of 32 /32

Click here to load reader

Pagtatanim sa sako

Embed Size (px)

Text of Pagtatanim sa sako

Page 1: Pagtatanim sa sako

Pagtatanim sa ‘SAKO’  NSTP-CWTS

Page 2: Pagtatanim sa sako

Introduksyon

• Sa lumalaking populasyon sa Maynila nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain dahil doon mataas na din ang mga bilihin. Kaya naman naisip ng grupo namin na magsagawa ng ‘vegetable gardening’.

Page 3: Pagtatanim sa sako

Para saan ang vegetable garden?• Pagkain• Makatipid• Kalusugan• Kaayusan ng kapaligiran (green community)

Page 4: Pagtatanim sa sako

Mga stratehiya« • Sack gardening method Benepisyo: • Madaling gawin• Di nangangailangan ng malaking espasyo• Environment-friendly• Makakaiwas sa biglaang pagbaha o

kalamidad

Page 5: Pagtatanim sa sako

Mga stratehiya« • Sack gardening method Materyales:

Tubig na may ihi soilMga tuyong dahon buto/seedlingsMga sako (murang shopping bag)LataMaliit na pala

Page 6: Pagtatanim sa sako

Stratehiya « • Sack gardening method

Liquid Organic Fertilizer : URINE(ihi)

• mapagkukunan ng Nitrogen• para maganda at maayos ang pagtubo ng

halaman• Ihahalo ang ihi sa tubig• Pandilig sa halaman na taglay ang

sustansya• 9-10 parts of water and 1 part of urine

Page 7: Pagtatanim sa sako

Mga stratehiya « • Sack gardening methodMadalas na itinatanim:KamatisKalabasaSibuyasKamotePechay

Page 8: Pagtatanim sa sako

Stratehiya « • ‘’Sack gardening method ‘’

Sack Garden sa Kibera, India

Page 9: Pagtatanim sa sako

Strategies « • Sack gardening method

Page 10: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 1. Ihanda ang mga materyales

Page 11: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 2. Lagyan ng lupa ang sako, at lata na

may bato sa gitna ng sako.

Page 12: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 3. Punuin ng lupa ang paligid ng lata.

Hilahin ang lata pataas at punuin ulit ng bato.

Page 13: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 4. Ulitin ang proseso hanggang mapuno

ang sako.

Page 14: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 5. Maglagay ng butas sa paligid ng

sako.Dapat halos pantay ang layo ng mga ito.

Page 15: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 6. Itanim ang mga buto sa mga butas na

ito.

Page 16: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 7. Taniman din ng halaman ang taas.

Dahil patag naman ito, pwedeng magtanim ng mga tubers o mga root crops.

Page 17: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 8. Alagaan at diligan araw-araw ang

mga ito.

Page 18: Pagtatanim sa sako

Proseso sa Pagtanim 9. Magresiklo. Pag tapos na ang growing

season, tanggalin ang mga sumusunod:• ang lupa • ang patay na ugat Maaring gamitin ulit ang sakong ginamit para

sa susunod na growing season upang makatulong din sa ating Inang Kalikasan.

Page 19: Pagtatanim sa sako

Pestisidyong Yaring-bahay

Page 20: Pagtatanim sa sako

COMPOSTING

Page 21: Pagtatanim sa sako

Ano ang compost? • isang uri ng pataba (organic fertilizer) • Gawa sa mga nabubulok tulad ng

– Halaman– Basura (tirang pagkain)– Dumi ng hayop– Iba pang organikong materyal

Page 22: Pagtatanim sa sako

Pakinabang ng Compost • Madaliang Pakinabang

– Mababawasan ng hanggang 50% ang paggamit ng abonong komersyal.

Page 23: Pagtatanim sa sako

Pakinabang ng Compost

•Matagalang Pakinabang:1. Sustansya 2. Pinagaganda ang salat at bungkal ng lupa3. gaganda ang daloy nghangin at kapasidad ng lupa nahumawak ng tubig4. SOLUSYON SA BASURA

Page 24: Pagtatanim sa sako

Mga kakailanganin:

1.Mga natirang pagkain2.Dahon at damo3.Dumi ng hayop4.Paso o sako* ihi

Page 25: Pagtatanim sa sako

4. Mabawasan ang asim ng lupa 5. pangmatagalang magandang

ani

Anu-ano ang pakinabang sapaggamit ng Compost?

Page 26: Pagtatanim sa sako

PROSESO: 1. halaman

Page 27: Pagtatanim sa sako

PROSESO:2. DUMI NG HAYOP

Page 28: Pagtatanim sa sako

PROSESO:dinurog na uling

Page 29: Pagtatanim sa sako

Proseso:

Page 30: Pagtatanim sa sako

Mga dapat tandaan:

•Ang organikong pataba ay nagtataglay ng katamtamang bilang ng nitrogen, phosphorous, at

potassium.•Ang organikong pataba ay pinakamainam gamitin tatlong linggo bago ka

magtanim

Page 32: Pagtatanim sa sako

Pagtatanim sa ‘SAKO’ at Composting NSTP-CWTS