Click here to load reader

Kruženje materije i proticanje energije u ekosistemima kopnenih voda

 • View
  2.828

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Kruženje materije i proticanje energije u ekosistemima kopnenih voda

 • Kruenje materije i proticanje energije u ekosistemima kopnenih vodaDamnjanovi Ivana

 • Lanac ishrane u jezeruAlgeProizvoaiBiljojedPotroa 1. redaMesojedPotroa 2. redaRazlagai

 • Mikroelementi: gvoe, mangan, cink, bakar

  Makroelementi: kiseonik, ugljenik, vodonik,

  azot, fosfor, sumpor

 • Kiseonik Izvori kiseonika u vodi

  -iz atmosfere -iz fotosinteze Koliina kiseonika zavisi od:

  -brzine toka-zagaenja

 • Ugljen-dioksid Izvori ugljen-dioksida:

  -atmosfera (veoma malo) -respiracija

 • Ciklus azota Najzastupljeniji je u vazduhu (78%) Azot u slatkoj vodi:

  - elementarni N2 u rastvorenom obliku- organska jedinjenja (proteini i aminokiseline)- amonijum jon, nitriti, nitrati

 • Azot je biogeni element: ulazi u sastav proteina, nukleinskih kiselina Uestvuje i u stvaranju hlorofila Izvori azota: padavine, podzemne i povrinske vode, antropogeni uticaj

 • Uloga azota u slatkovodnim ekosistemima Omoguava rast algi i vodenih biljaka, a samim tim obezbeuje hranu, stanite za organizme u slatkim vodama

 • Kruenje azota Amonifikacija (mineralizacija) je proces razgradnje ostatka uginulih biljaka i ivotinja koga izvode heterotrofne bakterije Tokom ovog procesa organski azot prelazi u neorganski oblik, tj.do stupnja amonijaka. Amonijak u podlozi moe biti preveden u nitrate i nitrite i ponovo ukljuen u sloena azotna jedinjenja (organska) iz kojih je nastao

 • CIKLUS AZOTAOstaci uginulih biljakaili ivotinja

 • Ciklus fosfora Znaajan je jer uestvuje u izgradnji nukleinskih kiselina, jedinjenja bogatih energijom (ATP)

 • Fosfor se prenosi od biljaka koje ga apsorbuju u neorganskom obliku, do potroaa i razlagaa u obliku organskog fosfora i nazad do biljaka posle njihove mineralizacije

 • Izvori fosfora: povrinske, podzemne vode, sastav podloge, zagaujue materije Deterdenti koji se koriste u domainstvima su najei izvor zagaenja

 • Sumpor Ulazi u sastav ivih bia (proteini) Izvori: stene, ubrivo, padavine Dominantni oblik su sulfati

 • ToplotaProticanje energije u slatkovodnom ekosistemuAutotrofiHeterotrofi