3 sintaks mam menche

 • View
  102

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of 3 sintaks mam menche

 1. 1. Mindoro State College of Agriculture and Technology
 2. 2. ang mga salitang nag- iintrodyus sa mga embeded na sentence tulad ng that, whether, if, sa Ingles at ng na, kung sa Filipino. Komplementayser (K)
 3. 3. Dahil tumatanggap ng komplement na S ang mga K, sinasabing bumubuo ang mga ito ng straktyur na komplementayser-preys (KP), bagamat mga di-leksikal na kategori ang mga K, akma ang mga ito samga straktyur na paralel sa mga leksikal na kategori at syang itinuturing na head ng KP. Kaya ang head na K, kasama ang S nakomplement nito ay bumubuo ng isang XP na kategori (KP).
 4. 4. Sintaktik-structure ng sentence na may embedded na klos (Ingles) (Figure 5.13)
 5. 5. S NP VP det N V KP K s NP VP Det N Ok V the team knows that the coach will leave whether if
 6. 6. Hindi lahat ng mga verb ay pwedeng magkaron ng komplement na KP.
 7. 7. Table 5.9 Ilang mga verb na tumatanggap ng komplement na KP sa Ingles Komplement option Halimbawa ng head Halimbawa KP Think, know I think [KP that they have gone]. NP KP Tell, promise I told [NP her][KPthat they have gone] PPto KP Admit,concede I admitted [PP to her] [KP that they have gone]
 8. 8. Naging posible ang straktyur na ito dahil ang bawat KP na komplement ay may isang verb natumatanggap din ng isang KP na komplement sa Ingles. Kaya, may verb na think akala ang meytriks-klos na ang komplement na klos ay may verb na say sabihin na ang komplement na klos naman ay may verb na admit aminin na ang komplement na klos ay may verb na know alam..
 9. 9. Ibang mga kategoryang may mga KP na komplement
 10. 10. Tulad ng mga verb, pwede ring magkaron ng KP na komplement ang mga Noun, adjective o preposisyon sa Ingles
 11. 11. N, A, at P na may KP na komplement (Ingles) (Figure 5.14a) NP N KP proof that they have gone Prweba na umalis sila
 12. 12. N, A, at P na may KP na komplement (Ingles) (Figure 5.14b) AP A KP sure that they have gone sigurado na umalis sila
 13. 13. N, A, at P na may KP na komplement (Ingles) (Figure 5.14c) PP P KP (argued) over whether they have gone (nagtalo) kung umalis sila
 14. 14. Table 5.8 Ilang mga N, A, at P na tumatanggap ng mga komplement na KP sa Ingles Kategori Halimbawa Halimbawa ng may KP na komplement N claim, belief, fact, conclusion, proof I have proof [ KP that they have gone] A afraid, certain, sure, aware, confident I am sure [KP that they have gone]. P over, about The boys argued [PP whether they have gone]
 15. 15. Dip-structure at Surface- structure
 16. 16. Ang dip-structure ng interogative at declarative (Figure 5.15) S NP VP Det N Oks V the Children are sleeping
 17. 17. Sintaktik na Komponent ng gramar (Figure 5. 16) XP-Rule Dip-structure Mga transpormation Surface-structue (tinatakda n sabkategorisasyon ang pagpili ng mga komponent)
 18. 18. Dip-structure (Figure 5.18) S NP VP det N Oks V NP PP det N P NP det N The men will put which cabinet in the garage
 19. 19. Paglitaw ng Oks bilang specifier ng V sa Ingles (Figure 5.17) S NP VP Det N Oks V the Children are sleeping natutulog ang mga bata
 20. 20. ANG KP SA SENTENS
 21. 21. Are the children __ sleeping? (Natutulog ba ang mga bata?)
 22. 22. Batay sa S-rul, ang S ay binubuo ng isang NP at isang VP lamang.
 23. 23. Kapag embedded ang isang S sa malaking sentens, masasabing may overt na komplementayser ang KP. Pero kung hindi, naroroon ang pusisyon ng K sa KP, wala man itong laman na pinaglilipatan ng Oks sa mga yes-no question.
