of 51 /51
ORACLE 11G DATABASE SERVER KURULUMU

Oracle sunu

Embed Size (px)

Text of Oracle sunu

Page 1: Oracle sunu

ORACLE 11G DATABASE SERVER KURULUMU

Page 2: Oracle sunu

ORACLE UNIVERSAL INSTALLEROracle veri tabanı uygulamasını kurmak üzere

kullanacağımız oracle universal ınstaller uygulaması java programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Windows işletim

sistemi sürümünde, oracle 11g medyasında yer alan setup.Exe'yi çift tıklamak suretiyle oracle universal ınstaller

çalıştırılabilir. Ancak, bu aşamaya gelmeden önce gerçekleştirmemiz gereken bazı adımlar bulunmaktadır.

Page 3: Oracle sunu

KURULUM ÖNCESİ ADIMLARORACLE 11G DONANIM GEREKSİNİMLERİ

Oracle lig veri tabanı uygulamasının kurulumuna geçmeden önce, kurulumu gerçekleştireceğiniz server makinesinin ya da sanal makinenin (vm-virtualmachine) en azından aşağıdaki donanım gereksinimleri karşıladığından emin olmak gerekir.

*En az 1 Ghz hızında bir CPU (central processing unit-merkezi işlem birimi)

*1 gigabayt kapasiteli ram *5 gigabayt boş sabit disk alanı (bu değer

minimumdur, flash recovery area aynı diskte kullanılacaksa boyut en az 20 gigabayt olmalıdır)

*1 gigabayt işletim sistemi swap alanı (kurulum geçici dosyalarının kaydedilmesi için)

Page 4: Oracle sunu

Aşağıdaki adımları takip ederek Oracle 11g kurulumu için gerekli Windows grubunu ve kullanıcısını oluşturabilirsiniz:

1. Windows oturumunu yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı olarak açın. Eğer tek başına veya WORKGROUP ağ metoduyla çalışan bir server makinesi söz konusu ise, Administrator kullanıcısı ile oturum açın.

2. Local Users And Groups konsolunu çalıştırın. Bunun için My Computer simgesini farenin sağ tuşuyla tıklayıp ardından açılan menüdeki Manage seçeneğini tıklayın. Computer Management konsolu ekrana gelecektir, sol taraftaki listede yer alan Local

Page 5: Oracle sunu

Users And Groups liste öğesini çift tıklayın. Bunun ardından, genişleyen liste seçeneklerinden Groups öğesini tıklayın.

Page 6: Oracle sunu

3.Sağ taraftaki bölmede, var olan Windows gruplan listelenecektir. Bu bölmede boş bir alanı farenin sağ tuşuyla tıklayın ve açılan menüdeki New Group seçeneğini tıklayın.

4. Group Name metin kutusuna dba yazın. İsterseniz Description alanına tanımlayıcı kısa bir bilgi de yazabilirsiniz. Create düğmesini tıklayarak grubu oluşturun. Ardından Close düğmesinin tıklayarak bu pencereyi kapatın.

Page 7: Oracle sunu

4. Group Name metin kutusuna dba yazın. İsterseniz Description alanına tanımlayıcı kısa bir bilgi de yazabilirsiniz. Create düğmesini tıklayarak grubu oluşturun. Ardından Close düğmesinin tıklayarak bu pencereyi kapatın.

Page 8: Oracle sunu

5. Computer Management konsolunun sol tarafındaki listede bu sefer Users liste öğesini tıklayın. Pencerenin sol bölmesinde var olan Windows kullanıcıları listelenecektir. Bu bölmede boş bir alanı farenin sağ tuşuyla tıklayın ve açılan menüdeki New User seçeneğini tıklayın.

