of 21 /21
MÜZİK – EĞİTİMİ MÜZİK – EĞİTİMİ ve ve YAŞAM ÜZERİNE YAŞAM ÜZERİNE AYRIKSI DÜŞÜNCELER AYRIKSI DÜŞÜNCELER Doç. Server ACİM Doç. Server ACİM Çağdaş Çoksesli Türk Müziği Bestecisi Çağdaş Çoksesli Türk Müziği Bestecisi İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü PARDUS PARDUS Linux kullanıcısı, destekçisi ve katkıcısı Linux kullanıcısı, destekçisi ve katkıcısı Bağımsız Web Sayfası: http://acim.name.tr Bağımsız Web Sayfası: http://acim.name.tr

24.04.2009 Sunu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sivas - Cumhuriyet Universitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi'nde verdiğim Konferans'ın sunusu.

Text of 24.04.2009 Sunu

Page 1: 24.04.2009 Sunu

MÜZİK – EĞİTİMİMÜZİK – EĞİTİMİveve

YAŞAM ÜZERİNEYAŞAM ÜZERİNEAYRIKSI DÜŞÜNCELERAYRIKSI DÜŞÜNCELER

Doç. Server ACİMDoç. Server ACİM● Çağdaş Çoksesli Türk Müziği BestecisiÇağdaş Çoksesli Türk Müziği Bestecisi

● İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürüİnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü

● PARDUSPARDUS Linux kullanıcısı, destekçisi ve katkıcısı Linux kullanıcısı, destekçisi ve katkıcısı

● Bağımsız Web Sayfası: http://acim.name.trBağımsız Web Sayfası: http://acim.name.tr

Page 2: 24.04.2009 Sunu

BÖLÜM 1BÖLÜM 1

Müzik ve Eğitimi ÜzerineMüzik ve Eğitimi Üzerine

Page 3: 24.04.2009 Sunu

MÜZİK = ?!!MÜZİK = ?!!

● Algılama çeşitliliğiAlgılama çeşitliliği● MÜZİK = SANAT / EĞLENCE = ?!!MÜZİK = SANAT / EĞLENCE = ?!!● MÜZİK = SANAT / SANATMÜZİK = SANAT / SANAT● Müzik Türlerinde Kavramsal ÇarpıklıkMüzik Türlerinde Kavramsal Çarpıklık● Türk Halk Müziği / Türk SANAT (??!!) Türk Halk Müziği / Türk SANAT (??!!)

MüziğiMüziği● Arabesk (!!??), Fantezi (!!??), Özgün (!!??)Arabesk (!!??), Fantezi (!!??), Özgün (!!??)● Müzik türlerinin sınıflandırılmasında, Müzik türlerinin sınıflandırılmasında,

kavramsal kargaşa!!!kavramsal kargaşa!!!

Page 4: 24.04.2009 Sunu

MÜZİK ----> EĞİTİMİ ----> ÖĞRETİMİ ???!!!MÜZİK ----> EĞİTİMİ ----> ÖĞRETİMİ ???!!!

● Müzik Eğitimi = Müzik Öğretmenliği / mi??Müzik Eğitimi = Müzik Öğretmenliği / mi??

● Müzik Öğretimi = Müzik Eğitimi verilmesi,Müzik Öğretimi = Müzik Eğitimi verilmesi,

● Müzik Eğitimi = Müzik Öğretimi,Müzik Eğitimi = Müzik Öğretimi,

● Güzel Sanatlar = Fine Arts = Plastik SanatlarGüzel Sanatlar = Fine Arts = Plastik Sanatlar

● Plastik Sanatlar = Resim, Heykel, Seramik vb.Plastik Sanatlar = Resim, Heykel, Seramik vb.

● MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

● KONSERVATUVAR = SANATÇI YETİŞTİRİR.KONSERVATUVAR = SANATÇI YETİŞTİRİR.

● ““Müzik Bölümü”nün GSF içinde yeri yok!Müzik Bölümü”nün GSF içinde yeri yok!

● Eğer olacaksa, sadece piyano çalgısı öğretilmeli, bir Eğer olacaksa, sadece piyano çalgısı öğretilmeli, bir laboratuvar çalgısı olarak.laboratuvar çalgısı olarak.

