Presentació projecte de convivència

 • View
  2.134

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci del projecte de convivncia als professionals dels SE del Valls Occidental

Transcript

 • 1. PROJECTE CONVIVNCIA Generalitat de Catalunya Departament dEducaci DE MAR 2010. ELIC VOC

2. PROJECTE DE CONVIVNCIA

 • Definici
 • Justificaci
 • Principis
 • Objectius generals
 • Marc normatiu
 • Referents
 • mbits
 • Estructura
 • Relaci amb les CCBB
 • Explicaci dels temes
 • Procs delaboraci
 • Precs i preguntes

3. QU S EL PROJECTE DE CONVIVNCIA?

 • El Projecte de convivncia s el document que engloba el conjunt daccions encaminades a la millora de la convivncia en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot lalumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivncia i la gesti positiva de conflictes.

4. PER QU UN PROJECTE DE CONVIVNCIA?

 • Per millorar lxit educatiu.
 • Per necessitat.
 • Per coherncia amb actuacions ja iniciades.
 • Per oportunitat legal.
 • Per contribuir a la cultura de la pau .

5. PRINCIPIS DACTUACI

 • La participaci i la corresponsabilitzacide la comunitat educativa .
 • Lactuaci global i integral.
 • La descentralitzaci.
 • La normalitat.
 • La millora constant de les actuacions .

6. OBJECTIUS 1- Elaborar un projecte global amb la participaci de tota la comunitat educativa per tal de gestionari orientar les actuacions i els processos. 2- Potenciar lequitat educativa i el respecte a la diversitat. 3- Ajudar a cada alumne a relacionar-se amb ellmateix, amb els altreso amb el mn. 4- Promourela implicaci i el comproms de tots els agents educatius enla millora de la convivncia en el centre i en lentorn 5- Garantir una aplicaci ferma i flexible de les normes bsiques 6- Fomentar la cultura de la mediaci com a eina bsica en la gesti delconflicte. 7- Contribuir a una cultura de la pau i lano violncia, juntament ambels valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones . 7. MARC NORMATIU

 • La Llei Orgnica dEducaci de 2/2006
 • El decret 279/2006de 4 de juliol.
 • Els decrets 142/2007 i 143/2007de 26 de juny.
 • Instruccions inici de curs2008/2009 i 2009/2010 on es fa referncia al document del projecte de convivncia i es presenta leina de suport informtic.
 • La Llei dEducaci de Catalunya 12/2009del 10 de Juliol. Ttol I: Art. 7 convivncia, Ttol III: Art. 21 drets alumnes i Art. 22 deures alumnes. Ttol V: Art. 30 dret i deure de convivncia.
 • Esborrany del Decret .../2010 , dautonomia dels centres educatius.

8.

 • PLA LIC
 • PROGRAMA DE MEDIACI ESCOLAR
 • PROJECTES DINNOVACI (05/06-09/10)
 • PROGRAMA DE CONVIVNCIA I MEDIACI ESCOLAR
 • PROJECTE DEDUCACI PER A LA CIUTADANIA
 • PROJECTE DE COEDUCACI
 • CARPETES DE CONVIVNCIA
 • UNITAT SUPORT CONVIVNCIA ESCOLAR
 • PROGRAMES DE COMPETNCIA SOCIAL
 • PROGRAMA DE FILOSOFIA 3/18
 • BONES PRCTIQUES CENTRES

REFERENTS 9. CENTRE AULA ENTORN Continutat i coherncia educativa MBITS DACTUACI 10. Aula Centre Entorn Actituds i valors Resoluci de conflictes 9 3 3 Organitzaci MBITS N I V E L L S T E M E S 11. Actituds i valors

 • Acollida
 • Inclusi
 • Educaci emocional
 • Competncia social
 • Comunicaci
 • Coeducaci
 • Mediaci
 • Cultura de la pau
 • Smbols identitaris

Resoluci de conflictes

 • Conflictes lleus
 • Conflictes greus
 • Absentisme
 • Participaci
 • Norma
 • Estructura i gesti de recursos.