Page 9: Oracle sunu

6. New User penceresi görüntülenecektir. User Name metin kutusuna oracle yazın. Full Name metin kutusuna da oracle yazın. Password metin kutusuna ise oluşturmakta olduğumuz oracle kullanıcısı için bir Windows parolası yazın. Daha sonra Confirm Password metin kutusuna da aynı parolayı yazın. User Must Change Password At Next Logon onay kutusundaki işareti kaldırın ve Create düğmesini tıklayarak kullanıcı oluşturmayı tamamlayın. Close düğmesini tıklayarak New User penceresini kapatın.

Page 10: Oracle sunu

7.Computer Management konsolunun sağ bölmesinde oluşturduğumuz oracle kullanıcısı görüntülenecektir. Bunu çift tıklayın. Ekrana gelecek olan penceredeki Member Of sekmesini tıklayın.

8.Add düğmesini tıklayın ve görüntülenecek olan Select Groups penceresindeki Enter Object Names To Select metin kutusuna dba yazın. Ardından Check Names düğmesini tıklayın. Metin kutusunda kullanıcı adını "BiIgisayar_Adı\KulIanıcı_Adı" biçiminde göreceksiniz. OK düğmesini tıklayarak grup üyeliği işlemini onaylayın.

Page 11: Oracle sunu

9. Bu adımda ise oracle kullanıcısını Administrators grubuna üye yapacağız. Kurulum tamamlandıktan sonra oracle kullanıcısını Administrators grubundan çıkarabilirsiniz. Sağ bölmedeki Oracle kullanıcısını tekrar çift tıklayın ve ardından ekrana gelecek olan penceredeki Member Of sekmesini tıklayın. Add düğmesini tıklayın ve Select Groups penceresindeki Enter Object Names To Select metin kutusuna Administrators yazın. Bunun ardından Check Names düğmesini tıklayın. Metin kutusunda kullanıcı adını "Bilgisayar_Adı\Administrators” biçiminde göreceksiniz. OK düğmesini tıklayın. Oracle Properties penceresindeki OK düğmesini de tıklayarak pencereyi kapatın.

Page 12: Oracle sunu

10.Computer Management konsolunu kapatın.

Page 13: Oracle sunu

Oracle isimli Windows kullanıcısını ve dba isimli Windows grubunu oluşturup, kullanıcımızı bu gruba dâhil ettikten sonra geriye, Oracle 11g kurulumunu yapacağımız dizinde bu kullanıcı için yazma hakkı vermemiz kalıyor. Genellikle tercih, Oracle 11g kurulumunu ikinci diske yapmak yönünde olacaktır. Örneğin; server makinesindeki ikinci disk D harfine sahipse, oracle kullanıcısının veya dba grubunun D kök dizinine yazma hakkı olması gerekir. Bunun yerine tam kontrol hakkını vermek de doğru bir seçim olacaktır. Windows yerel Administrator kullanıcısıyla veya bir etki alanı varsa Domain Administrators grubunun üyesi bir kullanıcıyla oturum açtıktan sonra, D kök dizininde NTFS hakkı atamak yeterli olacaktır. Şu adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

Page 14: Oracle sunu

1. Yerel yönetici Administrator olarak veya bir etki alanı kullanılıyorsa Domain Administrators grubunun üyesi olan bir kullanıcı adıyla Windows'ta oturum açın. 2. My Computer simgesini çift tıklayın veya Başlat menusunu tıklayıp ardından buradaki My Computer seçeneğini tıklayın. Oracle 11g kurulumunu gerçekleştireceğiniz diski farenin sağ tuşuyla tıklayın ve ekrana gelen menüdeki Properties seçeneğini tıklayın. Burada kullanılan disk, server makinesinde bulunan yerel disklerden herhangi biri olabilir.

Page 15: Oracle sunu

3.(D:) Properties penceresi ekrana gelecektir. Security sekmesini tıklayın ve ardından Add düğmesini tıklayın.

4. Enter The Object Names To Select metin kutusuna oracle yazın ve bunun ardından Check Names düğmesini tıklayın. Kullanıcının adı "Bilgisayar_Adı\oracle" biçiminde metin kutusunda gösterilecektir. OK düğmesini tıklayın.

