Prezentácia GUARD4FEMENT

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentcia k zverenej konferenci Od stimulov k inom

Transcript

 • Inaugurcia eurpskej siete mentorov (Varava, 15. november 2011)

 • akujem za pozornos

  www.ambasadorka.sk www.podporapodnikaniazien.sk www.nadsme.sk www.rpicpo.sk www.enterprise-europe-network.sk

  *Pozdravujem Vs, mil dmy, mil pni! Ako sa mme? Navodme tu troku tak neformlnejiu atmosfru, kee sa vinou poznme... Kto z Vs pozn sa Nrodnej agentry Podnikateka Slovenska? Je medzi nami nejak? no, tam vidm, p. Michalcov (spen ivnostnka 2012), p. Vicspiov (vynikajca podnikateka 2010), p. Gemzick (zanajca podnikateka 2009)... *Dlhoron sksenosti s podnikanm ien na Slovensku najm s ich oceovanm prostrednctvom sae Podnikateka Slovenska (13. ronk 2012)Je medzi Vami, dmy, tak, ktor bola ocenen titulom vynikajca, zanajca podnikateka, spen ivnostnka, i absoltna vazka?na zklade dlhoronch sksenost s podporou a propagciou podnikateliek prostrednctvom sae Podnikateka Slovenska => projekt Podpora podnikania ien na Slovensku*Podpora podnikania ien na Slovensku vznik: 03/2009Projekt, ktor zosobuj najm ....

  *Podpora podnikania ien na Slovensku vznik: 03/2009Projekt, ktor zosobuj najm ....

  *Na seminaroch, stretnutiach so studentkami, s nezamestnanymi na uradoch prace prezentovali svoj podnikatelsky pribeh. Prakticky ukazavali zenam, ze pozrite, ja ked som pred 5-10imi rokmi zacinala, bola som mlada, mala som 1000 korun na zalozenie zivnosti, mamina mi pozicala na pocitac a sla som do toho... Bala som sa, ano, ale pozrite, kde som bola a kde som teraz... Damy boli velmi ochotne, vsetko robili na zaklade svojho volneho casu... Radili, odpovedali na otazky, vzivali sa do koze studentiek, mamiciek na materskej, nezamestannych... Jednoducho zien, ktore chceli zacat podnikat. ===============Realizcia projektu: prostrednctvom praktickch stretnut a odovzdvan autentickch sksenost spenej podnikateky s nezamestnanmi enami, matkami na materskej dovolenke a tudentkami17 seminrov (motivan a nadstavbov), stretnutia so tudentkami, ensk klubywww.ambasadorka.skFBOnline porada*Podpora podnikania ien na Slovensku vznik: 03/2009Projekt, ktor zosobuj najm ....

  *o alej? Kto pome zanajcim podnikatekm? Kto im pome prekona problmy spojen so zaiatkom ich podnikania?Tu prichdza projekt G4F, ktorho cieom je prve toto*ciele*V tom tdiu tafetu preberaj mentorky a mentori z radov spench podnikateliek, ktorch lohou je pomha zanajcej podnikateke pri prekonvan prvotnch problmov spojench so zaiatkami jej podnikania. 14 aktvnych mentorov/33 mentees

  Vber mentorov a mentees mentor/ka:spen podnikateka alebo podnikate, ktor maj osobn sksenos s vlastnctvom a riadenm malch a strednch podnikov spene po dobu najmenej 5 rokovje si vedom problmov, ktorm eny podnikateky elia vpoiatonch rokoch podnikania je ochotn poradi, zdiea svoje sksenosti apodnikatesk know-how bezodplatne, na dobrovonej bzetermn vberu: 26.10.2011veobecn, hospodrske a osobnostn kritriaas: 45 kandidtov (17 z BA kraja), 41 splnilo technick kritri HK vybrala16 mentorov (8 VC x 2 mentori/ky)

  Trningy pre M&M Projekt (harmonogram, aktivity, report, finann preplcanie vdavkov)o je to mentoring (zkladn princp mentoringu, mentor/mentee, funkcia, koncept, fzy, metdy, organizcia mentoringu)Rovnak pojmov rmec, jednotn truktra postupu, vzjomn spoznvanie sa mentorovRozhovor (ako zaa, ako uchopi rozhovor, ako procesova rozhovor, ako zhodnoti rozhovor azkladn komunikan stratgie)Ako pracova spatovmi situciami, ako pracova semciamiPrax M & M (Speed-dating, praktick cvienia medzi mentorom a mentee)Networking M & M

  => Vybudovanie vzahu zaloenom na dvere, win-win situcia

  *Kad zanajca podnikateka chce obst, vyriei situciu a s alej. Chce sa rozvja, vzdelva, chce napredova. A o je jednoduchie, ako naui sa to od loveka, ktor to vetko u spene absolvoval?

