Skoh vco quercus

  • View
    164

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor de directeurendag 8 april 2013, De Verdieping, Kennisnet

Text of Skoh vco quercus

  • 1. Laat ict werken voor het onderwijsMeer doen met ict SKOH-VCO Quercusfrans schouwenburg8 april 2013twitter @allfrans

2. MobielAl 2,8 miljoenNederlanders hebben eentablet.Stijging 1miljoen perhalfjaar 3. Hyper Island - Zweden 4. Geen mening hebben is geen optie 5. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een levende schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen. 6. Urgenties: veranderende jeugd technologie steeds ingrijpender dringende vragen vanuit werkgevers veranderende arbeidsrelatie wensen ouders en leerlingen meer doen met minder inspectie: omgaan metverschillen, maatwerk, passendonderwijs 7. Rollen veranderen, wie leert ze...omgaan met onzekerheidomgaan met profielenflexibiliteitmondiaal denkenondernemerschapopen staan voor nieuwe zaken? 8. Maar hoe? 9. Een beetje creativiteit 10. Start met visie 11. Producten bij 4 in BalansLeiderschap Inhoud enVisie Deskundigheid Infrastructuurtoepassingenvisieversnellerontwikkelen ontwikkelen leermateriaal onderwijs verwerven van inrichtenhet leermateriaal schoolomgeving ontvangen van gebruiken vanhet leermateriaal het leermateriaal PvE leermiddelenketenRichten van ict Kaderict-bekwaamheidPvE ict-infrastructuur 12. Visieversnellerhttp://onderwijstools.kennisnet.nl/visieversneller 13. Onmiddellijke feedback 14. Winst uit integratie leerprocesorganisatieverant- woording 15. Vraagsturing en (sectoraal) leermiddelenbeleid PO-Raad, Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT Kennisnet 8-4-20138-4-2013 16. Hoe voelt u zich?8-4-2013 17. Wat is er zoal?Hoe dekkend te krijgen?The International Primary exova - mathPro,CurriculumLaat eens zien!Rekentuin, TaalzeeInstructievervangende leerlijnrekenen - cedicuDe Roode Kikker - begrijpendlezen, mediawijsheidSnappet.org - gevat in een tabletAlles in 1 - integrale methode in A New Spring - adaptief20 projectenleerplatformKahnacademie.nl BasisOnline.nl - digitale werkplekKahnacademy.nl8-4-2013 18. Digitale keten van Auteur tot SchoolLASn8-4-2013 19. Leermiddelenbeleidinstellingsniveau Hoe kom ik tot een leermiddelenbeleid: dat een nieuwe leermiddelenmix mogelijk maakt die past bij opbrengstgericht werken/ gepersonaliseerd leren een rijke combinatie is van folio en digitaal (liefst adaptief) betaalbaar is dat leidt tot nieuwe didactische toepassingensectorniveau Met welke regie en welke activiteiten op sector-niveau zijnscholen geholpen bij de invulling van hetleermiddelenbeleid op instellingsniveau.8-4-2013 20. Regie regie op vraag sector beperkt zich tot definiren functionele wensen formuleert toekomstscenarios laat invulling van het aanbod over aan de markt regie op keten (bv. LiMBO) sector vult actief ketenregie in, vanuit functionele wensen b.v. gezamenlijke doelen voor PPS, pilots en visievorming regie op aanbod (productieregie) sector neemt heft in handen m.b.t. productie content zelf speler, b.v. omdat anders /Q verhouding niet beter wordt organiseren open domein (b.v. via keurmerkgroepen)8-4-2013 21. Conclusie vraagsturing: doen het PO als klant niet vertragend werken (kopgroep niet hinderen) respecteer positie marktpartijen PvE, vanuit lange-termijn visie ketenregie: doen alleen vraagsturing is onvoldoende impliceert samenwerking met markt creer goede voorwaarden (standaarden, voorzieningen) aanbodsturing: niet doen laat de markt werken eventueel wel voor (V)SO organiseer het open domein8-4-2013 22. Geraadpleegde bestuurdersMarlou BekeOPOPS, Papendrecht/SliedrechtLex Polman de Eenbes, GeldropJos Berens t Blokhuus, HoevelakenRen van HartenLek en IJssel, IJsselsteinLeon de WitWereldKidz, ZeistJan TimmersSignum Onderwijs, RosmalenHuub van Blijswijk Lucas Onderwijs, Den HaagSimone WalvischPO-Raad, UtrechtJan OverwegSVBO en VGPO HAAL, AmersfoortHans TheeboomAlmeerse Scholen GroepHennie Loeffen de Onderwijsspecialisten, ArnhemCor de RuiterOrion, AmsterdamMargreet VendelSKOH, HoofddorpErik Verhulp Digischool PO-Kamer Wikiwijs8-4-2013 23. Het Programma