Page 16: Oracle sunu

5. (D:) Properties penceresindeki Group Or User Names listesinde yer alan oracle kullanıcı adının bulup tıklayın. Permissions For oracle listesinde yer alan Full Control girişine ait olan Allow onay kutusunu tıklayarak seçili hale getirin. OK düğmesini tıklayın.

Page 17: Oracle sunu

BASİC INSTALLATİON YÖNTEMİ İLE KURULUMU

GERÇEKLEŞTİRMEK

1.Windows oturumunu oracle kullanıcısıyla açın.

2. Oracle lig kurulum medyasını (DVD) DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Eğer SETUP.EXE programı otomatik olarak başlamazsa, optik sürücünün içeriğini görüntülemek için My Computer simgesini çift tıklayın ve ardından DVD Okuyucu simgesini çift tıklayın.

3. Database isimli klasörü çift tıklayın. Burada yer alan SETUP.EXE uygulamasını çift tıklayarak çalıştırın. Oracle Universal Installer (OUI) kurulum uygulaması başlatılacaktır.

Page 18: Oracle sunu

4. Select Installation Method penceresi ekrana gelecektir. Bu pencerede, Oracle Base Location metin kutusunda OUI tarafından otomatik olarak seçilen kök dizin ve yol görüntülenecektir, bu yolu ve kök dizini isterseniz ortamınıza uygun biçimde değiştirebilirsiniz. Unutmayın ki, burada yazacağınız dizin artık ORACLE_BASE konumu olacaktır. Örneğimizde bu dizin "D:\\app\oracle" olmuştur.

Page 19: Oracle sunu

5-Oracle Home Location metin kutusunda ise, OUI tarafından otomatik olarak belirlenen ORACLE_HOME dizini görüntülenmektedir. İsterseniz bu dizini size uygun gelecek biçimde değiştirebilirsiniz. Ancak, ORACLE_HOME dizini ORACLE_BASE dizini altında yer almalıdır. Değişiklik yaparsanız bunu göz önünde bulundurmalısınız.

6- Installation Type olarak, lisansını satın aldığınız veya alacağınız sürümü düşünerek seçim yapın. Eğer Enterprise lisansına sahipseniz Entertipse Edition seçeneğini listeyi tıklayarak seçin. Bazı Oracle 11g ürün özelliklerinin sadece Enterprise Edition ile kullanılabildiğini de burada belirtmemiz gerekecektir.

Page 20: Oracle sunu

7.Create Starter Database onay kutusunu seçili durumda bırakırsanız, Oracle 11g veri tabanı uygulamasının yanı sıra boş bir veri tabanı da kurulumla birlikte oluşturulacaktır.

8.Global Database Name metin kutusuna, veri tabanının adını yazın. Bu seçenek sadece Create Starter Database seçeneği işaretliyse etkin olacaktır. Varsayılan değer kurulum tarafından "orcl" olarak belirlenecektir. Size uygun olan biçimde bu ismi değiştirebilirsiniz. Veri tabanının ismi burada yazılan değer olacaktır.

9.Database Password metin kutusuna ve Confirm Password metin kutusuna bir parola yazın. Bu parola, SYS, SYSTEM ve DBSNMP veri tabanı hesapları için ortak olarak kullanılacaktır.

Page 21: Oracle sunu

10. Next düğmesini tıklayarak kuruluma devam edin.

Page 22: Oracle sunu

11.Next düğmesini tıklayarak kuruluma devam edin. Eğer başka herhangi bir teste ait hata aldıysanız ve bu hata kritik değilse, Next düğmesini tıklamanızın ardından görüntülenecek olan Warning iletişim kutusundaki Yes düğmesini tıklayarak kuruluma devam edebilirsiniz.

12.Oracle Configuration Manager Registration penceresi ekrana gelecektir. Buradaki ilgili metin kutularını doldursanız, Oracle 11g kurulum tercihleriniz internet üzerinde saklanacak ve ilerde yapabileceğiniz yeni Oracle 11g kurulumlarında kullanılabilecektir.

