Waterschappen in Energieakkoord (Hengelo gld)

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fysieke ruimte zoeken en vinden bij het Waterschap Door Jos Jogems van de Energie- en grondstoffenfabriek

Text of Waterschappen in Energieakkoord (Hengelo gld)

  • 1. 27 juni 2014 1 Waterschappen in Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer

2. Boodschap Kansen voor duurzame energiewinning: veel biomassa en grondareaal Realisme en visie: degelijk en gericht op lange termijn Duurzaamheid is niet duur! Kansen liggen in de lokale omgeving Waterschap als proeftuin voor innovatie! 27 juni 2014 2 3. Energiebesparing/ en opwekking zuivering Resultaten per jaar [TJ] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Werkelijk energieverbruik 8.165 8.003 8.095 8.023 7.826 8.138 7.878 7.952 Inkoop van duurzame energie 558 740 1.038 3.362 4.324 4.721 4.939 5.220 Opwekking van duurzame energie 1.686 1.711 1.861 1.975 1.968 2.131 2.207 2.239 27 juni 2014 3 4. Duurzame energie: een taak voor het waterschap? Positie waterschappen: - traditioneel gericht op adaptatie (dijken) - eigen bedrijfsprocessen - hoog energieverbruik - potentie duurzame energie: veel biomassa en terreinen Verduurzaming van de taken van het water Uitspraak Minister Schultz Van Haegen: Levering van energie en grondstoffen mag, mits gerelateerd aan taak en binnen regels van mededinging Keuze van rol: zelf exploiteren, samen exploiteren of grond beschikbaar stellen 27 juni 2014 4 5. 27 juni 2014 5 6. Paradepaardje: Energiefabrieken 27 juni 2014 6 7. De Energiefabriek (www.energiefabriek.nl) 27 juni 2014 7 8. Aandeel duurzame energie: er is meer potentie 27 juni 2014 8 9. Expertgroepen Klimaatakkoord/LKA Wind en zon Klimaatactieve stad Klimaatmonitor Energiezorg watersysteem Waterkracht Biomassa (oevermaaisel) Warmte uit effluent 27 juni 2014 9 10. Water in het Energieakkoord Waterschappen: 40% duurzame energie in 2020 Uitgangspunt: Routekaart Afvalwaterketen 2030 Unie en VNG Verkenning van alternatieve energiebronnen: - Wind - Zon - Waterkracht ` - Maaisel Samenwerking met VNG/gemeenten 27 juni 2014 10 11. Samen optrekken Ondertekening Energieakkoord UvW via VNG Uniebestuurder Hennie Roorda in Borgingscommissie Deelname in ondersteuningsstructuur 27 juni 2014 11 12. Mooiste kansen: je ziet ze pas als je ze ziet! Samen om de tafel om een ruimtelijke scan te maken van het gemeentelijk gebied Rioolwaterzuivering, GFT, huisvuilverbranding, nieuwbouwwijk, warmtevraag en aanbod, waterberging, waterschap in zonne- atlas, samenwerken met energiecooperaties Duurzaamheid is niet duur! kostenbesparing voor de burger Geen luchtfietserij! er zijn al genoeg goede voorbeelden. Zie: www.samenwerkenaanwater.nl 27 juni 2014 12