και φέτο θαπιάσουν Μόναχο σ’ ένα ακόµακαινούριο ταξίδι.

Τι άλλο να πει κανεί για τον ΓιώργοΤσιάνο και τον Στέλιο Βάσκο; Αρκεί µόνοη αναφορά των ονοµάτων του για να φέ-ρει στη µνήµη µα τα µεγάλα επιτεύγµα-

τα του. Αυτού λοιπόν του δύο ξεχωρι-στού ανθρώπου, του µεγάλου Τρικα-λινού αθλητέ, που έγραψαν ιστορίαστον Ελληνικό Αθλητισµό, τίµησε το Τµή-µα Επιστήµη Φυσική Αγωγή και Αθλη-τισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία.

Η εκδήλωση τη βράβευση διοργα-νώθηκε την Πέµπτη στο Πνευµατικό Κέν-τρο του ∆ήµου Τρικκαίων και το ΤΕΦΑΑτίµησε µε αναµνηστικέ πλακέτε τον µε-γάλο Τρικαλινό Ποδηλατη Στέλιο Βάσκοκαι τον υπερ-πρωταθλητή τη Κολύµβη-ση Γεώργιο – Ιωάννη Τσιάνο για τη συ-νεισφορά του στο αθλητικό γίγνεσθαιτη χώρα µα.

Ο αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΦΦΑκ. ∆ηµήτρη Σούλα επιµελήθηκε την πα-ρουσίαση των κατορθωµάτων του ΣτέλιουΒάσκου και αναφέρθηκε µάλιστα διεξοδι-κά στη διαδροµή τη καριέρα του ξεκι-νώντα από κείνο το θρυλικό διπλοσκέλε-το Μπίσµαρκ µε το οποίο ο Στέλιο πήγεγια πρώτη φορά στην Αθήνα ανοίγοντατην πρωτη σελίδα τη αθλητική του κα-ριέρα.

Η Ποδηλατική διαδροµή του Βάσκου,έκλεισε µε την αναφορά του κ Σούλα στοκοινωνικό έργο και τη συνεισφορά του βε-τεράνου αθλητή, ενώ αµέσω µετά ο ανα-

πληρωτή καθηγητή κ. Αθανάσιο Τζια-µούρτα παρουσίασε του άθλου τουΓιώργου Τσιάνου ξεκινώντα µάλιστα απότα πρώτα του βήµατα, τα οποία έγινανστην Κολύµβηση.

Απ’ αυτή εξάλλου υπήρξε το πρώτοσκίρτηµα για τη διάσχιση τη Μάγχη καικατόπιν απ’ κείνο το εγχείρηµα άρχισαν σι-γά-σιγά να οριοθετούνται και οι επόµενοιστόχοι. ∆ιάπλου Τορωναίου, ∆ιάσχιση Αι-γαίου, συµµετοχή σε κολυµβητικού µα-ραθωνίου και το αποκορύφωµα τη τόλ-µη τη θέληση και τη αθλητική κατα-ξίωση ήρθε µε την επική Ανάβαση στοΕβερεστ που «τοποθέτησε» τον µεγάλοαυτό αθλητή στο Τρικαλινό πάνθεον.

Μιλώντα από βήµατο τη βράβευσηο Γιώργο Τσιάνο σηµείωσε ότι αποτελείµεγάλη χαρά η βράβευσή του και δεν θαµπορούσε να µην αποδεχθεί την ευγενικήχειρονοµία του ΤΕΦΑΑ, ενώ ανέφερε ότιείναι η πρώτη φορά που γίνεται και ανα-γνώριση του έργου και τη διαδροµή τουαπό τον ∆ήµο Τρικκαίων.

Αξίζει τέλο να αναφέρουµε πω στηνεκδήλωση (πριν τι βραβεύσει) έγινε καιη τελετή αναγόρευση του καθηγητή Γε-ωργίου Κήτα από το ΤΕΦΑΑ του Πανεπι-στηµίου Θεσσαλία.

Απλώνει ρίζε και στο νοµό µα τοΣκάκι που έχει βρει µάλιστα του πιο φα-νατικού του φίλου στη νέα γενιά. Οι ει-κόνε που βγήκαν από του ΜαθητικούΑγώνε ήταν ενθαρρυντικέ και αν µη τιάλλο έδειξαν πω το πνευµατικό άθληµαµπορεί να κερδίσει να τραβήξει κοντάτου τα νέα παιδιά. Το µαθητικό πρωτά-θληµα διοργανώθηκε την προηγούµενηΚυριακή από τη Σκακιστική Λέσχη Τρικά-λων και συµµετείχαν 140 συνολικά µαθη-τέ ( 103 αγόρια και 37 κορίτσια) από 2Νηπιαγωγεία, 21 ∆ηµοτικά, 9 Γυµνάσιακαι 4 Λύκεια του Νοµού µα .

To τουρνουά ξεκίνησε µε την τελετήέναρξη κατά τη διάρκεια τη οποίααρχικά η ∆ιευθύντρια των Αγώνων καιΠρόεδρο του Συλλόγου κα. Αγγέλου∆ήµητρα έκανε µια σύντοµη παρουσία-ση των στόχων και δραστηριοτήτων τηΣκακιστική Κίνηση Τρικάλων.

Στη συνέχεια ο κ. Βαλογιάννη Αθανά-σιο, µέλο τη οργανωτική επιτροπήκαι Αντιπρόεδρο του Συλλόγου παρου-σίασε µε συντοµία κάποιε από τι ευερ-γετικέ επιδράσει του σκακιού, ωπνευµατικού παιχνιδιού, στη διαµόρφω-ση του χαρακτήρα των παιδιών και στηνεν γένει επίδοση των µαθητών στη σχο-λική πραγµατικότητα. Έκλεισε την πα-ρουσίασή του µε αναφορά στι προσπά-θειε που γίνονται και στη χώρα µα γιατην εισαγωγή του σκακιού στο σχολείοΟι νικητέ

ΚΟΦΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ5ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων

ΜΠΟΥΓΛΑ ΧΡΥΣΑ10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων

ΚΟΦΚΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων

ΤΡΙΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ∆ηµοτικό Σχολείο Γόµφων

ΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ35ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων

ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1ο Γυµνάσιο Τρικάλων

ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ2ο Γυµνάσιο Τρικάλων

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ4ο Γυµνάσιο Τρικάλων

ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣΜουσικό Σχολείο Τρικάλων

15ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑθλητικάΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ

Ο Καράτζιο σεεπαγγελµατική οµάδα

Ένα νεαρό φέρελπι Τρικαλινό Ποδηλάτη ,ο Γιώργο Καράτζιο από την Αγία Μονή, έκανείσω την πιο σηµαντική «στροφή» τη καριέρατου: Υπέγραψε επαγγελµατικό Συµβόλαιο µε τηνοµάδα Sp Tableware και πήρε µάλιστα το βάπτι-σµα του πυρό συµµετέχοντα ω µέλο τηαποστολή στον ∆ιεθνή Γύρο τη Αλγερία .

Ο Γιώργο τα πήγε πολύ καλά στην πρωτη τουδοκιµασία και κατάφερε µάλιστα να βοηθήσει την

οµάδα του στο δρόµο για την 1η θέση τη οµα-δική κατάταξη. Μιλώντα για την εµπειρία τουο Γιώργο σηµείωσε πω «ήταν δυνατό αγώνακαι είναι, ευτύχηµα ότι καταφέραµε να κρατήσου-µε την 1η θέση στην οµαδική κατάταξη. Για τονµονοήµερο αγώνα circuit d'alger τόνισε: «Ήτανένα αγώνα που από την αρχή έω το τέλο εί-χε τρελή ένταση. ∆ουλέψαµε πολύ καλά µε τηνοµάδα µου και ο συναθλητή Γιάννη Ταµουρί-δη κατάφερε να πάρει την πρωτη θέση». Ο Τρι-καλινό ποδηλάτη θα συµµετάσχει µαζί µε τηνοµάδα του και στον Γύρο Μαρόκου που θα πραγ-µατοποιηθεί τι επόµενε µέρε στη χώρα τηβορείου Αφρική .

Για την εικόνα του Κολυµβητηρίου Τρικάλων,πολύ δε περισσότερο και για τι συνθήκε αλ-λά και τον τρόπο λειτουργία του, έχουν γίνειστο παρελθόν πολλέ αναφορέ στον τοπικόΤύπο. Ωστόσο σηµάδια βελτίωση δεν υπήρξανενώ όπω αναφέρει µε ανοιχτή επιστολή έναγονέα αθλητή η κατάσταση είναι χειρότερηαπό ποτέ άλλοτε…

Στην επιστολή αναφέρεται: «Nτροπή και αί-σχο για όσα συµβαίνουν στο κολυµβητήριοΤρικάλων. Τι συνθήκε ούτε σαν τριτοκοσµι-κέ δεν µπορούµε να τι χαρακτηρίσουµε πλέ-ον H θερµοκρασία του νερού είναι µονίµω τοντελευταίο καιρό 23-24 βαθµού ενώ θα έπρεπενα είναι 27 τουλάχιστον και από την άλλη ταεπίπεδα του χλωρίου είναι όχι απλά πάνω απότα όρια αλλά και άκρω επικίνδυνα για τηνυγεία των αθλούµενων και µιλάµε για παιδιά.Θα πρέπει να επέµβει άµεσα κάποιο υπεύθυ-νο και αυτό είναι παράκληση .

ΥΓ: Ενώ οι σύλλογοι έχουν καταβάλει στοδήµο ότι του ζητήθηκε για τη λειτουργία τουκολυµβητηρίου γιατί ο δήµο δεν είναι συνε-πή στι υποχρεώσει του απέναντι στου δη-µότε του;».

Το ΤΕΦΑΑ τίµησε τον Στέλιο Βάσκο και τον Γιώργο Τσιάνο για τι µεγάλε αθλητικέ του επιδόσει

Άξιοι πρεσβευτέ των Τρικάλων

Ρουά-µατ από τα παιδιά στο Μαθητικό

πρωτάθληµα

ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ

Επιστολή-καταγγελίαγια το Κολυµβητήριο

Στο κόµµα τη Μέρκελ ο Ρεχάγκελ!

Κρατηθείτε….ο Ότο Ρεχάγκελ εκπροσώπη-σε το Χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα τη Άνγ-κελα Μέρκελ στην κοινοβουλευτική συνέλευ-ση για την εκλογή του νέου προέδρου τηΓερµανία!

Ο Ότο Ρεχάγκελ έδωσε το παρών στην τε-λετή ορκωµοσία του νέου προέδρου, ενώµαζί µε την σύζυγο του Μπεάτε παραβρέθη-καν σε δείπνο του Χριστιανοδηµοκρατικούκόµµατο τη Άνγκελα Μέρκελ. Ο "Ρεχακλή"δεν παρέλειψε να συναντηθεί και µε την Άνγ-κελα Μέρκελ συζητώντα σε ευχάριστο κλί-µα, ενώ παράλληλα συνεχάρη και τον ΓιόακιµΓκάουκ.

Page 16: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

16 Αθλητικά

Τα ντέρµπι των Ικάρων µε τον ΑΣΚαρδίτσα είχαν ανέκαθεν µια…αίσθηση κόντρα που έδινεµάλιστα ξεχωριστού τόνου µέσαστο γήπεδο. Ακόµα και στα φιλικάπροετοιµασία, Τρικαλινοί καιΚαρδιτσιώτε κατά ένα… µυστήριοτρόπο, προέτασσαν το τοπικιστικόσυναίσθηµα και ήθελαν σώνει καιντε να κερδίσουν. Η αιώνια κόντραγειτόνων θα πείτε… Αυτή πουχάλασε το φιλικό του καλοκαιριού,αυτή που εµφανίστηκε σταπαιχνίδια του περσινούπρωταθλήµατο.

Ευτυχώ, αυτή τη φορά -στο ραντεβούτου Σαββάτου- δεν προέκυψαν εντάσεικαι οι Ικαροι έχοντα επίγνωση τη κρισι-µότητα του αγώνα, έδειξαν το καλό τουπρόσωπο κι έφτασαν δίκαια στη νίκη επι-κρατώντα του ΑΣΚ µε 72-65 στο κρίσιµοντέρµπι τη 19η αγωνιστική.

Έχοντα ω «όπλο» την πολύ καλή αµυν-τική του λειτουργία οι «κίτρινοι» κατάφεραννα βγάλουν εκτό ρυθµού του (ψιλο- αδιά-φορου και υποτονικού) Καρδιτσιώτε κα-θαρίζοντα έτσι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ση-µαντική η νίκη, καθοριστική σηµασία τοντέρµπι αλλά… όπω τονίζει στι δηλώσειτου και ο Κ Θάνο χρειάζεται ανάλογη προ-σπάθεια και στα επόµενα παιχνίδια.

Θέλουµε µία ακόµα νίκη για να διασφα-λίσουµε την παραµονή µα στην κατηγο-ρία, πιστεύω πω θα τα καταφέρουµε, ανέ-φερε ο κόουτ των Ικάρων, σπεύδοντα ν’

αποδώσει τα εύσηµα στου παίκτεγια την ψυχωµένη εµφάνιση.

Οι Ικαροι µπήκαν δυνατά στο παιχνί-δι, πήραν καθαρό προβάδισµα απότην αρχή πατώντα πάνω στι πλάτε τουΚαλλιάρα και ποντάροντα στο ζεστό χέριτου Στεφάνου. Το 2-1 13 τη α’ περιόδουήταν ίσω το ιδανικότερο πάτηµα για τηντρικαλινή οµάδα που συνέχισε µε τον ίδιορυθµό και στο β δεκάλεπτό γράφοντα µά-λιστα επι µέρου σκορ 19-11 κι έτσι έκλει-σαν το ηµίχρονο όντα 15 πόντου; Μπρο-στά από του Καρδιτσιώτε (54-39).

Στην επανάληψη όµω παρουσιάστηκανπάλι εκείνα τα σηµάδια τη νευρικότητακαι τη κόπωση, οι φιλοξενούµενοι έβγα-λαν άµυνε, πίεσαν την περιφερειακήγραµµή των Ικάρων και ροκάνισαν τη δια-φορά φτάνοντα µέχρι και του 4 πόντουλίγα λεπτά πριν το τέλο. Ωστόσο, στο ση-µείο αυτό έδειξε ετοιµότητα ο Καλλιάρα,πέτυχε δυο αποφασιστικά καλάθια ανέβα-σε τη διαφορά και το ροζ φύλλο κατοχυ-ρώθηκε στην τρικαλινή οµάδα µε το 72-65να είναι το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα.

Να… έχουν το νου του

Τι γίνεται τώρα από δω και πέρα; Το απο-τύπωµα τη βαθµολογική κατάταξη στην«ουρά» τη Α1 ΕΣΚΑΘ είναι ξεκάθαρο, δενχρειάζεται περαιτέρω αποσαφήνιση: Μετάτη δράση τη 19η αγωνιστική, ο λογαρια-σµό των κιτρινόµαυρων έφτασε στου 25βαθµού ενώ ο Εθνικό Λάρισα πήγε στου26 και η Νίκαια έµεινε στου 23 πόντου.Ηλίου φαεινότερο λοιπόν πω η µάχη για τηναποφυγή τη τελευταία θέση θα παιχθεί

και προφανώ θα κριθεί στα παιχνίδια τωντριών αυτών οµάδων αφού ο Αλµυρό, ηΑνάληψη και (πολύ περισσότερο) η ΕΑΛ φαί-νεται ότι έχουν διασφαλίσει τα νώτα του.