Page 23: Oracle sunu

Elbette bu penceredeki Customer Identification Number ve Metalink Account Username gibi bilgiler, sadece Oracle lisansına sahip olmanız durumunda mevcut olacaktır. Bu aşamada, Enable Oracle Configuration Manager onay kutusunu işaretlemeden Next düğmesini tıklayarak devam etmek daha doğru olacaktır.

Page 24: Oracle sunu

13. Summary penceresi ekrana gelecektir. Kurulumun yapacağı işlemlerin ' ve yüklenecek Oracle bileşenlerinin bulunduğu listeyi gözden geçirip kurulumu başlatmak üzere Install düğmesini tıklayın.

Page 25: Oracle sunu

14. Kurulum tamamlandığı zaman Oracle Enterprise Manager yapılandırmasıyla ilgili bir iletişim kutusu ekrana gelecektir. Bu pencereyi onaylayarak kapatın ve ardından OUI penceresindeki Exit düğmesini tıklayarak Oracle Universal Installer uygulamasını kapatın.

Page 26: Oracle sunu

ADVANCED INSTALLATİON YÖNTEMİ İLE KURULUMU GERÇEKLEŞTİRMEK

Aşağıdaki adımları tamamlayarak Advanced Installation yöntemi ile kurulum yapabilirsiniz:

1.Windows oturumunu oracle kullanıcısıyla açın.

2.Oracle 11g kurulum medyasını (DVD) DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Eğer SETUP.EXE programı otomatik olarak başlamazsa, optik sürücünün içeriğini görüntülemek için My Computer simgesini çift tıklayın ve ardından DVD okuyucu simgesini çift tıklayın. Database isimli klasörü çift tıklayın. Burada yer alan SETUP.EXE uygulamasını çift tıklayarak çalıştırın. Oracle Universal Installer (OUI) kurulum uygulaması başlatılacaktır.

Page 27: Oracle sunu

3. Select Installation Method penceresi ekrana gelecektir. Advanced Installation onay kutusunu tıklayın ve ardından Next düğmesini tıklayın.

Page 28: Oracle sunu

4. Select Installation Type penceresi ekrana gelecektir. Sahip olduğunu/ lisans türüne göre seçim gerçekleştirmek üzere ilgili onay kutusunu işaretleyin: Örneğin Enterprise Edition seçeneğini işaretleyin. Seçim yaptıktan sonra Next düğmesini tıklayın.

Page 29: Oracle sunu

5. Oracle Base metin kutusunda OUI tarafından otomatik olarak seçilen dizin bulunacaktır. İsterseniz ORACLE_BASE dizinini uygun biçimde değiştirmek üzere bu metin kutusundaki kök dizini ve klasör yolunu değiştirebilirsiniz.

Page 30: Oracle sunu

6.Software Location altında yer alan Name metin kutusu ORACLE_HOME adını göstermektedir. ORACLE_HOME tam dizini ise Path metin kutusunda yer almaktadır. Eğer ORACLE_HOME dizin yolunu değiştirmek isterseniz Path metin kutusuna yeni dizini yazabilirsiniz. Ancak ORACLE_HOME dizininin hiyerarşik olarak OR ACLE_B AS E dizini altında olması gerektiğini unutmayın. Next düğmesini tıklayarak kuruluma devam edin.

7.Product-Specific Prerequisite Checks penceresi ekrana gelecektir. Burada yer alan Check isimli listede, Oracle 11g kurulumu öncesi gerçekleştirilen gereksinim testleri sıralanmaktadır.

Page 31: Oracle sunu

Eğer Oracle kurulumuna engel olarak kritik bir uyan burada listeleniyorsa, ilgili sorunu düzeltip tekrar bu pencereye dönebilir ve Retry düğmesini tıklayarak testlerin yeninden yapılmasını sağlayabilirsiniz. Kritik bir uyarı yoksa Next düğmesini tıklayarak kuruluma devam edin.

