of 50 /50
Nama : _________________________________________ MMJ 2015 PRAKTIS KSSR Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH 1 37 + 865 = 2 1 048 761 = 3 8 x 312 = 4 580 biji buah manggis dikongsi sama banyak antara Ang, Ben , Eng, Dol dan Fan. Berapa biji manggis seorang dapat? 5 + = 1995

Koleksi soalan 1 markah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 37 + 865 = 2 1 048 − 761 =

3 8 x 312 = 4 580 biji buah manggis dikongsi sama

banyak antara Ang, Ben , Eng, Dol

dan Fan.

Berapa biji manggis seorang dapat?

5 + =

1995

Page 2: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 773 + 59 = 2 3 826 − 187 =

3 243 x 30 = 4 x 91 =

5 Tuliskan satu pecahan setara bagi .

1996

Page 3: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 174 + 2 653 = 2 4 326 − 57 =

3 4 896 ÷ 8 = 4 Tukarkan kepada pecahan

dalam bentuk termudah.

5 Tukarkan 1.3 kepada nombor pecahan.

1997

Page 4: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 538 + 4 726 = 2 1 920 − 684 =

3 38 x 14 = 4 480 ÷ 16 =

5 Tukarkan kepada nombor perpuluhan.

1998

Page 5: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 2 417 + 328 = 2 1 294 − 68 =

3 Nyatakan nilai tempat bagi

angka 8 dalam nombor 28 034.

4 Bundarkan 5 364 kepada ratus

yang terdekat.

5 Tukarkan 6 kepada bentuk perpuluhan.

1999

Page 6: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 35 398 − 2 428 = 2 542 x 13 =

3 Tuliskan angka bagi ‘enam puluh

tujuh ribu dua’.

4 Bundarkan 37 465 kepada ribu

yang terdekat.

5 =

Tentukan angka yang mesti diisi dalam .

2000

Page 7: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 34 782 + 914 = 2 861 ÷ 21 =

3 Tulis 30 004 dalam perkataan. 4 Bundarkan 4 648 kepada ratus

yang terdekat.

5 Namakan pepejal yang mempunyai satu bucu dan satu permukaan rata

berbentuk bulatan.

2001

Page 8: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan angka bagi

“lapan ribu dua”.

2

Menggunakan semua angka di

atas, bentukkan satu nombor yang

nilai tempat bagi angka 4 ialah

ratus.

3 Tukarkan kepada nombor

perpuluhan.

4 7 538 − 75 =

5 2 036 x 14 =

2002

1

7 2

4

Page 9: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai tempat bagi

angka 2 dalam nombor 76 259.

2 Bundarkan 38 572 kepada

puluh ribu yang terdekat.

3 13 059 − 2 746 = 4 108 x 40 =

5 Tukarkan kepada nombor bercampur.

2003

Page 10: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai tempat bagi

angka 7 dalam 57 349.

2 Tuliskan angka bagi

‘dua puluh ribu enam ratus tiga’.

2 Rajah 1 menunjukkan berat sebiji

mangga.

Berapakah berat, dalam g,

mangga itu?

4 56 341 + 929 =

5 Tukarkan 0.13 kepada pecahan.

2004

Page 11: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai digit bagi 5 dalam

nombor 45 306.

2 Rajah 1 menunjukkan berat sebiji

cempedak.

Nyatakan berat, dalam kg,

cempedak itu.

3 Tukarkan 3.09 kepada nombor

bercampur.

4 Rajah 2 terdiri daripada beberapa

petak segi empat sama yang

sama besar. Pada rajah itu,

lukiskan sebuah segitiga sama

kaki.

5 x 98 =

2005

Page 12: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis angka bagi

“lima puluh ribu tiga”.

2 Rajah 1 menunjukkan sebuah

bulatan yang dibahagikan

kepada beberapa bahagian

yang sama besar.

Tulis dalam perkataan pecahan

yang mewakili kawasan

berlorek daripada bulatan itu.

3 Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri suatu

bentuk tiga matra.

Bilangan bucu 8

Bilangan tepi sama panjang 12

Namakan bentuk tiga matra itu.