Πάντω δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχα-σµό από τη νίκη του Σαββάτου, γιατί είναιγνωστό πω το λόµπι τη Λάρισα θέλει να τεί-νει χείρα βοηθεία στην οµάδα τηΝίκαια που µπήκε σε περιπέτειε ,ενώ κι από την άλλη πλευρά (Μαγνη-σία και τη Καρδίτσα) τα… µηνύ-µατα που εστάλησαν στα αντίστοιχαπαιχνίδια, δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Οι Ικαροι λοιπόν θα πρέπει να τοπαλέψουν από µόνοι του και ανέχουν τύχη οµοίω και καλή αγωνι-στική συµπεριφορά στα κρίσιµαπαιχνίδια, µπορούν να βγουν κόν-τρα στο… κύµα και να σώσουν τηνπαρτίδα. Πλέον το… άπαν του µε-γάλου στοιχήµατο για την τρικαλι-νή έρχεται στην 19η στροφή τουπρωταθλήµατο. Αν κερδίσουν τηνΟλύµπια µέσα στο ΕΑΚ, θα κάνουνίσω το πιο σηµαντικό βήµα για τηνπαραµονή στην Α1 Κατηγορία . Ναθυµίσουµε τέλο πω το επόµενοΣαββατοκύριακο οι «κιτρινόµαυροι»θα βρεθούν στην έδρα τη Ελασσό-να που δεν… χαρίζει βαθµού ούτεστον ίσκιο τη, πόσο µάλλον σε µιατρικαλινή οµάδα που δεν είναι δα καιστην καλύτερή τη κατάσταση.

Tα δεκάλεπτα: 21-13, 40-24, 54-39,

72-65 τελικό.ΙΚΑΡΟΙ (Θάνο): Τσικρικά 11, Πισµίση

5, Ροδόπουλο 4, Κατούνα 7(1), Στεφά-νου 20, Γεωργόπουλο 3(1), Σταυρόπου-λο 8(1), Καλλιάρα 14.

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Οι Ίκαροι «άνοιξαν τα φτερά

του» κέρδισαν τον ΑΣ Καρδίτσα

(72-65) και ψάχνουν µία ακόµα

νίκη για να κλειδώσουν την

παραµονή στην κατηγορία

Τώρα πιο καλάαπό ποτέ…

Τα αποτελέσµατα (19η αγων.)

Εθνικό........- .........Καλαµπάκα .......56-47

Αλµυρό.......-..........Ανάληψη.............73 -76

Τιτάνε .........-..........Νίκαια.................84 -55

ΕΑΛ ..............-..........Ολύµπια..............75 -84

Ολ. Βόλου ....-..........Ελασσόνα...........83 -73

Ίκαροι..........- .........ΑΣ Καρδίτσα....72-65

Η βαθµολογία

Οµάδε ..............Βαθ....Πόντοι .........Ν. ..Η

Τιτάνε Π.............36 ......1324-1072....17...2

Ολ. Βόλου ...........34 ......1346-1211....15...4

Ελασσόνα ...........34 ......1339-1272....15...4

Ολύµπια .............30 ......1309-1211....11...8

ΑΣ Καρδίτσα .....27 ......1301-1311.....8..1 1

ΕΑΛ.....................27 ......1178-1200.....8..1 1

Καλαµπάκα ........27 ......1170-1202 ....8..1 1

Ανάληψη .............27 ......1289-1341.....8..1 1

Αλµυρο..............26 ......1297-1382.....7..1 2

Εθνικό Λ. ...........26 ......1083-1175.....7..1 2

Ίκαροι ................25 ......1172-1303 ....6..1 3

Νίκαια..................23 ......1329-1457.....4..1 5

Η επόµενη 20η αγωνιστική

Ανάληψη .....................- ...................Τιτάνε

Καλαµπάκα................-................Αλµυρό

Ελασσόνα ..................- ...................Ίκαροι

Ολύµπια......................- .......Ολυµπιακό Β.

Νίκαια .........................- ........................Ε Α Λ

Καρδίτσα ....................- ..................Εθνικό

Α1 ΕΣΚΑΘ

Τα κίνητρα εξέλειπαν, η ανανέωση τη συµµετοχή στοπρωτάθληµα τη Α1 ΕΣΚΑΘ διασφαλίστηκε µε όρου στα-τιστική και ο ΑΟ Καλαµπάκα «κατέβασε τι στροφέτου» στα τελευταία του παιχνίδια και τρέχει χωρί άγχοστην τελική ευθεία. Ωστόσο, αυτή η έλλειψη κινήτρων έχεικαι τι ανάλογε επιπτώσει στην εικόνα που δίνει η οµά-δα µέσα στα γήπεδα. Το Σάββατο παραδείγµατο χάρη…ο ΑΟΚ πήγε στη Λάρισα για το παιχνίδι µε τον Εθνικό χω-ρί 4-5 βασικά του στελέχη κι άντεξε µόνο για ένα ηµίχρο-νο, αφού βρήκε µπροστά του έναν διψασµένο και…. θυ-µωµένο αντίπαλο. Φυσικά ο θυµό και η επιθυµία των γη-πεδούχων για την επιβίωση στην κατηγορία, αποδείχτηκανπιο ισχυρά από τα κίνητρα των παικτών του Κ. Σδράκα καιη ήττα (µε 56-47 στο ραντεβού τη 19η αγωνιστική) απ’ένα σηµείο και µετά έµοιαζε αναπόφευκτη ,αφού τίποταδεν λειτούργησε σωστά στην αναµέτρηση του Σαββάτου.

Οι Καλαµπακιώτε πάλεψαν µόνο στο α’ ηµίχρονο καιείχαν κάποια καλά περάσµατα τόσο στο πρώτο όσο καιστο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ πάντω κυµάνθηκε σε

πολύ χαµηλά επίπεδα ο Εθνικό δεν µπόρεσε να ξεφύγει,κι ο ΑΟΚ που έπαιξε και έδωσε ελεύθερα σουτ στον Πα-πακωνσταντίνου ακολουθούσε του γηπεδούχου σε κά-θε του βήµα. Στα µισά τη… διαδροµή ο πίνακα έγρα-ψε το 26-26, όµω από την εκκίνηση τη επανάληψη καιµετά άρχισαν τα προβλήµατα για την οµάδα του Σδράκα

που δεν είχε πολλέ εναλλακτικέ στην επίθεση (σκόρα-ραν µόνο 4 παίκτε) και κατά τα αναµενόµενα δεν µπό-ρεσε να ακολουθήσει το… ξεπέταγµα των γηπεδούχωνπου έφτασαν χωρί προβλήµατα στην τελική επικράτηση.

Από τον ΑΟΚ τι περισσότερε επιθέσει» τράβηξε» γιαµία ακόµη φορά ο Παπακωνσταντίνου σηµειώνοντα συ-νολικά 24 πόντου στο παιχνίδι του Σαββάτου. Στο κοµ-µάτι τη παραγωγικότητα έγραψαν επίση ο Κατσανό13 πόντου, ο Βλησσάρη 6 και ο Θρασυβουλίδη στα-µάτησε στου 4 πόντου , ενώ οι υπόλοιποι δεν µπόρε-σαν να βρουν -έστω και µία φορά- το καλάθι. Για την ιστο-ρία και µόνο αξίζει να αναφέρουµε τα ονόµατα των απόν-των τη Καλαµπακιώτικη οµάδα που ήταν οι Κουρµέν-τζα, Τζάννη, Νικολακόπουλο ,ενώ Πάτσια και Περ-γαντή έχουν… χαθεί από το ξεκίνηµα του Β Γύρου.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 26-26, 42-33, 56- 47 τελικό.Καλαµπάκα (Σδράκα): Αθανασούλα, Πρεβέντη,

Ππαπακωσταντίνου 24 (4), Θρασυβουλίδη 4, Κατσανό13, Κρούτσκο, Βλησσάρη 6(1) Καρκαλάκη.

Α1 ΕΣΚΑΘ: Με µισή οµάδα πήγε ο ΑΟ Καλαµπάκα στη Λάρισα και ηττήθηκε (56-47 ) από τον τοπικό Εθνικό

Το… πάλεψε µόνο στο α’ ηµίχρονοΤο… πάλεψε µόνο στο α’ ηµίχρονο

Page 17: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Κάθε δυο χρόνια και µία άνοδο,ένα τίτλο κι ένα βήµα πιο ψηλά.∆εν είναι άσχηµα, δεν είναι καθόλουάσχηµα και δικαίω συνίσταται ηανάλογη επιβράβευση κι ανταµοιβή.Μα καλόµαθε ο Αίολο µε τιαγωνιστικέ του υπερβάσει κι απ’ότι φαίνεται θα συνεχίσει µε τοίδιο…. τέµπο τα επόµενα χρόνια!

Οι «κυανέρυθροι» των Τρικάλων (όπωαρέσκεται να λέει και να υπενθυµίζει στι δη-λώσει του ο Τζήµα), επισφράγισαν και µεόρου στατιστική την άνοδο του στην Α2γράφοντα µάλιστα µε εντυπωσιακό τρόποτην 22η νίκη στο πρωτάθληµα.Καθάρισαν σαν… αβγό τη Νήαρ-Ηστ (µην

βλέπετε το χαµηλό κλείσιµο του σκορ στο81-69) και τώρα πια µπορούν να κινηθούν µεµεγαλύτερη άνεση στην τελική ευθεία. Απ’ότι δείχνουν τα πράγµατα περίπτωση να χά-σουν την πρωτιά και τον τίτλο δεν… υφίστα-ται παρ’ ότι βέβαια έχουν τον Φιλαθλητικόκολληµένο (σαν… τσιµπούρι) στην πλάτητου και θα πρέπει να προσέξουν να µην χα-λαρώσουν και χάσουν βηµατισµό στην ευ-θεία του τερµατισµού. Λογικά δεν θα υπάρ-ξουν δυσάρεστε εκπλήξει, η οµάδα εξα-κολουθεί να κινείται και να δείχνει την ίδιασοβαρότητα σε όλα τα παιχνίδια και αν συ-νεχίσει το νικηφόρο σερί προφανώ θα κάνεικι ένα νέο ρεκόρ στο πρωτάθληµα τη Β’Εθνική. Αυτό εξάλλου είναι κι ο επόµενοστόχο όπω ανέφερε στι δηλώσει του ι οΓιάννη Τζήµα που ο δηµιουργό ο συνθέ-

τη του παζλ και ο …καταλύτη τηµηχανή του Αιόλου στο φετινό µα-ραθώνιο τη Β’ Εθνική κατηγορία.«Ναι, θέλουµε να κάνουµε το ρεκόρ

και να κατακτήσουµε τον τίτλο, πι-στεύω πω αυτά τα παιδιά το αξί-ζουν» είπε στι δηλώσει του αµέσωµετά τη λήξη του αγώνα ο Λαρισαίοπροπονητή απονέµοντα εύσηµα γιατην µακρά διαρκεία νικηφόρα πο-ρεία α των κυανέρυθρων στο πρωτά-θληµα, ενώ Έσπευσε να υπενθυµίσειεπίση πω ο σχεδιασµό τη νέαχρονιά θα πρέπει να ξεκινήσει σύν-τοµα και να µην έχει µεγάλα ανοίγµα-τα στο οικονοµικό του κοµµάτι.

Στα αγωνιστικά τώρα. Η αναµέτρησηµε τη Νηαρ αποδείχθηκε εύκολη υπό-θεση για την τρικαλινή οµάδα , που έκα-νε καλή εµφάνιση έπαιξε ελεύθερο καιγρήγορο µπασκετ µπροστά σε …άδειεκερκίδε.∆υστυχώ η ανταπόκριση των Τρικα-

λινών φιλάθλων στο κάλεσµα τη διοίκη-ση για γιορτή δεν ήταν η αναµενόµενη,το κλειστό δηµοτικό έµοιαζε άδειο αλλάοι παίκτε του Αιόλου δεν πολυσκοτίστη-καν, έκαναν τη δουλειά του χάρηκαν τοπαιχνίδι και πήραν τη άτυπη ρεβάν γιατην άδικη ήττα του Α’ Γύρου.Ο Αίολο έδειξε τα… δόντια του στου

Αθηναίου από το ξεκίνηµα τη αναµέ-τρηση. Πήρε προβάδισµα 11 πόντων στοδεκάλεπτο, είχε µια µικρή κοιλιά στη δεύ-τερη περίοδο 39-31 (Ηµίχρονο) κι έκανετο αγαπηµένο του ξεπέταγµα στην εκκίνη-ση τη επανάληψη , άνοιξε τον βηµατι-σµό του έβαλε κατά ριπά στο καλάθι τηΝηαρ και έφτασε να προηγείται µε 66-38(+28) διαµορφώνοντα έτσι και τη µεγα-λύτερη διαφορά στο παιχνίδι.Κάπου εκεί όµω βγήκαν και τα αντανα-

κλαστικά των φιλοξενούµενων που συµµα-ζεύτηκαν έδωσαν µπάλε στον Κουπίδη ,αυτό έβαλε τη µπάλα στο δι8χτάκι του Αι-όλου και έτσι οι Αθηναίοι κατάφεραν να µα-ζέψουν την διαφορά και να ηττηθούν µε τοαξιοπρεπέ 81-69. Κακλαµάνο, Λεπενιώτηκαι Χαρισµίδη ήταν η τριάδα που τράβηξεεπιθετικά του κυανέρυθρου , ενώ απότου ηττηµένου ξεχώρισε και πάλι ο Θέµη

Κουπίδη που πέτυχε 22 πόντου.∆ιαιτητέ του αγώνα ήταν οι κ.κ. Σιµητό-

πουλο, ∆εληγιαννίδη.Τα δεκάλεπτα: 24-13, 39-31 (Ηµίχρονο),

66-40, 81-69.Αίολο (Τζήµα): Λεπενιώτη 12, Λάππα

4, ∆ερµιτζάκη, Γκιουλέκα 5 (1), Τριαντα-φύλλου 5, Τσούτσο 10, Κακλαµάνο 13 (3),Περρωτή 2, Αργύρη 3 (1), Χαρισµίδη 12,Φούντα 6, Παπαχρήστο 9 (1).Νήαρ Ηστ (Καρνέση): Παππά 8, Κ.

Κούλη 2, Εµµανουηλίδη 4, Καζιάνη, Κου-πίδη 22 (2), Καρασταµάτη 8 (1), Καραµ-πά 9 (1), Κρασά 2, Μπούτρο 5, Ψαρό-πουλο 9 (1).

17Αθλητικά

Τέλο διαδροµή µε µια άδοξηήττα «έγραψε» η Παιδική οµάδαΜπάσκετ του Αγίου Νέστωρα ηοποία αναδείχθηκε πρωταθλήτριατου νοµού µα πριν από λίγε ηµέ-ρε. Καταλαµβάνοντα την πρώτηθέση στο τοπικό πρωτάθληµα οιΜικροί του Αγιου κέρδισαν µε το…σπαθί του και την συµµετοχήστον ηµιτελικό Θεσσαλία.Ωστόσο το άγχο και η πίεση για

την αναζήτηση τη πρόκριση,φαίνεται πω επέδρασε ανασταλτι-κά στην ψυχολογία των παιδιών καιαυτό φάνηκε από τη ροή του αγώ-να µέσα στο κλειστό του Αλκαζάρ.Η τρικαλινή οµάδα δεν ήταν καλήέχασε πολλά ελεύθερα σουτ καιηττήθηκε τελικά µε το βαρύ 63-43αποχαιρετώντα τη διοργάνωση.

Ο ΚΑΟ∆ γιαΟ ΚΑΟ∆ γιαπλέι οφ!πλέι οφ!

Ο Κολοσσό επέστρεψε στι νί-κε µε 83-53 επί του Περιστερίουστην 25η αγωνιστική, παραµένον-τα στο παιχνίδι τη κατάκτησητη 3η θέση τη Α1 ανδρών.Στο παιχνίδι των πλέι οφ έµεινε

ο ΚΑΟ∆ µετά το 96-58 επί τουΑµαρουσίου, ενώ εύκολα επιβλή-θηκε ο Ίκαρο του ΠΑΟΚ µε 82-64, όπω και ο Αρη του Ρέθυ-µνου στο Αλεξάνδρειο µε 78-60.Η ηµεροµηνία των αγώνων Πα-

νιώνιο-Παναθηνακό και Ολυµ-πιακό-Καβάλα θα οριστεί ανάλο-γα µε την εξέλιξη των πλέι οφ τηΕυρωλίγκα.