● 18 yaşında Yaylı Çalgı öğretilmeye başlanmaz. Çok geç!18 yaşında Yaylı Çalgı öğretilmeye başlanmaz. Çok geç!

Page 5: 24.04.2009 Sunu

SANATÇI = ?? !! ??SANATÇI = ?? !! ??

SANATÇI = USTA ÇALGI İCRACISI,SANATÇI = USTA ÇALGI İCRACISI,

SANATÇI = USTA BESTECİ,SANATÇI = USTA BESTECİ,

SANATÇI = USTA TİYATRO OYUNCUSU,SANATÇI = USTA TİYATRO OYUNCUSU,

SANATÇI = USTA SES (ŞAN-OPERA) İCRACISI,SANATÇI = USTA SES (ŞAN-OPERA) İCRACISI,

SANATÇI = EĞİTİM + MESLEK TECRÜBESİ,SANATÇI = EĞİTİM + MESLEK TECRÜBESİ,

POPÜLER MÜZİK ŞARKICISI = POPÜLER MÜZİK ŞARKICISI = SANATÇISANATÇI

MAKAMSAL MÜZİK ŞARKICISI = MAKAMSAL MÜZİK ŞARKICISI = SANATÇISANATÇI

Page 6: 24.04.2009 Sunu

““MÜZİK” ÖĞRENCİSİ MÜZİK” ÖĞRENCİSİ (HANGİ?)(HANGİ?)

● Müzik Öğrencisi (1) = Müzik ÖğretmenliğiMüzik Öğrencisi (1) = Müzik Öğretmenliği● Müzik Öğrencisi (2) = GSF – MüzikMüzik Öğrencisi (2) = GSF – Müzik● Müzik Öğrencisi (3) = KonservatuvarMüzik Öğrencisi (3) = Konservatuvar

Page 7: 24.04.2009 Sunu

““MÜZİK” ÖĞRENCİSİ PROFİLİMÜZİK” ÖĞRENCİSİ PROFİLİ

Tür A:Tür A:

● Sadece derste verilen ile Sadece derste verilen ile yetinen,yetinen,

● Sadece verilen ödevi Sadece verilen ödevi yapan,yapan,

● Kolaycı, yazılı ödevlerde Kolaycı, yazılı ödevlerde “kes-yapıştır” yaparak “kes-yapıştır” yaparak öğretmeni enayi yerine öğretmeni enayi yerine koyan,koyan,

● Kopya çekmeyi bir hak Kopya çekmeyi bir hak gören,gören,

● Yalan söyleyen.Yalan söyleyen.

Tür B:Tür B:

● Derste öğrendiklerini Derste öğrendiklerini araştırma yaparak araştırma yaparak zenginleştiren, verilenle zenginleştiren, verilenle yetinmeyip ötesinde yetinmeyip ötesinde geçmek isteyen,geçmek isteyen,

● Ödevini “profesyonel” Ödevini “profesyonel” bakış açısıyla hazırlayan,bakış açısıyla hazırlayan,

● Kendini zorlamayı seven,Kendini zorlamayı seven,

● Kopya çekmeye tenezzül Kopya çekmeye tenezzül etmeyen, onurlu, gururlu,etmeyen, onurlu, gururlu,

● Dürüst.Dürüst.

Page 8: 24.04.2009 Sunu

““Bizim Zamanlar” !!??Bizim Zamanlar” !!??

● Öğrencilerin çok duyduğu bir kullanım!Öğrencilerin çok duyduğu bir kullanım!

● ““Bizim zamanımızda böyle miydi?”Bizim zamanımızda böyle miydi?”

● Kuşaklar arasındaki fark.!Kuşaklar arasındaki fark.!

● > Öğretmenin kendi kuşağı> Öğretmenin kendi kuşağı

● > Öğrencinin kendi kuşağı.!> Öğrencinin kendi kuşağı.!

● Sebepleri belli aslında...Sebepleri belli aslında...

● Hedefini belirlemiş birey (öğrenci)!Hedefini belirlemiş birey (öğrenci)!

● Hedefine doğru gitmekte olan birey (öğrenci)!Hedefine doğru gitmekte olan birey (öğrenci)!

● Hedefi belli olmayan (yalpalayan) birey (öğrenci)!Hedefi belli olmayan (yalpalayan) birey (öğrenci)!

