Click here to load reader

7. SINIF MATEMATİK CANAVARI

  • View
    27.439

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

7. SINIF MATEMATİK CANAVARI

Text of 7. SINIF MATEMATİK CANAVARI

  • 1. 2012-20137. SINIF MATEMATK CANAVARI YAZAR: FURKAN AYDIN http://matematik-canavari.blogspot.com/ Bu kaynak cretsiz olarak sunulmutur. Parayla satlmaz. rencilere yardmc olmak zere ders kitaplar referans alnarak hazrlanmtr.

2. 7. SINIF KONULARI1.BLM .................................................................................................................................................... 7.1.1.Dorular ve Alar .......................................................................................................................1 7.1.2.Rasyonel Saylar 1 .......................................................................................................................5 7.1.3.Tam Saylar .................................................................................................................................82.BLM .................................................................................................................................................... 7.2.1.Rasyonel Saylarla lemler ...................................................................................................... 12 7.2.2.Cebirsel fadeler ....................................................................................................................... 17 7.2.3.Denklemler .............................................................................................................................. 21 7.2.4.ember ve Daire ...................................................................................................................... 253.BLM .................................................................................................................................................... 7.3.1.Oran-Orant ............................................................................................................................. 29 7.3.2.okgenler ve Alar lme ...................................................................................................... 34 7.3.3.Drtgenlerin Kenar-A ve Kegen zellikleri ........................................................................ 37 7.3.4.okgenlerde Elik ve Benzerlik ................................................................................................ 42 7.3.5.Tablo ve Grafikler - Stun Grafii - izgi Grafii - Daire Grafii ............................................... 45 7.3.6.Merkezi Eilim ve Yaylma lleri .......................................................................................... 504.BLM .................................................................................................................................................... 7.4.1.Rasyonel Saylarla ok Adml lemler .................................................................................... 52 7.4.2.Dorusal Denklemler ve Grafikleri-Kartezyen Koordinat Sistemi ............................................ 55 7.4.3.Rasyonel Saylarla lgili Problemler zme .............................................................................. 59 7.4.4.Faktriyel ................................................................................................................................. 62 7.4.5.Permtasyon ........................................................................................................................... 63 7.4.6.Ayrk ve Ayrk olmayan Olaylar ve Olaslklar ......................................................................... 64 7.4.7.Olaslk-Geometri likisi .......................................................................................................... 67 1 3. 5.BLM .................................................................................................................................................... 7.5.1. Dnm Geometrisi-Yansma ............................................................................................... 69 7.5.2.Dnme Hareketi, Dzlemde Bir Noktada ekilleri Belli Bir A Dndrme ............................. 72 7.5.3.Ssleme ve Ssleme Kodu ....................................................................................................... 75 7.5.4. Tam Saylarn Kendileriyle Tekrarl arpm - sl Saylar ...................................................... 78 7.5.5. rntleri Modelleme ve Modelleri Harflendirme ................................................................. 81 7.5.6. Bilinli Tketim Aritmetii Yzdeler ........................................................................................ 85 7.5.7. Faiz Hesaplama ........................................................................................................................ 886.BLM .................................................................................................................................................... 7.6.1. Dairesel Silindir ........................................................................................................................ 