of 37 /37
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI Hazırlayan Mucip KINA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 1

Sunu iyiornek

Embed Size (px)

Text of Sunu iyiornek

Page 1: Sunu iyiornek

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI

HazırlayanMucip KINA

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

1

Page 2: Sunu iyiornek

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI

• Program Tanımı• İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde

uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri ile, kurum binalarının fiziki durumları, kantin-servis gibi tedarikçilerin sunduğu hizmetler, kurumların bahçe, derslik, spor salonu gibi bölümlerinin verimli kullanılması, kurumlarda sunulan hizmetlerin kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlarımıza yaptığı katkılardan iyi örnek kabul edilen çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm kurumlarımız tarafından paylaşılmasıdır.

2

Page 3: Sunu iyiornek

Programın Amaçları• İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması,

yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması,• Kurumlarda uygulanan, objektif, sürdürülebilir, uygulanabilir

ve ekonomik örneklerin diğer kurumlarda uygulanmasının sağlanması,

• Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaşların ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesini artırmak,

• Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarış ortamı oluşturarak, onları motive etmek,

• Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade etmek, kamu kaynaklarının doğru, rasyonel ve verimli kullanılmasını sağlamak,

• Sivil Toplum Kurumları, aile birliği, mezunlar derneği, kurum vakıfları gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarını doğru yönlendirmek, eğitime katkı düzeylerini yükseltmektir.

3

Page 4: Sunu iyiornek

Programın Süresi

• Eğitimde İyi Örnekler Programı 2010-2011 Eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Yapılacak iş ve işlemler “Uygulama Takvimi” ne göre yürütülecektir.

4

Page 5: Sunu iyiornek

Kurullar

• Eğitimde İyi Örnekler Yürütme Kurulu• Eğitim Öğretimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı başkanlığında İl Milli Eğitimde görevli müdür yardımcısı ve şube müdürleri, bir ilçe milli eğitim müdürü ve yeterli sayıda okul müdüründen oluşan yürütme kurulu iyi örnek uygulamasının sağlıklı yürütülmesi için 2010-2011 eğitim öğretim yılı süresince görevli olacaklardır. Kurul gerektiğinde toplanacaktır.

5

Page 6: Sunu iyiornek

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER İL YÜRÜTME KURULU

ADI VE SOYADI GÖREV YERİ UNVANI GÖREVİ

Mucip KINA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Başkan

Süleyman AYKAÇ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Üye

Necati ÖZÇOLAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı V. Üye

Mustafa GÖLLER İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Üye

Hüseyin ÖZCAN Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü V.

Üye

Orhan TÜMSAVAŞ Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulu

Müdür Üye

Murat KARASOY Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdür V. Üye

6

Page 7: Sunu iyiornek

Okul-Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu

• Okullarda ve kurumlarda uygulama alanlarına göre yürütülen çalışmalar içinde iyi örnek olarak tespit edilen uygulamayı seçerek Uygulama Takviminde belirtilen süre içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. Kurumlarda İyi Örnek Tespit Komisyonu Okul Müdürlüğü Başkanlığında, Bir Müdür Yardımcısı, Okul Rehber Öğretmeni, Okul Aile Birliği Başkanı ve uygulama alanına göre yeterli sayıda öğretmenden oluşturulacaktır. Gerektiğinde bu kurula diğer kamu kuruluşlarından üye alınabilecektir.

7

Page 8: Sunu iyiornek

İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu

• Okul ve kurumlardan gelen iyi örnekler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulacak olan İlçe İyi Örnek Seçici Kurulunca değerlendirilecektir. İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Eğitim Öğretimden sorumlu şube müdürü ve ilçe ARGE ekibinden yeterli sayıda üyeden oluşturulacaktır. Gerektiğinde diğer kurumlardan üye alınabilecektir.

8

Page 9: Sunu iyiornek

İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Eğitim Müfettişi, Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, İl ARGE ekibinden yeterli sayıda üye, üniversitelerden öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir hakem kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen iyi örnekleri değerlendirerek İl’in en iyi örneklerini tespit edeceklerdir.

9

Page 10: Sunu iyiornek

“İyi Örnekler Programı”Uygulama Takvimi

AY GÜN FAALİYET

ARALIK 2010 09.12.2010 Şube Müdürleri ile toplantı yapılması konunun duyurulması.

09.12.2010-31.12.2010 -İyi Örnekler Programının kurumlara gönderilmesi,-Kurumlarda Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu’nun oluşturulması, -İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu’nun oluşturulması.

