Click here to load reader

Pagsusuri ng Maikling Kwento

  • View
    8.931

  • Download
    57

Embed Size (px)

Text of Pagsusuri ng Maikling Kwento

  • 1. Filipino 103 Filipino 103 Maikling Kwento Maikling KwentoTaga pag-u lat; Ferdo s R. M angin dla

2. Ang Pusa Sa Ang Pusa Sa Aking Hapag Aking Hapag Ni Jesus A. Arceo 3. hay u hay mb u Nangungunang manunulat ng a mb Ta l a Talpiksyon noong 1920-1030,Nakasulat ng 90 nobela, 2 libong mahigit na kwento, 1 libong mahigit na sanaysay at hindi mabilang na kuntil-butil na lathalain sa halos lahat ng pangunahing publikasyong Tagalog . Lalaking kapatid ni Liwayway Arceo-Bautista.http://books.google.com.ph/books? http://books.google.com.ph/books? id=sGvJv9n4ilIC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=jesus+a. id=sGvJv9n4ilIC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=jesus+a. +arceo&source=bl&ots=Ri1p14CfWT&sig=aBF8pB9jPNpk76 +arceo&source=bl&ots=Ri1p14CfWT&sig=aBF8pB9jPNpk76 8ZSjPdeqDcL9k&hl=en&sa=X&ei=EyL6UorPL48ZSjPdeqDcL9k&hl=en&sa=X&ei=EyL6UorPL4lkgXO_4GQAg&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=jesus lkgXO_4GQAg&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=jesus %20a.%20arceo&f=false %20a.%20arceo&f=false 4. Buod ng Kwento 5. Taalaysay a p ag s g pangunahing tauhan sa kwento at minsan naka gawa ng pinakaiiwasan niya. Tauhan 6. Adela g inituring n ng pag-ibig at g ng Guro n Isa na patibon say apagsalay tagTauhan 7. Luis g karibal n at ng ni Adela intahan umuhan k as Naging k ysay na tangkang ala tagapags uhay nito bTauhan 8. Tanggapan ng Tanggapan ng Panitik PanitikLilim ng isang Lilim ng isang puno ng niyog puno ng niyogAng lugar kung saan Ang lugar kung saan unang nagkita ang unang nagkita ang Tagapagsalaysay at ni Tagapagsalaysay at ni Adela at naging daan ng Adela at naging daan ng kinalang pag-iibigan kinalang pag-iibiganAng lugar kung saan Ang lugar kung saan nalaman ng nalaman ng tagapagsalaysay ang tagapagsalaysay ang katotohanan tungkol sa katotohanan tungkol sa kay Adela kay Adela an Tagpun 9. Palaruan sa Palaruan sa paaralan paaralanSilid SilidAng lugar kung saan unang Ang lugar kung saan unang nakatagpo ni Adela si Luis. nakatagpo ni Adela si Luis.Ang silid na tinutuluyan ng Ang silid na tinutuluyan ng Tagapagsalaysay at kung saan Tagapagsalaysay at kung saan niya nakita ang pusa sa niya nakita ang pusa sa kanyang hapag kanyang hapagan Tagpun 10. Banghay Banghay 11. Naisagawa kona iyon-ang pinakaiiwasan kong gawin. Ang mga kaibigan ko at nakakakilala sa akin ay hindi mag-aakalang magagawa ko iyon. nababatid ko na ang aking buhay ay pinagbabantaang agawin sa akin-matagal na. Kaya kangina, nang inaakala kong kinakailangan ng pangyayari na ipag-tanggol ko ang aking karapatan sa pag-aari ng aking buhay ay nakalimutan ko ang akingg pagtitimpi , ang aking pagpipigil. At naisagawa ko na iyon -ang pinakaiiwasan kong gawin. ula sim 12. n Saglitsiglaan g KaMadalas kaming magtagpo tuwing hapon hindi sa aking tanggapan kahit saan ang pinagtuturuan upang ubusin namin ang nalalabing sandali sa pamamasyal sa kung saan-saan na maari naming masarili ang pag-uulayaw, .tna Gi 13. in SuliranAng maling pag-iibigan ng Tagapagsalaysay at ni Adela anag Paliw Ito ang naging suliranin sa kwento, ang kanilang pag-iibigan ay isang pagkakasala dahil si Adela ay may problema pa sa dating karelasyon ngunit pinagpatuloy parin nila ang kanilang relasyon na nahumantong sa malaking bagay na pinagsisishan ng Tagapagsalaysay.tna Gi 14. Tunggalian Tao laban sanapahinto ako bigla at natabig ko si Adela at bago ko nabatid ang aking ginawa ay gumuhit na ng tatlong sunodsunod na maikling landas na pula na nakapagpapangit sa kadiliman ng gabi ang aking rebolberTaotna Gi 15. n kasukdulamatagal na pinaghambing ko ang nakasisilaw na kislap ng liwanag ng araw sa tubig at ang ningning ng kanyang paningin sa tila dalawang patak ng hamog na nakatalilis saaraw at namuo sa pagitan ng malago niyang pilik-mata. hindi maari ang gayon. Bahagya na niyang naibuka ang kanyang bibig, at idinampi niya sa kanyang mga mata ang kanyang panyo. hindi mo nga nababatid ang katotohanan. Dapat mong malaman ang katotohanan upang hindi mo masabi sa akin na sinamantala ko ang iyong kawalang malay. tna Gi 16. n kalasa kaNgayon, dapat na lamang tayong magpatuloy sa ganitong