14
OBOLJENJA I POVREDE SRCA I KRVNIH SUDOVA

Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

OBOLJENJA I POVREDE SRCA I KRVNIH SUDOVA

Page 2: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Uzroci oboljenja srca i krvnih sudova

Nepravilna ishrana (brza, masna hrana)

Fizička neaktivnost Konzumiranje cigareta Konzumiranje alkohola Stres Naslednost

Page 3: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Anemija (malokrvnost) Nastaje kada:-se broj eritrocita smanji-kada u eritrocitima nema dovoljno hemoglobina

Posledice:-zamor-malaksalost-nesvestica-bledilo

Lečenje:-zdrava ishrana-preparati Fe-transfuzija krvi

Uzrok:-krvarenje-nepravilna ishrana-nasledna

Page 4: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Leukemija (‘’rak krvi’’) Smanjenje ili povećanje broja

leukocita. Akutna limfatična leukemija 80% -

nakupljanje maligno promenjenih leukocita

Mogući uzroci:-genetski faktor-hemikalije-radijacija-bakterije-virusi

Lečenje:-hemoterapija-zračenje-presađivanje koštane srži

Page 5: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Hipertenzija Povišen krvnih pritisak.

Uzroci:-nezdrava hrana-pušenje-alkohol-stres-zloupotreba lekova i narkotika-nasledna sklonost-aterioskleroza

Lečenje:-zdrava ishrana

-izbegavanje faktora rizika

-manje stresa-medikamenti

-fizička aktivnost

Page 6: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Arterioskleroza Nakupljanje masnih naslaga na unutrašnjoj

površini krvnih sudova što dovodi do njihovog sužavanja.

Posledice:-stvaranje krvnih ugrušaka(tromba) začepljenje-povišen krvni pritisak-srčani udar-moždani udar

Prevencija ima ključno mesto: borba protiv faktora rizika (pušenje, gojaznost i fizička neaktivnost, povišen krvni pritisak).

Page 7: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Infarkt srca Začepljenje krvnog suda trombom i prekid dotoka krvi u srce Krv ne dolazi do srca, ćelije umiru

jer nemaju kiseonik i hranljive materije i srce prestaje da radi.

Prevencija ima ključno mesto: borba protiv faktora rizika (pušenje, gojaznost i fizička neaktivnost, povišen krvni pritisak).

Uzrok infarkta:-arterioskleroza-hipertenzija-stres-nepravilna ishrana-pušenje-fizička neaktivnost

Page 8: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Moždana kap(moždani udar)1. prekid dotoka krvi u mozak usled pucanja

kapilara u mozgu i izliva krvi na mozak (krvarenje u mozgu) ili

2. začepljenje krvnog suda ugruškom. Prevencija

ima ključno mesto: borba protiv faktora rizika (pušenje, gojaznost i fizička neaktivnost, povišen krvni pritisak).

Lečenje: hitan prevoz i zbrinjavanje bolesnika, medikamentna i fizikalna terapija

Posledice: oštećenje moždanog tkiva, oduzetost jedne strane tela, gubitak sposobnosti govora, pa i smrt

Page 9: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Zdravlje krvi, srca i krvnih sudova

Pravilna ishrana Fizička aktivnost Izbegavanje cigareta Izbegavanje alkohola Manje stresa

Page 10: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Pejsmejker/stent Parat koji stimuliše srce električnim signalima onim

ritmom koji odgovara metaboličkim zahtevima organizma.

1. pejsmejker 2. elektroda 3. programator.

Dva dela ovog sistema se implantiraju u organizam: pejsmejker i elektroda.

Programator, se nalazi u bolnici. Medicinska sestra ili doktor koriste ovaj specifični računar (kompjuter) da bi kontrolisali rad pejsmejkera.

Page 11: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Pejsmejker šalje električni impuls u srce u tačno određeno vreme.

Pejsing impulse su vremenski određeni pa su srčani otkucaji i ritam približno slični kao kada se srce prirodnim putem kontrahuje.

Page 12: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Kravarenje Isticanje krvi iz povređenog krvnog suda.

Spoljašnje-isticanje krvi iz rane na telu Zaustavlja se pritiskom na krvni sud (na nozi-

prepona, na ruci-pazuh) ili vezivanjem kaiša ili marame iznad povrede

Preko rane stavlja se sterilna gaza, a potom učvrsti elastičnim zavojem

Unutrašnje-krv se izliva u telesne šupljine ili u tkiva

Obavezno pozvati hitnu pomoć!

Page 13: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Reanimacija (oživljavanje)

U slučaju gubitka svesti, prestanka disanja i rada srca. Niz postupaka koji dovode do ponovnog

uspostavljanja disanja i rada srca.

Uzroci:-povrede grudnog koša-udar električne struje -udar groma-utapanje-gušenje-teško krvarenje

Prestanak disanja

Prestanak rada srca

Page 14: Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova

Veštačko disanje Masaža srca

Kada se uspostavi disnje i rad srca osoba se postavlja na bok da ne bi došlo do gušenje.