10

Page 11: Sunu iyiornek

“İyi Örnekler Programı”Uygulama Takvimi

AY GÜN FAALİYET

ŞUBAT 2011 İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu’nun oluşturulması.Sunulmaya değer görülen çalışmaların formatıyla ilgili kriterlerin kurumlara bildirilmesi

11

Page 12: Sunu iyiornek

“İyi Örnekler Programı”Uygulama Takvimi

AY GÜN FAALİYET

NİSAN 2011 04.04.2011-15.04.2011 Kurumlar tarafından yıl boyunca yapılan uygulamalarda ortaya çıkan iyi örneklerin değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi.

18.04.2011-29.04.2011 İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu’nun kurumlardan gelen iyi örnekleri değerlendirmesi ve ilçe iyi örneklerini il milli eğitim müdürlüğüne göndermesi.

12

Page 13: Sunu iyiornek

“İyi Örnekler Programı”Uygulama Takvimi

AY GÜN FAALİYET

MAYIS 2011 02.05.2011-13.05.2011 İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gönderdiği iyi örneklerin değerlendirilmesi.

16.05.2011 Sonuçların İlanı

23.05.2011-27.05.2011 İyi örnek olarak değerlendirilen çalışmaların sergilenmesi ve ödül töreni.

13

Page 14: Sunu iyiornek

İYİ ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI

Okul-Kurum Örneği1.İlçede tüm birimleriyle diğer okullardan fiziki

görüntüsü, temizliği, birimlerinin kullanılışı, öğrencilerini, velilerini ve çalışanlarını mutlu eden okul,

2.Okulun geçmişi, mevcut duruma geliş aşamaları 3.Farklı ve olumlu değişimler, güvenliği ile fiziki

kapasitenin tam olarak kullanılması. 4.İlçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi,

Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumların iyi örnek uygulamaları,

14

Page 15: Sunu iyiornek

Sınıf Örneği

1. Derslerin özelliğine göre sınıf düzeninin kullanılabilirliği,

2. Sınıf içinde akıllı tahta, bilgisayar gibi teknolojiden yararlanma,

3.Temizlik, ışık, güvenlik gibi durumların dikkate alınması.

15

Page 16: Sunu iyiornek

Okul Bahçesi Örneği

1.Okul Bahçesinin düzenlemesi, temizliği, kullanılışı, ağaçlandırılması, serbest zamanlarda kullanımı dikkate alınacaktır.

2.Öğrenciler için bir yaşam alanı olma özelliği ile bahçe düzenlemesinin farklılığı,

3.Yaşanabilir çevre anlayışına uygun, öğrenci ve mahalle tarafından amaca uygun kullanıma açık bahçe örneği.

16

Page 17: Sunu iyiornek

Okul Kantini Örneği

1.Okul kantinin temizliği, gıda güvenliği, çalışanların sağlığı, öğrencilere yaklaşımı, fiziki durumu,

2. Sağlıklı beslenmeyi temel alışkanlık haline getiren, günlük, taze besin çeşitleri ile öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik eden okul kantini uygulamaları,

3.Okulla bütünleşebilen ve öğrencilerin eğitim öğretim amaçlarına uygun olarak keyifle boş zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan olarak okul kantini.

17

Page 18: Sunu iyiornek

Okul Servisi Örneği

1.Okul servisinin temizliği, çalışanların tertip düzeni, öğrencilerin can güvenliği için yapılan uygulamalar,

2.Trafikte kurallara uyma durumları,3.Okul etkinliklerinde servis araçlarının sağladığı

katkılar.

18

Page 19: Sunu iyiornek

Aile Birliği Uygulama Örneği

1.Okul Aile Birliği tarafından okula sağlanan imkânların değerlendirilmesi,

2.Öğrenci ve personel etkinliklerine sağlanan katkı,

3.Okul bütçesinin oluşmasında gösterine başarı örnekleri,

4.Okul, aile, öğretmen ve öğrenci bütünlüğünü sağlayıcı faaliyetlerde gösterilen üstün gayretler.

19

Page 20: Sunu iyiornek

İdari Uygulama Örneği

1.Kurum içinde huzur ve güven ortamı hazırlamasında gösterilen başarı,

2.Yapılan çalışmalarla kurum içi iletişim ve etkileşime, memnuniyete, örgüt iklimine ve aidiyet olgusuna sağlanan katkı,

3.Okul dışı ve okul içi kaynakların kullanılmasında sağlanan başarı,

4.Kurumunun fiziki yapısını koruma, ek bina, spor salonu, kütüphane, laboratuar gibi fiziki ortamların sağlanmasında veya yeniden düzenlenmesinde gösterilen başarı örnekleri,

5.Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması ve bu işbirliği sonucu ortaya çıkan örnek çalışmalar.