4 Rajah 2 menunjukkan tinggi

Suhaimi pada suatu alat

pengukur.

Berapakah tinggi Suhaimi,

dalam m?

5 Tukarkan 93% kepada nombor perpuluhan.

2006

Page 13: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai digit bagi 4 dalam

nombor 45 090.

2 Rajah 1 menunjukkan satu garis

nombor.

K 1

Nyatakan nilai K.

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

kuboid.

Rajah 3

Nyatakan bilangan bucu.

4 Tukarkan 8 kepada nombor

perpuluhan.

5 408 x 37 =

2007

Page 14: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan angka bagi

‘tujuh puluh tiga ribu lima puluh’.

2 Rajah 1 menunjukkan sebuah segi

empat tepat yang dibahagikan

kepada beberapa bahagian yang

sama besar.

Tulis dalam perkataan pecahan

yang mewakili kawasan berwarna

daripada seluruh rajah.

3 Rajah 3 menunjukkan waktu

pada sebuah muka jam pada

suatu pagi.

Nyatakan waktu yang

ditunjukkan pada muka jam itu.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah segi

empat tepat.

Nyatakan bilangan garis simetri

bagi segi empat tepat itu.

5 Tukar 4.07 kepada nombor bercampur.

2008

Page 15: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping

kad nombor.

Apakah nilai tempat bagi digit 4

pada kad nombor itu?

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah

muka jam.

Lukis jarim minit pada muka jam itu

untuk menunjukkan jam 0610.

3 Tulis 402.35 dalam perkataan 4 Rajah 4 menunjukkan seutas tali

diukur menggunakan sebatang

pembaris.

Berapakah panjang,

dalam cm, tali itu?

5 Nyatakan bilangan satah bagi sebuah piramid.

2009

38 472

Page 16: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai tempat bagi digit

3 dalam 631 408.

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah

bulatan yang dibahagikan kepada

beberapa bahagian yang sama

besar.

Tulis pecahan yang mewakili

bahagian berlorek daripada

bulatan itu.

3 Bundarkan 9.061 kepada

persepuluh yang terdekat.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah bikar

berisi air.

Rajah 4

Apakah isi padu, dalam mℓ, air itu?

5 Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

Bilangan bucu 1

Bilangan tepi 1

Bilangan satah rata 1

Bilangan satah melengkung 1

Jadual 5

Namakan bentuk tiga matra itu.

2010

Rajah 2

Page 17: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping

kad nombor.

Rajah 1

Apakah nilai tempat bagi digit 3

pada kad nombor itu?

2 Rajah 2 menunjukkan muka

sebuah penimbang

Rajah 2

Lukis jarum pada muka penimbang

itu untuk menunjukkan jisim 800 g.

3 Tuliskan RM89.65 dalam

perkataan.

4 Tukarkan 1.7 kepada peratus.

5 Bundarkan RM37.55 kepada ringgit yang terdekat.

SET 1

75.318 kg

Page 18: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan 72% dalam perkataan. 2 Bundarkan 18.307 kepada

perseratus yang terdekat.

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

segi tiga.

Rajah 3

Lukiskan garis simetri bagi segi

tiga itu.

4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk

dua matra.

Rajah 4

Tuliskan nama bentuk dua matra

itu.

5 Tukarkan 1 minit 15 saat kepada saat.

SET 2

Page 19: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan sekeping

kad nombor.

Rajah 1

Apakah nilai digit 8 pada kad

nombor itu?

2 Tukarkan kepada nombor

bercampur

3 Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri

bentuk satu bentuk tiga matra.

Bilangan satah 2

Bilangan tepi 2

Jadual 3

Namakan bentuk 3 matra itu.

4 Tuliskan lima ratus dua perpuluhan

empat empat satu dalam angka.

5 Rajah 5 menunjukkan jisim sebuah kotak.

Rajah 5

Berapakah jisim, dalam kg, kotak itu?

SET 3

827 534

Page 20: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan angka bagi sembilan

puluh ribu lima puluh empat.

2 Tukar 7% kepada pecahan.

3 Namakan bentuk berikut.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah

muka jam.