ΠαραίτησηΠαραίτησηΓκαρτζονίκαΓκαρτζονίκαΤην παραίτηση του από την Επι-

τροπή ∆ιαιτησία τη ΕνωσηΘεσσαλία υπέβαλε ο κ ΒασίληΓκαρτζονίκα και πλέον µετά τηναποχώρηση και του κ Νίκου Χλω-ρού η τρικαλινή διαιτησία θα ανα-ζητήσει προφανώ ένα νέο µέλογια να την εκπροσωπήσει στα όρ-γανα τη ΕΣΚΑΘ.Να θυµίσουµε πάντω πω το τε-

λευταίο διάστηµα προέκυψαν κά-ποια ζητήµατα διαµαρτυριών απότην πλευρά του Κρόνου που αφο-ρούσαν τον ορισµό αγώνων τουΠαιδικού, πρωταθλήµατο (από τοοποίο η οµάδα αποσύρθηκε δια-µαρτυρόµενη), αλλά δεν έχουν σχέ-ση µε του λόγου τη την παραίτη-ση του έµπειρου διαιτητικού πα-ράγοντα τουΤρικαλινούΣυνδέσµου.

ΚΕ∆ ΕΣΚΑΘ

Α1 ΕΣΑΚΕ

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Του λύγισεΤου λύγισετο άγχοτο άγχο

«Αµ έπο, αµ’ έργον». Είναι το σύνθηµατου Μηχανικού και το ενστερνίζεται απόλυταο προπονητή του Αιόλου Γιάννη Τζήµαπου προτείνει µάλιστα στη διοίκηση να ξεκι-

νήσει νωρί τον σχεδιασµό για την καινούριασεζόν για να αποφευχθούν τυχόν περιπέτει-ε τη τελευταία στιγµή.Ο κόουτ των «κυανέρυθρων» είχε κάθε

λόγο να είναι ικανοποιηµένο µετά τη νίκη επίτη Νήαρ-Ηστ αφού κλείδωσε και µε µαθη-µατικό τρόπο η άνοδο τη οµάδα στην Α2Κατηγορία.Ήταν µια γεµάτη χρονιά είµαστε χαρούµε-

νοι που πετύχαµε τον βασικό µα στόχο καιυπερήφανοι γιατί τα καταφέραµε µέσα σεσχετικά µικρό διάστηµα. ∆εν θα πρέπει να ξε-χνάµε πω πριν από λίγου µήνε αυτή ηοµάδα βρίσκονταν στην κόψη του ξυραφιούκι υπήρχε περίπτωση να µην κατεβεί στοπρωτάθληµα. Το γεγονό αυτό προσδίδει µε-γαλύτερη αξία στην επιτυχία, αξίζουν τα εύ-σηµα στη διοίκηση και στα παιδιά που αγωνί-

στηκαν γιατί κέρδισαν το σεβασµό και τηνεκτίµηση όλων των οµάδων τη Β’ Εθνική» εί-πε στι δηλώσει του ο Λαρισαίο προπονη-τή κι έσπευσε µάλιστα να προαναγγείλει τακαλά νέα τονίζοντα πω «τα παιδιά που έφε-ραν την άνοδο θέλουν να παραµείνουν στηνοµάδα, να συνεχίσουν να αγωνίζονται στα Τρί-καλα. Αυτό είναι θετικό και η διοίκηση θα πρέ-πει να αρχίσει τον σχεδιασµό για την καινού-ρια σεζόν χωρί να κάνει µεγάλα ανοίγµαταστο οικονοµικό κοµµάτι. Πιστεύω πω αν κινη-θούµε γρήγορα θα προγραµµατίσουµε τονσχεδιασµό µα και θα είµαστε έτοιµοι τον Αύ-γουστο. Είναι σηµαντική αυτή η παράµετρογιατί η οµάδα θα δώσει βαρύτητα στην δου-λειά και την προετοιµασία για να ανταποκριθείκαι να φανεί έτοιµη για το πρωτάθληµα τη Α2Κατηγορία που είναι πολύ πιο δυνατό».

Να τελειώνουµε νωρί τον σχεδιασµόΝα τελειώνουµε νωρί τον σχεδιασµό

Τα αποτελέσµατα 24η Αγωνιστική

Αγ. Παρασκευή .- ....∆ούκα ................88-78

Αίολο ..............- ....ΝηαρΗστ............81-69

Ηρακλή ...........- ....Στρατώνι..............87-75

Αία Ευόσµου ...- ....∆ιαγόρα Ρόδου..71-67

Ηράκλειο...........- ....Αιγάλεω ...............88-76

Φιλαθλητικό.....- ....Χαλκηδόνα.........20-0 αα

Κοροιβό...........- ....ΜΕΝΤ...................76-60

Νίκη Βόλου .......- ....Αναγ. Φλόγα ......9 7 - 6

Η βαθµολογία

Οµάδε..........Βαθ.....Πόντοι..........Ν.......Η

Αίολο ...........46 .......1844-1542....22......2

Φιλαθλητικό..45........1881-1597.....21 ......3

Νίκη Β. ...........41........1801-1598.....17 ......7

Ηράκλειο........40........1800-1725.....16 ......8

Α.Παρασκευή.39........1781-1587.....15 ......9

Κοροιβό........38........1786-1713.....14 ....1 0

∆ιαγόρα ......36........1661-1672.....12 ....1 2

∆ούκα...........35........1703-1671.....11 ....1 3

Αιγάλεω .........35........1663-1683.....11 ....1 3

ΜΕΝΤ.............35........1569-1607.....11 ....1 3

Στρατώνι ........34........1705-1748.....10 ....1 4

Νηαρ Ηστ.......34........1638-1743.....10 ....1 4

Ηρακλή ........32........1539-1874.....8 ......1 6

Αία Ε.............31........1646-1737.....7 ......1 7

Αν. Φλόγα.....30........1751-1922.....6 ......1 8

Χαλκηδόνα.....25........669-1018 ......1 ......2 3

* Η Χαλκηδόνα δεν συµµετέχει στο πρωτάθληµα.

Η επόµενη 25η αγωνιστική (01/04/12)

ΑΣΕ ∆ούκα..............-......................Αίολο

Νήαρ Ηστ ................-....................Ηρακλή

Στρατωνι ..................- ..........Αία Ευόσµου

Αιγάλεω ..................- ..................∆ιαγόρα

Χαλκηδόνα ..............- ..........................ΚΑΠ

ΜΕΝΤ ......................- ............Φιλαθλητικό

Αν. Φλόγα ..............- ..................Κόροιβο

Ηράκλειο..................- ..............Νίκη Βόλου

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αίολο «καθάρισε»στο… άψε-σβήσε τηΝήαρ –Ηστ (81-69) κιεπισφράγισε την άνοδό τουστην Α2 Κατηγορία

Τζήµα

«Φυσάει η«Φυσάει η οµάδα»!!!οµάδα»!!!Καθαρή νίκη µε µεγάλο σκορ για του κόκκινουστο ραντεβού µε τη Νηαρ Ηστ απ’ όπουκαι τα στιγµιότυπα

Page 18: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

18 Αθλητικά

Ένα στα… τρία. Αν ήταν στατιστικήγια τρίποντα, δεν θάταν κι άσχηµη.Επειδή όµω η υποσηµείωσηαφορά την καταγραφή αγωνιστικώνπεπραγµένων και τη δράση τωνΤρικαλινών οµάδων στον µικρόµαραθώνιο τη Α2 ΕΣΚΑΘ, θαπρέπει να κρατήσουµε επιφυλάξει,να µη µείνουµε µόνο στουαριθµού, αλλά να µετρήσουµε καιτι ευκαιρίε που χάθηκαν.

Το πρωτάθληµα τη δεύτερη κατηγο-ρία έριξε αυλαία το Σαββατοκύριακο χωρίνα δώσει συνταρακτικέ ειδήσει . Βλέπετε…όλα είχαν πάρει το δρόµο του από τι προ-ηγούµενε «στροφέ» και στο …νήµα κρίθη-κε µόνο η µάχη για την κατάκτηση τη 4ηκαι τη 5η θέση του Β’ Οµίλου. Ενδιαφέ-ρον τρικαλινό δεν υπήρχε, ο Κρόνο µετάτην ήττα τη 17η αγωνιστική (από τον Αµ-πελώνα), βγήκε εκτό διεκδίκηση , ενώ οΕρµή ήταν ήδη σε φάση …πρόωρων δια-κοπών από τα µισά του δεύτερου Γύρου.

Τι έµεινε για να θυµόµαστε εν τέλει από τηφετινή διαδροµή; Μόνο το παρατεταµένοντεµαράζ των Μάγων στην ευθεία που είχεχάπι-έντ στην προηγούµενη αγωνιστική, ότανκαι σφραγίστηκε η άνοδο τη οµάδα στηνΑ1 Θεσσαλία . Πρωταθλητή του Β’ Οµίλουαναδείχθηκε ο Ολυµπιακό Καρδίτσα πουήρθε είδε κι έφυγε και πάλι για την Α1 αφή-νοντα δεύτερη και καταδρωµένη την ΑΕ Λά-ρισα. Την τετράδα τη ανόδου από την πα-ρέα τη ∆υτική Θεσσαλία συµπλήρωσε οΜύτικα ενώ στην Πέµπτη θέση τερµάτισε τοσωµατείο του Τύρναβου, εξασφαλίζοντατουλάχιστο µία ακόµα ευκαιρία την οποία θαδιεκδικήσει σε αγώνα ειδική κατάταξη µετον αντίστοιχο 5ο του Α’ Οµίλου.

Όµω α επιστρέψουµε στα δικά µα γιατον απολογισµό και την καταγραφή τη τε-

λευταία αγωνιστική: Οι Μάγοι λοιπόν κέρ-δισαν το στοίχηµα τη ανόδου, ο Κρόνο µετον Ερµή έµειναν στην ίδια τάξη και η η ΑΕΤρικάλων (4η τη παρέα των Τρικαλινώνοµάδων που δεν συµµετείχε στο πρωτά-θληµα) υποβιβάζεται στην Β’ Κατηγορία.

Φινάλε µε ήττα για Κρόνο

Στην τελευταία στροφή τη σεζόν δενυπήρχε ουσιαστικό βαθµολογικό ενδιαφέ-ρον για τι Τρικαλινέ οµάδε. Μόνο γιατον Κρόνο εξακολουθούσε να είναι σε ισχύένα τραβηγµένο σενάριο που θα µπορούσενα προκύψει από τριπλή ισοβαθµία αλ-λά…Η ήττα των «κίτρινων» από τη δευτε-ραθλήτρια ΑΕΛ (44-69 στο ΕΑΚ τη Μπά-ρα) το… διέλυσε πριν πέσει η αυλαία κιέτσι τα επίµαχα διεκδικούµενα εισιτήριαπήγαν σε Λάρισα και Καρδίτσα.

Ο Κρόνο παρουσιάστηκε και στο τελευ-ταίο του ραντεβού µετρώντα ελλείψειβασικών αθλητών και παρά την καλή τουπροσπάθεια, δεν µπόρεσε να κλείσει νικη-φόρα την φετινή σεζόν. Θα µπορούσε πάν-τω να έχει καλύτερη τύχη εάν παρουσιά-ζονταν µε όλα του τα στελέχη στα κρίσιµαµατ του Β’ Γύρου και… αν τα πράγµαταπήγαιναν κάπω καλύτερα από την συµπε-ριφορά τη διαιτησία που τον αδίκησε σεντέρµπι καθοριστική σηµασία. Στο παι-χνίδι του Σαββάτου πάντω δεν υπήρξαντέτοιου είδου προβλήµατα…

Τα δεκάλεπτα 14-14,28-31,34-50,44-69τελικό.

Κρόνο (Φόρο Φανη): Ζέρβα 2, Λέ-τσιο, Γουλιώτη 15, Στραγάλη, Γούνα-ρη 2, Παπαναστασίου 7(1), Τζιωρτζιώτη7, Πλάφα 2, Κωτούλα 3, Χαλιµούρδα,Μακρή 6.

Νίκη Μάγων στο ντέρµπι

Τέλειωσαν τι αγωνιστικέ του υποχρεώ-

σει, φόρεσαν τα µπλουζάκια τη ανόδουκαι το χάρηκαν µε την ψυχή του. Οι Μάγοιγια πρωτη φορά στην µικρή αθλητική τουδιαδροµή έπιασαν το… ταβάνι του θεσσαλι-κού µπάσκετ, ανέβηκαν στην Α1 Κατηγορία.Το τελευταίο τοπικό ντέρµπι τη χρονιά δενείχε ουσιαστικό βαθµολογικό ενδιαφέρον.Ερµή και Μάγοι κινούνται πλέον σε ρυθ-µού διακοπών και το απόγευµα του Σαββά-του βγήκαν στο παρκέ του ΕΑΚ για να κλεί-σουν και ω προ το τυπικό µέρο τι αγωνι-στικέ του υποχρεώσει. Έπαιξαν λοιπόνσαν να ήταν φιλικό, δεν ζορίστηκαν δεν ανέ-βασαν σφυγµού δεν έπαιξαν δα και το κα-λύτερό του παιχνίδι και νικητέ τελικά οιΜάγοι γράφοντα το 50-63 στην τελευταίααναµέτρηση που έδωσαν για το πρωτάθλη-µα τη Α2 Κατηγορία. Το… ντέρµπι εί-χε διακυµάνσει στο α’ και β’ δεκά-λεπτο, όµω το επί µέρου σερί τωνΜάγων στην Τρίτη περίοδο (6-19)καθόρισε την πορεία του αγώνα κιέκανε όλο το υπόλοιπο διάστηµα ναµοιάζει διαδικαστικό.

Οι «πορτοκαλί», συντηρώνταµέχρι πέρσι τουλάχιστο µια…. πα-ράδοση ετών κινούνταν πάντα δια-κριτικά κι… αθόρυβα στην περίοδοτων µεταγραφών. Η αλήθεια είναιότι δεν πολύ… νοιαζόταν για τηνέξωθεν βοήθεια και προσπαθούν(όσο βέβαια του το επιτρέπουν οικανόνε του πρωταθλήµατο) ναδιατηρούν τον παρεστικο χαρακτή-ρα του. Ωστόσο φέτο έκαναν τηνυπέρβαση και κινήθηκαν δραστήριαστην µεταγραφική αγορά και γέµι-σαν το ρόστερ του ανεβάζονταέτσι και τον πήχη των στόχων τουστο πρωτάθληµα.

Συνοπτικά τώρα, στον Β’ όµιλο τηΑ2 ΕΣΚΑΘ, µάχη για την πρωτιά έδω-σαν φέτο µόνο δύο σωµατεία. Η ΑΕΛ

και ο Ολυµπιακό Καρδίτσα που έδειξε τε-λικά ότι είχε την πληρέστερη αλλά και τηνπιο συγκροτηµένη οµάδα τη κατηγορία .Ο Ολυµπιακό κέρδισε µάλιστα την αντίπα-λο του στο κρίσιµο ντέρµπι του Β’ Γύρουµέσα στη Λάρισα και ετοιµάζεται πλέον γιαάµεση επιστροφή στην Α1 ΕΣΚΑΘ.

Τα δεκάλεπτα: 10-7, 22-21, 28-40, 50-63τελικό.

Ερµή (Θεοχάρη): Μίµη 2, Τσιτσάνη2, Ζησιό 4, Πολυγένη 7, Εξίζογλου 1,Μπακάλη 3, Καλαµπάκα 5, Πανάρα 8,Καβράκο 13, Γώγολο 5.

