of 49 /49
SADAŠNJOST

Vjeronauk - Običaji (sadašnjost)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt Popovača jučer danas sutra

Text of Vjeronauk - Običaji (sadašnjost)

  • 1. SADANJOST

2. PRVA PRIEST
3. MNOGI BIVI I SADANJI UENICI OVE KOLE SUDJELUJU AKTIVNO U IVOTU UPE!
4. PASTORALNI CENTAR
5. 6. 7. ZBOROVI:JUTARNJI voditelj; Marko KoalDJEJI voditeljice ; Anamarija Fofi i Nikolina Malekinui, 40 - ak uenika nae kole i nekoliko bivih uenica Ivana uri, Paola Juri, Dorotea Luki...
8. ZBOR MLADIHJosipa Tadi, Ana Strili, Iva Malekinui, Branka Martinovi, Anita Flajlik, Ivan Malekinui, Petra Palai, Valentina Bokaj, Nikolina Ferenak, Ivanka uri, Maja i Josipa Pavlievi, Mato Juri, Marija Malekinui, Marina upi, Stjepan Jaji, Valentina Tadi, Tomislava ili,Dejan Topi, Tin Kova...
9. PROBA
10. PROBA
11. KARLOVAC, 2009.
12. VUKOVAR 2007.
13. ITAI NA MISI:Tijekom slavljenja svete mise vjernici laici aktivno sudjeluju u slubi rijei, kao itai ulomaka iz Svetog pisma.MELANIJA POLJAK, DANIJELA KURTOVI...
14. MINISTRANTI: Djeca i mladi uvijek daju poseban doprinos sveanosti oltara, svetosti svete mise, svjeini vjere i nadi Crkve!30 - ak ministranata ;DANIEL CVEJN, LJUBOMIR OVI, SIMON I SEBASTIJAN MARKI, DEJAN I IVAN SMILJI, MARIO UDARI, DEJAN IDAN, IVAN IMI, MARKO GANI, JOSIP, FABIJAN I FLORIJAN BIJELI, TOMISLAV FALETAR, GORAN IGI, DAVID KOVAEVI, BORNA HUBAK, DOMINKO ABAZ, JAKOV, MARIN I DAVID MAJNARI, MARIN JURI...
15. 16. DRAMSKA GRUPA:voditeljica ; Marcela Prebeg
17. 18. 19. KREATIVNE RADIONICE:voditeljica: Marcela Prebeg, uz pomo Marine upi, uenika i roditelja!
20. USKRS
21. BOI
22. KARITASOVE KUTIJICE
23. UPNI CARITASupni Caritas je upno pastoralno tijelo koje u okviru trojstvenog poslanja Crkve organizirano oivotvoruje zapovijed ljubavi prema blinjima. U irem smislu njegovi su lanovi svi vjernici upe, a u uem smislu lanovi Odbora ustanovljenog sukladno crkvenim propisima. VODITELJ : ELJKO FALETAR
24. KRINI PUTVJEROUITELJI ZAJEDNO S UENICIMA U VRIJEME KORIZME IMAJU POBONOST KRINOG PUTA.
25. SADANJI UPNIK MATO UVEO JE NONI KRINI PUT U KOJEM SUDJELUJU SVI VJERNICI IZ UPE ALI I IZ DRUGIH UPA.
26. 2009.
27. 2010.
28. VJERONAUK ZA MLADE
29. AKCIJA DAJMO BOIU MIR 2006.
30. PONOVNO USPOSTAVLJANJE SISAKE BISKUPIJE
31. REDARI
32. BISKUP VLADO KOI
33. MAJA PAVLIEVI
34. VARADIN 2008.
35. ZADAR 2010. , MLADII NADBISKUPJOSIP BOZANI
36. Mlada misa
MATO MALEKINUI
37. Da, volim sudjelovati u aktivnostima upe jer mi je to zabavno i jer znam da sluim Bogu i Isusu Kristu!LUKA MIRT, 4b
38. Volim sudjelovati u karitativnim akcijama jer pomaem ljudima!LEA MILJAK 4b
39. Pjevanje me na poseban nain ispunjava i uivam openito u pjevanju, a u crkvi mi je to jo posebnije jer znam da pjevam Isusu!Ana Strili
40. Pjevati i svirati u crkvi za mene znai radost i s drugima slavljenje Boga na drugaiji nain!Josipa Tadi
41. Jako volim Crkvu, a posebno nau upu. Sudjelovati u ivotu upe za mene je nain ivota. Kada sam bila mala i sama sam recitirala. Kad sam bila studentica vl. Jurek me zamolio da preuzmem od njega dramsku i tako to traje i traje... Ni ne znam kako je to ne sudjelovati. Vl. Vragovi me potaknuo da itam na misama,a vl. Mato dao krila za kreativnu radionicu. Sve to volim i rado inim. Svatko treba djelovati tamo gdje ga Bog postavi.Marcela Prebeg
42. Pjevanje u zboru, rad u upi, ponekad je i odricanje i rtva, ali uvijek i mene i ostale ispunja mirom, sreom i zadovoljstvom. Kod nas nee biti izostavljen onaj koji dobro ne pjeva, jer svi smo pozvani pjevati Isusu! Marina upi
43. Budunost
44. Zamiljam ju normalnu, kamenu kao i danas, samo to e se Biblija itati sama i biti e ponekad kratki hologramski filmi koji prikazuje Isusov ivot, muku, smrt, uskrsnue,okupljanje apostola! TOMISLAV JAKLIN, 4b
45. Roboti e davati priest!IVA ILI, 4c
46. SVATKO JE POZVAN I DOBRODOAO, STOGA SE ODVAITE I DOITE, OSIM UGODNOG DRUTVA, UPOZNAVANJA ZANIMLJIVIH I NOVIH LJUDI, IMATI ETE PRILIKU I TOGOD NAUITI ALI I OPLEMENITI SVOJ DUHOVNI IVOT!RADUJEMO SE VAEM DOLASKU!
47. PREZENTACIJE IZRADILI : DANIJEL MARKEI Prolost PopovaeMARINA UPI Sadanjost i budunostPREZENTIRALI Valentina Tadi i Daniel Cvejn
48. VELIKO HVALA SVIM UENICIMA KOJI SU SUDJELOVALI, NJIHOVIM RODITELJIMA, BAKAMA I DJEDOVIMA, UITELJIMA I VJEROUITELJIMA, UPNIKU. SVIMA KOJI SU NAM POMOGLI DA UPOZNAMO I BOLJE SHVATIMO PROLOST NAE POPOVAE, DA JU VOLIMO I OUVAMO NJEZINE OBIAJE I U BUDUNOSTI!
49. Literatura :VINCEK IVAN, Povijest crkve u Popovai, Tiskara Ivani, Popovaa 1995.KOVAEVI DRAEN I SURADNICI, upa svete Ane Osekovo, Ceres Osekovo 1999.Godinji ophodi plodnosti, Muzej Moslavine, Kutina 2005.iva rije UpitnikPodaci s interneta