Organitzaci 12. Comunicaci Acollida Coeducaci Participaci Educaci emocional Smbolsidentitaris Inclusi Cultura de la pau Competncia social Mediaci Competnciaautonomiapersonal Competnciacomunicativa lingstica Competnciasocial i ciutadana 13. VALORS IACTITUDS 14. Acollida Competncia social Coeducaci Comunicaci Smbols identitaris Educaci emocional Cultura de la pau Inclusi Cultura dela mediaci Valors iactituds CONCRECI D E TEMES 15. Acollida 16. 24/03/10 Atendre a la persona ACOLLIDA ALSMEMBRES NOUS Garantir el funcionament del centre Transmetre el Projecte institucional Alumnat, Famlies, Professionals 17. inclusi Inclusi 18. Font de riquesa Reconeixement ALUMNAT PROFESSORAT FAMLIES PERSONAL NO DOCENT ENTORN Altes expectatives dxit per a tothom DIVERSITAT EQUITAT PARTICIPACI METODOLOGIESINCLUSIVES 19. Coeducaci 20. COEDUCACI Promoure una educaci que potenci la igualtat i el respecte a la diferncia entre homes i dones L eliminaci de tota mena de discriminaci per ra de gnere. A lalumnat i professorat estratgies que poden modificar les relacions de poder, abs i limitacions estereotipades. En el respecte i la igualtat: per a la diversitat de les diferents opcions sexuals i visibilitzar models femenins dequitat. 21. Smbols identitaris 22. Normativa Perspectivapositiva i proactiva Usos icostums socials Smbolsidentitaris 23. Competnciasocial 24. AUTOCONCEPTE AUTOESTIMA AUTOREGULACI CONSTRUCCI DEL JO DILEG CAPACITATS DIALGIQUES APRENDRE A PENSAR EDUCACI EMOCIONAL COMPRENSI CRTICA JUDICI MORAL HABILITATS SOCIALS COMPETNCIA SOCIAL REFLEXI SOCIOMORAL 25. Educaci emocional 26. EDUCACI EMOCIONAL SENTIMENTS PROPIS SENTIMENTSDELS ALTRES RECONEIXEMENT Identificaci Acceptaci identitria Gesti SENSIBILITAT I EMPATIA 27. Comunicaci 28. Canals iespais de comunicaci Transparnciainformativa Competnciacomunicativa Comunicaci positiva XITCOMUNICATIU 29. Cultura demediaci 30. COMPETNCIASOCIAL EDUCACI EMOCIONAL COMUNICACI MEDIACIESCOLAR PREVENCI I PROVENCI ENFRONTDEL CONFLICTE 31. Cultura de la pau 32. EDUCACI PER LA PAU CIUTADANIA DEMOCRTICA CIUTADANIA SOCIAL CIUTADANIA PARITRIA CIUTADANIA INTERCULTURAL CIUTADANIA AMBIENTAL 33. RESOLUCI DECONFLICTES 34. Conflictesgreus Absentisme Conflictes lleus Resoluci deconflictes CONCRECI DE TEMES 35. Absentisme 36. Absentisme Prevenci de lAbsentisme Intervenci enlAbsentisme Gesti del reingrs a laula i al centre Absentisme Metodologies inclusives Protocols interns i externs Atenci a la diversitat 37. Conflictes lleus i greus 38. CONFLICTESLLEUS I GREUS

 • Manca de rendiment.
 • Problemes dactitud
 • a classe.
 • Faltes dassistncia
 • Manca de respecte.
 • Abs de
 • poder.
 • Violncia

Disrupci Absentisme Indisciplina Conflictes lleus Conflictes greus En el centre com aespai d'aprenentatge En el centre com aespai de convivncia 39. MARC ORGANITZATIU 40. Participaci Norma Estructura i gesti de recursos Organitzaci CONCRECI D E TEMES 41. Estructurai gesti de recursos 42. Gestidels recursos humans Estructuresorganitzatives comissi deconvivncia Gesti del temps i lespai Gesti dels recursos materials Estructura i gesti de recursos Lideratge 43. Que vagi ms enll de les mesures reguladores i sancionadores Que impulsi un projecte de convivnciaparticipatiu i que posi laccent en el carctereducatiu de les accions. Que analitzi els diferents conflictes (quan, com i per qu i cerqui processos preventius). Que planifiqui i faci el seguiment dels diferentsrecursos i actuacions Flexible i oberta a la participaci dels diferentsagents educatius (tant del centre com de lentorn) Comissi de convivncia 44. Participaci 45. Alumnat Comunitat educativa xit educatiu xit acadmic xit personali social 46. Norma 47. Reguladora Educativa Participativa Reconeixementdels lmits Interioritzaci Obligat compliment 48. Diagnosi Propostes dactuaci Recursos Projecte Sensibilitzaci Avaluaci PROCS http://www.xtec.cat/lic/convivencia/projecte.html