Rajah 4

Lukis jarum jam dan

jarum minit pada muka jam itu

menunjukkan jam 0030.

5 Tukarkan kepada perpuluhan.

SET 4

Page 21: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Bundarkan 70 803 kepada ribu

yang terdekat.

2 Tukarkan 1 juta dalam

nombor bulat.

3 Rajah 3 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 3

Apakah nilai tempat bagi digit 7

pada kad nombor itu?

4 Tukarkan 5 kepada

perpuluhan.

5 Rajah 5 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

Rajah 5

Nyatakan nombor bercampur yang mewakili bahagian berwarna

daripada seluruh rajah itu.

SET 5

13.976

Page 22: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan angka bagi

‘satu ratus lapan peratus’.

2 Tukarkan 4 kepada

pecahan tidak wajar

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

segi empat sama.

Rajah 3

Nyatakan bilangan garis simetri

bagi segi empat sama itu.

4 Rajah 4 menunjukkan satu garis

nombor.

1.2 1.25

Nyatakan nilai X.

5 Tukarkan 2.07 kepada nombor bercampur.

SET 6

X

Page 23: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan satu garis

nombor.

450 480

Apakan nilai Q.

2 Nyatakan 73.091 kepada

persepuluh yang terdekat.

3 Rajah 3 menunjukkan muka

sebuah penimbang

Rajah 2

Lukis jarum pada muka

penimbang itu untuk

menunjukkan jisim 1.4 kg.

4 - =

5 Tukarkan 0.5 kepada peratus.

SET 7

Q

kg

Page 24: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan tiga empat perlima

dalam angka.

2 Rajah 2 menunjukkan waktu Lia

mengambil sarapan.

Rajah 2

Lukis jarum jam dan

jarum minit pada muka jam itu

menunjukkan jam 0030.

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

bulatan yang dibahagikan

kepada beberapa bahagian

yang sama besar.

Rajah 3

Lorekkan pada bulatan itu untuk

menunjukkan lima perlapan

daripada seluruh rajah.

4 Tuliskan 750 000 dalam pecahan

daripada satu juta.

5 Rajah 5 menunjukkan satu kad nombor.

Rajah 5

Cerakinkan nombor itu mengikut nilai digitnya.

SET 8

70 406

Page 25: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan 86.007 dalam perkataan.

2 Rajah 2 menunjukkan sekeping

kad nombor.

Rajah 2

Nyatakan nilai digit 5 pada kad

nombor itu.

3 Tukarkan 1.4 kepada peratus 4 Rajah 4 terdiri daripada petak-

petak segiempat sama yang sama

besar.

Rajah 4

Tuliskan dalam perkataan

pecahan bahagian berlorek

daripada seluruh rajah.

5 Nyatakan bilangan tepi bagi sebuah silinder.

SET 9

108.547

Page 26: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 1

Nyatakan nilai tempat bagi digit

7 pada kad nombor itu.

2 Rajah 2 terdiri daripada petak

petak segiempat sama yang sama

besar.

Rajah 2

Tuliskan pecahan tidak wajar yang

mewakili kawasan berlorek

daripada seluruh rajah.

3 Tuliskan 75.004 dalam perkataan. 4 Tukarkan 135% kepada

perpuluhan.

5 Rajah 5 menunjukkan panjang satu garisan.

Berapakah panjang, dalam mm, garisan itu?

SET 10

720 115

Page 27: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan 800 000 dalam

perpuluhan daripada satu juta.

2 Rajah 2 terdiri daripada petak

petak segiempat sama yang sama

besar.

Rajah 2

Lorekkan segiempat itu untuk

menunjukkan bahagian berlorek

daripada seluruh rajah mewakili

.

3 Tukarkan kepada perpuluhan.

4 Rajah 4 menunjukkan waktu pada

sebuah jam.

Rajah 4

Tuliskan dalam perkataan waktu

yang ditunjukkan pada jam itu.

5 Rajah 6 menunjukkan panjang sebatang kayu.

Rajah 6

Berapakah panjang, dalam cm, tali itu?

SET 11

20:45

1 m

Page 28: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis tujuh puluh empat ringgit

lima sen dalam angka.