Page 9: 24.04.2009 Sunu

ÜNİVERSİTE – AKADEMİZMÜNİVERSİTE – AKADEMİZM

● Üniversite = Araştırma yapmanın öğretildiği - öğrenildiği çevre.Üniversite = Araştırma yapmanın öğretildiği - öğrenildiği çevre.

● Müzik = BilimMüzik = Bilim

● Müziğe bilimsel yaklaşım, bilimsel bakış açısının kazanılmasıMüziğe bilimsel yaklaşım, bilimsel bakış açısının kazanılması

● Müzik – Öğretim Elemanı / Müzik – Öğretim ÜyesiMüzik – Öğretim Elemanı / Müzik – Öğretim Üyesi

● Akademik ortama uyum sağlama. Akademik yükselme gerekliliklerinin Akademik ortama uyum sağlama. Akademik yükselme gerekliliklerinin yerine getirilmesi – Lisansüstü öğrenim. yerine getirilmesi – Lisansüstü öğrenim.

● ÜDS/KPDS/TOEFL | ALESÜDS/KPDS/TOEFL | ALES

● Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri çevrelerine kendimizi anlatmak için, Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri çevrelerine kendimizi anlatmak için, “Ünvan” sahibi olmak gerekliliği !!!!“Ünvan” sahibi olmak gerekliliği !!!!

● Dış alanlardaki akademiklerin, müzik sanatına bakışlarını değiştirmek Dış alanlardaki akademiklerin, müzik sanatına bakışlarını değiştirmek için, “müzikbilimsel ürünlerin” üretiminin arttırılması zorunluluktur.için, “müzikbilimsel ürünlerin” üretiminin arttırılması zorunluluktur.

● Aksi taktirde, dış akademiklerin bakış açısında müziğin, “bilim” değil, Aksi taktirde, dış akademiklerin bakış açısında müziğin, “bilim” değil, “hoşluk”, “eğlence” olduğu kanısı değiştirilemez.“hoşluk”, “eğlence” olduğu kanısı değiştirilemez.

Page 10: 24.04.2009 Sunu

MÜZİK ÖĞRENİMİ = DİSİPLİNMÜZİK ÖĞRENİMİ = DİSİPLİN

● Disiplinli (düzenli) çalışma = BaşarıDisiplinli (düzenli) çalışma = Başarı● Düzensiz (disiplinsiz) çalışma = BaşarısızlıkDüzensiz (disiplinsiz) çalışma = Başarısızlık● Genel kanı = “Sanatçılar disiplinsizdir Genel kanı = “Sanatçılar disiplinsizdir

(düzensizdir)” = YANLIŞ!(düzensizdir)” = YANLIŞ!● Sanat eğitimi, müzik eğitimi düzenli çalışma Sanat eğitimi, müzik eğitimi düzenli çalışma

ister.ister.● Çırak (öğrenici) veya usta da olsanız çalışma Çırak (öğrenici) veya usta da olsanız çalışma

disiplininiz yoksa, başarınız sürekli olmaz, disiplininiz yoksa, başarınız sürekli olmaz, gelişmeniz süreklilik kazanmaz.gelişmeniz süreklilik kazanmaz.

● Müzik Öğretimi = DİSİPLİN (Düzenlilik)Müzik Öğretimi = DİSİPLİN (Düzenlilik)

Page 11: 24.04.2009 Sunu

KÜLTÜRKÜLTÜR

● Diğer sanat dalları ile ilgilenmek.Diğer sanat dalları ile ilgilenmek.

● Edebiyat, felsefe, tarih.Edebiyat, felsefe, tarih.

● Bilgisiz (kültürsüz) müzik öğrencisi, müzik öğreticisi olmayalım.Bilgisiz (kültürsüz) müzik öğrencisi, müzik öğreticisi olmayalım.

● Hayal gücümüzü geliştirmenin yolu okumaktan geçer. Hayal gücümüzü geliştirmenin yolu okumaktan geçer. Okudukça, yalnızlığımız kaybolur. Yazarlar ile manevi bir iletişim Okudukça, yalnızlığımız kaybolur. Yazarlar ile manevi bir iletişim kurarız.kurarız.

