Presentasjon unders¸kelse gevinstrealisering_121010

  • View
    837

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentasjon unders¸kelse gevinstrealisering_121010

  • 1. Leonardoseminarom Gevinstrealisering12. oktober 2010

2. COPYRIGHT VERDIEN LIGGER I SE SAMMENHENGENE 2 19/10/2010 3. COPYRIGHT BAKGRUNN FOR UNDERSKELSEN IKT en viktig driver F, om noen, virksomheter klarer seg uten IKT IKT viktig driver for samfunnsutviklingen og for opprettholde konkurransekraft i nringslivet Effektivisering av offentlig sektor Velferdsmodellen under press Vre naboland planlegger radikale kutt som et resultat av finanskrisen UNDERSKELSEN ERBESVART AV 227BESLUTNINGSTAGERE I Hvor str vi?OFFENTLIG OG PRIVAT Vi ville ta temperaturen p hvordan norske virksomheter forholder seg til gevinster fra IKT-SEKTOR prosjekter 3 10/19/2010 4. MLENE ER ORIENTERT OM BEDRET KUNDEOPPLEVELSE, COPYRIGHT LAVERE KOSTNADER, SAKSBEHANDLINGSTID OG FEILREDUKSJON P hvilke av flgende omrder er det satt ml for utbytte ellergevinst fra prosjektet? Forbedring i kunde- eller 52brukeropplevelse Forbedret kostnadseffektivitet48 Forbedring i 41 saksbehandlingstidReduksjon i feil 39Privat nringsliv legger ikte inntekter26strre grad vekt pkonomiske ml somkostnadseffektivitet og Andre omrder 24inntektsmuligheter Forbedret23 produktlnnsomhetForbedret kundelnnsomhet 22 Redusert bemanning20 Vet ikke0Kilde: Synovate4 19/10/2010 5. COPYRIGHT HOVEDFUNN Kun 6 av 10 prosjekter igangsettes med ml og planer for gevinstrealisering Kun 2 av 10 av de som legger planer for gevinstrealisering, flger opp/ evaluerer planene og holder fremdriften 5 19/10/2010 6. COPYRIGHT RSAKER TIL MANGLENDE PLANER: MANGLENDE RESSURSTILDELINGEtter din personlige vurdering, hva mener du er rsakene til at det ikkeer lagt konkrete planer for realisering av utbytte eller gevinst fraprosjektet? Prosjektet har ikke klare mlsettinger for gevinst eller 48 utbytte Ingen har ftt i oppgave utarbeide slike planer26 Prosjektgruppen har ikke hatt kapasitet til annet enn 19 utvikle og implementere prosjektet SvakFor lite ressurser for gjennomfre opplring 16ressurstildeling Prosjektet er ikke tilstrekkelig integrert med vrig 15organisasjonLedelsen er for lite involvert i prosjektet 6Forutsetningene for beregnet gevinst eller utbytte har 6endret seg Ny ledelse som prioriterer andre ting5Vet ikke 4Andre rsaker 28Kilde: Synovate 7. COPYRIGHT RSAKENE TIL AVVIK ER MANGEHva mener du er rsakene til at man ikke vil oppn mlene som er satt for utbytte eller gevinst? Mlene er for optimistiske 31 % Prosjektet er ikke tilstrekkelig integrert med vrig organisasjon25 %For lite ressurser for gjennomfre opplring 24 %For svak praktisk oppflging av planene som er lagt 22 %Tendens til at sviktendemloppnelse i privat Planer for realisering av gevinstene er ikke konkrete nok 20 %nringsliv i strre gradskyldes optimistiske Forutsetningene for beregnet gevinst eller utbytte har endret seg 19 %ml. For drlig teknisk eller systemmessig lsning15 %Mens i det offentlige erLedelsen er for lite involvert i prosjektet 13 %liten ressurstildeling,manglende kompetanse Har ikke god nok kompetanse i endringsledelse13 %i endringsledelse ogmot hos ledelsen deLedelsen har ikke mot til gjennomfre ndvendige endringer12 %viktigste rsakene tilsvak mloppnelse. Planene for realisering av gevinstene er ikke oppdaterte8% Ny ledelse som prioriterer andre ting 2%Vet ikke 1% Kilde: Synovate Andre rsaker 22 % 7 19/10/2010 8. HVORDAN KAN MAN LYKKES BEDRE MED GEVINSTREALISERING? 8 19/10/2010 9. COPYRIGHTSRPREG VED GEVINSTREALISERING AV IKTKrever tverrfaglig kompetanse, kunnskap om prosesser ogAlle gevinster er ikke klargjort teknologip forhnd!Behov for flere runder..Behov for planleggebruk av ulikevirkemidler, skjer ikkeav seg selv.. Liten ettersprsel: Ofte stemoderlig behandlet..Her er det ofte stort fokus! 9 10/19/2010 10. COPYRIGHTHVA HINDRER GEVINSTREALISERING? Manglende insentiverManglendelederforankring Manglende koblingmellom prosjekt og linje 10 10/19/2010 11. COPYRIGHTMANGLENDE INSENTIVER TIL REALISEREGEVINSTER Oversalg ved beslutningVil ikke tydeliggjre gevinster som ikkebeholdesGevinstene kommer et sted, menskostnadene kommer et annet stedSilobudsjettering og silostyring 11 10/19/2010 12. COPYRIGHT FOKUS I LEDELSEN VARIERER I ULIKE FASERLedelsesfokusHy Toppledelsen har fokus p fase 1 og 2Viktig ta medmellomlederei hele prosessen!Tid LavFase 1: Planlegging Fase 2: Implementering Fase 3: GevinstrealiseringProsjektstartProsjektslutt 12 10/19/2010 13. COPYRIGHTTIPS FOR GEVINSTREALISERINGPlanlegg: Gevinster kommer ikke av seg selv! Lag en plan for ta ut gevinstene Bestem hvordan du skal mle gevinstene og srg for at planene revideresJobb med forankring i ledelsen/linjen Toppledelse og mellomledelse God overgang prosjekt linjeTenk organisering Egne enheter for oppflging, vaktbikkjer Integrer oppflgingen av gevinster i den ordinrevirksomhetsstyringen IKT sentral driver for omlegging av prosesser og effektivisering! 13 10/19/2010