of 17 /17
Prezentácia spoločnosti Nitra 2013

Prezentácia spoločnosti

  • Upload
    adolph

  • View
    55

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentácia spoločnosti. Nitra 2013. Zodpovedný a spoľahlivý partner pre:. verejné obstarávanie na výber poisťovateľa správu poistenia likvidáciu škodových udalostí v erejné obstarávanie na výber dodávateľa energií. 1. Pre koho pracujeme?. ú zemná samospráva - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prezentácia spoločnosti

Page 1: Prezentácia spoločnosti

Prezentácia spoločnosti

Nitra 2013

Page 2: Prezentácia spoločnosti

Zodpovedný a spoľahlivý partner pre:

verejné obstarávanie na výber poisťovateľa

správu poistenia

likvidáciu škodových udalostí

verejné obstarávanie na výber dodávateľa energií

Page 3: Prezentácia spoločnosti

1. Pre koho pracujeme?

územná samospráva

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv

profesijné združenia

Page 4: Prezentácia spoločnosti

2. Čo robíme?

  nútime poisťovne súťažiť o klienta

vysúťažíme najvýhodnejšieho dodávateľa energií

šetríme klientovi peniaze

Page 5: Prezentácia spoločnosti

3. Ako to robíme? 

verejné obstarávanie – kritéria poskytovanej služby diktuje klient

kvalita previazaná s úsporou finančných prostriedkov

možnosť spoločného verejného obstarávania vrátane elektronickej aukcie – „veľkoobchod“

Page 6: Prezentácia spoločnosti

4. Vybrané špecifiká

víchrica akceptovaná už od 65 km/h

atmosférické zrážky – zatečenie

komplexný vandalizmus

zodpovednosť upravená podľa potrieb samosprávy a štatutárov

Page 7: Prezentácia spoločnosti

4. Vybrané špecifiká

poistenie na prvé riziko – šetrenie financií

poistenie cintorínov

iné – podľa požiadaviek klienta

Page 8: Prezentácia spoločnosti

5. Keď sa stane škodová udalosť

PKF zabezpečí urýchlene obhliadku a administratívu

súvisiacu s udalosťou

PKF dohliada nad procesom likvidácie, komunikuje

s poisťovňou a zabezpečí promtné vybavenie udalosti

PKF obhajuje oprávnené záujmy klienta

Page 9: Prezentácia spoločnosti

úspora finančných prostriedkov

kvalita poistenia (poistenie ušité na mieru) = plnenie škôd

spokojný klient, dlhodobé partnerstvá

6. Ciele, splnené priania

Page 10: Prezentácia spoločnosti

Mesto – 5.000 obyvateľov

Page 11: Prezentácia spoločnosti

Mesto – 20.000 obyvateľov

Page 12: Prezentácia spoločnosti

7. Energie

výber dodávateľa na plyn a elektrinu

transparentné verejné obstarávanie vrátane elektronickej aukcie

výrazná úspora financií pre obce a školy

Page 13: Prezentácia spoločnosti

Poistenie využívame, keď

Page 14: Prezentácia spoločnosti

Poistenie využívame, keď

Page 15: Prezentácia spoločnosti

Poistenie využívame, keď

Page 16: Prezentácia spoločnosti

Poistenie využívame, keď

Page 17: Prezentácia spoločnosti

Samova 11, 949 01 Nitra, tel.: 037/7769608, fax: 037/6529555, mobil 0902/957002,

[email protected]

www.pkfsk.sk