● Okudukça, “insan” denen bilmecenin yüzyıllardan beri Okudukça, “insan” denen bilmecenin yüzyıllardan beri değişmeyen bulmacalarının, sorunlarının günümüzde de geçerli değişmeyen bulmacalarının, sorunlarının günümüzde de geçerli olduğunu görürüz.olduğunu görürüz.

● Okudukça, en değerli kültür varlığımız olan Türkçe'mizin, farklı Okudukça, en değerli kültür varlığımız olan Türkçe'mizin, farklı yazarlar tarafından farklı üslûplarda kullanıldığını görerek, güzel yazarlar tarafından farklı üslûplarda kullanıldığını görerek, güzel dilimize daha da çok hayran olabiliriz.dilimize daha da çok hayran olabiliriz.

Page 12: 24.04.2009 Sunu

BÖLÜM 2BÖLÜM 2

Yaşam !Yaşam !

Page 13: 24.04.2009 Sunu

HAYAT FELSEFESİ !HAYAT FELSEFESİ !

● Aile, çevre ve okul eğitimi birikimine göre Aile, çevre ve okul eğitimi birikimine göre farklılık gösterir.farklılık gösterir.

● ““Sanat” alanını seçenler, “iyi-doğru-güzel” Sanat” alanını seçenler, “iyi-doğru-güzel” peşindedir.peşindedir.

● İlk başlarda, özenme, öykünme olabilir.İlk başlarda, özenme, öykünme olabilir.● Ama giderek “kendimiz” olmak çok zaman alır.Ama giderek “kendimiz” olmak çok zaman alır.● Olgunluk döneminde, eski hatalardan çıkarılan Olgunluk döneminde, eski hatalardan çıkarılan

dersler, herşeye yenilenmiş bir gözle bakış.dersler, herşeye yenilenmiş bir gözle bakış.● Saygı – Empati – Sevgi = S. E. SSaygı – Empati – Sevgi = S. E. S

Page 14: 24.04.2009 Sunu

BÖLÜM 3BÖLÜM 3

● Bilişim Okur-YazarlığıBilişim Okur-Yazarlığı● İşletim Sistemi = MS WIN, MAC OS İşletim Sistemi = MS WIN, MAC OS

X, LINUXX, LINUX● YAZILIM = Sahipli / ÖzgürYAZILIM = Sahipli / Özgür● Virüsler, truva atları, spamlar vs...Virüsler, truva atları, spamlar vs...● Her tür işletim sistemi ve yazılımın Her tür işletim sistemi ve yazılımın

“telif haklarıyla korunduğunu” biliyor “telif haklarıyla korunduğunu” biliyor musunuz?musunuz?

Page 15: 24.04.2009 Sunu

BİLGİSAYAR NEDİR?BİLGİSAYAR NEDİR?

● Genel bakış:Genel bakış:

● ““İnternete girersin, sayfalarda gezersin, e-mail okuyup İnternete girersin, sayfalarda gezersin, e-mail okuyup gönderirsin, müzik dinlersin, sohbet edersin”gönderirsin, müzik dinlersin, sohbet edersin”

● Bütün bunları yapabildiğin bilgisayar ya güvenli değilse? Bütün bunları yapabildiğin bilgisayar ya güvenli değilse? Sürekli virüs giriyorsa? Durup dururken Web Ana sayfanın Sürekli virüs giriyorsa? Durup dururken Web Ana sayfanın değiştiğini görüyorsan? Senin bilgisayarına sızan çeşitli değiştiğini görüyorsan? Senin bilgisayarına sızan çeşitli solucanlar senin ana sayfanı değiştiriyorlarsa? Giderek solucanlar senin ana sayfanı değiştiriyorlarsa? Giderek bilgisayarında bir yavaşlama başlamışsa? Geç açılıp, geç bilgisayarında bir yavaşlama başlamışsa? Geç açılıp, geç kapanıyorsa?kapanıyorsa?

● 2-3 ayda bir, bilgisayarına format attırıp, yeniden sistem 2-3 ayda bir, bilgisayarına format attırıp, yeniden sistem kurduruyorsan?kurduruyorsan?

● Bilgisayarına sistem kuran “bilgisayarcı”nın “Evet” dediği Bilgisayarına sistem kuran “bilgisayarcı”nın “Evet” dediği şartların neler olduğunu biliyor musun?şartların neler olduğunu biliyor musun?