 24. 24. Kung tatanggapin ang structure na ito, ipinapalagay na nasa loob ng malaking KP ang lahat ng mga S, embedded man ito o hindi.
 25. 25. Ang tanging nagagawa ng transformation ay ang baguhin ang pusisyon ng isang elemento. Hindi nito pinapalitan ang kategori ng anumang salita. Hindi rin pwedeng alisin/burahin ang anumang bahagi ng structural configuration na binubuo ng PS- rul.
 26. 26. Mananatili sa tri-structure ang pusisyon ng specifier na dati nitong inokupahan. Minamarkahan ng e (
 27. 27. Ilipat ang wh-preys sa pusisyon ng specifier sa ilalim ng KP
 28. 28. Hindi natatanggal ng wh-muvment ang anumang bahagi ng konfiguresyong straktyural na binuo ng PS-rul. Nananatili ang pusisyong dating inokupahan ng wh-preys bilang treys at ipinapakita na tumugon ang inilipat na elemento sa complement ng verb na put.
 29. 29. 50. a Fidel will write [ an article about EDSA II]. Susulat si Fidel ng artikel tungkol sa EDSA II. 5O. b What will Fidel write [ an article about _____]? Tungkol sa ano/saa ang isusulat ni Fidel?
 30. 30. Kinuha ang wh-preys mula sa isang komplement-preys at katanggap-tanggap ang resulta.
 31. 31. 51. a [An article about EDSA II] would interest the editor. Magkakainteres ang editor sa isang artikulo tungkol sa EDSA II. 51. b *What would [an article about ____ ] interest the editor?
 32. 32. Kinuha ang wh-preys mula sa sabjek na NP at hindi katanggap-tanggap ang resulta. Hindi matatanggalan ng isang elemento ang isang sabjek-preys at ilipat ito.
 33. 33. Walang elemento ang pwedeng tanggalin mula sa sabjek-preys. Tinatawag na isla ang isang konstityuwent kung saan hindi pinapayagan ang pagtatanggal sa bahagi nito; sa kasong ito, ang sabjek-preys ay isang isla.
 34. 34. Walang elemento ang pwedeng tanggalin mula sa isang koordineyt-straktyur. Bagamat may ibat ibang tayp ng mga isla ng wika, sapat nang banggitin na sa kasalukuyan nakafokus ang mga reserts sa mga paraan kung paano dapat ideskrayb ang mga ito, mga karaniwang katangian ng mga ito, at kung papaano naiiba ang mga ito sa ibat ibang wika.
 35. 35. UNIVERSAL NA GRAMMAR PARAMETRIK NA VARYESYON/ PAGKAKAIBA-IBA
 36. 36. Ito ang tawag sa sistema ng mga kategori, mga mekanismo, at mga konstreynt na komon sa lahat ng wika. Kinikilala ng UG ang pagkakaroon ng spesipik na tayp ng mga pagkakaiba- iba at mga alternative para sa isang partikular na sistema .
 37. 37. Ayon sa lakad ng mga reserts, may maliit na set ng mga sintaktik na kategori na komon sa lahat ng mga wika at pwedeng pagsamahin ang mga kategoring ito para bumuo ng mg preys na ang internal-straktyur ay binubuo ng hed, mga komplement, at specifier.
 38. 38. Lumalabas din na napapasailalim sa lubhang magkatulad na mga konstreynt/limitasyon ang mga operasyong transformesyunal sa lahat ng mga wika.
 39. 39. Ito ang karaniwang tawag sa set ng mga alternatibong paraan na pinapayagan para sa isang partikular na phenomenon.