Μάγοι (Τσίµα): Τζάννη 2, Μπράµη 6,Χρηστάκο 4, Ψύρρα 26(3), Μπούτσια 6,Αναστασίου 4, Ευαγγέλου 2, Γιδόπουλο 2,Γουλόπουλο 7, Πασχάλη 4.

Έπεσε η αυλαία µε αρνητικόαγωνιστικό απολογισµό για τιΤρικαλινέ οµάδε, αφού µόνοοι Μάγοι κέρδισαν το στοίχηµατη ανόδου στην Α1 Θεσσαλία

Κάθε χρόνο και χειρότεραΚάθε χρόνο και χειρότερα

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Τα αποτελέσµατα (18η αγων.)

Ολυµπιακό Κ..........-ΑΕΤ .............20-0 α.α.

Τύρναβο .....-..........Αίολο Λ. ............62-53

Μύτικα........-..........Σοφάδε.............60-51

Ερµή...........-..........Μάγοι .................50-63

Κρόνο.........-..........ΑΕΛ ....................44-69

Η βαθµολογία

Οµάδε ..............Βαθ....Πόντοι .........Ν. ..Η

Ολ. Καρδίτσα ....33 ......1128-951......15...3

ΑΕΛ.....................32 ......1057-844......14...4

Μάγοι..................29 ......1079-1020....11...7

Μύτικα...............28 ......1124-1084....10...8

Τύρναβο............28 ......1024-1041....10...8

Σοφάδε .............27 ......990-949.........9....9

Αίολο Αµ............26 ......1111-1093.....8..1 0

Κρόνο................26 ......1040-1061.....8..1 0

Ερµή .................23 ......1034-1184.....5..1 3

ΑΕΤ .....................18 ......0-360.............0..1 8

* Κερδίζουν άνοδο στην Α1 οι: Ολ. Καρδί-

τσα, ΑΕΛ, Μάγοι, Μυτικα ενώ θα παίξει

σε µπαράζ ανόδου και ο ΓΣ Τυρνάβου

* Η ΑΕΤ υποβιβάζεται στη Β’ ΕΣΚΑΘ, δεν

συµµετείχε στο πρωτάθληµα και έχασε τα

παιχνίδια µε µηδενισµού

Α2 ΕΣΚΑΘ

Στο ΕΑΚ έκλεισαν πανηγυρικάτη χρονιά οι Μάγοι.

Οι φωτό από τον τελευταίοαγώνα µε τον Ερµή

Πήγαν, έπαιξαν γύρισαν… Το βασανιστικό ταξίδι των κο-ριτσιών τη Πράσινη Γωνιά στα γήπεδα τη Α2 κατηγο-ρία του Γυναικείου Μπάσκετ έβγαλε ένα ακόµα «πονεµέ-νο επεισόδιο» στην 19η στροφή του πρωταθλήµατο µετην ήττα που γράφτηκε στο ∆ΑΚ τη Κοµοτηνή από τηντοπική οµώνυµη οµάδα. Μάλιστα το 64-55 κι ο τρόπο πουπροέκυψε, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερµηνείεκαι άλλα τινά… Η τρικαλινή οµάδα πάει µε… αυτόµατο πι-λότο στι υποχρεώσει τη τελική ευθεία και απ’ ότι φαί-νεται έτσι θα συνεχίσει και στι υπόλοιπε αναµετρήσειτου Β’ Γύρου αφού έχει χαθεί η αρχική ζωντάνια τη συµ-µετοχή στο πρωτάθληµα.

Για το… ονόρε και το θεαθήναι λοιπόν η τρικαλινή οµάδασυγκρότησε αποστολή εκτάκτου ανάγκη και πήρε το δρόµογια στην Κοµοτηνή χαράµατα του Σαββάτου αφού οι αναµε-

τρήσει τη 19η αγωνιστική διεξήχθησαν µια µέρα νωρίτε-ρα για ν’ αποφευχθεί η αργία τη εθνική επετείου. Η οκτάδατη Γωνιά έδειξε τουλάχιστο µια καλή αµυντική συµπεριφο-ρά στο παιχνίδι, παρακολουθούσε την Κοµοµοτηνή σταανοίγµατά τη και δεν άφησε να ξεφύγει το σκορ πάνω απότου 10-12 πόντου . Το ηµίχρονο έκλεισε στο 51-40 και στηνεπανάληψη περίπου πανοµοιότυπο ο ρυθµό µε το τελικό64-55 να χαρίζει το ροζ φύλλο στην Θρακιώτικη οµάδα.

Ήττα Παναθλητικού στη ∆ράµα

Οι Τιτάνε ∆ράµα ήταν οι µεγάλοι νικητέ τη 19ηαγωνιστική του Οµίλου του Βορρά καθώ επικράτησαντου Παναθλητικού µε 64-54.Αυτή ήταν η 15η νίκη τη οµά-δα τη ∆ράµα στο πρωτάθληµα ενώ ο Παναθλητικό ητ-τήθηκε για µόλι δεύτερη φορά και έχει πλέον µαζί του

στο ρετιρέ τον Ολ Βόλου!∆εκάλεπτα: 16-8, 37-24, 51-40, 64-55. Κοµοτηνή (Κουκοβίνο): Στάνη 24, Μπακοπούλου, Σε-

βδυνίδου 9 (2), Χρ. Τσακίρη 4, Λιούρτα 2, Κεχαγιά 9, Φιλίν-τογλου 2, ∆οκούτση 9 (3), Ψυλλάκη 6.

Πράσινη Γωνιά Τρικάλων (Τσακνή): Καπνιά 2, Τσου-τσουµπή 2, Κοµατσιούλη 12, Τσίπα 6, Αλεξίου 1, Αλεξο-πούλου 12 (3), Γιασεµή 12 (1), Βουγιούκα 6

Τα αποτελέσµατα τη 19η αγωνιστικήΜΕΝΤ.........................- ......Ολυµπιακό Βόλου........43-53 Τιτάνε ∆ράµα .........- ......Παναθλητικό................64-54ΠΑΟΚ ∆υτ. Μακεδ......- ......Μ. Αλέξανδρο Εχ.........52-59 Κοµοτηνή...................- ......Πράσινη Γωνιά ..............64-54Αν. Ν. Ρυσίου .............- ......Πυλαία........60-58 (50-50κ.α.)Ολυµπιάδα.................- ......Σέρρε....................0-20 (α.α)

Α2 Γυναικών: Η Γυναικεία οµάδα τη Πράσινη Γωνιά δεν µπόρεσε ν’ αποφύγει την ήττα στην Κοµοτηνή

Πιο πολύ κούρασε το ταξίδιΠιο πολύ κούρασε το ταξίδι

Page 19: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Αρχίζουµε όλοι να αισθα-νόµαστε γλυκιά προσµονήκαι ανυποµονησία να φτά-σουµε και να τη δούµε.Στην αρχή, µικρά φτωχικάσπίτια στα περίχωρα είναιτο σκηνικό που λίγο µααπογοητεύει. Όσο, όµω,πλησιάζουµε, κυριαρχούνοι µεγάλοι ουρανοξύστε,τα εµπορικά κέντρα µε τιφωτεινέ επιγραφέ και οιλεωφόροι που µα εντυπω-σιάζουν. Αµέσω διαπιστώ-νουµε ότι η Κωνσταντινού-πολη είναι η πόλη των αντι-θέσεων. Από τη µια άκρα-το πλουτισµό και από τηνάλλη εξαθλίωση και φτώ-χεια. Μετά το µακρύ ταξίδιπου διήρκεσε περίπου δε-κατρεί ώρε φτάσαµε στοξενοδοχείο, το οποίο ήτανάκρω εντυπωσιακό. Μέσασε λίγη ώρα και έχοντα ξε-χάσει την κούραση, είµαστεόλοι µαζί έτοιµοι να αρχί-σουµε την περιήγηση στοκέντρο τη Πόλη. Γνωρί-ζουµε την περιβόητη πλα-τεία Ταξίµ µε τα µεγάλα ξε-νοδοχεία και βαδίζουµεστον πολύβουο πεζόδροµοτη Ιστικλάλ, µε τα πάµπολ-λα µαγαζιά (εµπορικά, τα-βέρνε, ζαχαροπλαστεία)άλλα παραδοσιακά και άλ-λα δυτικού τύπου. Γευόµα-στε σε ταβέρνα τη περιο-χή τοπικέ γεύσει και δεχορταίνουµε να χαζεύουµετο παραδοσιακό τραµ µε τοκουδουνάκι και τι χιλιάδεπεραστικών από διάφορεπεριοχέ τη γη. Η κούρα-

ση, όµω, µα καταβάλλεικαι γυρίζουµε στο ξενοδο-χείο, ώστε να πάρουµε δυ-νάµει για µια δεύτερη δύ-σκολη αλλά συναρπαστικήµέρα.

Νωρί το πρωί, µε τον ξε-ναγό µα πια στη συντροφιάµα, ξεκινάµε για να γνωρί-σουµε καλύτερα την Πόλη.Σύµµαχό µα είναι οπολύ καλό καιρό κιένα ζεστό φωτεινόήλιο. Πρώτη στάσηκάνουµε στον Ιππό-δροµο, όπου ο ξενα-γό µα µεταφέρει τοκλίµα τη βυζαντινήπεριόδου, µα µιλάγια του αγώνε πουγίνονταν εκεί. Ακριβώδίπλα βρίσκεται τοΜπλε Τζαµί, ένα τερά-στιο κτίσµα που ονο-µάστηκε έτσι γιατί τοχρώµα που επικρατείστο εσωτερικό του εί-ναι το µπλε. Αφούβγάλουµε όλοι τιαπαραίτητε φωτο-γραφίε, βγαίνουµεαπό µία έξοδο όπουµα περιµένει µια έκ-πληξη. Ακριβώ απέ-ναντι, σε απόσταση λί-γων µέτρων, ένα κτί-σµα σε γήινο χρώµαµα κόβει κυριολεκτικάτην ανάσα: η Αγια-Σοφιά.Με ιδιαίτερη προσοχή ακού-µε τον ξεναγό να αφηγείταιτην ιστορία του χριστιανικούαυτού ναού, που τώρα λει-τουργεί ω µουσείο. Τα συ-ναισθήµατά µα δεν περι-

γράφονται: θλίψη και πίκραγια τη βεβήλωση που έχειυποστεί ο χώρο, θρησκευ-τική κατάνυξη, δέο, κρυφήελπίδα…Στην ίδια περιοχήεπισκεπτόµαστε τη ΒασιλικήΣτέρνα, το εντυπωσιακόυδραγωγείο του Ιουστινια-νού, µε του περίτεχνουκίονε που έχουν στη βάσητου λαξεµένη τη µέδουσατη αρχαιότητα. Κάπουεκεί στην πλατεία πίνουµετο παραδοσιακό τσάι, τρώ-µε τα ντόπια κουλουράκιακαι απολαµβάνουµε τη βυ-ζαντινή ατµόσφαιρα. Σειράέχει η κρουαζιέρα στο Βό-σπορο, από όπου µπορούµενα θαυµάσουµε όλα τα µνη-µεία τη Κωνσταντινούπο-λη και τι γέφυρε πουενώνουν τι δύο πλευρέτη. Είναι απλά µαγεία. Τοβράδυ η διασκέδαση είναιαπαραίτητη και το κέφι ξέ-φρενο.

Η επόµενη µέρα µα βρί-σκει να επισκεπτόµαστε το

φηµισµένο ανάκτορο τωνσουλτάνων, το ΝτολµάΜπαχτσέ, όπου η χλιδή τηΟθωµανική Αυτοκρατο-ρία είναι έκδηλη. Πολύτιµααντικείµενα προκαλούν τοθαυµασµό µα, αλλάάκρω εντυπωσιακό είναικαι ο εξωτερικό του χώ-ρο, µε του κήπου και ταλουλούδια δίπλα στο Βό-σπορο. Επόµενο σταθµόείναι το Πατριαρχείο. Μεθρησκευτική ευλάβεια καισυγκίνηση ανάβουµε το κε-ρί µα και προσκυνούµε τοναό του Αγίου Γεωργίου.Σειρά έχει η Παναγία τωνΒλαχερνών µε του τάφουτων Πατριαρχών, όπου γιαπρώτη φορά ψάλθηκε ο

Ακάθιστο Ύµνο, και η µο-νή τη Ζωοδόχου Πηγή µετου τάφου των Πατριαρ-χών. Για µια ακόµη µέραήταν πολύ έντονο το ελλη-νικό στοιχείο σε όλα όσα εί-δαµε. Το βράδυ, όµω,έπρεπε να γνωρίσουµε καιτη γνήσια διασκέδαση , σεµαγαζί µε χορού ανατολί-τικου και παραδοσιακού,στου ρυθµού των οποίωνόλοι λικνιστήκαµε.

Την τέταρτη µέρα τη εκ-δροµή µα επισκεφθήκα-µε την Ασιατική πλευρά,από όπου σε πολύ µικρήαπόσταση βλέπει κανεί ταΠριγκηπονήσια. Στη συνέ-χεια αφιερώσαµε αρκετόχρόνο στην κλειστή αγορά,το Καπαλί Τσαρσί, όπου τοσκηνικό θύµιζε χίλιε καιµία νύχτε: χρώµατα,αρώµατα, µουσικέ, λακήτέχνη συνέθεταν το σκηνι-κό αυτή τη αγορά. Ητελευταία νύχτα έκλεισεµε συγκέντρωση όλωνστο ξενοδοχείο, τραγούδικαι χορό.

Η µέρα τη επιστροφήέφτασε. Στι 8.00 το πρωίήµαστε στο λεωφορείο,παίρνοντα το δρόµο τουγυρισµού. Τα συναισθή-µατά µα ήταν ανάµικτα:χαρά, ενθουσιασµό αλ-λά και µια µικρή πίκραπου το όνειρο τέλειωσε.Οι αναµνήσει, όµω, οιγεύσει τη «ΠολίτικηΚουζίνα» και τα αρώµα-τα τη Ανατολή θα µατο θυµίζουν για πολύ και-ρό και θα µα δίνουν δύ-ναµη να ζήσουµε και τοάλλο όνειρο: αυτό τηεπιτυχία στι πανελλαδι-

κέ εξετάσει.Ωστόσο, δε θα έπρεπε να

παραλείψουµε να ευχαρι-στήσουµε όσου βοήθησαννα πραγµατοποιηθεί αυτή ηεκδροµή, το Σύλλογο Γονέ-ων και Κηδεµόνων του Λυ-κείου, όσου συµµετείχανστι εκδηλώσει του σχο-λείου για την εξοικονόµησηχρηµάτων και κυρίω το ∆ή-µαρχο Πύλη κ. ΚουφογάζοΚωνσταντίνο και Αντιδήµαρ-χο κ. Λαµπρογιώργο Ηλίαγια την οικονοµική βοήθειαπου προσέφεραν. Επίση,ένα µεγάλο ευχαριστώστου συνοδού καθηγητέµα, τον κ. Κωνσταντό Χρή-στο, κ. Μαγκούτη ∆ηµήτριο,κα. Οικονόµου Φλώρα και

Γεωργοπούλου Βαρβάρα,που ήταν πάντα δίπλα µασε ό,τι χρειαζόµασταν.

Οι µαθητέ τη Γ¨Λυκείου Πύλη

ΣΗΜ. «δ»: Φωτορεπορτάζ απότην εκδροµή στι σελίδε 14-15 του περιοδικού «ζω», πουκυκλοφορεί δωρεάν µαζί µε

το «διάλογο»

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 19ΤΟΠΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑρ. Πρωτ.: 1669 / 43157

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΗ ∆/νση Τεχνικών Έργων τη Π.Ε. Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτί-

θεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε το σύστηµα προσφορά µε ενιαίοποσοστό έκπτωση, σύµφωνα µε τι διατάξει του Ν.3669/2008, το Ν.3852/2010, την αρ. 248/Θέµα 20ο / 22-12-2011 Απόφαση του Περιφε-ρειακού Συµβουλίου Περιφέρεια Θεσσαλία σχετικώ µε την ένταξητου έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ 2012 τη Πε-ριφερειακή Ενότητα Τρικάλων, την αρ. 161 / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο/ 12-3-2012 απόφαση τη Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρεια Θεσσαλίακαι την Αρ. Πρωτ. 4/3-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΝΑΘΕΣΗ״ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ״, η ανάδειξη αναδόχουτου έργου:

"ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆Ι-ΚΤΥΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( Α! ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)",

προπολογισµού εργασιών 60.000,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 13.800,00ευρώ, ήτοι συνολικού προπολ. 73.800,00 ευρώ, το οποίο χρηµατοδο-τείται από Πιστώσει τη Π.Ε Τρικάλων.