2 Rajah 2 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 2

Tulis dalam perkataan nombor

bercampur pada kad nombor itu.

3 Rajah 3 menunjukkan waktu

pada sebuah jam.

Rajah 4

Nyatakan waktu itu dalam sistem

12 jam.

4 Tukarkan 170% kepada pecahan

tak wajar.

5 Nyatakan bilangan satah bagi sebuah kon.

SET 12

00:45

Page 29: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan satu garis

nombor.

P

Rajah 1

Nyatakan nilai P.

2 Bundarkan 1.264 kepada

persepuluh yang terdekat.

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

muka jam. Jarum minit tidak

ditunjukkan.

Rajah 3

Pada muka jam itu, lukis jarum

minit untuk menunjukkan jam

0535.

4 Rajah 4 menunjukkan panjang

sebatang pensel.

Rajah 4

Nyatakan panjang, dalam cm,

pensel itu.

5 Rajah 5 menunjukkan sebuah piramid.

Rajah 5

Dalam jadual 5, lengkapkan ciri-ciri piramid itu.

Bilangan tepi

Bilangan satah rata

2011

Page 30: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai temoat bagi

digit 5 dalam nombor 50 391.

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah bikar

berisi air.

Apakah isipadu, dalam mℓ, air itu?

3 Bundarkan 3.125 kepada

perseratus yang terdekat.

4 4.6 ÷ 20 =

5 Jadual 5 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.

Bilangan tepi 0

Bilangan bucu 0

Bilangan permukaan melengkung 1

Jadual 5

Namakan bentuk tiga matra itu.

SET 1

500 mℓ

1000 mℓ

Page 31: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan RM71.25 dalam

perkataan.

2 7 x 504 =

3 Rajah 3 menunjukkan satu garis

nombor.

Rajah 3

Nyatakan nilai Q.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah

muka jam.

Rajah 4

Lukiskan jarum minit pada muka

jam itu untuk menunjukkan

jam 0940.

5 35 - 8.72 =

SET 2

Q

Page 32: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tukarkan 9% kepada

perpuluhan.

2 9 085 - 2 417 =

3 Tukarkan 2 055 g kepada

kg dan g

4 Tulis 40.28 dalam perkataan.

5 Rajah 5 menunjukkan panjang satu reben.

Berapakah panjang, dalam cm, reben itu?

SET 3

Page 33: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan satu ratus tujuh peratus

dalam angka.

2 Bundarkan RM286.70 kepada

ringgit yang terdekat.

3 Rajah 3 menunjukkan satu garis

nombor.

2.5 3.0

Rajah 3

Nyatakan nilai K.

4 Rajah 4 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 2

Tulis dalam perkataan nombor

bercampur pada kad nombor itu.

5 8 x 513 =

SET 4

K

Page 34: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan 0.7 juta dalam nombor

bulat.

2 Tukarkan 107% kepada nombor

bercampur.

3 Rajah 3 menunjukkan satu garis

nombor.

Rajah 3

Nyatakan nilai M.

4 Tukarkan 2 tahun 3 bulan kepada

bulan.

5 Rajah 5 menunjukkan satu bentuk dua matra.

Rajah 5

Tuliskan nama bentuk dua matra itu.

SET 5

M

Page 35: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Bundarkan 70 632 kepada ribu

yang terdekat.

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah

bulatan dibahagikan kepada

beberapa bahagian yang sama

besar.

Rajah 2

Tuliskan dalam perkataan

pecahan yang mewakili bahagian

berlorek daripad bulatan itu.

3 8 x 507 = 4 Tukarkan kepada nombor

bercampur.

5 0.42 ÷ 4 =

SET 6

Page 36: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan 52 040 dalam perkataan.

2 Tukarkan kepada nombor

perpuluhan.

3 Rajah 3 terdiri daripada petak-

petak segitiga yang sama besar.

Rajah 3

Tulis nombor bercampur yang

mewakili bahagian berlorek

daripada seluruh rajah.

4 Rajah 4 menunjukkan tinggi Alice.

Rajah 4

Nyatakan tinggi Alice, dalam m.

5 20 x 172 =

SET 7

Page 37: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Cerakinkan nombor 8 620

mengikut nilai tempatnya.

