Padlet for interactive debates for collaborative learning

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Padlet for interactive debates for collaborative learning

 1. 1. .% EEr um %JDEEBD E W. .t.:31:. .,. a . no. . .. 3 . . Iw . o.. a.. ... ..r. !. It i. ... ... ... .... .:..a 3.. -! _ 4..... .060. . ..x .u. . na . r| .. I3. nI. .In LE1 wu. %. m.. . . . ... ... n. . .B&. .r. + , n.:1ll. .s . au4._. .uz.1-. ..rn.3.. .! .5}? ! . .. rm. .. ._ .0 IIl'1"I-lKXlIl'D'lIIIII5.111l ll&I$8=t'l. I
 2. 2. .... ... L.... .r. ... ..... .. . .lE. 'l': flI. ZllElETlllFE: E.'.m.. W. .. . ... .. T.m H . ... .. pf. .. - . ,.. L.. ..; .H. .n. .-n . . i. .p. .;. .l. .u. n.. ..s. i ... . . -.al.1..L... ... .L, %w ..-ul. l.. ..Ii. .u. ... ... .L. .
 3. 3. . . .uo. ctln.. Ir .. u . _.. .,, , . . . ..?Inn!.y .| unnill .. u
 4. 4. as maa _. rr3t 3-': v:er-at W ugh 1 v .. ' .W" E . .. l$I_3.l'Eu'.1 V I ' .5 .I!m.i um kl : - ke:l>3l. .:lw. _ L. !'L. ll dun . : - la'! Er. ~l.377.
 5. 5. Komputer 'merangsang" pelajar melayari lntemet.Bole":mena'nt: -sh kena an 'llr3l3lL.Facet: -:c= > den Twtter Bah_asa Inggeris "merangsang pelajar menggunakan komputer. u. ...4.. ... ... .z... .m. u.wuw. .n. ... . . :.. ... .~. . . I. ..Ir| I:. .:_. c1.. u-. ..-twwvcw _lJm . C , , pad| et. com. w:1: : ~
 6. 6. .m. .1.. u. -U. n1m . ..:W, .ITL. .Mh. sDr. m.. u . ,w. .:. ..lc1 . ., |.l. .:. H. .L. .u. .:: . I m L u. n.. ..u. l.H um nHl. .u. u~. .n. ... b vn. .. . .... It Kn .u I..Ih. .>. ..uW. .. I,1 ml-IT._E ..~na.-II 41!- _ : -1s-ms .,1 I i .1- 3 dl'! J 0 _a: Im: uIr X -rt_, ,:_ r , _. .o-?J"'l! -.'~Jaa. '=l. '. --'Iv' I f c s ;f D I" pi?i K U- Erik.Nth -HI 4. 3' J/ . - ( ? : C . ... . ... J ._...m AM -' ll.11 I pat me'1ant~ah rakar:tram .RFmwm . ... f.w . .. /. Jv, ... .C , , pad| et. com. ~:1:" : ~'
 7. 7. fig I E rt. .. . . ...7 y .W._ may , _ F! I A _ AD .1: m ..k I H.if . .. .1 l m 3 . . .. 7. .5 n l n . .. . ..n. . . . . . _ 3 d u . n V.e B we W D.II H u m a 1 .5 S H .a .e . . . l d W as . . m.m , K.., 7 . H O E .k .B .. r.We . ... 6. 5 .0 . . n d P . . R .5. .A 1 _. .. - . . U S .H E Mu m Ft .. u D .V.C n u H 5 Y.I E .1 . |.... . U .C tn 7: T x .3..5 .. a M.B am b A . . V we V,.E. _ 5 .: .ca V.H P S .3 I S .n . _m . .L e F t Hg 9 W . .. 2..x . l..C F E . ...W ._< . e b P 1 5 HU P. am W H C M.m . l 4 I Jn . . v _H E.amt.H.m .3 . . . .e.% W C MM T 7 T G . . .0 . U rle B w a. .. . > .. ... .. . aw... .l. uau. h.. n.: ... .nwi. ,.o _ . .. . . .. I , II.I .III 2 .3 U. ..t, >.., 3..H 4 _H. . . .. W,7.11.5 i ~ : x, 4U .....N m 0 C x L E e .0 a a K P _ .4 r) L W
 8. 8. tum mu -
 9. 9. H. l I. l.ll4rnrm. n.u. v.. .F. 'f"l=...g dengaa .5 arar.Mm 5 sawaa 7/ J . Chrome Facebook Dellclous. m m uw x . ... .a .a Tu W. .m C2. b D m.,1 ,H . Wm. .. :.L. .A M?.V. n W4 S I M A m ..,. om . ....0 33 C5 gtmakan mternet Sela n xtu.an rnys be-'| au_x -3 deem e as .kw pe! a_; ar . r'- . '. ~.r _lC m mbel an n 7 av > A . .. .3L. "bc~'e oe'a_.I.)8 C Dlgltal Toolkit 1 Jlng Dropbox . . L. ..cu ehkan nela;5v"ne:1car ma-! ynet dengaa pants3Cu 31;. SlldesharoEE. TlE.1'EI' .mm M _,s . m - ...m I . . . .. E..4 I'll!3 . ... n . ._. ._ A 0.. . or . w m .u .9S .i 2I.2 L M .1..W m J/ . 8 . .. _ . I .H.x . ...2..__ .m . ..w m m e n C . . .,.n.S 3 U 01... M . .. . .. . _H 3..G .. V1 T n 1K 5: 3 5 .T.uh 3 E .I m . .. w
 10. 10. rnrwn. u,v. ..n. -.1l. ... ., . L -oekerean dam c cl d. kan. II : a baa mesa. J11;-6. ~.u.Act barwak men ssntu dalao tulaag perv agaan pea ,.. . ! tiIl'w~ . . ~{ct memo amen uru- an : a,esave soles be" nteraxs ogn a war.kawac.oada bhe trruch:IT MI] W! H1 .,,sk_-. pe.