Smarttelefon unders¸kelse 2012

  • View
    1.462

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Over 1,300 personer fra hele landet svarte på spørsmål knyttet til deres smarttelefon - og hva de bruker den til, med mer. Her er svarene.

Text of Smarttelefon unders¸kelse 2012

  • 1. Hans-Pe(er Nygrd-Hansen Social Business Advisor Geelmuyden.Kiese @hpnhansen / HansPe(er.info

2. Disclaimer De+e er ikke en underskelse med innsikt basert p et sta5s5sk underlag. Respondente representerer ikke et tverrsni+ av Norge, men er innhentet via HansPe+er.info og bruk av sosiale ne+verk som Facebook LinkedIn Twi+er og Google+ 1,331 svar ble avgi+ av det var 1,117 svar komple+e dvs at samtlige sprsml var besvart. Best case er de*e en representa-v underskelse som tar for seg superbrukere p stlandet som kjenner -l HansPe*er.info. 3. h(p://www.ickr.com/photos/o2de/5815194835/ 4. Respondentene 900 Svar iM alder 800 25 % 700 20 % 600 500 Mann 15 % 400 Kvinne 300 10 % 200 5 % 100 0 0 % Totalt Android iOS WP 20- 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+ Inntekt Geogrask spredning Nord-Norge 35 % Trndelag 4 % 7 % 30 % Vestlandet 25 % 11 % 20 % Srlandet 15 % 5 % stlandet 10 % 73 % 5 % 0 % 5. Geogrask spredning iM OS & kjnn 80 % 70 % 60 % 50 % Android 40 % iOS 30 % WP 20 % 10 % 0 % stlandet Srlandet Vestlandet Trndelag Nord-Norge 80 % 80 % Menn 70 % Kvinner 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % Android 40 % Android 30 % iOS 30 % iOS 20 % WP 20 % WP 10 % 10 % 0 % 0 % 6. Aldersspredning iM OS & kjnn 30 % 25 % 20 % Android 15 % iOS WP 10 % 5 % 0 % 20- 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60+ 30 % 35 % Kvinner Menn 25 % 30 % 25 % 20 % Android 20 % Android 15 % iOS 15 % iOS 10 % WP WP 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % 7. Respondentene Status Valg av smar+elefon 80 % 90 % 70 % 80 % 60 % 70 % 50 % 60 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 8. Hvilken smar+elefon har de i dag? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Apple HTC Samsung Sony Sony LG Huawei Nokia ZTE Blackberry Annet iPhone Ericsson 9. h(p://www.ickr.com/photos/26628378@N03/2987855095/ 10. Oppsummering av respondentene 831 menn og 484 kvinner deltok (63/37 prosent) Andelen av kvinner var strst blant iOS - p 43% 75% av respondentene var mellom 25 og 44 r 73% av respondentene kom fra stlandet, og 78% var helbdsansa(e 62% hadde en inntekt p over 450,000 52% av kvinnene og 68% av mennene 11. Oppsummering av respondentene - millionrene Av de som tjener over en million kroner er 84% menn mot 16% kvinner av respondentene (75 svar totalt) 80% er mellom 30 og 49 r 84% kommer fra stlandet, og 68% har en iPhone. Kun 2,9% sier de vil by(e bl et ny( OS neste gang de skal kjpe seg telefon. 64% av millionrene bruker mellom 30 og 50 prosent av sin online-bd p mobil 44% bruker mellom 30 og 50 prosent av den totale bden de er p sosiale medier via mobil 83% laster ned frre enn 10 apps i mneden i sni(, og halvparten bruker mer enn 50 kroner p apps 12. De rike over 35 r bruker mest 5d p LinkedIn 6 av 10 som bruker LinkedIn ofe eller hele bden har iPhone 6 av 10 tjener mer enn 450,000 i ret 6 av 10 er menn (likt i forhold bl den totale andelen av respondenter = 50/50 fordeling mellom kvinner og menn) Overvekt av kvinner som bruker LinkedIn hele bden og har iPhone. 50/50 for de som har Samsung. 30% er mellom 30 og 34 r. 7 av 10 er mellom 40 og 49 r for de som har Samsung. 6 av 10 tjener mer enn 600,000 i ret (23% mer enn 1 million). For de mest akbve LinkedIn-brukere med en Samsung-telefon tjener 8 av 10 mer enn 600,000 i ret (33,3% mer enn 1 million). 13. Oppsummering av respondentene - studentene 10% av respondentene var studenter 7 av 10 studenter var menn 65% av studentene var under 24 r, og 65% av studentene bor p stlandet, e(erfulgt av Vestlandet med 13% Kun 7% av studentene rapporterer at de ikke har inntekt 34% tjener mellom 100 og 200,000 i ret 14. Oppsummering av respondentene - studentene 14% av studentene bruker mer enn 50 kroner i mnd p apps 15. Oppsummering av respondentene - studentene 7 av 10 studenter bruker ikke LinkedIn! 