Let's talk about innovations

Embed Size (px)

Text of Let's talk about innovations

  • 1. L E T S TA L K 2 0 1 5E E N E V E N T D AT O N S I N S P I R E E R D E

2. LETS TALKABOUTINNOVATIONS 3. K O E N V E RWE ECHIEF COMMERCIAL OFFICERDE PERSGROEP PUBLISHING@KOENVERWEE 4. IK BOUW AAN STERKE MERKEN 5. WIJ BRENGEN NIEUWS, 24/7 6. D E S A M E N S M E LT I N G VA N K R A N TE N O N L I N E M A A K T O N S S T E R K E R 7. HET NIEUWSMERK HLN BEREIKT DAGELIJKS 1 , 6MILJOEN VLAMINGEN(CIM 2013-2014/1) 8. G E M I D D E L D E L E E F T I J D P E RM E D I U M VA N H L NK R A N T: 4 4W E B S I T E : 4 0S M A R T P H O N E : 3 1( B R O N : D A I LY M E T R I E) 9. B A R T D E P R O O S TDIRECTEUR OPERAT I O N SDE PERSGROEP PUBLISHING 10. DE CONSUMENT LEEST Z I J NNIEUWS MULTIMEDIAAL. METDAILYMETRIE TONEN WE AANHOE WAARDEVOL DAT VOOREEN ADVERTEERDER IS. 11. DAI LYMETRIE WORDT PAS ECHTWAARDEVOL A L S H E T N I E T A L L E E NNAAR DE NAVEL VAN ( E I G E N )NIEUWSMERKEN STAART 12. DAGELIJKS METEN WE HET BEREIK VAN DEVERSCHILLENDE PLATFORMEN: WIE LEEST ENKEL PRINT,WIE GAAT DIGITAAL OF WIE CONSULTEERT BEIDE? 13. DE KRANT VAN DE TOEKOMST MOET RIJKDOM HALEN UITHOEVEEL TINTEN GRIJS JE KAN HERKENNEN IN DE SAMENLEVING 14. M E T T W E E V R O U W E N A A N H E T B E W I N D M E R K I KD AT E R V E E L ME E R A A N D A C H T WO R D T G E S C H O N K E NA A N H O E WE S TA A N I N H E T L E V E N . 15. L I S B E T H I M B OHOOFDREDACTEURDE MORGENDE MORGEN WIL NAAR DEMENSEN STAPPEN ENLUISTEREN. N I E T O P VOORHAND(VER)OORDELEN 16. MENSEN WILLEN NIEUWS OP HET MOMENTE N I N D E VORM DAT HET HEN PAST 17. A L S D E G R O OT S T E R A M P D E I N G E K O R T E V E R S I EVA N H E T ZWE E D S K R U I SWO O R D R A A D S E L I S , D A NI S D E H E R V O R M I N G G E S L A A G D . 18. ZALM IS HET WOORD VAN 2014 19. IN 2015 ZULLEN WE NIET MET TOETERS EN BELLENAFKOMEN, MAAR GAAN WE DIEPER IN OP DE MAT E R I E . 20. J A C E K U T K OKRANTEN-, MAGAZINE- E NWEBDESIGNER 21. D A I LY N E W S PA P E R S A R E A D A P T I N G AM A G A Z I N E S T Y L E 22. P L AY W I T HD R A M AT I C P I C T U R E S ,B I G N U M B E R S A N DT Y P O G R A P H Y 23. P R I N T S H O U L D G O T I M E L E S S 24. FA M K E R O B B E R E C H T SHOOFDREDACTEURGOED GEVOEL 25. V R O U W E N H E B B E N B E H O E F T E A A NE E N O N E D E S T I N AT I O N S I T E , D I EA L L E M O G E L I J K E I N T E R E S S E SO N D E R 1 D A K B R E N G T. 26. Z I S W I L D E E L U I T M A K E N VA N D ED I G I TA L E GEWO O N T E S VA N D E V R O U W