  loha mentorov:MotivovaInpirovaViesVies prkladomPomc pomha riei prekky, problmy

  *33 mentorovanch podnikateliek nevhalo ani mintu a vyuili ponknut ancu bezodplatnho mentoringu poas doby jednho roka. Stanovili si ciele, ktor chc poas roka dosiahnu, kam sa chc posun a pomalinkmi krokmi sa tam prepracovvali. Plnenie dielich cieov z mesiaca na mesiac ich posvalo vpred. Gros projektu boli mentoringov stretnutia, na ktorch sa rieili rzne typy problmov... Hoci, slovko problm nie je vemi pozitvne. Jedna ambasdorka sa riadi heslom: Neexistuj problmy, len situcie, ktor treba riei!... S m sa teda zanajce podnikateky potkali poas svojich podnikateskch zaiatkov?

  Vzva na vber = mentorovan podnikateka:Had rady, sksenosti, poznatky, kontakty, nov pohad na podnikaniekritri: eny kadej vekovej kategrie, ktor:zaloili alebo prevzali MSP aktor podnikaj viac ako 1, ale menej ako 4 roky maj najmenej 1 zamestnanca (mu by ony sam) od zaloenia znane rozvinuli svoju firmu hadaj extern vedenie, mentora, i mentorku, ktor by im vedeli pomc inne eli vzvam, ktor pred nimi a ich biznisom stoja s ochotn sa pozrie bliie na seba, zhodnoti svoje prleitosti a uri si, o presne chc dosiahnu v ich podnikateskej karire termn vberu: 15.1.2012as: 53 kandidtok (17 z BA kraja), 32 mentorees (8 VC x 4 mentorees/VC)

  *o rieili vi slide... i sa im to podarilo a ak s ich praktick sksenosti a to sa s Vami o chvilinku podelia sami. Predtm vak ete by som rada doda, e poet mentorov neostal len pri sle 14. Aby sme tto nezitn pomoc rozrili medzi o naj poet zanajcich podnikateliek, aby sa pomohlo o najvej skupine ien... Sa sie rozla o alch 10 mentorov, ktor pracuj samostnatne, tie na dobrovonej bze a ktor si sami hadaj aktvne hadaj a pracuj s mentees. Vetkm patr vek vaka, e sa dobrovone, na kor svojho vonho asu venuj takejto zmysluplnej innosti, akou mentoring, u ns ete nie vemi znmy, v skutonosti je. My sme sa im snaili revanova aspo zaujmavmi trningami a networkingom v ich ramci.

  *

  Individulne stretnutia mentorov a mentees na mesanej bze - 03/2012 sasnos3 seminre pre verejnos 06/2012 zpadn Slovensko11/2012 vchodn Slovensko04/2013 stredn Slovensko2. kolo mentorov - s cieom pokry iriu cieov skupinu, viac zanajcich podnikateliekneformlne rozirovanie siete a vytvranie alch neformlnych mentoringovch vzahov

  *Trningy pre M & M:o je to mentoring, ako vies rozhovor, ako komunikova, zskavanie dvery, soft skills prezentan techniky, mylienkov mapy, stanovenie SMART cieov, PR a online marketing, socilne mdi at

  aktivity:Vber mentorov a mentees Trning pre M&M vodn konferenciaIndividulne stretnutia mentorov a mentees na mesanej bze - 03/2012 sasnos3 seminre pre verejnos 06/2012 zpadn Slovensko11/2012 vchodn Slovensko04/2013 stredn SlovenskoTrningy pre M& M Zveren konferencia 28.5.2013, Bratislava

  *Ale aby ste si nemysleli, e sme v tejto snahe sami. Nie, Slovensko a teda slovensk sie mentorov je sasou tej celoeurpskej, v rmci ktorej 170 mentorov pomha zanajcim podnikatekm neb sa, eli vzvam a s vo svojom alej. Ako sa im to dar, o tom Vm vak u povedia oni sami. Dmy a pni, privtajte medzi nami tch, ktor si mentoringov vzah vyskali na vlastnej koi. akujem.

  Varava, 15. november 2011 P. Hankov, majiteka firmy Novel spol. s.r.o., prevzala zrk Joanny Drake, riaditeky E pre Podporu konkurencieschopnosti MSP a Grayny Henclewskej, zstupkyne MH Poska, oficilny certifikt vmenej celej slovenskej siete mentorov pre zanajce podnikateky. Eurpska sie mentorov: 17 krajn (170) - Albnsko, Belgicko, Cyprus, FYROM, Grcko, Maarsko, rsko, ierna Hora, Holandsko, Rumuncko, Srbsko, Slovinsko, SR, panielsko, Turecko aAnglicko (http://www.ambasadorka.sk/sk/projekty/eu-siete/)