16. h(p://www.ickr.com/photos/jdhancock/6051805616/ 17. Hvilket opera5vsystem bruker smar+elefonene? Symbian, 1 % Annet, 2 % WP, 5 % Android 4.x, 23 % iOS, 55 % Android 3.x, 6 % Android 2.x, 8 % 18. Kriterier for valg av smar+elefon 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 19. Kriterier for valg av smar+elefon fordelt p OS 70 % 60 % 50 % 40 % Android 30 % iOS WP 20 % 10 % 0 % 20. h(p://www.ickr.com/photos/prudencebrown/3611003889/ 21. Stor grad av lojalitet Vet ikke, 23 % By(e, 6 % Bli, 71 % 22. ..men veldig varierende avhengig av OS 80 % 70 % 60 % 50 % Bli By(e 40 % Vet ikke 30 % 20 % 10 % 0 % Android iOS WP 23. og forskjeller mellom OS & kjnn Kvinner Menn 80 % 90 % 70 % 80 % 70 % 60 % 60 % 50 % Bli 50 % Bli 40 % By(e By(e Vet i40 % kke Vet ikke 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Android iOS WP Android iOS WP 24. Hva er vik5gst ved et evnt by+e? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 25. Vik5ge kriterier for by+e varierer ogs avhengig av hva man hadde gr fra 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Android iOS 20 % WP 10 % 0 % 26. Ogs her er det variasjoner merke seg mellom kjnnene Kvinner 60 % 50 % 40 % 30 % Android iOS 20 % WP 10 % 0 % 27. Ogs her er det variasjoner merke seg mellom kjnnene Menn 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Android iOS 20 % WP 10 % 0 % 28. h(p://www.ickr.com/photos/27048731@N03/4679182524/ 29. Samsung er mest populrt blant menn 7 av 10 30. Samsung er mest populrt blant menn 7 av 10 31. h(p://www.ickr.com/photos/alwaysbecool/6497866357/ 32. 55/45 fordeling av menn og kvinner p iPhone 33. 55/45 fordeling av menn og kvinner p iPhone 34. h(p://www.ickr.com/photos/cpoyatos/5791320785/ 35. De este laster ned f apps hver mned 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % Ingen 1-4 5-9 10-19 20-29 30-49 50+ 36. Menn med iPhone bruker est kroner p apps 70 % 60 % Kvinner 50 % Android 40 % iOS 30 % WP 20 % 10 % 0 % Ingenbng Under 50 kr 50-99 kr 100-199 kr 200-299 kr 300-499 kr 500+ kr 60 % 50 % Menn 40 % Android 30 % iOS WP 20 % 10 % 0 % Ingenbng Under 50 kr 50-99 kr 100-199 kr 200-299 kr 300-499 kr 500+ kr 37. En iPhone-bruker bruker like mye p apps hver mnd som en Android- og WP-brukere 5l sammen. 60 % 50 % 37% av iOS-brukere legger igjen 50 kroner eller mer hver mnd i apps, 40 % mot 20% av Android-, og 18% av WP-brukere Android 30 % iOS WP 20 % 10 % 0 % Ingenbng Under 50 kr 50-99 kr 100-199 kr 200-299 kr 300-499 kr 500+ kr 38. h(p://www.ickr.com/photos/mezdeathhead/4533915662/ 39. Android-brukere strste brukere av Google+ 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % Android 40,00 % iOS WP 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 40. ..og ogs her forskjeller mellom kvinner og menn Kvinner Menn 100,00 % 80,00 % 90,00 % 70,00 % 80,00 % 60,00 % 70,00 % 50,00 % 60,00 % 50,00 % Android 40,00 % Android iOS iOS 40,00 % WP 30,00 % WP 30,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % Facebook LinkedIn Google+ YouTube Vimeo SocialCam Foursquare Instagram Pinterest Path Twi(er 41. h(p://www.ickr.com/photos/mr_t_in_dc/7150078611/ 42. Instagram har bli+ veldig populrt Nesten 50/50 fordeling mellom menn og kvinner som ofe eller hele bden bruker Instagram 7/10 akbve Instagram-brukere er mellom 24 og 39 r 56% av de mest akbve Instagram-brukerne tjener mellom 300 og 600,000 i ret 7/10 har iPhone 43. h(p://www.ickr.com/photos/ndyoursearch/5202301465/ 44. Facebook, Twi+er & Instagram brukes mest 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Facebook Twi(er LinkedIn Google+ Pinterest Instagram Path YouTube Vimeo SocialCam Foursquare 45. De mest populre appene 46. G E E L M U Y D E N . K I E S E oslo kbenhavn stockholm www.geelmuyden-kiese.com