Page 16: 24.04.2009 Sunu

FANATİK DEĞİLİM!FANATİK DEĞİLİM!

● 3 İşletim Sistemini de kullanabiliyorum:3 İşletim Sistemini de kullanabiliyorum:● Microsoft WindowsMicrosoft Windows● MAC OS – XMAC OS – X● LinuxLinux

● Hepsinin kendine göre artıları ve eksikleri var.Hepsinin kendine göre artıları ve eksikleri var.● Ama daha çok kullanmayı tercih ettiğim işletim Ama daha çok kullanmayı tercih ettiğim işletim

sistemi Linux. PARDUS Linux.sistemi Linux. PARDUS Linux.● Neden PARDUS Linux ?Neden PARDUS Linux ?

Page 17: 24.04.2009 Sunu

TERCİHİM NEDEN PARDUS ?TERCİHİM NEDEN PARDUS ?

● Virüs derdim yok,Virüs derdim yok,● İnternet bağlantım daha güvenli,İnternet bağlantım daha güvenli,

● İnternet Bankacılığı,İnternet Bankacılığı,● E-mail alma-gönderme,E-mail alma-gönderme,

● gibi işlemleri daha güvenli yapabiliyorum.gibi işlemleri daha güvenli yapabiliyorum.● Kullandığım yazılımların tamamı özgür.Kullandığım yazılımların tamamı özgür.● Maliyet bedeli 0 TL.Maliyet bedeli 0 TL.● Korsan değil!Korsan değil!● Ayrıca, PARDUS PROJESİ TUBITAK ÜRÜNÜAyrıca, PARDUS PROJESİ TUBITAK ÜRÜNÜ

Page 18: 24.04.2009 Sunu

KATKILARIMKATKILARIM

● Yazılım çevirileri,Yazılım çevirileri,● Paket tanıtım yazıları,Paket tanıtım yazıları,● Hata raporları,Hata raporları,● Yeni paket önerileri,Yeni paket önerileri,● Konferanslar,Konferanslar,● PARDUS PODCASTPARDUS PODCAST● http://acim.name.tr/pphttp://acim.name.tr/pp

Page 19: 24.04.2009 Sunu

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI2009 YILI YATIRIM PROGRAMI

● 15 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete – Mükerrer 15 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete – Mükerrer Sayısı'nda yayınlanan “2009 yılı yatırım Sayısı'nda yayınlanan “2009 yılı yatırım programı”nda, “PARDUS PROJESİ” için Milli programı”nda, “PARDUS PROJESİ” için Milli bütçe'den üç yıl için 14.310.000 TL ödenek bütçe'den üç yıl için 14.310.000 TL ödenek ayrıldı.ayrıldı.

● Yakında bireysel kullanım için “Pardus 2009” Yakında bireysel kullanım için “Pardus 2009” sürümü çıkacak.sürümü çıkacak.

● Ayrıca, “PARDUS KURUMSAL” sürüm Ayrıca, “PARDUS KURUMSAL” sürüm hazırlıkları devam etmekte.hazırlıkları devam etmekte.

Page 20: 24.04.2009 Sunu

EĞER SİZ DE ?!.....EĞER SİZ DE ?!.....

● Eğer, siz de PARDUS kullanmak istiyorsanız, Eğer, siz de PARDUS kullanmak istiyorsanız, bu işletim sistemini özgürce internetten bu işletim sistemini özgürce internetten indirebilir, bilgisayarınıza kurabilirsiniz.indirebilir, bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

● ““Özgürlük İçin” topluluğu linkinin Ana Özgürlük İçin” topluluğu linkinin Ana Sayfasındaki “İlk Adımlar”, “Nasıl” gibi bölümler Sayfasındaki “İlk Adımlar”, “Nasıl” gibi bölümler sizlere rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.sizlere rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

● http://www.ozgurlukicin.comhttp://www.ozgurlukicin.com

Page 21: 24.04.2009 Sunu

TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER

Sorular ?Sorular ?

Server ACİM – Bağımsız Ana SayfaServer ACİM – Bağımsız Ana Sayfa

http://acim.name.trhttp://acim.name.tr