van Eisen1. Inleiding2. Leermiddelen in het PO3. Eisen vanuit onderwijsvisie4. Eisen gerelateerd aan processen5. Eisen aan ICT-ondersteuning6. Eisen aan de instellingen7. ReferentiesBijlage: Begrippenlijst ontwikkelenleermateriaal ontwikkelenonderwijsBijlage: Gevoerde gesprekken verwerven van inrichtenhet leermateriaal schoolomgeving ontvangen van gebruiken vanhet leermateriaal het leermateriaal8-4-2013 24. Gedeelde visie: doelen opbrengstgericht werken en passend onderwijs inspelen op individuele leerbehoefte beheersbare kosten beantwoorden druk op bekostiging n de toenemende heterogeniteit voorbereiden op samenleving tot participerend burgerschap in samenleving van straks dus kennis n vaardigheden randvoorwaarden docent als eigenaar van flexibel onderwijs (de LK als LM) passende (digitale) leermaterialen, ict-voorzieningen, passende organisatie, stijl van leiding geven, gerichte, samenhangende innovatie8-4-2013 25. Knelpunten leermiddelen methode wordt aangeboden als totaalpakket onvoldoende mogelijkheden tot variatie/differentiatie methoden hebben lange levenscyclus envorm te langzaam aangepast aan wensen onderwijs pakket leermaterialen steeds moeilijker te betalen digitaal leermateriaal komt bovenop folio onvoldoende ondersteuning 21st century skills.inhoud vraagt variatie aan werkvormen discrepantie leermiddelen en toetsresultaten relatie nog te onderzoekeninhoud risico: digitalisering vergroot kloof haves - havenots 8-4-2013 26. Gedeelde visie: leermiddelenspecificatie: in tussendoelen en kernbegrippen (zonder didactiek) slanke methodes: commercieel of open (met didactiek) aanvullende materialen: commercieel of open (ook toetsen)8-4-2013 27. Gedeelde visie: leermiddelen specificatie curriculum: de ruggengraat gedefinieerd in losse stukjes (leerdoelen, begrippenkader) bevat gn didactiek slanke kernmethode(n): het vertrekpunt volledige leerlijn met basislessen, open of commercieel bevat wel didactiek aanvullend materiaal: t.b.v. toetsen en variren rijke collectie met modulair materiaal (kleine eenheden) combinatie open en commercieel maakt maatwerk mogelijk platform: t.b.v. ondersteuning docent maakt vinden en variren mogelijk8-4-2013 28. Kader Ict-bekwaamheid41 29. Wat weten we uit onderzoek?In het primair proces: de motivatie neemt toe; de leerprestaties verbeteren; het leerproces wordt efficinter.In het secundair proces : tijdsbesparing verbeterde transparantie betere sturing hogere professionaliteit 30. Opdracht voor ontwikkeling Een duurzame standaard voor ict-bekwaamheidvan leraren Op basis van voorbeelden gebaseerd opaangetoonde meerwaarde Voor HR-beleid op scholen en eindtermen vanlerarenopleidingen. Nauwe aansluiting op algemenebekwaamheidseisen (Onderwijscoperatie). 31. Vanuit het beroep van de leraar 32. Pedagogisch-didactisch handelen http://www.leraar24.nl/video/3152Werken in de schoolcontext http://www.leraar24.nl/video/847Professionele ontwikkeling http://www.leraar24.nl/video/1356 33. Online mindmappen 34. Twitter in de les? 35. Zoals de ouderen zongen, twitterende jongen 36. En vergeet mediawijsheid niet! 37. Diploma Veilig Internet 38. De APP-generatie.. 39. Speciaal onderwijs 40. Kenny 41. Communiceren 42. QR-codes 43. Wat kunnen leraren doen? 44. Blooms ontleding van het leerproces crerenhoge cognitievebelasting evaluerenanalyserentoepassenlage cognitievebelasting begrijpenonthouden 45. Dus..kennis wordt buiten de les overgedragenzodat er binnen de les meer ruimte is voorbegeleiding bij de verwerking van de lesstof 46. Wat heb je nodig? Lesstof Screencastsoftware alsCaptivate, Camtasia of ScreenR Platform als youtube 47. Maak zelf de combi met tpack 48. OpdrachtInhoud Vakgebied21st Century skill Technologie/mediumLezen creativiteit Evernote/springpadSchrijven Ondernemen MindmapRekenen Brainstormen Google EarthGeschiedenisProbleem oplossenStudent response - socrativeAardrijkskundeKritisch denkenQr-codeSociale redzaamheid Sociale vaardigheden PodcastTechnieksamenwerkenYoutubebewegingCommuniceren TwittermuziekOmgaan met media Facebookspreken OnderzoekenSkype 49. Presentatie staat op:http://www.slideshare.net/kennisnet/