Prezentácia vígľaš

  • View
    638

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Vga

2. Vga - Histria

  • Obec Vga le v dol rieky Slatina vo Zvolenskej kotline 14 km na vchod od Zvolena. Vznikla v podhrad rovnomennho zmku, ktor bol postaven poas panovania uhorskho kra udovta Vekho v 14. storo. V 16. storo ho opevnili proti Turkom a v 19. storo prestavali v romantickom slohu. Vo februri 1945 bol poas bojov 2. svetovej vojny znien. Dnes sa z hradu zachovali len zrcaniny, v ktorch aj napriek mnohm prestavbm mete vidie mnostvo pvodnch gotickch prvkov.

3. 4. Vga- Histria Prv psomn zmienka o obci pochdza z roku 1393. Obyvatestvo Vgaa sa ivilo ponohospodrstvom, velrstvom a bola tu aj vroba syrov. V obci sa nachdza klasicistick zvonica postaven na zaiatku 19. storoia. Podobne ako hrad aj tto je vyhlsen za kultrnu pamiatku. Nealeko nej si mete pozrie technick pamiatku z roku 1906 as spravy zkokoajovej elezniky, ktorou sa zvalo drevo z Kysliniek. alou pamiatkou obce je vye 100-ron budova elezninej stanice. Sasou Vgaa je miestna as Pstrua, v ktorej mete njs zachoval domy zo zaiatku minulho storoia, vrtane starho mlyna. 5. 6. Vga Histria zmku

  • Tento pvodne gotick hrad, sa spomna v roku 1393. Neskr bol krovskm majetkom alebo majetkom korunnch krovien. Koncom 14. storoia ho prestavali na poovncky zmok a kr igmund v okolitch lesoch usporiadal mnoh poovaky. V rokoch 1490-1527 a 1559-1848 patril rozlinm achtickm rodinm, najm Rakovcom, Dobovcom, Cskyovcom a Eszterhzyovcom. Bol strediskom rozsiahleho panstva Vga. V 16. a 17. storo ho prebudovali na protitureck pevnos. Opevnili vonkajie mry a pristavali dve vee. I ke odolal tureckm njazdom, vina obc panstva spolu s osadou Vga bola poplatn Turkom sdliacim vo Fiakove. V 18. storo ho Esterhzyovci prestavali na hradn katie, vtedy vybudovali aj nov krdlo, upravili ndvorie a interiry a prefasdovali ho. V roku 1891 sa uskutonili menie romantick pravy objektu. V bojoch pri prechode frontu 1945 vyhorel a odvtedy je zrcaninou. V poslednch rokoch prebieha pokus o zchranu zmku.

7. 8. 9. Vga - sasnos

  • Dnes je Vga modernou obcou s komplexnou obianskou vybavenosou, so zkladnou kolou a je tu niekoko monost stravovania.

10. Kristna Sakov7.A