Page 32: Oracle sunu

8.Select Confîguration Option penceresi ekrana gelecektir.

Page 33: Oracle sunu

Burada bulunan seçenekler:

•Create A Database: Oracle veri tabanı yazılımını kurmanın yanı sıra yeni ve boş bir veri tabanı oluşturmanıza olanak sunar.

•Configure Automatic Storage Management: Bu seçenek, yerel veya SAN üzerindeki diskleri kullanarak ASM birim yönetimini yapılandırmanıza olanak verir.

•Install Software Only: Bir veri tabanı oluşturmadan yalnızca Oracle 11g veri tabanı uygulamasını yüklemek için bu seçeneği işaretleyin.9.Create A Database onay kutusunun işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next düğmesini tıklayın.

Page 34: Oracle sunu

10.Select Database Confîguration penceresi görüntülenecektir. General Purpose/Transaction Processing onay kutusunun işaretli olduğundan emin olduktan sonra Next düğmesini tıklayın.

Page 35: Oracle sunu

11. Specify Database Configuration Options penceresi ekrana gelecektir. Global Database Name metin kutusunda varsayılan olarak "orcl" değerini görürsünüz. OUI tarafından otomatik olarak belirlenen varsayılan değerleri değiştirmeden Next düğmesini tıklayın ve kuruluma devam edin.

Page 36: Oracle sunu

12. Specify Database Config Details penceresi görüntülenecektir. Buradaki sekmeleri tıklayıp ilgili ayarları değiştirmeniz mümkündür.

•Memory Sekmesi: Enable Automatic Memory Management onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Allocate Memory kayan çubuğunu kullanarak veya sağ taraftaki aşağı ve yukarı okları tıklayarak SGA ve PGA için ayırmak istediğiniz toplam RAM miktarını değiştirebilirsiniz.

Page 37: Oracle sunu

•Character Sets Sekmesi: Oluşturmakta olduğumuz veri tabanı için karakter setini buradan belirleyebiliriz.

•Security Sekmesi: Bu sekmede yer alan Disable Ali Security Settings onay kutusunun işaretli olmamasını temin edin. Böylece güvenlik izleme gibi Oracle 11g'ye özgü özellikleri devre dışı bırakmamış olursunuz.

Page 38: Oracle sunu

•Sample Schemas: Oracle örnek şemaları olan HR ve Order Entry şemalarını oluşturmakta olduğunuz boş veri tabanına kurmak istiyorsanız bu sekmede yer alan Create Database With Sample Schemas onay kutusuna onay işareti koyun.

Page 39: Oracle sunu

13. Next düğmesini tıklayın. Select Database Management Option penceresi ekrana gelecektir. devam ediyoruz. Bu pencerede herhangi bir ayarı değiştirmeden Next düğmesini tıklayın.

Page 40: Oracle sunu

14. Specify Database Storage Option penceresi görüntülenecektir. File System onay kutusunun seçili olduğundan emin olduktan sonra Next düğmesini tıklayın.

Page 41: Oracle sunu

15. Specify Backup And Recovery Options penceresi ekrana gelecektir Bu ekrandaki herhangi bir ayarı değiştirmeden Next düğmesini tıklayın.

Page 42: Oracle sunu

16. Specify Database Schema Passwords penceresi görüntülenecektir. Use The Same Password For Ali The Accounts onay kutusunu işaretleyin ve Enter Password metin kutusuna belirleyeceğiniz parolayı yazın. Aynı parolayı Confirm Password metin kutusuna da yazın. Next düğmesini tıklayın.

Page 43: Oracle sunu

17.Oracle Confîguration Manager Registration penceresi ekrana gelecektir. . Enable Oracle Configuration Manager onay kutusunu işaretlemeden Next düğmesini tıklayarak kuruluma devam edin.

18.Summary penceresi ekrana gelecektir. Oracle kurulumunun yapacaklarının listesini inceledikten sonra kurulumu tamamlamak üzere Install düğmesini tıklayın.