Η δηµοπρασία θα γίνει την 28η του µηνό Μαρτίου 2012, ηµέραΤετάρτη και ώρα 10 π.µ. (λήξη επίδοση προσφορά) στα Γραφείατη ∆/νση Τεχνικών Έργων τη Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον τη αρµόδιαεπιτροπή.

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτέ οι εξή κατηγορίε εργοληπτικώνεπιχειρήσεων:

1. Μεµονωµένε Εργοληπτικέ Επιχειρήσει:Εγγεγραµµένε στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξηκαι άνω για έργα κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προανα-φερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµίαπροσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µεπράξη τη η Προσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞπέντε (5) τουλάχιστον ηµέρε, σε όσου πριν την νέα ηµεροµηνία, σεόσου έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Ηδιαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε του ίδιουόρου και προποθέσει.

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεω πέραν του οποίου οανάδοχο είναι υποχρεωµένο να προσκοµίζει πρόσθετη εγγύηση κα-λή εκτελέσεω σύµφωνα µε τι διατάξει του Ν. 3263/2004 – άρθρο4 παρ. 2, ορίζεται για το παρόν έργο ίσο µε ∆Ω∆ΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12% ).

Για την πρόσθετη εγγύηση καλή εκτελέσεω ισχύουν όσα ορίζον-ται στο Ν. 3263/2004 – άρθρο 4.

Επισηµαίνεται ότι µεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου για τιοποίε δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αµοιβή αλλά αυτή περιλαµβάνεταιανηγµένη στι τιµέ του τιµολογίου τη µελέτη περιλαµβάνονται καιη σύνταξη του φακέλου Ασφαλεία και Υγεία (ΦΑΥ) και του ΣχεδίουΑσφαλεία και Υγεία (ΣΑΥ) και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεωνσύµφωνα µε τι σχετικέ αποφάσει.

Οι προσφέροντε θα πρέπει να προσκοµίσουνΑ.- Εγγυητική επιστολή συµµετοχή στη δηµοπρασία ποσού Χίλια

∆ιακόσια ΕΥΡΩ ( 1.200,00 ευρώ) η οποία θα απευθύνεται προ τηνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τη Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Β.- ∆ήλωση του Ν.1599/86 για το άθροισµα των ανεκτέλεστων τµη-µάτων των εργολαβιών .

Γ.- Οποιοδήποτε δηµόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση τη έδρατη Επιχείρηση.

∆.- Αποδεικτικό φορολογική ενηµερότητα.Ε.- Τα αναφερόµενα στην Λεπτοµερή ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασία στοι-

χεία.Περισσότερε πληροφορίε παρέχονται στην ∆.Τ.Ε Π.Ε ΤρικάλωνΤαχ. ∆/νση Β. Τσιτσάνη 31.Τ.Κ.: 42100 – Τρίκαλα.Αριθµοί Τηλεφώνου: 2431351571 Τηλεοµοιοτυπία (FAX): 2431351564 Ηλεκ/κή ∆/νση (email): [email protected]

Τρίκαλα 16 / 3 / 2012Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Το Γενικό Λύκειο Πύλη στην

Κωνσταντινούπολη∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2012 και το όνειρο

αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα. Πενήνταµαθητέ του Λυκείου Πύλη µε του

τέσσερι συνοδού καθηγητέ είµαστε απότι 6.00 το πρωί στο λεωφορείο και

ξεκινάµε για την πολυπόθητη πενθήµερηεκδροµή στην Κωνσταντινούπολη. Αν καινωρί, αν και λίγο νυσταγµένοι, γρήγορα

µπαίνουµε στο πνεύµα τη εκδροµή καιαρχίζει η µουσική, τα γέλια και τα

πειράγµατα. Με αρκετέ στάσει, φτάνουµετο µεσηµέρι στα σύνορα και, περνώντα τονΈβρο, µπαίνουµε σε τούρκικο έδαφο. Απόεκεί και ύστερα η Κωνσταντινούπολη απέχει

τρει ώρε περίπου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΒαδίζουε στη εκδροή

Τα τελευταία βήαταΚαι στο υαλό ου έρχονται

γλυκόπικρα αισθήατα

Θυάαι ξεκινήσαεπρωί -πρωί ε κρύο

και στι ητέρε λέγαεχαρούενα αντίο

Μαζί συνοδοιπόροι αοι υπέροχοι καθηγητέ α

ε υποονή και δύναηυπέεναν τι παραξενιέ α

Πιστεύω πάντω όλοι αβαθιά ε την καρδιά α

τι όορφε στιγέ κρατήσαενα λέε στα παιδιά α

Από τον µαθητή Γιώργο Τρύπα

Page 20: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Παρά την κρίση οιΤρικαλινοί τίµησαν

του Αργιθεάτεστην όµορφη αυτή

εκδήλωση τουΣυλλόγου. Έφυγαν

όλοι ευχαριστηµένοιπαίρνοντα µαζί του

και ένα δώροπροσφορά των

καταστηµάτων τηπόλη µα. Η

λαχειοφόρο είχε 200δώρα. Οι δε 32

χορηγίε ήταν για τοΣύλλογο µια ανάσα.Αυτό αποδεικνύει ότι το

δραστήριο ∆ιοικητικό Συµ-βούλιο του Συλλόγου εργά-

στηκε µε ζήλο και προθυµίαγια να πετύχει το σκοπό του,την βοήθεια, στην πολύτε-κνη οικογένεια καθώ και σεµαθητέ σχολείων. ∆εν τοκρύβω µερικοί δεν παρευρέ-θηκαν αλλά έστειλαν το αν-τίτιµο τη κάρτα, όπω η κ.Παπαγιαννίδη, η κ. Θεοδοσί-ου και ο κ. Ντιντή.

Το επιµεληµένο πρό-γραµµα τη εκδήλωση άρ-χισε µε την ψυχή του Συλ-λόγου, τα χορευτικά µα,υπό την καθοδήγηση τουάξιου χορ/λου ΠαναγιώτηΜάνου. Μα παρουσίασανσύντοµο δρώµενο που ανα-φερόταν στην 25η Μαρτίου.

Στη συνέχεια η πρόεδροτου Συλλόγου κ. Έλλη Τσι-ρογιάννη αναφέρθηκε στοσύντοµο χαιρετισµό τηστου σκοπού του Συλλό-γου. Ακολούθησε τρικούβερ-το γλέντι υπό του ήχουτη Αργιθεάτικη ορχήστρατων Αφών Κωσταρέλου.

Ο Βασίλη Κωσταρέλοµε το κλαρίνο έπαιξε αφιλο-

κερδώ για την εκδήλωσητου Συλλόγου. Ο δε Χρι-στόδουλο Κωσταρελο τοαστέρι τη Αργιθέα στοτραγούδι ξεσήκωσε τουπαρευρισκοµένου σε έντο-νο ρυθµό χορού. Η δε Ρού-

λα Τουραλιά στο τραγούδιδεν άφησε τι γυναίκεασυγκίνητε.

Για να πραγµατοποιηθείαυτή η εκδήλωση και ναέχει µεγάλη επιτυχία βοή-θησαν οι χορηγοί - τα κατα-στήµατα τη πόλη µα - ταµέσα ενηµέρωση και οιπαρευρεθέντε στην εκδή-λωση. Του ευχαριστούµεόλου καθώ και τα κατα-στήµατα που διέθεσαν δώ-ρα για την ειδική κλήρωση.Καρακικέ- Αnesis – SIL-VER STYLE - Β StockHouse.

Χορηγοί τη εκδήλωση:Ψησταριά Άγραφα -

Φροντιστήρια Ωµέγα -DREAM HOUSE -1 και κάτιΓιάννη Μπουλογιώργο -Nutrimetic (Κουτή Ελένη) -Ταβέρνα «ΚΑΤΩΓΙ» - Σού-περ Μάρκετ Καραούλη -∆ιαλεχτό - Τέντε Γιαννακά-κη - Τσιρογιάννη SHOES- Μαναό Βασίλη - Μαν-τζάνα - Τσαπραλη Φρόσω -Εµπορικό Σύλλογο -Κα-

ναβού Στέλλα - ΈπιπλαΚοντιλόπουλο - Γκαραβέλ-λα ∆ήµητρα (Μικροβιολό-γο) - Goody’ s- Νυφικά«ΛΑΖΟΣ» - ΚωσταντούλαΧριστίνα - Ταβέρνα «Αυλά-κι» - Mammababy -Αλουµί-

νια Μπαλάφα - ΗλεκτρικάΤρέλλη - ΖαχαροπλαστείαΓούναρη - ∆ήµου Γεώργιο- Πετράνη Ε.Β.Ε. - Κατά-στηµα Σβούρα (Ελένη Ποζι-ού) Στάθη Ανδρονίκη -Μπουραζάνα -Πολυκατα-στήµατα Καρακικέ - Πατέ-ρα Νιώρα Χαράλαµπο -Μπερτέ Αικατερίνη.

Παρευρέθηκαν στην εκ-δήλωση:

Ο πατέρα Νιώρα Χα-ράλαµπο - η Περιφερει-ακή Σύµβουλο η κ. Αργυ-ροπούλου - ο Αντιδήµαρ-

χο Αργιθέα κ. Καναβό -ο εκπρόσωπο τη ΣΜΥ κ.Κοντογιάννη - η αντιδή-µαρχο Τρικάλων κ. Κάκλα- ο πρόεδρο ΕΛΟΚ Μ. Κα-λυβιών κ. Παπαπολύκαρ-πο - ο Πρόεδρο ΑµΕΑ κ.Τσιρογιάννη - ο πρόεδροΚουµπουριανιτών κ. Κίσ-σα - η πρόεδρο Ηπειρω-τών κ. Χύτα - η πρόεδροΦάτα κ. Κούτσια - η πρό-εδρο Πολυθέα κ. Καλο-γεροπούλου - η Αντιπρό-εδρο από τι «Φίλε τηΑγάπη» κ. Μπονώτη - η κ.Βλαχογιάννη - η κ. Μπουν-τούρη - η κ. Σκρέκα - η εκ-πρόσωπο του ΣυλλόγουΑγία Τριάδα κ. Μπαλατσού-κα - η εκπρόσωπο τουΣυλλόγου Κρανιά κ. Πο-λώση - ο τ. Πρόεδρο Θεσ-σαλικού Συλλόγου Νυρεµ-βέργη κ. Πολύζο - η αντι-πρόεδρο των Περιβολιω-τών κ. Ζυγουράκη.

Μηνύµατα έστειλαν ηβουλευτή Τρικάλων κ. Με-ρεντίτη και η κ. Θεοχάρηβουλευτή Καρδίτσα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιοκ. Έλλη Τσιρογιάννη - οΓιώργο Οικονόµου - ο Νί-κο Καλοµπάτσο - ο Βασί-λη Μαναό - η ΣταυρούλαΚίσσα - ο Μπρέλλα Ανδρέ-α και η Νίτσα Χάτου υπό-σχονται ότι θα συνεχίσουντι δραστηριότητε τουΣυλλόγου παρά την κρίση.

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 201220 ΤΟΠΙΚΑ

Οι Τρικαλινοί τιµούν όλε τι εκδηλώσει του

Η κρίση δεν… αγγίζειτο Σύλλογο Αργιθεατών!

CMYK

Από τον Σύλλογο ΓυναικώνΠαλαιοµονάστηρου

Κοινωνική εργασίαστην «ΣΤΕΓΗ» Πύλη

Βοήθησαν στι προετοιµασίε για το Πασχαλινό «Παζάρι»

Την Τετάρτη 21 Μάρτη στι 10 το πρωί στο ίδρυµα«Στέγη» στην Πύλη οι γυναίκε του Πολιτιστικού Συλ-λόγου Γυναικών Παλαιοµοναστήρου παρασκεύασανκουλουράκια, τσουρέκια και έβρασαν και έβαψανκόκκινα αυγά εν’ όψει των εορτών του Πάσχα, µεαγνά υλικά προερχόµενα από το Παλαιοµονάστηρο.

Η ενέργεια αυτή του Συλλόγου έγινε µε την συνερ-γασία και την πρόταση από την υπεύθυνη του παρα-πάνω ιδρύµατο κ. Κατερίνα Αθανασίου, η οποίαµα δήλωσε ότι πρέπει να περάσουµε ένα µήνυµα σ’όλου, δηλαδή την συνεργασία µεταξύ όλων των φο-ρέων να βοηθάει ο ένα τον άλλον, σ’ αυτέ τι δύ-σκολε εποχέ που διανύουµε.

Η πρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικώνκ. Ιφιγένεια Καλέτση δήλωσε ότι µε µεγάλη χαράδεχθήκαµε την πρόταση του Ιδρύµατο, να παρα-σκευάσουµε ικανή ποσότητα των παραπάνω εδεσµά-των, ούτω ώστε να συµβάλλουµε στο πασχαλινό πα-ζάρι που θα γίνει 30 Μάρτη στην Ασκληπιού Τρικά-λων, όπου τα παιδιά θα εκθέσουν και τι κατασκευέτου, µαζί µε τα προόντα από τον Σύλλογο ΓυναικώνΠαλ/ρου.

Επίση παρατηρούµε την χαρά των παιδιών σταπρόσωπά του, που φιλοξενούνται στο Ίδρυµα και ναδείχνουν ικανοποιηµένα, βλέποντα τι γυναίκε ναφτιάχνουν τα εδέσµατα και να απολαµβάνουν τι υπέ-ροχε µυρωδιέ.