 40. 40. Sa mga kategori, mga nawn at mga verb lamang ang makikita sa lahat ng mga wika. Bagamat napakakomon ng adjektiv, hindi ito universal sapagkat walang adjektiv sa maraming wika tulad ng Koryano at Swahili kaya walang direk- translesyon sa Ingles ang
 41. 41. 55. b Kas (Yo) tengo hambre. ako may gutom 55. c Hap Onaka ga suita. tiyan-sabjek M walang laman
 42. 42. Sa Filipino, maaaring ipahayag ang konsepto ng hungry sa pamamagitan ng adjektiv (gutom) o di kayay sa pamamagitan ng verb (nagugutom). Sa Kastila naman, ipinahayag ito sa pamamagitan ng isang nawn (hambre) at sa Hapon, ng isang verb (suita past tense ng suku)
 43. 43. Mula kina OGrady, Dobrovolsky, at Arnoff (1996) 56. a Kor Ku pap-i mas issta. iyan pagkain Nom lasa may Masarap ang pagkaing iyan. 56. b Cip-i khuta Bahay-Nom be-malaki Malaki ang bahay.
 44. 44. May ibang wika na walang kategori na preposisyon tulad ng Jacaltec, isang wikang Maya (OGrady et.al 1996), zero morfim (57a) o di kaya, nawn (57b) ang ginagamit: 57. a Jac Xto naj conob. pumunta sya bayan Pumunta sya sa bayan. 57. b Ai naj s-wi witz. ay sya ulo burol Sya ay nasa burol.
 45. 45. Dagdag pa nina OGrady na mayroong mga wika na walang adjektiv at mga preposisyon tulad ng mga wikang Nootkan ng Vancouver Island at ng Washington State na may dalawang kategori lang: nawn at verb. Kaya, mapapansin na universal ang N at V; nagkakaiba ang mga wika sa isat isa sa paggamit nila o hindi ng A at P.
 46. 46. May mga wika tulad ng Thai at Swahili na inilalagay ang specifier sa kanan ng hed o sa dulo ng preys di katulad ng sa Ingles kung saan nasa kaliwa ng hed ang specifier.
 47. 47. 58. a Thai dg lg bata maliit Maliit ang bata. 58. b dg khon nn lg. Maliit ang batang iyon. bata Kl iyon maliit 59. a t? jj. mesa Malaki Malaki ang mesa. 59. b t? Tua ni. jj. Mesa Kl ito Malaki Malaki ang mesang ito.
 48. 48. 60.a Swahili kikapu kikubwa kile kitatoa. Sg-basket Sg-malaki Sg-iyan Sg-Fut-kasya 60. b vikapu vikubwa vile vitatoa. Pl- basket Pl-malaki Pl-iyan Pl-Fut-sapat Kakasya iyang mga malalaking basket. Koutsoudas,(1996)
 49. 49. Bukod sa mga parameter na katangi- tangi sa Thai, bagamat opsyonal (58a at 59a), dependent sa isat isa ang mga klasifayer (Kl) at mga determiner (58b at 59b). Sa Swahili naman, may namber-agriment ang lahat ng mga elemento sa sentens, markado ang pagiging Singular (Sg) at Plural (Pl) sa pamamagitan ng prefix.
 50. 50. Mahalagang pansinin na sa pagbuo ng NP sa mga wikang ito, sumusunod ang determiner imbes na nauuna ito sa hed na nawn.
 51. 51. Sa mga wikang tulad nito, mapapansing ipinapakita ng pagkakaayos ng mga salita sa mga wikang ito na regular na lumilitaw ang hed sa simula ng preys, kaya nauuna ang mga N sa mga NP, ang mga V sa VP,ang mga A sa AP, at ang mga P sa PP.
 52. 52. Isa pang patern ng pagkakaayos ng salita ang wikang Hapon: konsistent na nasa dulo ng preys ang hed nito:
 53. 53. PREYS- STRAKTYUR NG MGA WP SA TAGALOG.
 54. 54. 61. a [VP Kumain ng kendi] [NP ang mga bata]. 61. b [AP Talagang maganda] [NP si Perla]. 61. c [NP Magaling na abogado] [NP ang kapatid ko]. 61. d [PP Para sa nanay] [NP ang regalong ito].
 55. 55. Mapapansin na nauuna ang specifier bagamat opsyonal sa hed. Mapapansin ding sumu

Search related