Transmedia strategy les 4

 • Published on
  28-Nov-2014

 • View
  1.788

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bij transmediaal denken kan n platform al voldoende impact creren. Daarbij zal de impact versterken als mensen meer adaptaties van een verhaal gaan volgen. De intrinsieke motivatie om dat te doen, komt dan vooral uit de inhoud van het verhaal en de vorm van de adaptatie. Vanuit crossmedia gezien is er altijd interactie tussen de ingezette mediakanalen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken. Crossmedia vereist dat je cross-overs maakt om een boodschap door de kanalen heen te krijgen. Transmedia en strategie - Adaptaties van een verhaal op verschillende mediaplatformen - Toepassingen van transmediaal communiceren en de voors en tegens ervan

Transcript

 • 1. Transmedia Strategy les 4 Minor Crossmedia Hogeschool Inholland Rotterdam Domein Communicatie, Media & Muziek Docent: Ren Boonstra Twitter:@minorcrossmediahttp://www.facebook.com/pages/minorcrossmedia/193422984058833
 • 2. Na deze les: Weet hoe je een verhaal kan doorvertalen naar verschillende platformen
 • 3. Transmedia versus crossmedia
 • 4. Vanuit crossmedia gezien is er altijdinteractie tussen de ingezettemediakanalen die noodzakelijk zijn om dedoelstellingen te bereiken. Crossmediavereist dat je cross-overs maakt om eenboodschap door de kanalen heen tekrijgen.Bron: Basisboek Social Media pag. 196
 • 5. Bij transmediaal denken kan n platformal voldoende impact creren. Daarbij zalde impact versterken als mensen meeradaptaties van een verhaal gaan volgen.De intrinsieke motivatie om dat te doen,komt dan vooral uit de inhoud van hetverhaal en de vorm van de adaptatie.Bron: Basisboek Social Media pag. 197
 • 6. Crossmediaal Crossovers
 • 7. Een crossover houdt in dat je meermediakanalen moet volgen om volledigbegrip te krijgen van een boodschap.Kortom, er is telkens weer eenverwijzing naar een nieuw kanaal vooreen stuk aanvullende informatie.Bron: Basisboek Social Media pag. 196
 • 8. De truck met de dode hoek
 • 9. Bij de campagne De truckmet de dode hoek ben jeverplicht om naar de websitete gaan om erachter tekomen wat de dode hoekprecies is.
 • 10. TransmediaalMedia-adaptaties
 • 11. Een adaptatie is de vertalingvan een verhaal naar eenandere vorm.Bron: Basisboek Social Mediapag. 196
 • 12. Spangas TV serie
 • 13. Spangas website
 • 14. Dagboeklmpjes
 • 15. Extra lmpjes
 • 16. Eigen gemaakte fotostrips
 • 17. Eigen proelen
 • 18. Spangas speellm
 • 19. De TV serie Spangas heeftvele media adaptaties inuiteenlopende vormen. Dedoelgroep kan opverschillende manieren inhet verhaal participeren.
 • 20. Transmedia + Crossmedia
 • 21. Wanneer je vanuit crossmedia een conceptontwikkelt wat je op transmediale wijze weeruitzet over verschillende platformen, krijg je eencombinatie van twee versterkende factoren. Eentransmediaal platform kan op zichzelf weercrossmediale kanalen in zich hebben. Eenadaptatie naar een aantal media met verbindendeelementen vormt dan een platform in eentransmediale verhaallijn.Bron: Basisboek Social Media pag. 200
 • 22. Transmedia + crossmedia = de optimale mediamix
 • 23. Transmediale strategie
 • 24. MR Jummy case
 • 25. De Sultana pop is sinds de eerstereclamespots in 2006 uitgegroeid tot eenware wannahave, nog voordat consumentenhem in 2008 via een spaaractie in de armenkonden sluiten. Om zijn populariteit maximaalte benutten werd een campagne bedacht omMR Jummy aan zoveel mogelijk vrienden tehelpen.Bron: Basisboek Social Media pag. 204
 • 26. Mediaplatform 1 Televisie
 • 27. Sultana TV spot
 • 28. De behoefte voor de pop komt tot standdoor de commercials op mediaplatformn, televisie. Hierdoor ontstaat er eenfancultuur. Op het eerste platform speeltzich de eerste versie van het MR Jummyverhaal af. Mediumspeciek gezien bereiktTV een bepaalde emotionele impact.Bron: Basisboek Social Media pag. 205
 • 29. Mediaplatform 2 Hyves
 • 30. MR Jummy Hyves
 • 31. MR Jummy proelfoto