Αλέξανδρο Τζήµα

Το γυναικείο χορευτικό του Συλλόγου

Σύντοµο δρώµενο (οι κλέφτε) για την 25η Μαρτίου

Page 21: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Το Σχολείο µασυµµετείχε µε µία

καλλιτεχνική δηµιουργία12µελού οµάδα

µαθητών στο ∆ιαγωνισµόΓαλλοφωνία που

διοργανώνεται κάθεχρόνο και στην Ελλάδα

από τη Γαλλική Πρεσβείασε συνεργασία µε τοΓαλλικό Ινστιτούτο

Αθηνών καιΘεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα διαγωνισµόπου αφορά στη δηµιουργία οποιουδήποτε προόντο στηγαλλική γλώσσα µε βάση 10 συγκεκριµένε λέξει. Στοφετινό διαγωνισµό οι µαθητέ κλήθηκαν να δηµιουργή-σουν εµπνεόµενοι από την Οδύσσεια του Οµήρου καιαπό τα γαλλόφωνα τραγούδια που περιέχονται στο CD «Heureux qui comme Ulysse…» (Ευτυχισµένο όποιο σαντον Οδυσσέα…) που δηµιουργήθηκε ειδικά για τον ελλη-νικό διαγωνισµό Γαλλοφωνία, µε την στήριξη του γαλ-λόφωνου τηλεοπτικού καναλιού TV5 Monde. Οι 10 λέξειπου χρησιµοποιήθηκαν είναι: âme: ψυχή, autrement:διαφορετικά, caractère: χαρακτήρα, chez (chez moi):σπίτι µου, confier: εµπιστεύοµαι, histoire: ιστορία, naturel:φυσικό, penchant: κλίση, τάση ροπή, αδυναµία, son-ge: όνειρο, transports: µεταφορέ, µετάβαση.Οι µαθητέ µα, µε την παρότρυνση και το συντονισµό

τη καθηγήτρια Γαλλικών του Σχολείου µα, την κ. Ευαγ-γελία Σύρρου, µετά την απαραίτητη ευαισθητοποίηση,αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα τραγούδι και να τοπαρουσιάσουν µε τη µορφή ενό βίντεο-κλιπ. Το τελικόπροόν, µε τίτλο «Heureux qui commemoi…» (Ευτυχισµέ-νο όποιο σαν εµένα…), είναι αποτέλεσµα µία συλλογι-κή δουλειά που δηµιουργήθηκε εξ’ολοκλήρου από τουµαθητέ του Σχολείου µα. Τόσο η συγγραφή των στίχωνόσο και η µουσική σύνθεση αλλά και η ενορχήστρωση καιη βιντεοσκόπηση και η τεχνική επεξεργασία και το µοντάζτου βίντεο είναι έργο των µαθητών οι οποίοι είναι άξιοισυγχαρητηρίων για τα ιδιαίτερα ταλέντα και τι ιδιαίτερεδεξιότητε που ανέδειξαν µέσα από αυτή την εργασία κα-θώ και για το οµαδικό πνεύµα που επέδειξαν καθ’όλη τηδιάρκεια εκπόνησή τη. Εκτό από του µαθητέ πουσυµµετείχαν στη δηµιουργία του τραγουδιού και του βίν-τεο-κλιπ υπάρχουν και δύο µαθήτριε που, εµπνεόµενεαπό το τραγούδι και την Οδύσσεια, συνεργάστηκαν ζω-γραφίζοντα για την εικονογράφηση των εξώφυλλων καιτη συσκευασία του DVD. Το κεντρικό εξώφυλλο µε τοντίτλο του τραγουδιού, φιλοτεχνήθηκε από τον µαθητήπου δηµιούργησε και το βίντεο-κλιπ.Πολύτιµη υπήρξε και η συνεισφορά τη Μουσικού του

Σχολείου µα κ. Όλγα Ευσταθιάδη η οποία συντόνισε

µουσικά την οµάδα των µαθητών αλλά και του κ. Χρή-στου Κωστάκη που είχε την τεχνική επίβλεψη.

Έτσι, έγινε µία ολοκληρωµένη δουλειά µε πολύ αγάπηκαι ευαισθησία η οποία δεν άφησε ασυγκίνητου τουκριτέ του ∆ιαγωνισµού που πραγµατικά ενθουσιασµένοιµε τη δουλειά των παιδιών έκριναν πω είναι άξια για το

1ο Βραβείο του φετινού ∆ιαγωνισµού.Το Σάββατο 17Μαρτίου συµµετείχαµε στην τελετή βρά-

βευση που διοργάνωσε η Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλ-λικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά την οποία οι µαθητέ αφούσυµµετείχαν σε διάφορε δραστηριότητε όπω καραόκε,δηµιουργία γκράφιτι, γλυπτική, ζωγραφική σώµατο καιχορό, παρέλαβαν τα βραβεία του και στη συνέχεια πα-ρουσίασαν ζωντανά στη σκηνή το τραγούδι του.Η απονοµή των 4 πρώτων βραβείων έγινε από τον Έλ-

ληνα ηθοποιό Παναγιώτη Μπουγιούρη (4ο βραβείο), τηνΑλγερινή καταγωγή Καναδή τραγουδίστρια Linda Th-alie (3ο βραβείο), τον Πρέσβη του Λιβάνου SE. GebranSoufan (2ο βραβείο) και την Μme Fabienne Couty, ∆ι-πλωµατικό Επιτετραµµένη τη Γαλλική Πρεσβεία ηοποία εκπροσωπώντα τον Γάλλο Πρέσβη απένειµε το1ο βραβείο στου µαθητέ του Μουσικού Σχολείου µεέπαθλο ένα ταξίδι 10 ηµερών στο Παρίσι .Ευχαριστούµε πολύ του καθηγητέ τουΜουσικού Σχο-

λείου που διευκόλυναν την υλοποίηση τη εργασία µα.Τέλο θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην ευχαριστή-

σουµε το Στούντιο Ηχογράφηση «Ηχογέννηση» τη κ.Μεταξία Καλαµπάκα που µα παραχωρήθηκε δωρεάνκαθώ και τον κ. Παναγιώτη Καλαµπάκα (πρώην ∆ιευθυν-τή τουΜουσικού Σχολείου Τρικάλων) ο οποίο αφιέρωσεαρκετέ ώρε εργασία για να γίνει η ηχοληψία του τρα-γουδιού αντιµετωπίζοντα τη δυσκολία ηχογράφηση µεπαιδιά που για πρώτη φορά έµπαιναν σε στούντιο.Πολλά συγχαρητήρια στου µαθητέ µα !!!

Η Υπεύθυνη ΚαθηγήτριαΕυαγγελία Σύρρου

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 21ΤΟΠΙΚΑ

Πρώτο βραβείο πανελλαδικάγια το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων!

Στον ετήσιο διαγωνισµό Γαλλοφωνία

Ειδήσει / Παραπολιτικά / Συνεντεύξει / Επιχειρηµατικότητα

Οι συντελεστέ τη επιτυχία και η βράβευση του από τη Γαλλική Πρεσβεία

Οι µαθητέ που πρώτευσανΤην 12 µελή οµάδα των µαθητών του Μουσικού Σχο-

λείου Τρικάλων απαρτίζουν οι:1. Κωνσταντίνο Μεσιακάρη, Β’ Λυκείου: συγγραφή

στίχων και τραγούδι2. Αθανάσιο Παπαδηµητρίου, Β’ Λυκείου: µουσική

σύνθεση και πιάνο3. Φωτεινή Αννοπούλου, Β’ Λυκείου: σόλο φωνή4. Ειρήνη Κρικώνη, Β’ Λυκείου: βιολί5. Θάλεια Νταφέκη, Β’ Λυκείου: φλάουτο6. Ζωή Αργυρίου, Β’ Λυκείου : κρουστά (ντραµ και

µεταλλόφωνο) και φωνητικά7. Αθανάσιο Μπαµπάνη, Β’ Λυκείου : δηµιουργία

του βίντεο-κλιπ, φιλοτέχνηση του εξώφυλλου του DVDκαι φωνητικά.8. Γεώργιο Παπαχρήστο, Β’ Λυκείου: φωνητικά9. Ασπασία Ντίνα, Β’ Λυκείου : φωνητικά10. Βίκη –Χαρά Καραγεώργου, Α’ Λυκείου: φωνητικά11. Χρυσάνθη Τσιχτή, Β’ Λυκείου: ζωγραφική δηµι-

ουργία12. Ευαγγελία Νίκα, Β’ Γυµνασίου : ζωγραφική δηµι-

ουργία

∆εν επιχειρώ, µε το σηµείωµα αυτό,γενική αποτίµηση του τεράστιου έρ-γου τη ∆όµνα Σαµίου. Υπάρχουνλαογράφοι, µουσικολόγοι και άλλοιαρµοδιότεροι και ειδικότεροι από µέ-να, που ασφαλώ έχουν πάρα πολλάνα πουν, για τη σπουδαία κυρία τουνεοελληνικού µα πολιτισµού. Έτσιαπλά, από ηθική υποχρέωση απόδο-ση ελάχιστη τιµή, θέλω να τη πω,ένα «ύστατο χαίρε», όπω συνηθίζου-µε να λέµε σ’ αυτέ τι περιπτώσει,καθώ οριστικά αναχώρησε από αυ-τόν τον κόσµο.Παιδί προσφύγων, η ∆όµνα Σαµίου,

µε τα πρώτα µουσικά ακούσµατα τηάλλη όχθη του Αιγαίου, ανάλωσε τηζωή τη ολόκληρη, στην έρευνα, τηνκαταγραφή και τη διάσωση του δηµο-τικού τραγουδιού. Με γνώση τη βυ-ζαντινή µουσική, µεράκι και προ-παντό αγάπη για το δηµοτικό τρα-γούδι, εργάστηκε ακατάπαυστα µεµόχθο, και κυρίω χωρί ιδιοτέλειαπερπάτησε «σιγανά και ταπεινά» ,όπω λέει κι ένα παραδοσιακό πουαγάπησε πολύ, όλε τι περιοχέ τη

πατρίδα και αποθησαύρισε πολύτιµαστοιχεία του λακού µα πολιτισµού.Πρώτη παρουσίασε και προέβαλλε

στην τηλεόραση, µε ξεχωριστό τρό-πο, του απλού ανθρώπου και τουλακού οργανοπαίχτε, ακυρώνον-τα έτσι τι φτηνέ φολκλορικέ εκ-ποµπέ που δυστυχώ παρουσιάζον-ται και σήµερα. Από τη δεκαετία του1970, µε τι εµφανίσει τη σε µουσι-κέ σκηνέ τη Αθήνα, τη δισκογρα-φία και τι άπειρε συναυλίε, στάθη-κε γέφυρα του δηµοτικού τραγουδιούπρο τη νεολαία και διέδωσε στα πέ-ρατα του κόσµου τη δηµοτική µα πα-ράδοση.Η ∆όµνα Σαµίου, σεµνό και αθό-

ρυβο άνθρωπο, είχε ξεχωριστόήθο. Το απέδειξε κι όταν κάποιοιανόητοι υποκριτέ(δυστυχώ και µετη συµπαράσταση του τότε αρχιεπι-σκόπου), τη µήνυσαν για τα λεγόµενα«Γαµοτράγουδα»!Αναδείχθηκε πνευµατική µορφή

του τόπου και ω τέτοια αναγνωρίζε-σαι από το σύνολο του λαού, έστω κιαν η Ακαδηµία Αθηνών, σου έκλεισε

την πόρτα.(Τι εκπροσωπεί άραγε καιποιο ο ρόλο αυτού του αποκαλού-µενου και «ανώτατου πνευµατικούιδρύµατο»; ). Αφήνει ίχνη που δενχάνονται, γιατί µόχθησε µε την ψυχήσου στο χώρο τη παράδοση, πουφέρνει και τη δική σου σφραγίδα. Κα-λό σου ταξίδι …..

Φαλαγκάρα ΣταύροΕκπαιδευτικό

Μνήµη ∆όµνα Σαµίου

Page 22: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Μια συγκινη-σιακά φορτι-σµένη βρα-

διά γεµάτη από ρωσι-κέ µελωδίε και έρ-γα µελών και φίλωντου Συλλόγου Ρωσό-φωνων και Ρωσόφι-λων Ν. Τρικάλων εί-χαν την ευκαιρία νααπολαύσουν όσοιβρέθηκαν το βράδιτου Σαββάτου στηναίθουσα του Art-Cafe«Σουίτα».

Του Σωτήρη Κύρµπα

Ήταν µία από τι καλύτερεεκδηλώσει που έχει διοργα-νώσει στην πόλη µα ο πλού-σιο σε δραστηριότητε Σύλ-λογο Ρωσόφωνων και Ρωσό-φιλων: Αποκάλυψε στου πα-ρευρισκόµενου τον κόσµοτη ρωσική µουσική που

στη συνέχεια την «πάντρεψε»µε ελληνική, και ενδιάµεσα µέ-λη του απήγγειλαν ποιήµατα,αφηγήθηκαν ιστορίε από τηνρωσική παράδοση και απέδω-σαν θεατρικά θέµατα σχετικάµε τη Ρωσία και την Ελλάδα.

Όπω εξάλλου τονίστηκεαρχικά από τον Πρόεδρο του

Συλλόγου κ. ∆ηµήτρη Βασι-λείου και την Γραµµατέα κ. Ζί-να Σταµπουλίδη «οι τρει κεν-τρικοί άξονε του Συλλόγου εί-ναι η ανάπτυξη τη ελληνορω-σική φιλία , η ενασχόληση µετα προβλήµατα τη µετανά-στευση , η οργάνωση του παι-δικού τµήµατο και διαφόρωνεκδηλώσεων µε την ιδέα ότι ητέχνη ενώνει του λαού».

Την βραδιά άνοιξε η καλε-σµένη από τη ΘεσσαλονίκηΝαταλία Βολόντινα-Σαρκαβά-ζη που απέδωσε στο πιάνο νο-σταλγικού σκοπού από τορωσικό ροµάντζο και το ρωσι-κό λακό τραγούδι σκορπίζον-τα συγκίνηση στου Ρώσου(και όχι µόνο) συµπολίτε µα .

Ακολούθησαν κοµµάτια απότην ελληνική µουσική καθώεπίση µπαλέτο, χορό καιπαντοµίµα από τα νεαρά µέλητου Συλλόγου.

Στη συνέχεια ακολούθησεαφιέρωµα στην ποίηση καιστην απαγγελία ποιηµάτωνΡώσων ποιητών και κατόπινθεατρική απόδοση χιουµορι-στικών µινιατούρων από το βι-βλίο τη Ναταλία Βολόντινα-

Σαρκαβάζη «Η Ελλάδα µου».Στην εκδήλωση συµµετείχαν

οι ερασιτέχνε ζωγράφοι, µέληκαι φίλοι του Συλλόγου Ρωσό-φωνων και Ρωσόφιλων Ν. Τρι-κάλων, Λαρίσα Κιτσικώστα,Θεόφιλο Μίτσιο , Ηλία Πα-παθανασίου, Έλενα Τζήµα,Ζηνα˙δα Σταµπουλίδη, Νατα-λία Βολόντινα-Σαρκαβάζη καιΆννα-Μαρία Μπρινάρου έρ-γα των οποίων ήταν αναρτηµέ-να στην αίθουσα.

Επί πέντε συνεχόµενα χρό-νια ο Σύλλογο Ρωσόφωνωνκαι Ρωσόφιλων δραστηριοποι-είται έντονα στην πόλη µα καιέχει αποδείξει ότι ο πολιτισµόαποτελεί την καλύτερη γέφυ-ρα προσέγγιση όλων των λα-ών του πλανήτη. Πόσο µάλλονγια λαού όπω ο Ρωσικό καιΕλληνικό που ανέκαθεν είχαναναπτύξει σχέσει φιλία σεόλου του τοµεί .

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 201222 ΤΟΠΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – εγκαταστάτηζητά εργασία. Τηλ. 698 3707701ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 πλυντήρια, µία ηλε-κτρική κουζίνα, 3 συσκευέ τηλεό-ραση και 4 στερεοφωνικά. Όλα και-νούρια, σε τιµή ευκαιρία. Πληρ. στοτηλ.: 698 3707701ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Το κέντρο «Πλοίοτη Αγάπη» µαζί και πρατήριουγρών καυσίµων Σάκλου, 6 στο 9οχιλιόµετρο Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλη.Κατάλληλο για σούπερ µάρκετ και τοπρατήριο µε όλε τι προδιαγραφέέτοιµο να λειτουργήσει, χωρί καµίαδαπάνη. Τηλ. 24310 61263 κο Νί-κο.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδα στον Πύρ-

γο, πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου,συντελ. ∆όµηση 0,8, από 350-1000τ.µ. Πληροφορίε 6942 557 444ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι σε κεντρικόσηµείο τη πόλη, µε ελάχιστα κοι-νόχρηστα και σε πολύ προσιτή τιµή.κιν.6930783933.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 100τ.µ.σε δυόροφη οικία στο ∆έλτα Καλαµ-πάκα µε αυτόνοµη θέρµανση.Πλη-ροφορίε στο 24310-72132 καικιν.6977512865.ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία στο δηµοτι-κό διαµέρισµα Μεγάρχη µε οικόπε-δο 400-600 τετραγωνικά-κατοικήσι-µη. Τιµή προσφορά 47.000.Τηλ.24310-86347.

