of 16 /16
Izložbeni likovni radovi učenika OŠ Selca “Jednom je jedan mali dječak otišao u školu. Bio je jako mali dječak.A to je bila prilično velika škola.Ali, kad je mali dječak otkrio da može ući u svoju učionicu odmah iz dvorišta,bio je sretan. I škola mu više nije izgledala toliko velika. Jednoga jutra kada je došao u školu, učiteljica reče: “Danas ćemo crtati.” “Divno!” – pomislio je mali dječak. Volio je crtati. Mogao je sve nacrtati: lavove i tigrove, piliće i krave, aute i čamce. I izvadio je

Likovna kultura

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OŠ Selca, likovni radovi

Text of Likovna kultura

Page 1: Likovna kultura

Izložbeni likovni radoviučenika OŠ Selca

“Jednom je jedan mali dječak otišao u školu. Bio je jako mali dječak.A to je bila prilično velika škola.Ali, kad je mali dječak otkrio da može ući u svoju učionicuodmah iz dvorišta,bio je sretan.I škola mu više nije izgledalatoliko velika.

Jednoga jutrakada je došao u školu, učiteljica reče:“Danas ćemo crtati.”“Divno!” – pomislio je mali dječak.

Volio je crtati. Mogao je sve nacrtati: lavove i tigrove,piliće i krave, aute i čamce.I izvadio je bojicei počeo crtati.”

Page 2: Likovna kultura
Page 3: Likovna kultura

Text box Text boxWith shadow

Text boxWith shadow

Page 4: Likovna kultura
Page 5: Likovna kultura
Page 6: Likovna kultura
Page 7: Likovna kultura
Page 8: Likovna kultura
Page 9: Likovna kultura
Page 10: Likovna kultura
Page 11: Likovna kultura
Page 12: Likovna kultura
Page 13: Likovna kultura
Page 14: Likovna kultura
Page 15: Likovna kultura
Page 16: Likovna kultura