kalagayan, ang patapos na bulong sa akin ni Adela. Ang kariktan ng dapit hapon ay tila pinakpakang pag-ibig na nagpatianod sa hanging palabas sa look hanggang makapagkanlong sa kabila ng bughaw na guhit na tila pinagtatagpuan ng lupa at naiwan akong nananabik, pagkat ako ay hindi ang sinumang hindi nakapupuna sa kakirihan ng kagandahan. Sa ipinagtapat ni Adela ay tila ako naging isang sanggol na bago pa lamang nangangabay. tna Gi 17. Lumapit ako sa durungawan at tumingin sa ibaba at ang sumalobong sa akin ay ang nakapanlalamig na titig ng luntiang mata. Sa hindi ko malamang pinanggalingan ay tila umalingawngaw sa aking pandinig ang isang nanunuksong halakhak. Tumalikod ako at humarap sa pintong nakabukas at narinig ko ang liwanag, tila iyon lamang ang ipinaririnig sa akin, ang magulo a5t maingay na yabag sa labas ng patungo sa aking silid. wkas a 18. Tema aiin,, wa n g ga w i n g ga d i malliin hiin d g ma a y h n An g An an ay n m an ng iilla n m ga ng ka a ka un ga ub un agb ub g resulltta ag b su a m m n g re nda anda n mag a mag 19. Pagsusuring Pagsusuring Pampanitikan Pampanitikan 20. Pagdulog o RomantisismAng teoryang pampanitikang umusbong sa Europe noong ikalawang hati ng ikalabingwalong dantaon. Nagpapamalas ang romantisismo ng pag-ibig sa kalikasan, pagmamahal sa kalayaan ay sa lupang sinilangan, paniniwala sa taglay na kabutihan ng tao. file:///E:/print/Downloads/Mga%20teoryang %20pampanitikan%20at%20mga%20uri%20nito%20_ %20Someone%20You%20don%27t%20know%27s %20World.htm 21. y una Pathinggil sa damdaming ikinaliligalig niya at gayon din, Ang aming napag-usapan. Nalimutan namin ang tungkol sa kanyang kwento, o sadya naming nilimot na iyon. Upang hindi makapag-umit ng aming pananabik sa isat isa". (Talata 10, pahina 304) walang kailangan kahit hindi ka umimik. Sukdulan ang aking kaligayahan kung malapit ka sa akin (Talata 10, pahina 304) Pag Pag --iib iibii gan gan 22. anag w PaliIpinapakita sa mga pahayag ang pagiibigan ng Tagapagsalaysay at ni Adela. Kinakalimutan nila ang mga bagay na nakakahadlang sa pananabik nila sa isat isa at kaligayahan nilang nararamdaman pagkapiling ang isat isa. 23. Pagdulog KulturalAng layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may-akda sa mga hindi nakakaalam. Ibinabahagi ng may-akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon minana at ipasa sa mga sunod na salinlahi. Ipinakikita rin dito na bawat lipi ay natatangi.file:///E:/print/Downloads/323597044404719.htm file:///E:/print/Downloads/323597044404719.htm 24. y una Pat Nang minsang sunduin ko siya sa kanyang paaralan at kami ay nagsimba pagkatapos.(Talata 19, pahina 306) anag w PaliIpinapakita sa pahayag na ito na ang hindi pagkalimot sa pagsisimba o pag-alala sa may likha na bahagi na ng ating pagiging tao at malaking bahagi ng ating kultura. s kad yo s akadiiyo a Pagkam Pagkam 25. Pagdulog RealismoIpinaglalaban ng teoryang realismo ang katotohanan kaysa kagandahan. Layunin na ilarawan ang doktrinang nabatay sa totoong buhay.file:///E:/print/Downloads/Mga%20teoryang %20pampanitikan%20at%20mga%20uri%20nito%20_ %20Someone%20You%20don%27t%20know%27s %20World.htm 26. y una Patsa mga taon ng kanyan g kapusukan ay naipagmalaki niya ang paghanga sa kagandahan ng pag-ibig. (Talata 12, pahina 3004)Pagkasilaw sa Pag-ibig 27. anag w PaliIpinapakita na ang minsan pagkamangha ni Adela sa pag-ibig na hindi naging maganda ang resulta sa kanya, na kasasalaminan sa totoong buhay dahil maraming mga tao sa kasalukuyan na nalunod sa pag-ibig at hindi inisip kung ano ang kahahantungan. Tulad ng pagsisi, maagang paghihiwalay at hindi naging masaya sa isang relasyon na nagririsulta sa pagkakaroon ng kabit. 28. y una Patbagaman nababatid niya sa simula pa na isang pagkakasala ang gayon. (Talata 07, pahina 303) ipinagpatuloy namin ni Adela ang mapanganib na paglalakbay na saklay sa mga pakpak ng pagkakasala. (Talata 18, pahina 306)bigan iibigan i pag--i pag g a ing Mallin M 29. anag w PaliIpinapakita nito ang maling pag-iibigan ng tagapagsalaysay at ni Adela na may hindi pa natapos na relasyon sa iba. Ang ganitong sinaryo ay talamak sa reyalidad, maraming nag-iibigan at nag sasama na may hindi pa naayos na problema sa dating kinakasama. Umiibig at nakikipagrelasyon sa iba habang may karelasyon pa.

Search related