89 7.6.2. Farkl Ynlerden Grnmleri Verilen Nesneleri izme .......................................................... 90 7.6.3. Kenar-evre Alan likisi .......................................................................................................... 91 7.6.4. Paralelkenar-Ekenar Drtgen-Yamuk .................................................................................... 92 7.6.5.ember - Daire - Daire Dilimi.................................................................................................... 96 7.6.6.Dik Dairesel Silindirin Alan ve Hacmi ..................................................................................... 100 2 4. 7.1.1.Dorular ve Alarb)ki doru paralel dieri dikse orta dikmedenir.Bir d dorusunadndaki bir c)Dorular ikier ikier kesitirilirse oluannoktadancisme (ayn dzlemde olmak artyla) genizilebilecek endenir.ksa mesafeyeorta dikme denir.AILAR( boyutta dikme)1)Dar A: ls 0 `den byk ve 90`denkk alara DAR AI denir.2)Dik A: ls 90 olan aya DK AI denir.Paralel doru :Aralarndaki aklk hi 3)Geni A: ls 90`den byk 180`dendeimeyen ve birbirleri ile kesimeyenkk olan aya GEN AI denir.dorulara paralel dorular denir. Tren vetramvay yollar, elektrik telleri, bir merdivenin 4)Doru A: ls 180 olan aya DORUkenarlar, paralel dorulara rnek olarak AI denir.gsterilir.5)Tam A: ls 360 olan aya TAM AIdenir.6)Tmler A: ki ann lleri toplam 90olan aya TMLER AI denir.7)Btnler A: ki ann lleri toplam 180d1//d2ise bu alara BTNLER AI denir.Bir Noktada Kesien ki DorununOluturduu Alar:Not: Bir noktadana)Komu Alar: Balang noktalar ve birsonsuz tane doru kenarlar ayn iki veya daha fazla aya KOMUgeer.AILAR denir.b)Komu Tmler Alar:Balang noktalar ve bir kenarlarayn, lleri toplam 90 olan ikifarkl aya KOMU TMLER*Ayn dzlemde bulunan 3 doru ,AILAR denir.a)Ayn noktadan geiyor ise bu dorularanoktada dorular denir.1 5. c)Komu Btnler Alar: Balang noktalar Sorularve bir kenarlar ayn, lleri toplam 180 olanaya KOMU BTNLER1)AILAR denir.d)Ters Alar: Keleri 2)ortak ve kenarlarbirbirine zt nlar olaniki aya TERS AI denir.Ters alarn lleribirbirine eittir.Paralel ki Dorunun Bir Kesenle Yapt Alar 3) a)Ynde Alar: Ayn yne bakan alaraynde alar denir. Ynde alar birbirineeittir.b)D Ters Alar: Dta kalan ve da bakanters alara d ters alar denir. D tersalarn lleri birbirine eittir.c) Ters Alar: te kalan ve ii bakan tersalara i ters alar denir. ters alarnlleri birbirine eittir.4)d)Kar Konumlu Alar: Paralel iki doruarasnda kalan ve karlkl olan alara denir.Kar konumlu alarn toplam 180`dir.a ile z , b ile t i ters alardr.5)y ile d , x ile c d ters alardr.a ile t , b ile z kar konumlu alardr.2 6. 6) 10)7) 11)8) 12)9) 3 7. 13)17) 18)14)I ve II numaral yerlere ne gelmelidir? 19) doru dzlemde en az ka noktada kesiir? En fazla ka noktada kesiir?15)ki paralel doru iziniz ve bu dorularkesen biri dik 2 doru iziniz.16) 4 8. 7.1.2.Rasyonel Saylar 1KESRLERN OKUNMASI VE YAZILMASIRasyonel Saylar, (oranl saylar) iki tamsaynnbirbirine oran ile ifade edilebilen saylardr.Rasyonel saylar kmesi, tam saylarn birgenilemesidir ve ile gsterilir.Aadaki ekilde, bir btn yuvarlak pasta 4e parayablnm ve bu4 e paralardan her birisi olarakgrlmektedir.Paydas 10 100 1000 ... gibi 10un kuvvetleriAncak bir para alnm olduundan kalanolan kesirlere ondalk kesir denir.eksiktir. Geriye kalan, drt eit parayaNot: Kesirleri ondalk kesire evirmek iinblnm btnn tane paras (yani 3de 4payda 10un katlarna evrilir.oran) veya (kesiri)dir. Bu ifadesi eklindePaydas 10 Olan Kesirler:gsterilir. Burada ifadede kesir izgisininOndalk kesrin payndaki saynn birlerstndeki deere (yani 3e) pay, kesir izgisininbasamandan sola doru 1 basamak virglealtndaki deere (yani 4e) payda denir. Buayrlr.kesir, bl drt ya da drtte diyeokunur.Aada say dorularnda iaretlenennoktalara karlk gelen rasyonel saylarPaydas 100 Olan Kesirler:kutucuklar iine yaznz. Ondalk kesrin payndaki saynn birlerbasamandan sola doru 2 basamak virgleayrlr.Not: 2/3 , 8/9 kesirlerini ondalk kesireevirirsek baz ksmlar devreder. Bu gibikesirlere devirli ondalk kesir denir.5 9. Rasyonel Saylar Karlatrma (byklk 2) Aadaki kesirleri bykten ke,kklk)sralaynz*Paydalar eit olan rasyonelsaylar iin pay byk olandaha byk, pay kk olandaha kktr.*Paylar eit olduunda blnen para saysyani payda bydke oluan para boyutlar 3) Aadaki kesirleri ondalkl ifadeyedaha kk olacaktr. eviriniz.*Pay ve paydalar eit deilse paydalar eitlenirve sralama ilemine devam edilir.NOT: Unutmamaldr ki negatif paylarkarlatrlrken sadece mutlak deerlerin 4)kesirlerini sadeletirin.karlatrlmas hatal olup negatif iaretlerininde ele alnmas gerekir. < Kk iareti Kk eit > Byk iareti Byk eitN: Doal saylar, Z: Tam saylar, Q: Rasyonel5)ondalkl ifadeye eviriniz.saylar 3 1 5 16) 4 ,2 ,8 ,3 rasyonel saylar kktenbye doruSorularsralanrsa soldan ikinci rasyonel say ka olur?1) Aadaki ekilleri kesir eklinde ifadeediniz?= =7) 3,4343434343434343 saysn rasyonelifadeye eviriniz?= =6 10. 8) ekli ondalk sayyaeviriniz? 1 x59) 4 < 8 < 12 sralamasnn doru olmasiin x yerine doal saylardan hangisiyazlmaldr?10) Aadaki ifadelerden doru olanlarnson

Search related