of 19 /19
Microeconomi cs •Demand Inihanda ni Alex Christopher V. Agupe

Demand at ang mga salik na nakakaapekto sa Demand

Embed Size (px)

DESCRIPTION

It

Text of Demand at ang mga salik na nakakaapekto sa Demand

 • 1. Microeconomics Demand Inihanda ni Alex Christopher V. Agupe
 • 2. Microeconomics Ay tumutukoy sa pag-aaral ng maliliit na bahagi ng ekonomiya
 • 3. $ 1 Million
 • 4. AAnu kaya ang bibilihin ko? 8:00am At Grocery store
 • 5. AAnu kaya ang bibilihin ko? 12nn At Grocery store
 • 6. AAnu kaya ang bibilihin ko? 3:00pm At Grocery store
 • 7. Demand Ang demand ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang mamimili na bilhin ang isang partikular na produkto o serbisyo sa isang partikular na pagkakataon. Kakayahan Kagustuhan Ang dami na gustong bilhin ng mga mamimili sa isang partikular na presyo ay tinatawag na quantity demanded sa Ingles at dami na demanded sa wikang Filipino.
 • 8. Demand Function ay pagpapahayag ng relasyon sa pagitan ng presyo at demand sa pamamagitan ng isang mathematical equation ng 2 variables, ang QD na dependent variables at P bilang independent variables. Ang QD (Quantity Demand)ay nagbabago sa bawat pagbabago ng P (Price). Ang demand function ay naisusulat sa pormulang ito: Qd= a-bP a= bilang ng quantity demanded kapag ang presyo ay zero b= slope Qd= Quantity Demanded P= Price b= Qd____ P
 • 9. Iskedyul ng Demand ng Denim Pants Price of Denim Pants QD per month 0 8 50 7 100 6 150 5 200 4 250 3 300 2 350 1 400 0
 • 10. b= Qd____ P b= Qd2-Qd1 P2-P1 b= 5-6____ 150-100 b= -0.02 Demand Function: Qd= 8-0.02P What is Qd if the price is 5 pesos? Qd= 8-0.02P Qd=8-0.02(350) Qd=8-7 Qd=1
 • 11. Punto Presyo Qd A 20 B 18 C 16 D 14 E 12 F 10 G 8 H 4 Demand Function: Qd= 200-10P
 • 12. Kurba ng Demand
 • 13. Batas ng Demand Kapag mababa ang presyo ng isang produkto,mataas ang Demand nito. Subalit kapag mataas ang presyo ng isang produkto, mababa ang Demand nito. Ceteris Paribus
 • 14. Mga Di-Presyong Salik na nakakaapekto sa Demand 1. Kita ng mamimili; 2. Panlasa o antas ng pagkagusto ng konsyumer o mamimili para sa produkto o serbisyo; 3. Presyo ng mga kaugnay na produkto o serbisyo gayan ng: (a) pamalit na produkto o produktong nakikomptensya sa produkto sa pinion ng mamimili); at (b) produkto o serbisyong komplementaryo na kasamang ginagamit ng produkto sa opinyon ng mamimili); 4. Ekspektasyon o tinatantiyang presyo ng produkto; 5. Populasyon 6. okasyon.
 • 15. Pagbabagong nagaganap sa Quantity Demanded
 • 16. Pagbabagong nagaganap sa kurba ng Demand na dulot ng mga di-presyong salik
 • 17. Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Siriin kung tama o mali ang mga pangungusap. Isulat ang salitang tama sa iyong kwaderno kung naniniwala kang tama ang pangungusap, at ang salitang mali kung sa iyong palagay ay mali ang pangungusap. ________ 1. Ang demand ay tumutukoy sa ating gustong bilhin. ________ 2. Ang demand ay tumutukoy sa gusto at kaya nating bilhin. ________ 3. Ang demand at dami na demanded ng isang produkto ay pareho lamang. ________ 4. Kapag lumaki ang kita ni Joseph, ang demand niya para sa maong ay bababa. ________ 5. Kapag dumami ang mga mamimili ng maong, bababa ang kabuuang demand para sa maong. ________ 6. Kapag tumaas ang presyo ng maong, magkakaroon ng paggalaw sa kurba ng demand.