20

Page 21: Sunu iyiornek

Öğretmen Uygulama Örneği1.Öğretmen tarafından sınıf içinde uygulanan farklı

yöntem ve teknikler,2.Öğretmenin müfredat hakkındaki farkında lığı ve

uygulama örnekleri,3.Öğretmenlik mesleği ile ilgili kendini geliştirici

faaliyetlere katılımı, kurs ve seminerlerde gösterdiği başarı,

4.Mesleki değerlere ve etik kurallara bağlılığı,5.Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi,6.Çevresinde öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği

aydınlatma faaliyetlerine katılımı ve İstanbul Okuyor Kampanyasında gösterdiği başarı.

21

Page 22: Sunu iyiornek

Proje Örneği

1.Kurum içinde uygulanan projelerden iyi örnek olabilecek çalışmalar,

2.Avrupa Birliği Projelerine katılım,3.İl ve İlçe düzeyinde düzenlenen projelere

katılım,4.Ulusal ve uluslararası projelere katılım.

22

Page 23: Sunu iyiornek

Müzik Uygulaması Örneği

1.Okuldaki müzik çalışmalarının, müzik gruplarının çalıştırılması,

2.Öğretmen ya da öğrenci gruplarının uluslar arası, ulusal, il ve ilçede kazandıkları başarılar,

3.Müzik dersinin uygulamasında elde edilen başarı öyküleri.

23

Page 24: Sunu iyiornek

Sportif Faaliyet Uygulama Örneği1. Okul spor kulübünün yetiştirdiği sporcular,2. Okul dışında da kendilerini spor alanında geliştiren öğrencilerin

tespit edilerek okullarına faydalı hale getirilmesi,3. Okulların kendi içlerinde mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyi

kapsayıcı sportif faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilmesi ve katkı sağlanması,

4. Öğretmenler arası spor etkinliklerinin yapılması,5. Velilerin okula sahip çıkması ve aidiyet duygusunun kazandırılması

için veliler arasında ödüllü turnuvalar düzenlenmesinin sağlanması,6. Uluslar arası, ulusal, il ve ilçe genelinde yapılan sportif faaliyetlerde

elde edilen başarı örnekleri,7.Okul Spor Salonunun en verimli şekilde kullanılması.

24

Page 25: Sunu iyiornek

Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örneği

a.Engelli Öğrenci Uygulama Örneği1.Eğitim Her Engeli Aşar Kampanyası çerçevesinde yapılan örnek çalışmalar,2.Engelli öğrenciler için kurum ve okullarda yapılan fiziki değişiklikler,3.Engelli öğrencilerimizin eğitimi konusunda yaşanan başarı öyküleri,4.Engelli öğrencilerin sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan

işbirliği örnekleri.b.Devamsız ve Kayıtsız Öğrenci Kazandırma Uygulama Örneği1.Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının uygulanması sonunda ortaya çıkan

sayısal değerlendirmeler,2.Devamsız öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili örnek çalışmalar,3.İkna ekiplerinin okula kazandırma çalışmaları çerçevesinde yaşadıkları

başarı öyküleri.4.Öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan

işbirliği örnekleri.

25

Page 26: Sunu iyiornek

Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örneği

c.Kız Çocuklarının Okullaşması Uygulama Örneği1.Bakanlığın yayınladığı 2010/38 No’lu genelge uyarınca kız çocuklarının

ortaöğretimde okullaşması ile ilgili yapılan çalışmalar,2.Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile kız çocuklarının okullaşmasına yapılan

katkı,3.Sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri. d.Yetişkin Eğitimi, Okuma-Yazma Etkinlikleri Uygulama Örneği1.İstanbul Okuyor Kampanyası ile ilgili başarı örnekleri2.Haydi Kızlar Okula, Ana-Kız Okuldayız, Kalem Tutan Eller gibi kampanyalarda

elde edilen başarı örnekleri,3.Yetişkinler için uygulanan örnek teşkil edecek farklı uygulamalar,4.Diğer kurslarla ilgili başarı öyküleri.5. Yetişkin eğitimiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.

26

Page 27: Sunu iyiornek

Değerler Eğitimi İle İlgili Uygulama Örneği

1.Mevcut değerlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi

2.Kurumsal değerlerin uygulanması ve kuruma aidiyet düşüncesinin güçlendirilmesi,

3.Adalet, vefa, merhamet gibi geleneksel değerlerin uygulamasında gösterilen başarı örnekleri,

4.Yeni değer oluşturma konusunda sağlanan başarı örnekleri.