 • 32. Op mediaplatform twee, Hyves worden de totinteractie en co-creatie bereid zijnde fans benaderd omhun huidige proelfoto te vervangen voor een foto vanhenzelf met MR Jummy. Door het sneeuwbaleffect(vrienden zien de foto en doen hetzelfde) ontstaat ereen enorme spreiding van het verhaal van MR Jummy.De tweede transmediale adaptatie is vooral te zien alseen laagdrempelige instap mogelijkheid om viagestuurde co-creatie meer fans te binden.Bron: Basisboek Social Media pag. 205
 • 33. Mediumspeciteit Hyves Sociaal Netwerk Nederlands medium Microblogs delen Fotos delen Videos delen Lid worden van groepen Proel van eigen design voorzien Gamen Doelgroep gericht adverteren GebruiksvriendelijkBron: Basisboek Social Media pag. 173
 • 34. Mediaplatform 3 Flickr
 • 35. MR Jummy op Flickr
 • 36. Nadat de eerste fans de standaardversie van de handpophebben gekregen, benadert Sultana hen om fotos met depop online te posten op het derde mediaplatform, Flickr.Aan deze co-creatie wordt door Sultana enige sturinggegeven door fotos te posten van MR Jummy met bekendepersonen. Participatie komt tweeledig tot stand: fansverspreiden de fotos van Sultana verder over Hyves, en erkomen steeds meer fanfotos van MR Jummy in allerleigekke situaties online te staan. De derde transmedialeadaptatie staat in het teken van co-creatie met meermogelijkheden en grotendeels ongestuurd.Bron: Basisboek Social Media pag. 205
 • 37. Mediumspeciteit Flickr Fotos delen Lid worden van groepen Gebruiksvriendelijk Taggen van fotosBron: Basisboek Social Media pag. 178
 • 38. Mediaplatform 4 YouTube
 • 39. MR Jummy YouTube kanaal
 • 40. Uiteindelijk worden 35.000 mensen de bezitter vaneen limited edition handpop. Sultana benadert dezekern van fans weer om lmpjes te maken met de popen deze online te zetten op het vierdemediaplatform YouTube. Deze transmediale adaptatieheeft de hoogste participatiedrempel (alleen de35.000 bezitters van de handpop). De resultaten zijnorigineel en grappig, wat een goede relevantebijdrage levert aan de onderliggende boodschap.Bron: Basisboek Social Media pag. 205
 • 41. Mediumspeciteit YouTube Films delen Eigen kanalen opstarten Gebruiksvriendelijk Films op andere sites te plaatsen Gerichte advertentiemogelijkheden Taggen van lmsBron: Basisboek Social Media pag. 178
 • 42. De voors van transmediaal communiceren
 • 43. Uitdaging
 • 44. Succesvolle transmediale projectennemen het publiek serieus en dagen uitom steeds meer actief te participeren inhet verhaal. Dit kan plaatsvinden opverschillende niveaus waarbij er sprake isvan een lagere of hogere drempel om teparticiperen.Bron: Basisboek Social Media pag. 202
 • 45. Gericht opmediagedrag
 • 46. Transmedia als strategische methode geeft demogelijkheid om producten, visies engedachtegoed door middel van verschillendeverhaalvormen in uiteenlopende passieve enactieve media-adaptaties zodanig te richtenop doelgroepen met uiteenlopendmediagedrag dat een onderliggendeboodschap sterker blijft hangen.Bron: Basisboek Social Media pag. 202
 • 47. De tegens van transmediaal communiceren
 • 48. Controversileco-creatie uitingen
 • 49. Er is een aantal controversile uitingen tot standgekomen met MR Jummy. Dit is een gevolg van hetfeit dat Sultana een deel van de co-creatie heeftlosgelaten en daarmee ook een risico neemt.Kanttekening bij deze case is overigens dat het niethelemaal duidelijk is in hoeverre het merk Sultanahier nu daadwerkelijk baat bij heeft gehad. Het lijkterop dat MR Jummy vooral een hype heeftgevormd die een eigen leven is gaan leiden.Bron: Basisboek Social Media pag. 202
 • 50. !
 • 51. Ethiek
 • 52. Is het wel ethisch verantwoordom mensen te laten geloven inverhalen die niet waar zijn? Hoever mag je hierin gaan? En waartrek je dan de grens?Bron: www.didikoller.nl
 • 53. LonelyGirl15
 • 54. LonelyGirl15, het eenzame tienermeisje dat haarlevensverhaal deelt met haar webcam en dus het worldwide web. Het verhaal start met simpele puberproblemen,school, ouders, jongens, je kent het wel. Niemand vermoedtook maar dat Bree wordt gespeeld door een actrice. Zemaakt vrienden met andere vloggers en krijgt volgers.Sommige jongeren zien haar als een vriendin en delen liefen leed met haar. Het verhaal wordt steeds donkerder alsduidelijk wordt dat de ouders van Bree deel uitmaken vaneen geheimzinnige religieuze sekte en ze pl...