2 Tuliskan dua tiga pertujuh dalam

angka.

3 Rajah 3 terdiri daripada

beberapa petak segi empat

sama yang sama besar.

Rajah 3

Lukiskan sebuah segiempat di

atas rajah itu.

4 Tuliskan juta dalam nombor

bulat.

5 Rajah 9 menunjukkan waktu pada suatu malam.

Rajah 9

Tuliskan waktu, dalam sistem 24 jam.

SET 8

Page 38: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan lima puluh dua ringgit

sembilan puluh sen dalam

angka.

2 Tukarkan kepada perpuluhan.

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah

bulatan dibahagikan kepada

beberapa bahagian yang sama

besar.

Rajah 3

Lorek pada rajah itu untuk

menunjukkan bahagian berlorek

ialah daripada bulatan itu.

4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk

dua matra.

Rajah 4

Nyatakan bilangan garis simetri

bagi bentuk itu.

5 648 ÷ 6 =

SET 9

Page 39: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan kad-kad

nombor.

Rajah 1

Nyatakan digit dalam kad-kad

nombor yang mempunyai nilai

tempat yang sama.

2 Tukarkan 205% kepada

perpuluhan.

3 Rajah 3 menunjukkan panjang satu

reben.

Rajah 3

Berapakah panjang, dalam mm,

reben itu?

4 18 x 164 =

5 Rajah 5 menunjukkan satu garis nombor.

Rajah 5

Nyatakan nilai P.

SET 10

87 205 827 954

7 528 2 057 849

P 2

Page 40: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai digit bagi 4 dalam

nombor 74 529.

2 Rajah 2 menunjukkan dua buah

segiempat sama dibahagikan

kepada beberapa bahagian yang

sama besar.

Rajah 2

Tuliskan pecahan tidak wajar yang

mewakili bahagian berlorek

daripada seluruh rajah.

3 990 ÷ 30 = 4 Rajah 4 menunjukkan waktu pada

sebuah jam.

Rajah 4

Tuliskan waktu itu dalam sistem 12

jam.

5 Tukarkan kepada pecahan tidak wajar.

SET 11

07:45

Page 41: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis satu ratus empat puluh

peratus dalam angka.

2 Rajah 2 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 2

Cerakinkan nombor itu mengikut

nilai digitnya.

3 Rajah 3 menunjukkan muka

sebuah penimbang.

Rajah 3

Lukis jarum pada muka

penimbang itu untuk

menunjukkan jisim 1.4 kg.

4 Tuliskan juta dalam nombor

bulat.

5 Rajah 5 menunjukkan sebuah segiempat tepat.

Rajah 5

Lukiskan garis simetri bagi segiempat tepat itu.

SET 12

20 340

Page 42: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis empat puluh ribu tiga ratus

dua belas, dalam angka.

2 Tukarkan 0.025 juta kepada nombor

bulat.

3 Rajah 3 menunjukkan jisim

beberapa ekor ikan.

Rajah 3

Berapakah jumlah jisim, dalam

kg, ikan-ikan itu?

4 Rajah 4 menunjukkan sebatang

pembaris.

Rajah 4

Di atas pembaris itu, lukis sat ugaris

lurus berukuran 7.5 cm.

5 Rajah 5 terdiri daripada beberapa segiempat tepat yang sama saiz.

Rajah 5

Lorek daripada seluruh rajah.

2012

Page 43: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis enam puluh tujuh ringgit

sembilan puluh sen dalam

angka.

2 Rajah 2 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 2

Cerakinkan nombor itu mengikut

nilai digitnya.

3 Rajah 3 menunjukkan bentangan

sebuah bentuk 3 dimensi.

Rajah 3

Namakan bentuk tiga dimensi

itu.

4 Bundarkan RM239.48 kepada

ringgit terdekat.

5 Tuliskan 1 500 000 dalam pecahan daripada satu juta.

SET 1

54 008

Page 44: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Nyatakan nilai digit bagi 6

dalam nombor 265 384.

2 Rajah 2 menunjukkan dua buah

segitiga dibahagikan kepada

beberapa bahagian yang sama

besar.

