23

Privasi dan keselamatan data

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Privasi dan keselamatan data
Page 2: Privasi dan keselamatan data

SYAHRUL NIZAM JUNAINIPENSYARAH KANANFAKULTI SAINS KOMPUTER & TEK. MAKLUMAT UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

Page 3: Privasi dan keselamatan data

KANDUNGAN

Ada apa dengan privasi?

Peranan Teknologi Peningkatan Privasi (PET)

Kes kecurian data

Pendekatan menangani

Page 4: Privasi dan keselamatan data

ADA APADENGANPRIVASI?

Page 5: Privasi dan keselamatan data

ASPEK UTAMA PRIVASI

Kebebasan daripada dicerobohi

Kawalan maklumat individu

Kebebasan daripada dijejak

Page 6: Privasi dan keselamatan data

“Malaysia perlu sentiasa bersediadan kita perlu meningkatkan tahap

keselamatan siber agar sistem siber negara kita tidak mudah diceroboh

oleh pihak tidak bertanggungjawab.”

DATUK SERI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEINMENTERI PERTAHANAN

Kredit: http://media.themalaysianinsider.com/

Page 7: Privasi dan keselamatan data

KESAN APABILA

DATA DIJEJAKI

Hilang kebebasan

Terjejas kerahsiaan

Tercabul privasi

Tercemar maruah

Page 8: Privasi dan keselamatan data

“Kebebasan bersuara tidakmelindungi anda daripada

natijah menyuarakan perkarayang tidak betul.”

JIM C. HINESPENULIS

Page 9: Privasi dan keselamatan data

PERANANTEKNOLOGI

PENINGKATANPRIVASI (PET)

Page 10: Privasi dan keselamatan data

Meningkatkan kawalan terhadap data peribadi.

Page 11: Privasi dan keselamatan data

Meminimumkan kandungan data yang boleh diberidan dikumpulkan pihak lain.

Page 12: Privasi dan keselamatan data

Menyelaras penggunaan data bagi tujuan undang-undangseperti pemeriksaan, pembetulan dan penghapusan data.

Page 13: Privasi dan keselamatan data

KES KECURIAN

DATA

Page 14: Privasi dan keselamatan data

PUNCA PENINGKATAN

Bertambahnya aplikasi sesawang

Pengkomputeran awan

Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS)

Bawa-Peranti-Anda-Sendiri (BYOD)

Page 15: Privasi dan keselamatan data

BENTUK MAKLUMAT

BERISIKO

Dokumen teknikal

Memo berkaitan politik

Nombor kad kredit

Nombor keselamatan sosial

Akaun bank

Pelan perniagaa

Page 16: Privasi dan keselamatan data

PENDEKATANMENANGANI

Page 17: Privasi dan keselamatan data

Teknikal Undang-undang

Meminta penyelidik dan pemainindustri membangunkan amalanterbaik.

Mewujudkan struktur undang-undanglebih kukuh.

Page 18: Privasi dan keselamatan data

RUMUSAN

Page 19: Privasi dan keselamatan data

Hak privasi adalah untuk bersendirian tanpagangguan.

Page 20: Privasi dan keselamatan data

Beberapa trend menjadi punca meningkatnya keskecurian data.

Page 21: Privasi dan keselamatan data

Organisasi wajar menggubal dasar keselamatan ICT.

Page 22: Privasi dan keselamatan data

KREDIT