Budaya korporat jun 2010

  • View
    176

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Budaya korporat jun 2010

1. Dr.Hj. Ahmad Bin Hj. Abang K.M.N., A.M.N., DDPH(Sydney),B.D.S (Malaya) Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Bahagian Perkhidmatan Pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya 2. TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH 3. Sperm & ovum 4. After 30 hours of conception 5. 8 Minggu 6. 18 Minggu 7. 24 Minggu 8. 29 32 Minggu 9. 38 40 Minggu 10. Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. 11. Amanah Allah S.W.T. kepada umat yang terbaik : Kamu adalah umat yang paling baik yang dilahirkan untuk faedah manusia, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah, serta beriman kepada Allah. (Al-Quran 3:110) 12. BUDAYA KORPORAT 13. PERKHIDMATAN AWAM Apa bezanya perkhidmatan yang diberikan oleh KKM dengan Kementerian lain? 14. PERKHIDMATAN BERPUSATKAN PESAKIT (PATIENT CENTRED SERVICE) INFRASTUKTUR : UJIAN MAKMAL, FARMASI, PERKHIDMATAN RADIOLOGI KEMAHIRAN PELBAGAI KEBOLEHAN UNTUK MEMBERI RAWATAN ASAS PENCAPAIAN HASIL RAWATAN 15. PERUBAHAN MINDA & SIKAP SEMUA ANGGOTA 16. MALAYSIANS ARE ALWAYS FRIENDLY, ALWAYS SMILING !!! 17. KEBUDAYAAN Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir) serta segala kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi) Kamus Dewan 18. BUDAYA Tamadun, peradaban Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan, dsb) Kamus Dewan 19. KORPORAT Perkongsian (sharing) Syarikat / Organisasi 20. BUDAYA KORPORAT Budaya Korporat bermaksud satu pembentukan amalan dan perlakuan yang berasaskan kepada nilai-nilai bermakna dan komited terhadap objektif Kementerian 21. BUDAYA KORPORAT (CORPORATE CULTURE) Boleh juga dikenali sebagai BUDAYA KERJA (WORK CULTURE) Lebih senang diterima dan difahami 22. LATAR BELAKANG Initiatif Budaya Kerja KKM bermula pada tahun 1991 Jawatankuasa Kerja telah memutuskan untuk mendalami ciri-ciri berasaskan 3 Nilai-nilai Utama / Core Values Majlis Perasmian Penerapan Budaya Korporat 23 Februari 2009 23. Nilai-Nilai Teras Budaya Korporat Perkhidmatan Penyayang Profesionalisme Kerja Berpasukan 24. PERKHIDMATAN PENYAYANG Corak perkhidmatan penyayang yang ingin diwujudkan di Kementerian ini adalah berteraskan kepada 3 unsur 1. Bersopan Santun 2. Responsif 3. Menghormati 25. PERKHIDMATAN PENYAYANG 1. Bersopan Santun Amalan dan perlakuan bersopan santun bermakna mereka yang sentiasa berbudi bahasa, mempunyai perasaan timbangrasa dan sentiasa murah hati untuk menghulurkan pertolongan(sedia membantu) kepada insan lain, sama ada rakan sejawat atau pun pelanggan 26. BERBUDI BAHASA Tenang, peramah dan mudah tersenyum Bermula dengan senyuman ikhlas, tumpuan terhadap pelanggan Melayan dengan lemah lembut, mesra dan bertutur dengan baik Perasaan anda. Penampilan anda. Perwatakan anda. Cara anda dibesarkan. Jangan terbawa-terbawa perangai tidak baik. Suasana di rumah tidak sama dengan tempat kerja. 27. A Smile. Senyuman itu adalah penawar Senyuman itu suatu amal jariah Senyuman itu adalah suatu sedekah 28. A Smile A smile speaks a thousand words 29. A Kind Word Words are all I have, to take your heart away Bee Gees 70s 30. BERTIMBANG RASA Prihatin terhadap keselesaan dan kesejahteraan orang lain. Selalunya tidak mendesak dan juga penyabar Double standard. Pelanggan=Pesakit - Menanggung kesakitan - Menanggung kerisauan / resah - Menanggung keluarga - Beban kerja 31. Orang tidak suka menunggu!!! 32. SEDIA MEMBANTU Kesediaan menghulur pertolongan kepada sesiapa walau dimana tanpa diminta. Ikhlas dan penuh mesra. Udang sebalik batu. Harapan mesti balas. Berkira. Tangan yang menghulur lebih baik dari yang menerima 33. PERKHIDMATAN PENYAYANG 2. Responsif Memberi perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan, bertindak secara cepat dan tepat demi untuk kepentingan pelanggan (Proaktif, Bertindak Pantas & Ketepatan Masa) 34. PROAKTIF Dapat menjangka apa yang diperlukan oleh orang lain dan mengambil inisiatif untuk memberi perkidmatan yang diperlukan atau menyelesai masalah yang mungkin timbul. Tidak perlu tunggu arahan. Seorang yang reaktif hanya akan bertindak apabila sesuatu telah berlaku. 35. BERTINDAK DENGAN PANTAS Bertindak segeradengan cekap dalam semua keadaan semasa memberi perkhidmatan atau apabila berlaku sesuatu. Keadaan cemas. Lengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran. Ingin tahu. Mengambil tindakan bergantung kepada situasi Kemampuan anda. 36. KETEPATAN MASA Mengikut jadual yang telah ditetapkan On-time: perancangan First things first Organiser/planner Tepati temujanji dan membuat persediaan 37. PERKHIDMATAN PENYAYANG 3. Hormat Menghormati Amalan hormat menghormati ini bermaksud kita berinteraksi secara jujur, mulia dan tidak menjatuhkan maruah orang lain atau membuatkan orang lain merasa malu 38. HORMATI PRIVASI ORANG LAIN Hormati hal-hal peribadi. Semua manusia ada perasaan malu. Respect human dignity Tirai. Ditemani semasa pemeriksaan. 