Rajah 2

Tuliskan pecahan tidak wajar yang

mewakili bahagian berlorek

daripada seluruh rajah.

3 Tukarkan 2 dekad 3 tahun

kepada tahun.

4 Rajah 4 menunjukkan waktu pada

sebuah jam.

Rajah 4

Tuliskan waktu itu dalam sistem

12 jam.

5 Rajah 5 menunjukkan satu kad nombor.

Rajah 5

Tuliskan nombor dari kad nombor itu.

SET 2

20:35

3 ribu 5 puluh 7 satu =

Page 45: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Rajah 1 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 1

Nyatakan digit dalam kad nombor

yang berada di nilai tempat puluh

ribu.

2 Tukarkan 350% kepada

perpuluhan.

3 Rajah 3 menunjukkan panjang satu

garisan.

Rajah 3

Berapakah panjang, dalam cm,

garisan itu?

4

Nilai R ialah

5 Rajah 5 menunjukkan satu garis nombor.

Rajah 5

Nyatakan nilai Q.

SET 3

827 954

3 Q

Page 46: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tulis dua ratus tujuh peratus

dalam angka.

2 Rajah 2 menunjukkan satu kad

nombor.

Rajah 2

Cerakinkan nombor itu mengikut

nilai tempatnya.

3 Rajah 3 menunjukkan muka

sebuah penimbang.

Rajah 3

Lukis jarum pada muka

penimbang itu untuk

menunjukkan jisim 4.2 kg.

4 Tuliskan juta dalam nombor

bulat.

5 Rajah 5 menunjukkan sebuah segitiga.

Rajah 5

Lukiskan garis simetri bagi segitiga itu.

SET 4

75 040

Page 47: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan empat puluh ribu dua

belas dalam angka.

2 Tukarkan kepada perpuluhan.

3 Rajah 3 menunjukkan wang saku

Afrina.

Rajah 3

Berapakah wang saku Afrina?

4 Rajah 4 menunjukkan satu bentuk

dua matra.

Rajah 4

Nyatakan bilangan garis simetri

bagi bentuk itu.

5 Rajah 5 menunjukkan jisim sebiji nangka.

Rajah 5

Nyatakan jisim, dalam g, nangka itu.

SET 5

1

1

2

3

4

5

Page 48: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Bundarkan 39 964 kepada ratus

terdekat.

2 Tuliskan tujuh satu pertiga dalam

angka.

3 Rajah 3 menunjukkan bentangan

satu bentuk tiga dimensi.

Rajah 3

Namakan bentuk tiga dimensi

itu.

4 Rajah 4 menunjukkan isipadu air

dalam sebuah bikar.

Rajah 4

Berapakah isipadu, dalam mℓ, air

dalam bikar itu?

5 Tuliskan 1 250 000 dalam pecahan daripada satu juta.

SET 6

Page 49: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan dua ratus lima belas

peratus dalam angka.

2 Bundarkan RM540.60 kepada

ringgit yang terdekat.

3 Rajah 3 menunjukkan empat

keping kad segitiga dan

sekeping kad segiempat sama.

Rajah 3

Namakan pepejal yang boleh

dibentuk dengan menggunakan

semua kad itu.

4 Rajah 4 menunjukkan satu garis

nombor.

18.4 18.8 W

Rajah 3

Nyatakan nilai W.

5 Tuliskan nombor bercampur dalam perkataan.

SET 7

Page 50: Koleksi soalan 1 markah

Nama : _________________________________________

MMJ 2015

PRAKTIS KSSR

Matematik Kertas 2 – 1 MARKAH

1 Tuliskan RM80.05 dalam

perkataan.

2 Rajah 2 menunjukkan satu kad

imbasan.

Rajah 2

Tuliskan nombor dari kad imbasan

itu.

3 Tukarkan 2 kurun 7 tahun kepada

tahun.

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah

muka jam.

Rajah 4

Lukiskan jarum jam pada muka

jam itu untuk menunjukkan jam

2030.

5 Rajah 5 menunjukkan satu garis nombor.

Rajah 3

Nyatakan nilai M.

SET 8

4 000 + 70 + 20 000

M