Click here to load reader

Mga mungkahi sa epektibong pagsasalita

  • View
    428

  • Download
    86

Embed Size (px)

Text of Mga mungkahi sa epektibong pagsasalita

MGA MINGKAHI SA EPEKTIBONG PAGSASALITA

INIHANDA NI: Noeme Guerrero BEED IIMGA MUNGKAHI SA EPEKTIBONG PAGSASALITA

Ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap.Pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao: ang nagsasalita at ang kinakausap

Kahulugan ng Pagsasalita

Lahat ng mga pangunahing pinunong natanyag sa kasaysayan ng daigdig ay may mataas ng antas ng kakayahang magpahayag ng ideya ng kanilang naging kasangkapan upang umakit ng mga tagahanga at tagasunod.KAHALAGAHAN NG PAGLINANG SA KASANAYAN NG MABISANG PAGSASALITA

ABRAHAM LINCOLN

FRANKLIN ROOSEVELT

JOHN F. KENNEDY

DEMOSTHENES

MGA PANGANGAILANGAN SA MABISANG PAGSASALITA

Upang maging isang epektib na tagapagsalita, kailangan may sapat kang kaalaman hinggil sa ibat ibang bagayKAALAMAN

Ang pagsasalita ay isa sa apat na makrong kasanayan kung kayat ito ay isang kasanayang maaaring linangin.KASANAYAN

Isa ring mahalagang pangangailangan ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng isang tagapagsalita.TIWALA SA SARILI

MGA KASANGKAPAN SA PAGSASALITA

Ito ay pinakamahalagang puhunan ng isang nagsasalita.TINIG

Napakahalagang maging wasto ang bigkas ng isang nagsasalita.BIGKAS

Sa isang tagapagsalita, lalo na sa isang pagtitipon o sa mga timpalak-pambigkasan napakahalaga ng tindig.TINDIG

Ang kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. Kung wala nito, ang nagsasalita ay magmumukhang tuod o robot.KUMPAS

Sa pagsasalita,ang ibang bahagi ng katawan ay maaari ring gumalaw.KILOS

Search related