39. HORMATI RAHSIA ORANG LAIN Perihal pesakit harus dirahsiakan. HIV, STI Sesama rakan sepejabat. 40. ETIKET SOSIAL Cara berinteraksi dengan orang lain secara hormat. Cara memanggil pelanggan. Cara menjawab pertanyaan. Berikan ucapan yang bersesuaian. 41. Komunikasi Positif Komunikasi antara individu: C : Clarify your thinking O : Obtain favourable attention M : Make it simple and specific M : Make effective use of feedback U : Use your appeal N : Note social climate and specific situation I : Include benefits to the receiver 42. C: Consider tone as well as content A: Always plan mental pictures as social images T: Talk only in positive terms I : Impress, repeat, associate to get retention O : Offer and earn liking and respect N : Nullify barriers to transmission and reception. Komunikasi Positif 43. Nilai teras Penyayang Kami komited untuk menerima pelanggan dengan sikap ramah mesra dan penuh perhatian. Kami bersedia memberi layanan dengan bersopan santun, responsif dan menghormati hak individu. Kami bertanggungjawab memberi perkhidmatan yang mesra pelanggan. 44. PROFESIONALISME Melakukan sesuatu tugas dengan penuh komitmen, displin dan dengan cara yang terbaik mengikut etika dan taraf kerja yang dikehendaki 45. DEFINISI Profesion Pekerjaan terutama yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas Professionalisme Sifat sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dll.) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. (Kamus Dewan) 46. Komitmen Displin Cara yang terbaik Etika kerja Taraf kerja 47. Seseorang itu boleh dianggap profesional apabila beliau KOMITED terhadap kerjanya dan sentiasa MENDISIPLINKAN dirinya. Kerja yang dilakukan mempunyai TARAF kualiti yang tinggi, menggunakan CARA YANG TERBAIK yang menjimatkan kos, masa dan tenaga tanpa membelakangi ETIKA yang telah ditetapkan dan bersesuaian. 48. Kesungguhan dan keyakinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 49. Sesorang yang komited itu selalunya mempunyai ciri-ciri tersebut : Kesungguhan menjalankan tugas ( ketekunan dan dedikasi ) Keyakinan dalam melaksanakan tugas ( tidak perlu diselia atau meminta bantuan ) Proaktif ( kebolehan menjangka dan mengambil langkah awalan ) 50. Komitmen boleh dipupuk melalui: Komunikasi berkesan Empowerment Mempastikan perkembangan anggota Memberi pengiktirafan yang bersesuaian dan Mempastikan persekitaran tempat kerja yang kondusif 51. Mengikut peraturan kerja 52. Tujuan disiplin adalah untuk mengawal kelakuan kakitangan awam supaya sempurna dan bersesuaian dengan kedudukan penting mereka dalam masyarakat. Imej perkhidmatan terletak pada tahap disiplin yang dipamerkan oleh anggotanya. Disiplin yang perlu dipatuhi oleh anggota perkhidmatan awam termaktub dalam PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN dibawah BAB D PERATURAN PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB ) 53. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Tatakelakuan Yang Perlu Diikuti 4(2)(a) Tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendirian. 4(2)(d) Tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama perkhidmatan awam; 4(2)(e) Tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha (lemah dalam daya pemikiran; malas atau cuai) 4(2)(i) Tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang disifatkan sebagai ingkar perintah. 54. Perkara-perkara Yang Perlu Diikuti Peraturan Perkara 6 Pakaian (memakai pakaian yang ditetapkan oleh kerajaan) 7 Menyalahguna Dadah 8 Hadiah memberi atau menerima 10 Pemunyaan Harta (membuat pengisytiharaan harta kepada Pihak Berkuasa Tatatertib. 12 Meminjam wang (menjadi penjamin) 23 Tidak hadir bertugas (tidak boleh tidak hadir bertugas tanpa cuti/tanpa kebenaran/tanpa sebab yang munasabah. 55. Melaksanakan sesuatu tugas dengan berkesan dan efisien. 56. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Elemen yang penting untuk memperolehi cara terbaik dalam melakukan sesuatu perkerjaan ialah ILMU PENGETAHUAN dan KEMAHIRAN. Tanpa ilmu seseorang itu tidak dapat menjiwai kerja yang sedang dibuatnya. Kita perlu tahu mengapa kita melakukan sesuatu pekerjaan itu (bukan seperti robot) Kemahiran akan hanya dapat didalami apabila seseorang itu mula bekerja selepas mendapat ilmu. Pengetahuan dan kem