19.Kurulum tamamlandığı zaman Oracle Enterprise Manager yapılandırmasıyla ilgili bir iletişim kutusu ekrana gelecektir. Bu pencereyi onaylayarak kapatın ve ardından OUI penceresindeki Exit düğmesini tıklayarak Oracle Universal Installer uygulamasını kapatın.

Page 44: Oracle sunu
Page 45: Oracle sunu

%ORACLE_HOME% ORTAM DEĞİŞKENİNİ YAPILANDIRMAK

Oracle 11g Database Server kurulumunun tamamlanmasının ardından, Windows ortam değişkenlerine %ORACLE_HOME% için bir ekleme yapmamız gerekir. Böylece SQL*Plus programı herhangi bir Windows komut istemi penceresinden doğrudan çalıştırılabilecektir.

Aşağıdaki adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

Page 46: Oracle sunu

1.Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından Çalıştır (Run) seçeneğini tıklayın.

2.Çalıştır metin kutusunda regedit yazın ve ardından klavyede Enter tuşuna basın. Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Registry Editör) ekrana gelecektir. Sol taraftaki düğümleri (nodes), aşağıdaki sırayı takip ederek çift tıklamak suretiyle genişletin:HKEY -> LOCAL MACHINE SOFTVVARE -> ORACLE -> KEY_OraDb_11g_Home1

Page 47: Oracle sunu

3.En son tıklamış olduğunuz KEY_OraDb11gHome1 girişi, sağ taraftaki bölümde Oracle 11 g veri tabanına ait bilgilerin listelenmesini sağlayacaktır. Sağ tarafta yer alan ORACLE_HOME anahtarını bulun ve bu anahtara ait olan değeri bir kenara not alın. Veya ORACLE_HOME anahtarını çift tıklayın. Görüntülenecek olan iletişim kutusundaki Değer Verisi (Value Data) metin kutunda yer alan tüm metni seçerek kopyalayın. Buradaki metin şuna benzer bir veri olacaktır: D:\app\jracle\product\11.1.0/db_ 1

Page 48: Oracle sunu

4.Bu metni bir Not Defteri (Notepad) programı başlatarak içine yapıştırın. Metni Düzenle (Edit String) iletişim kutusunu İptal (Cancel) düğmesini tıklayarak kapatın. Ardından Kayıt Defteri (Registry Editör) programını kapatın.5.Windows Başlat menusunu tıklayın ve ardından çalıştır seçeneğini tıklayın.6.Çalıştır metin kutusunda sysdm.cpl yazıp klavyede Enter tuşuna basın.

Page 49: Oracle sunu

7.Sistem Özellikleri (System Properties) penceresi ekrana gelecektir. Burada yer alan Gelişmiş (Advanced) sekmesini tıklayın ve ardından Ortam Değişkenleri (Environment Variables) düğmesini tıklayın.

8.Ortam Değişkenleri penceresi görüntülenecektir. Alt kısımda yer alan Sistem Değişkenleri (System Variables) başlıklı listede, tüm Windows kullanıcıları için geçerli olacak değişkenler bulunmaktadır. Pencerenin alt kısmında yer alan Yeni (New) düğmesini tıklayın.

Page 50: Oracle sunu

9. Yeni Sistem Değişkeni (New System Variable) isimli pencere ekrana gelecektir. Burada yer alan Değişken Adı (Variable Name) metin kutusuna %ORACLE_HOME% yazın. Değişken Değeri metin kutusuna ise, az önce Kayıt Defteri Düzenleyicisinden kopyalayarak Not Defteri uygulamasına yapıştırmış olduğumuz metni, yine kopyalama yöntemini kullanarak yapıştırın.

Page 51: Oracle sunu

10.Tamam (OK) düğmesini tıklayarak, Yeni Sistem Değişkeni penceresini kapatın.

11.Tamam (OK) düğmesini tıklayarak Sistem Özellikleri (System Properties) penceresini kapatın.