ΚΙ

ΝΗ

ΜΑ

ΤΟ

ΓΡ

ΑΦ

ΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-1Κουµουνδούρου 20, Τηλ: 24310 78775 - 24310-32782

22/03/2012 - 28/03/2012

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΟΜΕΝΤΙ (ώρε 19.30 & 22.00)

ΚΟΣΜΟΣΚονδύλη 15, Τηλ: 24310 78775 - 24310 32782

22/03/2012 - 28/03/2012

HUGOΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (ώρε 19.30 & 22.00)

∆ηµ. ΚινηµατογράφοΜύλο Ματσόπουλου Τηλ: 24310 20000

27/03/2012 - 28/03/2012

THE GREYΠεριπέτεια (ώρα 20.00 & 22.15)

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕξοπλισµό ψησταριά, φαστ-φουντ και κρεοπωλείου,σε τιµήευκαιρία. Πληρ. 698-7784338

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ σε κεντρικό σηµείο τηπόλη των Τρικάλων µε καλή κίνηση λόγω συνταξιοδό-τηση. Τηλ. 6978 186 057

Πιθανά αίτια των προβληµάτωνλόγου και οµιλία στα παιδιάΗ τέχνη ενώνει και συγκινεί

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού

ΛΙΠΑΣ TRAVELδιοργανώνει τι παρακάτω οδικέ εκδροµέ:

«∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»• 6ήµερη οδική εκδροµή στι «∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

(ΑΛΒΑΝΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ)» στι 16-21Απριλίου, σε ξενοδοχεία 4* µε ηµιδιατροφή.

Πληροφορίε, προγράµµατα & δηλώσει συµµετοχή στο γραφείο µα,

Κονδύλη 12, τηλ. 24310 36588-30168e-mail: [email protected]

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Γράφει η Ιωάννα ΖορµπάΛογοπαθολόγο - Λογοπεδικό M.S.C.Εξαιρετικά πετυχηµένη Μουσική Βραδιά από τον Σύλλογο Ρωσόφωνων

και Ρωσόφιλων Ν. Τρικάλων στην «Σουίτα»

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρή κοπέλα για µόνιµη απασχόληση στο Εµπορικό κέντρο«ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ» στην Πύλη. Πληρ. 24340-22622 και 6974647515.ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ξενώνα στην Αργαλαστή Πηλίου. Πληροφορίε 6973 661 913

ΠΩΛΕΙΤΑΙΣπίτι µε οικόπεδο στη θάλασσα, στο Λεφόκαστρο Πηλίου. Πλη-ροφορίε 6973 661 913

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURSΤο τουριστικό γραφείο

Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει:• Εκδροµή στην Παναγία Σπηλιά, την

Τετάρτη 28 Μαρτίου για τον Μεγάλο κανόνα.• Ηµερήσια εκδροµή στην Ι.Μ. Αγίου Ιλαρίωνα, στα Λου-

τρά Πόζαρ και στην Έδεσσα. Την Κυριακή 1 Απριλίου.Πληροφορίε στο γραφείο µα

Καποδιστρίου 24, τηλ. 2431030500, 39740, κιν. 6932222325

Η πορεία τη ανάπτυξη του λόγου δεν είναι η ίδια σεόλα τα παιδιά διότι υπάρχουν σηµαντικέ διαφορέ τόσοω προ την ηλικία έναρξη τη οµιλία όσο και ω προτο ρυθµό ανάπτυξη δεξιοτήτων. Κάποια παιδιά καθυστε-ρούν να µιλήσουν και χρησιµοποιούν χειρονοµίε καιήχου για να εκφράσουν τι ανάγκε και τι επιθυµίετου. Ορισµένα παιδιά, ενώ αναπτύσσονται φυσιολογικάσε κάποιου τοµεί τη γλώσσα, καθυστερούν σε άλ-λου. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να κατανοεί τονπροφορικό λόγο αλλά να έχει δυσκολίε στην εκφορά τουλόγου.

Οι δυσκολίε που αντιµετωπίζουν τα παιδιά όσον αφοράτην εξέλιξη τη οµιλία του µπορεί να οφείλονται σε :

1) Ατυχήµατα τη µητέρα, αιµορραγίε, επιδηµίε, µο-λύνσει, τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, ψυχικέ ασθένειε,έντονο στρε κατά την διάρκεια τη εγκυµοσύνη. Όλααυτά µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη τουβρέφου.

2) Συνεχεί βαριέ αρρώστιε τα πρώτα χρόνια του παι-διού (εµποδίζουν την εξέλιξη τη οµιλία και την γενετικήανάπτυξη).

3) Κληρονοµικότητα. Κάποιο στο οικογενειακό περι-βάλλον καθυστέρησε να µιλήσει.

4) Συνθήκε ζωή, οικογενειακή ατµόσφαιρα και τρόποοµιλία γονέων και περιβάλλοντο προ το παιδί.

5) Ασφυξία κατά τη γέννηση, µπορεί να φέρει αλλοι-ώσει στα αιµοφόρα αγγεία του εγκεφάλου µε αποτέλε-σµα ν έχουµε ανωµαλίε στην έκφραση και την κατανόησητου παιδιού.

6) Οι τραυµατισµοί κατά τον τοκετό επιφέρουν αρκετέγλωσσικέ και κινητικέ καθυστερήσει.

7) Ανατοµικέ ανωµαλίε του στόµατο, οδοντικέ ανω-µαλίε (ορθοδοντικά προβλήµατα, σιδεράκια, χρήση πιπί-λα).

8) Προβλήµατα ανατοµία-φυσιολογία ρινική στοµα-τική κοιλότητα.

9) Αναπτυξιακέ διαταραχέ. Οι διαταραχέ λόγου καιοµιλία ενδέχεται να αποτελούν σύµπτωµα αναπτυξιακώνδιαταραχών όπω η ∆ΕΠ-Υ, ο αυτισµό, η νοητική στέρη-ση κ.α.

Έχει διαπιστωθεί ότι στι µικρότερε ηλικίε οι ηπιότε-ρε µορφέ φωνολογική διαταραχή είναι σχετικά συνή-θει και αφορούν περίπου στο 10% των παιδιών προσχο-λική ηλικία. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλε διαταραχέλόγου, όπω η διαταραχή γλωσσική έκφραση.

Αυτέ οι φυσιολογικέ αποκλίσει στη γλωσσική ανά-πτυξη δεν δηµιουργούν συνήθω κανένα πρόβληµα διότιτα περισσότερα από αυτά τα παιδιά µε την πάροδο τουχρόνου ξεπερνούν τι δυσκολίε του.

Σε περιπτώσει όµω όπου η καθυστέρηση στην γλωσ-σική ανάπτυξη υπερβαίνει τι φυσιολογικέ αποκλίσει ηδιάγνωση και η παρέµβαση από τον ειδικό λογοπαθολόγοκαθίσταται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρο του Συλλόγου Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων Ν. Τρικάλων κ. ∆ηµήτρη Βασιλείου και η Γραµµατέακ. Ζίνα Σταµπουλίδη στην σαββατιάτικη εκδήλωση στη «Σουίτα».

Η Ναταλία Βολόντινα-Σαρκαβάζη στο πιάνο απέδωσε καταπληκτικά ρώσικα τραγούδια, ενώ νεαρά µέλη

του Συλλόγου την συνόδευσαν µε πιρουέτε µπαλέτου.

Κατάµεστη ήταν η αίθουσα τη «Σουίτα» το βράδι του Σαββάτου από µέλη και φίλου του Συλλόγου Ρωσόφωνων

και Ρωσόφιλων Ν. Τρικάλων.

Page 23: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 23ΤΟΠΙΚΑ

ÄÅÕÔÅÑÁ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012Από 8.00 - 14.00 & 17.00 - 8:00 τη εποµένη:

Καµινιώτη Σόλων ∆., Κονδύλη Γεωργίου 50, 24310 73736Από 8:00 - 12:00 ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Μαυροµµατιανό Βασίλειο, ∆ιονυσίου 3, 24310 27340

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αυτή την εβδοµάδαστη «Σουίτα art cafe»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ:

Εκδήλωση τη Πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ».Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση θα γίνει ζωντανή σύνδεση µετην «Παγκόσµια πορεία στην Ιερουσαλήµ - Global Marchto Je-rusalem»

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ:

Συναυλία µε τον Απο-στόλη ∆ηµητρακόπουλοκαι την Νατάσσα Χρηστί-δου.

Ο Αποστόλη ∆ηµητρα-κόπουλο και η ΝατάσσαΧρηστίδου, συνεργάτεεδω και πολλά χρόνια,σαπροσκαλούν στην Μουσι-κή Σκηνή ΣΟΥΙΤΑ τη πο-λη µα, σε ενα µουσικοταξιδι µε επιλογέ απόµπαλάντε όλων των επο-χών από όλο τον κόσµο,διανθισµένε µε τραγού-δια από την πρώτη τουδισκογραφική δουλειά«Στάχυ» καθώ και την νέα του υπό κυκλοφορία µε τίτλο «∆εύ-τερη Ευχή».

«Μπαλάντε για ένδοξου ποιητέ» τιτλοφορείται η µουσικήτου παράσταση, παραφράζοντα το γνωστο ποίηµα τουΚ.Καρυωτάκη...Επιχειρούν να ψηλαφήσουν την πολύποικιλό-τητα τη σηµερινή πραγµατικότητα, µε µια κιθάρα, µια φυ-σαρµονικα και δυο φωνέ…

Από τον Μεσαίωνα λοιπον ω τι µέρε µα ,συντροφιά µετου:

Bob Dylan, John Denver, Led Zeppelin, Jefferson Airplane,Beatles, Doors, Kinks, Simon &Garfunkel, Eric Burdon & the Ani-mals, Steeleyee Span, Mamas & the Papas, Patty Smith, Dono-van, Leonard Cohen James Taylor, Johnny Cach, Melanie Saf-ka, Skunk Anansie, Dik-Dik, Leo Ferre, Edith Piaf, Amalia Rodri-gues, Gilbert Becaud, Salvatore Adamo, Ennio Morricone, Guil-liame De Mashaut, τραγούδια από τι Νήσου των Εβρίδων, Ιρ-λανδέζικε µπαλάντε και επιλεγµένα ελληνικά τραγούδια...

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΑγαπητοί χωριανοίΎστερα από την άκαρπη Γεν. Συνέλευση τη

11/12/2011 σα ΚΑΛΟΥΜΕ σε νέα Γ.Σ. που θα γίνει στοΚοινοτικό κατάστηµα Ροπωτού την Κυριακή 8 Απριλίου(των Βαων) 2012, ώρα 11.00 π.µ. µε τα εξή θέµατα:

1. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό2. Συζήτηση-κρίσει-προτάσει3. Εκλογέ για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλί-

ου (υποψηφιότητε θα κατατεθούν την ίδια ηµέρα).Η ηµέρα αυτή είναι σηµαντική και ουσιαστική για την

πορεία του Συλλόγου.Έχουµε διαπιστώσει ότι ενώ υπάρχει µεγάλη ανταπό-

κριση στι εκδηλώσει µα παρατηρείται µια απροθυµίαστο να πλησιάσουµε και να συµµετάσχουµε στη ∆ιοίκη-ση του Συλλόγου. Με αποτέλεσµα να κινούµαστε γύρωστα ίδια πρόσωπα, που ω είναι φυσικό και να έχουνκουραστεί αλλά και να µα κουράζουν. Κάνουµε λοιπόνέκκληση σε όλου να καταβάλλουν προσπάθεια για νασυµµετάσχουν σ’ αυτή τη συγκέντρωση που είναι για τοκαλό του Συλλόγου, του τόπου µα και το δικό µα.

Σα περιµένουµε όλου στο άτυχο χωριό µα ΡΟ-ΠΩΤΟ την Κυριακή 8 Απριλίου 2012, ώρα 11.00 π.µ.

Το ∆.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Εφορευτική Επιτροπή διενέργεια εκλογών του Συλ-λόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Νοµού Τρικάλων, που εκλέ-χτηκε από την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλ-λόγου, που πραγµατοποιήθηκε στι 22 Μαρτίου 2012,

Ανακοινώνειότι η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τι εκλογέ του

Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων που θα διεξαχθούνστι 29 Μαρτίου 2012 και ηµέρα Πέµπτη, θα γίνεταιστα Γραφεία του Συλλόγου (Βύρωνο 11 -1ο όροφο)από σήµερα ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 µέχρι και τηνΤρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 π.µ.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚριµπογιάννη Βασίλειο

Μητρούσια ΑικατερίνηΒαβίτσα Χρήστο

Το Γυµνάσιο Πύλη τίµησε την 25η Μαρτίου

Με µία λιτή και συγκινητική εκδήλωση που έγινε τηνΠαρασκευή στο ξενοδοχείο «PILI», το Γυµνάσιο Πύλητίµησε την Εθνική Επέτειο τη 25η Μαρτίου.

Επιδηµικέ διαστάσει φαί-νεται να προσλαµβάνει η καύ-ση ξερών χόρτων στην περιο-χή Καλαµπάκα µε συνέπειανα εκδηλώνονται αρκετέπυρκαγιέ εξ αιτία των ανέ-µων και τη αδυναµία ναελεγχθούν από εκείνου πουεπιχειρούν να καθαρίσουν ταχωράφια του.

Του Θανάση Βλάχου[email protected]

Έτσι και αυτό το Σαββατο-κύριακο η Πυροσβεστική Υπη-ρεσία Καλαµπάκα τέθηκε σεσυναγερµό καθώ δέχτηκε αρ-κετέ κλήσει για αρκετέ φω-τιέ που εκδηλώθηκαν σε διά-φορα σηµεία.

Ειδικότερα το απόγευµα τουΣαββάτου εκδηλώθηκε πυρκα-γιά στον Άγιο ∆ηµήτριο τη∆ηµοτική Ενότητα Χασίωνόταν κάποιοι πιθανόν προσπά-θησαν να καθαρίσουν ιδιοκτη-

σίε του καίγοντα ξερά χόρ-τα και κλαδιά µε συνέπεια ηφωτιά να ξεφύγει και να καούνσυνολικά πέντε(5 )στρέµµαταχορτολιβαδική έκταση.

Επί τόπου έσπευσε ισχυρήδύναµη τη Πυροσβεστικήπου κατάφερε να θέσει τη φω-τιά υπό έλεγχο και τελικά να τησβήσει πριν προκληθούν µεγα-λύτερε καταστροφέ.

Στι εννέα το βράδυ προ-κλήθηκε πυρκαγιά σε δασικήέκταση τη Καλοµοίρα που

συνορεύει µε εγκαταλειµµένακτήµατα του χωριού µε συνέ-πεια η φωτιά στο πέρασµα τηνα κατακαύσει 70 στρέµµαταδασική έκταση, ξερά χόρτακαι θάµνου.

Για το περιστατικό κλήθηκεη ΠΟΥ Καλαµπάκα πουέσπευσε στην περιοχή µε τρίαοχήµατα και δέκα άνδρε πουµετά από πολύωρη µάχη κατά-φεραν να σβήσουν τη φωτιάκαι να σταµατήσουν το κατα-στροφικό τη έργο.

Στο µεταξύ χθε εκδηλώθη-κε µια ακόµη πυρκαγιά στη θέ-ση Μηλότοπο τη ∆ηµοτικήΕνότητα Καστανιά, κοντάστο παλιό δηµαρχείο όπουκάηκε µια αγροτική αποθήκηολοσχερώ και τέσσεραστρέµµατα χορτολιβαδικήέκταση.

Η φωτιά σβήστηκε από άν-δρε τη Πυροσβεστική πουεπενέβησαν αποτελεσµατικάενώ λίγο αργότερα εκδηλώθη-κε πυρκαγιά στη θέση Τριφύλ-λια µε αποτέλεσµα να καείέκταση χορτολιβαδική δέκαστρεµµάτων.

Τη φωτιά έσβησε η ΠΥ Κα-λαµπάκα και στην προκειµένηπερίπτωση ενώ χρειάστηκε ναεπέµβει όπω προαναφέραµεκαι σε αρκετέ άλλε µικρο-πυρκαγιέ σε διάφορε περιο-χέ ενώ για τα αίτια που προ-κλήθηκαν διενεργείται σχετικήπροανάκριση.