27

Page 28: Sunu iyiornek

Müfredat Uygulama Örneği

1.Müfredatın uygulanması konusunda gösterilen başarı örnekleri,

2.Müfredatın tanıtılması konusunda gösterilen başarı örnekleri,

3.Müfredat içerisinde kendini geliştirme ve yeni uygulamalar ile değişime yönelik başarı örnekleri,

28

Page 29: Sunu iyiornek

Serbest Zaman Uygulama Örneği (İlköğretim Okulları)

1.Serbest Zaman Dersinde uygulanan örnek çalışmalar,

2.İstanbul Dersi ile ilgili örnek başarı çalışması,3.İstanbul’u en etkin şekilde tanıtan, gezi, panel,

seminer, afiş hazırlama gibi uygulamalarla kentin kültür dokusu üzerinde farkındalık ve sahiplenme duygusu yaratan çalışmalar.

4.Okuma Dersi ile ilgili örnek uygulama çalışması,

29

Page 30: Sunu iyiornek

Mesleki Eğitim Uygulama Örneği

1.Mesleki eğitimde yapılan uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler,

2.Atölye veya laboratuar uygulamalarında iyi örnek teşkil edecek uygulamalar,

3.Mesleki eğitim alanında ortaya konulan projeler,

30

Page 31: Sunu iyiornek

Veli Eğitimi Örneği

1.Veli Eğitim Programında(VOP) sağlanan başarı öyküleri,

2.Velilere, çocuk eğitimi, ergen eğitimi, kitap okuma alışkanlığı, çocuk eğitiminde temel yaklaşımlar konulu aylık belirli periyotlarda seminer uygulamalarından iyi örnek çalışmaları,

3.Veli-Okul işbirliği sonucu ortaya çıkan başarı öyküleri.

31

Page 32: Sunu iyiornek

Anasınıfı Örneği

1.Anasınıflarının yapıları, bahçe düzenlemeleri ve özgün uygulama örnekleri,

2.Anasınıfında yıl boyunca uygulanan çalışmaların değerlendirilmesi.

32

Page 33: Sunu iyiornek

Eğitimde Teknolojiyi Uygulama Örneği

1.Eğitim -Öğretimde bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanan okul uygulamalarından iyi örnek olarak tespit edilenler

2. Kuruma ait web sitesi, web sitesinden yapılan çalışmaların günlük takibini sağlayan etkili uygulamalar.

3.Bilgi Teknoloji Sınıflarının amaca uygun olarak kullanımı,

4.Akıllı tahta, projeksiyon gibi teknolojik materyallerin kullanımı.

33

Page 34: Sunu iyiornek

Türk Diline Katkı Sağlayan Okul Örneği

1.Türkçeyle ilgili yarışmalarda alınan dereceler(şiir okuma-masal anlatma-kitap okuma-münazara-bilgi yarışmaları-Türkçe Olimpiyatları-Türkçeyle ilgili seminerler-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano çalışmaları-Duvar gazetesi-dergi çalışmaları) uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler.

34

Page 35: Sunu iyiornek

Olimpiyat Çalışması Örneği

1.Matematik – Fen Bilim Olimpiyatlarına öğrenciyi teşvik eden ve bilimsel çalışmalarda uygulamalarla öğrencilerin seviyesini yükselten çalışmalar.

35

Page 36: Sunu iyiornek

AÇIKLAMALAR1.Tüm kurumlar yukarıda belirlenen uygulama

alanlarından en az beş tanesine katılacaklardır.2.Değerlendirme kriterlerinin yanında belirlenen iyi

örnekler de değerlendirmeye alınacaktır.3.Uygulama Takvimine kesinlikle uyulacak, takvim dışında

gönderilen çalışmalar değerlendirilmeyecektir.4.Sunum için hazırlanan çalışmalar en fazla 10 Dakika

olarak hazırlanacaktır.5.Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar okullarda ve

kurumlarda sergilenecek, okul müdürlüklerince ödüllendirilecektir.

6.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri değerlendirdikleri çalışmaları yıl sonunda sergileyebilecek ve çalışmalar ödüllendirilecektir.

36

Page 37: Sunu iyiornek

AÇIKLAMALAR7.Çalışmalarda İl Seçici Hakem Kurulu tarafından

sergiye veya sunuma değer görülen çalışmaların koordinatörleri takdirname ile ödüllendirilecektir.

8.Sergi ve sunumda çalışması yer alan öğretmen ve idareciler de takdirname ile ödüllendirilecektir.

9.Sergi ve sunumlarda çalışması yer alan öğrencilerimiz de çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecektir.

10.Sergi ve sunuma hak kazanan çalışmalar ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünün aylık yayın organı olan İstanbul Dergisinde yayınlanacaktır.

37