Prezentácia telemonitor

 • View
  163

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Systm Telemonitor je komplexn systm uren na monitorovanie pohybu vozidiel a sprvu vozovho parku, pre vetky oblasti psobenia a potreby vaej spolonosti. Je to modern informan systm, vhodn i pre individulnych zkaznkov, ktor potrebuj monitorovanie a ochranu svojho majetku. Chrni, monitoruje a informuje o alarmovch situcich 24 hodn denne, doma i v zahrani.

Transcript

 • 1. Telemonitor

2. o je Telemonitor? Telemonitor je telemetrick sluba,ktor sli na zskavanie informciz vozidiel alebo technologickch zariaden,ich spracovanie a vyuvanie v praktickom ivote. 3. 3 najdleitejie vhody sluby Telemonitor

 • vrazn spory v prevdzke autoparku
 • zefektvnenie prce firmy
 • rchla nvratnos

4. Sluba Telemonitor -novinky v technickom rieen 5. Princp sluby Telemonitor 6. Technick novinky 7. Technick novinky 8. Technick novinky 9. Pre koho je slu ba uren?

 • K ad ejfirm e , ktor chce :
 • automaticky generova Knihy jzd
 • eliminova nadspotrebu PHM a daovo si uplatni skuton spotrebu
 • zni nklady na dopravu a vozov park kvli iernym jazdm
 • automatizova agendu vozovho parku
 • automaticky importova tankovaniado firemnch prehadov
 • zavies jednotn evidenciu vozidiel so systmom GPSalebo aj bez neho
 • zni administratvne zaaenie zautomatizovanm tatistickch vkazov

10. tandardn cennk Telemonitor bez viazanosti Cena za zariadenie Aktivan poplatok Mont Mesan poplatok Basic Online lokalizcia Kniha jzd Mesan vkazy Identifikcia vodia cez web Import elektronickch tankovan 199 EUR 30 EUR Osobn69 EUR Nkladn 99 EUR 12 EUR tandard Navye oproti Basic: Identifikcia vodia cez Dallas Definovanie alarmov Vlastn body zujmov na mape 289 EUR 30 EUR Osobn 69 EUR Nkladn 99 EUR 14,9 EUR Truck Navye oproti tandard: Zber dajov zo zbernice CAN FMS Snmanie externch vstupov Monos pripojenia impulznho tachometra 389 EUR 30 EUR Osobn 90 EUR Nkladn 115 EUR 17,5 EUR 11. tandardn cennk Telemonitor s viazanosou 24m Cena za zariadenie Aktivan poplatok Mont Mesan poplatok Basic Online lokalizcia Kniha jzd Mesan vkazy Identifikcia vodia cez web Import elektronickch tankovan 1 EUR 30 EUR Osobn69 EUR Nkladn 99 EUR 18,9 EUR tandard Navye oproti Basic: Identifikcia vodia cez Dallas Definovanie alarmov Vlastn body zujmov na mape 1 EUR 30 EUR Osobn 69 EUR Nkladn 99 EUR 23,9 EUR Truck Navye oproti tandard: Zber dajov zo zbernice CAN FMS Snmanie externch vstupov Monos pripojenia impulznho tachometra 1 EUR 30 EUR Osobn 90 EUR Nkladn 115 EUR 29,9 EUR 12. Informcie: Jn paek M: +421 917 963 560 E: jan.spacek@movys.sk