Κάηκαν 100 στρέµµατα δασική και χορτολιβαδική έκταση

Νέο µπαράζ πυρκαγιών στην ΚαλαµπάκαΣε Καλοµοίρα, Άγιο ∆ηµήτριο, Τριφύλλια και στον Μηλότοπο

Το 1ο Γυµνάσιο Καλαµπάκατίµησε την 25η Μαρτίου

Τιµή και ∆όξα στου αθάνατου ήρωε του 1821 είναιο ελάχιστο φόρο τιµή γι αυτού που θυσίασαν και τηζωή του ακόµη για τη λευτεριά τη πατρίδα.

Του Θανάση Βλάχου[email protected]

Αυτό ήταν το µήνυµα που δόθηκε το απόγευµα τηΚυριακή, ανήµερα τη εθνική επετείου τη 25η Μαρ-τίου από την ∆ιεύθυνση και του µαθητέ του 1ου Γυ-µνασίου Καλαµπάκα µε ένα πλούσιο πρόγραµµα πουπαρουσίασαν µε τα χορευτικά τµήµατα του σχολείου.

Η όµορη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην πλατείαΡήγα Φεραίου παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρ-χών, φορέων, γονέων και πλήθου πολιτών που είχαν τηνευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραµµαµε δηµοτικού χορού και τραγούδια που ετοίµασαν µεπολύ κόπο και µεράκι τα παιδιά και οι καθηγητέ του.

Το αποτέλεσµα καθόλα επιτυχηµένο και δικαίω οι πα-ριστάµενοι του επιβράβευσαν µε το παρατεταµένο καιθερµό χειροκρότηµα όχι µόνο για την τιµή στου αγωνι-στέ του 1821 αλλά και για το ότι µετά από πολλά χρό-νια επανέρχεται ένα έθιµο που πραγµατοποιούνταν στηνπόλη τη Καλαµπάκα το απόγευµα τη 25η Μαρτίου.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ

Γιορτάστηκε την Παρασκευή στο ∆ηµοτικό Σχολείο Πύλη η25η Μαρτίου. Ήταν µια µικρή, πολύ καλή και συγκινητική γιορτήπου ετοιµάστηκε από την Ε ΄τάξη και του δασκάλου των τµηµά-των, κα Φωτεινή Νταή και κο Θεόδωρο Μπακάση.

Οι µαθητέ παρουσίασαν µε πολύ ωραίο τρόπο τα πιο σηµαντι-κά πρόσωπα τη επανάσταση. Χόρεψαν ελληνικού αντιπροσω-πευτικού χωρού και αναφέρθηκαν και στην κυρά των δηµοτι-κών τραγουδιών, ∆όµνα Σαµίου, που έφυγε πρόσφατα.

Η γιορτή ξεκίνησε µε το ερώτηµα αν πρέπει ακόµη να γίνονταισχολικέ επετειακέ γιορτέ, στο τέλο τη γιορτή όλοι δώσαµετην απάντηση: Ναι, οι γιορτέ πρέπει να γίνονται για τη συνέχεια.Για τη θύµηση, για την ευαισθητοποίηση, για την ιστορία και γιαπολλόυ ακόµη λόγου.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΛΗΣ

Την Παρασκευή, ο Πολιτιστικό Σύλλογο Πύλη, πραγµατο-ποίησε µια µικρή εκδροµή στο Μοναστήρι του Κόρµποβου στηΛαγκαδιά Τρκάλων. Παρακολουθήσαµε του ∆΄χαιρετισµού τηΘεοτόκου µέσα σε έναν πολύ όµορφο, ανοιξιάτικο και µαγευτικότοπίο. Το Μοναστήρι έτσι όπω βρίσκεται ψηλά στο βράχο, έχειµια καταπληκτική θέα προ την Πίνδο και τον κάµπο των Τρικά-λων. Οι χώροι του πολύ περιποιηµένοι και νοικοκυρεµένοι. Οι ψαλ-µωδίε καταπληκτικέ. Η φιλοξενία του αξιοµνηµόνευτη. Περά-σαµε πολύ ωραία. Ευχαριστούµε πολύ τι φίλε και του φίλουτου Π.Σ. που συµµετείχαν.

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Καταλύθηκε το Σύνταγµα στα Τρίκαλα1. Οι εκπρόσωποι τη κυβέρνηση και οι βουλευτέ , φοβούµενοι

τη λακή οργή, απείχαν απ’ την παρέλαση. Αυτό ήταν µια νίκη τουΤρικαλινού Λαού.

2. Το κλίµα φόβου και τροµοστερία , που καλλιεργήθηκε για µέ-ρε πριν την παρέλαση, είχε στόχο τον εκφοβισµό και την ‘’πει-θάρχηση’’ του λαού. Η πρωτοφανή αστυνοµοκρατία στην παρέ-λαση αλλοίωσε το νόηµα τη Επανάσταση του 1821 και θύµισε µέ-ρε χούντα , ενώ τα σκοινιά και τα κάγκελα που χώρισαν το κέντροτη πόλη των Τρικάλων πήγαν το µυαλό µα στο απαρτχάιντ τηΝ. Αφρική ! Συµβολισµό για το πόσο αποµονωµένοι απ’ το λαό νοι-ώθει η κυβέρνηση των µνηµονίων και τη καταστροφή τη χώρα .

3. Ο Λαό καµαρώνοντα τα βλαστάρια του που παρήλαυναν,βρήκε τον τρόπο να αποδοκιµάσει τι βάρβαρε πολιτικέ που τονεξαθλιώνουν, όταν επιδοκίµαζε και χειροκροτούσε του πολίτε καιτι κινήσει που άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήµατα διαµαρτυ-ρία κατά τη δοσιλογική κυβέρνηση. Στο τέλο πραγµατοποι-ήθηκε λακή παρέλαση.

4. Το κίνηµα ∆εν Πληρώνω έκανε δυναµική εµφάνιση µε δύο πα-νό, µαύρη σηµαία και µεσίστια την ελληνική. Η παρεµπόδιση απόισχυρέ αστυνοµικέ δυνάµει του κινήµατο να πραγµατοποιήσειτην δική του παρέλαση µε αφετηρία τον χώρο του Ταχυδροµείουπροκάλεσε αλγεινή εντύπωση στου Τρικαλινού.

5. Η πιο µαύρη στιγµή ήταν πάνω στην πεζογέφυρα που οδηγείστην πλατεία Κιτριλάκη, όταν αστυνοµικέ δυνάµει εγκλώβισαν µέ-λη του κινήµατο ∆εν Πληρώνω και του εµπόδισαν να προχωρή-σουν!! Εµπόδισαν, εκτελώντα εντολέ άνωθεν, όπω µα δήλω-σαν, την µετακίνηση και ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών µέσα στηνΕλληνική Επικράτεια, παραβιάζοντα βάναυσα και ντάλα µεσηµέριτο Σύνταγµα (άρθρο 5) και τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 325-παρά-νοµη κατακράτηση).

Είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 38 χρόνια, µετά την πτώσητη χούντα, που απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών στα Τρίκα-λα!!!

Περιµένουµε απ’ τον δήµαρχο τη πόλη κ. Λάππα να πάρει θέ-ση επειγόντω.

Page 24: ΔΙΑΛΟΓΟΣ 26.03.2012

Με πρωτοφανή απα-γορευτικά προτου πολίτε µέ-

τρα πραγµατοποιήθηκε τε-λικά χωρί σοβαρά επεισό-δια χθε η παρέλαση γιατην εθνική επέτειο τη25η Μαρτίου στα Τρίκα-λα. Για πρώτη φορά στηνιστορία τη πόλη οι Τρι-καλινοί υποχρεωθήκαν ναπαρακολουθήσουν τουπαρελαύνοντε πίσω απόσιδερόφρακτε µπάρε,ενώ ολόκληρη η περιοχήγύρω από την άρον-άρονστηµένη εξέδρα των επι-σήµων ήταν αποκλεισµένηαπό ισχυρέ αστυνοµικέδυνάµει υπό τον φόβοτη επανάληψη των επει-σοδίων που είχαν σηµει-ωθεί στι 28 Οκτωβρίου2011.

Του Σωτήρη Κύρµπα

Το γεγονό πάντω που επί-ση σηµάδεψε τον φετινό εορ-τασµό τη επετείου ήταν ηηχηρή απουσία των κοινοβου-λευτικών µα εκπροσώπων,καθώ ούτε ένα βουλευτή,αλλά ούτε κυβερνητικό εκ-

πρόσωπο βρέθηκε στην εξέ-δρα των επισήµων, απουσίαπου συνέβαλε καθοριστικάστην αποφυγή των επεισο-δίων.

Εντάσει και διαδηλωτέ κα-τά τη κυβερνητική πολιτικήσηµειώθηκαν βέβαια, αλλά σεγενικέ γραµµέ η παρέλασηκύλισε οµαλά.

Έτσι η παρέλαση έγινε προτου Αντιπεριφερειάρχη Τρικά-λων κ. Χρήστου Μιχαλάκη, ενώστην εξέδρα (η οποία είχε στη-θεί µόλι τα χαράµατα τη Κυ-ριακή) βρέθηκε ο ∆ήµαρχοΤρικκαίων κ. Χρήστο Λάππα,ο Μητροπολίτη Τρίκκη &Σταγών κ. Αλέξιο, τρει αντι-στασιακοί µε την ελληνική ση-µαία, ο ∆ιοικητή τη ΣΜΥ Τα-

ξίαρχο κ. ∆ηµήτριο Μπίκοκαι µερικοί εκπαιδευτικοί.

Πρώτοι παρελαύνοντε µιαδιµοιρία των ΜΑΤ!

Οι πρώτοι που επιχείρησαννα διαδηλώσουν κατά τη κυ-βερνητική πολιτική ήταν ταµέλη του κινήµατο «∆εν Πλη-ρώνω» που βρίσκονταν στούψο των ΕΛ.ΤΑ. και προσπά-θησαν να πραγµατοποιήσουνπορεία λίγα λεπτά πριν την επί-σηµη έναρξη τη παρέλασηπρο την αντίστροφη κατεύ-θυνσή τη.

Με πανό όπου αναγράφον-ταν τα «∆εν Χρωστάµε, ∆ενΠληρώνουµε, ∆εν Πουλάµε,∆εν Μασάµε», αλλά και τηνελληνική σηµαία έκλεισαν αρ-

χικά το οδόστρωµα τη οδούστρ. Σαράφη, αλλά αποκλεί-στηκαν από οµάδα αστυνοµι-κών και στη συνέχεια από δι-µοιρία των ΜΑΤ που κατέφθα-σε υπό τα ειρωνικά χειροκρο-τήµατα των πολιτών, δεδοµέ-νου ότι επρόκειτο για τουπρώτου παρελαύνοντετη… παρέλαση!

Λίγα λεπτά αργότερα τα µέ-λη του «∆εν Πληρώνω» αναγ-κάστηκαν να εγκαταλείψουν τοοδόστρωµα και να ανέβουνστο πεζοδρόµιο, αφού οιαστυνοµικέ δυνάµει ήταν καιαριθµητικά περισσότεροι.

Συνθήµατα απόΕργαζόµενου & Άνεργου

στην πλατεία ΕθνικήΑντίσταση

Στο µεταξύ, στην πλατείαΕθνική Αντίσταση (πρώην Κι-τριλάκη) είχαν συγκεντρωθείεπίση διαδηλωτέ κατά τηκυβερνητική πολιτική, υπότην επιτήρηση όµω ακόµηισχυρότερη αστυνοµική δύ-ναµη.

Με πανό όπου αναγράφον-ταν τα «ΕΞΕΓΕΡΣΗ για ναανατραπεί η πολιτική τη Κυ-βέρνηση, του ∆ΝΤ και τηΕ.Ε.» το οποίο υπέγραφαν«Εργαζόµενοι και Άνεργοιστα Τρίκαλα» οι συγκεντρωµέ-νοι φώναζαν συνθήµατα κατάτου Μνηµονίου αλλά και τηαστυνοµοκρατία που έχει επι-βληθεί πλέον σε κάθε δηµόσιαεκδήλωση σ’αυτή τη χώρα.

Οι συγκεντρωµένοι στην

πλατεία Εθνική Αντίστασηδεν επιχείρησαν να πραγµατο-ποιήσουν πορεία πριν από τηνπαρέλαση, παρά µόνο µετάτην ολοκλήρωσή τη όταν καιέφθασαν φωνάζοντα συνθή-µατα µέχρι τον χώρο τη εξέ-δρα των επισήµων, οι οποίοιβέβαια είχαν ήδη αποχωρήσει.

Εναέριο σιχτίρισµα από το «Rossonero»

Κατά την διάρκεια τη παρέ-λαση πάντω το… χάπενιγκπου έκλεψε την παράστασηήταν η ενέργεια µελών του«Rossonero» να υψώσουν µε-γάλο πανό απέναντι από τηνκεντρική γέφυρα όπου αναγρά-φονταν: «Ανεργία - Λουκέτα -

Χαράστια - ∆ακρυγόνα - Χρέη- Αυτοκτονίε, άι σιχτίρ ρε…».

Το πανό που ήταν πολύ µε-γάλων διαστάσεων και µε τηνµε την βοήθεια µπαλονιώνυψώθηκε στον ουρανό τη πό-λη και διακρίνονταν τόσο απότου Τρικαλινού πολίτε πουπαρακολουθούσαν την παρέ-λαση, όσο και από του επισή-µου που το έβλεπαν κατάφα-τσα!

Ένα ακόµη πανό είχε αναρ-

τηθεί από τα µέλη τη Πρωτο-βουλία Τρικαλινών Πολιτώνστην πεζογέφυρα του Ασκληπι-ού στο οποίο αναγράφονταν«Όλε Και Όλοι Στου ∆ρό-µου. ∆εν Θα Φύγουµε Αν∆εν Φύγουν Κυβέρνηση -Τρόικα - Χρέο. Αντιστεκόµα-στε Με Κάθε Μέσο. Άρθρο120 του Συντάγµατο». Τελικά,η παρέλαση πραγµατοποιήθη-κε χωρί επεισόδια, αφού προ-ηγουµένω αποκλείστηκαν απόαυτή οι Τρικαλινοί πολίτε.

Αξίζει πάντω να σηµειωθείότι η συντριπτική πλειοψηφίατων µαθητών που µετείχανστην παρέλαση δεν έστρεψαντο κεφάλι προ του επισή-µου…

Κάτω από πρωτοφανή αστυνοµικά µέτρα και µε µικροεντάσει γιορτάστηκε η εθνική επέτειο στα ΤρίκαλαΟι Τρικαλινοί πάντω βρήκαν εναλλακτικού τρόπου να εκφράσουν την αντίθεσή του στην µνηµονιακή πολιτική

CMYK

διαλογο ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Χωρί βουλευτέ και χωρί επεισόδια η παρέλαση

Ισχυρότατη ήταν η παρουσία µονάδων των ΜΑΤ σε όλη την διαδροµή τη παρέλαση στα Τρίκαλα.

Τα µέλη του κινήµατο «∆εν Πληρώνω» επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν διαδήλωση πριν την παρέλαση αλλά απωθήθηκαν από του άνδρε των ΜΑΤ.

Εργαζόµενοι και Άνεργοι ήταν συγκεντρωµένοι στην πλατείαΕθνική Αντίσταση και πραγµατοποίησαν πορεία µετά την

ολοκλήρωση τη παρέλαση.

Το πανό τη Πρωτοβουλία Τρικαλινών Πολιτών στην πεζογέφυρα του Ασκληπιού.

Καταχειροκροτήθηκαν από όλου οι σπουδαστέ τη ΣΜΥ

Το εναέριο πανό του «Rossonero» ήταν διακριτό

από κάθε πολίτη που βρέθη-κε στην χθεσινή παρέλαση.